Byla A2-1070-265/2013
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Vindeva“ ieškinį atsakovei UAB „Vilpra“ dėl sutarties panaikinimo, skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys – BUAB ,,Pajūrio birštva“, BUAB ,,Edija“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Vilpra“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Vindeva“ ieškinį atsakovei UAB „Vilpra“ dėl sutarties panaikinimo, skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys – BUAB ,,Pajūrio birštva“, BUAB ,,Edija“.

Nustatė

2pareiškėja UAB „Vilpra“ pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašė:

  1. atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2- 776-479/2010, užbaigtoje įsiteisėjusia Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2012, pagal UAB „Vindeva" (BUAB „Pajūrio birštva") ieškinį UAB „Vilpra" dėl 235 162,88 Lt sumos priteisimo.
  2. Atnaujinus procesą ir bylą išnagrinėjus pakartotinai, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-04-04 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2012, pakeisti dalyje dėl trišalės atsiskaitymo sutarties Nr. 09/04-15 nutraukimo dėl esminio sutarties pažeidimo ir dalyje dėl 186 963 Lt (185 000 Lt + 1963 Lt) skolos bei atitinkamos dalies delspinigių priteisimo - šioje dalyje UAB „Vindeva" (BUAB „Pajūrio birštva") ieškinį atmesti; kitoje dalyje palikti Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-04-04 nutartį nepakeistą.

3Pareiškėja proceso atnaujinimo pagrindu nurodo naujai paaiškėjusią aplinkybę – kad BUAB „Pajūrio birštva“ bei BUAB „Edija“ trišalę sutartį laikė skolos perkėlimo sutartimi, o ne sutartimi dėl atsiskaitymo tvarkos. Pasak pareiškėjos, šią aplinkybę pagrindžia BUAB „Pajūrio birštva“ išrašytos PVM sąskaitos - faktūros BUAB „Edija“. Pareiškėja, atsižvelgdama į naujai paaiškėjusias aplinkybes nurodo, jog akivaizdu, kad tiek BUAB „Pajūrio birštva", tiek BUAB „Edija" pripažino, kad šalių prievoliniuose teisiniuose santykiuose įvyko novacija ir jos traktavo trišalę sutartį kaip skolos perkėlimo sutartį. Šalys pripažino, kad pasirašius trišalę sutartį UAB „Vilpra" prievolė 185 000 Lt sumoje pasibaigė - ją perėmė BUAB „Edija", o BUAB „Pajūrio birštva" atleido UAB „Vilpra" nuo prievolės vykdymo. Tai ne kartą yra patvirtinusi ir pati BUAB „Pajūrio birštva" (UAB „Vilpra" atsiliepimo į BUAB „Pajūrio birštva" ieškinį). Taigi trišalė sutartis negali būti laikoma susitarimu dėl atsiskaitymo tvarkos, kaip konstatavo apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai - ji yra susitarimas dėl skolos perkėlimo (novacijos). Dėl to, kaip nurodo pareiškėja, ji nebėra atsakinga už tai, kad BUAB „Edija" nevykdo trišalės sutarties (CK 6.115 str.).

4Ieškovė UAB „Vindeva“ su prašymu atnaujinti procesą nesutiko. Nurodė, kad UAB „Vilpra“ nurodomos naujai paaiškėjusios aplinkybės neatitinka sąsajumo ir esmingumo su civiline byla kriterijų. Be to, prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės galėjo būti žinomos dar civilinės bylos nagrinėjimo metu. Dėl to UAB „Vilpra“ prašymas dėl proceso atnaujinimo turėtų būti atmestas.

5Prašymas atnaujinti procesą atmestinas.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: „1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-370/2011, 2011 m. liepos 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-337/2011, 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-192/2011 ir kt.). Dėl to nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, kad ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

7Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo turinio, ji iš esmės kvestionuoja aplinkybes, kurios buvo išnagrinėtos ne tik apeliacine, bet ir kasacine tvarka. Pareiškėja, siekdama sau palankaus trišalės sutarties interpretavimo, nurodo, jog šią aplinkybę pagrindžia BUAB „Pajūrio birštva“ išrašytos PVM sąskaitos - faktūros BUAB „Edija“, kurios nebuvo žinomos bylą nagrinėjant visų instancijų teismuose. Pažymėtina, jog ne sąskaitos - faktūros turi esminę reikšmę, o jų pagrindu sudarytas trišalis susitarimas, kurio vertinimą pateikė aukštesnės instancijos teismai. Be to, pareiškėjos nurodomos sąskaitos faktūros nekeičia pačios trišalės sutarties kvalifikavimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2012, kurioje buvo nagrinėjamas pareiškėjos kasacinis skundas, nurodė, jog šalys sudarė sutartį dėl atsiskaitymo tvarkos. Šią išvadą kasacinis teismas padarė vadovaudamasis lingvistiniu trišalės sutarties aiškinimu, išsamiai išanalizavęs trišalės sutarties turinį. Dėl to pareiškėjos nurodomos aplinkybės nėra pagrindas pakeisti šį sutarties aiškinimo būdą ir padaryti priešingas išvadas, kurios iš esmės iškreiptų ir trišalės sutarties turinį. Taip pat konstatuotina, jog pareiškėja be teisinio pagrindo nurodo, kad naujai paaiškėjusių aplinkybių pagrindu ji nebėra atsakinga už tai, kad BUAB „Edija" nevykdo trišalės sutarties. Pažymėtina, jog kasacinis teismas nurodė, kad pareiškėjos prievolė atlyginti ieškovui už atliktus statybos rangos darbus pasibaigtų tada, kai trečiasis asmuo sumokėtų sutartyje nurodytą sumą ieškovui. Dėl to visiškai nepagrįstas pareiškėjos aplinkybių kvestionavimas iš naujo, nurodant, kad ji nebėra atsakinga už tai, kad BUAB „Edija" nevykdo trišalės sutarties. Pareiškėjos nurodomų aplinkybių visetas negali būti pagrindas atnaujinti procesą.

8Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra nurodęs, jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-373/2011 ir kt.).

9Kadangi pareiškėjos nurodomos aplinkybės neturi esminės reikšmės bylai, pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą netenkintinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290?291 str., teismas

Nutarė

11pareiškėjos UAB „Vilpra“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

12Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-21 nutartimi.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai