Byla 2S-1243-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. papildomos nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo V. S. ir trečiųjų asmenų UAB „Laiptų fabrikas“ bei R. Š. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. papildomos nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Tretieji asmenys R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“ kreipėsi į teismą su prašymu priimti papildomą sprendimą, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Grand Cru Airlines“ trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ naudai 980,10 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas 2016-01-27 nutartimi nutraukė bylą ieškovui atsisakius ieškinio, tačiau neišsprendė trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo.

42. Ieškovas nesutiko su prašymu ir nurodė, kad jis atsisakė ieškinio, o atsakovas atsisakė reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas, taigi, byla buvo nutraukta ieškovui ir atsakovui sudarius taikos sutartį. Pareiškime dėl ieškinio atsisakymo buvo nurodyta, kad ieškovas ieškinio atsisako dėl susitarimo išspręsti ginčą taikiai. Susitarimas buvo pasiektas 2016-01-27, tačiau tik dėl laiko stokos teismo posėdis buvo paskirtas 2016-01-28. Tretieji asmenys į bylą buvo įtraukti atsakovo prašymu ir iniciatyva. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo procesinis elgesys būtų buvęs netinkamas ir kad trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos būtų susidariusios dėl ieškovo kaltės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

63. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-08 papildoma nutartimi priteisė trečiajam asmeniui UAB „Laiptų fabrikas“ iš ieškovo UAB „Grand Cru Airlines“ ir atsakovo V. S. po 405 Eur bylinėjimosi išlaidų, o prašymą dėl 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė.

74. Teismas nustatė, kad šioje byloje teismas 2016-01-27 nutartimi priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukė, tačiau neišsprendė trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“, prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“, byloje buvo atstovaujami ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos advokatų, nuo 2015-09-28 – Advokatų profesinės bendrijos „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai. Trečiųjų asmenų, atstovaujamų ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos advokato J. S., vardu byloje pateikti tokie procesiniai dokumentai: 2015-01-20 ir 2015-01-28 prašymai dėl procesinio termino atsiliepimui į patikslintą ieškinį pateikimo pratęsimo, 2015-02-12 atsiliepimas į ieškovo patikslintą ieškinį, 2015-04-08 triplikas, 2015-05-27 prašymas dėl rašytinių įrodymų prijungimo, 2015-05-29 prašymas dėl nagrinėjamos bylos stabdymo, 2015-09-25 pranešimas dėl sutarčių dėl teisinių paslaugų nutraukimo, taip pat trečiųjų asmenų atstovas advokatas J. S. dalyvavo 2015-05-27 parengiamajame teismo posėdyje. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“, patirtų bylinėjimosi išlaidu suma yra 810 Eur, kurią sudaro 15,30 Eur už 2015-01-19 prašymo dėl procesinio termino atsiliepimui į patikslintą ieškinį pateikti pratęsimo parengimą, 29,70 Eur už 2015-01-28 prašymo dėl papildomo procesinio termino pratęsimo parengimą, 756,00 Eur už 2015-02-12 atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Bylos duomenimis, bylinėjimosi išlaidas apmokėjo trečiasis asmuo UAB „Laiptų fabrikas“. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų dėl 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidų dalies (CPK 178 str.).

85. Teismas nurodė, kad šiuo atveju byla užbaigta nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Ieškovas teismui pateiktame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo nurodė, kad šalys susitarė ginčą išspręsti taikiai, o, taupydami teismo ir bylos dalyvių laiką, ieškovas ir atsakovas susitarė, kad ieškovas atsisakys ieškinio, o atsakovas atsisakys reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas tą pačią dieną, t.y. 2016-01-27, pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, kad susipažinęs su ieškovo jam persiųstu pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo, pareiškė, kad atsisako reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo. Teismas padarė išvadą, kad šalys iš esmės susitarė bylą užbaigti taikiai, todėl nei viena iš šalių negali būti laikoma pralaimėjusia, be to, nėra pagrindo spręsti, kad kurios nors iš šalių procesinis elgesys buvo netinkamas ir kad dėl tokio netinkamo elgesio trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, patyrė bylinėjimosi išlaidas. Todėl teismas priteisė trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“, patirtas bylinėjimosi išlaidas po lygiai iš ieškovo ir atsakovo.

96. Teismas, įvertinęs trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“, byloje patirtų 810 Eur bylinėjimosi išlaidų dydį, nustatė, kad jos neviršija rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo, užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių 8.2., 8.16, 8.20. p. nustatytų dydžio. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“, 810 Eur bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl to, kad buvo priversti atsikirtinėti į ieškovo pareikštą ieškinį, kurio vėliau ieškovas atsisakė dėl to, kad susitarė su atsakovu bylą užbaigti taikiai ir byla buvo užbaigta nepriimant sprendimo dėl bylos esmės, t.y. nei ieškovas, nei atsakovas negali būti laikomas pralaimėjusia šalimi, todėl trečiųjų asmenų patirtas ir rašytiniais įrodymais pagrįstas 810 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui UAB „Laiptų fabrikas“ priteisė po lygiai, t.y. po 405 Eur, iš ieškovo ir iš atsakovo (CPK 47 str. 2 d., 94 str.), o prašymą dalyje dėl 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

117. Atsakovas V. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-08 nutarties dalį, kuria buvo priteistos iš atsakovo advokato V. S. bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui UAB „Laiptų fabrikas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ši civilinė byla buvo nutraukta ieškovui atsisakius nuo ieškinio. Nors ieškovo pareiškime ir buvo nurodyta, kad toks atsisakymas nuo ieškinio buvo teikiamas dėl taikos sutarties su atsakovu sudarymo, tačiau realiai taikos sutartis nebuvo sudaryta, o atsisakymas nuo ieškinio buvo išimtinai ieškovo iniciatyva, t.y. atsakovas nepripažino ir nepatenkino ieškovo reikalavimų, o vien ta aplinkybė, kad atsakovas atsisakė bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo priteisimo, nereiškia, kad buvo sudaryta taikos sutartis. Todėl šios bylos nutraukimas akivaizdžiai prilygsta palankaus atsakovui ir nepalankaus ieškovui teismo sprendimo priėmimui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes laikytina, kad trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos išimtinai dėl ieškovo iniciatyva iškeltos bylos, taigi trečiajam asmeniui UAB „Laiptų fabrikas“ jo patirtos bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos tik iš faktiškai bylą pralaimėjusio ieškovo. Tokios pozicijos, kad ieškovui atsisakius ieškinio ne dėl nuo atsakovo priklausančių aplinkybių, trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik iš ieškovo, laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas.
  2. Aplinkybę, kad trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ patirtos bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos tik iš ieškovo, patvirtina ir paties trečiojo asmens prašyme dėl papildomo sprendimo priėmimo suformuluotas prašymas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti tik iš ieškovo Taigi teismas peržengė trečiojo asmens prašymo ribas ir ignoravo CPK 13 str. įtvirtintą dispozityvumo principą.
  3. Be to, trečiasis asmuo UAB „Laiptų fabrikas“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, buvo įtrauktas atsakovo pusėje, kas patvirtina, kad bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo, kaip vienoje procesinėje pusėje buvusio asmens, negalėtų būti priteisiamos. Taip pat pažymi, kad trečiuosius asmenis šioje byloje daugiausia atstovavo atsakovo vadovaujama advokatų profesinė bendrija ir trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos daugiausia buvo patirtos būtent apmokant minėtos advokatų profesinės bendrijos paslaugas, todėl trečiajam asmeniui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš jį atstovavusių advokatų, kurių paslaugoms apmokėti bylinėjimosi išlaidos ir buvo patirtos, visiškai neatitinka protingumo, sąžiningumo principų.
 1. Tretieji asmenys UAB „Laiptų fabrikas“ ir R. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-08 nutarties dalį, kuria teismas atmetė prašymą dėl 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir klausimą šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl 171,10 Eur bylinėjimosi išlaidų dalies priteisimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

128.1. Teismo priteista bendra 810 Eur suma yra be pridėtinės vertės mokesčio, kuris sudaro bylinėjimosi išlaidų dalį. Teismas patirtas bylinėjimosi išlaidas nustatė pagal paslaugų perdavimo aktuose nurodytas paslaugų kainų sumas, tačiau šiuose aktuose paslaugų kaina yra nurodoma be PVM. Išrašant PVM sąskaitą-faktūrą prie paslaugų perdavimo akte nurodytų sumų buvo pridedamas PVM, kuris taip pat buvo sumokėtas atstovui, tai matyti palyginus Paslaugų perdavimo akto pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ZETA-15-690 galutinę visų paslaugų sumą (5 062,50 Eur) su PVM sąskaitos-faktūros galutine suma, taigi byloje yra pateikti duomenys ir dėl 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidų dalies pagrindimo.

138.2. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-10-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-373/2011 nurodė, kad bylinėjimosi išlaidoms apmokėti išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose į mokėtinas sumas buvo įskaičiuotas ir pridėtinės vertės mokestis, t.y. ieškovas apmokėjo advokato ir antstolės išrašytas PVM sąskaitas-faktūras kartu su jose nurodytu pridėtinės vertės mokesčiu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovo ieškovui priteisė bylinėjimosi išlaidas, įskaičiuodamas į juos ir pridėtinės vertės mokestį.

149. Tretieji asmenys UAB „Laiptų fabrikas“ ir R. Š. atsiliepimu nesutinka su atsakovo atskiruoju skundu ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

159.1. Nors šalys teismui nepateikė taikos sutarties, tačiau faktinių aplinkybių visuma ir ieškovo nurodytos aplinkybė leidžia teigti, kad ieškovas ir atsakovas de facto sudarė taikos sutartį. Pažymi, kad ieškovas ieškinio, o atsakovas teisės reikalauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsisakė tuo pačiu metu, taigi akivaizdu, kad tokie abiejų šalių procesiniai veiksmai buvo atlikti juos iš anksto suderinus. Ieškovas ieškinio atsisakė dėl nuo atsakovo priklausančių priežasčių, arba dėl su atsakovu suderintų priežasčių ir su atsakovu suderintomis sąlygomis, kas savo esme atitinka taikos sutarties sudarymą.

169.2. Aplinkybė, kaip prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo suformulavęs UAB „Laiptų fabrikas“, neturi teisinės reikšmės. Bylinėjimosi išlaidas teismas paskristo, taikydamas CPK normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, t.y. būtent šios normos, o ne proceso dalyvio valia nustato, iš kokių asmenų yra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Šiuo atveju UAB „Laiptų fabrikas“ tikslas buvo atgauti bylinėjimosi išlaidas ir jis savo prašyme neprivalėjo nurodyti alternatyvių reikalavimų, be to, teismas sprendžia ne tik iš kokių asmenų priteisti išlaidas, tačiau ir kaip jas paskirstyti skirtingiems asmenims.

179.3. Aplinkybė, kad trečiasis asmuo UAB „Laiptų fabrikas“ bylinėjimosi išlaidas patyrė, apmokėdamas ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos paslaugas, taip pat neturi teisinės reikšmės šioje byloje. Atsakovas nepagrįstai save tapatina su UAB „Laiptų fabrikas“ atstovu, nes atsakovas šioje byloje buvo savarankiškas proceso dalyvis ir teismas skundžiama nutartimi priteisė išlaidas ne iš trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ atstovo, o iš atsakovo, todėl teismas nepažeidė protingumo ir sąžiningumo principų.

1810. Ieškovas UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų asmenų atskiruosius skundus nesutinka su atsakovo skundu ir prašo jį atmesti, trečiųjų asmenų skundą prašo teismo išspręsti savo nuožiūra; tenkinus trečiųjų asmenų skundą, prašo papildomai priteistą bylinėjimosi išlaidų dalį ieškovui ir atsakovui paskirstyti lygiomis dalimis. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

1910.1. Vadovaujantis kasacinio teismo praktikoje pripažįstamu turinio pirmenybės prieš formą principu, akivaizdu, kad priešingai nei atsakovas nurodo savo skunde, šalys faktiškai sudarė taikos sutartį, kurios sąlygų vykdymą atspindi šalių veiksmai. Atsakovo ir ieškovo atstovo susirašinėjimo kopija, pridėta prie 2016-01-26 atsakovo pareiškimo teismui, tiesiogiai įrodo, kad ieškovas su atsakovu suderino pareiškimų dėl ieškinio atsisakymo ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsisakymo pateikimą teismui.

2010.2. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimai nėra tarp šalių vyksiančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis, t.y. bylinėjimosi išlaidų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas vertintina kaip savarankiška teismo veikla, bylos nesprendžiant iš esmės. Dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę reikalauti teismo išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ar paskirstymo klausimą (CPK 277 str. 1 d. 3 p.), tačiau dalyvaujančių byloje asmenų prašymai priteisti bylinėjimosi išlaidas iš konkrečių asmenų teismo nesaisto. Taigi pirmosios instancijos teismas neperžengė prašymo ribų, nes bylinėjimosi išlaidų paskirstymas priklauso išimtinei teismo diskrecijai.

2110.3. Bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstai paskirstytos šalims po lygiai. Atsakovas nepagrįstai sutapatina save, kaip advokatą, ir advokatų profesinę bendriją ZETA LAW, kaip juridinį asmenį, savarankišką civilinių ir civilinių procesinių teisinių santykių subjektą. Trečiojo asmens patirtos atstovavimo išlaidos gali būti priteisiamos iš atsakovo nepaisant to, kad tretiesiems asmenims atstovavo advokatų profesinė bendrija, kuriai vadovauja atsakovas.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-03-08 papildomos nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atsakovo V. S. atskirasis skundas atmestinas, o trečiųjų asmenų UAB „Laiptų fabrikas“ ir R. Š. atskirasis skundas tenkintinas.
 2. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo papildomos nutarties, kuria teismas išsprendė 980,10 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo trečiajam asmeniui UBA „Laiptų fabrikas“ klausimą. Ginčo dėl priteistos 810 Eur bylinėjimosi išlaidų dalies dydžio nėra, tačiau atsakovas skundžia papildomą nutartį, motyvuodamas tuo, kad šios išlaidos turėjo būti priteisiamos tik iš ieškovo, o tretieji asmenys nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi, kuria buvo atmestas jų prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas dalyje dėl 170,10 Eur.
 3. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad trečiojo asmens teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą įtvirtina CPK 47 str. 2 d., kuri nurodo, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas. Išimtys, t.y. tos teisės, kurių neturi tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, yra nurodytos CPK 47 str. 2 d., kurioje nėra nurodyta, jog šie asmenys neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, to nenumato ir bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančios taisyklės (CPK 79-100 str.). Lietuvos apeliacinio teismo ir kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisė gauti bylinėjimosi išlaidas. Nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2009-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-751/2011). Taip pat pažymėtina, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, procese dalyvauja tam, jog galėtų išdėstyti savo poziciją (reikšti atsikirtimus) byloje, nuo kurios baigties gali priklausyti jų materialiosios teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425-686/2015). Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 2 d.).
 4. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad proceso šalims pateikus pirmosios instancijos teismui prašymą ir atitinkamai sutikimą užbaigti bylą taikiai, teismas 2016-01-27 nutartimi priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir nagrinėjama byla buvo užbaigta. Teismui nebuvo pateikta taikos sutartis, šalys taip pat nenurodė, kaip susitaria atlyginti bylinėjimosi išlaidas į bylą įtrauktiems tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko. Todėl teismas pagrįstai trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ patirtas bylinėjimosi išlaidas paskirstė, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 2 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad trečiasis asmuo iki nagrinėjamoje byloje nutraukimo yra pateikęs 2015-09-28 prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas (III t., b.l. 9). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netenkino trečiojo asmens prašymo dėl 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodydamas, kad šios išlaidos nėra pagrįstos, todėl tretieji asmenys skundžia šioje dalyje pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su trečiųjų asmenų skundo argumentais, kad byloje yra pateikti duomenys apie 170,10 Eur pagrįstumą, kadangi iš 2015-01-30 PVM sąskaitos –faktūros matyti, jog 5 076,98 Eur suma yra be pridėtinės vertės mokesčio, kuris sudaro iš viso 1 066,17 Eur (įskaitant ir kitas paslaugas), o paslaugų perdavimo akte Nr. ZETA-15-690 matyti, kad jame galutinė suma nurodyta be PVM, taigi darytina išvada, kad 170,10 Eur yra 21 proc. pridėtinės vertės mokestis nuo teismo priteistos 810 Eur bylinėjimosi išlaidų sumos (III t., b.l. 11-17). Todėl šios trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti jam priteistinos (CPK 47 str. 2 d.).
 5. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad ginčo šalims susitarus užbaigti bylą taikiai, nors ir nesudarius taikos sutarties, nė viena iš šalių nelaikoma pralaimėjusia ar laimėjusia, todėl negalima padaryti išvados, kad teismo procesinis sprendimas buvo priimtas kurios nors iš šalių naudai, todėl šiuo atveju netaikytini CPK 93 str. ir 98 str. įtvirtinti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principai, o bylinėjimosi išlaidos paskirstomos CPK 94 str. numatyta tvarka. Kaip minėta, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentais, kad iš jo nepagrįstai skundžiama nutartimi teismas priteisė trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų dalį, kadangi, pasak atsakovo, šios bylos nutraukimas prilygsta palankaus atsakovui ir nepalankaus ieškovui teismo sprendimo priėmimui, o trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos išimtinai dėl ieškovo iniciatyva iškeltos bylos. Šioje byloje nustatyta, kad tretieji asmenys buvo įtraukti į bylą atsakovo prašymu ir iniciatyva, taip pat nėra pagrindo spręsti, kad kurios nors iš šalių procesinis elgesys buvo netinkamas, o ieškovui atsisakius nuo ieškinio, konstatuotina, kad trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ bylinėjimosi išlaidos susidarė tiek dėl ieškovo pradėto teisminio proceso, tiek dėl atsakovo iniciatyvos įtraukti UAB „Laiptų fabrikas“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad aplinkybė, jog trečiasis asmuo nurodė savo 2015-09-28 prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas būtent iš ieškovo, nepaneigia teismo pareigos šiuo atveju teismui paskirstyti bylinėjimosi išlaidas pagal CPK 94 str. 2 d. įtvirtintas taisykles. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Todėl pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas tiek iš ieškovo, tiek iš atsakovo lygiomis dalimis.
 6. Atsakovo argumentai, kad bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo, kaip vienoje procesinėje pusėje buvusio asmens, negali būti priteisiamos, be to, kad trečiuosius asmenis šioje byloje daugiausia atstovavo atsakovo vadovaujama advokatų profesinė bendrija ir trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos daugiausia buvo patirtos būtent apmokant minėtos advokatų profesinės bendrijos paslaugas, yra atmestini. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Konstitucijos 31 str. 6 d. nustatyta asmens teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą yra absoliuti, ji negali būti paneigta ar suvaržyta jokiais pagrindais ir jokiomis sąlygomis, taigi aplinkybė, trečiuosius asmenis šioje byloje daugiausia atstovavo atsakovo vadovaujama advokatų profesinė bendrija, neturi teisinės reikšmės bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimui teisingai išspręsti.

2417. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino trečiojo asmens UAB „Laiptų fabrikas“ patirtų 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą, todėl skundžiama papildoma nutartis naikintina šioje dalyje ir iš ieškovo bei atsakovo lygiomis dalimis, t.y. po 85,05 Eur, priteistinos trečiajam asmeniui UAB „Laiptų fabrikas“ patirtos 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidos. Likusi skundžiamos nutarties dalis paliktina nepakeistina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

25Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. papildomą nutartį panaikinti dalyje, kurioje buvo atmestas trečiųjų asmenų prašymas priteisti 170,10 Eur bylinėjimosi išlaidas.

27Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Laiptų fabrikas“ iš ieškovo UAB „Grand Cru Airlines“ ir atsakovo V. S. po 85,05 Eur bylinėjimosi išlaidų.

28Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Tretieji asmenys R. Š. ir UAB „Laiptų fabrikas“ kreipėsi į teismą... 4. 2. Ieškovas nesutiko su prašymu ir nurodė, kad jis atsisakė ieškinio, o... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-08 papildoma nutartimi priteisė... 7. 4. Teismas nustatė, kad šioje byloje teismas 2016-01-27 nutartimi priėmė... 8. 5. Teismas nurodė, kad šiuo atveju byla užbaigta nepriimant teismo sprendimo... 9. 6. Teismas, įvertinęs trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 7. Atsakovas V. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. 8.1. Teismo priteista bendra 810 Eur suma yra be pridėtinės vertės... 13. 8.2. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-10-10 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 14. 9. Tretieji asmenys UAB „Laiptų fabrikas“ ir R. Š. atsiliepimu nesutinka... 15. 9.1. Nors šalys teismui nepateikė taikos sutarties, tačiau faktinių... 16. 9.2. Aplinkybė, kaip prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo... 17. 9.3. Aplinkybė, kad trečiasis asmuo UAB „Laiptų fabrikas“ bylinėjimosi... 18. 10. Ieškovas UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepimu į atsakovo ir... 19. 10.1. Vadovaujantis kasacinio teismo praktikoje pripažįstamu turinio... 20. 10.2. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylinėjimosi išlaidų... 21. 10.3. Bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstai paskirstytos šalims po lygiai.... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23.
 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320... 24. 17. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p.,... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. papildomą nutartį... 27. Priteisti trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų,... 28. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą....