Byla 2A-708-656/2012
Dėl be teisinio pagrindo gautų pinigų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, teisėjų Astos Radzevičienės ir Vilijos Mikuckienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) V. E. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. E. ieškinį atsakovei V. V. dėl be teisinio pagrindo gautų pinigų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės be teisinio pagrindo gautus 8200 litų, 5 procentus metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis 2005-07-06 susitarė su atsakove dėl jai priklausančio 3 kambarių buto, esančio ( - ), nuomos ir sudarė rašytinę nuomos sutartį. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, t.y. 2006-12-06, su atsakove sudarė žodžiu to paties buto panaudos sutartį neapibrėžtam terminui. Ieškovo tvirtinimu, jo dukra, naudodamasi ieškovo elektroninės bankininkystės paslauga, jo leidimu, 2008 metais nepagrįstai pervedė iš ieškovo banko sąskaitos į atsakovės banko sąskaitą 8200 litų už 2008 metų atsakovės buto nuomą. Šių pinigų jis neturėjo mokėti, nes buvo sudaręs panaudos sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Varėnos rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš V. E., a.k( - ) 7,98 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad 2005-07-06 tarp nuomotojos V. V. ir nuomininko V. E. buvo sudaryta rašytinė Patalpų (buto) nuomos sutartis, kuria nuomotoja išnuomojo 18 mėnesių laikotarpiui butą, esantį ( - ), su baldais ir garažu už 1100 litų mėnesinį nuomos mokestį bei nuomininkas įsipareigojo sumokėti mokesčius už šių patalpų komunalinius patarnavimus. V. E. buvo paprašytas kuo skubiau išsikelti iš buto 2008-10-27 rašytiniu Pareiškimu-pretenzija. Š. P.-pretenzijoje yra nurodoma, kad tarp V. V. ir V. E. buvo sudaryta žodinė panaudos sutartis (konkretus terminas ar data nenurodyta).

7Tarp šalių kilo ginčas, ar buvo sudaryta panaudos sutartis, apie kurią kalbama atsakovės išsiųstame pareiškime – pretenzijoje, jei taip, tai nuo kada. Ieškovo tvirtinimu, pasibaigus patalpų nuomos sutarties 18 mėnesių terminui tarp šalių buvo susitarta dėl naudojimosi butu panaudos sąlygomis nuo 2008-01-06. Atsakovės tvirtinimu, žodinė panaudos sutartis buvo sudaryta pasibaigus žodiniam sutarties pratęsimui, t.y. iš viso po 36 mėnesių. Teismo vertinimu, ieškovo nurodytą versiją, kad panaudos sutartis buvo sudaryta pasibaigus 18 mėnesių nuomos terminui, nuginčija paties ieškovo daryti mokėjimo pavedimai atsakovei, nurodant jog tai yra nuomos mokestis.

8Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teismas laikė, kad šalių ketinimai, sudarant sutartį buvo: ieškovo – išsinuomoti gyvenamąsias patalpas, kuriose galėtų gyventi, kol susiremontuos savo būstą, o atsakovės - išnuomoti gyvenamąsias patalpas ir gauti už tai atlygį iki kol sūnus baigs vidurinę mokyklą. Pagal CK 6.477 straipsnyje įtvirtintą nuomos sutarties, 6.576 straipsnyje – gyvenamosios patalpos nuomos sutarties ir 6. 629 straipsnyje – panaudos sutarties sampratas galima daryti išvadą, kad nuomos ir panaudos sutarčių esminis skirtumas yra tas, kad panaudos sutartis yra neatlygintinė. Būtent ši sutarties sąlyga geriausiai leidžia atskirti šias sutartis.

9Ieškovas įrodinėdamas, jog buvo sudaryta panaudos sutartis, rėmėsi ta aplinkybe, jog atsakovė nebuvo sumokėjusi mokesčių valstybei už buto nuomą. Tačiau šios aplinkybės teismas nepripažino reikšminga, nes atsakovė nebuvo sumokėjusi mokesčių valstybei už buto nuomą ir 2006, 2007 metais, kai tarp šalių buvo pasirašyta nuomos sutartis. Todėl teismas padarė išvadą, jog pagal mokėtus mokesčius negalima tvirtinti sutarties buvimo ar nebuvimo fakto.

10III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

11Ieškovas (apeliantas) V. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

12Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

131. Teismas tendencingai vertino byloje pateiktus įrodymus, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas.

142. 2008-11-04 pretenzijoje-pareiškime atsakovė niekieno neįtakojama ir neverčiama aiškiai nurodė sutarties šalių tikslus ir teisinius santykius, kad buvo susitarę dėl jai asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), laikinos panaudos. Tik gavusi ieškinį atsakovė pradėjo teigti, kad tarp šalių tęsėsi buto nuomos santykiai, o panaudos santykiai prasidėjo žymiai vėliau, kada jinai raštu pareikalavo ieškovą išsikelti iš buto, t.y. po 2008-10-27.

153. Ieškovo tvirtinimu, pasibaigus buto nuomos santykiams, jis mokėjo tik už buto komunalinius patarnavimus ir 5 mėnesius visiškai nemokėjo nuomos mokesčio, t.y. aiškiai vykdė tarp šalių laikinos panaudos sutarties sąlygas iki tada, kada suklydusi dukra vėl pradėjo mokėti sutartą nuomos mokestį atsakovei. Atsakovė 5 mėnesius negavo iš ieškovo nuompinigių ir nereiškė jam jokių pretenzijų. Akivaizdu, kad kitas asmuo, būdamas tokioje pačioje situacijoje, jeigu nuomininkas nemokėtų nuomos mokesčio už butą, nutrauktų tariamą atsakovės sudarytą nuomos sutartį, tačiau atsakovė to nedarė, o tai reiškia, kad jinai savo elgesiu pripažino, kad tarp šalių buvo sudaryta laikina buto panaudos sutartis.

164. Kad tarp šalių buvo sudaryta panaudos sutartis įrodo ir kita faktinė aplinkybė, o būtent, ieškovo prašymu Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-04-15 išreikalauta iš Alytaus AVMI pažyma Nr. (17.7.-69.40-S(V)-528, iš kurios matosi, kad atsakovė nedeklaravo ir nemokėjo mokesčių už tariamą nuomą, o tai reiškia, kad tuo metu jinai dar laikėsi nuostatos, kad tarp šalių sudaryta laikina buto panaudos sutartis. Tik teismui išreikalavus dokumentus, atsakovė 2011-05-17 patikslino Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas ir 2011-05-18 sumokėjo mokesčius už tariamą nuomą, kurių suma yra žymiai mažesnė už ieškinio sumą.

175. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad ieškovas paliko skolas už buto komunalinius patarnavimus ir paliko apleistą butą.

18Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti ir Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepimo argumentai:

201. Nesutiko su apelianto argumentu, kad byloje pateiktas dokumentas - atsakovės 2008-11-04 pareiškimas- pretenzija įrodo tarp šalių susiklosčiusių civilinių teisinių santykių pobūdį. Pareiškime - pretenzijoje nėra nurodyta, nuo kada tarp šalių susiklostė panaudos santykiai, taigi jame nurodytos aplinkybės dėl panaudos sutarties iš esmės atitinka atsakovės paaiškinimą dėl buto panaudos santykių tarp šalių atsiradimo. Atsakovės ieškovui pateiktas Pareiškimas - pretenzija neįrodo ieškovo teigiamų aplinkybių, t.y. kad buto panaudos santykiai tarp šalių atsirado po nuomos sutarties termino pasibaigimo (2005-07-06 sudaryta 18 mėnesių nuomos sutartis pasibaigė 2007-01-06, nors ieškinyje nurodyta 2006-12-06), ir kad nuo to laiko iki išsikėlimo iš buto, kas sudaro daugiau nei du metus, ieškovas atsakovės bute galėjo gyventi nemokėdamas nuomos mokesčio. Tokie ilgalaikiai buto panaudos santykiai būtų suprantami, jeigu šalis būtų sieję giminystės, draugystės ar kokie kiti artimi santykiai, tačiau abi šalys pripažino ir patvirtino, kad tokie santykiai jų nesiejo.

212. Paties ieškovo atlikti veiksmai rodo, kad pasibaigus rašytinei buto nuomos sutarčiai, ieškovas pripažino, jog tarp šalių toliau tęsiasi buto nuomos santykiai. Ieškovas ir toliau mokėjo buto nuomos mokestį tiek 2007 m., tiek 2008 m., mokėjimo nurodymuose aiškiai įvardinta mokėjimų paskirtis „už buto nuomą“. Kritiškai vertintinas ieškovo aiškinimas, kad mokėjimus iš jo sąskaitos, jam apie tai nežinant, atliko jo dukra G. B. Visų pirma, nelabai tikėtina, kad ieškovas du metus nematė, jog iš jo sąskaitos yra daromi pavedimai už buto nuomą, kurių jis neva tai neturi atlikti. Antra: ieškovo aiškinimu, mokėjimus atlikusi jo dukra turi aukštąjį ekonominį išsilavinimą, dirba audito vyriausiąja specialiste, todėl mažai tikėtina, kad ji būtų elgusis taip neatsakingai, t.y. kas mėnesį dariusi mokėjimus iš tėvo sąskaitos, nesiaiškindama mokėjimų pagrindo bei sumų. Ieškovo aiškinimą kad dukra savarankiškai dariusi pavedimus pagal nuomos santykių laikotarpiu atliktus mokėjimus, paneigia tai, kad mokėjimai buvo atliekami ne nuosekliai kas mėnesį po 1100 Lt (nuomos mokesčio suma), bet su pertraukomos ir skirtingomis sumomis. Trečia: tokių ieškovo nurodytų aplinkybių dėl mokėjimų atlikimo pirmos instancijos teisme niekas nepatvirtino, ieškovas netgi neprašė dukros apklausti liudytoja, nors ieškovas yra profesionalus teisininkas.

223. Ieškovas teigia, kad buto panaudos santykiai tarp šalių prasidėjo 2006-12-06, kas reikštų, kad nuo to laiko jis neturėjo pareigos mokėti nuomos mokesčio. Atsakovės skaičiavimu, rašytinės nuomos sutarties terminas pasibaigė 2007-01-06. Nuo 2007-01-06 iki 2008 m. gruodžio mėn. imtinai ieškovas atsakovei pravedė 19400 Lt nuomos mokesčio, tačiau kelia reikalavimą tik dėl dalies už nuomą sumokėtos sumos, t.y. 2008 m. sumokėtų 8200 Lt priteisimo. Tai rodo, kad faktiškai ieškovas pripažįsta, jog pasibaigus rašytinei nuomos sutarčiai 2007 m. tarp šalių tęsėsi buto nuomos santykiai, ir tuo pačiu paneigia savo aiškinimą kad pasibaigus rašytinės nuomos sutarties terminui šalys susitarė dėl buto panaudos.

234. Atsakovė pripažįsta tą aplinkybę, kad iki bylos iškėlimo teisme ji nebuvo deklaravusi ir sumokėjusi gyventojų pajamų mokesčio už nuomos pagrindu gautų pajamų, tačiau nesutinka, kad iš VMI gauti rašytiniai įrodymai vertinti kaip įrodymai dėl panaudos santykių buvimo.

245. Per laikotarpį nuo 2007-01-06 iki 2008-12-16 ieškovas sumokėjo atsakovei 19400 Lt nuomos mokesčio. Per laikotarpį, kurį tęsėsi buto nuomos sutarties santykiai, t.y. nuo 2007-01-06 iki 2008-07-06, ieškovas turėjo sumokėti 19800 Lt nuomos mokesčio (18 mėn. po 1100 Lt). Kadangi per šį laikotarpį ieškovas buvo sumokėjęs 14000 Lt., atlikdamas mokėjimus po 2008-07-06 jis dengė buvusį nuomos mokesčio įsiskolinimą, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo dėl be pagrindo gautų pinigų priteisimo.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

26Apeliacinis skundas atmetamas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str. 2 d.).

28Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

29Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą bei įrodymų vertinimą, tinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

30Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės be teisinio pagrindo gautas lėšas, o būtent, dėl suklydimo sumokėtus kaip nuomos mokesčiui pinigus.

31Bylos duomenys patvirtina, kad 2005-07-06 tarp nuomotojos V. V. ir nuomininko V. E. buvo sudaryta rašytinė Patalpų (buto) nuomos sutartis, kuria nuomotoja išnuomojo 18 mėnesių laikotarpiui butą, esantį ( - ), su baldais ir garažu. Byloje kilęs ginčas dėl to, ar pasibaigus rašytinei nuomos sutarčiai, tarp šalių toliau tęsėsi nuomos santykiai, ar prasidėjo panaudos santykiai. Apeliantas kelia klausimus dėl netinkamo įrodymų vertinimo, sutarčių aiškinimo.

32Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas tendencingai vertino įrodymus, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Kolegijos vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, ar kažkuriems iš jų nepagrįstai suteikė prioritetą.

33Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių 2005-07-06 rašytinė nuomos sutartis buvo sudaryta aštuoniolikai mėnesių, todėl pasibaigė 2007-01-06. Iš buto ieškovas išsikraustė tik 2009 metų birželio mėnesį. Todėl teismas turi nustatyti, kokie santykiai šalis siejo nuo 2007-01-06.

34Teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, kad sutarties šalių tikslus atskleidžia atsakovės surašyta 2008-11-04 pretenzija-pareiškimas, kuria atsakovė išreiškė valią dėl jai asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), laikinos panaudos nuo 2007-01-06. 2008-11-04 pareiškime - pretenzijoje atsakovė nėra nurodžiusi konkrečios panaudos sutarties sudarymo datos, todėl ja vadovaujantis negalima konstatuoti nuo kada tarp šalių buvo susiklostę panaudos santykiai. Atsakovės tvirtinimu, šalių nuomos santykai tęsėsi iki 2008-07-06, o nuo pastarosios datos – panaudos santykiai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino šią aplinkybę labiau tikėtina, nes ieškovas pervedimus už nuomą vykdė iki 2008-12-16, o bendra pervestų pinigų suma neviršijo nuomos mokesčių sumos, mokėtinos iki 2008-07-06.

35Nagrinėjamu atveju panaudos santykių buvimo neįrodo ir kitas ieškovo argumentas, jog jis 5 mėnesius visiškai nemokėjo nuomos mokesčio, t.y. aiškiai vykdė tarp šalių laikinos panaudos sutarties sąlygas, o atsakovė nereiškė jam pretenzijų. Šią aplinkybę paneigia tai, kad pagal tarp šalių susiklosčiusią atsiskaitymų praktiką mokėjimai buvo atliekami ne nuosekliai kas mėnesį po 1100 Lt (nuomos mokesčio suma), bet su pertraukomos ir skirtingomis sumomis.

36Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovo argumentu, kad nuo 2007-01-06 tarp šalių buvusių panaudos santykių buvimą įrodo aplinkybė, jog atsakovė nuomos nedeklaravo ir nemokėjo už nuomą mokesčių valstybei. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovė nebuvo sumokėjusi mokesčių valstybei už buto nuomą ir tuo metu, kai šalis siejo rašytinė nuomos sutartis, šiuos mokesčius sumokėjo tik po ieškovo kreipimosi į mokesčių inspekciją. Todėl negalima remtis šia aplinkybe, kaip patirtinančia vienokių ar kitokių teisinių santykių tarp šalių buvimą.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad aiškinant sutartis, turi būti atsižvelgiama ne tik į sutarties tekstą, bet ir į tikruosius šalių ketinimus, jų elgesį, bendradarbiavimą, kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Via Unica“ v. UAB „Interselas“, UAB „Hansa lizingas“, Panevėžio miesto 6-ojo notarų biuro notarė N. K., bylos Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad tikrieji šalių ketinimai buvo: ieškovo – išsinuomoti gyvenamąsias patalpas, kuriose galėtų gyventi, kol susiremontuos savo būstą, o atsakovės - išnuomoti gyvenamąsias patalpas ir gauti už tai atlygį. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes teismas pagrįstai konstatavo, kad pasibaigus šalių sudarytos rašytinės nuomos sutarties terminui, toliau tęsėsi nuomos, o ne panaudos santykiai, todėl ieškovas pinigus atsakovei pervedė ne dėl suklydimo, o vykdydamas sutartines prievoles.

38Kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą panaikinti ar pakeisti.

39Atmetus apeliacinį skundą, atsakovei priteistina jos turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė prašo priteisti 1000 Lt atstovavimo išlaidų. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad prašoma suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą neviršija Rekomendacijose nustatytos galimai maksimalios sumos, prašymas laikytinas pagrįstu, todėl atsakovei iš ieškovo priteistina 1000 Lt atstovavimo išlaidų.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

41Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovo V. E. (a.k. ( - ) atsakovei V. V. (a.k. ( - ) 1000 Lt (vieną tūkstantį Lt) atstovavimo apeliacinėje instancijoje išlaidų.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės be teisinio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Varėnos rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį... 7. Tarp šalių kilo ginčas, ar buvo sudaryta panaudos sutartis, apie kurią... 8. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti... 9. Ieškovas įrodinėdamas, jog buvo sudaryta panaudos sutartis, rėmėsi ta... 10. III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai... 11. Ieškovas (apeliantas) V. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Varėnos... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:... 13. 1. Teismas tendencingai vertino byloje pateiktus įrodymus, dėl ko padarė... 14. 2. 2008-11-04 pretenzijoje-pareiškime atsakovė niekieno neįtakojama ir... 15. 3. Ieškovo tvirtinimu, pasibaigus buto nuomos santykiams, jis mokėjo tik už... 16. 4. Kad tarp šalių buvo sudaryta panaudos sutartis įrodo ir kita faktinė... 17. 5. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad ieškovas paliko skolas už buto... 18. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą... 19. Atsiliepimo argumentai:... 20. 1. Nesutiko su apelianto argumentu, kad byloje pateiktas dokumentas -... 21. 2. Paties ieškovo atlikti veiksmai rodo, kad pasibaigus rašytinei buto nuomos... 22. 3. Ieškovas teigia, kad buto panaudos santykiai tarp šalių prasidėjo... 23. 4. Atsakovė pripažįsta tą aplinkybę, kad iki bylos iškėlimo teisme ji... 24. 5. Per laikotarpį nuo 2007-01-06 iki 2008-12-16 ieškovas sumokėjo atsakovei... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 26. Apeliacinis skundas atmetamas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teisėjų... 29. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines... 30. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės be teisinio pagrindo gautas lėšas,... 31. Bylos duomenys patvirtina, kad 2005-07-06 tarp nuomotojos V. V. ir nuomininko... 32. Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas... 33. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių 2005-07-06 rašytinė nuomos sutartis... 34. Teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, kad sutarties... 35. Nagrinėjamu atveju panaudos santykių buvimo neįrodo ir kitas ieškovo... 36. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovo argumentu, kad nuo... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje ne kartą yra... 38. Kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo Varėnos... 39. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovei priteistina jos turėtos bylinėjimosi... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 41. Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą palikti... 42. Priteisti iš ieškovo V. E. (a.k. ( - ) atsakovei V. V. (a.k. ( - ) 1000 Lt...