Byla 2-1907/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Svalex“ ieškinį atsakovui Biržų rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo pagrįstumo.

6Ieškovas UAB „Svalex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. panaikinti atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. birželio 16 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas“ kapitalinio remonto darbai“;
  2. panaikinti atsakovo 2014 m. birželio 16 d. sprendimą nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas“ kapitalinio remonto darbai“;
  3. panaikinti atsakovo 2014 m. birželio 17 d. sprendimą pradėti vykdyti supaprastintas neskelbiamas derybas „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas“ kapitalinio remonto darbai“;
  4. panaikinti atsakovo 2014 m. liepos 3 d. sprendimus dėl supaprastintų neskelbiamų derybų „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas“ kapitalinio remonto darbai“ pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo bei sutarties su UAB „Biržų ranga“ po atidėjimo termino pabaigos sudarymo;
  5. įpareigoti atsakovą grąžinti viešojo pirkimo procedūras į iki pažeidimų buvusią padėtį, tai yra įpareigoti atsakovą grįžti į supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas“ kapitalinio remonto darbai“ pasiūlymų vertinimo stadiją ir iš naujo įvertinti šio konkurso dalyvių pasiūlymus sutinkamai su teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nustatytomis aplinkybėmis.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų užkirstas kelias efektyviai ieškovo gynybai. Sudarius pirkimo sutartį ne su palankiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu, būtų pažeistos ieškovo teisės bei viešasis interesas ir neužtikrinta sąžininga konkurencija.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Svalex“ prašymą – įpareigojo atsakovą Biržų rajono savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas“ kapitalinio remonto darbai“ sutarties, o jeigu tokia sudaryta – laikinai sustabdyti jos vykdymą. Teismas nustatė, kad ieškovas įrodinėja, jog atsakovas netinkamai įvertino ieškovo pagal konkurso sąlygas suformuluotus ir savalaikiai pateiktus dokumentus apie subrangovus; atsakovas neskelbiamas supaprastintas derybas pradėjo net nesulaukęs paties nustatyto pasiūlymo paaiškinimo pateikimo datos. Pagal viešųjų pirkimų portale skelbiamus duomenis konkurso dalyvių pasiūlymai atmesti dėl per didelių kainų, nors nė vieno pasiūlymo kaina neviršijo 660 000 Lt be PVM. Ieškovui žinoma, jog atsakovas neskelbiamų derybų laimėtoju pripažino UAB „Biržų ranga“, kurios pasiūlymas 90 000 Lt viršija nustatytą maksimalią kainą, dėl ko ieškovas pirkimo procedūras laiko neskaidriomis bei mano, kad yra proteguojama UAB „Biržų ranga“. Teismas, įvertinęs ieškinio turinį, padarė išvadą, kad ieškovas atsakovo veiksmų neteisėtumą grindžia faktiniais ir teisiniais argumentais, konkrečiais įrodymais. Todėl teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai, išdėstytos faktinės aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai preliminariai leidžia manyti, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė egzistuoja. Teismas, siekdamas užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą, nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d., 4237 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nurodo šiuos argumentus:

  1. laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia efektyvumo bei ekonomiškumo principus ir viešąjį interesą, nes dėl jų pritaikymo gali būti pažeista Finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų sutartis bei nutrauktas pats projektas. 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėms „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos srities „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinti yra nustatytas terminas iki 2015 m. sausio 5 d., o šio viešojo pirkimo statybos rangos sutartis su laimėtoju buvo pasirašyta 2014 m. rugpjūčio 4 d., numatant 5 mėnesių darbų atlikimo terminą su galimybę jį pratęsti 2 mėnesiams. Be to, atsakovas įsipareigojo iki 2014 m. spalio 3 d. pateikti antrąjį mokėjimo prašymą dėl lėšų iš Europos Sąjungos gavimo, ko nepadarius projekto finansavimas gali būti sumažintas, sustabdytas arba nutrauktas. Tik atlikus statybos darbus bus galima vykdyti kitus pirkimus, susijusius su technikos ir įrenginių pirkimu;
  2. daugiau nei 76 proc. visų statybos darbų yra lauko, kurie priklausys nuo aplinkos sąlygų. Be to, pagrindo po grindimis rengimas, išlyginamųjų sluoksnių dengimas ir tinkavimo darbai gali būti įrengiami esant aplinkos temperatūrai ne mažesnei nei 5?C; plytelių ir mišinio klijavimas turi vykti esant ne mažesnei nei 6-10?C kambario temperatūrai. Tokia temperatūra būdinga rugpjūčio-rugsėjo mėnesiams, o atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negalės šiuo laikotarpiu vykdyti statybos rangos darbų;
  3. atsakovas prašo nustatyti ieškovui terminą sumokėti 750 530 Lt sumą, lygią laimėtojo pasiūlytai statybos rangos darbų atlikimo kainai, užtikrinant atsakovo nuostolius.

12Ieškovas UAB „Svalex“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros 2014 m. rugpjūčio 7 d. sutartis jau buvo tris kartus pratęsta. Atsakovas, nustatydamas pirkimo procedūrų terminus, privalėjo įvertinti ir pretenzijų pateikimo bei procedūrų stabdymo laikotarpį. Viešasis interesas reikalauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas neįrodė, kad ieškovas būtų nepajėgus padengti ieškovo nuostolių.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų sisteminės, loginės ir lingvistinės analizės darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra vertinama, ar ieškinys nėra prima facie nepagrįstas. Nenustačius akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo, sprendžiama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

16Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu bei sprendimus, priimtus vykdant tą patį pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu (b.l. 1-7). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir panaikino perkančios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą suprastintų neskelbiamų derybų būdu (CPK 179 str. 3 d.). Tuo atveju, jei šis pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėtų, perkančioji organizacija turėtų iš naujo spręsti dėl pateiktų pasiūlymų (įskaitant ieškovo) priimtinumo, pirkimo laimėtojo paskelbimo bei pirkimo sutarties su juo sudarymo.

17Teismų praktikoje susiformavo taisyklė, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus galutinio teismo sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012, 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-980/2014 ir kt.). Vadovaujantis minėta teismų praktika darytina išvada, kad ieškinio reikalavimai, esant priimtam ieškovui palankiam pirmosios instancijos teismo sprendimui, laikytini prima facie pagrįstais, kas tokiu atveju suponuoja būtinybę spręsti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo (CPK 144 str. 1 d., 4237 str. 1 d.). Vadinasi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui galutiniu sprendimu tenkinus tą ieškinio dalį, kurią vykdant turės būti iš naujo sprendžiama dėl viešojo pirkimo laimėtojo paskelbimo ir viešojo pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo, būtina spręsti klausimą dėl šių preliminariai pagrįstų ieškinio reikalavimų dalies įvykdymo užtikrinimo.

18Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ir kaip teisingai teigė bylos šalys procesiniuose dokumentuose, kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, jog viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas.

19Nagrinėjamu atveju atsakovas kaip esminį viešojo intereso pažeidimą įrodinėja galimą lėšų iš Europos Sąjungos fondų praradimą, kurios būtinos viešajam pirkimui įgyvendinti. Kaip įrodymą, jog iš Europos Sąjungos fondų gaunamos lėšos gali sumažėti ar būti prarastos atsakovas nurodo būtinybę iki 2014 m. spalio 3 d. pateikti antrąjį mokėjimo prašymą dėl lėšų iš Europos Sąjungos gavimo. Tačiau šio atskirojo skundo nagrinėjimo momentu minėtas prašymo dėl antrojo mokėjimo pateikimo momentas jau yra praėjęs, o atsakovas nepateikė naujų įrodymų, kad dėl šio termino pasibaigimo jis prarado galimybę gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų (CPK 314 str.). Dėl šios priežasties atsakovo atskirojo skundo argumentai apie grėsmę prarasti lėšas iš Europos Sąjungos fondų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atmetami kaip neįrodyti (CPK 12 str. ir 178 str.).

20Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl būtinybės nestabdyti sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo yra susiję su būtinybe atlikti statybos rangos darbus rugsėjo-spalio mėnesiais taip pat atmetami kaip neįtakojantys skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo (CPK 12 str. ir 178 str.). Atskirojo skundo nagrinėjimo momentu minėtas laikotarpis jau yra praėjęs, kas reiškia, jog atskirojo skundo tenkinimas nebesuteiktų galimybės statybos darbus vykdyti atgaline data. Dėl šios priežasties atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl būtinumo atlikti statybos darbus laikotarpiu, kuris jau yra praėjęs, atmetami kaip neaktualūs, sprendžiant ginčą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo (CPK 12 str. ir. 178 str.).

21Atsakovo prašymas taikyti nuostolių, galimai atsirasiančių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą spręstinas pirmosios instancijos teisme (CPK 17 str., 146 str.). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako dėl atsakovo atskirajame skunde bei ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą įvardintų argumentų, susijusių su būtinumu užtikrinti atsakovo nuostolius, pagrįstumo/nepagrįstumo.

22Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, nenustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei CPK 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo... 6. Ieškovas UAB „Svalex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi tenkino... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 12. Ieškovas UAB „Svalex“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 17. Teismų praktikoje susiformavo taisyklė, jog pagrįstos abejonės dėl... 18. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ir... 19. Nagrinėjamu atveju atsakovas kaip esminį viešojo intereso pažeidimą... 20. Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl būtinybės nestabdyti sudarytos... 21. Atsakovo prašymas taikyti nuostolių, galimai atsirasiančių dėl pritaikytų... 22. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo Biržų rajono savivaldybės... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti...