Byla e2A-101-480/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. S. apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-102-1023/2017 pagal ieškovių viešosios įstaigos „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, uždarosios akcinės bendrovės „NK statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Daistatus“ ieškinį atsakovui A. S., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Prienų butų ūkis“, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5

 1. Ieškovės VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „NK statyba“ ir UAB „Daistatus“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamos įpareigoti atsakovą per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, esančio ( - ), 3-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos darbus; nustatyti, kad atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, ieškovės turi teisę atlaisvinti daugiabučio namo esančio ( - ), 3-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos darbus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės nurodė, kad namo butų ir kitų patalpų savininkai 2015 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą dėl Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, sprendimu projekto parengimo ir įgyvendinimo administravimas ir finansavimo organizavimas pavestas įgaliotiniui VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrai. 2015 m. vasario 20 d. buvo sudaryta pavedimo sutartis tarp bendro naudojimo objektų valdytojo UAB „Prienų butų ūkis” ir VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros dėl Pastato modernizavimo projekto įgyvendinimo. Dėl Pastato renovacijos darbų 2015 m. balandžio 2 d. tarp VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūros” ir UAB „Daistatus” buvo sudaryta pagrindinė sutartis, pagal kurią UAB „Daistatus” įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų darbų techninį darbo projektą, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe atlikti statybos rangos darbus. UAB „NK statyba” negali pabaigti daugiabučio gyvenamojo namo renovavimo darbų, nes iki šiol negali patekti į šio namo 3 buto balkoną, kadangi šio buto savininkas A. S. neįsileidžia į balkoną darbininkų renovacijos darbams atlikti. Atsakovui ne kartą buvo siųsti pranešimai dėl patalpų atlaisvinimo, tačiau atsakovas kategoriškai pareiškė, kad neleis atlikti statybos rangos darbų/apšildyti prie jo buto esančio balkono sienos. Išorinės namo sienos — tai ne atskiro buto, o bendrojo naudojimo objektas - bendrosios konstrukcijos. Balkonų viduje esančios sienos, taip pat yra bendrosios konstrukcijos, ir tai nėra atskirų butų nuosavybė. Pagal parengtą ir patvirtintą techninį darbo projektą, Rangovas privalo, be jokių išimčių, įgyvendinti visus jame numatytus sprendinius. Atsakovo atsisakymas leisti atlikti Pastato atnaujinimo darbus balkone pažeidžia ieškovų teises.
 2. Atsakovas A. S. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad gyventojų susirinkime buvo apklausiama tik dalis gyventojų, nebuvo rašomas susirinkimo protokolas, o pati renovacija daro žalą ir skurdina gyventojus. Birštono savivaldybės ir agentūros darbuotojai savo grasinimais įtikino namo gyventojus namą renovuoti. Projektuotojai visiškai nenusimano apie renovaciją ir vykdo liaudies skurdinimo programą. Projektas sudarytas, kad kuo daugiau paimti iš gyventojų pinigų, nes apšiltinamos sienos bei kolonos, kurios su šilumos taupymu nesurištos ir neturi įtakos dedant 15 cm storio putplastį iš vienos pusės ir kitos pusės. Kadangi projektuotojai nenumatė jokios ventiliacijos ir siena iš vienos pusės yra jau aprengta 15 cm putplasčiu, todėl iš kitos pusės dėl buto ventiliacijos netikslinga dėti papildomą apšildymą ir atnaujinti sieną galima kitokiu būdu. Be to, projektuotojai priėmė sprendimą įrengti stoglangius, kurie buvo savavališkai padaryti neišanalizavus namo architekto projekto ir negavus visų namo laiptinės gyventojų sutikimo. Dar ir daugiau pažeidimų yra padaryta, todėl reikalinga, kad užsakovas pateiktų darbų atlikimo aktus pagal projekte numatytus darbus ne tik darbų apimtį, bet ir jo piniginę vertę, nes pinigus reikės mokėti buto savininkams. Savivaldybės bei agentūros darbuotojai nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos pažeidinėja.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai; įpareigojo atsakovą A. S. per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo atlaisvinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), 3-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo renovacijos darbus; nustatė, kad atsakovui A. S. neįvykdžius teismo įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, bendraieškiai turi teisę atlaisvinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), 3-ojo buto balkoną ir leisti įgaliotiems asmenims atlikti daugiabučio namo renovacijos darbus; priteisė iš atsakovo A. S. 1301 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „NK statyba“ bei 10,39 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.
 2. Teismas nurodė, kad 2015 m. vasario 11 d. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime balsavo dauguma patalpų savininkų, kas sudaro 75 procentus visų namo ir kitų patalpų skaičiaus. Atsakovo argumentai, kad buvo apklausta tik dalis gyventojų, kad nebuvo surašytas susirinkimo protokolas, atmestini kaip nepagrįsti, neatitinkantys tikrovės, kadangi patalpų savininkų sprendimas buvo priimtas, jis priimtas patalpų savininkų balsų dauguma, todėl jis privalomas visiems savininkams, tame tarpe ir atsakovui, nesutikusiam su renovacijos sprendimu (CPK 178, 185, 186 straipsniai, CK 4.84 straipsnis, 4.85 straipsnio 1 ir 4 dalys). Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas minėtą patalpų susirinkimo sprendimą būtų apskundęs CK 2.82 straipsnio nustatyta tvarka.
 3. Teismas konstatavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 4 ir 15 dalies nuostatomis balkonų konstrukcijos ir pats balkonas, kaip namo fasado elementas, yra bendro naudojimo objektas. Iš pateiktų į bylą nuotraukų matyti, kad visas namas yra renovuotas, išskyrus vieną balkoną, kas neabejotinai gadina viso namo estetinį vaizdą, prieštarauja teisės aktų nuostatoms dėl architektūrinių, inžinerinių ir technologinių inžinerinių sprendinių tarpusavio darnos, bendros visumos, universalaus dizaino privalomumo, todėl atsakovo balkono remontas ir fasado estetinis sutvarkymas renovuojant atsakovo balkoną yra būtinas ir dėl teisės aktų privalomų reikalavimų įgyvendinimo ir dėl pačio patalpų savininkų sprendimo, priimto balsų dauguma, privalomumo.
 4. Teismas sprendė, kad atsakovas, būdamas bendrojo naudojimo objekto, kuris yra įrengtas prie jam nuosavybės teise priklausančio buto, savininku, nesudarydamas galimybės patekti į jam nuosavybės teise priklausantį buto balkoną, tvarkyti šį bendrojo naudojimo objektą, nevykdo jam įstatymu nustatytos pareigos vykdyti bendraturčių daugumos priimtus sprendimus (CK 4.85 straipsnis) ir pareigos bendrojo naudojimo objektus valdyti ir jais naudotis, nepažeidžiant bendrųjų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir interesų, šiuo atveju, pažeidžiant kitų butų savininkų teisėtą interesą naudotis renovuotu namu, valstybės teikiama parama šiai modernizacijai (CK 4.83 straipsnio 3 dalis), todėl atsakovo veiksmai yra neteisėti.
 5. Teismas nurodė, kad atsakovas yra daugiabučio gyvenamojo namo buto savininkas, tokiu būdu, atsakovas nors ir nedavė rašytinio sutikimo dėl namo renovacijos, tačiau namą renovuoti nusprendė šio daugiabučio namo butų savininkų dauguma, be to, šiuos reikalavimus nustato teisės aktai, o patalpų savininkų susirinkimo nutarimas yra galiojantis, nėra nuginčytas, bendraieškiai pateikė į bylą įrodymus, kurie patvirtina rekonstrukcijos teisėtumą, atliktus bei įstatymų nustatyta tvarka priduotus darbus, todėl atsakovas privalo leisti pabaigti renovacijos darbus prie jo buto esančiame bendrojo naudojimo objekte - balkone.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Patikslintu apeliaciniu skundu atsakovas A. S. prašo bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka ir kviesti jį į teismo posėdį; Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimą panaikinti, ieškovų ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo sprendimas priimtas vienašališkai, neatsižvelgiant ir neįvertinant namo dalies savininkų teisių ir teisėtų interesų. Apeliantas vienas iš visų namo savininkų ryžosi paprieštarauti renovacijai ir apginti namo dalies savininkų teises.
  2. Teismas rėmėsi tik ieškovų pateiktais įrodymais, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad apelianto atsisakymas leisti apšiltinti savo balkono sieną yra neteisėtas.
  3. Teismas nepagrįstai netenkino apelianto prašymo išreikalauti iš ieškovų visą eilę dokumentų, kurie buvo įvardinti ir nurodyti jo atsiliepime į ieškinį. Šių dokumentų apeliantas gauti negalėjo, sprendžiant ginčą šių duomenų teisinis įvertinimas buvo ir yra būtinas. Tik ištyrus visas aplinkybes ir įrodymus gali būti priimtas teisingas sprendimas.
  4. Teismas neatsižvelgė į apelianto argumentus, kad renovacijos projektas parengtas su esminiais trūkumais, nes nesuprojektuota ventiliacijos sistema, o namo šiltinimas be ventiliacijos sistemos talkina pelėsio ir grybelio atsiradimui.
  5. Teismas, tenkindamas ieškovų reikalavimus, nurodė, kad apelianto atsisakymas leisti atlikti jo buto balkono vidinės sienos apšiltinimo darbus pažeidžia ieškovų teises, tačiau kuo tai pasireiškė nenurodė. Apelianto nuomone, jis ieškovų teisių nepažeidė, o stengiasi išsiaiškinti ir parodyti tikrąsias ydingos namo renovacijos pasekmes, tikėdamasis, kad jam pavyks įrodyti apgavystės būdus bei mastą ir iš už namo renovaciją atsakingų pareigūnų pareikalauti atsakomybės už padarytas veikas ir žalą.
  6. Teismas neįvertino, kad ieškovų reikalavimai pažeidžia butų savininkų teises. Jeigu didesnė įstatymu numatyta dalis namo savininkų pasisakė už namo renovaciją, tai dar nereiškia, kad likusiosios namo savininkų dalies teisės gali būti pažeidinėjamos ir jie materialiai turi nukentėti. Vidinė balkono sienos dalis laikytina apelianto buto nuosavybe, kurios apšiltinimas galimas tik jam neprieštaraujant.
  7. Teismas nevertino rašytinių įrodymų, kurie patvirtina, kad renovacija buvo vykdoma grubiai pažeidžiant visą eilę normatyvinių aktų. Pastato modernizavimo projektas buvo ruošiamas neinformavus namo savininkų. Apskųsti teismams ieškovų veiksmus nebuvo jokios galimybės, nes buvo viskas sąmoningai slepiama.
 2. Ieškovės VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „NK statyba“ ir UAB „Daistatus“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo patikslintą apeliacinį skundą atmesti ir Prienų rajono apylinkės teisino 2017 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Atsakovas nenurodė, kokį loginį ryšį su konkrečios bylos įrodinėjamu dalyku turi prašomi išreikalauti rašytiniai įrodymai, todėl teismas motyvuotai ir pagrįstai atmetė atsakovo prašymus, kaip neatitinkančius įrodymų sąsajumo reikalavimo ir vilkinančius bylos nagrinėjimą. Be to, atsakovas prašydamas teismo išreikalauti įrodymus nenurodė, kodėl reikalaujamų įrodymų negalėjo gauti ir pateikti teismui pats.
  2. Namo butų savininkų susirinkime priimto sprendimo dėl renovacijos teisėtumo ir pagrįstumo klausimas nėra šios bylos įrodinėjimo dalykas. Minėto sprendimo atsakovas teismine tvarka neginčijo, 6 mėnesių ieškinio senaties terminas praleistas.
  3. Teismui nustačius, kad 2015 m. vasario 11 d. butų savininkų susirinkime priimtas sprendimas dėl renovacijos buvo priimtas nepažeidžiant teisės aktų, sprendimas tapo privalomas visiems namo turtinių vienetų/butų ir kitų patalpų savininkams, tarp jų ir atsakovui. Bendraieškių reikalavimas ištaisyti apelianto daromus teisės pažeidimus, trukdant įvykdyti apeliantui privalomą bendraturčių sprendimą, atitinka įstatyminį reglamentavimą ir apgina ne tik turto administratoriaus ir statybinės rangos paslaugas teikusių asmenų pažeistas teises, bet ir kitų su namo butų savininkų susirinkime priimto sprendimo pasekmėmis susijusių asmenų įstatymo saugomus interesus.
  4. Viena iš techniniame projekte numatytų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių yra Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ir įrengimas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad susirinkime gyventojai buvo gąsdinami bei duomenų, apie nekokybiškai atliktą renovaciją. Renovacijos projekto ar atliktų statybos darbų kokybė nebuvo/nėra šios bylos įrodinėjimo dalykas.
  5. Namą renovuoti nusprendė daugiabučio namo butų savininkų dauguma, patalpų savininkų susirinkimo nutarimas yra galiojantis, nėra nuginčytas, bendraieškiai pateikė į bylą įrodymus, kurie patvirtina rekonstrukcijos teisėtumą, atliktus bei įstatymų nustatyta tvarka priduotus darbus, todėl atsakovas privalo leisti pabaigti renovacijos darbus prie jo buto esančiame bendrojo naudojimo objekte - balkone.
  6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pirmosios instancijos teisme atsisakė bendradarbiauti su teismu ir byloje dalyvaujančiais asmenimis, piktnaudžiavo savo teise pasišalindamas iš teismo posėdžio salės be teismo sutikimo, o skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis, ieškovės prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai). Nemotyvuotas apelianto prašymas apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmestinas kaip nepagrįstas.
 3. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo tenkintas bendraieškių VšĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „NK statyba“ ir UAB „Daistatus“ patikslintas ieškinys dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo.
 4. Atsakovo A. S. (toliau – atsakovas arba apeliantas) apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybėmis, susijusiomis su renovacijos būtinybe ir statybos darbų kokybe. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas vienašališkai, remiantis tik ieškovų pateiktais įrodymais, neįvertinant namo dalies savininkų teisių ir teisėtų interesų, neatsižvelgiant į apelianto argumentus dėl renovacijos projekto trūkumų, jos vykdymą pažeidžiant normatyvinius aktus.
 5. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių – teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1dalis). Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-103/2014, 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015; 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/201663, 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-308-611/2017).
 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą (CPK 320 straipsnio 1 dalis), atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, įrodymus ištyrė ir įvertino laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose reglamentuotų įrodinėjimo proceso taisyklių ir nuo suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose nenukrypo, o tai, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi atsakovas, nesuponuoja išvados, kad skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas, kad priimant sprendimą buvo neteisingai įvertinta situacija. Atsižvelgdama į tai, kad skundžiamame sprendime iš esmės atsakyta į apelianto argumentus, nurodytus jo 2017 m. vasario 2 d. parengtame atsiliepime į ieškinį, kad apeliaciniame skunde iš esmės yra atkartojamas atsiliepimas bei dalis faktinių pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių apeliantui jas savaip interpretuojant ir naujų įrodymų, kurie paneigtų skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, nepateikta, teisėjų kolegija jų neatkartodama, tiesiog pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, kurie yra pakankamas pagrindas konstatuoti ieškinio pagrįstumą ir jį tenkinti.
 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ieškovas grindžia civilinio proceso normų pažeidimu, t. y. įrodymų apie renovacijos projekto tinkamą parengimą ir ydingos namo renovacijos darbų atlikimą, neišreikalavimu.
 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Rašytiniai įrodymai gali būti pateikiami dalyvaujančių byloje asmenų arba šio Kodekso nustatyta tvarka išreikalaujami teismo (CPK 198 str.1 d.). Asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti (CPK 199 str.1 d.).
 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos bei 2017 m. kovo 10 d. parengiamojo teismo posėdžio protokolo (jo garso įrašo teismų informacinėje sistemoje LITEKO), pirmosios instancijos teismas sprendė atsakovo atsiliepime pareikštus prašymus išreikalauti rašytinius įrodymus apie namo šiluminės varžos matavimo rezultatus, ekspertų išvadas dėl renovacijos būtinumo, iš Alytaus PK bei Birštono PK medžiagas, susijusias su darbų atlikimu ( - ) name, įpareigoti ieškovus pateikti pažymas apie medžiagų sudėtį į namo atnaujinimo parinkimo kriterijus, darbų atlikimo aktus bei piniginį paskaičiavimą apie atliktus darbus ir kt. Išklausęs dalyvaujančių byloje asmenų nuomonės dėl pareikštų prašymų, teismas nusprendė atmesti minėtus atsakovo prašymus kaip nesusijusius su bylos dalyku, kadangi nėra ginčijamos jokios sutartys (nagrinėjamu atveju tai – 2015 m. balandžio 2 d. sutartis dėl pastato renovacijos darbų, Statybos rangos sutartis Nr. 15/04-12, 2015 m. rugsėjo 18 d. išduotas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą, 2016 m. gruodžio 2 d. baigiamasis rangos darbų perdavimo–priėmimo aktas, 2017 m. sausio 2 d. statybos užbaigimo aktas), sutartys nėra panaikintos ir dėl jų nevyksta joks ginčas teismuose, o ieškinio pagrįstumo klausimą spręsti, įvertinus visus įrodymus, susijusius su pačiu ieškiniu, dėl to prašymus, nesusijusius su ieškinio dalyku, vertino kaip vilkinančius bylos nagrinėjimą ir pažeidžiančius proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principus.
 10. Remdamasi nutarties 16 ir 17 pastraipose išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismo atsisakymas tenkinti atsakovo prašymus išreikalauti įrodymus, yra teisėtas ir pagrįstas, nes atsakovas nenurodė ir neįrodė tokių įrodymų sąsajumo su šios bylos įrodinėjimo dalyku (CPK 160, 178, 198, 199 straipsniai). Be to, ir apeliaciniame skunde be deklaratyvaus pobūdžio teiginių apie būtinumą atlikti renovacijos ir jos darbų teisinį įvertinimą, apeliantas nenurodo jo prašytų išreikalauti įrodymų turinio loginio ryšio su nagrinėjamos bylos įrodinėjimo dalyku, o taip pat jais įrodinėtinų aplinkybių reikšmės priimto sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.
 11. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto teiginius, kad ieškovų reikalavimai pažeidžia butų savininkų teises. Siekdamas pagrįsti šiuos teiginius, apeliantas nurodo, kad jeigu didesnė įstatymu nustatyta dalis namo savininkų pasisakė už namo renovaciją, tai dar nereiškia, kad likusios namo savininkų teisės gali būti pažeidinėjamos ir jie materialiai turi nukentėti.
 12. Pirmosios instancijos teismui teisingai nustačius, kad 2015 m. vasario 11 d. butų savininkų susirinkime priimtas sprendimas dėl renovacijos buvo priimtas nepažeidžiant teisės aktų, lemiančių susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo procedūrą bei bendraturčių materialiųjų turtinių teisių gynybos apimtį, šis sprendimas tapo privalomas visiems ( - ), namo turtinių vienetų/butų ir kitų patalpų savininkams, tarp jų ir atsakovui, nesutikusiam su renovacijos sprendimu (CK 4.84 straipsnis, 4.85 straipsnio 1 ir 4 dalys). Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas, būdamas bendrojo naudojimo objekto, kuris yra įrengtas prie jam nuosavybės teise priklausančio buto, savininku, nesudarydamas galimybės patekti į jam nuosavybės teise priklausantį buto balkoną, tvarkyti šį bendrojo naudojimo objektą, nevykdo jam įstatymu nustatytos pareigos vykdyti bendraturčių daugumos priimtus sprendimus (CK 4.85 straipsnis) ir pareigos bendrojo naudojimo objektus valdyti ir jais naudotis, nepažeidžiant bendrųjų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir interesų, bei pažeidžia kitų butų savininkų teisėtą interesą naudotis renovuotu namu, valstybės teikiama parama šiai modernizacijai (CK 4.83 straipsnio 3 dalis), todėl atsakovo veiksmai yra neteisėti. Aplinkybę, kad tokie atsakovo veiksmai pažeidžia kitų butų savininkų teises ir teisėtus interesus įrodo į bylą pateiktas minėto daugiabučio namo patalpų savininkų 2016 m. spalio 19 d. susirinkimo protokolas, kuriuo namo gyventojai balsų dauguma nutarė raštu kreiptis į atsakovą leisti atlikti balkone renovacijos darbus, o jam atsisakius įpareigota VŠI „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“ kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir materialinės žalos atlyginimo, kadangi butų ir kitų patalpų savininkams laiku nepridavus rangos darbų jie patirs nuostolius dėl valstybės teikiamos paramos už energetines priemones sumažinimo.
 13. Byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo atsisakymas leisti atlikti pastato atnaujinimo darbus balkone, esančiame prie jam nuosavybės teise buto Nr. 3, pažeidžia tiek kitų butų savininkų teises ir teisėtus interesus, nes: 1) jie negali užtikrinti tiek patalpų savininkų susirinkimo priimto sprendimo metu galiojusių teisės aktų (Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“) tiek dabar galiojančiuose Statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1 – 971 patvirtintame Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „ Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) 84 punkte nustatytų privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų: išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį, nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai; nebūtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos; įgyvendinant minėto reglamento privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus statinio architektūra turi būti tokia, kad ji neprieštarautų esminiams statinių reikalavimams, nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kad architektūriniai, inžineriniai ir technologiniai inžineriniai sprendiniai derėtų tarpusavyje, sudarytų darnią, bendrą visumą, kad statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose ir kituose dokumentuose (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 3, 49 dalys, 4 straipsnis, 5 straipsnis); 2) laiku nepridavus rangos darbų jie patirs nuostolius dėl valstybės teikiamos paramos už energetines priemones sumažinimo, tiek ir ieškovų teises, nes pagal parengtą ir patvirtintą techninį darbo projektą, rangovas privalo, be jokių išimčių, įgyvendinti visus jame numatytus sprendinius: 2016 m. lapkričio 29 d. UAB „Daistatus“ išdavė garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo užbaigti fasado įrengimo darbus objekte, kai bus suteikta galimybė patekti į ( - ) buto balkoną.
 14. Apeliantas savo argumentų, kad renovacijos projektas parengtas su esminiais trūkumais, nes nesuprojektuota ventiliacijos sistema, o namo šiltinimas be ventiliacijos sistemos talkina pelėsio ir grybelio atsiradimui, įrodymas nepagrindė nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei pateigdamas apeliacinį skundą. Priešingai, šiuos apelianto teiginius paneigia sisteminė byloje esančių rašytinių įrodymų analizė: ieškinio priedas – Techninio darbo projekto architektūrinė–konstrukcinė dalis, iš kurio turinio matyti, kad viena iš techniniame projekte numatytų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių yra ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ir įrengimas (Aiškinamojo rašto techninio darbo projekto (TDP) architektūros sprendinių dalies 6.1.14 p.); 2016 m. gruodžio 2 d. surašytas baigiamasis rangos darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriuo UAB „Daistatus“ perdavė VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrai atliktus darbus, pažymint, kad neatlikti ( - ) buto balkono apšiltinimo ir balkono atitvaro įrengimo darbai dėl buto savininko nesutikimo, o VŠĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra darbus priėmė, pažymint, kad ji neturi pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės; 2017 m. sausio 2 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išdavė statybos užbaigimo aktą, kuriuo patvirtino, kad statyba užbaigta. Teisėjų kolegija pritaria ieškovių atsiliepimo į patikslintą apeliacinį skundą argumentams, kad renovacijos projekto ir statybos darbų kokybė nebuvo/nėra šios bylos įrodinėjimo dalykas, todėl apelianto deklaratyvaus pobūdžio teiginių šiais aspektais plačiau neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.
 15. Skundžiamo sprendimo turinys akivaizdžiai paneigia apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas faktiškai vadovavosi tik ieškovės pateiktais įrodymais ir visiškai nesivadovavo apelianto, kuris vienas iš visų namo savininkų ryžosi paprieštarauti renovacijai ir apginti namo dalies savininkų teises, atsisakymo leisti apšiltinti savo balkono sieną motyvais. Skundžiamo teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje yra pateiktas argumentuotas visų byloje esančių įrodymų vertinimas, o apeliantas nepaneigė teismo išvadų teisėtumo ir pagrįstumo. Be jau aptartų motyvų šios nutarties 20 ir 21 pastraipose, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad atsakovas savo teisių pažeidimo klausimą iškėlė tik gavęs bendraieškių ieškinį, tačiau pats ieškinio dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, ar pripažinimo negaliojančia daugiabučio namo renovacijos rangos sutarties, nereiškė, byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis į atitinkamas instancijas dėl nekokybiškai atliktų rekonstrukcijos darbų, nors nagrinėjant bylą atsakovas aiškino, kad darbai atlikti netinkamai, todėl pagrįstai sprendė, jog toks atsakovo elgesys suponuoja išvadą, kad jo teisės realiai nėra pažeistos. Atsakovas atsiliepimu prašė kreiptis į atitinkamas institucijas dėl ieškovų ir antstolio galimai padarytų nusikalstamų veikų, tačiau teismas teisingai atmetė atsakovo prašymą kaip nepagrįstą, kadangi išnagrinėjus bylą nenustatyta, kad ieškovai ar antstolis būtų galimai padarę nusikalstamas veikas, be to, tai neatima teisės iš atsakovo kreiptis į prokurorą LR BPK nustatyta tvarka ar skųsti antstolio veiksmus įstatymų nustatyta tvarka (CPK 178, 299, 300, 510 straipsniai).
 16. Kiti atsakovo apeliacinio skundo motyvai neturi teisinės reikšmės priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Be to, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).
 17. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir tuo pagrindu priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą; kad apeliantas šioje byloje leistinais įrodymais nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą teisėtą ir pagrįstą sprendimą naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 18. Apelianto apeliacinis skundas atmestinas, todėl jis neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 19. Iš apelianto ieškovei UAB „NK statyba“, sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98 straipsnio 3 dalies nuostatomis, priteistinos advokato teisinės pagalbos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme (t. y. atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą) – 1000 Eur, kurių dydis neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus.

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

14Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš A. S., a. k. ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „NK statyba“, j. a. k. 301733834, 1 000,00 (vieną tūkstantį) eurų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai