Byla 2-1922/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „CSC Telecom“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria teismas atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-5824-104/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „CSC Telecom“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo; tretysis asmuo akcinė bendrovė TEO LT.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilęs ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių..

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumu.

62011 m. gegužės 24 d. ieškovas UAB „CSC Telecom“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl viešojo pirkimo ir teismo prašė: panaikinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimą dėl trečiojo asmens TEO LT, AB mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimui pateiktos neįprastai mažos (pasiūlymo) kainos pagrindimo; įpareigoti Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją atmesti TEO LT, AB pasiūlymą mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimui; panaikinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimą dalyje, kuria yra sudaryta pasiūlymų eilė kainos didėjimo tvarka ir pirmoje vietoje įrašytas TEO LT, AB su pateikto pasiūlymo kaina - 1469,24 Lt su PVM bei kuria nuspręsta sudaryti su TEO LT, AB pirkimo sutartį; įpareigoti Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją sudaryti naują mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimui pateiktų pasiūlymų eilę, tiekėjų pasiūlymus (kainos nurodomos su PVM) išdėstant taip: 1. UAB „CSC Telecom", kaina 1899,71 Lt; UAB „Eurocom SIP", kaina 2006,03 Lt; UAB „Baltnetos komunikacijos", kaina 2430,67 Lt; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo LR kultūros ministerijos atžvilgiu, kuriuo prašo nepranešus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir TEO LT, AB - stabdyti mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo procedūras iki byloje priimto teismo galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad atsakovas LR kultūros ministerija vykdo mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimą apklausos būdu. Pirkimas vykdomas pagal Pirkimo sąlygas (mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimo apklausos būdu sąlygas), paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS), bei LR kultūros ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-729 patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (toliau – Taisykles).

7UAB „CSC Telecom" pateikė Pirkimui pasiūlymą. Be UAB „CSC Telecom" pirkimo sąlygas atitiko dar 3 ryšio paslaugų teikėjai. Atsakovas priėmė sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir apie tai 2011 m. gegužės 10 d. pranešė tiekėjams per CVPIS: pirmoji vieta atiteko TEO LT, AB, kaina 1469,24 Lt; antroji vieta - UAB „CSC Telecom", kaina 1899,71 Lt; trečioji vieta - UAB „Eurocom SIP", kaina 2006,03 Lt; ketvirtoji vieta - UAB „Baltnetos komunikacijos", kaina 2430,67 Lt.

8UAB „CSC Telecom" pateikė atsakovui 2011 m. gegužės 11 d. pretenziją „Dėl Pirkimui pateiktos neįprastai mažos kainos”, kuria, be kitų reikalavimų, buvo prašoma pripažinti TEO LT, AB pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą neįprastai maža ir TEO LT, AB pasiūlymą Pirkimui atmesti, taip pat panaikinti pirkimui pateiktų pasiūlymų eilę bei sprendimą sudaryti su TEO LT, AB pirkimo sutartį; sudaryti naują pirkimui pateiktų pasiūlymų eilę, tiekėjų pasiūlymus išdėstant taip: 1) UAB „CSC Telecom", kaina 1899,71 Lt; 2) UAB „Eurocom SIP", kaina 2006,03 Lt; 3) UAB „Baltnetos komunikacijos", kaina 2430,67 Lt; pateikti laimėjusio TEO LT, AB pasiūlymą, iš kurio būtų galima identifikuoti charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu.

9Atsakovas 2011 m. gegužės 16 d. pranešimu „Dėl atsakymo į pretenziją” informavo, kad TEO LT, AB motyvuotai pagrindė pasiūlyme pateiktą neįprastai mažą kainą, todėl šio tiekėjo pasiūlymas neatmetamas ir pasiūlymų eilė paliekama nepakeista. Dėl prašymo pateikti laimėjusio TEO LT, AB pasiūlymą, iš kurio galima būtų identifikuoti charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, pranešime nebuvo pasisakyta.

10UAB “CSC Telecom” pateikė atsakovui 2011 m. gegužės 17 d. pakartotinį prašymą dėl informacijos pateikimo, kuriame prašė: pateikti laimėjusio TEO LT, AB pasiūlymą, iš kurio būtų galima identifikuoti charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu; pateikti atsakovo reikalavimą TEO LT, AB pagrįsti pateikto Pirkimui pasiūlymo kainą bei iš TEO, LT AB gautą atsakymą – Pirkimui pateiktos pasiūlymo kainos pagrindimą.

11Atsakovas 2011 m. gegužės 18 d. pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė pateikti TEO LT, AB pasiūlymą motyvuodamas, kad TEO LT, AB yra nurodžiusi apie jo konfidencialumą. Kartu su minėtu atsakymu pridėtas 2011 m. gegužės 11 d. reikalavimas TEO LT, AB pagrįsti pateikto Pirkimui pasiūlymo kainą bei 2011 m. gegužės 12 d. TEO LT, AB atsakymas “Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo”.

12Ieškovo UAB „CSC Telecom" manymu, TEO LT, AB pateikta neįprastai maža pasiūlymo kaina negalėjo būti pagrįsta ir atsakovas negalės tinkamai vykdyti pirkimo sutarties, o TEO LT, AB pasiūlymas iškreipia konkurenciją viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių grindė teikdamas, kad, atsakovui sudarius sutartį su TEO LT, AB, būtų užvilkintas ieškinio nagrinėjimas ir esminio ginčo tarp šalių išsprendimas, padidėtų šalių bylinėjimosi išlaidos, nebebūtų įmanomas restitucijos taikymas, be to, gali būti pažeistas viešasis interesas.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo LR kultūros ministerijos atžvilgiu. Nustatė, kad atsakovas supaprastinto atviro konkurso apklausos būdu vykdo viešąjį pirkimą. Atsakovas ginčija Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo viešojo pirkimo laimėtoju paskelbtas TEO LT, AB, argumentuodamas, jog šios įmonės pateikto pasiūlymo kaina yra nepagrįstai maža. Teismas padarė išvadą, kad, kadangi nuspręsti, ar minėtas Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas yra teisėtas, galima tik iš esmės išnagrinėjus bylą, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir teismo procesui užsitęsus, gali būti pažeistas viešasis interesas, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslinga atmesti.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

16Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo procedūras iki byloje priimto teismo galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nutartyje nevertina ir neanalizuoja ieškovo argumentų dėl teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo ar net neįmanomumo jo įvykdyti, kurie nurodyti ieškinyje: atsakovui sudarius su sutartį TEO LT, AB, būtų užvilkintas ieškinio nagrinėjimas ir esminio ginčo tarp šalių išsprendimas, padidėtų šalių bylinėjimosi išlaidos, be to, nebebūtų įmanomas restitucijos taikymas, gali būti pažeistas viešasis interesas. Todėl, priimant skundžiamą nutartį, buvo pažeisti CPK 144 str. 1 d. ir 291 str. 1 d. 5 p.
  2. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. nustato, kad teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Teismas neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo naudos, kuri pagal šią normą privalo būti įvertinta.
  3. Vien tik faktas, kad vykdomas Pirkimas, negali būti pagrindu daryti išvadą, jog atsisakant stabdyti Pirkimo procedūras apginamas viešasis interesas. Prašydamas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas buvo nurodęs, kad sutarties sudarymas gali pažeisti viešą interesą – apriboti konkurenciją fiksuoto telefono ryšio rinkoje, sudaryti sąlygas neracionaliai panaudoti valstybės lėšas.
  4. Derinant ekonomiškumo ir proporcingumo principus, kiekvienu konkrečiu atveju teismas privalo įvertinti ir tai, kokios neigiamos ekonominės pasekmės atiteks perkančiajai organizacijai. Skundžiamoje nutartyje teismas nenustatė atsakovui galinčių kilti neigiamų pasekmių, kurios atsirastų patenkinus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Priemonės, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo sprendimo įvykdymą, neanalizuojamos, skundžiamoje nutartyje dėl jų nepasisakoma.
  5. Šiaulių apygardos teismas yra nagrinėjęs analogiško pobūdžio bylą dėl neįprastai mažos kainos ir 2011 m. vasario 17 d. sustabdė pirkimo procedūras, motyvuodamas sąžiningos konkurencijos, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų bei viešojo intereso apsaugos būtinumu, įvertindamas ekonomiškumo ir efektyvumo principus bei kitais motyvais. Vilniaus apygardos teismas neatsižvelgė į šią nutartį, nors yra saistomas identiškų ar panašių to paties ar kito tos pačios grandies teismo sprendimuose pateiktų teisės aiškinimo taisyklių.

17Tretysis asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Perkančioji organizacija su TEO LT, AB 2011 m. birželio 1 d. sudarė pirkimo sutartį, kuria perkančioji organizacija iš TEO LT, AB įsipareigojo pirkti Pirkimo sąlygose nurodytas viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas, o TEO LT, AB įsipareigojo jas teikti. Pirkimo sutarties sudarymas reiškia, kad viešasis pirkimas yra baigtas. Laikinosios apsaugos priemonės dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų gali būti taikomos tik tol, kol viešojo pirkimo procedūros nėra pasibaigusios.
  2. Ieškovas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas tariamai nukrypo nuo suformuotos praktikos ir nurodo vieną bylą, kurioje buvo priimta nutartis sustabdyti pirkimo procedūras. Tačiau minėtu atveju nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo priimta byloje esant skirtingoms faktinėms aplinkybėms, t.y. pirkimo sutartis tarp laimėjusio tiekėjo ir perkančiosios organizacijos dar nebuvo sudaryta, taigi pirkimas nebuvo pasibaigęs. Todėl šis sprendimas nelaikytinas precedentu nagrinėjamos bylos kontekste.
  3. Atskirojo skundo argumentai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistas viešasis interesas, neturi pagrindo. Atvirkščiai, jas pritaikius, perkančioji organizacija negalėtų tam tikrą laiką įsigyti jai reikiamų viešojo fiksuoto telefono paslaugų, sutriktų komunikacija su Kultūros ministerija kaip su svarbia valstybės institucija, o tai neatitiktų viešojo intereso.

18Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tuo, kad atsakovas yra valstybės įstaiga, kurios veikla ir atsakomybė yra griežtai apibrėžta bei reglamentuota įstatymais, griežtai kontroliuojama kitų institucijų, todėl bet koks teismo sprendimas jai yra privalomas ir nėra grėsmės, kad esant ieškovui palankiam teismo sprendimui jis bus neįvykdytas. Be to, atsakovas mano, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeistų proceso ekonomiškumo principą.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

21Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai.

22VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis byloje Nr. 2-1619/2010, 2010 m. gegužės 13 d. nutartis byloje Nr. 2-787/2010).

23Ieškovas UAB „CSC Telecom“ ieškiniu prašė stabdyti mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų viešojo pirkimo procedūras iki byloje priimto teismo galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tretysis asmuo TEO LT, AB atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2011 m. birželio 1 d. su viešųjų pirkimų laimėtoju TEO LT, AB sudarė pirkimo sutartį, kuria perkančioji organizacija iš TEO LT, AB įsipareigojo pirkti Pirkimo sąlygose nurodytas viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas, o TEO LT, AB įsipareigojo jas teikti. Š?uo metu sutartis yra vykdoma, teisminių ginčo dėl sutarties sudarymo ir jos vykdymo nėra. Trečiojo asmens TEO LT, AB atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes dėl sutarties sudarymo patvirtina pateikta Telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis (duomenys neskelbtini).

24Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo LR kultūros ministerijos vykdytas mažos vertės viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas apklausos būdu yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 144 str. 1 d.). Duomenų byloje apie tai, kad tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens TEO LT sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis yra ginčijama ieškinio teisenos tvarka, nėra.

25Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilęs ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių..... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su laikinųjų... 6. 2011 m. gegužės 24 d. ieškovas UAB „CSC Telecom“ kreipėsi į Vilniaus... 7. UAB „CSC Telecom" pateikė Pirkimui pasiūlymą. Be UAB „CSC Telecom"... 8. UAB „CSC Telecom" pateikė atsakovui 2011 m. gegužės 11 d. pretenziją... 9. Atsakovas 2011 m. gegužės 16 d. pranešimu „Dėl atsakymo į pretenziją”... 10. UAB “CSC Telecom” pateikė atsakovui 2011 m. gegužės 17 d. pakartotinį... 11. Atsakovas 2011 m. gegužės 18 d. pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė pateikti... 12. Ieškovo UAB „CSC Telecom" manymu, TEO LT, AB pateikta neįprastai maža... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi atmetė ieškovo... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 16. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės... 17. Tretysis asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo... 18. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 21. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 22. VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji... 23. Ieškovas UAB „CSC Telecom“ ieškiniu prašė stabdyti mažos vertės... 24. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 25. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 27. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą....