Byla e2A-35-280/2020
Dėl nuostolių atlyginimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimutės Sankauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Laimanto Misiūno, Ramunės Čeknienės, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. V. bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Expomet“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-853-608/2019 pagal ieškovės pagal ieškovės V. V. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Expomet“ dėl skolos priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“ priešieškinį ieškovei V. V. dėl nuostolių atlyginimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

51.

6Ieškovė V. V. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Expomet“ 6440 EUR nuompinigių skolą už laikotarpį nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. bei 1321,12 EUR delspinigius, iš jų 412,16 EUR už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 10 d. iki 2018 m. birželio 10 d. ir 908,96 EUR už laikotarpį nuo 2018 m. birželio 10 iki 2018 m. rugsėjo 19 d., procesines palūkanas, taip pat iškeldinti atsakovę su visais daiktais iš negyvenamųjų patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), bendras plotas 278,63 kv. m, esančių adresu ( - ) (toliau – patalpų).

72.

8Nurodė, kad 2017 m. balandžio 1 d. Negyvenamųjų gamybos patalpų nuomos sutarties Nr. VV-2017 (toliau – sutartis) 2.3 punktu atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį iki einamojo mėnesio 10 dienos, tačiau nuomos mokesčio nesumokėjo už 2018 m. vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesius. Po pradinio ieškinio pareiškimo atsakovė toliau nemokėjo nuomos mokesčio, todėl ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti nuomos mokesčio skolą už 2018 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius.

93.

10Kadangi ieškovė negavo iš atsakovės nuomos mokesčio už keturis mėnesius iš eilės, ieškovė 2018 m. gegužės 22 d. išsiuntė atsakovei pranešimą apie nuomos sutarties vienašališką nutraukimą bei pareikalavo per tris mėnesius, t. y. iki 2018 m. rugpjūčio 23 d., išsikelti iš nuomojamų patalpų bei sumokėti nuomos mokesčio skolą ir priskaičiuotus delspinigius. Ieškovė laiko, jog atsakovė nuomos sutarties 8.2.1 punkte numatyta tvarka buvo tinkamai įspėta apie nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.98, 6.499 straipsnius ieškovė įgijo teisę reikalauti iškeldinti atsakovė iš nuomojamų patalpų teismo tvarka.

114.

12Atsakovė byloje pateikė priešieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė priteisti iš ieškovės 6567,12 EUR nuostoliams atlyginti, taip pat pripažinti vienašalį 2017 m. balandžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą, atliktą 2018 m. gegužės 22 d. pranešimu, neteisėtu.

135.

14Nurodė, kad sutarties 3.4 punktu šalys susitarė, jog nuomotojas suteikia nuomininkui teisę naudotis prie patalpų priskirta aikštele ir tuo garantuoja, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį nuomininkas atskirai ar kartu su savo klientais, saugos tarnyba turės neatšaukiamą teisę laisvai, be jokių suvaržymų atvykti prie patalpų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Atsakovės komercinė veikla, kuriai naudojamos nuomojamos patalpos, yra susijusi su didžiagabaričių krovinių pakrovimu/iškrovimu, todėl kiekvieną rytą atvyksta ir išvyksta sunkiasvorės transporto priemonės. Ieškovė piktavališkai pastatė statybinius blokus, dėl kurių buvo neįmanoma prie atsakovės nuomojamų patalpų patekti sunkiasvorei technikai, dėl ko atsakovės klientai rinkosi kitus metalo supirkėjus.

156.

16Šias priešieškinio aplinkybes patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos patikrinimo aktas, kuriame konstatuota, kad sudėti žemės sklype blokai trukdė nuomininkams naudotis nuomojamomis patalpomis. Dėl minėtų ieškovės veiksmų, trukdant atsakovei naudotis patalpomis, atsakovė patyrė nuostolius. Atsakovė, reikalaudama nuostolių atlyginimo, palygino trijų metų laikotarpio pajamas ir klientų srautus ir nustatė, jog pajamos dėl V. V. neteisėtų veiksmų sumažėjo 18,59 proc., klientų srautas per šių metų kovo ir gegužės mėn. sumažėjo net 596 klientais, metalo supirko net 67 tonomis mažiau. Atsakovė negavo pajamų, t. y. patyrė žalą, 6567,12 EUR sumai.

177.

18V. V. pateikė atsakovei 2018 m. gegužės 22 d. pranešimą, jog vienašališkai nutraukia nuomos sutartį dėl nuomininkės kaltės, t. y. dėl to, jog atsakovė nemoka nuomos mokesčio pagal sutartį. Tačiau atsakovė buvo pranešusi V. V., kad sustabdo nuomos mokesčio mokėjimą, ko ieškovė neginčijo teisme, todėl sustabdymas buvo galiojantis. Dėl to ieškovė neturėjo pagrindo skaičiuoti nuomos mokesčio, kadangi jis nebuvo mokamas išimtinai dėl pačios ieškovės veiksmų. V. V. vienašališkas nuomos sutarties nutraukimas yra neteisėtas, nuomos mokestis nemokėtas pagrįstai, sutartis yra galiojanti ir negali būti laikoma nutraukta.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

208.

21Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies. Teismas priteisė iš atsakovės ieškovei 6440 EUR skolą ir 1321,12 EUR delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 7761,12 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. birželio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, teismas pripažino ieškovės vienašalį 2017 m. balandžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą, atliktą 2018 m. gegužės 22 d. pranešimu, neteisėtu. Teismas priteisė iš atsakovės ieškovei 175 EUR žyminio mokesčio, o iš ieškovės atsakovei - 150 EUR žyminio mokesčio ir 700 EUR išlaidų už advokato teisines paslaugas.

229.

23Teismas nustatė, kad šalys 2017 m. balandžio 1 d. sudarė Negyvenamųjų gamybos patalpų nuomos sutartį Nr. VV-2017, pagal kurią ieškovė įsipareigojo išnuomoti – perduoti nuomininkui UAB „Expomet“ laikinai valdyti nuomos teise 278,63 kv. m. ploto negyvenamas gamybos patalpas: unikalus Nr. ( - ), plotas 171,85 kv. m. ir unikalus Nr. ( - ), plotas 106,78 kv. m., esančias pastate adresu ( - ), juodųjų ir spalvotų metalo laužo supirkimui ir laikinam saugojimui, o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomotojai 920 EUR per mėnesį nuomos mokestį. Atsakovė nemokėjo ieškovei nuomos mokesčio nuo 2018 m. vasario mėnesio iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio imtinai. Atsakovė 2018 m. kovo 22 d. raštu pranešė ieškovei, kad sustabdo nuomos mokesčio mokėjimą pagal nuomos sutartį, kol nebus sudarytos sąlygos tinkamai naudotis patalpomis pagal paskirtį, nurodė, kad dėl ieškovės vykdomo nuomos sutarties pažeidimo atsakovė kaip nuomininkė negali naudotis nuomojamomis patalpomis, nes dėl aikštelėje sudėtų statybinių blokų neįmanoma prie patalpų patekti sunkiasvorei technikai, kas yra būtina atsakovei vykdant komercinę veiklą.

2410.

25Ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. (įteiktas 2018 m. gegužės 4 d.) raštu pateikė atsakovei atsakymą, kuriuo išreiškė nesutikimą su pretenzija ir pareikalavo atsakovę nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per penkias dienas nuo šio atsakymo gavimo dienos sumokėti ieškovei nuomos mokesčio skolą, taip pat apsvarstyti ieškovės pasiūlymą pakeisti sutarties 2.1 punktą, nustatant 1602 EUR dydžio mėnesinį nuomos mokestį. Atsakovė nuomos mokesčio ieškovei nesumokėjo. Ieškovė 2018 m. gegužės 22 d. pranešimu, kuris įteiktas sekančią dieną, nurodė, kad nutraukia sutartį nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d., atsakovei per ieškovės nustatytą papildomą terminą neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų. Atsakovė ieškovės reikalavimų nevykdė, nuomojamų patalpų neatlaisvino, nuomos mokesčio nemokėjo. Ieškovė 2018 m. birželio 18 d. elektroniniu laišku pareikalavo atsakovę kuo skubiau atsiųsti skolų suderinimo aktą arba nurodyti skolos likutį pagal atsakovės paskaičiavimus, tačiau atsakovė į šį prašymą neatsiliepė.

2611.

27Teismas pažymėjo, kad sutarties 3.4. punktu šalys susitarė, jog nuomotojas suteikia nuomininkui teisę naudotis prie patalpų priskirta aikštele ir tuo garantuoja, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį nuomininkas atskirai ar kartu su savo klientais, saugos tarnybos turės neatšaukiamą teisę laisvai, be jokių suvaržymų atvykti prie patalpų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Sutartyje šalys neaptarė, kokio ploto, parametrų aikštelės dalis priskirta naudotis prie atsakovės nuomojamų patalpų, tačiau numatyta, jog prie nuomojamų patalpų priskirtos naudotis aikštelės plotas ir dislokacija turi būti pakankama nuomininkui ir jo klientams bei saugos tarnybai be jokių suvaržymų atvykti prie nuomojamų patalpų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Nustatė, kad su ieškovės žinia ir jos iniciatyva aikštelėje buvo pastatyti statybiniai blokai, kurie apsunkino patalpų savininkų ar jų naudotojų galimybes patekti prie nuomojamų patalpų, jos atstovas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutartimi nubaustas administracine tvarka dėl privažiavimo prie pastato, kelio užtvėrimo. Teismas vertino nutarimą, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje, kaip rašytinį įrodymą, iš jo nustatė, kad statybiniai blokai aikštelėje buvo pastatyti ieškovės iniciatyva, jie trukdė privažiuoti prie pastato, taip pat juo konstatuota, jog atvažiavęs transportas negalėjo paimti metalo laužo iš atsakovės supirktuvės ir jį išvežti, užtvėrė kelią automobiliams. Aplinkybė, jog aikštelės dalis 2018 m. balandžio 25 d. buvo užtverta mūriniais blokais, kurie apriboja aikštelės naudojimą kitiems žemės sklypo nuomininkams; užimamas bendras plotas – 940 kv. m, yra konstatuota ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. rugsėjo 19 d. administracinio nusižengimo protokole, surašytame V. V. atžvilgiu. Pripažino, kad įrodyti ieškovės neteisėti veiksmai, pastatant statybinius blokus aikštelėje, taip pat tai, jog minėti ieškovės veiksmai trukdė naudotis šalia atsakovės nuomojamų patalpų esančia aikštele tiek atsakovei, tiek kitiems pastate esančių patalpų naudotojams.

2812.

29Tuo pačiu teismas sprendė, kad atsakovės pateikti įrodymai nepatvirtina konkretaus tokio apsunkinimo masto bei laikotarpio ir nepateisina visiško atsakovės prievolės laikotarpiu nuo 2018 m. vasario mėnesio iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio imtinai mokėti nuomos mokestį nevykdymo. Įrodymai nepatvirtina, jog dėl statybinių blokų pastatymo aikštelėje nuomos mokesčio nemokėjimo laikotarpiu atsakovė negalėjo naudotis ir nesinaudojo nuomojamomis patalpomis pagal sutartyje numatytą paskirtį. Priešingai, iš atsakovės pateiktos klientų, apsilankiusių Savanorių supirkimo sandėlyje ir atliekų, supirktų Savanorių supirkimo sandėlyje 2016 – 2018 m. kiekio lentelių matyti, kad laikotarpiu, kuomet aikštelėje buvo pastatyti statybiniai blokai, nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2018 m. gegužės mėnesio lankėsi klientai ir buvo superkamos metalo atliekos; apsilankiusių klientų ir supirktų atliekų kiekis iš esmės nesiskyrė nuo 2018 m. sausio ir vasario mėnesiais užfiksuoto kiekio. Pripažino, kad atsakovės argumentų, jog 2017 metais tais pačiais mėnesiais apsilankiusių klientų ir supirktų atliekų kiekis buvo didesnis, nepatvirtina, jog minėtų pakyčių priežastis buvo ieškovės veiksmai, tokie teiginiai grįsti tik prielaidomis.

3013.

31Be to, atsakovė nepaneigė antstolio G. P. 2018 m. spalio 10 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotų statybiniais blokais aptvertos aikštelės matavimų, nenurodė, koks atstumas buvo tarp atsakovės nuomojamų patalpų ir aikštelėje sandėliuojamų statybinių blokų sandėliavimo laikotarpiu; nenurodė negalėjusių patekti prie atsakovės nuomojamų patalpų transporto priemonių gabaritų, konkrečių negalėjimo privažiuoti įvykių, dėl šios priežasties kilusių pasekmių – atsakovės negautų pajamų.

3214.

33Teismas pripažino, kad atsakovė neįrodė nurodomo prievolės mokėti nuomos mokestį sulaikymo pagrindo. Pažymėjo, kad atsakovė pradėjo nevykdyti savo prievolės mokėti nuomos mokestį anksčiau, nei atsirado atsakovės nurodytos kliūtys bei buvo pateiktas atsakovės pranešimas apie prievolės vykdymo sustabdymą, t. y. nuo vasario mėnesio. Tuo tarpu statybiniai blokai aikštelėje pastatyti tik 2018 m. kovo 9 d. vakare. Pažyma dėl blokų išvežimo patvirtina, kad dalis blokų iš aikštelės išvežta 2018 m. rugsėjo 7 d. ieškovės užsakymu, likusi dalis – 2018 m. rugsėjo 8 d., tačiau atsakovė nuomos mokesčio sutartyje nustatytais terminais ir toliau nemokėjo.

3415.

35Teismas ieškovei priteisė laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. atsakovės nesumokėtą nuomos mokestį, sudarantį 6440 EUR, taip pat 1321,12 EUR delspinigius, iš jų 412,16 EUR už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 10 d. iki 2018 m. birželio 10 d. ir 908,96 EUR už laikotarpį nu 2018 m. birželio 10 iki 2018 m. rugsėjo 19 d. (CK 6.71 str. 1 d., sutarties 2.4 p.), 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Teismas atmetė priešieškinį dalyje dėl nuostolių atlyginimo, nes atsakovė neįrodė ieškovės neteisėtų veiksmų priežastinio ryšio su atsakovės negautomis pajamomis dėl apyvartos sumažėjimo.

3616.

37Teismas, spręsdamas dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo, vertino sutarties 8 punkto nuostatas, numatančias, kad nuomos sutartis nuomotojo iniciatyva nutraukiama pranešant raštu nuomininkui prieš tris mėnesius, jeigu nuomininkas viena kalendorinį mėnesį vėluoja sumokėti nuomos mokestį arba nuomininkas iš esmės blogina patalpų būklę, patalpos naudojamos ne pagal paskirtį. Nustatė, kad atsakovė nutraukė nuomos mokesčio mokėjimą dėl to, jog tarp šalių kilo konfliktas dėl trukdymo nuomininkui naudotis prie nuomojamų patalpų esančia aikštele. Nors atsakovės prievolės vykdymo sustabdymas ir buvo neadekvatus neteisėto ieškovės elgesio, pastatant nuomojamų patalpų aikštelėje statybinius blokus, sukeltoms pasekmėms, tačiau tai nepanaikina nei ieškovės veiksmų neteisėtumo, nei jų sukeltų nepatogumų patalpų nuomininkui. Teismas vertino aplinkybę, kad ieškovė per savo įgaliotą asmenį K. Š. reikalavo tiek atsakovę, kaip patalpų nuomininkę, tiek kitus pastato naudotojus mokėti už naudojimąsi aikštele, o atsakovei nevykdant tokio reikalavimo, ieškovės iniciatyva buvo aptverta aikštelės dalis statybiniais blokais, kas sumažino tiek aikštelės plotą, tiek transporto judėjimo joje galimybes.

3817.

39Teismas atsižvelgė į nuomos mokesčio nemokėjimo priežastis bei sprendė, kad nuomos mokesčio nemokėjimo traktavimas kaip esminis sutarties pažeidimas, suteikiantis teisę nuomotojui nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, neatitiktų šalių interesų pusiausvyros, leistų įgyvendinti ieškovei tuos tikslus, kurių ji siekė neteisėtais veiksmais. Pažymėjo, kad nors sutarties 2.2. punktas numato galimybę keisti nuomos mokesčio dydį, jis negali būti keičiamas vienašališkai. Sprendė, jog ieškovė neturėjo teisės vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, o nepagrįstu nuompinigių nemokėjimu jos pažeista teisė gali būti atkurta priteisiant skolą ir delspinigius. Teismas, iš dalies patenkinęs ieškinį bei priešieškinį, bylinėjimosi išlaidas paskirstė tarp šalių proporcingai patenkintų jų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 str. 2 d.).

40III.Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus motyvai

4118.

42Apeliaciniu skundu ieškovė V. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d. dalį sprendimo, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl atsakovės iškeldinimo, ir kuria iš dalies tenkintas atsakovės priešieškinis dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ir priimti toje dalyje naują sprendimą, kuriuo ieškovės patikslintą ieškinį tenkinti visiškai, o atsakovės priešieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti ieškovei iš atsakovės visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios liko neišspręstos nurodytu sprendimu, o taip pat visas jos patirtas bylinėjimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

4319.

44Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės, procesinės teisės normas, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, darė prieštaringas išvadas. Teismas, nustatydamas, kad blokų sudėjimas mažoje stovėjimo aikštelės dalyje nėra pakankamas prievolės pažeidimas ir nepateisina nuomos mokesčio nemokėjimo, tuo pačiu pripažino vienašališką nuomos sutarties nutraukimą (įvykusį dėl nuomos mokesčio ilgalaikio nemokėjimo) neteisėtu, nes rėmėsi atsakovo raštu dėl nuomos mokesčio mokėjimo sustabdymo.

4520.

46Teismas sutiko su tuo, kad blokai netrukdė atsakovei vykdyti jo veiklos ir kad tariamų nuostolių atsakovė neįrodė, tačiau sprendime prieštaringai teigiama, kad visgi tai apsunkino atsakovės veiklą, todėl negalima nutraukti nuomos sutarties, nors nuomininkas iš viso nemokėjo nuomos mokesčio.

4721.

48Sprendime padaryta išvada dėl blokų išvežimo datų yra klaidinga, nes byloje yra rašytinis įrodymas, jog dalis blokų buvo išvežta dar 2018 m. liepos mėnesį, o dėl tos priežasties, kad prie likusių pačios atsakovės sustumtų į aikštelės pakraštį blokų nebuvo galima prieiti dėl iškastos tranšėjos, paskutiniai blokai buvo išvežti 2018 m. rugsėjo mėnesį. To fakto, kad blokai buvo pačios atsakovės technika sustumti į aikštelės pakraštį, nepaneigė nei atsakovės atstovas, nei jo prašymu apklausti liudytojai. Priešingai, byloje yra fotonuotraukos, kurios patvirtina faktą, jog blokai netrukdė sunkiasvoriam transportui išvežti metalo laužą.

4922.

50Nuomos mokestis buvo nemokamas visiškai ne dėl statybinių blokų aikštelėje, kadangi mokėjimo prievolė pradėta nevykdyti dar iki blokų pastatymo aikštelėje ir taip tęsėsi net ir po blokų išvežimo. Kadangi nuomininkas nevykdo savo prievolės niekaip to nepateisinant yra pagrindas dėl ilgalaikio nuomos mokesčio nemokėjimo pripažinti tai esminiu sutarties pažeidimu bei vienašališkai nutraukti nuomos sutartį.

5123.

52Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nuomos sutartis nutraukta neteisėtai, nevertino ir/ar nenurodė daugelio ieškovės motyvų, visapusiškai ir objektyviai neišnagrinėjo visų reikšmingų bylos aplinkybių, konstatavęs, kad nuomos mokestis buvo nemokamas neturint tam jokio teisėto pagrindo, kad nuomininkas nemokėjo nuomos mokesčio dar iki statybinių blokų išdėstymo aikštelėje, taip pat ir toliau nemokėjo mokesčio ir po dalies, ir po visiško blokų pašalinimo, nepagrįstai sprendė, kad keletą mėnesių trukęs nuomos mokesčio nemokėjimas nėra pakankamas pagrindas nutraukti patalpų nuomos sutartį. Šie teiginiai prieštarauja patys sau ir prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Nuomos mokestis buvo nemokėtas keletą mėnesių, nuomininkas buvo ragintas susimokėti, tačiau to piktybiškai nedarė, todėl ieškovė buvo priversta nutraukti nuomos sutartį, vadovaudamasi sutarties nuostatomis ir CK 6.217 straipsnio 1 dalimi dėl esminio sutarties pažeidimo.

5324.

54Byloje buvo pateikta pakankamai įrodymų (tame tarpe ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, įmonės nepertraukiamas veiklos vykdymas ir patalpose, ir aikštelėje), pagrindžiančių blokų pastatymo aikštelėje visišką netrukdymą atsakovės veiklai, todėl blokų pastatymo aplinkybė negali pateisinti nuomos mokesčio nemokėjimo (ką teismas pripažino). Teismas nepagrįstai tuo pačiu pagrindu pripažino sutarties nutraukimą (dėl nuomos mokesčio nemokėjimo) neteisėtu.

5525.

56Nurodo, kad ieškovė iškart po sprendimo priėmimo pateikė teismui prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo teismui neišsprendus ieškovės patirtų išlaidų už advokatų teisines paslaugas priteisimo iš atsakovės, tačiau teismas taip ir neišsprendė šio klausimo.

5726.

58Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo netenkinti, palaiko savo apeliacinio skundo argumentus.

5927.

60Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Expomet“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį visa apimtimi, o priešieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

6128.

62Nurodo, kad nesutinka su sprendimu ta apimtimi, kuria iš atsakovės priteistas nuomos mokestis ir kuria atsisakyta priteisti atsakovės patirtus nuostolius. Nors teismas pagrįstai konstatavo, kad tinkamai naudotis patalpomis yra būtina prie pastato esanti aikštelė, per kurią privažiuojama prie patalpų, pakraunami ir iškraunami atvykę sunkvežimiai, tačiau nepagrįstai pripažino, kad atsakovė neįrodė prievolės mokėti nuomos mokestį sulaikymo pagrindo. Sutartimi yra perduota nevaržoma aikštelės valdymo ir naudojimo teisė, todėl esant kliuviniams naudotis išsinuomotu turtu, ką teismas pripažino buvus, negali būti reikalaujama ir toliau mokėti nuomos mokestį. Sutartis pažeista iš ieškovės pusės, kadangi atsakovė praktiškai negalėjo naudotis patalpomis, dėl aikštelėje sudėtų blokų buvo neįmanoma prie patalpų patekti sunkiasvorei technikai, kas yra būtina atsakovei vykdant kasdienę veiklą.

6329.

64Nesutinka su ieškovės tvirtinimais, jog ir esant blokams privažiavimas buvo įmanomas. Net jei klijentai, atvežantys metalo laužą, atvažiuotų mažesniais automobiliais, tai nereiškia, jog patalpomis be aikštelės galima tinkamai naudotis: supirkto metalo laužo išvežimas iš patalpų vykdomas ypač didele sunkiasvore technika (tam pritaikytais sunkvežimiais), šie faktai yra pagrįsti byloje esančiais įrodymais. Ieškovė turėjo pareigą užtikrinti, jog patalpų naudojimas būtų įmanomas, netrukdomas ir nevaržomas pagal sutartyje nurodytą paskirtį - juodųjų ir spalvotų metalų laužo supirkimui ir laikinam saugojimui, tačiau buvo išdėlioti betono blokai aikštelėje. Negalėjimas naudotis aikštele sąlygoja negalėjimą visavertiškai naudotis ir patalpomis. Atsakovė negalėjo naudoti nuomojamų patalpų tuo tikslu, kuriam jos buvo išnuomotos, todėl pagrįstai sustabdė savo prievolių vykdymą ir nuomos mokesčio mokėti neprivalėjo.

6530.

66Teigia, kad teismas taip pat be pagrindo atsisakė priteisti nuostolius, kurie buvo patirti todėl, jog buvo negalima naudotis patalpomis bei aikštele. Į bylą buvo pateikti paskaičiavimai, kaip ta žala susidarė. Teismas nepagrįstai jų nelaikė pakankamais įrodymais. Dėl neteisėtų V. V. veiksmų, kurie blogina privažiavimą prie patalpų, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo, atsakovė patyrė nuostolius, t. y. negavo pajamų, jos sumažėjo, prarado klientus. UAB „Expomet“ palygino trijų metų laikotarpio pajamas ir klientų srautus ir nustatė, jog pajamos dėl V. V. neteisėtų veiksmų sumažėjo 18,59 proc., klientų srautas per šių metų kovo ir gegužės mėn. sumažėjo net 596 klientais, metalo supirko net 67 tonomis mažiau, tačiau teismas reikalavimą nepagrįstai atmetė.

6731.

68Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė prašo skundo netenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas išvadą, jog blokai netrukdė UAB „Expomet“ vykdyti veiklos, padarė įvertinęs įrodymus byloje. Tai paneigia atsakovės motyvus, jog klientų srautas sumažėjo, kadangi apsilankiusių klientų ir supirktų atliekų kiekis iš esmės nesiskyrė nuo tų mėnesių, kai blokų aikštelėje nebuvo. Teismas vertino ieškovės pateiktas fotonuotraukas, kurios patvirtino, kad sunkiasvorei technikai patekti į patalpas dėl laikinai sustatytų blokų nebuvo jokių kliūčių, ir tai paneigė liudytoju apklausto bendrovės komercijos direktoriaus parodymai.

6932.

70Byloje nebuvo įrodyta žala, jos dydis, ieškovės neteisėti veiksmai, galėję sąlygoti realią turtinę žalą. Pačios apeliantės nurodomoje kasacinio teismo byloje pažymėta, kad turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių jis ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų. Atsakovė neįrodė patirtų negautų pajamų, kadangi įmonės klientų srautai praktiškai nekito iki ir po blokų pastatymo aikštelėje. Teismas kritiškai vertino atsakovės pateiktas 3 diagramas ir 3 ekselines lenteles, kurios neįrodo, kad apyvartos svyravimai ir klientų skaičiaus pokyčiai yra susiję su ieškovės veiksmais. Analizuojant šiuos įrodymus akivaizdu, jog atsakovės veiklos pelningumas (pavyzdžiui) 2016 metų kovo – gegužės mėnesiais irgi buvo ženkliai sumažėjęs lyginant su tuo pačiu 2015 metų laikotarpiu, ir priešingai – 2018 metų balandžio mėnesį jis net šiek tiek išaugo lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu. Atsakovės veikla paskutinius 3 metus nebuvo stabili ir remtis vien tik lentelėmis dėl atsakovės veiklos nesklandumų bandant apkaltinti ieškovę yra nesąžininga.

7133.

72Nuomos mokestis buvo nemokamas ne dėl statybinių blokų aikštelėje, kadangi nuomos mokesčio mokėjimo prievolė pradėta nevykdyti dar iki blokų pastatymo aikštelėje ir tęsėsi ir po blokų išvežimo. Tai reiškia, kad nuomininkas nevykdo savo prievolės to niekaip nepateisinant ir yra absoliutus pagrindas dėl ilgalaikio nuomos mokesčio nemokėjimo pripažinti tai esminiu sutarties pažeidimu bei vienašališkai nutraukti nuomos sutartį.

73IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7434.

75Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas apeliacinius skundus, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja skundus pagal apeliančių nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

7635.

77Byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. balandžio 1 d. sudarė Negyvenamųjų gamybos patalpų nuomos sutartį Nr. VV-2017, pagal kurią ieškovė įsipareigojo išnuomoti – perduoti nuomininkui uždarajai akcinei bendrovei „Expomet“ laikinai valdyti nuomos teise 278,63 kv. m. ploto negyvenamas gamybos patalpas: unikalus Nr. ( - ), plotas 171,85 kv. m. ir unikalus Nr. ( - ), plotas 106,78 kv. m., esančias pastate adresu ( - ), juodųjų ir spalvotų metalo laužo supirkimui ir laikinam saugojimui, o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomotojai 920 EUR per mėnesį nuomos mokestį (e.b.l. 10-12, tomas 1). Atsakovė nuo 2018 m. kovo 10 d. nemokėjo ieškovei nuomos mokesčio; nuomos mokestis nesumokėtas už laikotarpį nuo 2018 m. vasario mėnesio iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio imtinai. Atsakovė 2018 m. kovo 22 d. raštu „Dėl 2017-04-01 negyvenamųjų gamybos patalpų nuomos sutarties pažeidimo, prievolės mokėti nuomos mokestį vykdymo sustabdymo, vienašalio sutarties pakeitimo bei nesąžiningų veiksmų“ pranešė ieškovei, kad sustabdo nuomos mokesčio mokėjimą pagal nuomos sutartį, kol nebus sudarytos sąlygos tinkamai naudotis patalpomis, esančiomis ( - ), pagal paskirtį (e.b.l. 27-28, 29, tomas 1). Atsakovė rašte nurodė, kad ieškovė kaip nuomotoja pažeidė sutartį, dėl ieškovės vykdomo nuomos sutarties pažeidimo atsakovė kaip nuomininkė negali naudotis nuomojamomis patalpomis, nes dėl aikštelėje sudėtų statybinių blokų neįmanoma prie patalpų patekti sunkiasvorei technikai, kas yra būtina atsakovei vykdant nuomos sutartyje numatytą komercinę veiklą, kuriai išnuomotos patalpos.

7836.

79Ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. raštu pateikė atsakovei atsakymą, kuriuo išreiškė nesutikimą su atsakovės pretenzija ir pareikalavo atsakovę nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per penkias dienas nuo šio atsakymo gavimo dienos sumokėti ieškovei nuomos mokesčio skolą, taip pat apsvarstyti ieškovės pasiūlymą pakeisti sutarties 2.1 punktą, nustatant 1602,00 EUR dydžio mėnesinį nuomos mokestį (e.b.l. 15-19, tomas 1).

8037.

81Atsakovė nuomos mokesčio skolos ieškovei nesumokėjo. Ieškovė 2018 m. gegužės 22 d. pranešė atsakovei, kad nutraukia sutartį nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d., atsakovei per ieškovės nustatytą papildomą terminą neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų (e.b.l. 23-25, tomas 1). Po to atsakovė ieškovės reikalavimų nevykdė, nuomojamų patalpų neatlaisvino, nuomos mokesčio nemokėjo.

8238.

83Byloje kilo ginčas tarp šalių dėl to, ar atsakovė turėjo teisę sustabdyti nuomos mokesčio mokėjimą, argumentuojant tuo, kad ieškovei inicijavus statybinių blokų pastatymą aikštelėje atsakovei trukdoma tinkamai naudotis išsinuomotomis patalpomis bei aikštele.

8439.

85Atsakovė apeliaciniame skunde nesutinka su teismo išvada, kad ji neįrodė prievolės mokėti nuomos mokestį sulaikymo pagrindo. Teismas priteisė iš atsakovės nesumokėtą nuomos mokestį, delspinigius bei procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos. Sprendė, kad neįrodyta, jog dėl statybinių blokų pastatymo aikštelėje nuomos mokesčio nemokėjimo laikotarpiu atsakovė negalėjo naudotis ir nesinaudojo nuomojamomis patalpomis pagal nuomos sutartyje numatytą paskirtį, o vienetiniai atvejai, kuomet stambių gabaritų transporto priemonės negalėjo privažiuoti prie atsakovės nuomojamų patalpų, nelaikytinos adekvačiu pagrindu atsakovei visiškai nevykdyti savo prievolės mokėti nuomos mokestį. Teisėjų kolegija su tokiomis išvadomis sutinka. Atsakovė galėjo naudotis išnuomotomis jai patalpomis, jomis naudojosi, privažiuoti galėdama servitutiniu 10 m. pločio servitutiniu keliu. Nenustatyta, kad realiai buvo suvaržyta atsakovės veikla.

8640.

87Civilinės teisės normos suteikia galimybę asmeniui tam tikrais atvejais panaudoti veiksmus savo teisei priverstinai įgyvendinti – savigyną. CK 1.139 straipsnyje nustatyta, kad ginant savo civilines teises savigyną leidžiama naudoti tik CK nustatytais atvejais, be to, savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų; naudojant savigyną, būtina gerbti žmogaus teises ir laisves bei laikytis įstatymų reikalavimų. Vienas iš savigynos būdų – prievolės vykdymo sustabdymas. Pagal teismų praktiką, prievolės vykdymas gali būti sustabdytas, kai: pirma, prievolė yra dvišalė, t. y. skolininkas ir kreditorius turi priešpriešinių reikalavimų; antra, skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad prievolės vykdymo sustabdymą galima pateisinti; trečia, prievolės įvykdymo sustabdymas turi būti adekvatus kitos šalies neįvykdytai (netinkamai įvykdytai) sutarties daliai; ketvirta, teise sustabdyti prievolės vykdymą šalys privalo naudotis sąžiningai ir protingai (CK 6.58 str. 7 d., 6.207 str. 3 d.). Pagrindų stabdyti prievolės vykdymą buvimas yra fakto klausimas, todėl, kilus skolininko ir kreditoriaus teisminiam ginčui dėl prievolės vykdymo sustabdymo pagrįstumo, teismas kiekvienu konkrečiu atveju pagal pateiktus įrodymus sprendžia, ar pagrįstai skolininkas stabdė prievolės kreditoriui vykdymą.

8841.

89Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2016). Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus. Vien ta aplinkybė, jog teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei nurodo atsakovė, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės.

9042.

91Nustatyta, kad nuomos sutartyje šalys numatė, jog prie nuomojamų patalpų priskirtos naudotis aikštelės plotas ir dislokacija turi būti pakankama nuomininkui ir jo klientams bei saugos tarnybai be jokių suvaržymų atvykti prie nuomojamų patalpų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutartyje administracinių teisės pažeidimų byloje Nr. II-464-1035/2018, kuri apeliacinės instancijos teismo palikta nepakeista, konstatuota, kad K. Š. 2018 m. kovo 9 d., apie 19.30 val., būdamas V. V. įgaliotu atstovu, realizavo savo teisę nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, pažeisdamas kitų bendraturčių teisę naudotis jiems priklausančiu turtu, t. y. ( - ), žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), atvežė ir pastatė betoninius statybinius pamatų blokus, kuriais neteisėtai atitvėrė tą žemės sklypo dalį, kuri, jo manymu, išnuomota būtent V. V.. Užtverdamas privažiavimą prie pastato, neteisėtai trukdė IĮ „Autofondas“, autoserviso „Pneumocentras“ darbuotojams ir jų klientams patekti į pastatą, trukdė UAB „Expomet“ veiklai, nes atvažiavęs transportas negalėjo paimti metalo laužo iš supirktuvės ir jį išvežti, taip pat užtvėrė kelią automobiliams, kurie buvo palikti stovėti aikštelėje, sudarydamas kliūtį išvažiuoti, šiais veiksmais pažeidė CK 4.75 straipsnio 1 dalį (e.b.l. 46, tomas 2). Aplinkybė, jog aikštelės dalis 2018 m. balandžio 25 d. buvo užtverta mūriniais blokais, kurie apriboja aikštelės naudojimą kitiems žemės sklypo nuomininkams; užimamas bendras plotas – 940 kv. m, konstatuota ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. rugsėjo 19 d. administracinio nusižengimo protokole, surašytame V. V. atžvilgiu (e.b.l. 45, tomas 2).

9243.

93Tačiau iš G. P. 2018 m. spalio 10 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. FA-19/18/31 nustatyta, kad atlikus statybiniais blokais aptvertos aikštelės matavimą pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2018 m. balandžio 25 d. prie žemės naudojimo akto pridėtą situacijos schemą, atstumas nuo tvoros iki V. V. nuosavybės teise priklausančių patalpų sienos, plane pažymėtos indeksais A ir D, yra 38 metrai; plane pažymėtų sutartiniais indeksais B ir C iki tvoros – apie 26,27 m; atstumas nuo plane pažymėtų indeksais B ir D objektų iki pastato sienos yra 11,12 m, tarp C ir E iki pastato sienos – 11,12 m (e.b.l. 7-29, tomas 2).

9444.

95Atsakovės pateiktos klientų, apsilankiusių Savanorių supirkimo sandėlyje ir atliekų, supirktų Savanorių supirkimo sandėlyje 2016 – 2018 m. kiekio lentelės patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2018 m. gegužės mėnesio pas atsakovę lankėsi klientai ir buvo superkamos metalo atliekos; apsilankiusių klientų ir supirktų atliekų kiekis iš esmės nesiskyrė nuo 2018 m. sausio ir vasario mėnesiais užfiksuoto kiekio, t.y. kada statybinių blokų nebuvo (e.b.l. 35, tomas 2).

9645.

97Nurodytos aplinkybės pagrįstai leido pirmosios instancijos teismui daryti išvadą, kad atsakovė byloje neįrodė, jog dėl pastatytų statybos blokų ji negalėjo vykdyti veiklos nuomojamose patalpose, tai paneigė jos pačios pateikti rašytiniai įrodymai dėl veiklos rezultatų. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad iš byloje esančių fotonuotraukų matosi, jog, net ir esant pastatytiems statybiniams blokams, iš atsakovės nuomojamų patalpų išvažiuoja sunkiasvoris automobilis (e.b.l. 65-67, tomas 2), kas patvirtina, jog atsakovė veiklą vykdė bei buvo įmanoma su sunkiasvore technika vežti metalo laužą. Be to, ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovės ir kitų pastato,kuriame yra nuomojamos patalpos, bendraturčiams nuomos pagrindais perduotame valdyti valstybinės žemės sklype yra nustatytas kelio servitutas 2000-05-04 apskrities viršininko įsakymo pagrindu, šio kelio servituto plotas 1933,00 kv.m., o kelio servituto plotis – 10 metrų, kuris užtikrina privažiavimą ne tik į gretimą sklypą, bet ir esamame sklype privažiavimą prie atsakovės nuomojamų patalpų (e.b.l. 165-185, tomas 1).

9846.

99Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutartyje administracinių teisės pažeidimų byloje Nr. II-464-1035/2018 nurodyta, kad nebuvo pažeistos su valstybe sudarytos žemės sklypo nuomos sutarties 7.5 punkto reikalavimas dėl žemės servitutų.

10047.

101Įvertinus įrodymų visumą spręstina, kad statybiniai blokai, sudėti žemės sklypo šiaurinėje dalyje, paliekant servitutinį kelią, jo neužtvėrė, transporto priemonės, nors ir esant apsunkinam pravažiavimui, turėjo galimybę naudotis šiuo keliu patenkant iki atsakovės nuomojamų patalpų. Aplinkybė, kad kitų įmonių klientai ar darbuotojai statė automobilius servitutiniame kelyje bei sudarė kliūtis atsakovei, neleidžia spręsti, jog dėl to atsakomybė kyla ieškovei.

10248.

103Teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantys įrodymai leido teismui konstatuoti, kad, nors ir buvo sustatyti statybiniai blokai aikštelėje, kurie sudarė nepatogumų atsakovei ir kažkiek apsunkino pravažiavimą, tačiau atsakovė nepaisant šių apribojimų veiklą vykdė, naudojosi nuomojamomis patalpomis bei aikštele, galėjo privažiuoti prie nuomojamų patalpų. Atsakovė neįrodė, kad dėl aikštelės ploto, dislokacijos ji ar jos klientai laikotarpiu nuo 2018 m. vasario mėnesio iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio imtinai negalėjo atvykti prie nuomojamų patalpų. Aplinkybė, kad dėl pastatytų statybos blokų privažiavimas su stambiagabarite technika buvo sudėtingesnis, vairuotojams buvo sunkiau manevruoti bei įvažiuoti/išvažiuoti iš atsakovės nuomojamų patalpų neužkliudant blokų, nereiškia, kad atsakovė galėjo visiškai nevykdyti savo prievolės mokėti nuomos mokestį. Pripažintina, kad šiuo atveju prievolės įvykdymo sustabdymas negalėtų būti pripažįstamas adekvačiu kitos šalies netinkamai įvykdytai sutarties daliai.

10449.

105Be to, kaip pagrįstai pažymėjo teismas, atsakovė pradėjo nevykdyti savo prievolės mokėti nuomos mokesčio anksčiau, nei atsirado kliūtys (2018 m. kovo 9 d.) t. y. nuo vasario mėnesio. Atsakovė nuomos mokesčio sutartyje nustatytais terminais nemokėjo ir po to, kai blokai buvo pašalinti (dalis blokų iš aikštelės išvežta 2018 m. liepos 1 d., dalis - 2018 m. rugsėjo 7 - 8 d. (e.b.l. 62, tomas 2)).

10650.

107Byloje nustatyta, kad atsakovė sumokėjo dalį nuomos mokesčio (673 Eur) tik už 2018 m. spalio mėnesį (e. b.l. 186, tomas 1). Minėtos aplinkybės neleidžia spręsti, kad teise sustabdyti prievolės vykdymą atsakovė naudojosi sąžiningai ir protingai. Todėl pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog esant nustatytų aplinkybių visumai, atsakovė neturėjo teisėto pagrindo visiškai nevykdyti savo prievolės mokėti nuomos mokestį. Teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės ieškovės reikalaujamas nuomos mokesčio sumas.

10851.

109Ieškovė apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria patenkintas atsakovės priešieškinio reikalavimas dėl šalių sudarytos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

11052.

111Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl nuomos sutarties nutraukimo pažymėjo, kad prievolės vykdymo sustabdymas buvo neadekvatus neteisėto ieškovės elgesio, pastatant nuomojamų patalpų aikštelėje statybinius blokus, sukeltoms pasekmėms, tačiau tai nepanaikina ieškovės veiksmų neteisėtumo, jų sukeltų nepatogumų patalpų nuomininkui. Teismas įvertino, kad buvo reikalaujama iš patalpų nuomininkės mokėti už naudojimąsi aikštele, jai nevykdant tokio reikalavimo, ieškovės iniciatyva buvo aptverta aikštelės dalis statybiniais blokais, kas sumažino tiek aikštelės plotą, tiek transporto judėjimo joje galimybes. Teismas atsižvelgė į nuomos mokesčio nemokėjimo priežastis bei sprendė, kad nuomos mokesčio nemokėjimo traktavimas kaip esminis sutarties pažeidimas, suteikiantis teisę nuomotojui nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, neatitiktų šalių interesų pusiausvyros, leistų įgyvendinti ieškovei tuos tikslus, kurių ji siekė neteisėtais veiksmais.

11253.

113Kasacinio teismo praktika, aiškinant vienašalį sutarties nutraukimą reglamentuojančias teisės normas, nurodo, jog įprastinėmis aplinkybėmis, nesant ypatingų atvejų (pvz., nurodytų CK 6.204 str.), sutartis gali būti vienašališkai (nesikreipiant į teismą) nutraukta esant šiems pagrindams: 1) esant esminiam sutarties pažeidimui (CK 6.217 str. 1, 2 d., specialiosios normos, pvz., CK 6.497, 6.498 str.); 2) neįvykdžius sutarties per papildomai nustatytą protingą terminą (CK 6.209 str., 6.217 str. 3 d.); 3) šalių sutartyje nustatytais pagrindais (CK 6.217 str. 5 d.), kurie gali būti nesiejami su esminiais sutarties pažeidimais. Taigi sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, t. y. nesikreipiant į teismą, tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2011).

11454.

115Sutartyje ir įstatyme nustatytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tai, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-690/2015). Teismas įvertina, ar sutarties sąlyga dėl teisės vienašališkai ją nutraukti nepažeidžia imperatyviųjų įstatymo nuostatų. Iš sutarties atsiradusi teisė vienašališkai nutraukti sutartį realizuojama tik dėl tų aplinkybių, kurios sutartyje aptartos kaip pagrindas vienašališkai sutartį nutraukti.

11655.

117Ginčo Negyvenamųjų gamybos patalpų nuomos sutarties 8.2.1 papunktyje numatyta, kad nuomos sutartis nuomotojo iniciatyva nutraukiama pranešant raštu nuomininkui prieš tris mėnesius, jeigu nuomininkas vieną kalendorinį mėnesį vėluoja sumokėti nuomos mokestį. Byloje neginčijama, kad atsakovė nemokėjo už patalpų nuomą nuo 2018 m. vasario mėnesio, argumentuodama tuo, kad ji sustabdė prievolės vykdymą. Ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. raštu, kuris atsakovei įteiktas 2018 m. gegužės 4 d., pateikė atsakovei atsakymą, kuriuo pareikalavo atsakovę nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per penkias dienas nuo šio atsakymo gavimo dienos sumokėti ieškovei nuomos mokesčio skolą, taip pat apsvarstyti ieškovės pasiūlymą pakeisti sutarties 2.1 punktą, nustatant 1602 EUR dydžio mėnesinį nuomos mokestį (e.b.l. 15-19, tomas 1). Atsakovė nuomos mokesčio skolos ieškovei nustatytu terminu ar vėliau, iki pranešimo apie sutarties nutraukimą, nesumokėjo. Ieškovė 2018 m. gegužės 22 d. pranešė atsakovei, kad nutraukia sutartį nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d., t.y. po 3 mėnesių, atsakovei per ieškovės nustatytą papildomą terminą neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų (e.b.l. 23-25, tomas 1).

11856.

119Sprendžiant dėl sutarties nutraukimo aplinkybių, pažymėtina, jog ginčo esmę sudaro nuomos sutarties nutraukimo pagrindo, nurodyto ieškovės rašte analizė. Todėl analizuotinos tik aplinkybės, susijusios su šiame rašte išdėstytais nuomos sutarties pažeidimais, t.y. nuomos mokesčio nemokėjimu. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, esant sutartinėms nuostatoms dėl vienašališko sutarties nutraukimo, teismas neturi pagrindo vertinti, ar atsakovės padarytas pažeidimas galėjo būti pripažintas esminiu ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatas. Sprendžiant dėl sutarties 8 punkte numatyto sutarties nutraukimo pagrindo, pažymėtina, kad CK 6.497 straipsnis taip pat numato, jog nuomotojas turi teisę pareikšti teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą ir tuo atveju, jeigu nuomininkas nemoka nuomos mokesčio. Tokiu atveju skolininko teisės ginamos nustatant nutraukimo sąlygas, tvarką bei nutraukimo padarinius.

12057.

121CK 6.497 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, kad nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą tik po to, kai jis nusiuntė nuomininkui rašytinį įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per protingą terminą, tačiau nuomininkas, gavęs tokį įspėjimą, per protingą terminą prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino. Byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovė nemokėjo už patalpų nuomą laikotarpyje nuo 2018 m. vasario mėnesio, kaip konstatuota anksčiau, nuomininkė neturėjo pagrindo sustabdyti prievolės vykdymo ir atsisakyti mokėti už patalpų nuomą. Taip pat nustatyta, jog atsakovė per ieškovės nurodytą įspėjime terminą nuomos mokesčio nesumokėjo, dėl to sutartis vienašališkai ieškovės iniciatyva nutraukta.

12258.

123Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju egzistavo sutartyje numatytas pagrindas vienšališkam sutarties nutraukimui, o atsakovė neįrodinėja, kad būtų buvusi pažeista sutarties nutraukimo tvarka. Aplinkybės dėl statybinių blokų pastatymo atsakovei kilusių problemų dėl sunkiasvorės technikos pravažiavimo, pripažinus, kad blokų pastatymas iš esmės nesutrikdė atsakovės veiklos, ieškovės veiksmai siekiant padidinti mokėtiną nuomos kainą, neleidžia spręsti, jog nebuvo teisinio pagrindo nuomotojai vienašališkai nutraukti nuomos sutartį dėl sutarties 8 punkto pažeidimo.

12459.

125Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas prieštaringai vertino bylos faktines aplinkybes, nustatęs, kad nebuvo pagrindo atsakovei sustabdyti nuomos mokesčio mokėjimą bei priteisęs susidariusį įsiskolinimą iš atsakovės, ir pasisakydamas, kad ieškovė, atsakovei sistemingai nemokant nuomos mokesčio, neturėjo pagrindo nutraukti nuomos sutarties. Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas atsakovės priešieškinys dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – šis priešieškinio reikalavimas atmestinas.

12660.

127Atitinkamai pripažinus, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d. teisėtai, laikytinas pagrįstu ieškinio reikalavimas iškeldinti atsakovę su visais daiktais iš negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ). CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės.

12861.

129Nagrinėjamu atveju pripažinus, jog nuomos sutartis nutraukta pagrįstai, ieškovė įgijo teisę reikalauti iškeldinti atsakovę iš nuomojamų patalpų teismo tvarka. Todėl ieškovės ieškinys turėjo būti tenkinamas visa apimtimi. Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismo sprendimo, dalis, kuria netenkintas ieškinys, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – atsakovė iškeldintina iį nuomojamų patalpų, įvertinus atsakovės veiklos pobūdį atsakovei nustatytinas 1 mėnesio terminas, skaičiuotinas nuo sprendimo įsiteisėjimo, patalpoms atlaisvinti.

13062.

131Atsakovė apeliaciniu skundu taip pat nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo atsisakyta priteisti iš ieškovės galimai atsakovės patirtus nuostolius. UAB „Expomet“ nurodo, kad palygino trijų metų laikotarpio pajamas ir klientų srautus ir nustatė, jog pajamos dėl V. V. neteisėtų veiksmų sumažėjo 18,59 proc., klientų srautas per šių metų kovo ir gegužės mėn. sumažėjo net 596 klientais, metalo supirko net 67 tonomis mažiau, dėl ko atsakovė negavo pajamų, t. y. patyrė žalą 6567,12 EUR sumai.

13263.

133Pirmosios instancijos teismas vertino atsakovės pateiktus įrodymus: klientų, apsilankiusių Savanorių supirkimo sandėlyje ir atliekų, supirktų Savanorių supirkimo sandėlyje 2016 – 2018 m. kiekio lenteles, nustatė, kad iš jų matyti, jog laikotarpiu nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2018 m. gegužės mėnesio lankėsi klientai ir buvo superkamos metalo atliekos; apsilankiusių klientų ir supirktų atliekų kiekis iš esmės nesiskyrė nuo 2018 m. sausio ir vasario mėnesiais užfiksuoto kiekio (e.b.l. 35, tomas 2). Teismas pripažino, kad atsakovės argumentai, jog 2017 metais tais pačiais mėnesiais apsilankiusių klientų ir supirktų atliekų kiekis buvo didesnis, nepatvirtina, jog minėtų pakyčių priežastis buvo ieškovės veiksmai. Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė ieškovės neteisėtų veiksmų priežastinio ryšio su atsakovės negautomis pajamomis dėl apyvartos sumažėjimo. Su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis teisėjų kolegija sutinka.

13464.

135Atsakovės reikalavimui dėl nuostolių priteisimo taikytinos sutartinės civilinės atsakomybės taisyklės (CK 6.245 straipsnis), o atsakovei kyla pareiga įrodyti civilinės atsakomybės taikymo sąlygas. Byloje buvo nustatyti nuomotojos neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlyga, nuomotojai inicijavus statybinių blokų aikštelėje pastatymą. Pagal CK 6.249 straipsnį žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga. Žala nėra preziumuojama, todėl jos dydį privalėjo įrodyti atsakovė. Žala įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais, jie kaip ir žala, skirstomi į tiesioginius (realiai patirtus) ir netiesioginius (negautos pajamos, prarastos galimybės vertė). Pagal kasacinio teismo praktiką negautos pajamos kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-418/2014). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008). Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamos suprantant jas kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Negautos pajamos reiškia negautą grynąjį pelną (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2008; 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-336/2008; kt.).

13665.

137Atsakovė negautas pajamas apskaičiavo palyginusi trijų metų laikotarpio pajamas ir klientų srautus, teigė nustačiusi, kad pajamos dėl V. V. neteisėtų veiksmų sumažėjo 18,59 proc., klientų srautas per šių metų kovo ir gegužės mėn. sumažėjo net 596 klientais, metalo supirko net 67 tonomis mažiau. Tačiau pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad pagal pačios atsakovės pateiktus duomenis tuo metu apsilankiusių klientų ir supirktų atliekų kiekis iš esmės nesiskyrė nuo 2018 m. sausio ir vasario mėnesiais užfiksuoto kiekio. Atsakovės veiklos pelningumas 2016 metų kovo – gegužės mėnesiais irgi buvo ženkliai sumažėjęs, lyginant su tuo pačiu 2015 metų laikotarpiu, 2018 metų balandžio mėnesį jis išaugo lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu. Atsakovės pateiktos lentelės leidžia spręsti, kad įmonės veikla paskutinius 3 metus nebuvo stabili, gautinų pajamų dydis negali būti prognozuojamas, jos negali būti numatomos iš anksto net ir vykdant veiklą įprastai, nesant tam fizinių kliūčių. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė teigia, kad negavo 6567,12 Eur pelno, tačiau, kaip minėta, turėtų būti įrodinėjama, koks buvo būtent grynojo pelno pokytis. Pagal visas nustatytas aplinkybes pagrįstai daroma išvada, kad atsakovė neįrodė negautų pajamų iš klientų dėl ieškovės veiksmų dydžio, t.y. patirtos žalos.

13866.

139Be to, byloje buvo nustatytos aplinkybės, kad statybiniai blokai sudarė nepatogumų atsakovei, kadangi važiuojant sunkiasvore technika įvažiavimas bei išvažiavimas iš patalpų buvo sudėtingesnis, tačiau, visgi, jis buvo įmanomas ir atsakovė blokų buvimo metu veiklą vykdė, buvo vežamas metalo laužas, o vienkartiniai atvejai, kada veiklai, jei iš iš tiesų buvo trukdoma, apie tai duomenų nepateikta, negalėjo įtakoti ženklaus pajamų pokyčio. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo konstatuoti ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (negautų pajamų), kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (CK 6.247 straipsnis). Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai atmetė atsakovės reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo. Pati atsakovė elgiasi nesąžiningai, atsisakydama mokėti nuomos mokestį ir tuo pačiu reikalaudama negautų pajamų atlyginimo.

14067.

141Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teisme nebuvo išspręstas klausimas dėl jos patirtų atstovavimo išlaidų. Nustatyta, kad jau po apeliacinio skundo pateikimo buvo priimtas 2019 m. balandžio 15 d. papildomas sprendimas ir ieškovei iš atsakovės priteista 944,85 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas (50 procentų patirtų išlaidų).

14268.

143Nors dėl pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo ieškovė apeliacinio skundo neteikė, tačiau įvertinus jos apeliaciniame skunde išdėstytą poziciją dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų, prašant priteisti visas turėtas išlaidas, teisėjų kolegija pripažįsta, kad priėmus naują sprendimą keistina ir papildomu sprendimu priteista atstovavimo išlaidų suma. Priėmus naują sprendimą, pripažintina, kad ieškovės reikalavimai patenkinti 100 proc., o atsakovės reikalavimai atmesti pilnai, todėl ieškovės naudai iš atsakovės priteistinos visos patirtos atstovavimo išlaidos, kurios sudarė 1889,70 EUR.

14469.

145Pirmosios instancijos teismo sprendimu iš ieškovės atsakovei buvo priteista 150 Eur žyminio mokesčio ir 700 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas, tačiau panaikinus teismo sprendimo dalis, kuriomis priešieškinis tenkinamas iš dalies ir netenkintas ieškinio reikalavimas dėl iškeldinimo, bei priėmus naują sprendimą, kuriuo netenkinamas ir priešieškinio reikalavimas dėl sutarties nutraukimo bei tenkinamas ieškovės ieškinio reikalavimas dėl iškeldinimo pripažintina, kad atsakovei jos pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

14670.

147Apeliacinės instancijos teisme šalys patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias prašo priteisti. Ieškovė apeliaciniame skunde prašo priteisti iš atsakovės 700 Eur advokato pagalbos išlaidų už apeliacinio skundo parengimą ir žyminį mokestį. Ieškovė apeliacinį skundą apmokėjo tik 38 Eur žyminiu mokesčiu, nors už ginčijamą neturtinį reikalavimą mokėtinas 75 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 4, 7 d.). Ieškovė taip pat atsiliepime į apeliacinį skundą išreiškė prašymą priteisti iš atsakovės ieškovės turėtas 600 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimą. Atsakovė apeliacinį skundą apmokėjo 322 Eur žyminio mokesčio suma, duomenų, kad būtų patyrusi išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nepateikė.

14871.

149Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ieškovės patirtos išlaidos yra pagrįstos iš dalies. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Ieškovė prašo priteisti 700 Eur advokato pagalbos išlaidų už apeliacinio skundo parengimą, tam pagrįsti teikia išrašą iš advokatės A. P. sąskaitos banke, kuris liudija, jog į advokatės sąskaitą 2019 m. kovo 20 d. pervedama 728 Eur už advokatės paslaugas ir žyminį mokestį. Vertinant tai, kad advokatė ieškovės vardu sumokėjo 38 Eur žyminį mokestį valstybei, akivaizdu, kad honorarui skirta dalis yra 10 Eur mažesnė nei nurodoma prašyme. Todėl pagrįstomis atstovavimo išlaidomis, patirtomis dėl apeliacinio skundo surašymo, pripažintina 690 Eur suma. Dėl nurodyto teisėjų kolegija pagrįstomis pripažįsta ieškovės patirtas 1290 Eur atstovavimo išlaidas bei 38 Eur išlaidas žyminio mokesčio sumokėjimui.

15072.

151Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą bei atmetus atsakovės apeliacinį skundą šios išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovės.

15273.

153Netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, jos patirtos išlaidos neatlygintinos, taip pat iš atsakovės valstybės naudai priteistina 37 Eur žyminio mokesčio.

154Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

155Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimo dalis, kuriomis atmestas ieškinio reikalavimas dėl atsakovės iškeldinimo ir iš dalies tenkintas atsakovės priešieškinis dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ir priimti šiose dalyse naują sprendimą, kuriuo ieškovės patikslintą ieškinį tenkinti visiškai, o atsakovės priešieškinį atmesti, perskirstyti šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas ir viso skundžiamo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti sekančiai:

156“Ieškinį patenkinti.

157Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“, įmonės kodas 302343029, ieškovei V. V., asmens kodas ( - ) 6440,00 EUR skolą ir 1321,12 EUR delspinigius, iš viso 7761,12 EUR (septynis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt vieną eurą, dvylika euro centų).

158Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“ ieškovei V. V. 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 7761,12 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. birželio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

159Iškeldinti UAB “Expomet” su visais daiktais iš negyvenamųjų patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), bendras plotas 278,63 kv. m, esančių adresu ( - ), nustatant 1 mėnesio terminą, skaičiuotiną nuo sprendimo įsiteisėjimo, patalpoms atlaisvinti.

160Priešieškinį atmesti.

161Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“ ieškovei V. V. 175,00 EUR (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios instancijos teisme”.

162Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. papildomą sprendimą padidinant iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“ ieškovės V. V. naudai priteistų išlaidų už advokato teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme sumą iki 1889,70 EUR.

163Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“ ieškovei V. V. 1290 Eur atstovavimo išlaidų bei 38 Eur žyminio mokesčio, sumokėtų apeliacinėje instancijoje, be to, 37 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė V. V. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2017 m. balandžio 1 d. Negyvenamųjų gamybos patalpų nuomos... 9. 3.... 10. Kadangi ieškovė negavo iš atsakovės nuomos mokesčio už keturis mėnesius... 11. 4.... 12. Atsakovė byloje pateikė priešieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 13. 5.... 14. Nurodė, kad sutarties 3.4 punktu šalys susitarė, jog nuomotojas suteikia... 15. 6.... 16. Šias priešieškinio aplinkybes patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos... 17. 7.... 18. V. V. pateikė atsakovei 2018 m. gegužės 22 d. pranešimą, jog... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 8.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį ir... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad šalys 2017 m. balandžio 1 d. sudarė Negyvenamųjų... 24. 10.... 25. Ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. (įteiktas 2018 m. gegužės 4 d.) raštu... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, kad sutarties 3.4. punktu šalys susitarė, jog nuomotojas... 28. 12.... 29. Tuo pačiu teismas sprendė, kad atsakovės pateikti įrodymai nepatvirtina... 30. 13.... 31. Be to, atsakovė nepaneigė antstolio G. P. 2018 m. spalio 10 d. faktinių... 32. 14.... 33. Teismas pripažino, kad atsakovė neįrodė nurodomo prievolės mokėti nuomos... 34. 15.... 35. Teismas ieškovei priteisė laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m.... 36. 16.... 37. Teismas, spręsdamas dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo, vertino... 38. 17.... 39. Teismas atsižvelgė į nuomos mokesčio nemokėjimo priežastis bei sprendė,... 40. III.Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus motyvai... 41. 18.... 42. Apeliaciniu skundu ieškovė V. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 43. 19.... 44. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės, procesinės... 45. 20.... 46. Teismas sutiko su tuo, kad blokai netrukdė atsakovei vykdyti jo veiklos ir kad... 47. 21.... 48. Sprendime padaryta išvada dėl blokų išvežimo datų yra klaidinga, nes... 49. 22.... 50. Nuomos mokestis buvo nemokamas visiškai ne dėl statybinių blokų... 51. 23.... 52. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nuomos sutartis nutraukta neteisėtai,... 53. 24.... 54. Byloje buvo pateikta pakankamai įrodymų (tame tarpe ir antstolio faktinių... 55. 25.... 56. Nurodo, kad ieškovė iškart po sprendimo priėmimo pateikė teismui prašymą... 57. 26.... 58. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo... 59. 27.... 60. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Expomet“ prašo panaikinti Vilniaus... 61. 28.... 62. Nurodo, kad nesutinka su sprendimu ta apimtimi, kuria iš atsakovės priteistas... 63. 29.... 64. Nesutinka su ieškovės tvirtinimais, jog ir esant blokams privažiavimas buvo... 65. 30.... 66. Teigia, kad teismas taip pat be pagrindo atsisakė priteisti nuostolius, kurie... 67. 31.... 68. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė prašo skundo... 69. 32.... 70. Byloje nebuvo įrodyta žala, jos dydis, ieškovės neteisėti veiksmai,... 71. 33.... 72. Nuomos mokestis buvo nemokamas ne dėl statybinių blokų aikštelėje, kadangi... 73. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 74. 34.... 75. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 76. 35.... 77. Byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. balandžio 1 d. sudarė Negyvenamųjų... 78. 36.... 79. Ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. raštu pateikė atsakovei atsakymą, kuriuo... 80. 37.... 81. Atsakovė nuomos mokesčio skolos ieškovei nesumokėjo. Ieškovė 2018 m.... 82. 38.... 83. Byloje kilo ginčas tarp šalių dėl to, ar atsakovė turėjo teisę... 84. 39.... 85. Atsakovė apeliaciniame skunde nesutinka su teismo išvada, kad ji neįrodė... 86. 40.... 87. Civilinės teisės normos suteikia galimybę asmeniui tam tikrais atvejais... 88. 41.... 89. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog... 90. 42.... 91. Nustatyta, kad nuomos sutartyje šalys numatė, jog prie nuomojamų patalpų... 92. 43.... 93. Tačiau iš G. P. 2018 m. spalio 10 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 94. 44.... 95. Atsakovės pateiktos klientų, apsilankiusių Savanorių supirkimo sandėlyje... 96. 45.... 97. Nurodytos aplinkybės pagrįstai leido pirmosios instancijos teismui daryti... 98. 46.... 99. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutartyje... 100. 47.... 101. Įvertinus įrodymų visumą spręstina, kad statybiniai blokai, sudėti... 102. 48.... 103. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantys įrodymai leido teismui... 104. 49.... 105. Be to, kaip pagrįstai pažymėjo teismas, atsakovė pradėjo nevykdyti savo... 106. 50.... 107. Byloje nustatyta, kad atsakovė sumokėjo dalį nuomos mokesčio (673 Eur) tik... 108. 51.... 109. Ieškovė apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 110. 52.... 111. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl nuomos sutarties nutraukimo... 112. 53.... 113. Kasacinio teismo praktika, aiškinant vienašalį sutarties nutraukimą... 114. 54.... 115. Sutartyje ir įstatyme nustatytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų... 116. 55.... 117. Ginčo Negyvenamųjų gamybos patalpų nuomos sutarties 8.2.1 papunktyje... 118. 56.... 119. Sprendžiant dėl sutarties nutraukimo aplinkybių, pažymėtina, jog ginčo... 120. 57.... 121. CK 6.497 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, kad nuomotojas turi teisę... 122. 58.... 123. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju egzistavo sutartyje... 124. 59.... 125. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas... 126. 60.... 127. Atitinkamai pripažinus, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2018 m. rugpjūčio... 128. 61.... 129. Nagrinėjamu atveju pripažinus, jog nuomos sutartis nutraukta pagrįstai,... 130. 62.... 131. Atsakovė apeliaciniu skundu taip pat nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo... 132. 63.... 133. Pirmosios instancijos teismas vertino atsakovės pateiktus įrodymus: klientų,... 134. 64.... 135. Atsakovės reikalavimui dėl nuostolių priteisimo taikytinos sutartinės... 136. 65.... 137. Atsakovė negautas pajamas apskaičiavo palyginusi trijų metų laikotarpio... 138. 66.... 139. Be to, byloje buvo nustatytos aplinkybės, kad statybiniai blokai sudarė... 140. 67.... 141. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teisme nebuvo... 142. 68.... 143. Nors dėl pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo ieškovė... 144. 69.... 145. Pirmosios instancijos teismo sprendimu iš ieškovės atsakovei buvo priteista... 146. 70.... 147. Apeliacinės instancijos teisme šalys patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias... 148. 71.... 149. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ieškovės patirtos... 150. 72.... 151. Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą bei atmetus atsakovės apeliacinį... 152. 73.... 153. Netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, jos patirtos išlaidos... 154. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 155. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimo... 156. “Ieškinį patenkinti.... 157. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“,... 158. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“... 159. Iškeldinti UAB “Expomet” su visais daiktais iš negyvenamųjų patalpų,... 160. Priešieškinį atmesti.... 161. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“... 162. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. papildomą... 163. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Expomet“...