Byla 2A-526-730/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almanto Padvelskio, Mariaus Dobrovolskio, apeliacine žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovės (apeliantės) atstovams A. K. (A. K.), advokatui M. P., atsakovės AB „Klaipėdos energija“ atstovui S. V., atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui E. P. D., išnagrinėjusi ieškovės UAB „Rukma“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Rukma“ ieškinį atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir AB „Klaipėdos energija“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, bankrutuojančiai UAB „Merkasta“, bankroto administratorei AB „Eurobankrotas“ dėl įsakymo ir teisinės registracijos panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 323 „Dėl AB „Lietuvos energija“ filialui Klaipėdos šilumos tinklai priklausančių pastatų, statinių teisinio registravimo“ dalį, kuria buvo įregistruota AB „Lietuvos energija“ vardu daiktinė teisė į pastatą – boilerinę B-7, unikalus Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1P1p, esantį ( - ), panaikinti pastato – boilerinės B7, unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane indeksu 1Plp, esančio ( - ), teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre nuo įregistravimo dienos. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovė pagal 2013-04-08 varžytynių aktą Nr. 11 UAB „Merkasta“ bankroto procese įgijo dvi gretimas negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ): stalių dirbtuves, 113,49 kv. m bendro ploto, unikalus numeris ( - ), ir boilerinę, 129,75 kv. m bendro ploto, unikalus numeris ( - ). Šios patalpos yra viename pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 2Plp, esančiame ( - ) VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas įregistravo Nekilnojamojo turto registre ieškovės nuosavybės teises į šias negyvenamąsias patalpas. Planuodama parduoti šias patalpas, ieškovė sudarė su būsimuoju turto pirkėju preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau Vilniaus miesto 28-asis notaro biuras gavo iš VĮ Registrų centro pranešimą, kad duomenų tikslinimas registre Nr. ( - ) nebus atliekamas, nes ta pati patalpa įregistruota ir kitos savininkės AB „Klaipėdos energija“ vardu. Pagal VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje esančius duomenis, pastato boilerinės 1Hlp, unikalus Nr. ( - ), ( - ) techninė inventorizacija atlikta 1993 m. rugpjūčio 31 d. Inventorizuotas pastatas – boilerinė B-7, kurio bendras plotas 128,39 kv. m, AB „Lietuvos energija“ vardu buvo įregistruotas 1997 m. balandžio 19 d., vadovaujantis Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997-04-01 įsakymu Nr. 323. Šio įsakymo dalis dėl pastato – boilerinės B-7 teisinio registravimo yra neteisėta, kadangi ginčo pastatų teisinė registracija atsakovės vardu buvo atlikta pagal Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymą dėl teisinės registracijos, t. y. pagal Registravimo tvarkos 4.5 punktą, todėl kartu su minėtu sprendimu privalomai turėjo būti pateiktas ir registruojamų statinių perdavimo–priėmimo aktas, pasirašytas perduodančių ir priimančių asmenų. Tačiau toks aktas nebuvo pateiktas, taip pat jis nėra nurodytas Įsakyme kaip daikto įregistravimo pagrindas. Pastato – boilerinės B-7, unikalus Nr. ( - ), plane žymėjimas 1Hlp, esančio ( - ) teisinio registravimo AB „Lietuvos energija“ vardu momentu šis pastatas buvo pastato – dirbtuvių 2Plp (buvęs žymėjimas 2Hlp), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) dalimi ir nuosavybės teise priklausė UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“. Taigi, pastato – dirbtuvių 2Plp (buvęs žymėjimas 2Hlp), unikalus Nr. ( - ), boilerinės dalis nebuvo teisės normų nustatyta tvarka perduota AB „Lietuvos energija“ filialui Klaipėdos šilumos tinklams. Įsakymo dalis, kuria buvo leista AB „Lietuvos energija“ teisiškai įregistruoti pastatą – boilerinę B-7, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas 1Hlp, esantį ( - ) ir šio pastato registracija AB „Lietuvos energija“ vardu (šiuo metu AB „Klaipėdos energija“) pažeidė patalpos – boilerinės, 129,75 kv. m bendro ploto, unikalus numeris ( - ), esančios ( - ), ankstesnių savininkių UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ bei UAB „Merkasta“ teises, o šiuo metu pažeidžia ir ieškovės, kaip teisėtos savininkės bei sąžiningos turto įgijėjos, teises, kadangi teisinė registracija apribojo ieškovės teises valdyti savo turtą bei juo disponuoti.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-20 sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog spręsdamas klausimą dėl daiktinės teisės į ginčo objektą, t. y. pastatą – boilerinę B7, esantį ( - ), teismas analizavo šiuos bylos aspektus: 1) kuri šalis pastatą pradėjo valdyti anksčiau (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.36 straipsnis); ir 2) ar šalys žinojo ar turėjo galimybę žinoti, kad ir kita šalis valdo tą patį pastatą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis). Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas gina atsakovės AB „Klaipėdos energija“ valdymo teisę, konstatuodamas, kad ieškovė neįrodė pradėjusi anksčiau valdyti daiktą. Vertindamas įrodymus, ar šalys žinojo ar turėjo galimybę žinoti, kad ir kita šalis valdo tą patį pastatą, teismas analizavo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB „Eurobankrotas“ pateiktus įrodymus, t. y. pirkimo–pardavimo ne varžytynėse sutartį, pagal kurią LUAB „Senamiesčio valdos“ pardavė UAB „Merkasta“ pastatą – boilerinę B7, esantį ( - ). Minėtos sutarties 6.2 punkte nurodyta, kad tą pačią patalpą ir nuomojamą žemės sklypą viešajame registre yra įregistravusi ir atsakovė AB „Klaipėdos energija“. Vadinasi, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB „Merkasta“ bankroto administratorius trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „Eurobankrotas“, vykdydamas turto pardavimą iš varžytynių, privalėjo informuoti varžytynių dalyvius apie juridinius faktus, t. y. apie kito asmens, t. y. atsakovės AB „Klaipėdos energija“, daiktines teises į išvaržomą daiktą. Ieškovė, būdama profesionali verslininkė, kuriai taikomi apdairaus, atidaus, rūpestingo ir protingo žmogaus standartai (bonus pater familias), turėjo pareigą pasidomėti perkamo, kad ir varžytynių būdu, objekto juridiniais faktais.

4Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

52014-10-20 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepateikė jokių motyvų dėl ieškovės ieškinyje iškeltų reikalavimų, sprendimas yra nemotyvuotas, todėl yra pagrindas sprendimą panaikinti absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnis 2 dalies 4 punktas).
  2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai taikė ir aiškino materialines teisės normas.
  3. Išvada, jog ieškovė neįrodė anksčiau pradėjusi valdyti daiktą, nepagrįsta. Ieškovės valdoma patalpa – boilerinė, esanti ( - ), kaip pastato – stalių dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), dalis 1995-04-27 buvo įregistruota viešajame registre. AB „Lietuvos energijos gamyba“ pastatą – boilerinę B7, tuo metu buvusį adresu ( - ), pradėjo valdyti nuo 1997-04-19, kai pastatas pirmą kartą buvo įregistruotas viešajame registre.
  4. Nesant įrodymų, kad patalpa – boilerinė, esanti ( - ), iš Valstybinės butų ūkio eksploatavimo įmonės Nr. 4 arba UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ įstatymo nustatyta tvarka būtų perduota SPAB „Lietuvos energija“, šis turtas negalėjo būti įtrauktas į SPAB „Lietuvos energija“ registruojamų pastatų sąrašą, pateiktą ruošiant 1997 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. 323.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad laikosi nuomonės, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nėra tinkama atsakovė byloje, kadangi nėra perėmusi Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų. Kadangi bylos procesinė baigtis atsakovei palanki, mano, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas prašo apeliacinio skundo reikalavimo dėl teisinės registracijos panaikinimo netenkinti, dėl kitų reikalavimų spręsti teismo nuožiūra. Kadangi pagal abiejų daiktų kadastro duomenis galima spręsti, jog tai tas pats daiktas, ieškovės prašymas ištaisyti klaidą ir pakeisti (panaikinti) įrašus registro pastabose netenkintinas. Į Nekilnojamojo turto registrą duomenys įrašomi pateiktų dokumentų pagrindu. Nekilnojamojo turto registre, registro įrašo Nr. ( - ), įrašyti pastato – boilerinės 1H1p, unikalus Nr. ( - ), duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įregistruoti. Boilerinės pastatas AB „Lietuvos energija“ vardu 1997-04-19 įregistruotas vadovaujantis Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997-04-01 įsakymu Nr. 323. Po SPAB „Lietuvos energija“ reorganizavimo, minėtas boilerinės pastatas 1997-10-10 įregistruotas AB „Klaipėdos energija“ vardu. Patalpa – boilerinė, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ieškovės nuosavybės teise įregistruota 2013-04-08 varžytynių akto pagrindu. Taigi, registracija atlikta dokumentų pagrindu, kurie nepanaikinti, nėra pripažinti neteisėtais ar negaliojančiais kitokiu pagrindu, todėl reikalavimas VĮ Registrų centrui panaikinti teisinę registraciją yra neteisėtas ir nepagrįstas.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB „Klaipėdos energija“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. Atsakovė pastatą – boilerinę B7 valdo nuo 1997 m. balandžio mėnesio, apeliantė daiktines teises į pastatą įgijo 2013 m. balandžio mėnesį, todėl atsakovė, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, turtą pradėjo valdyti anksčiau. UAB „Merkasta“ bankroto administratorė AB „Eurobankrotas“ turėjo informuoti varžytynių dalyvius apie nekilnojamajam turtui įregistruotus juridinius faktus, kadangi pirkimo–pardavimo ne varžytynėse sutarties, pagal kurią LUAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ pardavė UAB „Merkasta“ pastatą – boilerinę B7, 6.2 punkte nurodyta, kad tą pačią patalpą ir žemės sklypą yra įregistravusi AB „Klaipėdos energija“. Apeliantė neginčija nuosavybės teisės atsiradimo fakto, bet ginčija jo įregistravimo teisėtumą, kas nepanaikina nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą atsiradimo ir daikto valdymo fakto.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

11Nustatyta, kad pastato – dirbtuvių 2Plp, unikalus Nr. ( - ), ir daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ) techninė inventorizacija buvo atlikta 1964 m. balandžio 2 d., tai yra buvo inventorizuotas katilinės pastatas 2Hlp, kurio bendras plotas buvo 245,08 kv. m. Šis pastatas kartu su daugiabučiu gyvenamuoju namu pagal Klaipėdos miesto DŽDT VK 1964 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 686 buvo įregistruotas Klaipėdos m. DŽDT vardu valstybinės nuosavybės teise. 1966 m. kovo 10 d., atliekant katilinės pastato 2Hlp einamąją inventorizaciją nustatyta, kad dalyje pastato yra stalių dirbtuvės, o likusioje dalyje – boilerinė. Pastato 2Hlp bendras plotas 206,75 kv. m (b. l. 17, 42, 43, I tomas). Klaipėdos miesto mero 1995 m. balandžio 25 d. potvarkiu Nr. 350 pastatas – dirbtuvės 2Plp (buvęs žymėjimas 2Hlp), unikalus Nr. ( - ), 1995 m. balandžio 27 d. buvo įregistruotas Valstybinės butų ūkio įmonės Nr. 4 vardu (b. l. 17, 20, 21,22, 43, I tomas). 1997 m. kovo 14 d. pagal Klaipėdos miesto valdybos

121995-12-21 sprendimą Nr. 670 bei UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ steigiamojo susirinkimo protokolą 1996-04-03 minėtas pastatas perregistruotas UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ vardu (b. l. 17, 24, 25, 26, 42, I tomas). UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos‘ 1999 m. birželio 21 d. pateikė atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui prašymą iš minėtame pastate esančių patalpų suformuoti du nekilnojamojo turto objektus (negyvenamoji patalpa – stalių dirbtuvės, kurios bendras plotas 113,49 kv. m, unikalus Nr. ( - ), ir negyvenamoji patalpa – boilerinė, kurios bendras plotas 129,75 kv. m, unikalus Nr. ( - ), kurie Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti 1999 m. birželio 22 d. (b. l. 17, 27, I tomas). 2007 m. gegužės 31 d. minėtas patalpas UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ pardavė UAB „Merkasta“ (b. l. 44, I tomas). 2013 m. balandžio 8 d. varžytynių akto pagrindu BUAB „Merkasta“, atstovaujama trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB „Eurobankrotas“, negyvenamąją patalpą – stalių dirbtuves, kurios bendras plotas 113,49 kv. m. unikalus Nr. ( - ), ir negyvenamąją patalpą – boilerinę, kurios bendras plotas 129,75 kv. m, unikalus Nr. ( - ), pardavė ieškovei (b. l. 80, 81, 82, I tomas).

131972 m. vasario mėn. inventorinėje pagrindinių priemonių apskaitos kortelėje Nr. 24, tipinė forma Nr. Oc-07, buvo įrašyta valstybinė rajoninė elektrifikacijos stotis, katilinės Nr. 7, pastatas ( - ) (b. l. 178, 190, I tomas). 1993 m. rugpjūčio 31 d. buvo atlikta pastato boilerinės 1Hlp, unikalus Nr. ( - ), ( - ) techninė inventorizacija, inventorizuotas pastatas – boilerinė B-7, kurio bendras plotas 128,39 kv. m (b. l. 196, 196a, 197, 197a, I tomas). 1997 m. balandžio 1 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracija įsakymu Nr. 323 įsakė leisti AB „Lietuvos energija“ filialui Klaipėdos šilumos tinklams savo vardu teisiškai registruoti jai priklausančius statinius, esančius Klaipėdos mieste, kurie namų valdos apskaitos byloje pažymėti indeksais, taip pat ir indeksu 1H1p (b. l. 18, 19, I tomas). 1997 m. balandžio 1 d. viešajame registre buvo įregistruotos atsakovės AB „Klaipėdos energija“ daiktinės teisės į pastatą – boilerinę B-7, kurio bendras plotas 128,39 kv. m (b. l. 141, 142, 172, 173, 174, 193, 194, 194a, 195, 195a, 198a, 199, 199a, I tomas). 2001 m. kovo 19 d. atsakovė AB „Klaipėdos energija“ žemės nuomos sutarties pagrindu įgijo daiktines teises į žemės sklypą, esantį ( - ) (b. l. 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, I tomas).

14Byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymo dalies teisėtumo bei teisinės registracijos panaikinimo.

15Nekilnojamojo turto nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas – tai valstybės siekis išviešinimo būdu užtikrinti šių teisių apsaugą, suteikiant patikimą ir teisėtai gautą informaciją apie šių teisių pasikeitimus bei jų suvaržymus. Tokiai informacijai rinkti ir nustatyta tvarka jai teikti valstybėje sukurta registrų sistema. 1996 m. rugsėjo 24 d. Nekilnojamojo turto registro įstatyme buvo nustatytas registro duomenų teisinis statusas, t. y. šie duomenys nuo įrašymo dienos laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka (4 straipsnis). Ši registro duomenų teisingumo ir išsamumo prezumpcija taikoma visiems įrašams apie nekilnojamąjį turtą, tarp jų ir duomenims, gautiems iki Nekilnojamojo turto registro įsteigimo veikusiuose inventorizaciniuose biuruose.

16Įstatymuose nustatytais pagrindais įgyta nuosavybė į nekilnojamąjį daiktą registruojama Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta tvarka. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką, ne kartą yra nurodęs, kad nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas. Teisine nekilnojamojo daikto registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į nekilnojamąjį daiktą atsiradimo (pasikeitimo, pasibaigimo) juridiniai faktai, kurie susiformavo įstatyme nustatytais pagrindais (sandoriu, administraciniu aktu ir kt.), t. y. nekilnojamojo daikto teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindais, tačiau tokio daikto registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2010).

17Nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja registravimo funkciją vykdančiai institucijai bendro pobūdžio pareigą prieš registruojant nuosavybės teises patikrinti nuosavybės įgijimo ar perėjimo kitam asmeniui pagrindą, o kilus abejonių, atsisakyti atlikti tokį registravimą. Taigi nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009).

18Kadangi Nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, tai asmuo, siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, kad dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009).

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ginčo tarp šalių, jog ieškovės pagal 2013-04-08 varžytynių aktą Nr. 11 įgyta negyvenamoji patalpa – boilerinė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), bei atsakovei AB „Klaipėdos energija“ nuosavybės teise priklausanti negyvenamoji patalpa – boilerinė B-7, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), bei ginčijamu Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu leistas registruoti pastatas – boilerinė B-7, prie ( - ), 128,39 m2 ploto, 1964 m. statybos, namų valdos techninės apskaitos byloje pažymėtas indeksu 1H1p, eil. Nr. 5, yra tas pats nekilnojamasis daiktas. Nagrinėjant apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka 2015-06-03 teismo posėdžio metu atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovas taip pat pripažino, jog minėtos patalpos yra vienas ir tas pats nekilnojamojo turto objektas.

20Nors ieškovė reiškė reikalavimą panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymo dalį, kuria buvo leista įregistruoti AB „Lietuvos energija“ filialo Klaipėdos šilumos tinklai vardu jai priklausančius pastatus bei panaikinti boilerinės B-7 teisinę registraciją pagal ginčijamą 1997-04-01 įsakymą, tačiau faktiškai nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas susijęs su daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įgyvendinimu.

21Pirmosios instancijos teismas tarp šalių kilusį ginčą sprendė analizuodamas, kuri šalis pastatą pradėjo valdyti anksčiau (Civilinio kodekso 4.36 straipsnis), ir pagrindą ieškiniui atmesti grindė išvada, jog atsakovė AB „Klaipėdos energija“ ginčo pastatą pradėjo valdyti anksčiau. Apeliantė su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutiko, kadangi ginčo tarp šalių dėl valdymo fakto nėra. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu.

22Ginčijamo 1997-04-01 įsakymo dalies dėl pastato – boilerinės B-7 registravimo neteisėtumą ieškovė motyvuoja tuo, jog ginčo pastato teisinė registracija atsakovės vardu buvo atlikta priimant įsakymą vadovaujantis 1996-08-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1011 4.5 punktu ir kartu su sprendimu turėjo būti pateiktas registruojamų statinių perdavimo–priėmimo aktą, pasirašytą perduodančių ir priimančių asmenų, tačiau jo nepateikė.

23Ieškovės ginčijamas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997-04-01 įsakymas Nr. 323 priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-08-23 nutarimu Nr. 1011 „Dėl teisinio statinių registravimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“. Minėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas iš dalies pakeistas 1996-11-13 nutarimu Nr. 1312 ir papildytas 4.13 punktu, kuris skelbė, jog statinių perdavimo ir priėmimo aktas, pasirašytas perduodančių ir priimančių statinius asmenų, pateikiamas papildomai, vykdant teisinę registraciją pagal 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 ir 4.10 punktuose nurodytus dokumentus.

24Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovas 2015-06-03 teismo posėdžio metu prieštaravo ieškovės pozicijai dėl priėmimo–perdavimo akto pateikimo ir nurodė, jog ginčijamo įsakymo priėmimo metu galiojo 1994-12-15 Apskrities valdymo įstatymas, kurio 11 straipsnio 7 punktas numatė, jog apskrities valdytojas, neviršydamas savo įgaliojimų, turi teisę atlikti pastatų, statinių ir butų teisinį registravimą. Todėl ginčijamas įsakymas priimtas 1996-08-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1011 4.12 punkto (kiti įstatymų nustatyti dokumentai, kurių pagrindu įgyjama nuosavybės (patikėjimo) teisė į statinius) pagrindu, todėl statinių priėmimo– perdavimo aktas neturėjo būti pateiktas.

25Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atstovo nuomone, jog teisė priimti įsakymą dėl leidimo registruoti pastatus Klaipėdos apskrities viršininko administracijai suteikta 1994-12-15 Apskrities valdymo įstatymo pagrindo 11 straipsnio 7 punkto pagrindu, tačiau tam, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija priimtų ginčijamą įsakymą, AB „Lietuvos energija“ turėjo pateikti įrodymus, pagrindžiančius nuosavybės teisę į prašomus registruoti pastatus.

26Asmens nuosavybės teisei į nekilnojamojo turto objektą atsirasti turi būti konkretus teisės aktuose numatytas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas.

27Vadovaujantis minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-08-23 nutarimo Nr. 1011 nuostatomis, nuosavybės, patikėjimo ar kitas teises į statinius ginčijamo įsakymo priėmimo metu patvirtino šie dokumentai: Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai; Lietuvos Respublikos apskričių valdytojų komisijų išduoti baigtų statyti pastatų, statinių priėmimo naudoti aktai; savivaldybių tarybų ir valdybų sprendimai bei merų potvarkiai; savivaldybės, ministerijos ar kitos institucijos sprendimas dėl nuosavybės teisės atstatymo, kuriame nurodyta, kad konkretus pastatas, statinys (ar jo dalis, butas) grąžinamas natūra, arba sprendimas dėl teisinės registracijos valstybės, savivaldybės, kooperatinės ar visuomeninės organizacijos vardu; notariškai patvirtintos sutartys (pirkimo, pardavimo, mainų, dovanojimo, įkeitimo ir kt.); paveldėjimo teisės liudijimai; teismo antstolių surašyti ir vyresniojo teismo antstolio patvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktai, turto pardavimo be varžytynių aktai, turto perdavimo išieškotojui aktai; įsiteisėję teismų sprendimai; valstybės ar savivaldybės turto privatizavimo sandoriai; įmonės turto pardavimo iš varžytynių aktai (nuosavybės teisės liudijimai); kiti įstatymų nustatyti dokumentai, kurių pagrindu įgyjama nuosavybės (patikėjimo) teisė į statinius.

28Ginčijamame įsakyme nenurodyta, kokiu konkrečiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-08-23 įsakymo Nr. 1011 4 punkte numatytu pagrindu Klaipėdos apskrities viršininko administracija sprendė dėl atsakovės nuosavybės teisės į prašomus registruoti pastatus prieš priimdama įsakymą. Kaip matyti iš ginčijamo įsakymo, jame nurodytas pagrindas – 1997-02-12 Klaipėdos šilumos tinklų prašymas, pažyma apie teisiškai neįregistruotus pastatus, esančius šilumos tinklų balanse, inventorinės bylos, 1997-03-04 statinių apžiūros aktas. Minėtų dokumentų atsakovė į bylą nepateikė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti dokumentai neįrodo nuosavybės teisės į ginčo patalpas fakto. Atsakovė AB „Klaipėdos energija“ įrodymų, kokių dokumentų pagrindu ginčo patalpos, priimant ginčijamą įsakymą, priklausė AB „Lietuvos energijai“, nepateikė. Atsakovės AB „Klaipėdos energija“ atstovas 2015-06-03 teismo posėdžio metu paaiškino, jog ginčo patalpos perduotos AB „Klaipėdos energija“ po 1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 675 dėl specialiosios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo 1997-08-20 turto perdavimo ir priėmimo aktu (b. l. 194, II tomas). Nors ginčo patalpos atsakovei AB „Klaipėdos energija“ 1997-08-20 perdavimo ir priėmimo aktu perduotos jau po ginčijamo įsakymo priėmimo, tačiau siekiant nustatyti, kokiu pagrindu AB ‚Lietuvos energija“ priklausė patalpos, tikslinga įvertinti prie 1997-08-20 perdavimo ir priėmimo akto pridėtus dokumentus ir įrodymus. Iš minėto turto perdavimo ir priėmimo akto bei prie jo pridėto perduodamo ilgalaikio turto sąrašo matyti, jog 19 numeriu nurodyta, kad perduodamas boilerinės pastatas Nr. 07 (b. l. 195a, II tomas). Tačiau įrodymų, jog perduotas pastatas yra ginčo patalpos, nėra, kadangi sąraše paminėtas tik pastatas, tačiau nei unikalaus numerio, nei adreso, nei kitokių identifikuojančių požymių, iš kurių būtų pagrindas padaryti išvadą apie tai, jog tai yra ginčo objektas, nėra. Kitokių įrodymų, patvirtinančių, jog ginčijamo įsakymo priėmimo metu ginčo objektas priklausė AB „Lietuvos energija“, nėra.

29Kaip nustatyta iš byloje esančių įrodymų, ieškovei nuosavybės teise priklausanti negyvenamoji patalpa – boilerinė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), įregistruota UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ nuosavybės teise 1995-04-25 miesto (rajono) valdybos potvarkiu Nr. 350, 1995-12-21 savivaldybės valdybos sprendimo Nr. 670, 1996-04-03 akcininkų susirinkimo protokolo pagrindu. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 1995-04-25 potvarkiu Nr. 350 nutarta perduoti miesto valdybai priklausančius pastatus valstybinėms butų ūkio eksploatavimo įmonėms pagal priedą ir leisti teisiškai pastatus įregistruoti. Minėtame priede 8 punktu nurodytos patalpos stalių dirbtuvės, esančios ( - ), 260,75 kv. m ploto, kurios vėliau buvo suformuotos į du nekilnojamojo turto objektus – dirbtuves ir ginčo objektą – boilerinę. UAB „Merkasta“ 2007-05-31 pirkimo–pardavimo ne varžytynėse sutartimi įsigijo patalpą stalių dirbtuves bei ginčo patalpą – boilerinę iš UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ (b. l. 83–85). Ieškovės nuosavybės teisę į minėtą nekilnojamąjį turtą patvirtina 2013-04-08 varžytynių aktas Nr. 11 (b. l. 80, II tomas).

30Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog ištirti duomenys, įrodymų visuma nuosekliai pagrindžia ieškovės nuosavybės teisę į ginčo boilerinę, o atsakovė AB „Klaipėdos energija“ nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kokiomis aplinkybėmis AB „Lietuvos energija“ įgijo ginčo patalpas nuosavybėn, nebuvo tokių įrodymų ir teisinės registracijos atlikimo metu.

31Kasacinis teismas yra nurodęs, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo, šalių procesinio lygiateisiškumo principų (CPK 12, 13, 17 straipsniai). Pagal rungimosi principą kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Rungimosi principas, be kita ko, reiškia ir tai, kad: įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys; teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus; teisėjas netiria faktų ir nerenka įrodymų savo iniciatyva. Dispozityvumo principas reiškia, kad šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Jeigu byloje viena šalis įrodo aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, o kita šalis atitinkamų aplinkybių neįrodo, teismas turi teisę pirmąją iš aptariamų aplinkybių pripažinti įrodyta, o antrąją – neįrodyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; kt.).

32Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nesant įrodymų, jog Klaipėdos apskrities viršininko administracijai pateikti ginčo pastato teisinei registracijai atlikti dokumentai, kuriuose buvo duomenų apie tai, jog objektas perduotas AB „Lietuvos energija“ nuosavybėn, darytina išvada, jog pagrindo įtraukti ginčo pastatą į registruotinų pastatų sąrašą nebuvo, todėl 1997-04-01 įsakymo Nr. 323 dalis, kuria leista įregistruoti AB „Lietuvos energija“ filialo Klaipėdos šilumos tinklų vardu nuosavybės teisę į ginčo pastatą - boilerinę B-7, prie ( - ), 128,39 m2 ploto, 1964 m. statybos, namų valdos techninės apskaitos byloje pažymėtą indeksu 1H1p, eil. Nr. 5, (dabar įregistruotas kaip pastatas – boilerinė B-7, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane: 1P1p, esantis ( - )), yra neteisėta, todėl naikintina kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-08-23 nutarimas Nr. 1011, 1964 m. CK 149 straipsnis, 2000 m. CK 4.47 straipsnis).

33Ieškovė taip pat reiškė reikalavimą panaikinti pastato – boilerinės B-7, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre atliktą ginčijamo įsakymo pagrindu nuo įregistravimo dienos.

34Teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos neteisėtumas keliais aspektais: ji gali būti ginčijama dėl to, kad atlikta nesant pagrindo arba pažeidžiant nustatytą tvarką; registracija nesant pagrindo yra tada, kai teisinė registracija atliekama nepateikus dokumentų, kurie yra būtini jai atlikti, arba pateikus tokius dokumentus, kurie aiškiai neatitinka įstatymo reikalavimų ir yra nepakankami teisinei registracijai atlikti; teisinė registracija, kuria pakeičiamas pastato savininkas, gali būti panaikinta nenuginčijus dokumentų, kurių pagrindu ji atlikta, jeigu konstatuojama, kad registracijai atlikti tų dokumentų nepakako (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009).

35Esant nustatytoms aplinkybėms, jog 1997-04-01 įsakymo dalis Nr. 323, kuria leista įregistruoti AB „Lietuvos energija“ filialo Klaipėdos šilumos tinklai vardu daiktinę teisę į pastatą – boilerinę B-7, prie ( - ), 128,39 m2 ploto, 1964 m. statybos, namų valdos techninės apskaitos byloje pažymėtą indeksu 1H1p, eil. Nr. 5, yra neteisėta, kadangi nepateikti pakankami dokumentai teisinei registracijai atlikti, registro įmonė nepagrįstai įregistravo nuosavybės teisę į ginčo objektą, todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog yra pagrindas panaikinti Nekilnojamojo turto registre esančią teisinę registraciją pastato – boilerinės B-7, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kuri atlikta pagal Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 323 „Dėl AB „Lietuvos energija“ filialui Klaipėdos šilumos tinklai priklausančių pastatų, statinių teisinio registravimo“ dalį, kuria buvo leista AB „Lietuvos energija“ filialo Klaipėdos šilumos tinklai vardu registruoti pastatą – boilerinę B-7, prie ( - ), 128,39 m2 ploto, 1964 m. statybos, namų valdos techninės apskaitos byloje pažymėtą indeksu 1H1p, eil. Nr. 5, nuo įregistravimo dienos.

36Tuo pagrindu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialines teisės normas (CK 4.36 straipsnis), nepagrįstai nustatė, jog ieškovė neįrodė, kad ginčo patalpas pradėjo valdyti anksčiau ir kad nežino ar neturėjo galimybės žinoti, jog tą patį pastatą valdo kita šalis, todėl nepagrįstai ieškinį atmetė, dėl ko priimtas teismo sprendimas naikintinas ir byloje priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 330 straipsnis).

37Dėl tinkamo atsakovo byloje

38Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nurodė, jog nėra tinkama atsakovė šioje byloje, kadangi teisės aktuose nenurodyta, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija perėmė procesines Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teises, be to, nebuvo susiklosčiusių materialinių teisinių santykių dalyvė. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė palaikė savo poziciją dėl netinkamo atsakovo.

39Kaip matyti, ginčijamą 1997-04-01 įsakymą Nr. 323 priėmė Klaipėdos apskrities viršininko administracija. 2009-07-07 Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatyme buvo numatyta, jog apskričių viršininkų ir jų pavaduotojų pareigybės panaikinamos 2010 m. birželio 30 d. ir apskričių viršininkų administracijos likviduojamos teisės aktų nustatyta tvarka 2010 m. liepos 1 d. Atstovavimo valstybei ir Vyriausybei teismuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimu Nr. 497, 5 punkte numatyta, jog valstybės atstovas nustatomas vadovaujantis atstovavimą valstybei teismuose reglamentuojančiais teisės aktais ir valstybės interesų gynimo efektyvumo principu, kartu atsižvelgiant į institucijų nuostatus (įstatus), pavestas valdymo ar veiklos sritis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-09-29 nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ 3.22 punkte nėra numatyta, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija turi pareigą atstovauti valstybei bylose dėl apskričių viršininkų administracijų priimtų sprendimų. Minėtame nutarime nėra numatyta, kokia institucija atstovauja valstybei bylose dėl apskričių viršininkų administracijos priimtų sprendimų dėl pastatų, statinių teisinės registracijos. Tačiau vadovaujantis nutarimo Nr. 1054 4.1 punkto nuostatomis, bylose dėl apskričių viršininkų sprendimų atliekant teisės aktuose numatytas funkcijas atstovauja tos institucijos, kurios atlieka šias funkcijas po apskričių viršininkų administracijų likvidavimo. Vadovaujantis 1996-09-24 Nekilnojamojo turto registro įstatymu (aktualia redakcija), įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą Nekilnojamojo turto registre, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę. To paties įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog Nekilnojamojo turto registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Teisingumo ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė Registrų centras. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, jog valstybės įmonė Registrų centras ir Teisingumo ministerija yra atsakingos už Nekilnojamojo turto registro tvarkymą, darytina išvada, jog Teisingumo ministerija yra tinkama atsakovė byloje.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų.

41Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, keičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

42Ieškinį patenkinus, remiantis CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalimis, ieškovei iš atsakovų priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme. Ieškovės atstovas advokatas M. P. pateikė teismui įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teisinei pagalbai (procesinių dokumentų parengimas, atstovavimas teisme, konsultacijos, pasiruošimas bylai) – 2550,00 Lt (b. l. 166, II tomas) pirmosios instancijos teisme bei sumokėtą 144,00 Lt žyminį mokestį (b. l. 10, 112, I tomas).

43Apeliacinės instancijos teisme ieškovės išlaidos už teisines konsultacijas ir apeliacinio skundo paruošimą sudaro 2000,00 Lt (b. l. 10, III tomas), už atstovavimą teismo posėdyje, atvykimą į teismo posėdį – 320,00 Eur, 144,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 4, III tomas).

44Ieškovės atstovas A. K. (A. K.) pateikė įrodymus apie patirtas kelionės išlaidas – 566,00 Lt, 280,60 Lt (b. l. 12, 164, II tomas).

45Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas 2014-10-20, advokato suteiktų teisinės pagalbos išlaidų pagrįstumas pirmosios instancijos teisme bei už apeliacinio skundo paruošimą vertintinas, vadovaujantis teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatomis. Rekomendacijų 8.2 punkte nurodyta, jog vien už ieškinio parengimą maksimalus dydis galėtų būti 3000,00 Lt (3*1000,00 Lt (nuo 2013-01-01 minimali mėnesinė alga iki 2014-10-01 – 1000,00 Lt), ieškovė pašo priteisti už ieškinio parengimą, konsultacijas bei atstovavimą teisme 2550,00 Lt, taigi šios išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių. Rekomendacijų 8.10 punkte numatyta, jog už apeliacinio skundo paruošimą, jei advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, maksimalus atlyginimo dydis galėtų būti 2070,00 Lt. Ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas 2000,00 Lt išlaidas už apeliacinio skundo paruošimą. Atsižvelgiant į Rekomendacijų nuostatas, nei ieškinio paregimo, atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidos, nei išlaidos už apeliacinio skundo parengimą neviršija maksimalaus dydžio, yra pagrįstos ir protingos, todėl yra pagrindas jas lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų.

46Apeliacinio skundo nagrinėjimas žodinio proceso tvarka vyko 2015-06-03, todėl advokato išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje bei pasiruošimą pagrįstumas vertintinas vadovaujantis 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Rekomendacijų 8 punkte nustatyti maksimalūs už advokato teikiamas teisines paslaugas užmokesčio dydžio koeficientai, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kurio dydis yra 714,50 Eur. Už vieną atstovavimo teisme valandą taikomas 0,1 koeficientas, teismo posėdis truko 1,25 val., todėl maksimalus advokato atlyginimo dydis sudarytų – 0,1*714,50 Eur*1=71,45 Eur. Kasos pajamų kvite numatyta, jog pasiruošimas teismo posėdžiui truko 8 val., todėl maksimalus atlyginimas galėtų būti – 571,60 Eur. Ieškovė prašo priteisti 320,00 Eur, taigi, išlaidų dydis neviršija Rekomendacijose numatyto dydžio, todėl išlaidų dydis pagrįstas, protingas.

47Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis – 288,00 Lt bei tinkamais įrodymais pagrįstos 846,60 Lt ieškovės atstovo direktoriaus A. K. kelionės išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnis).

48Apeliacinės instancijos teismas turėjo 2,80 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kadangi šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ nustatytos 3,00 Eur sumos, todėl nepriteistinos.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

50Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

51Panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 323 „Dėl AB „Lietuvos energija“ filialui Klaipėdos šilumos tinklai priklausančių pastatų, statinių teisinio registravimo“ dalį, kuria buvo leista registruoti AB „Lietuvos energija“ filialo Klaipėdos šilumos tinklai vardu daiktinę teisę į pastatą – boilerinę B-7, prie ( - ), 128,39 m2 ploto, 1964 m. statybos, namų valdos techninės apskaitos byloje pažymėtą indeksu 1H1p, eil. Nr. 5 (dabar - pastatas – boilerinė B-7, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane: 1P1p, esantis ( - )).

52Panaikinti Nekilnojamojo turto registre esančią teisinę registraciją pastato – boilerinės B-7, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane: 1P1p, esančio ( - ), kuri atlikta pagal Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 323 „Dėl AB „Lietuvos energija“ filialui Klaipėdos šilumos tinklai priklausančių pastatų, statinių teisinio registravimo“ dalį, kuria buvo leista AB „Lietuvos energija“ filialo Klaipėdos šilumos tinklai vardu registruoti pastatą – boilerinę B-7, prie ( - ), 128,39 m2 ploto, 1964 m. statybos, namų valdos techninės apskaitos byloje pažymėtą indeksu 1H1p, eil. Nr. 5., nuo įregistravimo dienos.

53Priteisti iš atsakovės AB „Klaipėdos energija“ 655,46 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „Rukma“ naudai.

54Priteisti iš atsakovės valstybės, atstovaujamos VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 655,46 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Rukma“ naudai.

55Priteisti iš atsakovės valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 655,46 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Rukma“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Klaipėdos apskrities... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-20 sprendimu ieškovės ieškinį... 4. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 5. 2014-10-20 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Lietuvos Respublikos teisingumo... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB „Klaipėdos energija“... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas. ... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 11. Nustatyta, kad pastato – dirbtuvių 2Plp, unikalus Nr. ( - ), ir daugiabučio... 12. 1995-12-21 sprendimą Nr. 670 bei UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“... 13. 1972 m. vasario mėn. inventorinėje pagrindinių priemonių apskaitos... 14. Byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 15. Nekilnojamojo turto nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas – tai... 16. Įstatymuose nustatytais pagrindais įgyta nuosavybė į nekilnojamąjį... 17. Nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja registravimo... 18. Kadangi Nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ginčo tarp šalių, jog... 20. Nors ieškovė reiškė reikalavimą panaikinti Klaipėdos apskrities... 21. Pirmosios instancijos teismas tarp šalių kilusį ginčą sprendė... 22. Ginčijamo 1997-04-01 įsakymo dalies dėl pastato – boilerinės B-7... 23. Ieškovės ginčijamas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 24. Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovas 2015-06-03 teismo... 25. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atstovo nuomone, jog... 26. Asmens nuosavybės teisei į nekilnojamojo turto objektą atsirasti turi būti... 27. Vadovaujantis minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-08-23 nutarimo Nr.... 28. Ginčijamame įsakyme nenurodyta, kokiu konkrečiu Lietuvos Respublikos... 29. Kaip nustatyta iš byloje esančių įrodymų, ieškovei nuosavybės teise... 30. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 31. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos... 32. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja,... 33. Ieškovė taip pat reiškė reikalavimą panaikinti pastato – boilerinės... 34. Teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos... 35. Esant nustatytoms aplinkybėms, jog 1997-04-01 įsakymo dalis Nr. 323, kuria... 36. Tuo pagrindu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 37. Dėl tinkamo atsakovo byloje ... 38. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė Lietuvos Respublikos teisingumo... 39. Kaip matyti, ginčijamą 1997-04-01 įsakymą Nr. 323 priėmė Klaipėdos... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 41. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, keičiamas bylinėjimosi... 42. Ieškinį patenkinus, remiantis CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalimis, ieškovei iš... 43. Apeliacinės instancijos teisme ieškovės išlaidos už teisines konsultacijas... 44. Ieškovės atstovas A. K. (A. K.) pateikė įrodymus apie patirtas kelionės... 45. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas 2014-10-20, advokato... 46. Apeliacinio skundo nagrinėjimas žodinio proceso tvarka vyko 2015-06-03,... 47. Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas ieškovės sumokėtas... 48. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 2,80 Eur išlaidų, susijusių su... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325?330... 50. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimą panaikinti... 51. Panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997 m. balandžio... 52. Panaikinti Nekilnojamojo turto registre esančią teisinę registraciją... 53. Priteisti iš atsakovės AB „Klaipėdos energija“ 655,46 Eur bylinėjimosi... 54. Priteisti iš atsakovės valstybės, atstovaujamos VĮ Registrų centro... 55. Priteisti iš atsakovės valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos...