Byla 2-487-460/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adagama“, atstovaujama bankroto administratoriaus Edmundo Raukčio ieškinį atsakovams M. Z., A. R. (A. R.) dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė 2015-02-25 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) priteisti ieškovei iš atsakovės 31 615,50 EUR žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti ieškovei iš atsakovo 59 955,48 EUR žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog atsakovai, skirtingu metu buvę įmonės vadovais, padarė žalą įmonei.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą, juo prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodo, jog atsakovė, būdama vadove, jokios žalos nepadarė, t. y. neatliko jokių neteisėtų veiksmų (b. l. 71–75).

4Atsakovas atsiliepimo nepateikė, jam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu.

5Atsakovė 2016-04-27 teismui pateikė tarp jos ir ieškovės 2016-04-26 pasirašytą taikos sutartį.

6Taikos sutartis su atsakove M. Z. tvirtintina. Ši bylos dalis nutrauktina.

7Ieškinio dalis atsakovui A. R. tenkintina.

8Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013-12-05 nutartimi atsakovei UAB „Adagama“ iškėlė bankroto bylą. Įmonės vadove nuo 2005-08-18 iki 2006-01-16 buvo atsakovė M. Z.. Įmonės vadovu nuo 2006-01-18 iki įmonės bankroto (2013-12-17) paskirtas atsakovas A. R..

9Dėl ieškinio dalies atsakovei M. Z.

10Teismas pažymi, jog vadovaujantis CPK reglamentavimu bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi (CPK 41 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

11Teismas, išanalizavęs ieškovės ir atsakovės 2016-04-26 pasirašytos taikos sutarties sąlygas dėl taikaus ginčo civilinėje byloje užbaigimo mano, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), šalys susitarė dėl taikaus ginčo sprendimo, bylinėjimosi išlaidų, taikos sutarties tvirtinimo, ir bylos nutraukimo. Šalims teisinės pasekmės šalims žinomos – jog patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

12Esant nurodytoms aplinkybėms teismui šalių pateikta 2016-04-26 taikos sutartis tvirtintina ir civilinės bylos dalis atsakovei M. Z. nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, CPK 293 straipsnio 5 punktas).

13Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 147 straipsnio 1 dalis).

14Dėl ieškinio dalies atsakovui A. R.

15Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-624/2013; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis Nr. 3K-3-130/2011).

16Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (Lietuvos A. T. 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). CK 2.87 straipsnis įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

17Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2014-02-28 nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą ir jų 91 570,98 EUR kreditinius reikalavimus. Nustatyta, kad atsakovo vadovavimo laikotarpiu susidarė 59 955,48 EUR skola, kadangi, kaip byloje nustatyta, buvo klastojami dokumentai, dėl to susidarė mokestinė nepriemoka bei patikrinimo metu įmonei skirta bauda ir delspinigiai. Tai reiškia, kad Klaipėdos apskrities VMI 2007-11-16 patikrinimo akte Nr. S.-06-24-7-AB1 nustatytos bylai reikšmingos faktinės aplinkybės patvirtina, kad įmonei UAB „Adagama“, vadovaujant atsakovui, dėl dokumentų klastojimo apskaičiuota 24 251,62 EUR pridėtinės vertės mokesčio, 17 384,73 EUR bauda, 18 053,26 EUR delspinigių. Be to, bankroto byloje buvo patvirtintas antstolės B. Tamkevičienės 265,87 EUR kreditinis reikalavimas, už kurį irgi atsakingas buvęs įmonės direktorius – atsakovas, kadangi jis susidarė Klaipėdos apskrities VMI 2008-02-21 sprendimo pagrindu.

18Civilinė atsakomybė atsiranda tik esant priežastiniam ryšiui tarp asmens veikos ir atsiradusios žalos. Atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintą lojalumo įmonei reikalavimą, specialiąsias pareigas juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, nevykdė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje numatytos pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, bei pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Būtent dėl šių reikalavimų ir pareigų pažeidimo BUAB „Adagama“ bei jos kreditoriai patyrė žalą (CK 6.247 straipsnis).

19Konstatavus, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurie lėmė žalos (nuostolių) atsiradimą, kaltė yra preziumuojama, todėl šiuo atveju atsakovo kaltė neįrodinėjama (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis).

20Apibendrinant anksčiau aptartą teisinį reguliavimą ir bylai reikšmingas faktines aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės ieškinio dalis atsakovui pagrįsta, todėl tenkintina, ieškovei iš atsakovo priteistina 59 955,48 EUR turtinė žala.

21Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesines palūkanos už priteistą sumą (59 955,48 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Kadangi ieškovė BUAB „Adagama“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo priteistinas 1 488 EUR žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

23Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,

Nutarė

25patvirtinti taikos sutartį, 2016-04-26 sudarytą tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adagama“, juridinio asmens kodas 300138844, buveinės adresas Vytauto g. 21, Klaipėda, (toliau – ieškovė) atstovaujama bankroto administratoriaus Edmundo Raukčio ir M. Z., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), (toliau – atsakovė) šiomis sąlygomis:

  1. ieškovė atsisako savo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės M. Z. 31 615,50 Eur žalos atlyginimo:
  2. atsakovė M. Z. įsipareigoja sumokėti ieškovei 800 Eur žalos atlyginimo;
  3. kiekviena šalis visas savo turėtas bylinėjimosi išlaidas iškaitant ir išlaidas advokatams už teisines paslaugas šioje byloje, padengia savo lėšomis;
  4. šalys patvirtina, kad šalims sudarius šią taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei šalims tinkamai ją įvykdžius, šalys neturės ir nereikš viena kitai jokių reikalavimų ar pretenzijų, susijusių su ieškovės ieškinyje minimomis aplinkybėmis ir faktais (ieškinio dalyku, pagrindu);
  5. procesinių dokumentų siuntimo paštu išlaidas apmoka atsakovė M. Z.;
  6. atsakovė M. Z. šios taikos sutarties 2 punkte nurodytą sumą ieškovei sumoka per 3 darbo dienas po teismo nutarties kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo;
  7. šios taikos sutarties 2 punkte numatytą piniginę prievolę atsakovė M. Z. įvykdys pervesdama nurodytą sumą į ieškovės banko sąskaitą, esančią „Swedbank, AB;
  8. šalys susitaria, kad jei bet kuri iš šalių nevykdys arba netinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį, teismo patvirtinta taikos sutartis galės būti vykdoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalyje („Vykdymo procesas“) nustatyta tvarka;
  9. šios sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

26Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi atsakovės M. Z. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

27Civilinės bylos Nr. 2-487-460/2015 dalį pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adagama“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Edmundo Raukčio ieškinį atsakovei M. Z. dėl turtinės žalos atlyginimo nutraukti.

28Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adagama“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Edmundo Raukčio ieškinio dalį atsakovui A. R. dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti.

29Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Adagama“, įmonės kodas 300138844, buveinės adresas: Vytauto g. 21, Klaipėda, 59 955,48 EUR žalos atlyginimo iš atsakovo A. R., gim. ( - ), asmens kodas ( - ), ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (59 955,48 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo A. R. 1 488 EUR žyminio mokesčio valstybei.

31Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi atsakovo A. R. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikit galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Sprendimo dalis dėl taikos sutarties per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Kita sprendimo dalis per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2015-02-25 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą, juo prašo atmesti ieškinį kaip... 4. Atsakovas atsiliepimo nepateikė, jam procesiniai dokumentai įteikti viešo... 5. Atsakovė 2016-04-27 teismui pateikė tarp jos ir ieškovės 2016-04-26... 6. Taikos sutartis su atsakove M. Z. tvirtintina. Ši bylos dalis nutrauktina.... 7. Ieškinio dalis atsakovui A. R. tenkintina.... 8. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas... 9. Dėl ieškinio dalies atsakovei M. Z.... 10. Teismas pažymi, jog vadovaujantis CPK reglamentavimu bet kurioje proceso... 11. Teismas, išanalizavęs ieškovės ir atsakovės 2016-04-26 pasirašytos taikos... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms teismui šalių pateikta 2016-04-26 taikos... 13. Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi atsakovės turtui taikytos... 14. Dėl ieškinio dalies atsakovui A. R.... 15. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus... 16. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 17. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas... 18. Civilinė atsakomybė atsiranda tik esant priežastiniam ryšiui tarp asmens... 19. Konstatavus, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurie lėmė žalos... 20. Apibendrinant anksčiau aptartą teisinį reguliavimą ir bylai reikšmingas... 21. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi... 22. Kadangi ieškovė BUAB „Adagama“ yra atleista nuo žyminio mokesčio... 23. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,... 25. patvirtinti taikos sutartį, 2016-04-26 sudarytą tarp ieškovės... 26. Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi atsakovės M. Z. turtui... 27. Civilinės bylos Nr. 2-487-460/2015 dalį pagal ieškovės bankrutavusios... 28. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adagama“,... 29. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Adagama“,... 30. Priteisti iš atsakovo A. R. 1 488 EUR žyminio mokesčio valstybei.... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi atsakovo A. R. turtui taikytas... 32. Sprendimo dalis dėl taikos sutarties per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali...