Byla e2-457-370/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Green Birštonas“, uždarosios akcinės bendrovės „Green Vilnius hotel“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Birštono investicija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-6639-567/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Green Birštonas“, uždarajai akcinei bendrovei „Green Vilnius hotel“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Birštono investicija“ dėl atlyginimo už suteiktas paslaugos priteisimo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

4Ieškovas UAB FMĮ „Orion securities“ ieškinyje prašė priteisti jam solidariai iš atsakovų UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“, UAB „Birštono investicija“ 67 829,01 Eur (234 200 Lt) skolos už suteiktas paslaugas, 1 256,72 Eur (4 339,20 Lt) delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“, UAB „Birštono investicija“ priklausantį 69 085,73 EUR (238 539,20 Lt) vertės nekilnojamą turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai - kilnojamąjį turtą, uždraudžiant nekilnojamą ir/ar kilnojamą turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę, nesant ar esant nepakankamai minėto materialaus turto - areštuoti atsakovų UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“, UAB „Birštono investicija“ turtines teises ir lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, neviršijant 69 085,73 Eur (238 539,20 Lt) sumos, pavedant turtą ir/ar lėšas surasti ir aprašyti antstoliui. Nurodė, kad ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, ieškovas neturi visos informacijos apie atsakovų turtą, todėl tai objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovai nebendradarbiauja su ieškovu, vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, t. y. elgiasi nesąžiningai, todėl teismas turėtų imtis prevencinių veiksmų, siekiant išvengti dar didesnės finansinės žalos ieškovui, t. y. žalos, kuri gali kilti, jeigu atsakovai perleistų ar kitais būdais sumažintų savo turimą turtą ir neturėtų pakankamai turto, iš kurio būtų galima išieškoti šio ieškinio patenkinimo atveju (CPK 144 str., 145 str.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovo UAB FMĮ „Orion securities“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo UAB FMĮ „Orion securities“ reikalavimams užtikrinti areštavo bendros 69 085,73 Eur (238 539,20 Lt) vertės kiekvienam atsakovui UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“, UAB „Birštono investicija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įskaitant turtines teises, esančius pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti, leidžiant atsakovams“ atlikti mokėjimus darbo užmokesčiui, privalomiems mokesčiams į valstybės biudžetą, Sodrai ir atsiskaitymams su ieškovu UAB FMĮ „Orion securities“, netaikant arešto piniginėms lėšoms.

7Teismas nutartį motyvavo tuo, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus ir padarė išvadą, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi atsakovų pozicija, jų finansinis pajėgumas teismui šioje proceso stadijoje dar nėra žinomi, o didelė ieškinio suma gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, neturi varžyti asmenų teisių daugiau nei reikia ieškinio užtikrinimo tikslams pasiekti, padarė išvadą, kad ieškinio didelė suma savaime nesudaro pagrindo taikyti atsakovų piniginių lėšų areštą, kuris gali sužlugdyti įprastą ūkinę-komercinę veiklą, todėl netaikė laikinųjų apsaugos priemonių atsakovų piniginėms lėšoms.

8Teismas nurodė, kad, siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovams, nes nėra žinomas atsakovų mokumas ir jų turtinė padėtis, todėl yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovai UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams UAB „Green Hotel Vilnius“ UAB Birštono investicija“.

11Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovą sutartiniai teisiniai santykiai sieja tik su vienu iš atsakovų – UAB „Green Birštonas“, jie yra sudarę sutartį dėl paslaugų teikimo, ieškovas išrašė šiam atsakovui PVM sąskaitas faktūras dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas, pateikė 2014-11-14 pretenziją bei 2014-10-20 ataskaitą apie UAB „Green Birštonas“ gydyklos investuotojų paieškos projektą. Atsakovų UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ su ieškovu nesieja jokie sutartiniai santykiai, todėl teismui nebuvo pagrindo jiems taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimus, tačiau šiuo atveju neaišku, ar teismas nagrinėjo ieškovo reikalavimų atsakovams UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ tikėtino pagrįstumo klausimą, ar įvertino ieškovo pateiktus įrodymus, tiksliau – jų nebuvimą, nors teismas tai privalėjo padaryti. Apeliantų manymu, ieškovo reikalavimai šiems atsakovams yra niekuo nepagrįsti, nes nėra pateikta nė vieno rašytinio įrodymo, pagrindžiančio šalis siejusius sutartinius teisinius santykius. Ieškovas savo reikalavimus šiems atsakovams grindžia išvedžiojimais apie jų dalyvavimą ginčo projekte ir kad jie buvo suinteresuoti ieškovo paslaugų teikimu.

12Ieškovo teiginiai, kad UAB „Green Birštonas“ neturi jokio turto ar piniginių lėšų, visiškai nepagrįsti, nes šios įmonės finansinė atskaitomybė patvirtina, kad UAB „Green Birštonas“ turi pakankamai turto ir lėšų vykdyti ieškovo reikalavimus.

13Ieškovas UAB „Orion Securities“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsakovai skunde nagrinėja klausimus, išskirtinai susijusius su ieškinio pagrįstumo ir įrodymų vertinimu bei nagrinėjimu, t. y. atsakovai neigia ieškovo pateiktų atsakovų solidariąją atsakomybę pagrindžiančių įrodymų įrodomąją galią, tačiau įrodymai vertinami nagrinėjant bylą iš esmės, o ne pradinėje – ieškinio priėmimo stadijoje, kai sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams klausimas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrinti reikalavimą priteisti skolą solidariai iš trijų atsakovų, teisėtumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių argumentų, neišeidamas už atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 str.).

17Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti įvykdymą būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais ar taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimam teismo sprendimui, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdyti. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2012; 2014 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014).

18Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti 238 539,20 Lt skolą kartu su delspinigiais solidariai iš atsakovų UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“. CK 6.6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo. Tenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti priteistą sumą išieškoti iš vieno, kelių ar visų atsakovų. Solidariosios prievolės atveju vieno skolininko prievolės įvykdymas laikomas tinkamu ir atleidžia kitus skolininkus nuo jos vykdymo (CK 6.6 str. 7 d.). Todėl ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu (CPK 13 str.), turi teisę pasirinkti, kuriems atsakovams prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas yra saistomas ieškovo pareikšto prašymo (CPK 144 str.). Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos neviršijant bendros ieškinio sumos apskritai, o ne kiekvienam iš solidariųjų prievolės skolininkų (atsakovų) pareikštus reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-134/2009). Taigi nagrinėjamu atveju iš ieškinio formuluotės matyti, kad ieškovas, laikydamas atsakovus solidariai atsakingus, reikalauja, kad jie visi įvykdytų prievolę bendrai. Atitinkamai ieškovas suformulavo ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti 238 539,20 Lt vertės šiems atsakovams priklausantį turtą, turtines teises, pinigines lėšas. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2014-12-18 nutartimi šį prašymą tenkino iš dalies, areštavo bendros 238 539,20 Lt vertės šiems atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įskaitant turtines teises, išskyrus pinigines lėšas. Atsakovai, nesutikdami su skundžiama nutartimi, padavė dėl jos atskirąjį skundą, tačiau prašė panaikinti teismo nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės tik atsakovams UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“. Atskirojo skundo nagrinėjimo dieną nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-02-02 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014-12-18 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Birštono investicija“ dėl bendros 69 085,73 Eur (238 539,20 Lt) vertės jam priklausančio turto, įskaitant turtines teises, arešto, kadangi šis atsakovas 2015-01-27 mokėjimo nurodymu įmokėjo ieškiniu reikalaujamą 69 085,73 Eur (238 539,20 Lt) sumą į teismo sąskaitą (CPK 148 str. 3 d.).

19Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, paaiškėjus nurodytai aplinkybei, kad vienas iš solidarių atsakovų, t. y. UAB „Birštono investicija“, įmokėjo į teismo sąskaitą ieškiniu reikalaujamą 69 085,73 Eur (238 539,20 Lt) sumą, išnyko būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ne tik šiam atsakovui, bet ir kitiems solidariems atsakovams, t. y. UAB Green Birštonas“ ir UAB „Green Vilnius hotel“. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra siekiama užtikrinti galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, o UAB „Birštono investicija“ įnešta suma, atitinkanti ieškiniu prašomą priteisti sumą, iš esmės ir užtikrina šio tikslo pasiekimą (CPK 144 str., 145 str. 2 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų solidariems atsakovams UAB Green Birštonas“ ir UAB „Green Vilnius hotel“, palikimas galioti šiuo konkrečiu atveju neatitiktų ekonomiškumo ir proporcingumo principų, kadangi ieškovo pareikšti reikalavimai yra užtikrinti. Todėl skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014-12-18 nutarties dalis, kuria šiems atsakovams taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina.

20Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad, Vilniaus apygardos teismui priėmus 2015-02-02 nutartį, išnyko atsakovo UAB “Birštono investicija” atskirojo skundo objektas, nes panaikintos skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014-12-18 nutartimi šiam atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, daro išvadą, kad šios teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas nesukels procesinių pasekmių, todėl, vadovaujantis proceso koncentracijos, ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas pagal šio apelianto atskirojo skundo dalį nutrauktinas (Civilinio proceso kodekso 3 str. 6 d., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

21Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su ieškinio tikėtinu nepagrįstumu nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

22Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014-12-18 nutarties dalis naikintina netinkamai pritaikius proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą bei keitimą, o dėl dalies skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nutrauktinas apeliacinis procesas (CPK 315 str. 5 d., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį, kuria atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Green Birštonas“, j. a. k. 303079333, uždarajai akcinei bendrovei „Green Vilnius hotel“, j. a. k. 300605931, taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

25Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties dalies, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Birštono investicija“, j. a. k. 303201075, taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

26Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias... 4. Ieškovas UAB FMĮ „Orion securities“ ieškinyje prašė priteisti jam... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi iš dalies tenkino... 7. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo... 8. Teismas nurodė, kad, siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovai UAB „Green Birštonas“, UAB „Green Vilnius Hotel“ ir UAB... 11. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovą sutartiniai teisiniai... 12. Ieškovo teiginiai, kad UAB „Green Birštonas“ neturi jokio turto ar... 13. Ieškovas UAB „Orion Securities“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 16. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 17. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, paaiškėjus nurodytai aplinkybei,... 20. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad, Vilniaus... 21. Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su ieškinio tikėtinu nepagrįstumu... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkintinas iš dalies,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį,... 25. Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio... 26. Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir Turto arešto aktų registro...