Byla 2-82/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palmusta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7074-450/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palmusta“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Atkirtos būstas“, tretiesiems asmenims bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Atkirtos ranga“, akcinei bendrovei SEB bankui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Palmusta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui BUAB „Atkirtos būstas“, tretiesiems asmenims BUAB „Atkirtos ranga“, AB SEB bankui, prašydamas įpareigoti atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ administratorių įregistruoti turto vienetą – administracinę patalpą, adresu Žemynos g. 30, Vilniuje, kurios bendras plotas – 75,91 m2, pažymėtos indeksais 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, esančios 2 aukšte, įpareigoti BUAB „Atkirtos būstas“ administratorių sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ administratoriui vykdyti pastato – prekybos centro, adresu Žemynos g. 30, Vilniuje, unikalus Nr. 4400-0938-7842, pardavimą. Nurodė, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla ir jo turtas bus realizuotas bankroto bylos eigoje, todėl akivaizdu, jog būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių, siekiant užkirsti kelią žalai atsirasti ar padidėti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Palmusta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės nebuvo pagrįstas jokiomis faktinėmis aplinkybėmis bei jas pagrindžiančiais rašytiniais įrodymais, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomu.

8Teismas pažymėjo, kad atsakovas BUAB „Atkirtos būstas“ jau yra įgijęs bankrutavusios ir likviduojamos įmonės statusą ir tai reiškia, kad, prasidėjus atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ likvidavimo procedūroms, likvidavimo proceso metu bankrutuojančios įmonės administratorius organizuoja bei vykdo bankrutuojančios įmonės turto pardavimą (realizavimą), Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka tenkina patvirtintų įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas prašo uždrausti atsakovui BUAB „Atkirtos būstas“ priklausančio turto, esančio adresu Žemynos g. 30, Vilniuje, pardavimą, tačiau tokios laikinosios apsaugos priemonės prieštarautų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėms bei teisėtiems interesams kuo operatyviau ir ekonomiškiau tenkinti savo finansinius reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto. Teismo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju taip pat būtų nepagrįstai iškelti pareiškėjo turtiniai interesai kitų BUAB „Atkirtos būstas“ kreditorių atžvilgiu. Teismas pažymėjo, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas, nutraukiant bankroto bylą arba likvidavusią įmonę išregistruojant iš įmonių registro. Teismo teigimu, ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju būtų nepagrįstai užvilkintas tiek BUAB „Atkirtos būstas“ turto realizavimas, tiek atsiskaitymas su šios įmonės kreditoriais, t.y. užsitęstų ir sutriktų BUAB „Atkirtos būstas“ bankroto procedūros, nebūtų pasiekti bankroto proceso tikslai.

9Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo UAB „Palmusta“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl jis atmestinas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Palmusta“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Akivaizdu, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomas, kadangi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu ir 2011 m. lapkričio 3 d. atsakovo turtui yra paskelbtos varžytynės. Pardavus atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, ieškovas prarastų bet kokią galimybę įgyti nuosavybės teisę į objektą, už kurį yra iš esmės atsiskaitęs.
  2. Negalima suabsoliutinti bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės ir įmonės kreditorių interesų, paneigiant vieno iš kreditorių interesą atgauti turtą natūra, ypač kai dėl savo teisių gynimo asmuo yra kreipęsis į teismą. Ieškovas yra laikomas įmonės kreditoriumi, nes turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti sutartinę prievolę, be to, akivaizdu, kad ieškovas siekia atgauti jam pagal pasirašytą sutartį priklausantį turtą natūra.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Atkirtos būstas“ nurodo, kad su ieškovo UAB „Palmusta“ atskiruoju skundu nesutinka, teigia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta atsižvelgiant į visas faktines bei teisines aplinkybes, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo UAB „Palmusta“ atskirąjį skundą atmesti. Trečiojo asmens teigimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju būtų nepagrįstai užvilkintas tiek BUAB „Atkirtos būstas“ turto realizavimas, tiek atsiskaitymas su šio įmonės kreditoriais, t.y. užsitęstų ir sutriktų BUAB „Atkirtos būstas“ bankroto procedūros, nebūtų pasiekti bankroto proceso tikslai. Trečiasis asmuo pažymi, kad dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių BUAB „Atkirtos būstas“ turto realizavimo procedūra ir kreditorių reikalavimų tenkinimas būtų atidėtas neapibrėžtam terminui, o jo metu bankrutuojanti įmonė patirtų administravimo išlaidų, kas mažintų kreditorių galimybes patenkinti kuo didesnę savo reikalavimų dalį, taigi būtų pažeidžiami visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

17Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Palmusta“ 2011 m. rugsėjo 14 d. pareiškė ieškinį atsakovui BUAB „Atkirtos būstas“, tretiesiems asmenims BUAB „Atkirtos ranga“, AB SEB bankui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, susijusius su 2008 m. lapkričio 27 d. skolos padengimo sutarties vykdymu. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ administratoriui vykdyti pastato – prekybos centro, adresu Žemynos g. 30, Vilniuje, pardavimą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebūtų proporcingos jų taikymu siekiamam tikslui, kadangi taikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeisti BUAB „Atkirtos būstas“ kreditorių interesai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iškėlus įmonei bankroto bylą nei vienas bankrutuojančios įmonės kreditorius neturi teisinių galimybių kita, ne bankroto proceso nustatyta tvarka, tenkinti reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors, apelianto teigimu, jis pats yra atsakovo kreditorius, tačiau byloje nėra duomenų, kad UAB „Atkirtos būstas“ bankroto byloje būtų patvirtintas UAB „Palmusta“ kreditorinis reikalavimas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju būtų nepagrįstai aukščiau iškelti ieškovo turtiniai interesai kitų BUAB „Atkirtos būstas“ kreditorių atžvilgiu. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsižvelgtina ir į tą aplinkybę, kad ieškovas reiškia reikalavimą, kylantį iš 2008 m. lapkričio 27 d. skolos padengimo sutarties, atsakovui BUAB „Atkirtos būstas“ bankroto byla iškelta 2010 m. sausio 11 d., Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu, t.y. atsižvelgtina į terminus, kaip operatyviai ieškovas pradėjo ginti savo teises, kylančias iš minėtos sutarties, bei atsakovo BUAB „Atkirtos būstas“ bankroto bylos stadiją.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Palmusta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui BUAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB... 7. Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 8. Teismas pažymėjo, kad atsakovas BUAB „Atkirtos būstas“ jau yra įgijęs... 9. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad nėra... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Palmusta“ prašo apeliacinės instancijos... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Atkirtos būstas“... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d.... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Palmusta“ 2011 m. rugsėjo 14... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....