Byla 2-4161-104/2014
Dėl BUAB „Broner“ 2014 m. kovo 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, yra AB „Swedbank“, VSDFV Vilniaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Inservis“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų, BUAB „Broner“ kreditorių AB „Invalda privatus kapitalas“ ir UAB „Inreal valdymas“, skundą dėl BUAB „Broner“ 2014 m. kovo 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, yra AB „Swedbank“, VSDFV Vilniaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Inservis“), ir

Nustatė

22014 m. kovo 21 d. įvyko bankrutavusios UAB „Broner“ kreditorių susirinkimas, dėl kurio kreditoriai AB „Invalda privatus kapitalas“ ir UAB „Inreal valdymas“ pateikė teismui skundą.

3Pareiškėjai, BUAB „Broner“ kreditoriai, AB „Invalda privatus kapitalas“ ir UAB „Inreal valdymas“, prašo: panaikinti BUAB „Broner“ 2014 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19 dalis Nr. 1), kuriuo nutarta teisines paslaugas Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-469/2014 apmokėti pagal 2013 m. spalio 31 d. patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą; panaikinti BUAB „Broner“ 2014 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19 dalis Nr. 2), kuriuo nutarta pritarti administratoriaus pasiūlymui dėl teismo ekspertizės skyrimo Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-496/2014 su sąlyga, kad teismo ekspertizė nebus užsakoma be atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo; panaikinti BUAB „Broner“ 2014 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19 dalis Nr. 3), kuriuo nutarta klausimą dėl teismo ekspertizės išlaidų apmokėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-496/2014 svarstyti tik žinant tikslius ekspertizės kaštus. Taip pat prašė išreikalauti iš BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ visus dokumentus, susijusius su 2014 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimu ir jame nagrinėtais klausimais. Nurodo, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia kreditorių interesus ir nepagrįstai vilkina susijusios bylos nagrinėjimą. Visi trys skundžiami nutarimai priimti tik AB „Swedbank“, turinčio daugiau nei 70 procentų visų balsavimo teisų kreditorių susirinkime, balsais, taigi didžiausiam kreditoriui visiškai neatsižvelgiant į kitų kreditorių nuomonę ir taip piktnaudžiaujant savo teisėmis.

4Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu prašo pareiškėjų skundą atmesti. Pažymi, kad pareiškėjai nenurodė jokios teisės normos, ar įstatymų saugomo intereso, kuris būtų buvęs pažeistas priimant skundžiamus sprendimus. Kadangi už ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą balsavo kreditoriai, turintys daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, pareiškėjai privalėjo įrodyti, kad ginčo kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti pažeidžiant įstatyme nustatytą jų priėmimo procedūrą arba kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia teisės normas. Taip pat nurodė, kad BUAB „Broner“ bankroto administratorius buvo visiškai nepasiruošęs ginčo kreditorių susirinkimui ir kreditoriams nepateikė jokios medžiagos, pagrindžiančios nei atstovavimo išlaidų kitoje byloje, nei ekspertizės kitoje byloje dydį, todėl kreditoriai priėmėm nutarimus pagal tuo metu turėtą informaciją.

5Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

6Skundas dėl 2014 m. kovo 21 d. vykusio BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimų 1, 2 ir 3 darbotvarkės klausimais atmetamas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014 m. kovo 21 d. įvyko BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimas (b.l. 6-10), kuriame 1 darbotvarkės klausimu buvo svarstyta teisinių paslaugų, atstovaujant BUAB „Broner“ Lietuvos apeliaciniame teisme c.b. 2-496/2014 apmokėjimo klausimas ir balsų dauguma (70, 08 proc.) buvo nutarta, kad teisinės paslaugos turi būti apmokamos pagal 2013-10-31 patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą.

8Pažymėtina, jog byloje nekilo ginčo dėl to, kad teisinės paslaugos atstovaujant bankrutuojančią įmonę teisme turi būti atlyginamos iš administravimo išlaidų sąmatos.

9Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliaus – ĮBĮ) 24 str. yra nustatyta kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka. Pagal šio straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 24 str. 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad susirinkime nepakakus balsų nutarimui priimti, šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriame nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos.

10Iš aukščiau išdėstytos įstatymo leidėjo įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos daroma išvada, kad įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą padarė tiesiogiai priklausomą nuo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumų dydžio. Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti tik vieno kreditoriaus balsų dauguma, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo, jei šio kreditoriaus patvirtinto finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2065/2011). Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad susirinkime balsavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudarė 84,273 procentus visų bankroto bylą nagrinėjančio teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Pirmu darbotvarkės klausimu pagal AB „Swedbank“ pasiūlymą, kad teisinės paslaugos turi būti apmokamos pagal 2013-10-31 patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, „už“ balsavo kreditorius, kurio teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 70,08 proc., „prieš“ – 14,193 proc. Taigi, 2014 m. kovo 21 d. vykusio BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimti teisėtai, nepažeidžiant ĮBĮ 24 str. 1 d. reikalavimų.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius įstatyminei kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkai pareiškėjų skundo argumentus, kuriais pareiškėjas įrodinėja ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumą vien dėl to, jog jis buvo priimtas didžiausio kreditoriaus AB „Swedbank“ balsų dauguma.

12Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-496/2014 ieškovo BUAB „Broner“ prašymo dėl ekspertizės byloje skyrimo netenkino. Atsižvelgiant tai, teismui nėra pagrindo vertinti pareiškėjų skundo dalies dėl 2014 m. kovo 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų 1 ir 2 darbotvarkės klausimais dėl ekspertizės skyrimo ir jos apmokėjimo panaikinimo, kadangi Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus prašymą dėl ekspertizės skyrimo, šis klausimas tapo nebeaktualus.

13Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas pareiškėjų prašymas išreikalauti iš bankroto administratoriaus visus dokumentus, susijusius su 2014 m. kovo 21 d. vykusiu kreditorių susirinkimu, kadangi pareiškėjai šio savo prašymo visiškai neargumentavo ir nenurodė, kodėl tokių dokumentų negali gauti kreipęsi tiesiogiai į bankroto administratorių UAB „Vantolina“.

14Esant tokioms aplinkybėms, BUAB „Broner“ kreditorių, AB „Invalda privatus kapitalas“ ir UAB „Inreal valdymas“, skundas dėl BUAB „Broner“ 2014 m. kovo 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų 1, 2 ir 3 darbotvarkės klausimais panaikinimo, atmetamas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., teismas

Nutarė

16atmesti BUAB „Broner“ kreditorių, AB „Invalda privatus kapitalas“ ir UAB „Inreal valdymas“, skundą dėl BUAB „Broner“ 2014 m. kovo 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų 1, 2 ir 3 darbotvarkės klausimais panaikinimo.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai