Byla e2A-971-613/2018
Dėl 2016 m. kovo 8 d. uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erikos Misiūnienės, Almanto Padvelskio, Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. S. (A. S.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, L. Y. (L. Y.), O. L. (O. L.), trečiajam asmeniui A. L. (A. L.) dėl 2016 m. kovo 8 d. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento 2016 m. kovo 8 d. uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ valdybos posėdžio sprendimus atšaukti nuo 2016 m. kovo 8 d. A. S. iš UAB „( - )“ direktoriaus pareigų ir atleisti A. S. nuo 2016 m. kovo 10 d. iš direktoriaus pareigų, paskirti UAB „( - )“ direktoriumi O. L., taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos, kuri atšaukė ieškovą A. S. iš UAB „( - )“ vadovo pareigų, sudėtis buvo neteisėta. Teigia, jog akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 33 straipsnio 2 dalis nustato, kad bendrovės valdybos narių skaičių nustato bendrovės įstatai, tačiau valdyboje turi būti ne mažiau kaip 3 nariai. Atkreipė dėmesį, jog pagal UAB „( - )“ įstatų 104 punktą bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. ABĮ 24 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad bendrovės valdyboje negali būti mažiau kaip 3 nariai. 2016 m. kovo 7 d. UAB „( - )“ vienintelio akcininko sprendimu iš bendrovės valdybos narių buvo atšauktas A. S., nors jis iš valdybos narių atsistatydino nuo 2013 m. gegužės 4 d. ar įgaliojimų neteko 2012 m. gegužės 27 d. (suėjus 4 metų valdybos kadencijos terminui), o nauju valdybos nariu išrinktas akcininko O. L. sūnus A. L.. Pažymėjo, jog 2013 m. gegužės 14 d. vienintelio akcininko sprendimu L. Y. buvo atšauktas iš bendrovės valdybos. Taip pat nurodė, kad iki 2016 m. kovo 8 d. jokių sprendimų dėl L. Y. išrinkimo valdybos nariu priimta nebuvo, todėl mano, kad 2016 m. kovo 8 d. L. Y. nebuvo UAB „( - )“ valdybos nariu ir dėl to neturėjo teisės dalyvauti valdybos posėdyje, priimti sprendimų, dėl jų balsuoti bei pasirašyti valdybos posėdžio protokole. Darė išvadą, jog, L. Y. 2016 m. kovo 8 d. nesant bendrovės valdybos nariu, bendrovės valdybą sudarė tik vienas naujai išrinktas valdybos narys A. L., nes valdybos nario O. L. įgaliojimai, suėjus 4 metų valdybos kadencijos terminui, buvo pasibaigę 2012 m. gegužės 27 d., t. y. narių skaičius buvo mažesnis nei įstatyme nustatytas minimalus valdybos narių skaičius, todėl 2016 m. kovo 8 d. valdyba neturėjo teisės priimti jokių sprendimų, o bet kokie jos priimti sprendimai yra neteisėti.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

102.

11Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė – priteisė iš ieškovo A. S. 2 000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovės UAB „( - )“ naudai, taip pat priteisė iš ieškovo A. S. 11,90 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Pagrindiniai pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai:

122.1.

13Nurodė, kad ieškovas apie atsakovo 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos posėdžio sprendimus, kuriais jis nuo 2016 m. kovo 8 d. buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų ir nuo 2016 m. kovo 10 d. atleistas iš direktoriaus pareigų, buvo supažindintas 2016 m. kovo 10 d. Pažymėjo, jog Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-515-777/2017 pagal ieškovų UAB „( - )“ ir L. Y. ieškinį atsakovams A. S., UAB „( - )“, J. M., A. S., trečiajam asmeniui N. Š. dėl žalos atlyginimo, kurioje A. S. 2016 m. gruodžio 21 d. reiškė priešieškinį, kurio reikalavimai yra tapatus nagrinėjamam ieškiniui. Atkreipė dėmesį, jog Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. sausio 2 d. nutartimi atsisakė priimti minėtą A. S. priešieškinį.

142.2.

15Taip pat konstatavo, jog senaties terminas reikalavimams pareikšti suėjo 2016 m. balandžio 11 d., o pasibaigus šiam terminui ieškovas minėtą reikalavimą atsakovui priešieškiniu pareiškė tik 2016 m. gruodžio 21 d., t. y. praėjus daugiau kaip 8 mėnesiams, todėl darė išvadą, kad tokie ieškovo A. S. veiksmai negali būti laikomi tinkamais įgyvendinant savo teisę į tinkamą teisminę gynybą. Darė išvadą, kad atsakovės prašymas taikyti ieškinio senaties terminą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl ieškinį atmetė, tačiau tam, kad byla būtų išnagrinėta visapusiškai, išsamiai ir objektyviai, teismas pasisakė dėl ieškovo pareikšto atsakovams ieškinio reikalavimo pagrįstumo.

162.3.

17Pažymėjo, jog iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad atsakovės UAB „( - )“ valdybos nariai 2016 m. kovo 8 dieną buvo O. L., L. Y. (pirmininkas), abu išrinkti nuo 2008 m. gegužės 27 d., taip pat A. L. – paskyrimo (išrinkimo) data 2016 m. kovo 8 d. Ankstesnis UAB „( - )“ valdybos narys nuo 2008 m. gegužės 27 d. iki 2016 m. kovo 8 d. buvo A. S.. Atkreipė dėmesį, jog ieškovas A. S., būdamas UAB „( - )“ vadovu, vadovaudamasis ABĮ 12 straipsnio 4 dalimi, turėjo pareigą pateikti Juridinių asmenų registrui teisės aktuose numatytus duomenis apie UAB „( - )“ valdybos narių pasikeitimą, tačiau tokių duomenų nepateikė. Teismo vertinimu, Juridinių asmenų registre nurodyti duomenys apie UAB „( - )“ valdybos narių sudėtį yra teisingi.

182.4.

19Skundžiamu teismo sprendimu taip pat nustatyta, jog byloje yra pateiktas atsakovo L. Y. 2017 m. rugsėjo 11 d. pareiškimas, kuriame nurodoma, kad atsakovas, susipažinęs su ieškovo ieškiniu dėl UAB „( - )“ 2016 m. kovo 8 d. valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais, patvirtina, kad UAB „( - )“ 2016 m. kovo 8 d. valdybos posėdžio protokole yra tinkamai užfiksuota jo valia 2016 m. kovo 8 d. valdybos posėdžio metu aptartais klausimais, o jo parašas ant 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos posėdžio protokolo yra autentiškas. Teigia, kad atsakovo L. Y. 2016-03-08 UAB „( - )“ valdybos posėdžio protokole išreikšta valia yra aiški, šis asmuo pats nurodo, kad jo parašas minėtame dokumente yra autentiškas, todėl konstatavo, kad teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo L. Y. valios bei jo parašo tikrumu.

20III.

21Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

223.

23Ieškovas A. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 30 d. sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

243.1.

25Ieškovo vertinimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalies normos reglamentavimas nustato juridinio asmens valdymo organų sprendimų dėl jų turinio ir teisinių pasekmių apskundimo pagrindus ir tvarką, todėl ieškovas laikosi pozicijos, kad nagrinėjamoje byloje sutrumpinto ieškinio senaties termino institutas negalėjo būti taikomas, nes ieškinys reiškiamas dėl pasekmių, nustatytų nebuvus valdymo organo sprendimo, o jį įforminusiam dokumentui esant suklastotam, dėl ko CK 2.82 straipsnio 4 dalies, CK 1.126 straipsnio 2 dalies ir 1.131 straipsnio 1 dalies normas teismas taikė nepagrįstai ir neteisėtai.

263.2.

27Teigia, jog ieškinio pagrindu buvo nurodyta ir įrodinėjama tai, kad 2016 m. kovo 8 d. joks UAB „( - )“ valdybos posėdis nei Ukrainoje, nei kur nors kitur nevyko, valdybos sprendimai priimami nebuvo, valdybos nariai savo pozicijos dėl galimų darbotvarkės klausimų neišreiškė ir dėl jų nebalsavo. Mano, kad valdybos sprendimai buvo įforminti protokolu, kuriame yra akivaizdžiai suklastotas vieno iš neva protokole pasirašiusių „valdybos narių“ parašas. Nurodo, jog sprendimu iš esmės neginčijamas intelektualusis priimtų sprendimų aspektas, ieškiniu akcentuojamas dokumento suklastojimo ir suklastoto dokumento panaudojimo faktas.

283.3.

29Pažymėjo, kad 2013 m. gegužės 14 d. vienintelio akcininko sprendimu L. Y. buvo atšauktas iš bendrovės valdybos. Teigia, jog iki 2016 m. kovo 8 d. jokių sprendimų dėl L. Y. išrinkimo valdybos nariu priimta nebuvo, todėl darė išvadą, jog 2016 m. kovo 8 d. L. Y. nebuvo UAB „( - )“ valdybos nariu ir dėl to neturėjo teisės dalyvauti valdybos posėdyje, priimti sprendimų, dėl jų balsuoti bei pasirašyti valdybos posėdžio protokole.

303.4.

31Ieškovo nuomone, L. Y. nesant UAB „( - )“ valdybos nariu, bendrovės valdybą sudarė tik 1 (vienas) naujai išrinktas valdybos narys A. L., nes valdybos nario O. L. įgaliojimai, suėjus 4 metų valdybos kadencijos terminui, buvo pasibaigę 2012 m. gegužės 27 d., t. y. narių skaičius buvo mažesnis nei minimalus valdybos narių skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 2 d. Darė išvadą, kad UAB „( - )“ valdyba, kurios narių skaičius buvo mažesnis nei įstatyme nustatytas minimalus valdybos narių skaičius, 2016 m. kovo 8 d. neturėjo teisės priimti jokių sprendimų, o bet kokie jos priimti sprendimai yra neteisėti.

323.5.

33Atkreipė dėmesį, jog teisių ir duomenų registracija viešame registre atlieka ne teises nustatančią, o teisių išviešinimo funkciją, todėl mano, jog 2013 m. gegužės 14 d. UAB „( - )“ vienintelio akcininko sprendimo atšaukti iš valdybos L. Y. neįregistravimas Juridinių asmenų registre nereiškia, kad L. Y. iš UAB „( - )“ valdybos nebuvo atšauktas.

343.6.

35Ieškovas teigia, jog teismas visiškai nepasisakė ir nevertino ieškovo argumentų dėl valdybos teisės priimti sprendimus pasibaigus jos kadencijai. Pažymėjo, kad nurodytos sudėties valdybos teisės ir galios baigėsi ne vėliau kaip eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinius, momentu. Nurodė, kad 2012 metų UAB „( - )“ finansinių ataskaitų rinkiniai buvo patvirtinti 2013 m. gegužės 15 d. vienintelio akcininko sprendimu, todėl darė išvadą, kad aptariamos sudėties valdybos teisės ir galios baigėsi ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 15 d.

363.7.

37Ieškovas nurodo, jog 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos posėdis Ukrainoje neįvyko ir negalėjo įvykti, nes nė vienas iš nurodytų asmenų Ukrainoje negyvena, su Ukraina jų nesieja jokie socialiai ryšiai, dar daugiau, nė vieno iš nurodytų asmenų 2016 m. kovo 8 d. Ukrainoje nebuvo. Dar daugiau, nei 2016-03-08, nei kitu metu nurodyti asmenys kartu nebuvo susirinkę ir neposėdžiavo, jokių sprendimų nepriėminėjo ir dėl jų nebalsavo. Teigia, jog siekdamas įrodyti šias aplinkybes, prašė teismo išreikalauti įrodymus iš Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos, tačiau teismas šio prašymo netenkino, aplinkybių dėl galimybės UAB „( - )“ valdybos nariams dalyvauti ginčijamame valdybos posėdyje nenagrinėjo, todėl mano, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.

383.8.

39Pažymėjo, jog civilinėje byloje Nr. e2-515-777/2017, nagrinėtoje Klaipėdos apygardos teisme, buvo pateikti 2 (du) L. Y. pasirašyti dokumentai – 2016 m. kovo 8 d. valdybos posėdžio protokolo kopija ir 2016 m. balandžio 20 d. atstovavimo sutarties, L. Y. pasirašytos su advokatų kontoros „Magnusson ir partneriai“ advokatais, kopija. Teigia, jog abiejuose dokumentuose L. Y. parašas yra akivaizdžiai nepanašus. Atkreipė dėmesį, jog lyginant minėtuose dokumentuose esančius L. Y. parašus su kituose dokumentuose (sąskaitose faktūrose, sutartyse ir t. t.) esančiais L. Y. parašais akivaizdu, kad 2016 m. kovo 8 d. valdybos posėdžio protokole L. Y. parašas yra uždėtas ne L. Y., o kito asmens, mėginant L. Y. parašą nukopijuoti / pamėgdžioti.

404.

41Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai UAB „( - )“, L. Y. ir O. L. prašė ieškovo A. S. apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos aplinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagrindiniai atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

424.1.

43Nurodė, jog apeliaciniu skundu ieškovas nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo nustatytų faktų, jog su 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos posėdžio sprendimais, kuriais jis buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų ir vėliau atleistas iš direktoriaus pareigų, buvo supažindintas 2016 m. kovo 10 d., neginčija, jog į teismą dėl valdybos sprendimų pripažinimo negaliojančiais kreipėsi akivaizdžiai ir gerokai praleidęs ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje įtvirtintą ieškinio senaties terminą, todėl mano, kad ieškovo ieškinio tenkinimas yra negalimas – nepriklausomai nuo to, ar ieškovo teisių pažeidimas būtų nustatytas, ar ne, ieškovo tariamai pažeistos teisės vis tiek negalėtų būti ginamos.

444.2.

45Atkreipė dėmesį, jog 2017 m. gegužės 25 d. ieškiniu ieškovas suformulavo tokį ieškinio dalyką: „Pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos posėdžio sprendimus <...>.“ Mano, jog toks ieškovo reikalavimas suformuluotas būtent pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalies ir ABĮ 19 straipsnio 10 dalis nuostatas (formuluotes), kurios numato galimybę teismo tvarka pripažinti juridinių asmenų organų sprendimus negaliojančiais.

464.3.

47Pažymėjo, kad ieškovo apeliaciniame skunde vartojamos ir neva bylą nagrinėjant pirmąja instancija įrodinėtos sąvokos „dokumento suklastojimas“ bei „suklastoto dokumento panaudojimas“ į civilinės materialiosios bei proceso teisės sritį apskritai nepatenka (CK 1.1 straipsnis ir Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 1 straipsnis). Teigia, jog šios teisinės sąvokos yra baudžiamosios teisės dalykas – BK 300 straipsnis apibrėžia dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu nusikalstamą veiką. Daro išvadą, jog ieškovas apeliaciniu skundu teigia įrodinėjantis aplinkybę (santykį), kuri apskritai nenagrinėtina civiline teisena.

484.4.

49Taip pat pažymi, jog ieškovas akcentuoja UAB „( - )“ įstatų 104 punktą, kuriame numatytas 4 metų valdybos nario kadencijos terminas, ir teigia, jog UAB „( - )“ valdybos įgaliojimai baigėsi dar 2012 metais, tačiau atkreipia dėmesį, jog įstatų 122 punktas nurodo, jog UAB „( - )“ vadovas yra renkamas ne ilgesniam kaip valdybos įgaliojimų laikotarpiui. Todėl teigia, jog sutikus su ieškovo pozicija, kad UAB „( - )“ valdyba neteko įgaliojimų suėjus 4 metų terminui, kartu tektų daryti išvadą, kad ir pats ieškovas neteko įgaliojimų po tų pačių 4 metų, t. y. 2012 m. birželio 3 d. Mano, kad tai reiškia, jog ieškovas neturi teisės reikalauti panaikinti minėtus valdybos nutarimus, nes nepatenka į tokią teisę turinčių subjektų ratą; ieškovas neturi jokio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, kadangi net jeigu jo reikalavimas ir būtų patenkintas, ieškovo įgaliojimai vis tiek būtų pasibaigę 2012 metais.

504.5.

51Atsiliepimu nurodoma, jog UAB „( - )“ akcininko 2013 m. gegužės 14 d. sprendimas dėl L. Y. atšaukimo buvo pasirašytas atsakovo O. L., ketinant įforminti L. Y. valią pasitraukti iš UAB „( - )“ veiklos. Teigia, jog netrukus po minėto sprendimo priėmimo atsakovas L. Y. sutiko likti ir faktiškai toliau liko UAB „( - )“ valdybos nariu, todėl teigia, jog 2013 m. gegužės 14 d. priimtas sprendimas dėl jo atšaukimo neteko prasmės ir dėl to paties ieškovo, kaip UAB „( - )“ direktoriaus, nebuvo registruotas VĮ Registrų centro duomenų bazėje kaip nebeatspindintis tikrosios valios ir nesukėlęs jokių pasekmių UAB „( - )“ veiklai bei valdymui.

524.6.

53Atsakovai pažymi, jog nuo pat atsakovės UAB „( - )“ įsteigimo (2008 m. birželio 2 d.) iki 2016 m. kovo 10 d. būtent ieškovas A. S. ėjo UAB „( - )“ direktoriaus pareigas ir todėl buvo atsakingas už duomenų pateikimą viešajam registrui, tačiau atkreipia dėmesį, jog jokia informacija apie tariamus pokyčius UAB „( - )“ valdybos sudėtyje viešajam registrui nebuvo pateikta. Darė išvadą, kad pats ieškovas A. S. privalėjo dar 2013 m. gegužės–birželio mėnesiais įregistruoti pakeitimus įmonės valdymo organuose, jeigu tokių iš tiesų būtų buvę.

544.7.

55Taip pat atsiliepimu atsakovai L. Y. bei O. L. patvirtino, jog nurodytos sudėties valdyba aptarė 2016 m. kovo 8 d. posėdžio protokole nurodytus klausimus bei vienbalsiai priėmė šiame protokole nurodytus nutarimus, tarp jų atšaukti ieškovą iš direktoriaus pareigų, t. y. teigia, jog valdybos narių valia buvo tinkamai užfiksuota 2016 m. kovo 8 d. valdybos posėdžio protokole. Be to, atkreipė dėmesį, kad apeliaciniu skundu ieškovas patvirtino nekvestionuojantis valdybos priimtų sprendimų esmės, t. y. valios („<...> iš esmės neginčijamas intelektualusis priimtų sprendimų aspektas <...>“). Mano, kad esant aiškiai valdybos valiai, ieškovo samprotavimai dėl valdybos valios įforminimo (jo tikslumo) tampa teisiškai nereikšmingi.

565.

572018 m. spalio 5 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas A. S. pareiškimas dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens, dėl kurio teisių ir pareigų pasisakyta teismo sprendimu. Nurodė, kad, susipažinęs su Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 30 d. sprendimu, atkreipė dėmesį į tai, kad nurodytame sprendime yra tiesiogiai pasisakyta dėl jo teisių ir pareigų, nors pareiškėjas į civilinės bylos nagrinėjimą nebuvo įtrauktas. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas apskųsto sprendimo motyvuojamojoje dalyje konstatavo ir padarė išvadą apie tai, kad A. S. nuo 2013 m. balandžio 29 d. neatsistatydino iš UAB „( - )“ valdybos narių ir UAB „( - )“ valdybos nariu buvo iki 2016 m. kovo 8 d., kai neva vienintelio UAB „( - )“ akcininko sprendimu buvau atšauktas iš bendrovės valdybos narių. Mano, jog, pasisakydamas apie UAB „( - )“ valdybos sudėties teisėtumą 2013 m. balandžio 29 d.–2016 m. kovo 8 d. laikotarpiu, pirmosios instancijos teismas iš esmės pasisakė dėl jo, kaip neva buvusio nurodytu laikotarpiu UAB „( - )“ valdybos nariu, teisių ir pareigų apimties.

586.

592018 m. spalio 10 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas atsakovų atsiliepimas į 2018 m. spalio 5 d. A. S. pareiškimą. Nurodė, kad atsakovai nesutinka su A. S. pozicija ir mano, kad A. S. iškraipo teismo sprendimo turinį bei siekia piktnaudžiauti CPK suteikiamomis teisėmis. Pažymėjo, kad šiuo metu nevyksta joks ginčas dėl atsakovės UAB „( - )“ valdybos narių sudėties, o ir nėra siekiama nuginčyti Juridinių asmenų registro duomenis. Tad konstatuoja, kad teismas neturėjo jokio pagrindo nesivadovauti oficialiais ir didesnę įrodomąją galią turinčiais Juridinių asmenų registro duomenimis apie UAB „( - )“ valdybos sudėtį.

60Teisėjų kolegija

konstatuoja:

61IV.

62Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

63Apeliacinis skundas atmestinas.

647.

65Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

668.

67CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

68Dėl A. S. pareiškimo

699.

70Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą sprendimas turi būti naikinamas dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, jei teismas sprendime nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialių teisių ir pareigų. Pareiškėjas A. S. apeliacinės instancijos teismui pateiktu pareiškimu teigia, kad skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu nuspręsta dėl jo teisių ir pareigų, todėl skundžiamas teismo sprendimas turi būti panaikintas.

7110.

72Nusprendimas dėl į bylą neįtraukto asmens teisių ir pareigų teismų praktikoje suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai. Pažymėtina, kad sprendimo įtaka neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai neturi būti suprantama pernelyg plačiai, kaip apimanti bet kokių prielaidų galimam tokio asmens teisinės padėties pasikeitimui ateityje sudarymą, ypač kai toks pasikeitimas yra papildomai siejamas su kitų asmenų galimais veiksmais – tokia įtaka turi kilti tiesiogiai iš priimto teismo sprendimo ir būti tiesioginis ir neišvengiamas priimto sprendimo rezultatas.

7311.

74Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas apie UAB „( - )“ valdybos sudėties teisėtumą 2013 m. balandžio 29 d.–2016 m. kovo 8 d. laikotarpiu, iš esmės pasisakė dėl jo, kaip neva buvusio nurodytu laikotarpiu UAB „( - )“ valdybos nariu, teisių ir pareigų apimties, tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais pareiškėjo argumentais. Pažymėtina, jog vienas esminių ieškinio argumentų šioje byloje buvo tai, jog prašomas pripažinti negaliojančiu UAB „( - )“ valdybos sprendimas buvo priimtas neteisėtos sudėties valdybos, todėl pirmosios instancijos teismas analizuodamas ieškinio reikalavimus privalėjo pasisakyti dėl UAB „( - )“ valdybos sudėties teisėtumo. Tai, kad, pirmosios instancijos teismo vertinimu, pareiškėjo A. S. 2013 m. balandžio 29 d. pareiškimas kelia abejonių, dar nereiškia, jog tokios išvados turės įtakos pareiškėjo A. S. teisinės padėties pasikeitimui, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo argumentai dėl skundžiamo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų yra nepagrįsti. Faktinės bylos aplinkybės

7512.

76Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2008 m. birželio 2 d. buvo įregistruota UAB „( - )“. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės 27 d. iki 2016 m. kovo 10 d. ieškovas A. S. buvo išrinktas UAB „( - )“ direktoriumi, o nuo 2016 m. kovo 10 d. UAB „( - )“ direktoriumi paskirtas atsakovas O. L.. Taip pat iš VĮ Registro centro duomenų matyti, kad UAB „( - )“ valdybos nariai nuo 2008 m. gegužės 27 d. buvo atsakovai O. L. (narys), L. Y. (pirmininkas), nuo 2016 m. kovo 8 d. trečiasis asmuo A. L. (narys), laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės 27 d. iki 2016 m. kovo 8 d. A. S. (narys).

77Dėl ieškinio senaties

7813.

79Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, taikė ieškinio senatį. Ieškovas, nesutikdamas su priimtu sprendimu, laikėsi pozicijos, kad nagrinėjamoje byloje sutrumpinto ieškinio senaties termino institutas negalėjo būti taikomas, nes ieškinys reiškiamas dėl pasekmių, nustatytų nebuvus valdymo organo sprendimo, o jį įforminusiam dokumentui esant suklastotam, dėl to CK 2.82 straipsnio 4 dalies, CK 1.126 straipsnio 2 dalies ir 1.131 straipsnio 1 dalies normas teismas taikė nepagrįstai ir neteisėtai.

8014.

81Pažymėtina, jog ieškinio suformulavimas ir jo pateikimas teismui yra ieškovo procesinė teisė, kuria jis savo nuožiūra disponuoja (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Teisminio nagrinėjimo dalyką apibrėžia svarbiausi ieškinio turinį sudarantys elementai – ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas. Kaip ieškinio dalykas suprantamas ieškovo per teismą atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas, o ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t. y. ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Teismas privalo ginčą spręsti pagal ieškovo pareikštus reikalavimus, negali pats nei suformuluoti, nei pakeisti ieškinio dalyko (pvz., negali priteisti šaliai to, ko ji neprašo, arba priteisti daugiau, nei šalis prašo) ar faktinio pagrindo (negali savo sprendime remtis tokiais faktais, kurių šalys teismui nenurodė, ir įrodymais, kurių byloje nėra). Kitaip tariant, teismas, priimdamas sprendimą, negali peržengti ieškinio ribų.

8215.

83Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas ieškiniu ginčijo 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos sprendimą, kuriuo jis nuo 2016 m. kovo 8 d. atšauktas iš UAB „( - )“ direktoriaus pareigų ir nuo 2016 m. kovo 10 d. iš šių pareigų atleistas. Pažymėtina, jog ieškovas iš esmės įrodinėjo aplinkybes, jog ginčijamas sprendimas priimtas neteisėtos sudėties valdybos. Nurodė, kad ABĮ 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog valdyboje turi būti ne mažiau kaip 3 nariai. Taip pat atkreipė dėmesį, jog bendrovės įstatų 104 punkte nustatyta, jog bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. Ieškiniu taip pat įrodinėjo, jog valdybos posėdis vyko kitomis nei protokole nurodytomis aplinkybėmis ir valdybos posėdžio protokolas nebuvo tinkamai pasirašytas (atsakovo L. Y. parašas buvo suklastotas). Šios aplinkybės rodo, kad juridinio asmens dalyvis (vadovas) nesutiko su juridinio asmens valdymo organo (valdybos) priimtu sprendimu, kadangi, jo nuomone, priimtas sprendimas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms (netinkamas valdybos narių skaičius (ABĮ 33 straipsnio 2 dalis) ir juridinio asmens steigimo dokumentams (bendrovės valdyba sudaroma iš trijų narių (Įstatų 104 punktas).

8416.

85Taigi, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytą teisinį reglamentavimą, faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ginčą kvalifikavo pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį, o ieškovo argumentus, jog ieškinys buvo reiškiamas dėl pasekmių, atmeta kaip nepagrįstus.

8617.

87Pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalies nuostatas juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu CK ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos.

8818.

89Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

9019.

91Pažymėtina, jog civilinės teisės institutai bei normos taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja specialiosioms ABĮ normoms. Akcinių bendrovių įstatymo normos ir bendrosios civilinės teisės normos sąveikauja kaip lex specialis su legi generali. Tai, kad ABĮ yra specialusis įstatymas CK atžvilgiu, reiškia, kad CK normos taikomas tiek, kiek jos neprieštarauja ABĮ įtvirtintoms normoms. Taigi, nagrinėjamu atveju nustačius, jog ABĮ (specialusis įstatymas) turi viršenybę prieš CK (bendrosios civilinės teisės normos), sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog, sprendžiant dėl ieškinio senaties termino, turi būti vadovaujamasi ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatytu ieškinio senaties terminu, t. y. 30 dienų, skaičiuojamu nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

9220.

93Ieškinio senatis yra laiko tarpas, per kurį valstybė garantuoja asmeniui jo pažeistos teisės gynimą, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu apginti pažeistą teisę (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialiųjų teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą suteikia tokiai teisei gynybą nuo pažeidimų. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista.

9421.

95Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyvusis momentas), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar jis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kirstnė“ ir kt. v. UAB Medicinos bankas ir kt., bylos Nr. 3K-3-317/2008; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-532/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. M. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-11/2010, kt.).

9622.

97Bylos duomenimis nustatyta, jog ginčijami valdybos sprendimai buvo priimti 2016 m. kovo 8 d. Taip pat nustatyta, jog su šiais sprendimais ieškovas buvo supažindintas 2016 m. kovo 10 d., šios aplinkybės apeliantas neginčija, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog objektyviai apie priimtą skundžiamą sprendimą bei savo galbūt pažeistas teises ieškovas sužinojo 2016 m. kovo 10 d. (CPK 187 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog senaties termino eigos pradžia apskųsti 2016 m. kovo 8 d. sprendimą turi būti skaičiuojama nuo 2016 m. kovo 10 d.

9823.

99Kitas būtinas nustatyti elementas, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo praleido ieškinio senaties terminą, yra tai, kada asmuo kreipėsi į teismą teisminės gynybos. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas į teismą dėl savo galbūt pažeistų teisių kreipėsi 2017 m. gegužės 31 d., t. y. daugiau nei po 14 mėnesių nuo sužinojimo apie galbūt pažeidžiamas ieškovo teises. Šiuo atveju akivaizdu, jog ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatytas 30 dienų terminas yra žymiai praleistas, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį.

10024.

101Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis taip pat nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-515-777/2017 pagal ieškovų UAB „( - )“ ir L. Y. ieškinį atsakovams A. S., UAB „( - )“, J. M., A. S., trečiajam asmeniui N. Š. dėl žalos atlyginimo. Šios bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2016 m. gruodžio 21 d., ieškovas pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos posėdžio sprendimus atšaukti nuo 2016 m. kovo 8 d. A. S. iš UAB „( - )“ direktoriaus pareigų ir atleisti A. S. nuo 2016 m. kovo 10 d. iš direktoriaus pareigų bei paskirti UAB „( - )“ direktoriumi O. L., t. y. ieškovo reikštas priešieškinio reikalavimas yra tapatus šioje byloje išnagrinėtam reikalavimui. Atkreiptinas dėmesys, jog Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. sausio 2 d. nutartimi atsisakė priimti minėtą A. S. priešieškinį. Nors iš šių aplinkybių visumos matyti, kad ieškovas savo galbūt pažeistas teises siekė apginti anksčiau, nei buvo paduotas šis ieškinys, tačiau atsižvelgus į tai, kad apie savo teisių galimą pažeidimą ieškovas sužinojo dar 2016 m. kovo 8 d., o priešieškinį, kuriuo reiškė tą patį reikalavimą kaip ir šioje civilinėje byloje, pareiškė tik 2016 m. gruodžio 21 d. (t. y. praėjus daugiau nei devyniems mėnesiams), darytina išvada, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą (ABĮ 19 straipsnio 10 dalis).

10225.

103Pagal CK 1.131 straipsnio 2 dalį, jei teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas terminas – atnaujinamas. Aiškindamas šią nuostatą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį teismas ex officio turi patikrinti ne tik tai, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas, bet ir tai, ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. ir kt. v. UAB „Alvora“, bylos Nr. 3K-3-516/2010; 2012 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Š. v. E. B., bylos Nr. 3K-3-321/2012; kt.). CK nenustatytas aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašas, taip pat nepateikti kriterijai, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas, spręsdamas dėl svarbių priežasčių, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. V. v. UAB „Algesa“, bylos Nr. 3K-3-35/2012).

10426.

105Pažymėtina, jog ieškovas neprašo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino, nenurodo jokių objektyvių aplinkybių, kodėl negalėjo į teismą kreiptis įstatymų nustatytais terminais. Taip pat byloje nenustatyta jokių kitų aplinkybių, kurios būtų trukdžiusios ieškovui ginti savo galbūt pažeistas teises, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nėra teisinio pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą.

10627.

107Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, dar 2002-12-20 yra priėmęs nutarimą Nr. 39 „Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje“, kuris Teismų įstatymo nustatyta tvarka yra paskelbtas oficialiame leidinyje „Teismų praktika“ (Nr. 18). Šio nutarimo 21 punkte nurodyta, jog pagal LR CK 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. V. v Alytaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-317/2008; 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Valstybės sienos apsaugos tarnyba v AB firma „Viti“, bylos Nr. 3K-3-633/2013; 2015 m. birželio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Kvadera“ v UAB „Luvel transportas“, bylos Nr. 3K-3-363-469/2015; 2015 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje byloje AB „Orlen Lietuva“ v M. B. B. (M. B. B.) ir kt., bylos Nr. 3K-3-460-915/2015). Nustatęs, kad ieškinio senaties terminas praleistas ir nėra pagrindo jį atnaujinti, o ginčo šalis reikalauja ieškinio senatį taikyti, teismas gali ieškinį atmesti motyvuodamas vien ieškinio senaties termino pasibaigimu. Tokiu atveju teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstyti argumentus dėl ieškiniu pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo nebūtina, pakanka teismo sprendimą motyvuoti ieškinio senaties taikymu.

10828.

109Dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui.

11029.

111Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes ir jų pagrindu padarytas išvadas pagal nurodytą kasacinio teismo praktiką bei suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, konstatuoja, kad teismas pagrįstai nusprendė, jog ieškovas praleido ieškinio senatį apskųsti valdybos sprendimą ir nėra pagrindo šį terminą atnaujinti. Todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesines, materialines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl to ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

112Bylinėjimosi išlaidos

11330.

114Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas reglamentuojamas CPK 93 straipsnyje. Vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

11531.

116Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai UAB „( - )“, L. Y. ir O. L., be kita ko, prašė priteisti 2 865,28 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovai prašo priteisti visas jų patirtas išlaidas, inter alia, atsižvelgiant į ginčo apeliacine instancija apimtį (apeliantas kvestionuoja tiek nustatytas faktines aplinkybes, tiek teismo išvadas dėl teisės), nagrinėjimo klausimo specifiškumą (nagrinėjami specifiniai valdybos sprendimų panaikinimo klausimai) ir į tai, kad byla yra sudėtinga. Teigia, jog byloje nėra įrodymų, jog atsakovų sumokėtas honoraras už teisines paslaugas būtų neprotingai didelis, atsakovai laiku ir sąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, todėl prašo priteisti visą patirtų išlaidų sumą. Taip pat prašo visą priteistą sumą paskirti sumokėti atsakovei UAB „( - )“. Atkreiptinas dėmesys, jog kartu su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovai pateikė 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaitas faktūras: Nr. ADV28527 – 2 815,11 Eur sumai; Nr. ADV28724 – 1 631,08 Eur sumai; Nr. ADV29011 – 1 234,20 Eur sumai. Taip pat pateiktos ataskaitos dėl suteiktų paslaugų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytus rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžius (nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti jų redakcija), į Rekomendacijų 8.11 punktą, kuris numato, jog už atsiliepimą į apeliacinį skundą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 1,3 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (šiuo konkrečiu atveju – 926,70 Eur), į byloje pateiktus duomenis dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų bei atsakovų prašyme nurodytus argumentus, konstatuoja, jog prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovų nurodomi argumentai dėl nagrinėjamo klausimo specifiškumo bei bylos sudėtingumo yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, argumentai, kad du atsakovai yra užsieniečiai, kad dokumentus reikėjo versti į jiems suprantamą kalbą, kad atsakovai tinkamai naudojosi savo teisėmis, nereiškia, kad yra pagrindas nukrypti nuo Rekomendacijose numatytų rekomenduojamų priteisti dydžių. Atsižvelgdama į tai, kas nustatyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovams iš ieškovo priteistina 1 204,71 Eur (926,70 x 1,3 = 1 204,71 Eur). Esant atsakovų prašymui visas bylinėjimosi išlaidas priteisti atsakovei UAB „( - )“, iš ieškovo A. S. atsakovės UAB „( - )“ naudai priteistina 1 204,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis, 302 straipsnis).

11732.

118Apeliacinį skundą atmetus, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (LR CPK 93 straipsnio 1 dalis).

119Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

120Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

121Priteisti iš ieškovo A. S. (A. S.) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ naudai 1 204,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. S. (A. S.)... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 2.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. sausio 30 d.... 12. 2.1.... 13. Nurodė, kad ieškovas apie atsakovo 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos... 14. 2.2.... 15. Taip pat konstatavo, jog senaties terminas reikalavimams pareikšti suėjo 2016... 16. 2.3.... 17. Pažymėjo, jog iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad atsakovės... 18. 2.4.... 19. Skundžiamu teismo sprendimu taip pat nustatyta, jog byloje yra pateiktas... 20. III.... 21. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 3.... 23. Ieškovas A. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės... 24. 3.1.... 25. Ieškovo vertinimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82... 26. 3.2.... 27. Teigia, jog ieškinio pagrindu buvo nurodyta ir įrodinėjama tai, kad 2016 m.... 28. 3.3.... 29. Pažymėjo, kad 2013 m. gegužės 14 d. vienintelio akcininko sprendimu L. Y.... 30. 3.4.... 31. Ieškovo nuomone, L. Y. nesant UAB „( - )“ valdybos nariu, bendrovės... 32. 3.5.... 33. Atkreipė dėmesį, jog teisių ir duomenų registracija viešame registre... 34. 3.6.... 35. Ieškovas teigia, jog teismas visiškai nepasisakė ir nevertino ieškovo... 36. 3.7.... 37. Ieškovas nurodo, jog 2016 m. kovo 8 d. UAB „( - )“ valdybos posėdis... 38. 3.8.... 39. Pažymėjo, jog civilinėje byloje Nr. e2-515-777/2017, nagrinėtoje Klaipėdos... 40. 4.... 41. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai UAB „( - )“, L. Y. ir O. L.... 42. 4.1.... 43. Nurodė, jog apeliaciniu skundu ieškovas nekvestionuoja pirmosios instancijos... 44. 4.2.... 45. Atkreipė dėmesį, jog 2017 m. gegužės 25 d. ieškiniu ieškovas suformulavo... 46. 4.3.... 47. Pažymėjo, kad ieškovo apeliaciniame skunde vartojamos ir neva bylą... 48. 4.4.... 49. Taip pat pažymi, jog ieškovas akcentuoja UAB „( - )“ įstatų 104... 50. 4.5.... 51. Atsiliepimu nurodoma, jog UAB „( - )“ akcininko 2013 m. gegužės 14 d.... 52. 4.6.... 53. Atsakovai pažymi, jog nuo pat atsakovės UAB „( - )“ įsteigimo (2008 m.... 54. 4.7.... 55. Taip pat atsiliepimu atsakovai L. Y. bei O. L. patvirtino, jog nurodytos... 56. 5.... 57. 2018 m. spalio 5 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas A. S. pareiškimas dėl... 58. 6.... 59. 2018 m. spalio 10 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas atsakovų... 60. Teisėjų kolegija... 61. IV.... 62. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai... 63. Apeliacinis skundas atmestinas.... 64. 7.... 65. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 66. 8.... 67. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 68. Dėl A. S. pareiškimo... 69. 9.... 70. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 2... 71. 10.... 72. Nusprendimas dėl į bylą neįtraukto asmens teisių ir pareigų teismų... 73. 11.... 74. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 75. 12.... 76. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2008 m. birželio 2 d. buvo... 77. Dėl ieškinio senaties... 78. 13.... 79. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 80. 14.... 81. Pažymėtina, jog ieškinio suformulavimas ir jo pateikimas teismui yra... 82. 15.... 83. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas ieškiniu ginčijo 2016 m. kovo 8... 84. 16.... 85. Taigi, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytą teisinį... 86. 17.... 87. Pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalies nuostatas juridinių asmenų organų... 88. 18.... 89. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad... 90. 19.... 91. Pažymėtina, jog civilinės teisės institutai bei normos taikomi tiek, kiek... 92. 20.... 93. Ieškinio senatis yra laiko tarpas, per kurį valstybė garantuoja asmeniui jo... 94. 21.... 95. Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės... 96. 22.... 97. Bylos duomenimis nustatyta, jog ginčijami valdybos sprendimai buvo priimti... 98. 23.... 99. Kitas būtinas nustatyti elementas, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo praleido... 100. 24.... 101. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis taip pat... 102. 25.... 103. Pagal CK 1.131 straipsnio 2 dalį, jei teismas pripažįsta, kad ieškinio... 104. 26.... 105. Pažymėtina, jog ieškovas neprašo atnaujinti praleisto ieškinio senaties... 106. 27.... 107. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teisės taikymo ir... 108. 28.... 109. Dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų teisėjų... 110. 29.... 111. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes ir jų pagrindu padarytas... 112. Bylinėjimosi išlaidos... 113. 30.... 114. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas reglamentuojamas CPK 93 straipsnyje.... 115. 31.... 116. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai UAB „( - )“, L. Y. ir O. L.,... 117. 32.... 118. Apeliacinį skundą atmetus, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos... 119. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 120. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 30 d.... 121. Priteisti iš ieškovo A. S. (A. S.) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės...