Byla B2-4766-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Decorus“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Kerista“ pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Decorus“ bankroto byloje,

Nustatė

2kreditorius UAB „Kerista“ prašo patvirtinti 41 170, 60 Eur kreditorinį reikalavimą, įtraukti į bendrą bankrutuojančios UAB „Decorus“ kreditorių sąrašą ir jį patvirtinti.

3Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 21 d. UAB „Kerista“ kreditorinį reikalavimą UAB „Decorus“ atžvilgiu sudarė 41 170, 60 Eur suma už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio mėnesio iki 2015 m. gegužės mėnesio atlikus statybos rangos darbus objekte – duonos kepykloje V. A. Gračiūno g. 38 A, Vilniuje, pagal 2014 m. rugsėjo 10 d. statybos subrangos sutartį. Atliktų statybos darbų faktą bei reikalavimo dydį patvirtina 2014 m. gruodžio mėnesio įvykdytų darbų statybos ir remonto darbų aktas Nr. 557 už 2014 m. gruodžio mėnesį, 2014 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaita faktūra Serija KER Nr. 0006470; 2015 m. vasario 27 d. PVM sąskaita – faktūra serija KER 006561, atliktų darbų aktas Nr. 37 už 2015 m. kovo mėnesį, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 37, 2015 m. kovo 24 d. PVM sąskaita – faktūra Serija KER Nr. 0006569, 2015 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita – faktūra Serija KER Nr. 0006619, 2015 m. balandžio 16 d. PVM sąskaita – faktūra Serija KER Nr. 0006641, 2015 m. birželio 22 d. defektinis aktas Nr. S15/239 su žyma apie defektų ištaisymą; 2015 m. gruodžio 14 d. aktas dėl skolų suderinimo.

4Rašytiniuose paaiškinimuose UAB „Kerista“ nurodė, kad pagal subrangos sutartį UAB „Kerista“ įsipareigojo pagal suderintą sąmatą ir grafiką, žemės sklype V. A. Greičiūno g. 38 A, Vilniuje, atlikti duonos kepyklos rekonstrukcijos darbus, įskaitant jos tinkamam funkcionavimui priskiriamus inžinerinius tinklus, sutvarkyti infrastruktūrą, o UAB „Decorus“ įsipareigojo sudaryti būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti subrangovui sutarties kainą (sutarties 2.1 p.). Sutarties priede Nr. 1 buvo nurodyti darbai, jų apimtys ir kainos, viso sutarties kaina 709 598, 34 Lt arba 205 513, 88 Eur su PVM. Vykdant sutartį ir atlikus kiekvieno etapo darbus šalys pasirašydavo atliktų darbų aktus ir kitus dokumentus, patvirtinančius darbų atlikimo faktą ir tinkamumą. Pažymi, kad 2015 m. gegužės mėnesį atliktų darbų akte užsakovas pažymėjo, kad priima darbus, tačiau dėl to, kad likę neištaisytų defektų sulaiko 10 proc. atliktų darbų kainos. 2015 m. gegužės 20 d. UAB „Kerista“ atliko baigiamuosius darbus ir kartu su 2015 m. gegužės mėnesio tarpinių atliktų darbų aktu, buvo perduotas galutinis atliktų darbų aktas, tačiau jo UAB „Decorus“ nepasirašė ir negrąžino UAB „Kerista“ 2015 m. birželio 15 d. aktas pateiktas pasirašyti pakartotinai. 2015 m. birželio 24 d. UAB „Kerista“ gavo iš UAB „Decorus“ 2016 m. birželio 22 d. defektinį aktą Nr. S15/239, kuriame buvo nurodyti atliktų darbų trūkumai ir pareikalauta per dvi dienas juos pašalinti. Defektai buvo ištaisyti daug anksčiau nei juos priėmė UAB „Decorus“ atstovas. Po kurio laiko UAB „Decorus“ pareikalavo kreditorių atlikti papildomus darbus, ir nurodė, kad jų neatlikus nebus pasirašytas baigiamasis aktas. Atlikus papildomus darbus UAB „Decorus“ baigiamojo akto neapsirašė. Objektas 2015 m. liepos 21 d. buvo pripažintas tinkamu naudoti ir eksploatuoti, tačiau UAB „Decorus“ nei baigiamojo akto pasirašė, nei atsiskaitė už faktiškai atliktus darbus. 2015 m. balandžio 16 d. UAB „Kerista“ perdavė UAB „Decorus“ statinio statybos vadovui privalomąją statybos darbų dokumentaciją. Nurodo, kad UAB „Decorus“ už sutarties pažeidimus paskaičiavo 41 170, 62 Eur dydžio netesybas. Pažymi, kad darbai buvo atlikti laiku, todėl nebuvo jokio pagrindo skaičiuoti netesybas. Atkreipė dėmesį, kad laidavimo raštas pagal sutarties 11.2 punktą turėjo būti pateiktas po to, kai šalys pasirašo baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą. Nurodė, kad sutarties 6. 8 punkte įtvirtinta, kad subrangovo pateiktas baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas per 10 darbo dienų. Subrangovas turi teisę reikalauti, kad rangovas pasirašytų baigiamųjų darbų perdavimo – priėmimo aktą tik jei objektas yra pripažintas tinkamu naudoti ir subrangovas pilnai ir kokybiškai užbaigė visus darbus, rangovui pateikė statybos darbų žurnalą, išpildomąsias nuotraukas, įrengtų sistemų bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatus“. Nurodo, kad visos sutartyje sulygtos sąlygos yra įvykdytos. Pažymi, kad sutarties 11. 3 punkte nurodyta, jog tik tada, jei subrangovas per 40 dienų nuo baigiamojo akto pasirašymo dienos nepateikia laidavimo rašto, jis laikomas pažeidusiu prievolę ir sulaikytos sumos jam negrąžinamos, tačiau šiuo atveju subrangovas laikomas pažeidusiu prievolę ir sulaikytos sumos jam negrąžinamos, tačiau šiuo atveju subrangovas negali būti laikomas pažeidusiu prievolę, kadangi baigiamasis aktas nepasirašytas dėl UAB „Decorus“ kaltės, neveikimo ir nepagrįsto bei nesąžiningo atsisakymo pasirašyti, priimti galutinį darbų rezultatą, kuris kaip tinkamas jau perduotas užsakovui ir eksploatuojamas. Nurodo, kad UAB „Decorus“ pažeidė rangos sutarties 5.1.4, 5.1.3 ir 5.1.8 bei 6.8 punktus.

5BUAB „Decorus“ bankroto administratorius nesutikdamas su prašomu patvirtinti kreditoriniu reikalavimu nurodo, kad pagal pateiktus BUAB „Decorus“ dokumentus dėl UAB „Kerista“ laiku neatliktų darbų bei defektų, kurie turėjo įtakos UAB „Decorus“ priduoti laiku pastatą, UAB „Kerista“ buvo išrašyta 41 170, 60 Eur bauda už 2014 m. rugsėjo 10 d. subrangos sutartyje punktuose 3.2 ir 3.3 nustatytų terminų nesilaikymą ir pagal 11. 3 punktą subrangovas nėra pateikęs garantinio laidavimo akto. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad subrangovui nesilaikant sutarties nuostatų buvo taikytos netesybos, kurios buvo įskaitytos ir tuo pagrindu rangovo prievolė laikyta pasibaigusia.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

9Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

10Kreditorius reikalavimą grindžia 2014 m. rugsėjo 10 d. statybos subrangos sutartimi, kuria subrangovas įsipareigojo vykdyti subrangovo funkcijas ir šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka bei terminais pagal projektą ir suderinta darbų sąmatą ir teisės aktų reikalavimus atlikti objekto (duonos kepyklos rekonstrukcija adresu V. A. Graičiūno g. 38A, Vilnius, įskaitant jo tinkamam funkcionavimui priskiriamus inžinerinius tinklus, esančius ar būsimus objekto statybos sklype bei už jo ribų, taip pat patį statybos sklypą kaip infrastruktūros ir sutvarkymo objektą (privažiavimų, apšvietimų įrengimą, apželdinimą ir kt.) ir jo priklausinių statybos rangos darbus iki šioje sutartyje aptarto baigtumo lygio bei atlikti visus veiksmus , LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagal šią sutartį priklausančius nuo subrangovo, kad objektas būtų be defektų ar trūkumų ir rangovo ar užsakovo suplanuotais terminais būtų pripažintas tinkamu naudoti, o rangovas įsipareigoja sudaryti subrangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti subrangovui šioje sutartyje numatyto dydžio kainą.

11Darbai buvo perduodami etapais: 2014 m. gruodžio mėnesį surašytas įvykdytų statybos ir remonto darbų aktas Nr. 557, už perduotus darbus 2014 m. gruodžio 15 d. išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija KER Nr. 0006470 – 248 116, 85 Eur sumai. 2015 m. gegužės 14 d. UAB „Decorus“ išrašyta PVM sąskaita faktūra 25 498, 62 Eur sumai. 2015 m. gegužės 20 d. parengtas baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal statybos rangos sutartį. Rangovas akto nepasirašė. 2015 m. birželio 15 d. parengtas „Galutinis perdavimo aktas“, kurio UAB „Decorus“ taip pat nepasirašė. 2015 m. birželio 22 d. UAB „Decorus“ parengė defektinį aktą Nr. S15/239, kuriame nurodė nustatytus defektus. 2015 m. liepos mėnesį UAB „Kerista“ parengė įvykdytų statybos ir remonto darbų aktą Nr. 204. 2015 m. spalio 6 d. parengtas skolų tarp UAB „Decorus“ ir UAB „Kerista“ suderinimo aktas 41 170, 60 Eur.

12Darbų rangovas BUAB „Decorus“ nepriėmė. CK 6. 662 straipsnio 1. dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą).

13UAB „Vilniaus vandenys“ 2015 m. kovo 30 d. pažyma dėl prijungimo prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų patvirtina, kad kepyklos rekonstrukcija V. A. Graičiūno g. 38 A, Vilnius, prijunta prie vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal projektą ir techninių sąlygų Nr. 14/697 reikalavimus. 2015 m. kovo 30 d. UAB „Grinda“ pažyma apie lietaus nuotakyno tinkamumą eksploatuoti patvirtina, kad lietaus nuotakynas paklotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir Statybos techniniais reglamentais. Atlikta tinklų TV diagnostika.

142015 m. spalio 27 d. pretenzija patvirtina, kad kreditorius kreipėsi į UAB „Decorus“ dėl finansinių reikalavimų įvykdymo.

152015 m. lapkričio 23 d. pranešimu UAB „Decorus“ informavo, kad UAB „Kerista“ nesilaikė sutarties punktuose Nr. 3.2 ir 3.3 nustatytų terminų, nepasirašė statybų baigiamojo akto bei subrangovo laiku neatlikti darbai bei defektai turėjo įtakos rangovui laiku priduoti pastatą. Rangovas su užsakovu baigiamąjį aktą pasirašė 2015 m. liepos 21 d., kuri ir yra laikytina statybų užbaigimo data. Taip pat pažymėjo, kad subrangovas nėra įvykdęs sutarties 11.3 punkto, todėl UAB „Decorus“ paskaičiavo 41 170, 60 Eur netesybų ir įskaitė šią sumą. UAB „Kerista“ su įskaitymu nesutiko.

16Taigi, rangovas nepriėmė darbų apeliuodamas į rangos sutarties 3.2, 3.3 bei 11.3 punktus. Pagal sutarties 3.2 punktą matyti, kad subrangovas įsipareigoja įvykdyti visus projekte ir sutartyje numatytus darbus ir juos perduoti rangovui pasirašant baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 15 d. jokios aplinkybės, išskyrus atsiradusios dėl rangovo ar užsakovo kaltės, negali sudaryti pagrindo nurodytam terminui pratęsti.

17Sutarties 3.3 punktu sulygta, kad subrangovas įsipareigoja visus šioje sutartyje numatytus darbus atlikti, užbaigti bei perduoti rangovui kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais darbų atlikimo terminais. Jeigu dalies darbų arba kitų subrangovo prievolių, numatytų šioje sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti kalendoriniame darbų vykdymo grafike, juos subrangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad būtų laiku įvykdyti kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatyti darbai. Bei galutinės užbaigimo dienos, t. y. 2015 m. gegužės 15 d. Šalys susitaria dėl toliau nurodytų tarpinių darbų etapų, už kurių nesilaikymą taikomos netesybos (a) objektas turi būti paruoštas rangovo ir užsakovo įrangai (apdirbimo linijų) montuoti, kaip nurodytą 7 priede, iki 2015 m. kovo 10 d. (b) objektas turi būti paruoštas bandomajai gamybai/bandomajam paleidimui, kaip nurodyta 7 priede, iki 2015 m. kovo 10 d.

18Sutarties 11. 3 punktu sulygta, kad subrangovas, prieš galutinį apmokėjimą už darbus pagal šią sutartį, pateikia rangovui banko ar priimtinos draudimo bendrovės ir su juo suderintą garantinių įsipareigojimų įvykdymo garantinį arba laidavimo raštą ir draudimo liudijimo (poliso) originalą, jeigu draudimo bendrovės išduotas laidavimo raštas galioja kartu su išduotu draudimo liudijimu (polisu) ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Garantinio laikotarpio laidavimo raštas turi galioti 5 (penkis) metus (draudimas gali būti pateikiamas su pratęsimu) nuo baigiamojo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Laidavimo suma (dydis) – 10 (dešimt) procentų nuo atliktų darbų kainos. Garantiniam arba laidavimo rašte turi būti nurodyta, jog bankas ar draudimo įmonė atsako už visų užsakovo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą. Jei rangovas pasinaudoja laidavimu, subrangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti rangovui naują garantinio laikotarpio raštą ne mažesne, kaip pagal šią sutartį atliktų darbų sumai. Jei subrangovas per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo baigiamojo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (skaičiuojant terminą nuo rangovo pranešimo gavimo) nepateikia rangovui nurodyto laidavimo rašto, laikoma, kad subrangovas savo prievolės, pateikti garantinio laikotarpio laidavimą, neįvykdė ir rangovo sulaikytos sumos lieka jam ir subrangovui jokiais atvejais nebemokamos. Nurodyti atvejai nešalina ir nemažina subrangovo garantinių įsipareigojimų apimties ir prievolių bei nustatytos atsakomybės už jų pažeidimus.

19Rangos sutarties 12 skyriaus nuostatomis sulygta dėl šalių atsakomybės pagal rangos sutartį. Iš BUAB „Decorus“ rašto matyti, kad jis atliko netesybų įskaitymą motyvuodamas rangos sutarties nuostatų pažeidimu. Tačiau nėra nurodyta, kaip šios netesybos buvo skaičiuotos, minėta dėl atsakomybės sulygta konkrečiais sutarties punktais, tačiau kuriais iš jų vadovavosi taikydamas atsakomybę rangovas nenurodė.

20Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

21Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog bankroto administratoriaus nurodomas deklaratyvus nesutikimas su kreditoriaus prašoma patvirtinti 41 170, 58 Eur suma, nepaneigia skolininko prievolės minėtam kreditoriui, todėl UAB „Kerista“ įtrauktinas į BUAB „Decorus“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 41 170, 58 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu.

23Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

24prašymą tenkinti.

25Įtraukti UAB „Kerista“, į. k. 122635779, į BUAB „Decorus“, į. k. 302438858, kreditorių sąrašą trečiąja eile ir patvirtinti UAB „Kerista“, į. k. 30 122635779, 41 170, 58 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą RUAB „Decorus“ į. k. 302438858, bankroto byloje.

26Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. kreditorius UAB „Kerista“ prašo patvirtinti 41 170, 60 Eur kreditorinį... 3. Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 21 d. UAB „Kerista“ kreditorinį... 4. Rašytiniuose paaiškinimuose UAB „Kerista“ nurodė, kad pagal subrangos... 5. BUAB „Decorus“ bankroto administratorius nesutikdamas su prašomu... 6. Prašymas tenkintinas. ... 7. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 8. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 9. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 10. Kreditorius reikalavimą grindžia 2014 m. rugsėjo 10 d. statybos subrangos... 11. Darbai buvo perduodami etapais: 2014 m. gruodžio mėnesį surašytas... 12. Darbų rangovas BUAB „Decorus“ nepriėmė. CK 6. 662 straipsnio 1. dalyje... 13. UAB „Vilniaus vandenys“ 2015 m. kovo 30 d. pažyma dėl prijungimo prie... 14. 2015 m. spalio 27 d. pretenzija patvirtina, kad kreditorius kreipėsi į UAB... 15. 2015 m. lapkričio 23 d. pranešimu UAB „Decorus“ informavo, kad UAB... 16. Taigi, rangovas nepriėmė darbų apeliuodamas į rangos sutarties 3.2, 3.3 bei... 17. Sutarties 3.3 punktu sulygta, kad subrangovas įsipareigoja visus šioje... 18. Sutarties 11. 3 punktu sulygta, kad subrangovas, prieš galutinį apmokėjimą... 19. Rangos sutarties 12 skyriaus nuostatomis sulygta dėl šalių atsakomybės... 20. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 21. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog bankroto... 23. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 24. prašymą tenkinti.... 25. Įtraukti UAB „Kerista“, į. k. 122635779, į BUAB „Decorus“, į. k.... 26. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju...