Byla 3K-3-370/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės, Algio Norkūno (pranešėjas) ir Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo B. S. S. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutarties, kuriomis atsisakyta atnaujinti procesą, peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo B. S. S. ieškinį atsakovams S. S., D. S., trečiajam asmeniui Vilniaus miesto 2 - ojo notarų biuro notarei D. M. dėl įgaliojimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu byloje pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo CPK 370 straipsnio 3 dalies tvarka prašyme nurodytu CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. kai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

6Civilinėje byloje Nr. 2-1050-54/2008 Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu atmetė ieškovo B. S. S. ieškinį dėl 2006 m. rugsėjo 1 d. įgaliojimo ir tos pačios datos dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. birželio 9 d. nutartimi nurodytą teismo sprendimą ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi nurodytus teismo sprendimą bei nutartį paliko nepakeistus.

7Pareiškėjas B. S. S. 2010 m. birželio 30 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą ir, atnaujinus procesą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti. Proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjo įvardytas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas, pareiškėjo grindžiamas A. G. teismo medicininių tyrimų biuro teismo medicinos specialisto 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. konsultacine išvada (toliau tekste – konsultacinė išvada), kurios duomenys, pareiškėjo teigimu, paneigia įsiteisėjusio sprendimo išvadas. Pareiškėjas nurodė, kad bylą nagrinėję teismai jam nepalankius procesinius sprendimus priėmė padarę išvadą, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas įgaliojimo pasirašymo metu buvo tokios būsenos, dėl kurios nesugebėtų suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Pareiškėjo teigimu, teismui pateikta teismo medicinos specialisto konsultacinė išvada patvirtina, kad bylą nagrinėjusių teismų išvados dėl ieškovo būsenos, jos vertinimo ir poveikio ieškovo veiksmams, sudarant įgaliojimą, yra klaidingos, todėl teismai bylą išsprendė neteisingai.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi pareiškėjo B. S. S. prašymą atmetė ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pateiktoje konsultacinėje išvadoje iš esmės pažodžiui yra perrašyti ir vertinami išnagrinėtoje byloje esantys rašytiniai įrodymai, susiję su pareiškėjo sveikatos būkle, ir tai nėra naujai paaiškėjusi bylos aplinkybė. Aplinkybė, kad specialisto išvadą pasirašę specialistai (gydytojai) padarė kitas išvadas, negu bylą išnagrinėję pirmosios, apeliacinės instancijų ir kasacinis teismai, nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo ir atsakovų prašymu ieškovui (pareiškėjui) atlikta ambulatorinė teismo psichiatrinė ekspertizė. Su Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. sausio 8 d. – 2008 m. sausio 30 d. ekspertizės akto išvadomis pareiškėjas sutiko, neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės, neteikė teismams naujų ar papildomų įrodymų dėl sveikatos būklės, todėl teismas sprendė, kad pareiškėjas neįrodė, jog bylos nagrinėjimo metu egzistavusios aplinkybės pareiškėjui negalėjo būti ir nebuvo žinomos. Teismas pažymėjo, kad tik teismo paskirta ekspertizė ir į bylą pateiktas teismo ekspertizės aktas turi didesnę įrodomąją galią nei kiti byloje esantys bei tas pačias aplinkybes patvirtinantys įrodymai, todėl pareiškėjo pateikta teismo medicinos specialisto konsultacinė 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. išvada vertintina tik kaip paprastas rašytinis įrodymas, kuris negali paneigti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. sausio 8 d. – 2008 m. sausio 30 d. ekspertizės akto išvadų. Be to, pareiškėjo duoti paaiškinimai medikams ir psichikos būklės įvertinimas praėjus daugiau kaip 3,5 metams po pasirašyto ginčijamo įgaliojimo yra aplinkybės, kurios atsirado jau po bylos išnagrinėjimo.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartimi pareiškėjo B. S. S. atskirasis skundas atmestas ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis palikta nepakeista.

11Apeliacinės instancijos teismas nutartyje konstatavo, kad pareiškėjo naujai paaiškėjusia aplinkybe nurodomos konsultacinės išvados tyrimo objektas buvo tie medicininiai dokumentai ir juose esantys duomenys, kurie egzistavo bylos nagrinėjimo metu bei buvo teismų teisiškai įvertinti užbaigtoje civilinėje byloje. Konsultacinėje išvadoje perrašyti visi pareiškėjo medicininiai duomenys, kurie buvo nagrinėjant bylą iš esmės. Konsultacinėje išvadoje nesant naujų faktinių duomenų šis įrodymas ir jame esanti informacija negali būti vertinama kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė byloje, kuri pareiškėjui nebuvo žinoma bylos nagrinėjimo metu. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. sausio 8-30 d. ekspertizės akto išvadoje konstatuota, kad nėra objektyvių duomenų, jog pareiškėjas ginčijamų sandorių sudarymo dieną negalėjo suprasti savo veiksmų. Konsultacinė išvada yra tik rašytinis įrodymas, gautas komerciniais pagrindais bei nepaneigiantis ekspertizės akto duomenų ir jų reikšmės. Pareiškėjas viso proceso metu siekė įrodyti aplinkybes, kad ginčijamo įgaliojimo pasirašymo metu buvo tokios būklės, jog negalėjo suprasti savo veiksmų, tačiau pakartotinės teismo psichiatrinės ekspertizės, kuri paneigtų jau atliktos, rezultatus, atlikti neprašė. Atsižvelgiant į klausimų, susijusių su asmens psichine sveikata vertinimo sudėtingumą ir specialių žinių būtinumą, eksperto išvada ar konsultacinė išvada apie asmens psichinę sveikatą yra reikšmingas įrodymas byloje, tačiau teisminio nagrinėjimo dalykas, ar asmuo sandorio sudarymo metu suprato savo veiksmus ir galėjo juos valdyti, yra ne tik mokslinės išvados – teismo psichiatrijos ekspertizės dalykas, bet ir fakto klausimas, kurį nustato teismas, įvertinęs visus kitus byloje esančius įrodymus, prireikus – išklausęs ir ekspertus. Faktas dėl pareiškėjo gebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę sudarant ginčo sandorius nustatytas užbaigtoje byloje. Pareiškėjo pateiktas įrodymas yra įvertintas ir nurodyto fakto nenuginčija.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu pareiškėjas B. S. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis bei tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti procesą byloje. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

141. Priimdami skundžiamas nutartis teismai pažeidė CPK 370 straipsnio 3 dalies nuostatas, reglamentuojančias prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo nagrinėjimo tvarką. Nurodytoje teisės normoje nustatyta, kad, išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Taigi šioje prašymų atnaujinti procesą stadijoje teismas sprendžia klausimą dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartyje V. G. v. Lietuvos valstybė byloje Nr. 3K-3-572/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartyje A. B. v. V. V., A. N. byloje Nr. 3K-3-190/2011 aiškinant CPK 370 straipsnio 3 dalį konstatuota, kad šioje stadijoje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo ribos reiškia patikrinimą, ar egzistuoja aplinkybės, su kuriomis įstatymo siejama galimybė ir būtinybė nagrinėti bylą pakartotinai; tačiau šioje stadijoje neturi būti nagrinėjama naujų įrodymų ar aplinkybių reikšmė visų byloje esančių įrodymų kontekste, nes tai jau reikštų pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris galimas tik po nutarties atnaujinti procesą priėmimo ir bylos nagrinėjimo CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Kasatoriaus teigimu, teismai skundžiamose nutartyse nesilaikė nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų (t. y. vertino, kad pareiškėjo pateikta konsultacinė išvada nepaneigia ekspertizės akto duomenų, nors toks vertinimas yra galimas tik po to, kai nutartimi teismas atnaujina procesą). Teismai nepagrįstai išnagrinėjo konsultacinės išvados įrodomąją reikšmę visų bylos įrodymų kontekste, nes tai galėjo būti atlikta tik po nutarties atnaujinti procesą priėmimo.

152. Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje pažymėjo, kad pareiškėjo pateikta konsultacinė išvada yra paprastas rašytinis įrodymas, kuris nepaneigia byloje esančio ekspertizės akto – didesnės įrodomosios galios dokumento – išvadų. Kasatoriaus teigimu, CPK normose neribojama pareiškėjo teisė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo įrodinėti tokio pobūdžio rašytiniais įrodymais, kokiu yra konsultacinė išvada, nepaisant to, kad bylą išnagrinėję teismai rėmėsi ekspertizės akto išvadomis. Pagal CPK 218 straipsnio nuostatas eksperto išvada teismui nėra privaloma; o pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį akivaizdu, kad aplinkybės, nurodytos oficialiuosiuose rašytiniuose įrodymuose, gali būti paneigiamos kitais įrodymais, tarp jų ir kitais rašytiniais įrodymais. CPK 370 straipsnio 3 dalies tvarka teismui būtina ištirti, ar įrodymas susijęs su įrodinėjamu faktu ir ar jis tiek patikimas, kad sukeltų teismui pagrįstų abejonių. Skundžiamose nutartyse teismai nurodė, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo negalėjimą suprasti veiksmų reikšmės ir jų valdyti įgaliojimo sudarymo metu. Tačiau konsultacinė išvada patvirtina pareiškėjo negalėjimą adekvačiai suprasti ir valdyti savo veiksmų, nes medicinos specialistai konstatavo, kad pareiškėjas 2006 m. rugsėjo 1 d. pasirašydamas įgaliojimą sirgo depresiniu sutrikimu, vartojo centrinę nervų sistemą slopinančius vaistus ir negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti; įgaliojimo sudarymo metu pareiškėjo veiksmams darė įtaką išsiblaškymas, dėmesio koncentracijos stoka, psichinių ir fizinių procesų sulėtėjimas, liūdna nuotaika. Taigi konsultacinės išvados duomenys yra susiję su įrodinėjamu faktu užbaigtoje civilinėje byloje ir leido teismui suabejoti byloje priimtų teismų procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, dėl to skundžiamomis nutartimis taikydami CPK 370 straipsnio 3 dalį teismai neturėjo teisės atsisakyti atnaujinti procesą byloje.

163. Skundžiamose nutartyse teismai netinkamai taikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą, nes šio pagrindo nuostatų prasme teismai neįvertino konsultacinėje išvadoje nurodytų tam tikrų faktinių duomenų. Konsultacinė išvada yra naujas įrodymas, kurio išnagrinėtoje byloje nebuvo ir dėl to CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme ši išvada yra naujas įrodymas. Išvados turinys atskleidžia ne tik naujai paaiškėjusias aplinkybes, kurios nebuvo žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, bet ir parodo, kad tokios aplinkybės turėtų esminę reikšmę kitokiai bylos baigčiai. Vertinti šią išvadą visų bylos įrodymų kontekste galima tik atnaujinus procesą. Atmesdami kaip nepagrįstą konsultacinę išvadą teismai turėjo tuos pačius kritikos standartus taikyti ir ekspertizės aktui, nes tiek konsultacinė išvada, tiek ekspertizės aktas buvo priimti atlikus medicininius tyrimus atitinkamai praėjus 3,5 ir 1,5 metams po pareiškėjo įgaliojimo pasirašymo. CPK 176, 185 straipsniai įpareigoja teismą visapusiškai, objektyviai ir teisingai nustatyti bylos baigčiai reikšmingas faktines aplinkybes. Tai, kad pareiškėjas neprašė skirti pakartotinės ekspertizės, nereiškia jo sutikimo su ekspertizės aktu ir taip pat nepaneigia konsultacinės išvados duomenų.

17Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovai S. S. ir D. S. prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis. Atsiliepime išdėstyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

181. Spręsdami dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo teismai pagrįstai pasisakė dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo buvimo. Tai atitinka kasacinio teismo praktiką: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartyje I. P. v. VšĮ Kėdainių ligoninė byloje Nr. 3K-3-192/2011 išaiškinta, kad pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas teismo posėdyje prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl prašymo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Taigi šioje stadijoje, skirtingai nei teigiama kasaciniame skunde, sprendžiama, ar iš tikrųjų yra aplinkybių, patvirtinančių bent vieną iš įstatyme išvardytų proceso atnaujinimo pagrindų, tiriami su tuo susiję įrodymai. Teismui konstatavus, kad prašymas nepagrįstas kuriuo nors iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje išvardytų pagrindų, procesą atnaujinti atsisakoma. Nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje byloje Nr. 3K-3-192/2011 ir nagrinėjamoje byloje esminės faktinės aplinkybės (ratio decidendi) iš esmės sutampa, dėl to priimdami skundžiamas nutartis teismai laikėsi suformuotos teismų praktikos. Atsakovų teigimu, teismai patikrino, ar konsultacinės išvados turinys atitinka procesines prielaidas procesui atnaujinti pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tačiau teismai nevertino šio įrodymo duomenų visų bylos įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių kontekste, t. y. iš esmės pakartotinai nenagrinėjo bylos.

192. Teismai išsamiai įvertino CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme pateiktą konsultacinę išvadą ir konstatavo, kad šioje išvadoje nėra naujų ekspertinio tyrimo šaltinių, išvadoje į klausimus atsakyta remiantis duomenimis, kurie jau buvo nustatyti ir įvertinti bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Dėl to šis dokumentas pagal savo turinį nėra naujai paaiškėjusios aplinkybės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pasisakyta, kad, vertinant, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis BAB ,,Statūna“ v. UAB ,,Parama“ byloje Nr. 3K-7-57/2008). Pareiškėjas neprašė bylos nagrinėjimo iš esmės metu skirti pakartotinės ekspertizės ir neteikė papildomų įrodymų, susijusių su jo sveikatos būkle, nors tokią galimybę turėjo. Be to, pareiškėjo pateiktoje konsultacinėje išvadoje nėra tokių esminę reikšmę bylos baigčiai turinčių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo sveikatos būkle, kurios leistų keisti užbaigtoje byloje konstatuotus faktus ir jų teisinio įvertinimo pagrindu priimtus teismų sprendimus. Pareiškėjas apie aplinkybes, išdėstytas konsultacinėje išvadoje, turėjo žinoti jau bylos nagrinėjimo iš esmės metu.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22Dėl teismo veiksmų sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą CPK 370 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka

23Teisė į teisminę gynybą užtikrinama ir įgyvendinama materialiosios ir proceso teisės normų pagrindu. Asmuo, kreipdamasis į teismą, turi nurodyti, kad jis turi subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą (CPK 5 straipsnis) ir kad ta teisė pažeista, pažeidžiama ar ginčijama ir nurodyti materialinį reikalavimą – kaip prašo apginti pažeistą teisę. Šios taisyklės taikomos ne tik kreipiantis į teismą, bet ir prašant atnaujinti procesą.

24CPK 369 straipsnyje nustatyta, kad, be bendrųjų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma: 1) sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; 2) proceso atnaujinimo pagrindas; 3) proceso atnaujinimo motyvai; 4) aplinkybės, kuriomis grindžiamas šio Kodekso 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; 5) prašymą pareiškusio asmens prašymas. Prie tokio prašymo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą.

25Įstatyme išdėstytas reikalavimas nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą reiškia, kad pareiškėjas turi nurodyti bent vieną įstatyme įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą ir jį pagrindžiančias aplinkybes bei pateikti jas patvirtinančius įrodymus. Vien dėl to, kad prašyme dėl bylos proceso atnaujinimo tiksliai ir tiesiogiai nenurodyta teisės norma, kurioje įtvirtintas konkretus proceso atnaujinimo pagrindas, nėra pagrindas teismui atsisakyti priimti prašymą, tačiau iš prašyme nurodytų aplinkybių ir proceso atnaujinimo motyvų teismui turi būti aišku, kokiu pagrindu remiasi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą.

26Po to, kai aptariamas prašymas atnaujinti procesą yra priimtas, CPK 370 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir ar yra pagrįstas bent vienu iš CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte išvardytų pagrindų. Prašyme turi būti konkretus proceso atnaujinimo pagrindas ne tik nurodytas, tačiau ir pagrįstas tokį pagrindą patvirtinančiomis aplinkybėmis, kurių duomenys turėtų būti atskleisti prie prašymo pridėtuose įrodymuose. Prašyme nurodytų aplinkybių teisinė kvalifikacija yra teismo prerogatyva. Teismas, priėmęs prašymą ir nagrinėdamas proceso atnaujinimo klausimą teismo posėdyje pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį, patikrina prašyme nurodytų aplinkybių ir pridėtų įrodymų duomenis, ar jie pagrindžia bent vieną iš išvardytų CPK 366 straipsnyje proceso atnaujinimo pagrindą. Šioje stadijoje neturi būti tiriami ir vertinami naujų įrodymų ar aplinkybių reikšmė visų byloje esančių įrodymų kontekste, nes tai jau reikštų paskesnėje stadijoje - CPK 370 straipsnio 4 dalyje - nustatyta tvarka atliekamą pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris galimas tik po nutarties atnaujinti procesą priėmimo. Iš kitos pusės tai nereiškia, kad pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį nagrinėdamas proceso atnaujinimo klausimą teismas negali apskritai vertinti proceso atnaujinimo pagrindą sudarančių pareiškėjo nurodomų aplinkybių ir įrodymų ryšio su užbaigtoje civilinėje byloje nustatytais faktais ir juos patvirtinančiais įrodymais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartyje V. G. v. Lietuvos valstybė byloje Nr. 3K-3-572/2009; 2011 m. gegužės 3 d. nutartyje I. P. v. VšĮ Kėdainių ligoninė byloje Nr. 3K-3-192/2011 išaiškino, kad pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas teismo posėdyje prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl prašymo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Teismas patikrina pareiškime nurodytas aplinkybes atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodytą civilinės bylos atnaujinimo pagrindą. Jeigu bylos nagrinėjimą siekiama atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, tai teismas naujai nurodytas aplinkybes ir kaip naujus pateiktus įrodymus užbaigtoje civilinėje byloje preliminariai vertina su byloje ištirtomis aplinkybėmis ir joje jau esančiais įrodymais, siekdamas nustatyti prašyme nurodomo proceso atnaujinimo pagrindo tikrumą. Taigi CPK 370 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą teismo tiriami ir vertinami visi tie įrodymai, kurie gali patvirtinti arba paneigti prašymo atnaujinti procesą pagrįstumą iš prašymo turinio identifikuojamais CPK 366 straipsnio 1 dalyje išvardytais proceso atnaujinimo pagrindais, bet nevertinamas naujų duomenų turinio tikrumas. Teismas, vertindamas pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį prašymo pagrįstumą, patikrina, ar prašyme nurodytos aplinkybės yra susijusios su įrodinėjimo dalyku užbaigtoje civilinėje byloje, kada tos aplinkybės ar įrodymai atsirado ir kt.

27Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį nagrinėdamas teismo posėdyje prašymą atnaujinti procesą, sprendė dėl prašymo pagrįstumo, t. y. patikrino, ar prašymas atnaujinti procesą pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais ir dėl kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, susijusios su asmens sveikatos būkle, ištyrė prie prašymo pateiktą naujai pateikiamą įrodymą (specialisto išvadą) bei įvertino, ar jame pateikti duomenys atitinka proceso atnaujinimo pagrindą, įtvirtintą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Teismas motyvavo, kad šis įrodymas neatitinka naujumo reikalavimų, nes susijęs su išnagrinėtoje byloje įrodinėtomis aplinkybėmis dėl asmens sveikatos. Teisėjų kolegija toliau pasisako, ar teisiškai pagrįsti kasacinio skundo argumentai dėl CPK 370 straipsnio 3 dalies pažeidimo pagal šios bylos aplinkybes.

28Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo patikrinimo CPK 370 straipsnio 3 dalies tvarka

29CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įvardytas proceso atnaujinimo pagrindas (naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui užbaigtoje civilinėje byloje, jei dėl jų galėtų būti priimtas kitoks teismo sprendimas) gali būti pagrindžiamas pateikiant naujus įrodymus laikantis CPK nustatytų įrodymų leistinumo taisyklių (CPK 177 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius: jos egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui nagrinėjant bylą iš esmės; sužinomos pareiškėjo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; joms esant galėjo būti priimtas visiškai kitoks sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“, UAB „Deklitas“ ir kt. byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis M. R. v. I. R., Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. gegužės 3 d. nutartis I. P. v. VšĮ ,,Kėdainių ligoninė“ byloje Nr. 3K-3-192/2011; kt.).

30Nagrinėdami proceso atnaujinimo klausimą pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai priimtose nutartyse įvertino CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo nuostatų prasme specialisto konsultacinę išvadą, kuria remiantis pareiškėjas grindė prašymą atnaujinti procesą, ir sprendė, kad šioje išvadoje į klausimus atsakyta remiantis duomenimis, kurie jau buvo nustatyti ir įvertinti bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Teismas neanalizavo išvadai duoti naudotų duomenų tikrumo, išvados tikrumo ir pagrįstumo, nevertino jos tikrumo kitų įrodymų kontekste, o tik nurodė, kad išvadai buvo naudoti ne naujai sužinoti duomenys, o įvertinti jau žinomi byloje. Iš to teismas darė išvadą, kad naujai pateikto dokumento turinyje nėra nurodyta naujai paaiškėjusių aplinkybių pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu išnagrinėtoje byloje buvo duomenys apie pareiškėjo sveikatos būklę ir buvo vertinama jų įtaka pareiškėjui pasirašant įgaliojimą ir sudarant dovanojimo sutartį, tai tokios aplinkybės negali būti pripažintos naujomis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Aplinkybių naujumas reiškia ne vien formaliai naujo įrodymo pateikimą, tačiau ir užfiksavimą tokio įrodymo turinyje naujų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui. Pareiškėjo pateikta specialisto konsultacinė išvada dėl jo sveikatos būklės sandorių sudarymo metu yra naujai atsiradęs ir naujai pateikiamas įrodymas, kuris dar neegzistavo bylos nagrinėjimo metu, tačiau šis įrodymas ir jame suformuluotos išvados dėl pareiškėjo sveikatos būklės savo pobūdžiu yra išvestiniai iš tų pačių aplinkybių ir faktinių duomenų, kurie buvo nustatyti ir įvertinti bylos nagrinėjimo iš esmės metu (medicininiai dokumentai, išrašai iš jų, ekspertizės aktas, kiti rašytiniai įrodymai). Naujų medicininių duomenų apie pareiškėjo sveikatos būklę prašyme atnaujinti procesą ir pridėtuose dokumentuose nepateikta. Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad fiziniam asmeniui su jo sveikata ir gydymu susiję duomenys jam paprastai yra žinomi. Konstatuotina, kad procesas negali būti atnaujintas vien dėl tų pačių aplinkybių ir juos pagrindžiančių įrodymų, kurie jau buvo ištirti ir įvertinti užbaigtoje byloje, pakartotinio nagrinėjimo.

32Teisėjų kolegija išdėstytų motyvų pagrindu daro išvadą, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai priimtose nutartyse teisiškai pagrįstai sprendė atsisakyti atnaujinti procesą dėl to, jog prašymas atnaujinti procesą nėra pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įvardytu proceso atnaujinimo pagrindu. Byloje nenustatyta CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nurodytų pagrindų kasacinio skundo argumentais naikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį, dėl to ji paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, tarp jų ir advokato atstovavimo išlaidas, teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 3 dalys). Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovus atstovaujantis advokatas prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, atsakovų turėtas kasaciniame teisme. Prie prašymo pridėtas mokėjimo dokumentas, pagal kurį atsakovas S. S. sumokėjo advokatui 2541 Lt už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą. Konstatuotina, kad šis prašymas pagrįstas pirmiau nurodytomis teisės normų nuostatomis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, prašomų priteisti išlaidų sumą patvirtina pridėtas mokėjimo dokumentas, tačiau jų dydis viršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, pagal kurių 8.14 punktą už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą turėtų būti priteisiama ne daugiau kaip Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesio algos 2 dydžių suma, t. y. 1600 Lt. Dėl to atsakovui S. S. priteistina iš ieškovo B. S. S. bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme suma sumažintina iki 1600 Lt.

35Iš ieškovo Lietuvos valstybei priteistina 41 Lt išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. pažymoje (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis).

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Priteisti atsakovui S. S. (a. k. (duomenys neskelbtini) iš ieškovo B. S. S. (a. k. (duomenys neskelbtini) 1600 (vieną tūkstantį šešis šimtus) Lt bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš ieškovo B. S. S. valstybei 41 (keturiasdešimt vieną) Lt išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

40Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl užbaigtoje... 6. Civilinėje byloje Nr. 2-1050-54/2008 Vilniaus apygardos teismas 2008 m.... 7. Pareiškėjas B. S. S. 2010 m. birželio 30 d. pateikė teismui prašymą... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi pareiškėjo B. S. S.... 10. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 11. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje konstatavo, kad pareiškėjo naujai... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu pareiškėjas B. S. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Priimdami skundžiamas nutartis teismai pažeidė CPK 370 straipsnio 3... 15. 2. Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje pažymėjo, kad pareiškėjo pateikta... 16. 3. Skundžiamose nutartyse teismai netinkamai taikė CPK 366 straipsnio 1... 17. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovai S. S. ir D. S. prašo kasacinį... 18. 1. Spręsdami dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo teismai pagrįstai... 19. 2. Teismai išsamiai įvertino CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. Dėl teismo veiksmų sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą CPK 370... 23. Teisė į teisminę gynybą užtikrinama ir įgyvendinama materialiosios ir... 24. CPK 369 straipsnyje nustatyta, kad, be bendrųjų ieškiniui keliamų turinio... 25. Įstatyme išdėstytas reikalavimas nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą... 26. Po to, kai aptariamas prašymas atnaujinti procesą yra priimtas, CPK 370... 27. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, pagal CPK 370 straipsnio 3... 28. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo... 29. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įvardytas proceso atnaujinimo pagrindas... 30. Nagrinėdami proceso atnaujinimo klausimą pirmosios ir apeliacinės... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu išnagrinėtoje byloje buvo duomenys apie... 32. Teisėjų kolegija išdėstytų motyvų pagrindu daro išvadą, kad pirmosios... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 34. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 35. Iš ieškovo Lietuvos valstybei priteistina 41 Lt išlaidų, susijusių su... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 38. Priteisti atsakovui S. S. (a. k. (duomenys neskelbtini) iš ieškovo B. S. S.... 39. Priteisti iš ieškovo B. S. S. valstybei 41 (keturiasdešimt vieną) Lt... 40. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...