Byla 2-2252/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VVR BALTIC“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VVR BALTIC“ direktoriaus R. V. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1087-368/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VVR BALTIC“ direktoriaus R. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VVR BALTIC“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „VVR BALTIC“ direktorius R. V. pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „VVR BALTIC“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (2-4 b. l.).

4UAB „MAGNATUM“ pirmos instancijos teismui 2014 m. spalio 2 d. pateikė sutikimą-pareiškimą kuriuo pasisiūlė administruoti UAB „VVR BALTIC“ bankroto procedūrą (49-55 b. l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 23 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „VVR BALTIC“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,MAGNATUM“ (59-61 b. l.).

7Teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos dvi bankroto administratorių kandidatūros: ieškovas UAB ,,VVR BALTIC“ direktorius R. V. administratoriumi siūlė UAB ,,Ritava“, bei savo kandidatūrą pasiūlė bankroto administratorius UAB „MAGNATUM“.

8Teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teismų praktiką bankroto administratoriumi nėra skiriamas įmonės vadovo pasiūlytas asmuo, sprendė, kad UAB „Ritava“ gali netinkamai teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „VVR BALTIC“, todėl, siekiant užtikrinti skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo ir nešališkumo standartus įmonės administratoriumi skyrė UAB „MAGNATUM“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „VVR BALTIC“ direktorius R. V. atskirąjame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės - UAB „VVR BALTIC“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (65-67 b. l.). Nurodo, kad teismo nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, teismas nemotyvavo, netinkamai aiškino ir taikė CPK ir Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normas, nevertino visų bylai reikšmingų aplinkybių. Pirmos instancijos teismas nepateikė nei vieno argumento, kurio pagrindu būtų galima daryti prielaidą apie bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ kandidatūros netinkamumą.

11Bankroto administratorius UAB „MAGNATUM“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, todėl teismo nevaržo pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas, priėmęs nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, privalo paskirti šios įmonės administratorių. Bankroto administratoriaus skyrimo tvarka nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje. Šioje normoje pasakyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, ją Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija, t. y. Įmonių bankroto valdymo departamentas. Administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys, t. y. asmenys, turintys teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei – kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas, likviduojamosios įmonės likvidatorius. Jeigu teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų, teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą. Skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Administratoriaus – fizinio asmens mirties atveju kito administratoriaus kandidatūrą teismui siūlo taip pat šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

16Bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir siūlymo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 909 patvirtintos „Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklės“. Pagal šiame teisės akte įtvirtintas nuostatas fizinis ar juridinis asmuo, siekdamas teikti konkrečios įmonės bankroto administravimo paslaugas, privalo pateikti Įmonių bankroto valdymo departamentui nustatytos formos deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Deklaracija teiktina esant vienai iš šių sąlygų: 1) kai šio asmens kandidatūrą teismui siūlo ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys (Taisyklių 1 p.); 2) kai teismas kreipiasi į Departamentą, kad šis pasiūlytų administratoriaus kandidatūrą, ir apie galimybę teikti administravimo paslaugas Departamentas paskelbia interneto svetainėje www.bankrotodep.lt (Taisyklių 7 p.); 3) kai Departamentas sužino, jog administratorius, kuris yra fizinis asmuo, mirė ir apie galimybę teikti administravimo paslaugas paskelbiama interneto svetainėje www.bankrotodep.lt (Taisyklių 10 p.).

17Analizuodamas aukščiau išdėstytas teisės normas Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad subjektų, galinčių teismui siūlyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus kandidatūrą, ratas yra aiškiai apibrėžtas. Nei įstatymas, nei jį įgyvendinantys teisės aktai nenumato galimybės pačiam bankroto administratoriui siūlyti savo kandidatūrą teismui tiesiogiai. Toks reguliavimas yra pagrįstas bankroto proceso koncentracijos bei operatyvumo aspektais ir atitinka įstatymo leidėjo siekį užtikrinti kuo skaidresnę ir nešališkesnę bankroto administratoriaus skyrimo procedūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-415/2014).

18Tuo tarpu Šiaulių apygardos teismas skundžiamoje nutartyje svarstydamas paties administratoriaus UAB „MAGNATUM“ pasisiūlytą kandidatūrą, pasisakė, kad įstatymas nenumato imperatyvo, jog administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, kurį siūlo dalyvaujantys byloje asmenys ar kreditoriai. Tokią išvadą pirmosios instancijos teismas parėmė teismų praktika, konkrečiai - Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. 2-2596/2013. Tačiau pažymėtina, jog tokia galimybė numatyta tik kaip išimtis iš bendros taisyklės, be to, tokiu atveju, pirmenybė turi būti teikiama kreditorių pasiūlytoms ir įstatymų reikalavimus atitinkančioms administratoriaus kandidatūroms (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2468/2013). Kita vertus, tiek jau paminėtose ir vėlesnėse, nei pirmosios instancijos teismo nurodytoje byloje, bylose apeliacinės instancijos teismas (pvz. 2014 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-415/2014; 2014 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-309/2014), esant objektyviai būtinybei, pakeitė teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl bankroto administratoriaus kandidatūrų teikimo bei konstatavo, kad ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje aiškiai nustatyta, kad teismas bankrutuojančios įmonės administratorių skiria būtent iš ĮBĮ 5 straipsnyje nurodytų asmenų, turinčių teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (taigi ir pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą), ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų kandidatų tarpo, taip pat teismas turi teisę pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Taigi, apeliacinės instancijos teismas yra dabartiniu metu suformulavęs taisyklę, kad ĮBĮ aiškiai apibrėžia subjektų, kurie gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, ratą. Šiuo atveju bankroto administravimo paslaugas teikiančiam subjektui teisės pačiam siūlyti savo kandidatūrą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įstatymas nenumato (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-309/2014; 2014 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-415/2014).

