Byla e2-1128-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „NORUS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui dėl sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „NORUS“, uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA“, uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“, uždaroji akcinė bendrovė „Žilinskis ir Co“, uždaroji akcinė bendrovė „KRS“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2017 m. kovo 13 d. pranešime Nr. S5-328 nustatytą pasiūlymų eilę; pripažinti UAB „NORUS“, UAB „Gensera“ ir UAB „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „PANEVĖŽIO MELIORACIJA“, pasiūlymus neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; įpareigoti atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę, pirmuoju numeriu įrašant AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų techninių darbo projektų parengimas ir darbų atlikimas Paįstrio, Gegužinės ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ (toliau – Konkursas, Pirkimas) procedūros vykdymą. Nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė sudarys viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, kuris išnagrinėjus bylą gali būti pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ir taip bus apsunkintas arba pasidarys neįmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – nutarė sustabdyti atsakovės vykdomo Pirkimo procedūras.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos veiksmus, ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nesilaikė pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o tuo galimai iš esmės pažeidė skaidrumo bei tiekėjų teisėtų lūkesčių principus, Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus. Dėl šių priežasčių ieškovės prašymas tenkintinas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Trečiasis asmuo UAB „NORUS“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes iš visų Konkurse dalyvavusių tiekėjų vienintelė ieškovė, esanti ketvirtoje vietoje abiejose Konkurso dalyse, reiškia reikalavimus dėl pirmas tris vietas užėmusių tiekėjų pasiūlymų atitikimo Pirkimo sąlygoms.
  2. Ginčas byloje yra susijęs su paskutine viešojo pirkimo stadija – sutarties pasirašymu ir darbų pradėjimu, todėl procedūrų sustabdymas yra neproporcinga ir neekonomiška priemonė, išimtinai tenkinanti tik ieškovės ekonominį interesą. Ieškovė savo interesus galėtų ginti pateikdama ieškinį dėl žalos atlyginimo.
  3. Net ir esant sutrumpintiems viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminams, bylų nagrinėjimas neišvengiamai užtrunka ir pažeidžia byloje dalyvaujančių asmenų interesus.
  4. Teismo nutartis nemotyvuota, joje nenustatytos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.
  5. Viešasis pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, o Pirkimo objektas svarbus ne tik perkančiajai organizacijai, tačiau ir gyventojams, kurių gyvenimo sąlygas šiais darbais siekiama pagerinti.
 1. Ieškovė AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Kitų tiekėjų nesinaudojimas savo teisėmis neturi įtakos preliminariam ieškinio pagrįstumui.
  2. Vėlesnis

   4viešojo pirkimo sutarties sudarymas nepadarys žalos viešajam interesui, nesutrukdys tinkamai užbaigti darbus ar gauti finansavimą.

  3. Dėl Pirkimo objekto svarbos kaip tik turi būti užtikrinama, jog atsakovė įsigis kokybiškas ir aukščiausius standartus atitinkančias paslaugas.
 2. Atsakovė VšĮ Velžio komunalinis ūkis atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu sutinka, prašo jį patenkinti ir skundžiamą nutartį panaikinti, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovė pasiūlymų eilėje yra ketvirta, kiti tiekėjai pateiktų pasiūlymų neskundžia, todėl paduotu ieškiniu ji akivaizdžiai negina viešojo intereso, o tik siekia ekonominės naudos.
  2. Šiuo metu perkančioji organizacija laukia kvietimo sudaryti finansavimo sutartį, ją sudarius darbai turės būti atliekami tiksliai pagal grafiką, kitu atveju finansavimas bus nutrauktas.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.
 3. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 4. Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, nustatyti ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.
 5. Šiuo atveju iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą taikyti ieškovės prašomą laikinąją apsaugos priemonę – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, iš esmės nepasisakė dėl aukščiau paminėtų sąlygų egzistavimo. Vien aplinkybė, kad ieškovė kreipėsi į teismą ginčydama perkančiosios organizacijos veiksmus, negali būti laikoma pakankamu pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgęs į tai bei įvertinęs faktą, jog viešųjų pirkimų bylose egzistuoja ne tik privatus šalių interesas bet taip pat ir visuomenės (viešasis) interesas, apeliacinės instancijos teismas pats vertina šių sąlygų egzistavimą nagrinėjamu atveju.
 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė VšĮ Velžio komunalinis ūkis vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų techninių darbo projektų parengimas ir darbų atlikimas Paįstrio, Gegužinės ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“. 2017 m. kovo 13 d. atsakovė informavo ieškovę apie sudarytą pasiūlymų eilę. Abejose Pirkimo dalyse ieškovė užėmė 4 vietą. Nesutikdama su tokia pasiūlymų eile ieškovė ieškiniu ginčija pirmąsias tris vietas užėmusių tiekėjų – UAB „NORUS“, UAB „Gensera“ ir UAB „PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA“, pasiūlymus Pirkime.
 7. Įvertinus pateikto ieškinio turinį atmestini apeliantės argumentai, susiję su ieškinio preliminariu nepagrįstumu. Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Šiuo atveju matyti, kad ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl nagrinėjamu atveju ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.
 8. Aptariant antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtiną sąlygą pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 9. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog ieškinyje ieškovė jokios konkrečios galimos grėsmės, kuri būtų pagrindas sustabdyti Pirkimo procedūras, nenurodė. Aplinkybė, kad atsakovė iki ieškinio išnagrinėjimo pasirašys viešojo pirkimo sutartį su pirmosios vietos laimėtoja, nėra savaime lemianti būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ginčo viešajame pirkime siekiama įsigyti geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų techninių darbo projektų parengimo ir darbų atlikimo paslaugas. Faktas, jog šio Pirkimo objektas yra tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu užtikrinti asmenims nepertraukiamą, kokybišką ir kuo greitesnį šios paslaugos gavimą, neabejotinas. Pirkimo sąlygos patvirtinta, jog jis finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Be to, šiuo atveju svarbu ir tai, kad ieškovei siekiant būti pripažintai viešojo pirkimo laimėtoja reikėtų paneigti net trijų aukštesnes vietas už ją užėmusių tiekėjų pasiūlymus. Atsižvelgus į šias aplinkybes, įvertinus faktą, jog ieškovė nei prašyme nei atsiliepime į atskirąjį skundą konkrečių pagrindų, paneigiančių viešojo intereso svarbą, nenurodė, teismas konstatuoja, jog neegzistuoja pagrindas šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės UAB „NORUS“ atskirasis skundas yra pagrįstas ir sudaro pagrindą skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti.
 11. Apeliantė ir atsakovė savo procesiniuose dokumentuose prašo priteisti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas šių prašymų netenkina, kadangi šia nutartimi sprendžiamas tik tarpinis procesinis klausimas, šias išlaidas paskirstys pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į bylos išnagrinėjimo rezultatą.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

7Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai