Byla 2S-189-221/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė R. S., E. K., I. K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-17405-151/2015 pagal pareiškėjos Z. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė R. S., E. K., I. K.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja prašė įpareigoti antstolę R. S. išsiaiškinti, ar E. K. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl išmokų, jeigu nesikreipė, be svarbių priežasčių nevykdo antstolio reikalavimo vykdyti teismo sprendimą, skirti baudą arba nubausti areštu, atlikti šiuos veiksmus ir dėl I. K. Teigė, kad antstolė atsisakė išreikalauti nurodytą informaciją apie skolininkus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, nors skolininkai piktybiškai vengia vykdyti teismo sprendimus. Antstolė nuo 2005 metų vykdo išieškojimą iš skolininkų ir iki šiol nė karto netaikė skolininkams įstatyme numatytų sankcijų.

4Antstolė R. S. 2015 m. birželio 15 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo, skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0106/05/03706 persiuntė Kauno apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad vykdo Kauno miesto apylinkės teismo vykdomuosius raštus: 2003 m. birželio 11 d. išduotą Nr. 2-698/2003 dėl 4 800 Lt išieškojimo iš I. K. ir E. K. Z. M. naudai; 2007 m. kovo 15 d. išduotą Nr. 2-8190-480/2007 dėl 12 280,94 Lt išieškojimo iš I. K., E. K. ir A. K. Z. M. naudai; 2007 m. kovo 19 d. išduotą Nr. 2-14751-773/2007 dėl 200 Lt išieškojimo iš I. K. Z. M. naudai; 2010 m. spalio 14 d. išduotą Nr. 2-213-752/2010 dėl 16 035,97 Lt išieškojimo iš I. K., E. K. ir A. K. Z. M. naudai. Pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-698/2003 iš I. ir E. K. pensijų išieškota 3 066,12 Lt, pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-8190-480/2007 iš I. ir E. K. pensijų išieškota 181,43 Lt. Paskutinis 76,09 Lt išskaičiavimas iš I. K. pensijos atliktas 2007 m. sausio 16 d., o iš E. K. pensijos paskutinis 185,52 Lt išskaičiavimas atliktas 2007 m. rugpjūčio 14 d. Vėliau vykdomieji raštai grąžinti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų skyriaus, kadangi išmokos skolininkams nebebuvo mokamos. Pagal kitus vykdomuosius raštus priteistos sumos nepradėtos mokėti. Pareiškėja 2014 m. gruodžio 16 d. kreipėsi į antstolę su prašymu užklausti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, ar E. K. rašė prašymą dėl senatvės pensijos paskaičiavimo ir mokėjimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2015 m. sausio 15 d. rašte atsisakė suteikti antstolei tokią informaciją, nurodydamas, kad asmuo, negalėdamas teismui pateikti reikalaujamų įrodymų, gali prašyti teismo išduoti liudijimą apie teisę gauti įrodymus. Išieškotojai buvo išaiškinta, kad ne antstolio kompetencijoje aiškintis, dėl kokių priežasčių skolininkas nesikreipia į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl pensijos ar kitokių išmokų paskyrimo. Antstolė taip pat nurodė, kad dėl nuolatinių skolininkų skundų vykdomųjų bylų vykdymas būdavo stabdomas. Įvykdžius skolininkų iškeldinimą, visas areštuotinas turtas areštuotas, skelbtos jo varžytynės. Dalis turto nupirkta, dalis perduota išieškotojai. Gautų piniginių lėšų nepakako net vykdymo išlaidoms padengti. Dėl to planuojama surašyti išieškojimo negalimumo aktą ir grąžinti vykdomuosius raštus išieškotojai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartimi netenkino pareiškėjos skundo. Atsižvelgęs į tai, kad iš vykdomosios bylos duomenų nenustatytos aplinkybės, jog išieškotoja būtų kreipusis į išieškojimą vykdančią antstolę dėl informacijos suteikimo ir kad jai nebuvo leista susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga ar nesuteiktos pažymos apie vykdymo eigą, sprendė, kad nėra teisinio pagrindo vertinti, jog dėl antstolės veiksmų buvo pažeistos CPK 639 straipsnio 2 ir 3 punktuose numatytos išieškotojos teisės. Nustatęs, kad vykdymo veiksmai dėl skolos išieškojimo iš skolininkų buvo atliekami nuolat, periodiškai pateikiant užklausimus ir tikrinant skolininkų turtinę padėtį, priimant patvarkymą areštuoti lėšas, patikrinant, ar skolininkų vardu yra piniginių lėšų, remiantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, antstolės veiksmai iš esmės atitiko išieškotojos interesus (CK 1.5 str.), padarė išvadą, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad antstolės veiksmai iš esmės pažeidė išieškotojos teises. Sprendė, kad, antstoliui neradus viešuosiuose registruose duomenų apie skolininko turimą nekilnojamąjį ar kitą registruotiną turtą, jam prieinamais būdais nesuradus duomenų apie skolininko gaunamas pajamas, tokių duomenų nenurodžius ir skolininko kreditoriui (išieškotojui), būtų neprotinga reikalauti, jog antstolis privalomai imtųsi ieškoti skolininko turto kitais, įstatyme nenumatytais būdais. Nustatęs šias aplinkybes, konstatavo, jog nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos prašymu įpareigoti antstolę išsiaiškinti, ar skolininkai kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą. Pažymėjo, kad pareiškėja nepagrįstai nurodo, jog antstolė atsisakė išreikalauti reikalingą informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, nes antstolė kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių ir gavo atsakymą, kurį pateikė ir pareiškėjai. Konstatavo, kad antstolė vykdomojoje byloje nenustatė skolininkų atliktų proceso pažeidimų, todėl nesikreipė į teismą dėl sankcijų jiems taikymo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartį ir patenkinti skundą dėl antstolio veiksmų.

9Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas nevisiškai įvertino faktines aplinkybes, neįsigilino į skundą, neišreikalavo iš antstolės visų reikalingų dokumentų ir paviršutiniškai įvertino kelis dokumentus tik iš vienos vykdomosios bylos, nors antstolei pareiškėja yra pateikusi ne vieną vykdomąjį raštą. Dėl skolininkų skundų buvo stabdomas tik iškeldinimas, šie skundai netrukdė vykdyti kitų vykdomųjų raštų dėl priteistų sumų išieškojimo. Antstolė negalėjo nepastebėti, kad skolininkai elgiasi nesąžiningai, nes visi jų skundai buvo atmesti. Antstolė teismui neteisingai nurodė faktines aplinkybes, nes 2015 m. sausio 6 d. ji kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių, bet prašyme nurodė, kad informacija apie skolininkus reikalinga ne jai, o pareiškėjai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2015 m. sausio 15 d. atsakyme Nr. (10.3) S-2447 antstolei nurodė, kad, pašalinus nurodytus prašymo trūkumus, duomenų pateikimo klausimas būtų sprendžiamas iš naujo (Antstolių įstatymo 22 str. 1 d.). 2011 metais antstolė areštavo skolininkų turtą, kurį sudarė 3 durų varčios, 65 šaligatvių plytelės, plieniniai radiatoriai, iš viso už maždaug 600 Lt. I. Ir E. K. pareiškėjai skolingi apie 40 000 Lt, todėl minėto turto nepakanka net antstolės išlaidoms, be to, jis pareiškėjai neperduotas. Antstolė turi imtis visų priemonių, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas. Jeigu antstolė tinkamai užklaustų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių, nurodydama, kad informacija reikalinga jai, o ne pareiškėjai, tai galbūt nustatytų, jog skolininkai turi lėšų, kurios šiuo metu kaupiamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo I. K. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad skolininkai neturi realios galimybės mokėti įsiskolinimus, nes negauna pajamų, negali dirbti dėl blogos sveikatos, neturi kito turto.

11Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Kasacinis teismas, formuodamas praktiką šiuo klausimu, ne kartą yra konstatavęs, kad teismų procesinių sprendimų vykdymą reglamentuojančios teisės normos reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (intra vires) ir bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007, 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008). Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas ar nutartis (ar bet koks kitas vykdomasis dokumentas) būtų kuo greičiau ir racionaliau įvykdytas, aktyviai padėti ginčo šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Siekiant užtikrinti antstolio atliekamų veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą, suinteresuotai šaliai, manančiai, kad antstolio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti pažeidžia teises ar įstatymų saugomus interesus, suteikta teisė apskųsti teismui antstolio procesinius veiksmus (CPK 510 str.).

16Nagrinėjamoje byloje pareiškėja, nesutikdama su antstolės atsisakymu tenkinti pareiškėjos prašymą išreikalauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis apie skolininką E. K., pasinaudojo nurodyta teise ir apskundė antstolės veiksmus. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs aplinkybių, sudarančių pagrindą konstatuoti, kad antstolės veiksmai pažeidė išieškotojos teises, atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada dėl pareiškėjos skundo nepagrįstumo.

17Susipažinus su bylos medžiaga, nustatyta, kad pareiškėja 2014 m. spalio 29 d. prašė antstolės R. S. informuoti, ar skolininkui E. K. yra paskirta senatvės pensija, o skolininkei I. K. – socialinės išmokos, jei nepaskirtos, tai dėl kokių priežasčių. Antstolė, patikrinusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis, nustatė, kad nėra duomenų apie tai, jog skolininkams būtų paskirtos senatvės, invalidumo ar kitokios išmokos, išmokų nepaskyrimo priežastys nežinomos, apie tai 2014 m. lapkričio 11 d. raštais pranešė pareiškėjai. 2014 m. gruodžio 16 d. pareiškėja pateikė prašymą antstolei, kad ši užklaustų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, ar skolininkas E. K. kreipėsi į ją dėl senatvės pensijos paskaičiavimo ir mokėjimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, 2015 m. sausio 15 d. raštu atsakydamas į antstolės 2015 m. sausio 6 d. užklausimą, nurodė, kad neturi teisinio pagrindo pateikti informaciją apie E. K. pagal pateiktą prašymą, kadangi jame nurodyta, jog prašoma informacija reikalinga trečiajam asmeniui Z. M., tačiau pažymėjo, kad, pašalinus nurodytus prašymo trūkumus, duomenų pateikimo klausimas būtų sprendžiamas iš naujo. Antstolė pakartotinai nesikreipė į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių dėl informacijos apie E. K., todėl iš dalies sutiktina su atskirojo skundo argumentu apie netinkamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2015 m. sausio 15 d. rašto turinio interpretavimą, kartu pažymint, kad pareiškėjos prašomų išreikalauti duomenų gavimas neturėtų įtakos antstolės atliekamiems vykdymo veiksmams, todėl pakartotinio užklausimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui nepateikimas nepažeidė išieškotojos teisių ir teisėtų interesų.

18Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų prašė įpareigoti antstolę išsiaiškinti, ar E. K. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl išmokų, jeigu nesikreipė, be svarbių priežasčių nevykdo antstolio reikalavimo vykdyti teismo sprendimą, skirti baudą arba nubausti areštu, atlikti šiuos veiksmus ir dėl I. K. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2014 m. gruodžio 16 d. prašyme pareiškėja prašė antstolės užklausti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl tam tikrų duomenų tik apie skolininką E. K., todėl skunde dėl antstolio veiksmų nepagrįstai reikalavo įpareigoti antstolę gauti duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos jau apie abu skolininkus. Nagrinėdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, apylinkės teismas nustatė, kad antstolė yra patikrinusi skolininkų turtinę padėtį, užklaususi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kredito įstaigas, areštavusi skolininkės turtą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, savo iniciatyva patikrinę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis, įsitikino, kad skolininkai negauna jokių išmokų. Aplinkybė, kad skolininkams nėra mokamos išmokos, reiškia, kad jos jiems nėra paskirtos arba jų prašymai dėl jų skyrimo nebuvo patenkinti. Dėl to papildomas antstolės užklausimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie tai, ar skolininkams yra paskirtos tam tikros išmokos, nepadėtų greičiau įvykdyti vykdomųjų dokumentų. Pareiškėjos nurodoma aplinkybė, kad skolininkas E. K. yra sulaukęs pensinio amžiaus, taip pat nesudaro pagrindo antstolės nesikreipimą į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdymą dėl informacijos apie E. K. suteikimo pripažinti pažeidžiančiu išieškotojos interesus. Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 straipsnio 3 dalį kreiptis dėl pensijos paskyrimo galima prieš tris mėnesius iki teisės gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po teisės gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją atsiradimo. Taigi asmuo turi teisę, bet ne pareigą gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją. Dėl to net Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai nurodžius, kad skolininkai nesikreipė dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos gavimo, antstolė neturi priemonių įpareigoti skolininkus tai padaryti. Pareiškėja taip pat nepagrindžia, kokias nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes įrodytų duomenys iš kitų vykdomųjų bylų, todėl kaip nepagrįstas atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad antstolė teismui pateikė ne visus vykdomosios bylos duomenis, o pirmosios instancijos teismas šių duomenų neišreikalavo. Pažymėtina ir tai, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra antstolės atsisakymas išreikalauti pareiškėjos prašomus duomenis, todėl nevertintini atskirojo skundo argumentai dėl iš skolininkų išieškotų sumų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojai tvarkos pažeidimų.

19Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Tokia bendro pobūdžio taisyklė suponuoja, kad šios procesinės atsakomybės subjektas yra kiekvienas asmuo, kuriam antstolis, neviršydamas jam suteiktų galių, įstatymų nustatyta tvarka pateikia reikalavimus atlikdamas vykdymo veiksmus. Kaip minėta, skolininkai neturi pareigos kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl pensijų jiems skyrimo, todėl antstolė neturi teisės juos įpareigoti tai padaryti ir skolininkų nesikreipimą į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl pensijų jiems skyrimo traktuoti kaip antstolio reikalavimų nevykdymą. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė neturėjo pagrindo kreiptis į teismą dėl sankcijų skolininkams taikymo.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, pareiškėja atskirojo skundo argumentais nepaneigė pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ji nekeistina.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartį.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja prašė įpareigoti antstolę R. S. išsiaiškinti, ar E. K.... 4. Antstolė R. S. 2015 m. birželio 15 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartimi netenkino pareiškėjos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015... 9. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas nevisiškai įvertino faktines... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo I. K. prašo nutarties... 11. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos... 15. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai... 16. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja, nesutikdama su antstolės atsisakymu... 17. Susipažinus su bylos medžiaga, nustatyta, kad pareiškėja 2014 m. spalio 29... 18. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo... 19. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 22. palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartį....