Byla 2S-1041-603/2014
Dėl proceso atnaujinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutarties dėl proceso atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012, iškeltoje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Patria Domi“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, negyvenamų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų. Nurodė, jog neįtraukus banko į bylos nagrinėjimą, 2012-11-06 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimu už akių buvo nuspręsta dėl banko teisių ir pareigų.

3Vilniaus miesto savivaldybė su pateiktu prašymu atnaujinti procesą nesutinka. Nagrinėjamu atveju jokios teisės ar pareigos pareiškėjui tiesiogiai nei iš civilinėje byloje priimto teismo sprendimo, nei iš žemės nuomos sutarties panaikinimo nekyla, pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą lėmė ne civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas, o UAB „Patria Domi” įsipareigojimų pagal įkeitimo lakštą nevykdymas. Be to, prašymas atnaujinti procesą yra paduotas praleidus CPK 368 str. l d. nustatytą trijų mėnesių terminą.

4Atsakovo BUAB „Patria Domi“ bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ prašo pareiškėjo prašymą tenkinti.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo. Teismas nustatė, jog 1999-07-23 buvo sudaryta Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Patalpų nuomos sutartis), kuria UAB „Patria Domi“ buvo išnuomotos patalpos ( - )(toliau – patalpos). Kadangi UAB „Patria Domi“ buvo išnuomotos patalpos, stovinčios ant l 605 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )(toliau - žemės sklypas), 1999-09-20 buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. ( - ) (toliau – Žemės nuomos sutartis). Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius UAB “Patria Domi” prašymu šiai įmonei 2005-06-09 išdavė pažymą Nr. Į-02-27-740 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )), nuomos teisės įkeitimo“, kurios pagrindu įkeitimo lakštu ID ( - ), 2005-07-22 įregistruotu Vilniaus m. l apylinkės teismo hipotekos skyriuje, Danske bankui buvo įkeistas žemės sklypo žemės nuomos teisė. Įkeitimo lakšte nurodoma, kad jei iki įkeitimu apsaugotos prievolės pasibaigimo baigiasi žemės sklypo nuomos sutartis, iš kurios kylanti nuomos teisė įkeičiama šiuo lakštu, įkaito davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų sudaryti naują nuomos ar panaudos sutartį ir įkeisti kreditoriui iš sutarties kylančias teises. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2012-11-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012 nutraukus Patalpų nuomos sutartį, 2013-10-30 buvo priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus mieste, ( - ), nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia“ CK 6.394 str., 1999-03-09 Vyriausybės nutarimo Nr. 260, kuriuo patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės, 45 p. pagrindu. Apylinkės teismas sprendė, jog civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012 priimtas teismo sprendimas neturėjo tiesioginės įtakos pareiškėjo teisei į tinkamą 2005-07-13 kredito sutarties įvykdymą, Vilniaus miesto savivaldybė nedalyvauja tarp pareiškėjo ir UAB „Patria Domi“ susiklosčiusiuose iš kredito sutarties kylančiuose santykiuose, už tinkamą 2005-07-13 kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą yra atsakinga UAB „Patria Domi“, kuri pagal įkeitimo lakštą, pasibaigus žemės nuomos sutarčiai turėjo pareiškėjui pateikti lygiavertį įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. Taip pat valstybinės žemės nuomos teisės įkaito turėtojo įtraukimas nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Patria Domi“ iš esmės nekeistų priimto teismo procesinio sprendimo, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą yra nepagrįstas, nes šiuo atveju nekyla abejonių dėl civilinės bylos baigties teisingumo. Apylinkės teismas be viso to, konstatavo, jog pareiškėjo prašymas yra pateiktas 2013-12-12, t.y., praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo momento, kai pareiškėjas turėjo objektyvią galimybę sužinoti apie nuomos sutarties nutraukimą. Teismas teigė, jog pareiškėjas, būdamas kreditoriumi UAB „Patria Domi“ bankroto procedūroje, taip pat būdamas kredito įstaiga kaip įkaito turėtoja, privalėjo laiku imtis visų įmanomų teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų užtikrinti, kad prievolės, dėl kurių kilo įkeitimo teisiniai santykiai, būtų vykdomos, turėjo aktyviai domėtis bankroto procedūros eiga ir turėjo sužinoti apie Vilniaus apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012 bei UAB „Patria Domi“ priverstinį iškeldinimą, suponuojantį nuomos santykių pasibaigimą dar 2013 m. birželio-liepos mėnesiais.

6Atskirajame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012. Nurodė, kad teismas formaliai taikė proceso atnaujinimą reglamentuojančias nuostatas, neįvertino aplinkybių, jog dėl to, kad nebuvo įtrauktas į civilinė bylą trečiuoju asmeniu, Bankas neturėjo galimybės, imtis visų įstatymo leidžiamų priemonių, kad tiek gyvenamųjų patalpų nuomos, tiek žemės nuomos sutartys nebūtų nutrauktos, dėl ko buvo priimtas sprendimas, turintis įtaką vienintelio realaus Bankui įkeisto turto - žemės nuomos teisės - praradimą ir nuostolių Bankui, kurie sudaro 2 484 946,86 EUR, atsiradimą. Pareiškėjas paaiškino, jog nors tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta patalpų nuomos ir žemės nuomos sutartys, realiai ant žemės sklypo jokių patalpų nėra (išlikę tik pamatai), o šalių žemės nuomos sutarties sudarymo tikslas buvo vienintelis - pastato išnuomotame žemės sklype statyba, kuriai ir buvo suteiktas banko kreditas. Valstybės institucijos žinojo apie tokius atsakovo ketinimus, o taip pat ir išdavė leidimą įkeisti žemes nuomos teisę minėto kredito užtikrinimui. Patalpų nuomos sutartis turėjo ir turi būti vertinama kartu su žemės nuomos sutartimi ir sprendžiant klausimus dėl vienos iš sutarčių, turėjo ir turi būti kompleksiškai vertinamos visos aplinkybės ir procese turėjo dalyvauti visi su šiomis sutartimis tiesiogiai susiję asmenys.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, jog Vilniaus miesto savivaldybė įrodė esant pagrindą inicijuoti nuomos sutarties nutraukimą, apeliantas nepateikia jokių įrodymų, kurie būtų galėję lemti kitokio sprendimo priėmimą civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012. Apelianto nurodomi patirti nuostoliai atsirado dėl UAB „Patria Domi“ netinkamo įsipareigojimų įvykdymo pagal įkeitimo lakštą, t.y. UAB „Patria Domi“ nepateikė kito lygiaverčio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo. Civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012 priimtame sprendime nėra nei tiesiogiai, nei netiesiogiai pasisakyta dėl apelianto teisių ar pareigų.

8BUAB „Patria Domi“ bankroto administratorius atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis netenkinti prašymo dėl proceso atnaujinimo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu kartu patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai).

11Apygardos teismas sutinka su nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų detaliau nekartoja.

12Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas teisingai sprendė, jog valstybinės žemės nuomos teisiniai santykiai, kylantys iš UAB „Patria Domi“ ir tuo metu veikusios Vilniaus apskrities viršininko administracijos pasirašytos valstybinės žemės nuomos sutarties, yra išvestiniai teisiniai santykiai iš pastatų, stovinčių ant nuomojamo valstybinio žemės sklypo, nuomos teisinių santykių, todėl privalo būti vertinami neatsiejamai nuo pirminių teisinių santykių esmės ir jiems yra taikomos imperatyvios teisės normos, reglamentuojančios disponavimą ribotos civilinės apyvartos objektu - Lietuvos Respublikai priklausančia žeme.

13Nors pirmos instancijos teismas konstatavo neatsiejamą ir tiesioginį patalpų ir žemės nuomos sutarčių ryšį, tačiau nutarė, jog pareiškėjo dalyvavimas byloje iš esmės nekeistų priimto teismo procesinio sprendimo, nekeistų šalių teisinės padėties, nesukurtų tolesnių teisinių pasekmių, todėl nėra pagrindo atnaujinti proceso. Apygardos teismas nesutinka su tokia pirmos instancijos teismo išvadų seka, kaip prieštaraujančia bylos aplinkybėms, teisingumo bei protingumo principams.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „ Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.).

15Pats proceso atnaujinimo pagrindas – jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų, suponuoja, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais. Dėl šios aplinkybės ginčo nekyla.

16Kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir kt. v. UAB „Energo Development“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-431/2007). Dėl to, teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. ir kt. v. Vilniaus bažnyčia ,,Tikėjimo žodis“, bylos Nr. 3K-3-265/2004; kt.)

17Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2012-11-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012 nutraukus Patalpų nuomos sutartį buvo sukurta teisinė situacija, kuri sukėlė tiesiogines nepalankias pasekmes asmenims, kurie nedalyvavo byloje, t.y. pareiškėjas prarado vienintelį milijoninio kredito įvykdymo užtikrinimą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teiginiai, jog pareiškėjo teisės buvo pažeistos dėl UAB „Patria Domi“ netinkamo įsipareigojimų įvykdymo pagal įkeitimo lakštą, o ne Nuomos sutarties nutraukimo, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi Vilniaus miesto savivaldybės administracijai buvo puikiai žinoma, jog UAB „Patria Domi“ negalės pateikti kito įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dėl savo finansinės padėties. Be kita ko, pirmos instancijos teismas neįvertino fakto, jog 2010-04-21 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartimi, pareiškėjo prašymu buvo areštuota ir perduota pareiškėjo žinion turtinė teisė – žemės sklypo nuomos teisė. Nors UAB „Patria Domi“ šios teismo nutarties nevykdė, tai nepaneigia fakto, jog žemės sklypo nuomos teisė jau buvo perduota pareiškėjui.

18Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad tinkamas teismo procesas grindžiamas lygybės teismui, viešumo, rungimosi, teisės būti išklausytam teisme ir kitais visuotinai pripažintais demokratiniais principais (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas Dėl teisės kreiptis į teismą). Teisingumas vykdomas taikant specialias procesines formas, kurių paskirtis – užtikrinti asmens teises teismo procese, palengvinti nustatyti tikrąsias bylos aplinkybes, priimti teisingą sprendimą. <...> Civiliniame procese asmenų lygybės teismui principas pasireiškia kaip procesinio lygiateisiškumo principas. <...> Lygiateisių proceso šalių ginčas, kai kiekviena iš bylos šalių teisminio nagrinėjimo metu naudojasi vienodomis galimybėmis, išreiškia civilinio proceso esmę (Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas Dėl Komercinių bankų įstatymo).

19Nurodytos konstitucinės doktrinos kontekste net nekyla abejonių – jeigu pirmos instancijos teismui būtų žinomos tikrosios reikalavimo (Nuomos sutarties nutraukimas) pasekmės, tai, jog teismo nutartimi žemės sklypo nuomos teisė dar 2010-04-21 buvo perduota pareiškėjui, bei tai, jog kito lygiaverčio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pateikimas neįmanomas, į bylos nagrinėjimą pareiškėjas būtų įtrauktas, kaip turintis tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi. Nors ieškovas teigia, kad dėl pareiškėjo teisių ir pareigų tiesiogiai sprendime už akių nepasisakyta, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog realiai teismas net ir negalėjo tiesiogiai pasisakyti, nes nagrinėjimo metu teismui nebuvo atskleistos visos faktinės situacijos aplinkybės. Apygardos teismas kritiškai vertina ieškovo poziciją šiame kontekste, o būtent – ieškovas, žinodamas, kokias pasekmes pareiškėjui sukels Nuomos sutarties nutraukimas, pats keldamas atsakovui bankroto bylą, teismui neatskleidė šių aplinkybių, formaliai remdamasis argumentais, jog bankas kažkokiu būdu pats turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą už akių, kadangi yra įkaito turėtojas.

20Sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismas tu įvertinti, kokią įtaką šio asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų materialinės ir proceso teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu ir teismo spendimo teisėtumui ir pagrįstumui, be to, pareiškėjas turėtų pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

21Kasacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, jog sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reguliavimo būdas Civiliniame kodekse patvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus principo įtvirtinimą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-7-306/2012). Pažymėtina, kad teismas, priimdamas sprendimą už akių, visiškai nevertino ieškovo reikalavimo nutraukti Nuomos sutartį pagrįstumo visų aplinkybių kontekste, t.y., ar Nuomos sutarties nutraukimas dėl 2 555,76 Lt skolos bei 5 221,14 Lt delspinigių yra protinga ir proporcinga kilsiančioms iš to pasekmėms priemonė ginti kreditoriaus teises. To teismas net ir negalėjo padaryti, neturėdamas duomenų apie pareiškėją ir faktinę situaciją. Taip pat teismas neturėjo galimybės įvertinti ir visai kitokios proceso baigties galimybės atsižvelgiant į šalių padėtį nagrinėjamoje situacijoje. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog įrodymus bei paaiškinimus galima teikti viso proceso metu, todėl teismo reikalavimo pareiškėjui pateikti neabejotinus įrodymus, keičiančius ar naikinančius teismo nustatytas teises ir pareigas, suabsoliutinimas prieštarauja protingumo ir teisingumo principams.

22Apygardos teismo vertinimu, apylinkės teismas formaliai taikė proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas, neanalizavo pareiškėjo dalyvavimo įtakos šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams visų bylos aplinkybių kontekste, neįvertino situacijos per teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų prizmę, faktų dėl ko apskritai susiklostė tokia situacija, jog buvo priimtas sprendimas už akių ir tokio sprendimo reikšmingų pasekmių kitiems asmenims.

23CPK 368 str. 1 d. nurodo, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

24Pareiškėjas teigia, jog apie 2012-11-06 teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-4147-910/2012 sužinojo tik 2013-11-20, gavęs BUAB „Patria Domi“ bankroto administratoriaus pranešimą dėl 1605 kv.m. žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, nuomos sutarties nutraukimo.

25Apygardos teismas nesutinka su apylinkės teismo bei ieškovo teiginiais, jog pareiškėjas, kaip BUAB „Patria Domi“ bankroto procedūros dalyvis bei kredito įstaiga ir įkaito turėtojas, turėjo galimybę gauti informaciją apie bankroto administratoriaus atliekamus veiksmus, bankroto procedūros eigą, todėl turėjo žinoti apie 2012-11-06 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą už akių. Patikrinus Lietuvos teismų informacinę sistemą matyti, jog Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „Patria Domi“ įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 15 d. ir tik 2013-04-02 bankroto administratorius teismui tvirtinti pateikė kreditorinių reikalavimų sąrašą. Pirmas kreditorių susirinkimas įvyko 2013-05-31, tačiau, kaip nurodė pareiškėjas, bankroto administratoriaus darbo ataskaitoje nebuvo jokios informacijos apie patalpų nuomos sutarties nutraukimą. Tuo tarpu, BUAB „Patria Domi“ priverstinis iškeldinimas, kuriame dalyvavo BUAB „Patria Domi“ bankroto administratorius, buvo vykdomas tik 2013-06-03, taigi, nei apie 2012-11-06 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą už akių, nei priverstinį iškeldinimą pareiškėjui negalėjo būti žinoma. Pažymėtina, jog netikėti BUAB „Patria Domi“ bankroto administratorius darbo ataskaitomis ir kilti abejonėms dėl žemės sklypo nuomos teisės išsaugojimo, pareiškėjui nebuvo jokio pagrindo, tuo labiau, kad kaip jau buvo minėta, pareiškėjas ėmėsi veiksmų savo teisėms apginti – kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyrių dėl žemės sklypo nuomos teisės arešto ir perdavimo pareiškėjo žinion, kas ir buvo 2010-04-21 nutartimi padaryta. Be to, 2012-11-06 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimo už akių realios neigiamos teisinės pasekmės pareiškėjui kilo tik 2013-10-30 nutraukus žemės nuomos sutartį.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo vertinimu, pareiškėjas apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojo tik 2013-11-20.

27Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apylinkės teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą pateikė praleidęs įstatyme nustatytą terminą bei tai, jog nėra pagrindo atnaujinti procesą, todėl skundžiama nutartis naikintina ir siekiant užtikrinti proceso operatyvumą ir ekonomiškumą klausimas sprendžiamas iš esmės – tenkinti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo.

28Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-6100-545/2014 ir klausimą išspręsti iš esmės.

30Tenkinti Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, prašymą.

31Atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-6100-545/2014 (Teisminio proceso Nr. 2-03-3-02970-2012-1), iškeltoje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Patria Domi“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, negyvenamų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje... 3. Vilniaus miesto savivaldybė su pateiktu prašymu atnaujinti procesą... 4. Atsakovo BUAB „Patria Domi“ bankroto administratorius UAB „Pacta... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi netenkino... 6. Atskirajame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 8. BUAB „Patria Domi“ bankroto administratorius atsiliepimo į atskirąjį... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis... 11. Apygardos teismas sutinka su nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų... 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas teisingai... 13. Nors pirmos instancijos teismas konstatavo neatsiejamą ir tiesioginį patalpų... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso... 15. Pats proceso atnaujinimo pagrindas – jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl... 16. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog proceso atnaujinimo... 17. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2012-11-06 sprendimu civilinėje byloje... 18. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad tinkamas teismo... 19. Nurodytos konstitucinės doktrinos kontekste net nekyla abejonių – jeigu... 20. Sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismas tu įvertinti, kokią... 21. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, jog sutarties nutraukimo,... 22. Apygardos teismo vertinimu, apylinkės teismas formaliai taikė proceso... 23. CPK 368 str. 1 d. nurodo, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti... 24. Pareiškėjas teigia, jog apie 2012-11-06 teismo sprendimą civilinėje byloje... 25. Apygardos teismas nesutinka su apylinkės teismo bei ieškovo teiginiais, jog... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo vertinimu, pareiškėjas apie... 27. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 28. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 29. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį... 30. Tenkinti Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą,... 31. Atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-6100-545/2014 (Teisminio proceso...