Byla B2-352-658/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rytų maistas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rytų maistas“ bankroto administratorei ir kreditoriams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rytų maistas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi UAB „Rytų maistas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Verslo teisė ir valdymas“. 2015 m. spalio 5 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2015 m. gruodžio 3 d., 2016 m. kovo 29 d., 2016 m. spalio 6 d., 2017 m. rugpjūčio 30 d., 2017 m. rugsėjo 5 d., 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimis buvo patikslintas. 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6BUAB „Rytų maistas“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2 t., b. l. 105).

7Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (2 t., b. l. 154–155).

8Iš kreditorės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus gautas prašymas nagrinėti bylą kreditorei nedalyvaujant (2 t., b. l. 153). Kiti kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į posėdį nei vienas jų neatvyko.

9Prašymas tenkintinas.

10ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovas perdavė administratorei įmonės apskaitos dokumentus, parengė balansą. Įmonės veikla buvo susijusi su didmenine ir mažmenine prekyba, maitinimo ir gėrimų teikimu. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo. Administratorė patikrinusi perduotus dokumentus, nenustatė kad įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, visi dokumentai perduoti bankroto administratorei, apskaita vesta tvarkingai, todėl nebuvo pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu.

12Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 4 d. sprendimu pripažino negaliojančiu 2014 m. gegužės 30 d. pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Rytų maistas“ ir M. J., 4 punktą dėl įskaitymo nuo sutarties sudarymo momento ir priteisė iš atsakovės M. J. 3 482,42 Eur skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 9 d. nutartimi Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 4 d. sprendimą paliko nepakeistą. Administratorė nurodė, kad teismo sprendimas yra įvykdytas pilnai, t. y. sumokėta priteista 3 482,42 Eur suma ir sumokėtos priteistos 5 procentų metinės palūkanos (2 t., b. l. 122–129).

13Be to, Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. sprendimu už akių pripažino negaliojančiu UAB „Rytų maistas“ ir V. A. 2014 m. sausio 2 d. pirkimo–pardavimo sutarties 4 punktą nuo sutarties sudarymo momento ir priteisė iš atsakovo V. A. 173,77 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (2 t., b. l. 120–121). Taip pat Kauno apylinkės teismas 2016 m. spalio 19 d. sprendimu pripažino negaliojančiu UAB „Rytų maistas“ 2013 m. sausio 29 d. kasos išlaidų orderį Nr. 0428 nuo jo sudarymo momento ir taikė restituciją – priteisė iš atsakovo V. A. 579,24 Eur skolą (2 t., b. l. 130–135). Administratorė taip pat su ieškiniu kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo iš buvusio vadovo V. A.. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo V. A. 1 557,91 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą (2 t., b. l. 141–145).

14Administratorė taip pat pateikė teismui ieškinį dėl sandorių, sudarytų tarp UAB „Rytų maistas“ ir Akademinės kredito unijos, pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Kauno apylinkės teismas 2016 m. sausio 30 d. sprendimu bylą dalyje nutraukė, o kitoje dalyje ieškinį atmetė (2 t., b. l. 136–140).

15Bankroto administratorė perėmusi įmonės turtą nustatė, kad BAUB „Rytų maistas“ bankroto bylos iškėlimo įmonei įsiteisėjimo dienos (2015 m. gegužės 28 d.) balansą, įmonė turėjo turto už 2 001 Eur, kurį sudarė trumpalaikis turtas, t. y. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 1 012 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 989 Eur (2 t., b. l. 157). VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo (1 t., b. l. 68, 70). Įmonė turėjo 1998,80 Eur debitorinių įsiskolinimų, kurie buvo nurašyti 2017 m. spalio 22 d. turto nurašymo aktu (2 t., b. l. 148). Administratorė paruošė paraišką Garantiniam fondui dėl išmokų skyrimo, pagal kurią pervestos lėšos skirtos darbuotojų kreditoriniams reikalavimams tenkinti (1 t., b. l. 140–141, 144; 2 t., b. l. 46, 108). Iš viso bankroto proceso metu buvo gauta 6 363,54 Eur, iš kurių buvo padengtos administravimo išlaidos ir dalis kreditorinių reikalavimų, t. y. pilnai atsiskaityta su pirmos eilės kreditoriais ir iš dalies su antros eilės kreditoriais (2 t., b. l. 106–107, 146–147). Iš administratorės veiklos ataskaitos nustatyta, kad byloje liko nepatenkinti 20 473,38 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

16Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 25 d. pažyma Nr. (KM)-D2-2953 patvirtina, kad BUAB „Rytų maistas“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi (2 t., b. l. 109).

17Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

18Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Rytų maistas“ dalyvautų proceso šalimi, nėra (2 t., b. l. 172).

19Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

20Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

21Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

22Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei BUAB „Rytų maistas“ priklausantis turtas buvo areštuotas, t. y. taikomas areštas įmonei priklausiusiam automobiliui ( - ) (valstybinis numeris ( - ); 2 t., b. l. 173–174). Iš VĮ „Regitra“ išrašo matyti, kad šis automobilis buvo išregistruotas (2 t., b. l. 175). Administratorė ataskaitoje nurodė, jog minėtas automobilis buvo sudaužytas ir kaip metalo laužas 2014 m. sausio 2 dienos pirkimo–pardavimo sutartimi parduotas V. A. (2 t., b. l. 159–162). Atsižvelgiant į tai, priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, naikintini visi areštai, taikyti įmonės turtui (CPK 149 straipsnis, ĮBĮ 18 straipsnio 3 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

24pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rytų maistas“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

25Panaikinti visus areštus ir apribojimus taikytus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rytų maistas“ (juridinio asmens kodas ( - )) turtui.

26Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

27Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

28Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą informuoti turto arešto registrą.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rytų... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą... 5. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi UAB „Rytų... 6. BUAB „Rytų maistas“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė... 7. Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto... 8. Iš kreditorės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 11. Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad... 12. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 4 d.... 13. Be to, Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. sprendimu už akių... 14. Administratorė taip pat pateikė teismui ieškinį dėl sandorių, sudarytų... 15. Bankroto administratorė perėmusi įmonės turtą nustatė, kad BAUB „Rytų... 16. Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 17. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 18. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 19. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 20. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 21. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 22. Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei BUAB „Rytų... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 24. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rytų maistas“... 25. Panaikinti visus areštus ir apribojimus taikytus bankrutavusios uždarosios... 26. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 27. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 28. Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą informuoti turto arešto registrą.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...