Byla 2-1186-178/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1181-460/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos O. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1181-460/2015.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja O. G. pateikė Klaipėdos apygardos teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teisme pareiškimo dienos – uždrausti sudaryti nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo, esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio A. B. Ž., nuosavybės teisės perleidimo sandorius ir įpareigoti viešo registro tvarkytoją atlikti įrašą viešajame registre dėl šio turto nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

5Pareiškėja nurodė ketinanti pareikšti ne mažesnės nei 43 500 Eur sumos ieškinį dėl žalos, padarytos V. ir O. G. (jų dukros I. Ž. interesams) teisminio nagrinėjimo metu (2008 – 2013 metais), kilusios R. Ž., E. Ž., A. B. Ž. ir teismams Palangos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-81-83/2012 bei Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1243-460/2012 (dėl R. Ž. ir I. Ž. santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto, prievolių padalijimo, išlaikymo priteisimo) atlikus neteisėtus veiksmus. Pareiškėjos teigimu, antstolės R. V. kontoroje vykdomas skolos išieškojimas iš skolininko R. Ž. hipotekos kreditoriaus naudai, skolą išieškant iš įkeisto, bet ne skolininkui R. Ž. priklausančio turto – gyvenamojo namo, esančio ( - ), kuriame gyvena pareiškėjos dukra I. Ž., ir kuris negali būti perleistas, kadangi yra šeimos namas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos O. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

8Teismas nurodė, kad pareiškėja ruošiasi pareikšti ieškinį dėl teismo neteisėtų veiksmų, kurie, pasak pareiškėjos, atlikti nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-81-83/2012 Palangos miesto apylinkės teisme ir šią civilinę bylą nagrinėjant Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka. Teismas sprendė, kad pareiškėja paminėtose bylose nebuvo nei proceso šalimi, nei trečiuoju asmeniu, nei pareiškėja (CPK 37 str.), taigi kreipiasi į teismą kito asmens vardu ir interesais. Teismas konstatavo, jog į bylą nėra pateikta atstovavimą patvirtinančių ir teisę pareikšti prašymą ar ieškinį ieškovo vardu O. G. suteikiančių įrodymų. Dėl nurodytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad, nesant teismui pateikto įgaliojimo ir teisę kreiptis į teismą ieškovo vardu patvirtinančių įrodymų, laikytina, jog prašymą teismui padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl teismas atsisakė jį priimti (CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėja O. G. (toliau – apeliantė) atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teisme pareiškimo dienos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-81-83/2012, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1243-460/2012, ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartimi, išsprendus klausimus dėl I. Ž. ir R. Ž. santuokoje įgyto turto padalijimo, nuosavybės teisių pripažinimo ir įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, nebuvo įgyvendintas teisingumas. Gyvenamąjį namą, esantį ( - ), įsigijo apeliantės dukros I. Ž. ir R. Ž. šeima, pardavusi turėtą trijų kambarių butą, o, suklastojus šio namo statybos ir pridavimo dokumentus, jį neteisėtai nusavino A. B. Ž..

122. Apeliantės šeima patyrė žalą teisminio bylinėjimosi metu: nuo 2008 m. priešinosi vykdomam neteisingumui, apmokėjo už teisines paslaugas advokatui 9 276,09 Eur (t. y. 32 028,50 Lt, R. Ž. interesams ginti), teikė 100 proc. materialinį nepilnamečių vaikų ir dukters I. Ž. (praradusios darbingumą) išlaikymą, mokėjo už komunalines paslaugas gyvenamajame name, todėl nesuteikti apeliantei išimties ir nepriimti jos prašymo būtų neteisinga ir nesąžininga.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).

15Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliantės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Įstatyme numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015, 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015).

18Nustatyta, kad apeliantė 2015 m. balandžio 13 d. kreipėsi į teismą su prašymu iki ieškinio pareiškimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones A. B. Ž. turto – gyvenamojo namo atžvilgiu (b. l. 2, 24). Nors pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą, skundžiamoje teismo nutartyje konstatavo, jog pareiškėja ruošiasi pareikšti ieškinį dėl teismų neteisėtų veiksmų, atliktų nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-81-83/2012 Palangos miesto apylinkės teisme ir šią bylą nagrinėjant Klaipėdos apygardos teisme, apeliacinės instancijos teismo nuomone, iš pareiškėjos prašymo turinio nėra galimybės nustatyti, kam konkrečiai ir kokiu pagrindu ji ketina paduoti ieškinį. Paminėtame prašyme pareiškėja nurodo, kad ji turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos (nuostolių), padarytos teisminio nagrinėjimo metu (2008 m. – 2013 m.), atlyginimo, o bylose dėl atlyginimo žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teismo veiksmų, šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau tame pačiame prašyme pareiškėja pažymi ir tai, jog atsakovai R. Ž. bei A. B. Ž. (ieškinys bus ne mažesnis nei 150 000 Lt) privalo atsakyti įstatymų nustatyta tvarka. Taigi pagal skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu į bylą pateiktus duomenis nebuvo galimybės nustatyti, kokiems atsakovams, kokiu faktiniu pagrindu ir dėl kokio dalyko pareiškėja ketina pareikšti ieškinį, iki kurio pareiškimo teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas be pagrindo vienareikšmiškai konstatavo, jog ieškinį ketinama paduoti dėl teismų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Be to, kartu su prašymu nebuvo pateikta duomenų, jog ieškinį ketinama pareikšti kito asmens vardu bei interesais, todėl tokiai išvadai pakankamo pagrindo nebuvo. Minėta, jog laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio teismui pareiškimo dienos taikomos tam, kad būsimam atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą. Nagrinėjamu atveju, nesant galimybės nustatyti, kam pareiškėja ketina paduoti ieškinį, t. y. kokio asmens atžvilgiu galėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir dėl kokių konkrečiai reikalavimų, o netgi esant abejonėms ir dėl tinkamo ieškovo byloje, teismas turėjo nustatyti pareiškėjai terminą prašymo trūkumams pašalinti ir įpareigoti pareiškėją tiksliai nurodyti, kokiam asmeniui (asmenims), kokiu pagrindu ir dėl kokio reikalavimo (reikalavimų) ji ketina pareikšti ieškinį teisme (CPK 111 str. 2 d. 2, 4-5 p., 115 str. 2 d.). Tik nustatęs paminėtas aplinkybes teismas turėjo teisę spręsti dėl pareiškėjos prašymo (ne)pagrįstumo, atsižvelgdamas į įstatyme numatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas.

19Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis pareiškėja Klaipėdos apygardos teismui 2015 m. gegužės 22 d. padavė ieškinį, kuriuo prašo iš R. Ž. priteisti 117 716,84 Eur, iš A. B. Ž. – 2 896,20 Eur, iš advokato A. K. – 12 606,70 Eur turtinės žalos bei iš visų atsakovų – 30 000 Eur neturtinės žalos. Nustatyta, jog šiuo metu ieškinys dar nėra priimtas, 2015 m. gegužės 26 d. teismo nutartimi nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti (teismo nutartis apskųsta apeliacinės instancijos teismui, atskirojo skundo nagrinėjimas paskirtas 2015 m. rugsėjo 22 d.). Iš paminėtų aplinkybių matyti, kad pareiškėja teismui jau yra padavusi ieškinį dėl žalos atlyginimo, iki kurio pareiškimo teismui dienos ji 2015 m. balandžio 13 d. paduotu prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taigi ieškinio parengimo stadija jau yra baigta. Dėl nustatytų aplinkybių konstatuotina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo institutas prarado prasmę, nes pareiškėja ieškinį yra jau pareiškusi. Šiame kontekste pastebėtina, kad kartu su 2015 m. gegužės 22 d. paduotu ieškiniu ji galėjo prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama užtikrinti pareikštų reikalavimų įvykdymą, ir tokiu būdu apginti savo teises ir teisėtus interesus (CPK 3 str. 1, 7 d., 144 str. 3 d.).

20Atsižvelgiant į išdėstytą, nebetikslinga perduoti iš naujo nagrinėti klausimą dėl pareiškėjos prašymo priėmimo, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartis paliktina iš esmės nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja O. G. pateikė Klaipėdos apygardos teismui prašymą taikyti... 5. Pareiškėja nurodė ketinanti pareikšti ne mažesnės nei 43 500 Eur sumos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi atsisakė... 8. Teismas nurodė, kad pareiškėja ruošiasi pareikšti ieškinį dėl teismo... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėja O. G. (toliau – apeliantė) atskirajame skunde prašo panaikinti... 11. 1. Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 21 d. sprendimu, priimtu... 12. 2. Apeliantės šeima patyrė žalą teisminio bylinėjimosi metu: nuo 2008 m.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 18. Nustatyta, kad apeliantė 2015 m. balandžio 13 d. kreipėsi į teismą su... 19. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad teismų informacinės sistemos Liteko... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, nebetikslinga perduoti iš naujo nagrinėti... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartį palikti...