Byla 2-2404/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vyto Miliaus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2803-510/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Artransa“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su viešojo pirkimo komisijos sprendimų teisėtumu.

5Pagal atskirąjį skundą sprendžiami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimai.

6Ieškovas UAB „Kautra“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 1 d. priimtus sprendimus, kuriais: 1) atmestas UAB „Kautra“ pasiūlymas Keleivių ir krovinių vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso I daliai, nes tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų – tiekėjas nepateikė Juridinio asmens sąžiningumo deklaracijos, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 1.3.4 punkte; 2) sudaryta pasiūlymų eilė I dalies pirkimui, skiriant I vietą – UAB „Artransa“ pasiūlymui, skelbiant jį laimėtoju, pasiūlymo kaina 38,01 Lt; 3) atmestas UAB „Kautra“ pasiūlymas Keleivių ir krovinių vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso I daliai, nes tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų; 4) sudaryta pasiūlymų eilė II dalies pirkimui, skiriant I vietą – UAB „Artransa“ pasiūlymui, skelbiant jį laimėtoju, pasiūlymo kaina 28,22 Lt. Ieškinyje nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2011 m. kovo 30 d. paskelbė apie atvirą konkursą dėl Keleivių ir krovinių pervežimų paslaugų pirkimo (toliau – konkursas). UAB „Kautra“, atsižvelgdama į paskelbto konkurso sąlygas, pateikė konkursui pasiūlymą. 2011 m. gegužės 20 d. perkančioji organizacija paprašė, kad UAB „Kautra“ patikslintų savo kvalifikacijos duomenis, tačiau nurodytuose trūkumuose nebuvo nurodyta, kad nepateikta ar netinkamos formos pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija. Visi nurodyti trūkumai buvo ištaisyti laiku, o 2011 m. gegužės 26 d. perkančioji organizacija informavo UAB „Kautra“, kad UAB „Kautra“ kvalifikacijos duomenys atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tačiau 2011 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės administracija informavo UAB „Kautra“, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas atmestas, nes neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, t.y. UAB „Kautra“ nepateikė Juridinio asmens sąžiningumo deklaracijos. Toks viešosios pirkimo komisijos sprendimas yra nepagrįstas, neatitinkantis viešųjų pirkimų principų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos.

7Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso pirkimo procedūras.

8Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Kautra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki bus išnagrinėta byla sustabdė biudžetinės įstaigos Kauno miesto savivaldybės administracijos paskelbto atviro viešųjų pirkimų konkurso procedūrą.

9Atsakovas biudžetinė įstaiga Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomas konkursas yra susijęs su viešuoju interesu, pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto lėšų, aprūpinant įvairių sporto šakų rinktinių ir jų sportinio inventoriaus vežimu į sporto renginius užsienyje ir Lietuvoje. Taigi, Kauno miesto savivaldybės administracija, ginčijamu pirkimu siekdama įsigyti keleivių ir krovinių pervežimo paslaugas įvairių sporto šakų rinktinių atstovų vežimui į tarptautinius sporto renginius užsienyje ir Lietuvoje, siekė įgyvendinti savivaldybei priskirtiną savarankišką funkciją, t. y. plėtoti kūno kultūrą ir sportą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir neleidžiant vykdyti sudarytų sutarčių, Kauno miesto savivaldybės administracija, savivaldybės remiami sportininkai bei visuomenė patirtų žalos, t. y. neribotą laiko tarpą sporto rinktinės nebūtų vežamos į tarptautines varžybas užsienyje ir Lietuvoje. Taigi, tiek sportininkai, tiek visa visuomenė patirtų daugiau nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs asmuo. Dėl šių priežasčių teigė, jog skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį ir atmetė ieškovo UAB „Kautra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nutartyje nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir neleidžiant vykdyti sudarytų sutarčių, sportininkai bei visuomenė patirtų žalos, t. y. neribotą laiko tarpą sporto rinktinės nebūtų vežamos į tarptautines varžybas užsienyje ir Lietuvoje. Be to, teismas sprendė, kad šis keleivių ir krovinių pervežimo paslaugų pirkimas, kuris skirtas Kauno miesto sporto šakų rinktinių atstovus vežti į tarptautinius sporto renginius ir varžybas tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, turi didelę ekonominę ir kultūrinę reikšmę visai valstybei, todėl pirkimo procedūra yra tiesiogiai susijusi su viešu interesu.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kautra“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141) Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenurodė, kokios pamatinės konstitucinės vertybės dėl tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų pažeistos.

152) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamąją nutartį, viešuoju interesu laikė visuomenės dalies sportininkų ir sporto rinktinių vežimą į tarptautines varžybas užsienyje ir Lietuvoje, kūno kultūros ir sporto vystymąsi ir skatinimą, o šio intereso pažeidimu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sportininkų ir visuomenės patirtą žalą. Nors pirmosios instancijos teismo nurodytas viešasis interesas ir yra susijęs su visuomenės dalies teisėtų interesų tenkinimu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio intereso įgyvendinimu nebūtų tiesiogiai užtikrinta jokia Konstitucijoje įtvirtinta vertybės apsauga, teismas neturėjo pagrindo atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas biudžetinė įstaiga Kauno miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171) Kauno miesto savivaldybės administracijos organizuotas keleivių ir krovinių pervežimo paslaugų pirkimo atviras konkursas yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis su laimėtoju pripažintu dalyviu. Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos.

182) Šioje civilinėje byloje dalyvauja viešojo administravimo institucija – Kauno miesto savivaldybės administracija, todėl negali būti nepaisoma viešųjų interesų. Taip pat turi būti įvertintos ir kitos reikšmingos aplinkybės: prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdis, nurodant jo pagrindą, ginčijamais sprendimais suteiktos teisės bei galimas šių teisių faktinis realizavimas, jų įtaka kitiems asmenims, taip pat ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra adekvatus siekiamam tikslui, ar šių priemonių taikymas nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros.

193) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punkte įtvirtinta savarankiška savivaldybės funkcija plėtoti kūno kultūrą ir sportą. Kauno miesto savivaldybės vykdomas konkursas yra susijęs su viešuoju interesu, pirkimas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų. Kauno miesto savivaldybės administracija, ginčijamu pirkimu siekdama įsigyti keleivių ir krovinių pervežimo paslaugas įvairių sporto šakų rinktinių atstovų vežimui į tarptautinius sporto renginius užsienyje ir Lietuvoje, siekė įgyvendinti savivaldybei priskirtiną savarankišką funkciją, t.y. plėtoti kūno kultūrą ir sportą.

204) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad teismo pareiga yra užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias šį interesą pažeisti. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, visų pirma, turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to šių priemonių taikymu siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai teigė, kad pirkimo procedūra yra tiesiogiai susijusi su viešuoju interesu.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

23Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai.

24VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011).

25Ieškovas UAB „Kautra“ ieškiniu prašė teismo pripažinti atsakovo sprendimus atmesti ieškovo pateiktus viešojo pirkimo pasiūlymus negaliojančiais ir panaikinti atsakovo sudarytas preliminarias pasiūlymų eiles atskiroms pirkimų dalims. Pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino savo ankstesnę nutartį dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė, kad yra sudarytos paslaugų teikimo sutartys su konkurso laimėtoju UAB „Atransa“. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2011 m. birželio 30 d. atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su viešojo pirkimo konkurso laimėtoju UAB „Artransa“ sudarė tris keleivių pervežimo paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias konkurso laimėtojas įsipareigojo vykdyti keleivių vežimą autobusais Lietuvoje ir užsienio šalyse (sutarčių Nr. 201-2-721, Nr. 201-2-722) bei teikti krovinių pervežimo paslaugas Lietuvoje ir užsienyje (sutarties Nr. 201-2-683). Šiuo metu šios sutartys yra vykdomos, teisminių ginčų dėl sutarties sudarymo ir jos vykdymo nėra. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose.

26Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo organizuotas viešasis konkursas yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.). Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – pirkimų procedūrų sustabdymas nebegalėtų būti įgyvendinta, ji nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos.

27Nagrinėjamoje byloje ieškovas nereiškė materialinio teisinio reikalavimo dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tik prašė atsakovo priimtus sprendimus dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atmetimo ir sudarytos preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo pripažinti negaliojančiais. Duomenų byloje apie tai, kad tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens UAB „Atransa“ sudaryta paslaugų teikimo sutartis yra ginčijama ieškinio teisenos tvarka, nėra. Atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju ir užbaigus pirkimo procedūras, negali būti stabdomas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimas sudaryti paslaugų sutartį su UAB „Atransa“ vykdymą, nes neįmanoma sustabdyti tai, kas jau įvyko. Todėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų jų paskirties (CPK 144 str. 1 d.)

28Teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo (CPK 144 str. 1 d.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su viešojo pirkimo komisijos sprendimų... 5. Pagal atskirąjį skundą sprendžiami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 6. Ieškovas UAB „Kautra“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir... 7. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB... 9. Atsakovas biudžetinė įstaiga Kauno miesto savivaldybės administracija... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi panaikino Kauno... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kautra“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. 1) Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl... 15. 2) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamąją nutartį,... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas biudžetinė įstaiga Kauno miesto... 17. 1) Kauno miesto savivaldybės administracijos organizuotas keleivių ir... 18. 2) Šioje civilinėje byloje dalyvauja viešojo administravimo institucija –... 19. 3) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punkte... 20. 4) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad teismo pareiga yra... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 23. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 24. VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji... 25. Ieškovas UAB „Kautra“ ieškiniu prašė teismo pripažinti atsakovo... 26. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 27. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nereiškė materialinio teisinio reikalavimo... 28. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 30. Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą....