Byla 2S-1374-431/2012
Dėl sutarties pažeidimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Naujininkų ūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ dėl sutarties pažeidimo.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo ir prašė uždrausti atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ priimti aktus, sprendimus ir atlikti kitus veiksmus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai įgyvendintų 2012-03-08 įspėjimą nutraukti Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. PS 1.154-11 su UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, leidžiant UAB „Atliekų tarnyba“ išvežti atliekas Vilniaus miesto savivaldybės G. seniūnijai pagal Sutartyje numatytas apimtis.

6Nurodė, kad ketina reikšti ieškinį dėl atsakovo veiksmų, 2012-03-08 pranešant apie vienašališką atsisakymą vykdyti su ieškovu sudarytą sutartį, pripažinimo neteisėtais, tačiau šiuo metu pareikšti ieškinį neturi galimybės, nes nėra surinkęs ieškiniui pareikšti reikalingų įrodymų ir išsiaiškinęs esminių bylai aplinkybių. Ieškovas laikė, kad laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti iki ieškinio pareiškimo, nes atsakovas įspėjo ieškovą, kad su ieškovu sudaryta Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartis Nr. PS 1.154-11 bus nepratęsiama nuo 2012 m. balandžio 1 d., todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas: sutartis bus pasibaigusi, ieškovas praras investicijas ir priemones, kurias jis įsigijo minėtos sutarties vykdymui. Tuo tarpu laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų abiejų proceso šalių nepakitusią padėtį per visą bylos nagrinėjimo laiką ir tuo pačiu ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29 nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies.

9Teismas ieškovo pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones –uždraudė atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ atlikti veiksmus, susijusius su Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 nutraukimu UAB „Naujininkų ūkis“ 2012-03-08 pranešime Nr. S2-338 UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ir Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 9.1 punkte numatytu pagrindu. Kitoje dalyje prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

10Teismas nustatė, jog įspėjimas apie sutarties nepratęsimą atsakovo surašytas ir pateiktas ieškovui pasibaigus Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 punkte numatytam terminui. Ieškovas yra investavęs lėšas tolimesniam minėtos sutarties vykdymui: pratęsęs darbo sutartį su atitinkamais darbuotojais, taip pat pratęsęs atliekų konteinerių nuomos sutartis. Teismo teigimu, tokie ieškovo pateikti įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškinį ir patvirtina grėsmę ieškovo turtiniams interesams tuo atveju, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

11Ieškovas ketina reikšti ieškinį dėl atsakovo veiksmų, nepratęsiant Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11, pripažinimo neteisėtais. Sutarties nutraukimas iki teismo sprendimo priėmimo gali apsunkinti ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą arba padaryti jo vykdymą neįmanomu. Teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies ir atsakovui uždraudė iki teismo sprendimo priėmimo atlikti veiksmus, susijusius su Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 nutraukimu UAB „Naujininkų ūkis“ 2012-03-08 pranešime Nr. S2-338 UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ir Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 9.1 punkte numatytu pagrindu.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Naujininkų ūkis“ prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29 nutartį panaikinti.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo. Teigia, kad 2012-02-23 ieškovas ir atsakovas pasirašė susitarimą pakeisti Sutarties 9.1 p. numatytą sutarties galiojimo terminą ir nustatyti naują – iki 2012-04-01 Sutarties 9.1 p. liko galioti sąlyga – jeigu likus 14 dienų iki sutarties pasibaigimo nė viena iš šalių pareiškia pageidavimo nepratęsti sutarties galiojimo, ši sutarties pratęsiama dar vieneriems metams. 2012-03-08 atsakovas pareiškė pageidavimą nepratęsti sutarties galiojimo. Taigi įspėjimas apie sutarties nepratęsimą buvo surašytas ir pateiktas ieškovui nepasibaigus numatytam terminui. Vadinasi, nėra vieno iš CPK 144 str. 1 d. numatyto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijaus, t.y. tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo;
  2. sutarties nutraukimas iki teismo sprendimo priėmimo neapsunkintų ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo ir nepadarytų jo vykdymo neįmanomu. Nurodo, jog ieškovas ketina reikšti atsakovui neturtinio pobūdžio reikalavimą, kurį patenkinus sutartis būtų laikoma nenutraukta ir galiojanti. Toks teismo sprendimas, be atskiro jo vykdymo, grąžintų šalis į pirminę padėtį. Pritaikius restituciją šalys turėtų toliau vykdyti sutartį;
  3. ieškovo tariami nuostoliai nepriskirtini prie CPK 144 str. 1 d. numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų. Be to, sutartis buvo terminuota ir sutarties galiojimo terminas ieškovui buvo žinomas, todėl darydamas tam tikras investicijas ieškovas pats prisiėmė tam tikrą galimų nuostolių riziką. Ieškovas taip pat nuolat užsiima komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, todėl jų atlikimui kituose nei atsakovo objektuose taip pat yra reikalingi darbuotojai ir darbo įranga. Taigi ieškovas ir nesudaręs su atsakovu sutarties, turėtų samdyti darbuotojus bei nuomoti darbo įrangą įprastiniam savo teikiamų paslaugų atlikimui, todėl nurodytos aplinkybės netaikytinos ieškovo investicijoms sutarties su atsakovu vykdymui.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29 nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Teigia, kad pasibaigus sutartiniams santykiams su ieškovu, atliekų tvarkymo paslauga Vilniaus miesto savivaldybės G. seniūnijos gyventojams pagal sutartyje numatytas apimtis turėtų būti perduota kitam atliekų tvarkymo operatoriui. Jau prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas nurodė, kad neturi žinių apie galimai paskelbtus ar organizuojamus viešuosius pirkimus atliekų išvežimo paslaugoms minėtoje teritorijoje. Ieškovo žiniomis, gyventojai taip pat nebuvo informuoti apie galimus sprendimus dėl atliekų išvežimo. Aptarnauto teritoriją reikalingi 2 šiukšliavežiai bei 238 konteineriai, kurie turi būti prižiūrimi kiekvieną dieną. Lieka neaišku, kaip nutraukus sutartinius įsipareigojimus su ieškovu, atsakovas efektyviai užtikrins nepertraukiamą G. seniūnijos gyventojų aptarnavimą. Pranešime neįvardinti jokie pažeidimai, kurie galimai būtų susiję su netinkama atliekų tvarkymo veikla. Ieškovo teigimu, nutraukus sutartinius santykius, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, iš naujo negalėtų būti atstatomas tinkamas atliekų išvežimas. visiems Vilniaus miesto Grigiškių seniūnijos atliekų turėtojams. Teismui priėmus palankų ieškovui sprendimą, kai sutartis būtų nutraukta, šalių grįžimas į status quo padėtį nebūtų įmanomas. Praradus teisę teikti paslaugą, ieškovas turėtų nutraukti gyventojų aptarnavimą. Be to, nesant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaromos atsakovui visos sąlygos toliau elgtis nesąžiningai bei suspenduoti ieškovo ūkinės komercinės veiklos vykdymo galimybės, sąlygoti nuostolių atsiradimą.

17Nurodo, jog atsakovo skunde minimas 2012-02-23 Susitarimas ir pateiktas pranešimas apie sutarties nutraukimą yra neteisėti. Priimdamas atsakovas jau buvo įrašytas į Savivaldybių privatizavimo objektų sąrašą. Privatizuojama įmonė gali organizuoti pirkimus ir sudaryti sandorius tik gavusi akcininkės – Vilniaus miesto savivaldybės išankstinį raštišką sutikimą. Ieškovui iki šiol nėra žinoma, ar atsakovas tokį sutikimą yra gavęs. Atsakovas žinojo ir negalėjo nežinoti, kad savavališkai spręsdamas apie sutarties nepratęsimą pažeidžia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus reikalavimus, dėl ko bet koks tokio pobūdžio atsakovo aktas yra negaliojantis nuo jo sudarymo momento. Atsakovo minimas Susitarimas niekaip nepateisina atsakovo veiksmų neteisėtumo ketinant nutraukti teisėtai sudarytą ir galiojančią sutartį.

18Atsakovas daro nepagrįstą prielaidą, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galimai sukels atsakovui žalos, tačiau nepateikia pagrindimo. Vien įvardijamos galimos žalos atsakovui padarymo aplinkybė jokiu būdu nesuteikia teisės atlikti neteisėtus veiksmus, kurių atlikimas šiuo atveju yra akivaizdus.

19Teigia, kad neracionalus ir nepagrįstas sutarties nutraukimas būtų nuostolingas tiek ieškovui, tiek akivaizdžiai prieštarautų ir viešajam interesui – keltų grėsmę bendrai aplinkosauginei, miesto sanitarinei ir higieninei būklei.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29 nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

23Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

24Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo, bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis negali būti laikoma teisėta bei pagrįsta.

25Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio teismui pareiškimo taikymo pagrįstumo.

26CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Taigi, šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pažymėtina, kad CPK 144 straipsnio 1 dalis numato ir reikalavimą, kad asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Tačiau šiuo atveju nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kai ieškinys dar apskritai nėra pareikštas. Taigi, nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009).

27Ieškovas UAB “Atliekų tvarkymo tarnyba” nurodydamas, jog siekia pateikti ieškinį UAB “Naujininkų ūkis” prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ priimti aktus, sprendimus ir atlikti kitus veiksmus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai įgyvendintų 2012-03-08 įspėjimą nutraukti Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. PS 1.154-11 su UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, leidžiant UAB „Atliekų tarnyba“ išvežti atliekas Vilniaus miesto savivaldybės G. seniūnijai pagal Sutartyje numatytas apimtis. Planuojamo teismui paduoti ieškinio dalyku nurodė reikalavimą dėl 2012-03-08 pranešimo apie Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 nutraukimą pripažinimo neteisėtu. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies. Teismas ieškovo pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ atlikti veiksmus, susijusius su Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 nutraukimu UAB „Naujininkų ūkis“ 2012-03-08 pranešime Nr. S2-338 UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ir Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties Nr. PS 1.154-11 9.1 punkte numatytu pagrindu. Kitoje dalyje prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Šias teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones teismas taikė atsižvelgdamas į UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ planuojamą pareikšti ieškinį dėl atsakovo veiksmų, 2012-03-08 pranešant apie vienašališką atsisakymą vykdyti su ieškovu sudarytą sutartį, pripažinimo neteisėtais.

28Bylos medžiaga nustatyta, jog 2011-11-29 ieškovas ir atsakovas pasirašė Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį (b.l. 42-47). 2012-02-23 ieškovas ir atsakovas pasirašė susitarimą (priedas Nr. 2) pakeisti Sutarties 9.1 p. numatytą sutarties galiojimo terminą ir nustatyti naują – iki 2012-04-01 (b.l. 68). Sutarties 9.1 p. liko galioti sąlyga: jeigu likus 14 dienų iki Sutarties pasibaigimo nė viena iš šalių nepareiškia pageidavimo nepratęsti Sutarties galiojimo, ši Sutartis pratęsiama dar vieneriems metams. Pažymėtina, jog susitarimas yra pasirašytas abiejų šalių, yra galiojantis ir abiems šalims privalomas vykdyti. 2012-03-08 atsakovas pareiškė pageidavimą nepratęsti sutarties galiojimo (b.l. 41). Taigi įspėjimas apie sutarties nepratęsimą buvo pasirašytas ir pateiktas ieškovui nepasibaigus numatytam terminui.

29Teismų praktikoje pripažįstama, kad įpareigojimas vykdyti sutartį kaip laikinoji apsaugos priemonė, kol teisme nagrinėjamas ginčas dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, neatitiktų šių priemonių paskirties – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Draudimas atsakovui atlikti tolimesnius su sutarties nutraukimu susijusius veiksmus, kai sutartis de jure jau yra nutraukta, ir atsakovo įpareigojimas vykdyti savo sutartines prievoles bylos nagrinėjimo teisme metu bei netrukdyti ieškovui vykdyti savo sutartines prievoles, prieštarautų ekonomiškumo ir proporcingumo principams, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties bei iš esmės reikštų ieškiniu pareikštais reikalavimais siekiamų tikslų įgyvendinimą dar bylos nagrinėjimo teisme metu, teisme nesant išspręstam ginčui dėl sutarties nutraukimo teisėtumo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-382/2010).

30Nagrinėjamu atveju iš ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones matyti, kad UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ siekia atsakovą priversti tęsti sutartinius santykius viso ginčo metu, nors atsakovas jau buvo atlikęs visus veiksmus tam, kad sutarties galiojimas pasibaigtų joje numatyta tvarka, t.y. atsakovas pranešė apie sutarties galiojimo termino pasibaigimą ieškovui. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pratęsė sutarties galiojimo terminą ir tokiu būdu patenkino ieškovo reikalavimą iki teismo sprendimo priėmimo. Kitaip tariant, pirmosios instancijos teismas suteikė teisę ieškovui teikti paslaugas, nors pranešimo apie sutarties pasibaigimą teisėtumo klausimas yra nagrinėjamo teisminio ginčo dalykas. Taigi tokia teisinė situacija reiškia išankstinį ieškinio reikalavimų patenkinimą, kas prieštarauja tiek sąžiningumo principui, tiek teismų praktikai, kadangi laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet ne sutapti su pareikštais reikalavimais.

31Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog sutarties nutraukimas iki teismo sprendimo priėmimo gali apsunkinti ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą arba padaryti jo vykdymą neįmanomu. Tačiau su tokiu argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

32Ieškovas planuoja pareikšti ieškinį dėl atsakovo veiksmų, 2012-03-08 pranešant apie vienašališką atsisakymą vykdyti su ieškovu sudarytą sutartį, pripažinimo neteisėtais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sutarties nutraukimas yra vienas iš sutarties pasibaigimo atvejų. Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo (CK 6.221 str. 1 d.) ir suteikia teisę šaliai reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi (restitucija) (CK 6.222 str. 1 d.). Ginčo dėl pranešimo apie sutarties pasibaigimą atveju teismui patenkinus ieškinio reikalavimą dėl pranešimo apie sutarties pasibaigimą pripažinimo neteisėtu, sutartis būtų laikoma galiojančia, o ginčo šalys įgytų iš sutarties kylančias abipuses teises ir pareigas. Taigi ieškovas ketina reikšti atsakovui neturtinio pobūdžio reikalavimą, kurį patenkinus sutartis būtų laikoma nenutraukta ir galiojanti. Toks teismo sprendimas, be atskiro jo vykdymo, grąžintų šalis į pirminę padėtį. Vadinasi teigti, jog sutarties nutraukimas iki teismo sprendimo priėmimo gali apsunkinti ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą arba padaryti jo vykdymą neįmanomu nėra jokio teisinio pagrindo.

33Be to, skundžiamoje nutartyje minima aplinkybė, jog ieškovas yra investavęs lėšas tolimesniam minėtos sutarties vykdymui, t.y. pratęsė darbo sutartis su atitinkamais darbuotojais, bei atliekų konteinerių nuomos sutartis neturėjo reikšmės priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi sutartis buvo terminuota ir sutarties galiojimo terminas ieškovui buvo žinomas, todėl darydamas tam tikras investicijas ieškovas prisiėmė tam tikrą galimų nuostolių riziką.

34Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartimi neteisingai išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nes netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, konstatuodamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui ieškinio tenkinimo atveju buvimą. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ekonomiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principams, kadangi jomis atsakovo interesai ribojami daugiau nei tai būtina teisėtiems ieškovo interesams apsaugoti. Taigi darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

35Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovo prašymą išsprendė neteisingai, todėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartis naikinama, o klausimas išsprendžiamas iš esmės - ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

36Atsakovas pateikė Vilniaus apygardos teismui rašytinius paaiškinimus, kuriais papildomai grindžia 2012-04-05 atskirajame skunde dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29 nutarties nurodytus argumentus, tačiau jie nepriimtini ir grąžintini jį padavusiam asmeniui, kadangi paduoti pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, o keisti (papildyti), taip pat ir tikslinti atskirąjį skundą pasibaigus minėtam terminui draudžiama (CPK 323 str., 338 str.).

37Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

39Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos.

40Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos įstaigai, Tilto g. 17/4, LT-2001, Vilnius).

41Grąžinti atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ 2012-09-19 Vilniaus apygardos teismui pateiktus rašytinius paaiškinimus su priedais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su prašymu... 6. Nurodė, kad ketina reikšti ieškinį dėl atsakovo veiksmų, 2012-03-08... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29 nutartimi ieškovo prašymą... 9. Teismas ieškovo pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias... 10. Teismas nustatė, jog įspėjimas apie sutarties nepratęsimą atsakovo... 11. Ieškovas ketina reikšti ieškinį dėl atsakovo veiksmų, nepratęsiant... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Naujininkų ūkis“ prašo Vilniaus miesto... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo... 16. Teigia, kad pasibaigus sutartiniams santykiams su ieškovu, atliekų tvarkymo... 17. Nurodo, jog atsakovo skunde minimas 2012-02-23 Susitarimas ir pateiktas... 18. Atsakovas daro nepagrįstą prielaidą, kad pritaikytos laikinosios apsaugos... 19. Teigia, kad neracionalus ir nepagrįstas sutarties nutraukimas būtų... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-03-29... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 24. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo... 25. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki... 26. CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti... 27. Ieškovas UAB “Atliekų tvarkymo tarnyba” nurodydamas, jog siekia pateikti... 28. Bylos medžiaga nustatyta, jog 2011-11-29 ieškovas ir atsakovas pasirašė... 29. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įpareigojimas vykdyti sutartį kaip... 30. Nagrinėjamu atveju iš ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos... 31. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog sutarties... 32. Ieškovas planuoja pareikšti ieškinį dėl atsakovo veiksmų, 2012-03-08... 33. Be to, skundžiamoje nutartyje minima aplinkybė, jog ieškovas yra investavęs... 34. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog... 35. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 36. Atsakovas pateikė Vilniaus apygardos teismui rašytinius paaiškinimus,... 37. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 39. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir... 40. Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos... 41. Grąžinti atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ 2012-09-19 Vilniaus apygardos...