Byla 2-496/2014
Dėl lėšų grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-4977-567/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinant Lietuvos arbitražui pateiktą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „THE7“ dėl lėšų grąžinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones: ieškinio sumai (150 100,50 Lt) areštuoti atsakovui UAB „THE7“ priklausančio turto, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti bei jį perleisti tretiesiems asmenims.

4Prašymą grindė tuo, kad Lietuvos arbitražo teismui jis pareiškė ieškinį UAB „THE7“, reikalaudamas grąžinti 150 100,50 Lt, gautus pagal valdymo paslaugų sutartį. Ieškovas teigė, kad yra visos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui: reikalavimas yra pagrįstas, o ieškiniu reiškiamo reikalavimo suma yra didelė, todėl yra būtina taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 18 d. nutartimi tenkino UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: areštavo 150 100,50 Lt atsakovui UAB „THE7“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždrausdamas šį turtą perleisti, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti ar kitaip apsunkinti, leidžiant atsakovui atlikti darbo užmokesčio mokėjimus, privalomus mokėjimus į valstybės biudžetą, SODRĄ ir atsiskaityti su ieškovu.

6Ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ pateikė teismui prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones: ieškinio sumai (150 100,50 Lt) areštuoti UAB „THE7“ priklausantį turtą, uždraudžiant UAB „THE7“ areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo kitaip disponuoti, įskaitant draudimą areštuotą turtą parduoti, dovanoti, nuomoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti iš jo kylančias teises, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“. Nurodė, kad areštas taikytinas laikantis tokio eiliškumo: areštuotinas nekilnojamasis turtas, nesant šio turto arba jo nepakankant, nekilnojamasis turtas, teisės į dividendus ar kitokį paskirstymą; nesant šio turto arba jo nepakankant, areštuotinos kredito įstaigose atidarytose sąskaitose esančios piniginės lėšos.

7Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartimi pritaikytas areštas neužtikrina ieškovo teisių ir interesų apsaugos, todėl būtina priimti nutartį, kurioje būtų aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad tuo atveju, jeigu atsakovas neturi nekilnojamojo ir kilojamojo turto ar jo nepakanka ieškinio sumai užtikrinti, turi būti pritaikytas atsakovo kasoje ir kredito įstaigose atidarytose sąskaitose esančių piniginių lėšų areštas (CPK 144 str. 1 d.).

8Atsakovas UAB „THE7“ pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad 2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos arbitražo teismas priėmė sprendimą arbitražo byloje Nr. 1-3/2013, kuria ieškovo UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ ieškinį atsakovui UAB „THE7“ dėl lėšų pagal valdymo paslaugų sutartį grąžinimo atmetė. Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1 dalį arbitražo sprendimas įsiteisėjo nuo jo priėmimo momento, todėl atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos ir naujos netaikomos (CPK 150 str. 2 d.).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iš dalies patenkino atsakovo UAB „THE7“ prašymą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - 150 100,50 Lt atsakovui UAB „THE7“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, tačiau atmetė atsakovo UAB „THE7“ prašymą leisti šią nutartį vykdyti skubiai.

11Teismas nurodė, kad pagal Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1 dalį arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento. Arbitražo sprendimas yra privalomas šalims. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, jog Lietuvos arbitražo teismas 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-3/2013 atmetė ieškovo UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ ieškinį atsakovui UAB „THE7“ dėl lėšų pagal valdymo paslaugų sutartį grąžinimo, todėl teismas priėjo prie išvados, kad išnyko aplinkybės, kurių pagrindu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 144 str. 1 d.). Tuo pagrindu teismas nusprendė, kad tikslinga panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

12Teismas atmetė atsakovo UAB „THE7“ prašymą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai, nes arbitražo teismo sprendimo įsiteisėjimas nesudaro pagrindo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai. Be to, Lietuvos arbitražo teismas 2013 m. gruodžio 17 d. sprendime išaiškino šalims, jog bet kuri iš ginčo šalių turi teisę per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti šį sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui (Komercinio arbitražo įstatymo 50 str.). Atsakovas UAB „THE7“, prašydamas leisti skubų vykdymą, taip pat nenurodė aplinkybių bei priežasčių, kurių pagrindu prašoma skubaus vykdymo, todėl teismas sprendė, kad nėra teisinio pagrindo leisti skubų nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdymą.

13Tenkindamas atsakovo prašymą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismas atmetė ieškovo UAB „ELGAMA-ELEKRONIKA“ prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėjo, kad, aplinkybės, lėmusios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, pasikeitė, t. y. išnyko aplinkybės, sudariusios teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ atskiruoju skundu prašo: panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį toje dalyje, kuria panaikintos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės; panaikinti teismo nutartį toje dalyje, kurioje atmestas ieškovo prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir šioje dalyje perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Atskirojo skundo argumentai: pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei neturėjo pagrindo taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti, nes Lietuvos arbitražo teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimas yra apskųstas, todėl jo įvykdymas negalimas. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus Lietuvos arbitražo teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą, o naujai Lietuvos arbitražo teismo sudėčiai patenkinus ieškovo ieškinį, būtina užtikrinti, kad jį (sprendimą) būtų įmanoma įvykdyti (Komercinio arbitražo įstatymo 50 str. 3 d. 4 p.).

17Bylai reikšmingos faktinės aplinkybės, jog, remdamasis Komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsnio 2 dalimi, ieškovas pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą stabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 1-3/2013. Šis prašymas buvo priimtas.

18Teismui priėmus skundžiamą nutartį, ieškovo ieškinys tapo neužtikrintas. Ieškovo reikalavimų užtikrinimo negarantavo ir teismo panaikinta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes atsakovas turi kilnojamojo turto tik 29 000 Lt, o ieškinio suma sudaro 150 100,50 Lt. Taigi atsakovo piniginių lėšų, esančių sąskaitose, areštas yra būtinas ieškovo ieškiniui užtikrinti. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismui priimant 2013 m. liepos 18 d. nutartį (ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2216/2013, buvo nepakeista), buvo pripažinta, kad egzistuoja reali grėsmė, jog Lietuvos arbitražo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

19Palikus skundžiamą nutartį nepakeistą, o Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus Lietuvos arbitražo teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą, ieškovas vėl bus priverstas kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su iš esmės analogišku prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui. Manytina, kad Civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje įtvirtinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai reikalauja patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių jau šioje byloje, tuo labiau, kad, palikus skundžiamą nutartį nepakeistą, atsakovas galės iššvaistyti turimą turtą.

20Atsakovas UAB „THE7“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo: pradėtą apeliacinį procesą nutraukti, o šio prašymo netenkinus, atskirąjį skundą atmesti, paliekant skundžiamą nutartį nepakeistą; paskirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos skiriant atsakovui.

21Atsakovo motyvai: atskirojo skundo motyvai, kuriais ginčijama teismo nutartis, yra akivaizdžiai nepagrįsti bei leidžia spręsti, jog šį skundą ieškovas teikė ne siekdamas tariamai pažeistų teisių gynimo, tačiau turėdamas tikslą užvilkinti skundžiamos nutarties įsiteisėjimą, tokiu būdu kuo ilgiau išlaikant atsakovo UAB „THE7“ turto areštą.

22Atsakovo nuomone, ieškovo skundžiama teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiamą, dėl ko šio atskirojo skundo pagrindu pradėtas apeliacinis procesas nutrauktinas. Tokią poziciją pagrindžia tai, kad pagal analogiją nusistovėjusioje teismų praktikoje tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismo sprendimu, kuris, kaip ir arbitražo teismo sprendimas (Komercinio arbitražo įstatymo 41 str. 1 d.), įsiteisėja nuo jo priėmimo momento, atmetamas ieškovo ieškinys ir tuo pačiu panaikinamos jo užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, toks teismo sprendimas dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo yra neskundžiamas. Taip pat ir pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmetamas ir kuriuo nuo sprendimo įsiteisėjimo panaikinamos ieškinio užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atskiruoju skundu neskundžiamas. Tokį aiškinimą įrodo ir CPK 150 straipsnio 2 dalis, numatanti, jog, teismui atmetus ieškinį, taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, neišskiriant jokių išimčių, leidžiančių palikti taikytas laikinąsias apsaugos priemones galioti ir po teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys, įsiteisėjimo. Po teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys, įsiteisėjimo laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik išimtiniu atveju ir tik tuomet, kai jas skiria kasacinės instancijos teismas (CPK 363 str. 2 d.), tačiau ši išimtis negali būti taikoma arbitražo proceso atveju, nes Lietuvos apeliacinis teismas, naikindamas arbitražo teismo sprendimą, ieškinio patenkinti negali.

23Net ir tuo atveju, jeigu tokia nutartis skundžiama, nėra teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. Lietuvos arbitražo teismui įsiteisėjusiu ir vykdytinu sprendimu išsprendus bylą iš esmės ir atmetus ieškovo ieškinį, nebeliko teisinio pagrindo ir šio ieškinio užtikrinimui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui, dėl ko šias laikinąsias apsaugos priemones taikęs Vilniaus apygardos teismas privalėjo jas panaikinti, ką ir padarė. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, jog arbitražo teismo sprendimas yra apskųstas ir Lietuvos apeliaciniam teismui yra pateiktas prašymas dėl minėto arbitražo teismo sprendimo vykdymo sustabdymo, nėra teisiškai reikšmingos nagrinėjamam klausimui. Ieškinio užtikrinimui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas yra siejamas būtent su ieškinį nagrinėjančio teismo galutinio sprendimo rezultatu bei įsiteisėjimo momentu. Priėmus ieškovui nepalankų arbitražo teismo sprendimą ir jam įsiteisėjus (Komercinio arbitražo įstatymo 41 str. 1 d.), nebeliko teisinio pagrindo atsakovui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui (CPK 150 str. 2 d.). Atsakovo nuomone, ieškovui apskundus arbitražo teismo sprendimą, skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas yra vienintelis kompetentingas spręsti su skundo pateikimu susijusius procesinius klausimus, įskaitant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

24Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas jau yra išnagrinėjęs ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atsakovui, galiojimo palikimo ir 2014 m. sausio 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-902/2014, šį prašymą atmetė kaip nepagrįstą, todėl aplinkybė, jog ieškovas, žinodamas apie minėtą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, ir toliau palaiko atskirąjį skundą, suponuoja jo nesąžiningumą bei sąmoningą teisminių procesų dubliavimą.

25Atkreipė dėmesį, kad, kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartyje, tuo atveju, jeigu Lietuvos apeliacinis teismas tenkina skundą, paduotą Komercinio arbitražo įstatyme numatytais pagrindais, arbitražo teismo sprendimą panaikina (Komercinio arbitražo įstatymo 50 str. 7 d.). Ši teisinė nuostata leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad skundo dėl arbitražo teismo sprendimo padavimas nesuponuoja prielaidos, jog arbitražo bylos šalių ginčas bus iš naujo nagrinėjimas visa apimtimi net ir tuo atveju, jei Lietuvos apeliacinis teismas panaikins skundžiamą arbitražo teismo sprendimą. Toks ginčas gali būti nagrinėjamas iš naujo tik tuo atveju, jei ieškovas iš naujo kreiptųsi į arbitražo teismą su ieškiniu. Atsižvelgiant į tai, matyti, jog ieškovo reikalavimas palikti galioti įsiteisėjusio arbitražo teismo sprendimu atmesto ieškinio užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstas ir dėl to, kad šiuo reikalavimu ieškovas siekia užtikrinti kito ieškinio, kuris dar nėra ir neaišku ar kada nors bus pareikštas arbitražo teismui, įvykdymo užtikrinimą. CPK nenumato galimybės laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti nesamo ieškinio reikalavimų įvykdymą, išskyrus vieną išimtį, t.y. kai laikinosios apsaugos priemonės taikomos iki ieškinio pareiškimo (CPK 147 str. 3 d.). Net jei Lietuvos apeliacinis teismas panaikintų ieškovo skundžiamą arbitražo teismo sprendimą ir ieškovas nuspręstų teikti arbitražo teismui naują ieškinį, nuo šios dienos iki hipotetinio ieškinio pateikimo, atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo darbo krūvį, gali praeiti daugiau nei 2 metai. Tokiam ilgam laikui paliekant atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, net nežinant, ar po šio laikotarpio bus pareikštas ieškinys, akivaizdžiai būtų iškraipoma laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė bei nepagrįstai varžomos atsakovo turtinės teisės. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, 2013 m. gegužės 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1376/2013, išaiškinęs, jog laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos kiekvienoje konkrečioje nagrinėjamoje byloje ir jomis (pritaikytomis vienoje konkrečioje byloje) negali būti užtikrintas tikėtinai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas kitoje byloje.

26Išdėstytų faktinių aplinkybių pagrindu, atsakovo nuomone, yra pagrindas konstatuoti, jog, pateikdamas atskirąjį skundą, ieškovas siekia kuo ilgiau išlaikyti atsakovo turto areštą. Toks elgesys nelaikytinas sąžiningu naudojimusi procesinėmis teisėmis, dėl ko ieškovui yra pagrindas paskirti 20 000 Lt baudą, pusę šios sumos skiriant atsakovui (CPK 95 str.).

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas netenkintinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

30Remiantis CPK 150 straipsnio 2 ir 3 dalimis, teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas priklauso nuo galutinio teismo procesinio sprendimo. Teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo, o ieškinį patenkinus – iki teismo sprendimo įvykdymo, tačiau laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindas taip pat yra ir CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, t. y., grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, išnykimas.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ kreipėsi su ieškiniu į Lietuvos arbitražo teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „THE7“ 150 100,50 Lt bei 6 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo arbitražo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Pagal pareikštą ieškinį ieškovo reikalavimai buvo užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis: Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 18 d. nutartimi ieškiniui užtikrinti (150 100,50 Lt) areštavo atsakovo UAB „THE7“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. 2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos arbitražo teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė ieškovo UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ ieškinį. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi patenkino atsakovo UAB „THE7“ prašymą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir atmetė ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad nebeliko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisinio pagrindo. Teisėjų kolegija sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

32Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1 dalį, arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo momento ir šalių turi būti vykdomas. Arbitražo teismo sprendimas laikomas priimtu nuo arbitražo teismo sprendime nurodytos datos (2 d.). Įsiteisėjus arbitražo teismo sprendimui, tos pačios ginčo šalys netenka teisės pareikšti ieškinį dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (3 d.). Arbitražo teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, vykdomas nuo jo įsiteisėjimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (4 d.). Nagrinėjamu atveju Lietuvos arbitražo teismas 2013 m. gruodžio 17 d. priėmė ieškovui nepalankų sprendimą, kuriuo ieškovo pareikštą ieškinį atsakovui UAB „THE7“ atmetė. Šis arbitražo teismo sprendimas įsiteisėjo 2013 m. gruodžio 17 d. ir tapo privalomas bei vykdytinas ginčo šalims (Komercinio arbitražo įstatymo 41 str.). Kadangi ginčo šalims yra privalomas Lietuvos arbitražo teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys buvo atmestas, todėl nėra teisinio pagrindo tokio ieškinio užtikrinimui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui. Tolimesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų jų siekiamų tikslų (CPK 144 str. 1 d.) ir nepagrįstai varžytų atsakovo UAB „THE7“ turtines teises.

33Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad po šioje byloje skundžiamos teismo nutarties priėmimo ieškovas apskundė Lietuvos arbitražo teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą (civilinės bylos Nr. Nr. 2A-902/2014). Tenkindamas ieškovo prašymą, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartimi taip pat sustabdė Lietuvos arbitražo teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo vykdymą. Teisėjų kolegija pažymi, kad naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui bei nesudaro pagrindo kitaip vertinti nagrinėjamą situaciją. Esant įstatymo nustatytiems pagrindams (Komercinio arbitražo įstatymo 50 str. 1 d., 3 d.), Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti skundžiamą arbitražo teismo sprendimą, tačiau Komercinio arbitražo įstatymo nuostatos nenustato, kad, naikindamas arbitražo teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismas gali patenkinti pareikštą ieškinį, t. y., priimti priešingą nei arbitražo teismo priimtą sprendimą.

34Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino atsakovo UAB „THE7“ prašymą dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Pagrįstai panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo teisinio pagrindo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija pažymi, kad analogiškas ieškovo prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių jau buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-902/2014. Taigi teismas atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „THE7“ turto areštą 150 100,50 Lt, nurodydamas, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su skundžiamo arbitražo teismo sprendimo atgręžtinio įvykdymo užtikrinimu (CPK 144 str. 1 d.).

35Dėl atsakovo UAB „THE7“ pateiktų prašymų

36Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „THE7“ prašė apeliacinį procesą nutraukti tuo pagrindu, jog, jo nuomone, remiantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi ieškovo apskųsta teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiama. Su atsakovo pateiktu prašymu nėra pagrindo sutikti.

37Atsakovas nepagrįstai remiasi CPK 150 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimą tuo atveju, kai priimamas teismo sprendimas atmesti ieškinį. Šiuo gi atveju laikinųjų apsaugos priemonių klausimas buvo išspręstas ne teismo sprendimu, o skundžiama pirmosios instancijos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi. Visas pirmosios instancijos teismo priimtas nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių dalyvaujantys byloje asmenys gali apskųsti aukštesnės instancijos teismui, išskyrus CPK numatytus atveju (CPK 151 str. 1 d.). Tokių išimčių, jog nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurios susijusios su arbitražo teismo sprendimo įvykdymu, yra neskundžiamos, CPK nenustato.

38Atsakovas UAB „THE7“ taip pat prašė paskirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos skiriant atsakovui. Atsakovo teigimu, ieškovas pateikė aiškiai nepagrįstą atskirąjį skundą, siekdamas ne pažeistų teisių gynimo, o turėdamas tikslą užvilkinti skundžiamos nutarties įsiteisėjimą, tokiu būdu kuo ilgiau išlaikant atsakovo UAB „THE7“ turto areštą.

39Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Byloje esantys duomenys neįrodo, kad ieškovas, pareikšdamas atskirąjį skundą, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Kaip paminėta, ieškovui, kaip ir kitiems bylos dalyviams, suteikta teisė apskųsti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl, pasinaudojimas šia teise, negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas teise. Be to, atskirasis skundas buvo pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis bei teisės normomis, todėl ieškovo įsitikinimas dėl skundžiamos nutarties neteisėtumo bei atskirojo skundo pagrįstumo, nesudaro pagrindo pripažinti ieškovo elgesį, pareiškiant atskirąjį skundą, piktnaudžiavimu teise pagal CPK 95 straipsnį ir tuo pagrindu skirti baudą.

40Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti... 4. Prašymą grindė tuo, kad Lietuvos arbitražo teismui jis pareiškė ieškinį... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 18 d. nutartimi tenkino UAB... 6. Ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ pateikė teismui prašymą taikyti... 7. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartimi... 8. Atsakovas UAB „THE7“ pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi atmetė ieškovo... 11. Teismas nurodė, kad pagal Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1... 12. Teismas atmetė atsakovo UAB „THE7“ prašymą nutartį dėl laikinųjų... 13. Tenkindamas atsakovo prašymą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ atskiruoju skundu prašo: panaikinti... 16. Atskirojo skundo argumentai: pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 17. Bylai reikšmingos faktinės aplinkybės, jog, remdamasis Komercinio arbitražo... 18. Teismui priėmus skundžiamą nutartį, ieškovo ieškinys tapo neužtikrintas.... 19. Palikus skundžiamą nutartį nepakeistą, o Lietuvos apeliaciniam teismui... 20. Atsakovas UAB „THE7“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo: pradėtą... 21. Atsakovo motyvai: atskirojo skundo motyvai, kuriais ginčijama teismo nutartis,... 22. Atsakovo nuomone, ieškovo skundžiama teismo nutartis atskiruoju skundu... 23. Net ir tuo atveju, jeigu tokia nutartis skundžiama, nėra teisinio pagrindo... 24. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas jau yra išnagrinėjęs... 25. Atkreipė dėmesį, kad, kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m.... 26. Išdėstytų faktinių aplinkybių pagrindu, atsakovo nuomone, yra pagrindas... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Atskirasis skundas netenkintinas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Remiantis CPK 150 straipsnio 2 ir 3 dalimis, teismo nutartimi pritaikytų... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“... 32. Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1 dalį, arbitražo teismo... 33. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad po šioje byloje... 34. Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 35. Dėl atsakovo UAB „THE7“ pateiktų prašymų... 36. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „THE7“ prašė apeliacinį... 37. Atsakovas nepagrįstai remiasi CPK 150 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato... 38. Atsakovas UAB „THE7“ taip pat prašė paskirti ieškovui 20 000 Lt baudą... 39. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 40. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....