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB „VVR BALTIC“ priėmė įvertinęs savarankiškai pasisiūliusį kandidatą UAB „MAGNATUM“. Teismas atmetė ieškovo pareiškėjo UAB „VVR BALTIC“ direktoriaus R. V. , t. y. asmens, pateikusio teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „VVR BALTIC“, siūlytą UAB „Ritava“ kandidatūrą. Kaip jau minėta, UAB „MAGNATUM“ dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo UAB „VVR BALTIC“ į teismą kreipėsi pats. Tai reiškia, kad šio administratoriaus kandidatūra teismo buvo derinta ir svarstyta nesant tam įstatyminio pagrindo, o itin svarbių aplinkybių, galėjusių suteikti pagrindą išimtiniu atveju parinkti šį administratorių, byloje nenustatyta.

20Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB „MAGNATUM“ bankroto administratorius neatitinka įstatyme nustatytos administratoriaus kandidatūros teikimo tvarkos, tai sudaro pagrindą konstatuoti pastarojo neatitikimą ĮBĮ keliamiems reikalavimams. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir skundžiamos nutarties dalis, kuria UAB „VVR BALTIC“ bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „MAGNATUM“, keistina.

21Siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumo ir koncentruotumo principų įgyvendinimą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra UAB „Ritava“ pirmosios instancijos teismo, kaip neatitinkanti ĮBĮ nustatytų reikalavimų, nebuvo atmesta, UAB „VVR BALTIC“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas išspręstinas apeliacinės instancijos teisme.

22Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais teismas turi vadovautis, paskirdamas įmonei bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kiekvienu atveju teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti visumą bylos aplinkybių, kurios gali būti reikšmingos siekiant, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas kuo sklandesniam ir operatyvesniam bankroto procedūrų vykdymui.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje rėmėsi teismų praktika, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį.

24Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1368/2013, etc.).

25Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ kandidatūra, kurią teismui pasiūlė UAB „VVR BALTIC“ vadovas, atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratorius turi Ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, jo kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu, į bylą yra pateikta UAB „Ritava ” 2014-09-10 deklaracija, patvirtinanti, kad įmonė sutinka teikti UAB „VVR BALTIC“ bankroto administravimo paslaugas ir kliūčių tam nėra (34-37, 47 b. l.). Iš interneto svetainėje www.bankrotodep.lt skelbiamų duomenų matyti, kad bendrovė turi pakankamą patirtį bankroto administravimo paslaugų teikimo srityje: dirba du administratoriai, šiuo metu vykdo 24 bankroto administravimo procedūras, baigė 10 bankroto procedūrų. Be to, bankroto administratoriaus buveinė yra tame pačiame mieste kaip ir įmonės, kuriai teiktinos administravimo paslaugos.

26Duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ gebėjimo skaidriai ir nešališkai vykdyti UAB „VVR BALTIC“ bankroto administravimo procedūras, byloje nenustatyta. Tuo tarpu vien faktas, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės vadovas, turintis ne tik teisę, bet ir pareigą pasiūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 5 str. 1 d. 3 p., 11 str. 2 d.), kaip jau minėta, pats savaime neįrodo bankroto administratoriaus nešališkumo ar suinteresuotumo.

27Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas nenustatė kliūčių UAB „VVR BALTIC“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Ritava“.

28Atsižvelgiant į tai, kad UAB „MAGNATUM“, iki neįsiteisės nutartis bankroto byloje nėra bylos šalis, t. y. pagal Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. dar neįgijo teisių ir pareigų, jo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai apeliacinės instancijos teisme nenagrinėtini (CPK 315 str.2 d. 2 p.).

29Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal teismų praktikos išaiškinimus, pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra tinkamai atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.). Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties dalį, kuria UAB „VVR BALTIC“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „MAGNATUM“, ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „VVR BALTIC“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (į. k. 302545835, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 191, įmonių bankroto administravimo paslaugias teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA132).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „VVR BALTIC“ direktorius R. V. pareiškimu prašė iškelti... 4. UAB „MAGNATUM“ pirmos instancijos teismui 2014 m. spalio 2 d. pateikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 23 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos dvi bankroto administratorių... 8. Teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teismų... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „VVR BALTIC“ direktorius R. V. atskirąjame skunde prašo... 11. Bankroto administratorius UAB „MAGNATUM“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto... 14. Atskirasis skundas tenkinamas.... 15. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas, priėmęs nutartį... 16. Bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir siūlymo tvarką... 17. Analizuodamas aukščiau išdėstytas teisės normas Lietuvos apeliacinis... 18. Tuo tarpu Šiaulių apygardos teismas skundžiamoje nutartyje svarstydamas... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendimą dėl bankroto... 20. Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB „MAGNATUM“ bankroto... 21. Siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumo ir koncentruotumo principų... 22. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje rėmėsi teismų... 24. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog vien ta... 25. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankroto administratoriaus UAB... 26. Duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus... 27. Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 28. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „MAGNATUM“, iki neįsiteisės nutartis... 29. Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal teismų praktikos išaiškinimus,... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties dalį,...