Byla 2-134/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas)

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Lastra“, A. S. ir S. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4251-578/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Lastra“, L. A., A. S. ir S. V. dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Transekspedicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Lastra“, L. A., S. V. ir A. S. dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo, kuriuo prašė solidariai priteisti iš atsakovų ieškovės naudai 546 327,16Lt nuostolių ir 6% procesinių palūkanų nuo ieškinio sumos nuo ieškinio pareiškimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) areštuoti atsakovės L.A. nekilnojamąjį turtą 546 327,16Lt sumai, o jo nesant arba esant nepakankamai, taip pat areštuoti atsakovės kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis; 2) areštuoti atsakovo S.V. nekilnojamąjį turtą 546 327,16Lt sumai, o jo nesant arba esant nepakankamai, taip pat areštuoti atsakovo kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis; 3) areštuoti atsakovo A. S. nekilnojamąjį turtą 546 327,16Lt sumai, o jo nesant arba esant nepakankamai, taip pat areštuoti atsakovo kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis; 4) areštuoti atsakovės UAB „Lastra“ nekilnojamąjį turtą 546 327,16Lt sumai, o jo nesant arba esant nepakankamai, taip pat areštuoti atsakovo kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis. Nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė, dėl ko atsakovai, iki byloje bus priimtas sprendimas, gali perleisti savo turtą ir taip išvengti galimo išieškojimo nukreipimo į jų turtą ieškinio tenkinimo atveju.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) atsakovės L. A. 546 327,16 Lt vertės nekilnojamojo turto areštą, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovės L. A. nekilnojamojo turto – atsakovės kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant ieškinio sumos; 2) atsakovo S. V. 546 327,16 Lt vertės nekilnojamojo turto areštą, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo S. V. nekilnojamojo turto – atsakovo kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant ieškinio sumos; 3) atsakovo A. S. 546 327,16 Lt vertės nekilnojamojo turto areštą, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo A. S. nekilnojamojo turto – atsakovo kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant ieškinio sumos; 4) atsakovo UAB „Lastra“ 546 327,16 Lt vertės nekilnojamojo turto areštą, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo nekilnojamojo turto – atsakovo kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant ieškinio sumos. Teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjo nepranešęs atsakovams, nes sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teismas sprendė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, kurio suma, atsižvelgiant į tai, kad dauguma atsakovų yra fiziniai asmenys, labai didelė, dėl ko yra tikimybė, kad teismo sprendimo įvykdymas ieškinio tenkinimo atveju gali pasunkėti.

8Atsakovas UAB „Lastra“ atskiruoju skundu prašo iš dalies pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį, paliekant ieškinio užtikrinimui UAB „Lastra“ 546 327,16 Lt vertės turto areštą ir panaikinti tą nutarties dalį, kuria nuspręsta areštuoti atsakovų L. A. 546 327,16 Lt vertės turtą, S. V. 546 327,16 Lt vertės turtą ir A. S. 546 327,16 Lt vertės turtą. Nurodo, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi neatitinka procesinių teisės normų reikalavimų. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pritaikytos pažeidžiant LR CPK 145 straipsnio 2 dalies normą, kadangi buvo areštuota turto keturis kartus daugiau nei reikia ieškinio, kurio suma 546 327,16 Lt, užtikrinimui. Teismas apie atsakovo UAB „Lastra“ finansinę padėtį sprendė iš 2006 m. balanso, kurio duomenys yra pasenę ir neatitinka šiuo metu esančios įmonės finansinės padėties. Atsakovo UAB „Lastra“ turtas pagal 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis sudaro 2 552 586 Lt ir šio turto užtenka ieškinio reikalavimams užtikrinti.

9Atsakovas A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi jo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo A. S. 546 327,16 Lt vertės nekilnojamojo turto areštą, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo A. S. nekilnojamojo turto – atsakovo kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant ieškinio sumos. Nurodo, jog, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Transekspedicija“ ieškinio užtikrinimui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių suma yra keturis kartus didesnė už ieškinio sumą, taikant laikinąsias apsaugos priemones buvo aiškiai pažeistas LR CPK 145 straipsnio 2 dalies reikalavimas, ieškovo ir atsakovų teisių ir pareigų pusiausvyra bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principai. Skundžiama teismo nutartimi buvo pažeista LR CPK 148 straipsnio 1 dalies norma, kadangi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepranešus apeliantui, nesant įrodymų, jog toks pranešimas būtų sutrukdęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tokia pranešimu keliama grėsmė nagrinėjamu atveju negalėjo egzistuoti, kadangi teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą turi išspręsti per 3 dienas, o per tokį trumpą laiko tarpą apeliantas nebūtų galėjęs perleisti savo turto. Be to, siekiant apsaugoti nuo nepagrįsto turto perleidimo, teismas galėjo imtis kitokių priemonių, pavyzdžiui, uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus ar pan.

10Atsakovas S. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi jo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo S. V. 546 327,16 Lt vertės nekilnojamojo turto areštą, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo S. V. nekilnojamojo turto – atsakovo kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant ieškinio sumos. Apeliantas atskirajame skunde nurodo tuos pačius argumentus, kaip ir atsakovas A. S..

11Ieškovas UAB „Transekspedicija atsiliepimu į atsakovų atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad apeliantas UAB „Lastra“ nepagrįstai nurodo, jog jo turtinė padėtis yra gera ir kad jis būtų pajėgus užtikrinti ieškiniu pareikštus turtinius reikalavimus. Apelianto UAB „Lastra“ pateikti įrodymai nepatvirtina jo turtinės padėties 2008 m., kadangi pateiktas balansas atspindi apelianto turtinę padėtį 2007 m. Be to, iš pateikto įmonės balanso matyti, kad iš įmonės 2 552 586 Lt vertės turimo turto net 1 168 049 Lt (45 proc.) sudaro per vienerius metus gautinos sumos, o pačios įmonės įsipareigojimai sudaro 2 472 827 Lt, iš kurių – 1 835 326 Lt skolų turi būti grąžinta per vienerius metus. Taigi įmonės turimo turto ir įsipareigojimų skirtumas 2007 m. gruodžio 31 d. buvo tik 79 759 Lt. Ieškovas nurodo, jog nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudarė didelė pareikšto ieškinio suma. Tai, jog atsakovų atžvilgiu yra pareikštas solidarus reikalavimas, neturi įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kadangi teismas, priimdamas sprendimą, gali pripažinti, jog žala buvo padaryta ne dėl visų atsakovų kaltės ir, nekeisdamas žalos dydžio, ją priteisti ne iš vieno ar dviejų atsakovų (LR CK 6.279 str. 4 d.).

12Atsakovas UAB „Lastra“ atsiliepimu į atsakovų A. S. ir S. V. atskiruosius skundus, atsakovas A. S. atsiliepimu į atsakovų UAB „Lastra“ ir S. V. atskiruosius skundus prašo bei atsakovas S. V. atsiliepimu į UAB „Lastra“ ir A. S. atskiruosius skundu prašo tenkinti atskiruosiuose skunduose išdėstytus apeliantų prašymus.

13Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (LR CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apeliantų skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

15Atsakovai UAB „Lastra“, A. S. ir S. V. atskiraisiais skundais skundžia Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį, kuria teismas tenkino ieškovo UAB „Transekspedicija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirųjų skundų pagrindą sudaro apeliantų argumentai dėl LR CPK 145 straipsnio 2 dalyje ir 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų procesinės teisės normų pažeidimų, kadangi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma keturis kartus didesnė už ieškinio sumą, o pačios laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepranešus atsakovams, nesant realios grėsmės, jog toks pranešimas būtų sutrukdęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba būtų padaręs jų taikymą nebeįmanomą.

16LR CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (LR CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nei vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti.

17Ieškovas UAB „Transekspedicija“ ieškiniu pareiškė reikalavimą dėl 546 327,16 Lt žalos atlyginimo atsakovams UAB „Lastra“, L. A., S. V. ir A. S. kaip solidariems skolininkams. Pažymėtina, kad, esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (LR CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (LR CPK 5 str., LR CK 6.6 str. 4 d.). Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti priteistą sumą išieškoti iš vieno, kelių ar visų atsakovų. Prievolės solidarumo atveju vieno skolininko nemokumas neturi įtakos prievolės įvykdymui, kadangi tokiu atveju prievolės įvykdymo galima reikalauti iš mokaus skolininko. Solidariosios prievolės atveju vieno skolininko prievolės įvykdymas laikomas tinkamu ir atleidžia kitus skolininkus nuo jos vykdymo (LR CK 6.6 str. 7 d.). Todėl ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kurių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas yra saistomas ieškovo pareikšto prašymo (LR CPK 13 str.). Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos neviršijant bendros ieškinio sumos apskritai, o ne kiekvieno iš solidariųjų prievolės skolininkų (atsakovų) atžvilgiu.

18Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, pažymi, jog, siekiant įgyvendinti teisinio apibrėžtumo, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus (LR CK 1.2, 1.5 str., LR CPK 3 str.), sprendžiant šį klausimą turi būti atsižvelgiama į šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrėžė teismų praktikos vienodumo (nuoseklumo, neprieštaringumo) svarbą ir nurodė, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose, o žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų, tų kategorijų bylose. Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo formuojama teismų praktika patvirtina, jog, esant pareikštam reikalavimui solidarių skolininkų atžvilgiu, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastas visų atsakovų atžvilgiu negali viršyti pareikšto ieškinio sumos (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 12 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB ,,DDB&Co Katkevičius“ v. UAB ,,Piar“, L. K., R. S. (bylos Nr. 2-235/2005); Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB ,,Abplanalp Engineering“ v. G. K. personalinė įmonė ,,( - )", UAB ,,Transtira“ (bylos Nr. 2-397/2005); Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB „Zigstata“ v. UAB „Kartreks“, UAB „Energetikos taupymo centras“ (bylos Nr. 2-81/2007); Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį, priimtą civ. byloje V. P., E. P. v. UAB „Farmacijos investicijos“, UAB ,,Šeimos medicinos klinika“, UAB ,,Kita linija“ (bylos Nr. 2-212/2008) ir kt.).

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neįvertino to fakto, kad ieškinio reikalavimas yra pareikštas atsakovams kaip solidariesiems skolininkams, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teismų praktiką, susijusią su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, esant solidariajai pareigai, dėl ko skundžiama teismo nutartis turi būti pakeista. Atsižvelgiant į dispozityvumo principo ieškovui suteiktas veiksmų laisvės ribas, įrodinėjimo civiliniame procese ypatumus bei į tai, jog reikalavimas atsakovams pareikštas kaip solidariems skolininkams, darytina išvada, kad atsakovų turto areštas negalėjo viršyti ieškinio sumos, t.y. 546 327,16 Lt.

20Kadangi ieškovas UAB „Transekspedicija“ nepasirinko, kurių atsakovų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio sumos ribose, o apeliantas UAB „Lastra“ atskiruoju skundu neginčija laikinųjų apsaugos priemonių skundžiama pirmosios instancijos nutartimi taikymo jo atžvilgiu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas vieno iš solidarių skolininkų atžvilgiu pažeistų ieškovo ar kitų atsakovų teises ir teisėtus interesus. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis dalyje, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo UAB „Lastra“ turto areštas, neviršijant ieškinio sumos ribų – paliktina nepakeista. Kita vertus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog ieškovo UAB „Transekspedicija“ teisės galėtų būti pažeistos, jeigu, vykdant teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės tik vieno iš solidarių skolininkų atžvilgiu, paaiškėtų, kad jo turto nepakanka pareikšto ieškinio reikalavimams užtikrinti. Todėl, nesant ar nepakankant atsakovo UAB „Lastra“ turto, nagrinėjamu atveju taikytinos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų L. A., S. V. ir A. S. atžvilgiu, kurių mastas neturi viršyti atsakovo UAB „Lastra“ turto areštu neužtikrintos ieškinio sumos.

21Teisėjų kolegija atmeta apeliantų A. S. ir S. V. atskirųjų skundų argumentą dėl LR CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos procesinės teisės normos pažeidimo kaip neturintį įtakos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. LR CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovams, tačiau išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir jiems nepranešus. Pažymėtina, jog teisė spręsti, ar konkrečiu atveju yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui. Pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą atlieka šalies informavimo apie teismo atliekamus procesinius veiksmus funkciją. Šiuo pranešimu siekiama suteikti atsakovams galimybę pasinaudoti teise apskųsti teismo nutartį, taip pat prašyti teismą taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pasiūlyti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą arba prašyti taikyti kitą laikinąją apsaugos priemonę. Pagal LR CPK 151 straipsnio 2 dalį informavimas sukelia tokias pasekmes: terminas pateikti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pradėdamas skaičiuoti nuo nutarties priėmimo dienos, jei atsakovas buvo informuotas, arba nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, jei atsakovas nebuvo informuotas. Pažymėtina, jog nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimama rašytinio proceso tvarka: dalyvaujantys byloje asmenys į teismo posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja (LR CPK 153 str. 2 d.). Be to, dėl realiai labai trumpų terminų (trys dienos) atsakovų galimybė pateikti teismui savo argumentus ir prašymus yra ribota (LR CPK 148 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovams iš karto po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo buvo suteikta reali galimybė pareikšti savo nuomonę dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, buvo sudarytos visos procesinės galimybės pasinaudoti apeliacijos teise bei pateikti visus argumentus, kurie, jų manymu, yra aktualūs sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvadą, kad LR CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos procesinės teisės normos pažeidimas nagrinėjamu atveju negalėjo būti pagrindas konstatuoti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje per se yra neteisėtas. Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla arba atskiras procesinis klausimas byloje (LR CPK 329 str. 1 d.).

22Esant minėtoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė LR CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą procesinę teisės normą ir, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, esant pareikštam ieškinio reikalavimui solidariems skolininkams, pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo, proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principus. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis keistina ir laikinosios apsaugos priemonės taikytinos atsakovo UAB „Lastra“ turtui, neviršijant ieškinio sumos ribų, pagal pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytą areštuotino turto eiliškumą. Tik nesant ar nepakankant atsakovo UAB „Lastra“ turto, taikytinas atsakovų L. A., S. V. ir A. S. turto areštas, neviršijant atsakovo UAB „Lastra“ turto areštu neužtikrintos ieškinio sumos (LR CPK 145 str. 2 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį pakeisti ir ją išdėstyti taip:

25„Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ ieškiniui užtikrinti taikyti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lastra“, į.k. 300594901, esančios ( - ), 546327,16 Lt vertės nekilnojamojo turto areštą.

26Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lastra“ nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovo kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, leidžiant išmokėti darbo užmokestį, mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomus mokėjimus.

27Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lastra“, į.k. 300594901, nekilnojamojo, kilnojamojo turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, taikyti atsakovų L. A., a.k. ( - ), gyvenančios ( - ), atsakovo S. V., a.k. ( - ), gyvenančio ( - ), atsakovo A. S., a.k. ( - ), gyvenančio ( - ), nekilnojamojo turto areštą, o nesant ar nepakankant atsakovų nekilnojamojo turto – areštuoti jų kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, neviršijant 546 327,16 Lt ieškinio sumos.“

28Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) areštuoti... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi nutarė taikyti... 8. Atsakovas UAB „Lastra“ atskiruoju skundu prašo iš dalies pakeisti... 9. Atsakovas A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas... 10. Atsakovas S. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas... 11. Ieškovas UAB „Transekspedicija atsiliepimu į atsakovų atskiruosius skundus... 12. Atsakovas UAB „Lastra“ atsiliepimu į atsakovų A. S. ir S. V. atskiruosius... 13. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Atsakovai UAB „Lastra“, A. S. ir S. V. atskiraisiais skundais skundžia... 16. LR CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje... 17. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ ieškiniu pareiškė reikalavimą dėl 546... 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, pažymi, jog, siekiant... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 20. Kadangi ieškovas UAB „Transekspedicija“ nepasirinko, kurių atsakovų... 21. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų A. S. ir S. V. atskirųjų skundų... 22. Esant minėtoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, teisėjų... 24. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį pakeisti ir ją... 25. „Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Transekspedicija“ ieškiniui... 26. Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo uždarosios akcinės... 27. Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo uždarosios akcinės... 28. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....