Byla eB2-3714-866/2017
Dėl bankrutavusios UAB „Grafteris“ kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi M. G. prašymą dėl bankrutavusios UAB „Grafteris“ kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo,

Nustatė

2

 1. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Grafteris“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas Viktoras Gvozdas.
 1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.
 1. Trečiasis asmuo M. G. kreipėsi į teismą prašydamas patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, atsisakant tvirtinti UAB „Omnitel“ finansinį reikalavimą 2 324,50 Eur sumai arba jį sumažinant. Trečiasis asmuo nurodė, kad nuo 2013 m. birželio 6 d. iki 2014 m. sausio 14 d. jis buvo UAB „Grafteris“ vadovu, tuo laikotarpiu jokių sutarčių su UAB „Omnitel“ nesudarinėjo, įgaliojimo jas sudaryti kitiems asmenims nebuvo išdavęs. UAB „Grafteris“ vardu sutartis su UAB „Omnitel“ sudarė neturintys tam įgaliojimų asmenys (M. P. ir L. K.), kurie nebuvo nei UAB „Grafteris“ valdymo organai, nei įgalioti asmenys. Didžiąją UAB „Omnitel“ reikalavimo dalį (1 448,34 Eur) sudaro netesybos, kurios turi būti mažinamos.

3Dėl AB „Telia“ kreditorinio reikalavimo.

 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 1. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).
 1. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).
 1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtintas AB „Telia“ (buv. pav.: UAB „Omnitel“) 2 324,50 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas.
 1. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo M. G., buvęs BUAB „Grafteris“ vadovas, nesutinka su teismo patvirtintu AB „Telia“ 2 324,50 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu BUAB „Grafteris“ bankroto byloje iš esmės dėl to, kad, anot trečiojo asmens, BUAB „Grafteris“ vardu sutartis su AB „Telia“ sudarė neįgalioti asmenys.
 1. Kreditoriaus AB „Telia“ 2 324,50 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą grindė 2016 m. vasario 19 d. pažyma apie įsiskolinimą, kurioje nurodyta įsiskolinimo suma – 876, 16 Eur, 2013 m. spalio 29 d. parnešimu dėl netesybų, kuriame nurodyta netesybų suma – 1 448, 34 Eur (5 000, 84 Lt). Prievolės skolininkui BUAB „Grafteris“ susidarė pagal 2013 m. liepos 3 d. abonento sutartį Nr. OM 1470106, kurią kliento vardu pasirašė M. P.. 2013 m. liepos 3 d. akcijos užsakymą pagal abonento sutartį Nr. OM 1470106 pasirašė taip pat M. P.. 2013 m. rugpjūčio 13 d. akcijos užsakymą (mokėtojo kodas A99774) pasirašė L. K.. Pagal pateiktus užsakymus paslaugų gavėjui išrašytos PVM sąskaitos – faktūros – 1 423, 11 Eur sumai. Likęs įsiskolinimas 876, 16 Eur.
 1. Pagal 2013 m. spalio 29 d. pranešimą matyti, kad pagal akciją V1305NT67 skolininko netesybų suma – 484, 95 Eur (1 674, 42 Lt), pagal akciją V1204TK47 – 360 Eur (1 243, 02 Lt), pagal akciją OV1212NKO3 – 603, 39 Eur (2 083, 40 Lt).
 1. Civilinio kodekso 2.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus.
 1. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, sutarčių sudarymo laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 6 d. iki 2014 m. sausio 30 d. įmonės valdymo organu, turinčiu įgaliojimus sudaryti sandorius įmonės vardu, buvo pareiškėjas M. G., tuo tarpu kaip jau minėta, 2013 m. liepos 3 d. abonento įjungimo sutartį sudarė kitas asmuo, t. y. M. P., 2013 m. liepos 3 d. akcijos užsakymą – pasirašė taip pat M. P., o 2013 m. rugpjūčio 13 d. akcijos užsakymą pasirašė L. K..
 1. M. P., akcininku ir vadovu buvo nuo 2014 m. sausio 30 d., duomenų, kad šis asmuo turėjo įgaliojimus sudaryti sandorius ir atstovauti įmonę byloje nėra (CK 2. 81 straipsnio 2 dalis).
 1. VĮ „Registrų centras“ duomenimis L. K. nebuvo nei UAB „Grafteris“ dalyvė nei vadovė. Bankroto administratoriaus pateiktuose įrodymuose – UAB „Grafteris“ darbuotojų sąraše už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 18 d. matyti, kad L. K. šiuo laikotarpiu, kuris apima ir ginčo laikotarpį, nebuvo UAB „Grafteris“ darbuotoja, taigi neturėjo galimybių veikti įmonės vardu.
 1. Nagrinėjamu atveju nėra jokių objektyvių duomenų, kad L. K. ir M. P. buvo įmonės įgaliotais atstovais ir galėjo prisiimti prievoles UAB „Grafteris“ vardu. Pažymėtina, kad AB „Telia“, kaip verslo subjektas, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, sudarydama su UAB „Grafteris“ ginčo sandorius turėjo įsitikinti, kad sudaro sandorį su įgaliotu atstovu, todėl nepatikrinus šių duomenų, AB „Telia“ prisiėmė riziką. Net ir matydamas, kad prievolės nevykdomos kreditorius neperžiūrėjo sandorių, o skaičiavo netesybas.
 1. CK 2. 136 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sandoris, kurį kito asmens vardu sudaro neturintis teisės sudaryti sandorį asmuo arba asmuo, viršydamas suteiktas teises, sukuria, pakeičia ir panaikina teises bei pareigas atstovaujamajam tik tuo atveju, kai atstovaujamasis po to pritaria visam šiam sandoriui arba viršijančiai teises jo daliai (šio kodekso 2.133 straipsnio 6 dalis).
 1. Šioje byloje kreditorius AB „Telia“ jokių paaiškinimų ar įrodymų, jog sutartys sudarytos su UAB „Grafteris“ įgaliotais atstovais nepateikė. Be kita ko, pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog pagal minėtus sandorius UAB „Grafteris“ vykdė prievoles ir sąskaitas apmokėjo, taigi tai taip pat nuosekliai patvirtina, jog UAB „Grafteris“ prievolių AB „Telia“ nepripažino, todėl ginčo sandoriai sudaryti su AB „Telia“, teismo vertinimu, UAB „Grafteris“ negaliojo.
 1. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kreditorius AB „Telia“ šalintinas iš BUAB „Grafteris“ kreditorių sąrašo.

4Vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsniu, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

5pašalinti AB „Telia“ (buv. UAB „Omnitel“) iš BUAB „Grafteris“ kreditorių sąrašo.

6Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai