Byla 1-14-999/2018
Dėl ko pastaroji nugriuvo ant žemės. S. B. atsistojus, V. L., tyčia kumščiu sudavė vieną kartą S. B. į veidą, padarydamas nukentėjusiąjai S. B. nežymų sveikatos sutrikdymą. Tuo pačiu metu, A. J. tyčia galva sudavė vieną kartą L. A. į veidą, padarydamas nukentėjusiajai L. A. nežymų sveikatos sutrikdymą

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina Dybutienė, sekretoriaujant I. D., dalyvaujant Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorui Mindaugui Stonkui, kaltinamiesiems A. J., V. L., kaltinamojo A. J. gynėjai advokatei Stanislavai Jorudienei, kaltinamojo V. L. gynėjui advokatui Vygandui Skladaičiui, nukentėjusiajai L. A., jos įstatyminei atstovei R. A., nukentėjusiesiems B. E., S. B.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A.J., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis ( - ) , gyv. ( - ), neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnyje

5V.L., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, mokosi ( - ), gyv. ( - ), neteistas,

6kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje (2 epizodai).

7Teismas

Nustatė

8Kaltinamieji A. J. ir V. L., veikdami bendrininkų grupėje, pažeidė viešąją tvarką.

9Jie, 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 3 val., Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno gatvėje - viešoje vietoje, veikdami bendrininkų grupėje, šiurkščiai pažeisdami viešąją tvarką, demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, sutrikdydami visuomenės rimtį ir tvarką, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu – V. L. tyčia spyrė vieną kartą S. B. į galvą, dėl ko pastaroji nugriuvo ant žemės. S. B. atsistojus, V. L., tyčia kumščiu sudavė vieną kartą S. B. į veidą, padarydamas nukentėjusiąjai S. B. nežymų sveikatos sutrikdymą. Tuo pačiu metu, A. J. tyčia galva sudavė vieną kartą L. A. į veidą, padarydamas nukentėjusiajai L. A. nežymų sveikatos sutrikdymą.

10Be to, kaltinamasis V. L. pažeidė viešąją tvarką.

11Jis, 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 2 val. 50 min.,, Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno gatvėje, prie bažnyčios esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje - viešoje vietoje, šiurkščiai pažeisdamas viešąją tvarką, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu – tyčia kumščiu sudavė iš automobilio ( - ), valstybinis numeris ( - ) lipančiam B. E. vieną kartą į veidą, padarydamas nukentėjusiajam M. E. nežymų sveikatos sutrikdymą.

12Kaltinamasis A. J. kaltu padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką neprisipažino visiškai ir parodė, jog 2016 m. lapkričio 4 d. vakare susitiko su drauge D. Ž. Skaudvilės miestelyje, Tauragės r. ir išvažiavo į Šiaulius. Pabuvo iki 12 val. nakties ir grįžo į Skaudvilę, iš kur apie 2 val. nakties parvežė D. Ž. į namus, o paskui važiavo į savo namus, kurie yra Tauragės r., Šikšnių k. Grįžo į namus 2016 m. lapkričio 5 d., apie 3 val. nakties. Grįžęs dar susirašinėjo telefonu su D. Ž. ir nuėjo miegoti. Kai jam atvežė šaukimą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo, tik tuomet jis sužinojo apie šį įvykį. V. L. iki įvykio nepažinojo. Nėra anksčiau matęs nukentėjusiųjų, liudytojų. Pajūrio miestelyje, Šilalės r., esančiame bare „Jūra“ yra buvęs prieš 2-3 metus, kur leido laiką su draugais. Taip pat 2013 m. jis buvo minėtame bare su draugais, o kadangi vienas draugas buvo nepilnametis ir buvo neblaivus, todėl jam tada buvo surašytas administracinis protokolas. Jis nežino, kodėl jį kaltina šioje byloje. Jis tą naktį apie 3 val. grįžo namo ir buvo namuose. Kaip jau nurodė, jis gyvena Šikšnių k., Tauragės r., nuo kurio iki Tauragės yra apie 20 kilometrų atstumas, o nuo Tauragės iki Skaudvilės yra apie 30 kilometrų. Jo mobiliojo ryšio telefono numeris įvykio metu ir dabar yra tas pats 863640661. Telefonas veikė iki pat galo. Po 3 val. nakties iš D. Ž. gavo žinutę, susirašinėjo per „Facebook“. Tą vakarą buvo blaivus, nes vairavo automobilį. Namuose buvo mama, patėvis, mažas brolis. Mama atrakino duris, kai jis grįžo namo. 2016 m. lapkričio mėnesį jis buvo jau su barzda, tik tuo metu barzda buvo kažkiek trumpesnė.

13Kaltinamasis V. L. kaltu padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas neprisipažino visiškai ir parodė, jog 2016 m. lapkričio 4-5 d. buvo bare „Jūra“. Tą vakarą V. Š. jam pasiūlė važiuoti į barą „Jūra“, nes ten buvo pastarojo sesuo. Nuvažiavo į tą barą apie 1 val. nakties, pasistatė automobilį prie bažnyčios, nuėjo į barą ir sutiko V. Š. sesę A. Š. su draugėmis. Buvo bare iki jo uždarymo. Kai baras užsidarė, išėjo į lauką. Tik išėjus pro duris pamatė, kad vyksta muštynės lauke. Užsidegė cigaretę ir stebėjo, kaip ant pagrindinio kelio spardo kažkokį vaikiną. Ten tų vaikinų buvo gal 4 ar 5, jie lakstė. Netoli jo stovėjo V. Š., A. Š. su draugėmis. Parūkė ir ėjo link savo automobilio. Eidami link automobilio, aikštelėje prie bažnyčios pamatė stovinčių nemažai vaikinų, ten šūkavo, kažkokie konfliktai vyko, tačiau nekreipė dėmesio ir ėjo toliau. Ėjo link automobilio, juos praėjo. Jam iš dešinės pusės susirėmė du vaikinai, susikibo vienas į kitą. Jis nusprendė juos išskirti, kad nesidarytų problemų. Bandė juos skirti, tačiau nepavyko. Šalia jų stovėjo dar dvi merginos. Viena verkė, šaukė, kad baigtų muštis. Tuomet V. Š. jį pakvietė važiuoti namo. Sėdo į automobilį ir išvažiavo į Tauragę. Tą vakarą tikrai negalėjo nieko sumušti, nes dešinė ranka buvo išoperuota. Iki įvykio nebuvo matęs A. J., B. E.. Kažkokio konflikto, kad du vaikinai būtų sudavę smūgius merginoms, nematė. Tą vakarą alkoholio bare nevartojo.

14Nukentėjusysis B. E. parodė, jog iki to įvykio nebuvo matęs kaltinamųjų. 2016 m. lapkričio 5 d., apie 2 val. nakties, atvyko į Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g., prie bažnyčios esančią aikštelę, parvežti G. J. iš kavinės „Jūra“. Nuėjo į kavinę „Jūra“, pasikvietė G. J. ir parėjo atgal į mašiną. Tada pastebėjo, kad yra kažkoks konfliktas. L. K. pasodino į mašiną ir laukė, kol praeis šurmulys. Su juo buvo E. A., E. T., V. S.. Jiems sėdint automobilyje, kažkas spyrė į galinį sparną iš dešinės pusės. Atidaręs automobilio duris, išlipo L. K., o jam lipant iš automobilio, gavo smūgį į veidą iš V. L.. Lipimo iš automobilio momentu jam V. L. sudavė vieną smūgį su kumščiu į veidą. Jam tyrėja policijoje parodė nuotrauką, jis atpažino jam smūgį sudavusį asmenį ir taip sužinojo, kad tai yra V. L.. Po smūgio nukrito ir E. T., jį įtempė į mašiną. E. T. sakė, kad nieko nematė, nes sėdėjo automobilio gale. Į ligoninę jis nevyko, tik kreipėsi į ekspertą. Po smūgio jam iš nosies pasipylė kraujas, akys buvo užtinusios, ilgai skaudėjo galvą. Automobilį buvo pasistatę aikštelėje, kuri yra prie bažnyčios ir priešais kavinę „Jūra“. Aikštelėje stovi vaizdo kamera ir ten stovėjo jų automobilis. Šviesos buvo nuo kavinės „Jūra“, gal yra 50 metrų atstumas. Jam apšvietimas buvo pakankamas atpažinti asmenį. Be to, tuo metu kiti žmonės ruošėsi važiuoti su automobiliais ir jie buvo įsijungę šviesas. Automobilyje buvome šešiese: jis, E. A., E. T., V. S., G. J. ir L. K.. Kai buvo spyris į mašiną, mašinoje sėdėjo šešiese. Už mašinos vairo sėdėjo E. A., šalia vairuotojo sėdėjo G. J., už vairuotojo gale sėdėjo V. S., šalia jos E. T., jis ir L. K.. Išgirdę smūgį į automobilį, pirmas išlipo L. K., jis lipo iš paskos. L. K. buvo paėjęs į šoną, kai jis lipo iš mašinos. Prie pat mašinos gavo smūgį. Kavinėje kaltinamųjų nematė. Pripažįsta, kad buvo pavartojęs alkoholio. Kai lipo iš automobilio, galva smūgio metu jau buvo lauke, jis sukosi ir matė vizualiai, kas jam sudavė smūgį. Iš veido bruožų atpažino V. L. nuotraukoje. Įsiminė veido kontūrai, pamatė ir jį atpažino, nors policijoje rodė 5 nuotraukas. Civilinio ieškinio byloje nereiškia.

15Specialisto išvada Nr. G 253/2016(11) nustatyta, kad B. E. padaryti šie sužalojimai: poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose, kraujo išsiliejimas dešinės akies junginėje, dėl ko jam nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t., b. l. 44).

16Nukentėjusioji L. A. parodė, jog iki įvykio kaltinamųjų nebuvo mačiusi. 2016 m. lapkričio 5 d. su draugėmis M. V. ir S. B. buvo kavinėje „Jūra“. 3 val. nakties kavinė užsidarė ir jos išėjo bei ėjo į dešinę pusę link tilto. Išeidamos pamatė, kad kažkokie vaikinai vijosi mašiną. Pamatė, kad jie parbėga iš dešinės pusės. Ji ėjo link tilto. Buvo trys vaikinai. A. J. parbėgo ir ją už peties atsuko į „Jūros“ pusę, pasakė, kad yra davęs ir jai duos, ir sudavė jai iš galvos į kairį skruostikaulį. M. V. ją ištempė, nes po smūgio ji ieškojo, į ką įsikibti. M. V. paėmė ją už rankos ir klausė, kur S. B.. Atsisuko ir pamatė, kad S. B. jau kėlėsi, nes buvo nugriuvusi. Tačiau ji nematė, kaip S. B. trenkė ir kas trenkė. Jos buvo sutarusios, kad jas parveš nuo parduotuvės. Mašina atvažiavo prie jų, sustojo ir paėmė. Buvo sumuštas skruostikaulis, po akimi buvo mėlynė keletą savaičių, vos ne mėnesį buvo mėlyna akis. Vyko pas ekspertą, jai buvo sunku mirksėti. Kavinėje alkoholio negėrė. Iš kavinės išėjo apie 3 val. nakties ir matė, kad kažkokie vaikinai vijosi automobilį. Jie nepasivijo tos mašinos ir parbėgo trys. Vienas buvo A. J.. Jis, kai jai trenkė, tuo tarpu muštynių metu, kažkuris draugas šaukė, kad „Airi, baik“. Tas vaikinas kelis kartus pakartojo ir tas jai užsifiksavo. Tada su S. B. ieškojo „Facebook“ paskyroje Airido ar Airio. Pirmadienį važiavo į policiją parašyti pareiškimą, o antradienį surado ir policijai pasakė, kad asmuo sudavęs jai smūgį yra A. J., nes atpažino iš veido bruožų. A. J. atpažino „Facebook“. Jai veido bruožai viską pasakė, nors buvo daug Airidų „Facebook“. Kitų dviejų vaikinų neatpažintų, negali pasakyti, ar buvo antras kaltinamasis. Policijoje rodė 5-6 nuotraukas ir liepė atpažinti vaikiną, kuris jai sudavė smūgį ir ji iš karto nuotraukoje atpažino A. J.. M. V. matė ir atpažino V. L.. Negali pasakyti, kaip trenkė S. B. ir ar M. V. matė, ji nematė. Prie tilto yra keli žibintai ir jie dega aukštai. Ją A. J. pasuko už kairio peties ir su galva trenkė. Pamatė siluetą ir tuo pačiu jo veido bruožus. A. J. atėjo su gobtuvu, tačiau, kai jai trenkė, jau buvo be gobtuvo. Prašo priteisti 1000 eurų neturtinės žalos, nes jai iš po to įvykio kelias dienas buvo sunku mirksėti, savaitę laiko negalėjo lankyti mokyklos, nes buvo gėda prieš draugus, negalėjo dalyvauti renginiuose. Po mėnesio laiko išnyko sužalojimai. Kavinėje kaltinamųjų nematė. A. J. atpažino pagal akis ir antakius „Facebook“, jis tuo metu buvo pradėjęs barzdą auginti. Policijoje atpažino A. J. iš akių. Posėdžio metu A. J. atpažįsta, nes pamena. Per muštynes S. B. pametė telefoną, jos telefonas užsiblokavo, o M. V. telefonas buvo išsikrovęs, todėl iš karto nekvietė policijos. V. L. jai smūgių nesudavė. Link jų parbėgo trys vaikinai ir vienas - A. J. sudavė smūgį. Vienas vaikinas stovėjo šalia, o kitas stovėjo toliau apie 5-10 metrų atstumu.

17Specialisto išvada Nr. G 255/2016(11) nustatyta, kad L. A. padarytas šis sužalojimas: poodinė kraujosruva kairės akies vokuose, kuri pereina į skruostą, dėl ko jai nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas (2 t., b. l. 85).

18Nukentėjusioji S. B. parodė, jog 2016 m. lapkričio 5 d., apie 3 val. nakties, su draugėmis išėjo iš baro-restorano „Jūra“. Nuo baro nuėjo gal 100 metrų su M. V. ir L. A.. Tada parbėgo trys vaikinai ir užpuolė. Nežino, kurią pirmą – ją ar L. A., nes kaip jai trenkė, spyrė iš kojos, ji atsisukusi nematė draugių. Po to vėl parbėgo ir vėl trenkė iš rankos į veido sritį. Nubėgo prie mašinos, pamatė drauges. Nuo baro paėjo 100 metrų ir pribėgo trys vaikinai. Pirmą kartą spyrė su koja. Vienas vaikinas stovėjo nuošaliau, o kito nelabai matė. Po spyrimo su koja ji nuvirto ant žemės, po to atsikėlė. Tuo metu savo draugių nematė. Kai atsikėlė, vėl pribėgo vaikinas, tikriausiai, kad tas pats asmuo, tačiau nėra garantuota. Viskas įvyko greitai ir nematė, ar tas vaikinas stovėjo, ar nuėjo. Tada vaikinas sudavė su rankos kumščiu į veidą. Draugės pabėgo. Nematė, kas trenkė L. A.. Matė, kad po L. A. akimi buvo mėlynė, kai parbėgo prie automobilio. Ji buvo sužalota. Jų atvažiavo parsivežti draugas ir jos įlipo į jo automobilį, tačiau iš karto policijos neiškvietė. Grįžo į namus pas ją ir kitą dieną pranešė policijai, o pirmadienį parašė pareiškimą. Vyko pas ekspertą. Buvo nosis ištinusi, šašai ant veido, burnoje žaizdos. Pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo 2000 eurų sumai, nes jai buvo stresas, praleido daug pamokų, o buvo 12 klasėje, buvo gėda kur nors išeiti, gėda prieš tėvus, gimines, negalėjo pavalgyti ilgą laiką, nes burnoje buvo žaizdos, nosis, galva skaudėjo. Vaistų negėrė, tačiau juos tepė ant žaizdų. Mano, kad jai padaryta 2000 eurų neturtinė žala ir jos nemažina, prašo tiek ir priteisti. Negali pasakyti, ar kaltinamieji buvo įvykio vietoje, nes jų nepažįsta. Buvo A. N., tik kur tuo metu buvo, nepamena. Nepamena, koks buvo apšvietimas toje vietoje, tačiau matyti galėjo. Su telefonu švietėsi, kai matė mėlynes. Viskas buvo staiga. Prieš suduodant smūgius ar smūgių metu, ar tie asmenys kažką šaukė, ar kalbėjosi tarpusavyje negirdėjo. Po įvykio, kitą dieną, kalbėjosi su L. A. ir M. V. apie tai, kas čia galėjo taip padaryti. M. V. sakė, kad jai tas V. matytas kažkur, tas žmogus, kur jai trenkė jai labai kažkur matytas. Pasirodo, kad M. V. V. L. buvo mačiusi tame bare ir jį atpažino. M. V. atpažino ir sakė, kad tikrai pastarasis jai trenkė. M. V. matė, kad jai spyrė su koja V. L., o kas sudavė smūgį su ranka nematė, nes draugių aplink nebebuvo.

19Specialisto išvada Nr. G 254/2016(11) nustatyta, kad S. B. padaryti šie sužalojimai: odos nubrozdinimas nosies nugarėlėje, viršutinėje lūpoje ir kraujosruva jos gleivinėje, poodinė kraujosruva dešinės plaštakos 4-jame piršte, dėl ko jai nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas (2 t., b. l. 64).

20Liudytoja V. S. parodė, jog nėra mačiusi kaltinamųjų nei iki įvykio, nei įvykio metu. E. A., E. T., ji ir B. E. važiavo 2016 m. lapkričio 5 d. į kavinę „Jūra“ parvežti G. J. ir L. K.. Kavinė yra Pajūrio mstl., Šilalės r. Buvo 2 val. – 3 val. nakties, kai atvažiavo. Automobilį pasistatė aikštelėje, kuri yra dešinėje pusėje nuo Šilalės atvažiavus. Pasistatė ir laukė, kol iš kavinės pareis G. J. ir L. K.. Jiems parėjus, priėjo trys vaikinukai ir užkabino mašiną, spyrė ar ranka trenkė į mašiną. L. K. ir B. E. išlipo iš mašinos žiūrėti, kas vyksta. Iš karto B. E. gavo smūgį į veidą, į nosį, L. K. irgi gavo, o kaltininkų veidų nematė. L. K. pirmas išlipo iš automobilio, o po jo išlipo B. E., kuris iškėlė koją iš mašinos, bandė galvą iškišti ir iš karto gavo smūgį. Nematė, su kuo sudavė jam. B. E. parkrito ir E. T. jį traukė į mašiną. B. E. po smūgio nukrito, buvo kruvinas. Pirmas išlipo L. K. ir jie pradėjo muštis, tačiau L. K. pabėgo. Negali pasakyti, kas B. E. sudavė smūgį, nes nematė veidų. E. T. po smūgio B. E. įtempė į mašiną. Iškvietė greitąją ir policiją. Užpuolikų veidų nematė ir jų negali atpažinti. Tą naktį L. K., G. J. ir B. E. buvo sumušti.

21Liudytojas E. T. parodė, jog kaltinamųjų nepažįsta ir nėra jų matęs, o su nukentėjusiuoju B. E. yra draugai. Galėjo būti 2016 m. ruduo, lapkričio 5 d., apie 3 val., nakties, kai su B. E., E. A. parvažiavo iš Šiaulių ir su V. S. važiavo į Pajūrį parvežti lygtai G. J.. E. A. vairavo automobilį. Atvažiavo, sėdėjo mašinoje ir atėjo G. J. su L. K.. Jie visi sėdėjo mašinoje: E. A. už vairo, už vairuotojo sėdynės – V. S., jis ir B. E.. Kas sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje nepamena - L. K. arba G. J.. Sėdėdami išgirdo smūgį į mašinos galą. Išlipo iš mašinos priekio G. J. ar L. K.. Lipo ir iš priekio, ir iš automobilio galo tas asmuo, kuris sėdėjo šone. Prisimena, kai B. E. išlipo, tai B. E. iš karto buvo suduota į veidą ir B. E. pargriuvo, o jis pastarąjį tempė atgal į mašiną. B. E. smūgį sudavė vaikinas su ruda striuke, ant kurios buvo gobtuvas su kailiuku. Sudavė su ranka tiesiai į veidą ir B. E. nuvirto. Kai įtempė B. E. į mašiną, tada pradėjo dužti mašinos langai, atidarė priekines duris, spyrė su koja, atidarė galines duris ir jas pervertė. Jie pradėjo šaukti, kad važiuojam ir išvažiavo, sustojo prie profesinės mokyklos, nes pamatė, kad atvažiavo policija. Nematė, kurie vaikinai daužė, spardė automobilį ir negali jų atpažinti bei negali atpažinti vaikino, kuris sudavė smūgį B. E., nes pastarojo veido nematė. Būnant Šiauliuose su B. E. vartojo alkoholį. B. E. buvo sužalotas veidas ir V. S. iškvietė policiją. Tuo pačiu metu dar buvo sužalotas G. J. ir L. K.. Pastaruosius susitiko policijoje ir matė juos sužalotus. Jie nesakė, kas juos sužalojo. Kai važiavo su automobiliu, kažkas sakė, kad juos vijosi iš galo. Pravažiavo tiltą ir sustojo prie profesinės mokyklos, nes atvažiavo policija. Patikslino, jog B. E. buvo pradėjęs išlipti iš automobilio, jau buvo padėjęs vieną koją ant žemės ir tada gavo vieną smūgį. Visai išlipęs iš automobilio nebuvo. L. K. nevažiavo kartu į policiją, tik gal pasakė, kad buvo sumuštas.

22Liudytojas E. A. parodė, jog kaltinamąjį V. L. matė per akistatą, o su nukentėjusiuoju B. E. yra draugai. 2016 m. lapkričio mėnesį su B. E. ir E. T. parvažiavo iš Šiaulių ir Šilalėje sutiko V. S.. B. E. Šiauliuose vartojo alkoholį. Tuomet važiavo į Pajūrį pasiimti G. J.. Nuvažiavę laukė, kol G. J. pareis iš kavinės. B. E. ėjo parsivesti ir parsivedė G. J. į mašiną, kur jie sėdėjo ir šnekėjosi. Jis sėdėjo už mašinos vairo, šalia jo – G. J., tiesiai už jo gale sėdėjo – V. S., šalia jos - E. T., toliau sėdėjo B. E. ir L. K.. Jie pajuto smūgį į automobilį. G. J. išlipo iš mašinos pažiūrėti, kas darosi. Paskui L. K. išlipo iš automobilio galo. Kai G. J. išlipo iš mašinos, matė, kad iš karto gavo smūgį. Nematė, ar L. K. gavo smūgių. Po to B. E. bandė išlipti iš automobilio ir pastarajam su koja sudavė smūgį. Tai pats matė. B. E. dar pilnai nebuvo išlipęs, tik durys buvo pradarytos. Matė, kad B. E. sudavė smūgį, tik nežino, ranka ar dar kuo kitu sudavė. B. E. nuvirto į automobilį ir neteko sąmonės, jo veidas buvo kruvinas. V. S. iškvietė policiją. Jis matė tą asmenį, kuris sudavė B. E. ir jį policijoje atpažino. Jis sėdėjo už mašinos vairo ir buvo atsisukęs, kai B. E. bandė išlipti iš automobilio. Durelės buvo praviros. Policijoje pasakė, kad gali atpažinti asmenį, kuris sudavė smūgį B. E.. Jam pateikė 5-6 nuotraukas ir iš jų atpažino V. L.. Garantuoti tikrai negali, kad V. L. sudavė, tačiau 50 procentų mano, kad tai galėjo būti V. L.. Patikslina, jog smūgis B. E. buvo suduotas su ranka, ne su koja. V. L. atpažino iš ūgio, veido bruožų, trumpai kirptų plaukų. Įvykio vietoje ir nuotraukoje buvo trumpai kirptais plaukais.

23Liudytojas V. Š. parodė, jog V. L. pažįsta, o nukentėjusiųjų nėra matęs. Buvo 21-22 valanda vakaro ir sesuo A. Š. paprašė ją nuvežti į barą „Jūra“. Jis nesutiko, nes jam ta vieta nepatinka. Tačiau apie 24 – 0:30 val. nakties iš pažįstamų asmenų gavo žinutę, kad jo sesuo yra bare „Jūra“. Jie su V. L. visą tą laikotarpį važinėjosi, buvo Tauragėje. Kai sužinojo, kad sesuo yra bare, pakvietė kartu važiuoti V. L.. Tarp 24 – 1 val. nakties su juo išvažiavo į Pajūrį, kur susirado seserį bare, kuri buvo su draugėmis. Bare pabuvo iki 3 val. Paskui ėjo link mašinos ir jau atidarius duris pamatė, kad kažkas vyksta toje vietoje. Iš karto čiupo savo seserį, kuri buvo su dviem draugėmis ir liepė eiti į automobilį. Mašina stovėjo toliau už bažnyčios. Sesę ir drauges pasodino į mašinos galą ir atsisukęs pamatė, kad nėra V. L.. Jis užrakino mašiną ir nuėjo ieškoti V. L. ir pamatė, kaip pastarasis skyrė du vaikinukus. Tų vaikinų veidų prisiminti negalėtų. Viskas vyko prie „BMW“ automobilio durų. Jis patraukė V. L. nuo tų vaikinų, pasakė, kad čia ne jų reikalas ir reikia važiuoti iš čia. Matė, kad ten kažkas prasidėjo prie to automobilio. Su V. L. nuėjo atgal į jo automobilį, pabuvo iki tol, kol pamatė, kad „BMW“ automobilis išvažiavo. Kai išvažiavo, tai jie taip pat išvažiavo į Tauragę. Mažonuose paleido sesės dvi drauges. Teigia, kad V. L. tą vakarą buvo su juo ir nieko nemušė, nieko nedarė. V. L. buvo lūžusi ranka ir jis buvo po reabilitacijos. Buvo sakoma, kai jis buvo policijoje, kad viskas vyko iš kairės rankos, o V. L. dešinė ranka buvo lūžusi. Kaltinamojo A. J. nepažįsta ir jo nematė bare. Tą vakarą V. L. buvo apsirengęs tamsiai žalios spalvos striuke su gobtuvu, džinsais, bateliais. V. plaukai yra ant šono: ir šiuo metu, ir įvykio metu buvo ta pati šukuosena.

24Liudytoja D. Ž. parodė, jog pažįsta kaltinamąją A. J., nes yra draugai, ne pora. 2016 m. lapkričio 4 d. vakare su A. J. apie 18 val. išvyko į Šiaulius ir grįžo po 24 valandos. Ji 2 val. nakties jau buvo namuose, esančiuose Skaudvilėje. Tvirtina, kad A. J. iki 2 val. nakties buvo su ja. A. J. gyvena už Tauragės, kaimo pavadinimo nežino. A. J. jai sakė, kad išvažiavo į namus. Jai atrodo, kad su A. J. ji dar susiskambino ir pastarasis sakė, kad grįžo namo. Visiškai tikra nėra, ar A. J. jai skambino tą vakarą, bet kad sakė, kad paskambins, tai tikrai. Apie 40 minučių užtrunka atvažiuoti A. J. iki jos namų. A. J. telefonas nebuvo išjungtas. A. J. nepasakojo, kad dar kur nors būtų važiavęs, kai ją parvežė namo. Po įvykio A. J. jai skambino, sakė, kad yra pradėtas tyrimas, bet susitikę jie nebuvo. Prie namų tą vakarą A. J. ją paleido apie 1:30 val. nakties. Jis buvo apsirengęs su džinsais ir juoda bliuskute ar megztuku. Pagarsinus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 180-181) liudytoja patvirtino, jog tą naktį susirašė su A. J., o ne susiskambino. Tuo metu jos telefono numeris buvo 869087827. Ji turėjo telefoną su savimi, kai tyrėja ją apklausinėjo ir tyrėja leido jai laiką, kada viskas vyko, pasižiūrėti telefone, todėl tyrėjai viską papasakojo iš telefono.

25Liudytoja A. Š. parodė, jog kaltinamąjį V. L. pažįsta. Ji į Pajūryje esantį barą „Jūra“ apie 24 val. atvažiavo su dviem draugėmis, nors brolis V. Š. nenorėjo. Po ko, brolis sužinojęs, kad ji yra bare, kartu su V. L. atvažiavo į barą. Kadangi ji dar norėjo pabūti bare, todėl brolis pasiliko būti kartu iki galo. Jiems išeinant pro baro duris, jau matė, kad buvo prasidėjusios muštynės. Brolis ją su draugėmis vedė į mašiną, o V. L. pasiliko. Sakė, kad bandė išskirti du aukštesnius vyrus. Ji pati to nematė, nes sėdėjo mašinoje. Pamatė, kad „BMW“ automobilis nuvažiavo ir jie išvažiavo. Brolis su V. L. alkoholio bare nevartojo. Jie ėjo prie automobilio, o V. L. pasiliko išskirti vaikinų, bet ilgai neužtruko. Po 5-10 minučių atėjo pas juos. Jie klausė, kas buvo ir V. L. paaiškino, jog skyrė du aukštesnius vaikinus, bet taip ir nepavyko. Ji pati to nematė. Ji pažįsta A. J., tačiau kavinėje jo nematė. V. L. nebuvo sužalotas, šukuosena tada ir dabar yra tokia pati. Kai išėjo iš kavinės, prie mašinos puolė kažkoks vyrukas ir dar vienas būrys, prie tilto kažkas vyko. Matė, kad vyrukas buvo mušamas ir pargriautas. Tuo metu visi kartu išėjo iš kavinės ir V. L. buvo su jais. Ji buvo apsvaigusi nuo alkoholio.

26Liudytoja K. B. parodė, jog kaltinamąjį V. L. yra mačiusi, nes yra iš to pačio Tauragės miesto ir kartu buvo bare „Jūra“. Į kavinę nuvažiavo su draugėmis A. Š. ir D. S.. Po to atvažiavo A. Š. brolis V. Š. su V. L. ir jie buvo kartu bare iki pabaigos. Kai visi pradėjo skirstytis, tada ir jie išėjo iš baro. Išėję pamatė muštynes. V. Š. su V. L. jas nuvedė į mašiną. Neatsimena, ar V. L. ėjo kartu, kai V. Š. jas vedė prie mašinos. V. L. nedalyvavo muštynėse, nes jis visą laiką buvo su jais ir kartu su jais išvažiavo. V. L. buvo išėjęs išskirti dviejų asmenų, tačiau ji to nematė. Užtruko gal kelias minutės. Su draugėmis buvo vartojusios alkoholio. A. J. nepažįsta ir jo bare tą vakarą nematė.

27Liudytoja D. S. parodė, jog kaltinamąjį V. L. pažįsta, nes jis yra jos draugės A. Š. brolio V. Š. draugas. 2016 m. lapkričio 5 d., apie 24-0:30 val. nakties atvyko į barą „Jūra“ su A. Š. drauge. Bare buvo iki darbo laiko pabaigos. Išėjusios pamatė, kad ant kelio mušasi vaikinai. Tada visi penki nuėjo prie mašinos, kuri stovėjo prie bažnyčios esančioje aikštelėje. Atėjo V. Š., V. L., A. Š., ji ir K. B.. Jas nuvedė iki mašinos ir pasodino, kad jų neužpultų. V. L. muštynėse nedalyvavo. Kai jas nuvedė iki mašinos, V. L. su V. Š. išėjo, tačiau netrukus parėjo. Visą laiką buvo bare su V. L. ir V. Š.. Ji nematė, ką darė V. L., kai nuėjo nuo mašinos. V. L. pats pasakojo, kad bandė išskirti besimušančius vaikinus. V. L. buvo su ilga, tamsios spalvos stiuke, kuri buvo su kailiuku. Kaltinamojo A. J. nepažįsta ir tą vakarą jo bare nematė.

28Liudytojas R. D. parodė, jog iš matymo pažįstu kaltinamuosius ir žino V. vardą. V. žino iš draugų rato, o kitą kaltinamąjį yra matęs, kad jis dirba policijoje. Pamena, kad buvo šalta, buvo žiema, kai buvo Pajūryje esančiame klube „Jūra“ su draugu A. L.. Pabuvo klube kažkiek valandų ir išėjo į lauką pasikvietę panelių. Tada lauke prasidėjo didelės muštynės, tačiau nežino, kas ten mušėsi ir su kuo. Neatsimena, nes seniai buvo. Pagarsinus liudytojo parodymus (1 t., b. l. 175-176) R. D. nurodė, jog tvirtina šiuos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Matė, kad kažkas trenkė B. E., jeigu yra parašyta, o dabar neatsimena, nes praėjo daug laiko. V. L. tą naktį buvo kavinėje, o kito kaltinamojo nematė. V. L. muštynėse nedalyvavo, nes kai jį matė, V. L. tuo metu stovėjo ir nedalyvavo muštynėse. Nežino ir nepažįsta asmenų, kurie dalyvavo muštynėse, gal 7-8 asmenys dalyvavo, buvo būrys, tačiau merginų nematė. Jis pats muštynėse nedalyvavo. Tikrai V. L. negalėjo suduoti smūgio į veidą B. E., nes pamena kažkokį didelį vaikiną. Išgirdo, kad langai pabiro. Tiesiog sudavė smūgį į mašinos pusę ir viskas. Prie „BMW“ automobilio nebuvo V. L.. Neatsimena, ar vienoje vietoje vyko muštynės. Jos vyko netoli jo automobilio. Nežino, ar tame būryje buvo V. L., nes neatsimena. Jis atrakino savo automobilį. Jis nebuvo tas, kuris mušė mergaites. Buvo su draugu A. L.. Iš aikštelės išvažiavo kartu su merginomis, tačiau jų pavardžių ir vardų nežino. Į jo baltą automobilį iš vaikinų įlipo tik jis ir draugas A. L..

29Liudytojas A. L. parodė, jog kaltinamųjų nepažįsta. 2016 m. lapkričio 4 d. buvo kavinėje „Jūra“ su R. D., tačiau jam tai nebuvo išskirtinė diena. Bare visko dažnai būna. Buvo kelios mergaitės ir jas netoli pavežė. Atvažiavo su R. D. automobiliu „Renault“ baltos spalvos. Nematė, kad prie kavinės kažkas muštųsi. Matė, kad kažkas vyko prie kažkokio automobilio, tačiau markės nepasakys. Jis su R. D. muštynėse nedalyvavo. Prie automobilio parėjo pėsčiomis, ne bėgte.

30Liudytojas A. N. parodė, jog nėra matęs kaltinamųjų. Pažįsta nukentėjusiąją L. A., nes su ja susipažino prieš dvi savaites iki įvykio. Praėjo daug laiko nuo to įvykio sunkiai ką beprisimena. Nusprendė savaitgalį nuvykti į barą „Jūra“ su panelėmis. Jis buvo su nukentėjusiąja L. A., dar buvo M., S. ir dar keletas draugų. Bare šventė savo sugrįžimą iš užsienio, vartojo alkoholį. Atėjo laikas važiuoti namo ir išėjęs į lauką norėjo eiti link mašinos. Kažkokie vaikinukai vijosi automobilį, tačiau nepavijo ir vaikinukai sugrįžo atgal. Jam užstojo kelią ir bandė kažką daryti. Išsilaisvino nuo jų ir pabėgo link automobilio. kuris buvo priekyje ir stovėjo kelis šimtus metrų nuo baro bėgo į priekį, o panelės liko už jo nugaros, 100 metrų atstumu nuo jo. Jis jau sėdėjo automobilyje, kai parėjo kruvinos panelės. Nepagalvojo, kad joms kas nors gali nutikti. Panelės parėjo, S. verkė, buvo veidą užsidengusi bei pasakė, kad sumušė kažkokie vaikinai. Jis įsijungė mašinoje šviesą ir pamatė, kad S. yra sumušta. L. A. akis buvo sumušta. Merginos nesakė, ar atpažino tuos asmenis, kurie jas sumušė. Mano, kad tie vaikinai, kurie nusivijo automobilį, tikrai negalėjo būti kaltinamieji, negalėtų jų atpažinti. Tą vakarą kavinėje A. J. nematė. Nepamena, ar vaikinas, kuris „prisikabino“ prie jo, buvo aukštesnis, ar žemesnis už jį. V. L. kavinėje nematė. L. A. jam nesakė, kad atpažino vaikiną, kuris ją sumušė.

31Liudytojas L. K. parodė, jog yra matęs abu kaltinamuosius per tą įvykį, prie kavinės „Jūra“ esančioje aikštelėje. 2016 m. lapkričio mėnesį iš 4 d. į 5 d. naktį buvo su G. J. bare „Jūra“. Paskui išėjo į lauką ir laukė, kol išeis G. J.. Stovėdamas pamatė, kaip muša jo pažįstamą, norėjo eiti pagelbėti, tačiau tuomet B. E. ir G. J. sušaukė ir jį nusivedė į mašiną. Sėdint mašinoje pajuto smūgį į automobilį ir po vieną lipo ir mašinos. Jis pirmasis gavo smūgį ir atsipeikėjo kažkur prie medžio. Jis išsigando, kad nebūtų dar daugiau sumuštas, todėl pradėjo bėgti. Girdėjo mašinų dūžius, merginų šūksmus. Jis buvo su G. J.. B. E., V. S. ir E. A. turėjo atvažiuoti jų parvežti. E. A. vairavo automobilį. Kai pajuto smūgį į automobilį, jis sėdėjo mašinos galo dešinėje pusėje prie durelių, G. J. sėdėjo priekyje. B. E. sėdėjo per vidurį gale, o V. S. sėdėjo kairėje pusėje. Pradarė dureles išlipti iš mašinos ir pajuto smūgį iš kumščio, tačiau nepamatė, kas jam sudavė. Buvo suklupęs ir užsidengęs galvą, buvo labai apsvaigęs nuo smūgio ir nuėjo prie medžio. Pakėlė galvą ir tada pradėjo bėgti. Pakėlė galvą ir atsisuko mašinos link, girdėjo, kad ten kažkas šaukė. Buvo A. J. ir V. L., kažkuris sušuko, ar dar nori ir tada pradėjo bėgti. Jis nematė, kuris sudavė B. E.. Su G. J. parvažiavo pas jį namo, tuomet G. J. buvo kruvinas, jam nosis buvo lūžusi ir jie išvažiavo į ligoninės priimamąjį, kur gavo iš B. E. žinutę, kad reikia atvažiuoti į policijos komisariatą. Policijoje susitiko su B. E., kuriam buvo mėlynė. Jis kaltinamuosius pamena iš veido bruožų, jis juos atpažino. Kaltinamuosius matė ne tame konflikte, kai išėjo iš kavinės. Kai pakėlė galvą, atsisuko ir tada pamatė kaltinamuosius. Pradėjo bėgti ir jie vijosi. Tai buvo abu kaltinamieji. Anksčiau jų nepažinojo ir nebuvo matęs. Pas tyrėją atpažino A. J. ir V. L. iš pateiktų nuotraukų. Tvirtina savo kaltinamųjų atpažinimus pas tyrėją. Jis bendravo su visais nukentėjusiaisiais. Po konflikto žiūrėjo „Facebook“, gal praėjus keletui dienų. Ieškojo ir rado pažįstamus veidus. Yra tikras, kad tą vakarą matė kaltinamuosius ir jie ten buvo. Pačioje kavinėje A. J. nematė. Žinojo, kad kaltinamieji buvo iš Tauragės, nes šnekėjo pažįstami. A. J. veidas buvo įsimintinas ir jį atpažino iš veido, pamatė jį ir įsiminė. Šiandien A. J. yra pasikeitęs, nes yra su barzda, o įvykio metu nebuvo su barzda. Smulkmenų nepamena.

32Liudytoja M. V., kurios parodymai duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui pagarsinti, parodė, kad 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 3 val., ji kartu su draugėmis S. B. ir L. A. išėjo iš Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno gatvėje esančios kavinės - baro „Jūra“ ir ėjo Dariaus ir Girėno gatve, link miestelio centre esančios parduotuvės. Tuo metu pamatė link jų atbėgančius tris nepažįstamus vaikinus. Vienas iš tuo metu nepažįstamų V. L., pribėgo prie S. B. ir nieko nesakęs spyrė į galvą. Nuo gauto smūgio, S. B. nugriuvo ant šaligatvio. Kitas nepažįstamas vaikinas pribėgo prie L. A., pasakė, jog yra mergai davęs ir jai duos, trenkė iš galvos vieną kartą L. A. į veidą, dėl ko pastarajai iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Tada ji griebė L. A. už rankos ir abi nubėgo. Prie jų atėjusiai S. B. iš nosies stipriai bėgo kraujas. Ji sakė, jog jai ne tik spyrė į galvą, bet ir kumščiu sudavė vieną kartą į veidą. Kai buvo mušamos draugės, kažkuriuo momentu girdėjo, kaip vienas vaikinas šaukė „Airidai baik“, suprato, kad jis ramina vieną iš draugių mušusių vaikinų. Ją labai papiktino toks nepažįstamų vaikinų elgesys. Ji yra 100 procentų tikra, jog V. L. nesumaišė su kitu žmogumi (2 t., b. l. 100-102, 123-125).

33Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m. gruodžio 14 d. M. V. iš keturių jai pateiktų atpažinti vaikinų fotonuotraukų, atpažino V. L. kaip asmenį, kuris spyrė S. B. į galvą (2 t., b. l. 103-105).

34Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad automobilis „( - )“, valst. Nr. ( - ) stovėjo Šilalės r. Pajūrio mstl. Dariaus ir Girėno gatvėje. Automobilio išorė apgadinta (1 t., b. l. 2).

35Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m. gruodžio 13 d. nukentėjusysis B. E. iš keturių jam pateiktų atpažinti fotonuotraukų, atpažino V. L. kaip asmenį, kuris jam lipant iš automobilio trenkė kumščiu į veidą ir jį sužalojo (1 t., b. l. 49-52).

36Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m. lapkričio 9 d. liudytojas L. K. iš keturių jam pateiktų atpažinti fotonuotraukų, atpažino V. L., kaip asmenį, kuris dalyvavo konflikte prie B. E. automobilio (1 t., b. l. 100-101).

37Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m. lapkričio 9 d. liudytojas L. K. iš keturių jam pateiktų atpažinti fotonuotraukų, atpažino A. J., kaip asmenį, kuris dalyvavo konflikte prie B. E. automobilio ir jį vijosi nuo kavinės - baro „Jūra“ link parduotuvės „Tėviškė“ (1 t., b. l. 103-105).

38Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m. gruodžio 14 d. liudytojas E. A. iš keturių jam pateiktų atpažinti fotonuotraukų, atpažino V. L., kaip asmenį, kuris B. E. lipant iš automobilio, trenkė kumščiu pastarajam vieną kartą į veidą (1 t., b. l. 129-132).

39Tarnybiniame pranešime nurodyta, jog buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas, kuris darytas Šilalės r. Pajūrio mstl. Dariaus ir Girėno gatvėje stacionaria kamera, įrašo pradžia 2016-11-05 01.53 val., trukmė 01.42 val., įrašas įkeltas į kompaktinį diską, prijungtas prie bylos (2 t., b. l. 6).

40Daiktų apžiūros protokolu nustatyta, jog 2017 m. sausio 6 d. apžiūrėtas kompaktinis diskas su vaizdo įrašu. Apžiūros metu užfiksuota, jog įraše matosi kavinės - baro „Jūra“ pastatas, stovėjimo aikštelė, gatvė, automobiliai bei neidentifikuoti asmenys, kurie juda, vyksta konfliktai, apsistumdymai, muštynės (č t., b. l. 7-8).

41Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. kovo 2 d. atlikus akistatą tarp nukentėjusiojo B. E. ir kaltinamojo V. L., prieštaravimų pašalinti nepavyko, kiekvienas pasiliko prie savo parodymų (3 t., b. l. 3-5).

42Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. kovo 20 d. atlikus akistatą tarp kaltinamojo V. L. ir liudytojo E. A., prieštaravimų pašalinti nepavyko, kiekvienas pasiliko prie savo parodymų (3 t., b. l. 8-10).

43Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m. lapkričio 10 d. nukentėjusioji L. A. iš šešių jai pateiktų atpažinti vaikinų fotonuotraukų, atpažino A. J., kuris pribėgęs trenkė iš galvos jai į veidą ir sužalojo, bei V. L., kuris dalyvavo konflikte (2 t., b. l. 88-90).

44Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog liudytoja M. V. 2016 m. gruodžio 14 d. iš keturių jai pateiktų atpažinti vaikinų fotonuotraukų, atpažino V. L., kuris spyrė S. B. į galvą (2 t., b. l. 103-105).

45Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. vasario 14 d. atlikus akistatą tarp metu liudytojos M. V. ir kaltinamojo V. L., prieštaravimų pašalinti nepavyko, kiekvienas pasiliko prie savo parodymų (2 t., b. l. 194-196).

46Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. vasario 14 d. atlikus akistatą tarp nukentėjusiosios L. A. ir kaltinamojo A. J., prieštaravimų pašalinti nepavyko, kiekvienas pasiliko prie savo parodymų (3 t., b. l. 52, 54).

47I. Duomenų vertinimas ir veikos kvalifikacija

48Viešosios tvarkos pažeidimas ( L. A. ir S. B. nežymus sveikatos sutrikdymas)

49Šiame epizode kaltinamiesiems A. J. ir V. L. pareikštas kaltinimas dėl to, jog jie, 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 3 val., Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno gatvėje - viešoje vietoje, veikdami bendrininkų grupėje, šiurkščiai pažeisdami viešąją tvarką, demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, sutrikdydami visuomenės rimtį ir tvarką, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu – V. L. tyčia spyrė vieną kartą S. B. į galvą, dėl ko pastaroji nugriuvo ant žemės. S. B. atsistojus, V. L., tyčia kumščiu sudavė vieną kartą S. B. į veidą, padarydamas nukentėjusiąjai S. B. nežymų sveikatos sutrikdymą. Tuo pačiu metu, A. J. tyčia galva sudavė vieną kartą L. A. į veidą, padarydamas nukentėjusiajai L. A. nežymų sveikatos sutrikdymą.

50Pagal BK 284 straipsnį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.

51Kaltinamasis A. J. savo kaltę neigia visiškai. Teigia, kad 2016 m. lapkričio 4 d. vakare buvo kartu su drauge D. Ž., buvo Šiauliuose, po to jau 2016 m. lapkričio 5 d., apie 2 val. nakties parvežė D. Ž., gyvenančią Skaudvilės miestelyje, Tauragės r., į namus, o pats išvažiavo į savo namus, kurie yra Tauragės r., Šikšnių k. Grįžęs dar susirašinėjo telefonu su D. Ž.. Pajūrio miestelyje esančiame bare „Jūra“ jis tą vakarą nebuvo.

52Kaltė A. J. yra grindžiama nukentėjusiosios L. A. parodymais, liudytojų M. V., L. K. parodymais, asmens parodymų atpažinti pagal jo nuotrauką protokolais, specialisto išvada Nr. G 255/2016(11), kuria nukentėjusiajai L. A. nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas ir kita rašytine baudžiamosios bylos medžiaga.

53Nukentėjusioji L. A. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu aiškiai nurodė ir patvirtino, jog vienas iš kaltinamųjų, esančių teismo salėje - tai yra A. J., 2016 m. lapkričio 5 d. sudavė jai galva vieną smūgį į veidą. Kaltinamojo A. J. iki įvykio nukentėjusioji nebuvo mačiusi. Įvykio metu prie jų bėgo trys vaikinai ir kai A. J. sudavė jai smūgį, vienas iš tų vaikinų sušuko pastarojo vardą Airidai ar Airi. Kadangi įvykio metu ji matė asmens, sudavusio jai smūgį, veidą, todėl po įvykio „Facebook“ paskyroje pradėjo ieškoti asmens, kuris jai sudavė smūgį. Nukentėjusioji nurodė, jog peržiūrėjo daug asmenų su vardais A. ar A. ir tuomet pamatė A. J. „Facebook“ paskyroje esančią nuotrauką, iš kurios jį ir atpažino, kad tai yra tas pats, kuris galva jai smogė vieną kartą į veidą. Apie tai pranešė policijai, o tyrėjai pateikus atpažinimui protokolą pagal nuotrauką, A. J. taip pat nurodė kaip asmenį, 2016 m. lapkričio 5 d. pavartojusį jos atžvilgiu smurtą. Teismas neturi pagrindo abejoti nukentėjusiosios L. A. parodymais, kurių ji laikėsi nuosekliai, kategoriškai ir nė karto nesuabejojo dėl to, jog būtent kaltinamasis A. J. minėtą vakarą nukentėjusiąją sumušė. Akistatos su kaltinamuoju A. J. metu, nukentėjusioji taip pat patvirtino savo parodymus.

54Liudytoja M. V. patvirtino, jog matė, kaip vienas nepažįstamas vaikinas pribėgo prie L. A. ir trenkė iš galvos vieną kartą pastarajai į veidą. Muštynių metu girdėjo, kaip vienas vaikinas šaukė „Airidai baik“, suprato, kad jis ramina vieną iš draugių mušusių vaikinų. Taigi, nors liudytoja nematė ir neatpažino asmens, sudavusio L. A. smūgį, tačiau patvirtino, jog girdėjo, kad vieno iš kaltinamųjų vardas buvo A.

55Liudytojas L. K. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, jog kaltinamąjį pamena iš veido bruožų ir jį atpažino pas tyrėją iš fotonuotraukų. Po konflikto praėjus kelioms dienoms po įvykio, žiūrėjo „Facebook“. Ieškojo ir rado pažįstamus veidus. Yra tikras, kad tą vakarą matė kaltinamąjį. Tačiau pačioje kavinėje A. J. nematė. Minėto liudytojo parodymai patvirtina nukentėjusiosios L. A. ir liudytojos M. V. parodymus, jog kaltinamasis A. J. buvo minėtą vakarą prie Pajūrio miestelyje esančio baro „Jūra“.

56Kaltinamasis A. J. neigia minėtą vakarą buvęs kavinėje. Liudytoja D. Ž. parodė, jog kaltinamasis į namus ją parvežė apie 1.30 val., o po to dar rašė žinutes. Teisiamojo posėdžio metu buvo išsiaiškinta, jog nuo Skaudvilės miestelio, kur gyvena liudytoja D. Ž., iki Pajūrio miestelyje esančio baro „Jūra“ yra apie 40 kilometrų atstumas. Pats kaltinamasis nurodė, jog liudytoją parvežė į namus apie 2 val. nakties, liudytoja nurodė, jog apie 1.30 val. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas mano, kad kaltinamasis A. J. turėjo realią galimybę atvykti į barą „Jūra“, turint omenyje, kad konfliktas prie baro vyko apie 3 val. nakties. Kadangi konfliktas truko labai trumpai, todėl niekas negalėjo sutrukdyti kaltinamajam A. J. susirašinėti žinutėmis su liudytoja D. Ž., galimai ir bandant nuslėpti savo buvimą Pajūrio miestelyje.

57Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, jog kaltinamojo A. J. kaltė šiame epizode yra įrodyta visiškai ir veika teisingai kvalifikuota pagal BK 284 straipsnį.

58Kaltinamasis V. L. savo kaltės šiame epizode taip pat nepripažino. Jis neneigia, kad buvo minėtą vakarą bare „Jūra“, tačiau kartu su A. J. nukentėjusiųjų L. A. ir S. B. nemušė.

59Kaltinamajam V. L. inkriminuojama tai, kad jis tyčia spyrė vieną kartą S. B. į galvą, dėl ko pastaroji nugriuvo ant žemės, o nukentėjusiajai atsistojus tyčia kumščiu sudavė vieną kartą į veidą. Nukentėjusioji S. B. patvirtino tik tai, jog jai buvo suduoti aukščiau nurodyti smūgiai. Ji matė, kad parbėgo trys nepažįstami vaikinai ir ją bei L. A. užpuolė. Nukentėjusioji negali atpažinti asmens ar asmenų, kurie ją sumušė. Tačiau liudytoja M. V. parodė, jog matė atbėgančius link jų tris nepažįstamus vaikinus. Vienas iš tuo metu nepažįstamų vaikinų - V. L., pribėgo prie S. B. ir nieko nesakęs spyrė į galvą. Nuo gauto smūgio, S. B. nugriuvo ant šaligatvio. Kas sudavė antrą smūgį, apie kurį jai pasakė pati nukentėjusioji, S. B. nematė. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja M. V. iš keturių jai pateiktų atpažinti vaikinų fotonuotraukų, atpažino V. L. kaip asmenį, kuris spyrė S. B. į galvą. Teismas neturi pagrindo netikėti šios liudytojos parodymais, kurių nepaneigia jokie kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisminio nagrinėjimo metu ištirti duomenys.

60Tuo tarpu liudytojų V. Š., A. Š., K. B., A. S. parodymus teismas vertina kritiškai. Visų pirma, nustatyta, kad minėti liudytojai iki įvykio buvo kartu, t. y. jie pažįsta kaltinamąjį, be to, kaltinamasis ir liudytojas V. Š. yra draugai. Minėti liudytojai apklausti teisiamajame posėdyje tvirtino aplinkybę, jog kaltinamasis V. L. buvo visą laiką kartu su jais ir tik kelioms minutėms buvo nuėjęs išskirti dviejų besimušančių vaikinų ir netrukus grįžo. Tačiau liudytojos A. Š., K. B. ir A. S. konkrečių įvykio aplinkybių nepamena, todėl jų parodymai nepaneigia tos aplinkybės, kad kaltinamasis V. L. sudavė smūgius nukentėjusiajai S. B., atsižvelgiant į tai, jog visas įvykis truko labai trumpai. Šių liudytojų parodymus teismas vertina kritiškai, kaip siekimą padėti kaltinamajam išvengti baudžiamosios atsakomybės ar ją sušvelninti ir nepagrįstus kitais bylos duomenimis.

61Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, jog kaltinamojo V. L. kaltė šiame epizode yra įrodyta visiškai ir veika teisingai kvalifikuota pagal BK 284 straipsnį.

62Kaltinamiesiems A. J. ir V. L. inkriminuojama atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką padarė veikdami bendrininkų grupėje. Tiek V. L., tiek A. J. neigia šią aplinkybę teigdami, jog jie niekada nebuvo pažįstami, o kaltinamasis A. J. teisminio nagrinėjimo metu pateikė jam priklausančio mobiliojo ryšio telefono pokalbių išklotinę (4 t., b. l. 41-186), kaip įrodymą, kad A. J. su V. L. telefonu nebendravo ir nebuvo pažįstami.

63Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių asmenų, pakaltinamų ir sulaukusių įstatyme nustatyto amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra ne kartą pabrėžęs, kad, pagrindžiant kaltininko baudžiamąją atsakomybę dėl bendrininkavimo darant konkrečios rūšies nusikalstamą veiką, turi būti konstatuota ne tik nusikalstamos veikos, dėl kurios padarymo yra sujungiamos kelių asmenų pastangos, sudėtis, numatyta konkrečiame BK specialiosios dalies straipsnyje, bet kartu ir bendrininkavimo objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma.

64Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiosios L. A. ir S. B. parodė, jog link jų bėgo trys nepažįstami vaikinai, iš kurių vienas liko nuošalyje, o kiti du asmenys pribėgo ir pavartojo jų atžvilgiu fizinį smurtą. Nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tie du asmenys – tai kaltinamieji A. J. ir V. L.. Nors kaltinamieji teigia, kad nusikaltimo padarymo metu buvo nepažįstami, tačiau BK 24 straipsnio 1 dalyje ši aplinkybė nėra nurodyta kaip būtina, svarbu jų dalyvavimas kartu darant nusikalstamą veiką. Šiuo atveju kaltinamųjų veiksmai nusikaltimo padarymo metu sąlygoja tai, kad jie veikė bendrininkų grupėje ir teismas pripažįsta kaltinamųjų A. J. ir V. L. atsakomybę sunkinančia aplinkybe, jog nusikalstamą veiką padarė veikdami bendrininkų grupėje.

65Teismų praktikoje visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto pažeminti, šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, žmonėms sukeltas išgąstis ar kilo sumaištis, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-491/2013, 2K-141/2015, 2K-520-303/2015).

66Teismo vertinimu, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia, t. y. nedetalizavo, kaip tiksliai jų veiksmai atsilieps aplinkiniams ir aplinkai, kokius nukentėjusiųjų sveikatai padarinius sukels, tačiau viešoje vietoje, matant aplinkiniams, suduodami smūgius į gyvybiškai svarbias kūno vietas, numatė, jog tiek visuomenės rimtis ir tvarka bus sutrikdyta, tiek nukentėjusiosios patirs sužalojimus. Kaltinamieji A. J. ir V. L. atliko baigtus tyčinius nusikalstamus veiksmus, pagrįstai kvalifikuotus pagal BK 284 straipsnį.

67 Viešosios tvarkos pažeidimas (B. E. nežymus sveikatos sutrikdymas)

68Kaltinamajam V. L. pareikštas kaltinimas dėl to, jog 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 2 val. 50 min.,, Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno gatvėje, prie bažnyčios esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje - viešoje vietoje, šiurkščiai pažeisdamas viešąją tvarką, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu – tyčia kumščiu sudavė iš automobilio ( - ), valstybinis numeris ( - ) lipančiam B. E. vieną kartą į veidą, padarydamas nukentėjusiajam M. E. nežymų sveikatos sutrikdymą.

69Kaltė šiame epizode V. L. yra grindžiama nukentėjusiojo B. E. parodymais, iš dalies liudytojų E. A. ir L. K. parodymais, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolais, specialisto išvada Nr. G 253/2016(11), kuria nustatytas nukentėjusiajam B. E. nežymus sveikatos sutrikdymas ir kita rašytine baudžiamosios bylos medžiaga.

70Nors kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant teisme neigė savo kaltę bei nurodė, kad jam inkriminuojamų veiksmų jis neatliko, tačiau ši kaltinamojo gynybinė versija yra paneigta aukščiau nurodytų įrodymų visuma. Pažymėtina, jog nukentėjusysis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant teisme atpažino kaltinamąjį kaip asmenį, jo atžvilgiu atlikusį nusikalstamus veiksmus. Be to, liudytojais apklausti E. A. iš dalies patvirtino, jog matė, kad B. E. smūgį sudavė kaltinamasis V. L., kurį jis atpažino asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, liudytojas L. K. parodė, jog nors nematė, kas sudavė smūgį B. E., tačiau matė prie automobilio stovintį V. L..

71Dėl liudytojų V. Š., A. Š., K. B., A. S. parodymų vertinimo teismas pasisakė motyvuose dėl viešosios tvarkos pažeidimo padarant nukentėjusiosioms L. A. ir S. B. kūno sužalojimus, todėl šiame epizode jų nekartoja ir pasilieka prie jau išsakytos pozicijos.

72Tokiu būdu, teismas, įvertinęs aukščiau nurodytų ir teismo tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtų duomenų, kuriuos pripažįsta įrodymais, visumą, tai yra išsamius ir nuoseklius nukentėjusiojo B. E. parodymus teisiamajame posėdyje, kurie sutampa su jo aplinkybėmis, nurodytomis pareiškime bei apklausų ir akistatos metu ikiteisminio tyrimo metu, taip pat asmens parodymo atpažinti protokolo duomenis, dalinius liudytojų E. A., L. K. parodymus, Valstybinės medicinos tarnybos specialisto išvados duomenis, sprendžia, jog byloje įrodyta, kad būtent kaltinamasis V. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje. Paminėtų įrodymų visuma patvirtina, jog kaltinamasis V. L. 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 2 val. 50 min.,, Šilalės r., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno gatvėje, prie bažnyčios esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje - viešoje vietoje, šiurkščiai pažeisdamas viešąją tvarką, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu – tyčia kumščiu sudavė iš automobilio ( - ), valstybinis numeris ( - ) lipančiam B. E. vieną kartą į veidą, padarydamas nukentėjusiajam B. E. nežymų sveikatos sutrikdymą. Taigi kaltinamasis, elgdamasis įžūliai, panaudojęs fizinę prievartą nukentėjusiojo B. E. atžvilgiu, pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės tvarką.

73Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, yra pagrindo konstatuoti, kad nurodyta kaltinamojo V. L. tyčinė veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 284 straipsnyje, sudėtį, jo kaltė, padarius šią nusikalstamą veiką, įrodyta visiškai.

74II. Bausmės skyrimo motyvai ir kiti klausimai.

75V. L. padarė nusikaltimus, numatytus BK 284 straipsnyje (2 epizodai), A. J. padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje, už kurių padarymą numatytos viešųjų darbų arba baudos, arba laisvės apribojimo, arba arešto, arba laisvės atėmimo iki dvejų metų bausmės.

76Skiriant bausmę, teismas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. nustatytais bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jų pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nusikalstamų veikų motyvus, į kaltinamųjų asmenybes.

77Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje.

78Kaltinamojo V. L. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė, jog veika padaryta bendrininkų grupėje, pripažintina epizode dėl viešosios tvarkos pažeidimo sužalojant nukentėjusiąsias L. A. ir S. B.,

79Kaltinamasis A. J. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių nusikaltimų kategorijai. Jis anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, dirba. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog teisingumas ir bausmės tikslai bus pasiekti A. J. už įvykdytą nesunkų tyčinį nusikaltimą pagal BK 284 straipsnį, paskiriant bausmę – baudą.

80Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

81Kaltinamasis V. L. padarė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai. Jis anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, mokosi. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog teisingumas ir bausmės tikslai bus pasiekti V. L. už įvykdytus nesunkius tyčinius nusikaltimus pagal BK 284 straipsnį (2 epizodai), paskiriant bausmę – baudą.

82Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

83Dėl civilinių ieškinių

84Nukentėjusioji L. A. pareiškė patikslintą civilinį ieškinį dėl 1000 Eur dydžio neturtinės žalos (3 t., b. l. 184-188, 4 t., b. l. 7-8), nukentėjusioji S. B. - dėl 2000 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimo (4 t., b. l. 1-5, 9-10).

85L. A. civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti tenkinamas visiškai. S. B. civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti tenkinamas iš dalies.

86Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, ir kita, teismo įvertinti pinigais. Išgyvenimai dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, tokių, kaip sveikata, yra ypač dideli. Neturtinės žalos įvertinti pinigais neįmanoma, todėl teismas siekia kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinę ir fizinę skriaudą.

87Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinė žala gali pasireikšti tiek fizinio pobūdžio (fizinis skausmas, kūno sužalojimas, juos lydintys nepatogumai ir pan.), tiek dvasinio pobūdžio (dvasiniai išgyvenimai, emocinė depresija, pažeminimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir pan.) padariniais. Tiek fizinio, tiek dvasinio pobūdžio padariniai vertinami ne tik įvykusio fakto, bet ir ateities požiūriu, t. y. kokią įtaką jie turės nukentėjusiojo asmenybės formavimuisi, visuomeninei, profesinei, kūrybinei veiklai, šeiminiams santykiams ir pan. Asmens sužalojimo ar susargdinimo atveju įvertinamas ne tik sveikatos sutrikdymo sunkumas, bet ir jo pobūdis, trukmė, sveikatos grąžinimo metodų taikymas, pasveikimo galimybė, liekamieji reiškiniai ir kt. (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2005; kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-560/2008; 2K-200/2010, 2K-410/2013). Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, kaip vienas iš neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų, yra šalies ekonominio gyvenimo rodiklis, bendras pragyvenimo lygis, vidutinės gyventojų pajamos ir kiti ekonominio pobūdžio faktoriai (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2007).

88Nustatyta, kad dėl kaltinamųjų A. J. ir V. L. nusikalstamos veikos nukentėjusiajai L. A. buvo padarytas sužalojimas: poodinė kraujosruva kairės akies vokuose, kuri pereina į skruostą, S. B. buvo padaryti sužalojimai: odos nubrozdinimas nosies nugarėlėje, viršutinėje lūpoje ir kraujosruva jos gleivinėje, poodinė kraujosruva dešinės plaštakos 4-jame piršte. Šie sužalojimai abiem nukentėjusiosioms nežymiai sutrikdė sveikatą. L. A. ir S. B. neabejotinai patyrė stiprų fizinį skausmą, didelius dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą ir nepatogumus, bendravimo galimybių sumažėjimą. Nukentėjusiosioms padaryti nežymūs sveikatos sutrikdymai iš esmės sukėlė tam tikrą laikotarpį gydymosi procesą, nepatogumus, priverstinį pomėgių pakeitimą, neaiškias sveikatos sutrikdymo pasekmes ateityje, laikinai negalėjo tęsti mokslų. Visos šios aplinkybės rodo, kad L. A. ir S. B. patirta žala pakankamai didelė. Kaltinamieji nusikaltimą padarė tyčine kaltės forma, brutaliai panaudodami fizinį smurtą ir sąmoningai siekdami sukelti nukentėjusiosioms fizinį skausmą ir dvasinius išgyvenimus, nukentėjusiąsias sužalojo veikdami bendrininkų grupėje, o tai rodo žalojimo mechanizmo didesnį pavojingumą. Kaltinamieji A. J. ir V. L. neprisipažino padarę nusikaltimą, nesigaili dėl nusikalstamos veikos padarinių, nukentėjusiųjų neatsiprašė ir neatlygino net dalies padarytos žalos, taip nesistengdami sušvelninti nusikaltimo padarinių.

89Pagal pastaruoju metu besiformuojančią teismų praktiką matyti, kad bylose, kurių aplinkybės panašios į nagrinėjamą atvejį (asmenys nuteisti už viešosios tvarkos pažeidimą, kurio metu nukentėjusiajam padaromas ir nežymus sveikatos sutrikdymas), neturtinės žalos atlyginimo dydis nukentėjusiesiems nustatomas nuo 500 Lt iki 6000 Lt (145 Eur - 1 738 Eur). Teismas sprendžia, jog, esant nagrinėjamoje byloje nustatytoms aplinkybėms, 1000 Eur suma yra pakankama nukentėjusiajai L. A. neturtinei žalai atlyginti, nukentėjusiajai S., atsižvelgiant į didesnį sužalojimų pobūdį, priteistina 1200 Eur neturtinė žala.

90Dėl teisininko darbo apmokėjimo

91Bylos nagrinėjimo metu nukentėjusioji L. A. prašė iš kaltinamųjų jai priteisti turėtas 30 Eur išlaidas už teisininko darbo apmokėjimą, tai yra už civilinio ieškinio parengimą (3 t., b. l. 189). Nukentėjusioji S. B. tai pat prašė iš kaltinamųjų jai priteisti turėtas 30 Eur išlaidas už teisininko darbo apmokėjimo, tai yra už civilinio ieškinio surašymą (4 t., b. l. 6).

92Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalies nuostatas, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo atstovas, paslaugoms apmokėti.

93Atsižvelgiant į tai, kad įstatyme nenumatytas teisininko suteiktų paslaugų apmokėjimas bei analogiškai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis, šio nukentėjusiųjų prašymo teismas netenkina.

94Dėl proceso išlaidų

95Šilalės rajono apylinkės teismas nukentėjusiajai S. B. išmokėjo 200,00 Eur (5 t., b. l. 18), išlaidų dėl dalyvavimo teisiamajame posėdyje. Ši suma priteistina iš kaltinamųjų solidariai.

96Dėl daiktinių įrodymų

97Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinis diskas su vaizdo įrašu, saugomas baudžiamojoje byloje, paliktinas saugoti byloje.

98Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305 straipsniu, 307-308 straipsniais, teismas

Nutarė

99A.J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir paskirti 90 MGL (3389,40 Eur) dydžio baudą.

100Nustatyti, kad bauda savanoriškai turi būti sumokėta per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą (įmokos kodas 6801), o dokumentą, patvirtinantį baudos sumokėjimą pristatyti Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmams (Šilalė, Dvaro g. 9).

101A. J. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - iki nuosprendžio vykdymo pradžios palikti nepakeistą.

102V.L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir paskirti:

103pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį (viešosios tvarkos pažeidimas sužalojant B. E.) - 90 MGL (3389,40 Eur) dydžio baudą;

104pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį (viešosios tvarkos pažeidimas sužalojant L. A. ir S. B.) - 90 MGL (3389,40 Eur) dydžio baudą.

105Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę V. L. paskirti 100 MGL (3766 Eur) dydžio baudą.

106Nustatyti, kad bauda savanoriškai turi būti sumokėta per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą (įmokos kodas 6801), o dokumentą, patvirtinantį baudos sumokėjimą pristatyti Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmams (Šilalė, Dvaro g. 9).

107V. L. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - iki nuosprendžio vykdymo pradžios palikti nepakeistą.

108Priteisti iš A. J. ir V. L. solidariai nukentėjusiajai L. A. 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų), nukentėjusiajai S. B. 1200 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų) neturtinei žalai atlyginti.

109Priteisti iš A. J. ir V. L. solidariai 200 Eur proceso išlaidų valstybės naudai. Proceso išlaidos turi būti sumokėtos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 6801, per 2 mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

110Daiktą, turėjusį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - kompaktinį diską su vaizdo įrašu, saugomu baudžiamojoje byloje, palikti saugoti byloje.

111Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A.J., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 5. V.L., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje (2... 7. Teismas... 8. Kaltinamieji A. J. ir V. L., veikdami bendrininkų grupėje, pažeidė... 9. Jie, 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 3 val., Šilalės r., Pajūrio mstl.,... 10. Be to, kaltinamasis V. L. pažeidė viešąją tvarką.... 11. Jis, 2016 m. lapkričio 5 d. naktį, apie 2 val. 50 min.,, Šilalės r.,... 12. Kaltinamasis A. J. kaltu padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką... 13. Kaltinamasis V. L. kaltu padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas... 14. Nukentėjusysis B. E. parodė, jog iki to įvykio nebuvo matęs kaltinamųjų.... 15. Specialisto išvada Nr. G 253/2016(11) nustatyta, kad B. E. padaryti šie... 16. Nukentėjusioji L. A. parodė, jog iki įvykio kaltinamųjų nebuvo mačiusi.... 17. Specialisto išvada Nr. G 255/2016(11) nustatyta, kad L. A. padarytas šis... 18. Nukentėjusioji S. B. parodė, jog 2016 m. lapkričio 5 d., apie 3 val.... 19. Specialisto išvada Nr. G 254/2016(11) nustatyta, kad S. B. padaryti šie... 20. Liudytoja V. S. parodė, jog nėra mačiusi kaltinamųjų nei iki įvykio, nei... 21. Liudytojas E. T. parodė, jog kaltinamųjų nepažįsta ir nėra jų matęs, o... 22. Liudytojas E. A. parodė, jog kaltinamąjį V. L. matė per akistatą, o su... 23. Liudytojas V. Š. parodė, jog V. L. pažįsta, o nukentėjusiųjų nėra... 24. Liudytoja D. Ž. parodė, jog pažįsta kaltinamąją A. J., nes yra draugai,... 25. Liudytoja A. Š. parodė, jog kaltinamąjį V. L. pažįsta. Ji į Pajūryje... 26. Liudytoja K. B. parodė, jog kaltinamąjį V. L. yra mačiusi, nes yra iš to... 27. Liudytoja D. S. parodė, jog kaltinamąjį V. L. pažįsta, nes jis yra jos... 28. Liudytojas R. D. parodė, jog iš matymo pažįstu kaltinamuosius ir žino V.... 29. Liudytojas A. L. parodė, jog kaltinamųjų nepažįsta. 2016 m. lapkričio 4... 30. Liudytojas A. N. parodė, jog nėra matęs kaltinamųjų. Pažįsta... 31. Liudytojas L. K. parodė, jog yra matęs abu kaltinamuosius per tą įvykį,... 32. Liudytoja M. V., kurios parodymai duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui... 33. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m.... 34. Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad automobilis „( - )“,... 35. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m.... 36. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m.... 37. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m.... 38. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m.... 39. Tarnybiniame pranešime nurodyta, jog buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas,... 40. Daiktų apžiūros protokolu nustatyta, jog 2017 m. sausio 6 d. apžiūrėtas... 41. Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. kovo 2 d. atlikus akistatą tarp... 42. Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. kovo 20 d. atlikus akistatą tarp... 43. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog 2016 m.... 44. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, jog... 45. Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. vasario 14 d. atlikus akistatą tarp... 46. Akistatos protokolu nustatyta, jog 2017 m. vasario 14 d. atlikus akistatą tarp... 47. I. Duomenų vertinimas ir veikos kvalifikacija... 48. Viešosios tvarkos pažeidimas ( L. A. ir S. B. nežymus sveikatos sutrikdymas)... 49. Šiame epizode kaltinamiesiems A. J. ir V. L. pareikštas kaltinimas dėl to,... 50. Pagal BK 284 straipsnį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu,... 51. Kaltinamasis A. J. savo kaltę neigia visiškai. Teigia, kad 2016 m. lapkričio... 52. Kaltė A. J. yra grindžiama nukentėjusiosios L. A. parodymais, liudytojų M.... 53. Nukentėjusioji L. A. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio... 54. Liudytoja M. V. patvirtino, jog matė, kaip vienas nepažįstamas vaikinas... 55. Liudytojas L. K. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, jog kaltinamąjį... 56. Kaltinamasis A. J. neigia minėtą vakarą buvęs kavinėje. Liudytoja D. Ž.... 57. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, jog... 58. Kaltinamasis V. L. savo kaltės šiame epizode taip pat nepripažino. Jis... 59. Kaltinamajam V. L. inkriminuojama tai, kad jis tyčia spyrė vieną kartą S.... 60. Tuo tarpu liudytojų V. Š., A. Š., K. B., A. S. parodymus teismas vertina... 61. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, jog... 62. Kaltinamiesiems A. J. ir V. L. inkriminuojama atsakomybę sunkinanti aplinkybė... 63. Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar... 64. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiosios L. A. ir S. B. parodė, jog link... 65. Teismų praktikoje visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymu paprastai laikomi... 66. Teismo vertinimu, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, veikė... 67. Viešosios tvarkos pažeidimas (B. E. nežymus sveikatos sutrikdymas) ... 68. Kaltinamajam V. L. pareikštas kaltinimas dėl to, jog 2016 m. lapkričio 5 d.... 69. Kaltė šiame epizode V. L. yra grindžiama nukentėjusiojo B. E. parodymais,... 70. Nors kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant... 71. Dėl liudytojų V. Š., A. Š., K. B., A. S. parodymų vertinimo teismas... 72. Tokiu būdu, teismas, įvertinęs aukščiau nurodytų ir teismo tiesiogiai... 73. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, yra pagrindo konstatuoti, kad... 74. II. Bausmės skyrimo motyvai ir kiti klausimai.... 75. V. L. padarė nusikaltimus, numatytus BK 284 straipsnyje (2 epizodai), A. J.... 76. Skiriant bausmę, teismas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 77. Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 78. Kaltinamojo V. L. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 79. Kaltinamasis A. J. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių... 80. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki... 81. Kaltinamasis V. L. padarė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių... 82. Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki... 83. Dėl civilinių ieškinių... 84. Nukentėjusioji L. A. pareiškė patikslintą civilinį ieškinį dėl 1000 Eur... 85. L. A. civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti tenkinamas visiškai. S.... 86. Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 87. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinė žala gali pasireikšti tiek... 88. Nustatyta, kad dėl kaltinamųjų A. J. ir V. L. nusikalstamos veikos... 89. Pagal pastaruoju metu besiformuojančią teismų praktiką matyti, kad bylose,... 90. Dėl teisininko darbo apmokėjimo... 91. Bylos nagrinėjimo metu nukentėjusioji L. A. prašė iš kaltinamųjų jai... 92. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalies nuostatas, pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 93. Atsižvelgiant į tai, kad įstatyme nenumatytas teisininko suteiktų paslaugų... 94. Dėl proceso išlaidų... 95. Šilalės rajono apylinkės teismas nukentėjusiajai S. B. išmokėjo 200,00... 96. Dėl daiktinių įrodymų... 97. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 98. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305... 99. A.J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 100. Nustatyti, kad bauda savanoriškai turi būti sumokėta per du mėnesius nuo... 101. A. J. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti -... 102. V.L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 103. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį (viešosios... 104. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį (viešosios... 105. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 106. Nustatyti, kad bauda savanoriškai turi būti sumokėta per du mėnesius nuo... 107. V. L. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti -... 108. Priteisti iš A. J. ir V. L. solidariai nukentėjusiajai L. A. 1000 Eur (vieną... 109. Priteisti iš A. J. ir V. L. solidariai 200 Eur proceso išlaidų valstybės... 110. Daiktą, turėjusį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 111. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...