Byla e2-6416-587/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilterra“ ieškinį atsakovams M. S. (M. S.) ir I. M. (I. M.) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo solidariai iš atsakovų priteisti 15 000,00 Eur negrąžintos paskolos, 1929,45 Eur pelno (sutartinių) palūkanų, 5400,00 Eur delspinigių, 15 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovams adresuotos ieškinio ir jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti lietuvių bei rusų kalbomis, įteikti vadovaujantis 2007 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1393/2007 Dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse per Čekijos Respublikos gaunančiąją agentūrą vadovaujantis Čekijos Respublikos nacionalinės teisės normomis: atsakovui M. S. – 2016 m. liepos 2 d. (b. l. 80-81), atsakovei I. M. – 2016 m. rugpjūčio 22 d. (b. l. 83-84). Atsakovai per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Teismas

konstatuoja:

6Nustatyta, kad ieškovė su atsakovu M. S. 2015 m. balandžio 2 d. sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu iki 2015 m. balandžio 29 d. paskolino 15 000,00 Eur. Sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, kad ieškovė atsakovo M. S. prašymu suteikia paskolą, pervesdama paskolos sumą į paskolos gavėjo sąskaitą, atidarytą atsakovės I. M. vardu. Šią paskolos sutartį savo parašais patvirtino abu atsakovai M. S. ir I. M.. Vykdant paskolos sutartimi prisiimtas pareigas, atsakovė I. M. 2015 m. rugsėjo 7 d. tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė ieškovei 50,00 Eur įmokos sumą, mokėjimo detalėse nurodyta „UAB VILTERRA C.S.04-02 15-1, MAXIM SCHULZ“. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad paskola suteikta abiems atsakovams, todėl abu atsakovai ieškovei yra atsakingi solidariai (CK 6.6. str.). Ieškovė nurodė, kad atsakovų įmokėtą 50,00 Eur sumą paskirstė delspinigiams padengti (CK 6.54 str.). Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir tokio ieškovės įmokų paskirstymo neginčija.

7Paskolos sutarties 1.1 punktu šalys susitarė, kad už naudojimąsi paskola paskolos gavėjas moka 15 procentų dydžio metines palūkanas, o sutarties 4.1 punktu nustatyta, kad pažeidus paskolos grąžinimo ar palūkanų mokėjimo terminą, taip pat jeigu paskolos gavėjas negali padengti uždelstos skolos, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo nepadengtos skolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šių sutarties sąlygų pagrindu ieškovė atsakovams nuo 2015 m. balandžio 2 d. iki 2016 m. vasario 8 d. paskaičiavo 1929,45 Eur palūkanų ir 5400,00 Eur delspinigių už 180 dienų laikotarpį.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str., 6.873 str.). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovai sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.874 str., solidariai iš jų ieškovui priteistina 15 000,00 Eur negrąžintos paskolos sumos ir 1929,45 Eur palūkanų.

9Nustačius, kad atsakovai sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jiems, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 4.1 punktas numato, kad atsakovas už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną, ieškovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,2 procento dydžio delspinigius. Ieškovas nurodė, kad delspinigiai buvo skaičiuojami už 180 kalendorinių dienų, jie sudaro 5400,00 Eur.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

11Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, paskaičiuoti už 180 kalendorinių dienų sudaro 36 procentus prašomos priteisti skolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovės elgesį. Ieškovė nurodė, kad suteikta paskola turėjo būti grąžinta iki 2015 m. balandžio 29 d., tačiau į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2016 m. vasario 9 d. Aplinkybė, kad atsakovai nevykdo savo prievolės grąžinti jiems suteiktos paskolos, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovę nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovai sutartį sudarė prisijungdami prie ieškovės paruoštų standartinių sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

12Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovai sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovų sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos du kartus iki 2700,00 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius. Likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

13Iš atsakovų ieškovei solidariai priteistinos 15 procentų dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos paskolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško paskolos grąžinimo, o ne iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (CK 6.874 str.) ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

14Ieškinį tenkinus iš dalies (tenkinus 88 procentus ieškovės ieškinio reikalavimų), lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai: 442,00 Eur žyminio mokesčio, 616,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 71,63 Eur dokumentų vertimo išlaidų (CPK 93 str., 88 str. 1 d. 1 p., 6 p.).

15Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš kiekvieno iš atsakovų lygiomis dalimis, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, teismas šių išlaidų iš atsakovų nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti solidariai iš atsakovų M. S. (M. S.), gim. ( - ), ir I. M. (I. M.), gim. ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilterra“, į. k. 300071000, 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių Eur 00 ct) negrąžintos paskolos, 1929,45 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt devynis Eur 45 ct) palūkanų, 2700,00 Eur (du tūkstančius septynis šimtus Eur 00 ct) delspinigių, 15 (penkiolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos sumos (15 000,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (19 629,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

19Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilterra“, į. k. 300071000, iš atsakovų M. S. (M. S.), gim. ( - ), ir I. M. (I. M.), gim. ( - ), lygiomis dalimis po 221,00 Eur (du šimtus dvidešimt vieną Eur 00 ct) žyminio mokesčio, 308,00 Eur (tris šimtus aštuonis Eur 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 35,82 Eur (trisdešimt penkis Eur 82 ct) dokumentų vertimo išlaidų.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. ieškovė prašo solidariai iš atsakovų priteisti 15 000,00 Eur negrąžintos... 4. Atsakovams adresuotos ieškinio ir jo priedų kopijos, teismo pranešimas,... 5. Teismas... 6. Nustatyta, kad ieškovė su atsakovu M. S. 2015 m. balandžio 2 d. sudarė... 7. Paskolos sutarties 1.1 punktu šalys susitarė, kad už naudojimąsi paskola... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas,... 9. Nustačius, kad atsakovai sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jiems,... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 11. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 12. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovai sutartinės prievolės tinkamai... 13. Iš atsakovų ieškovei solidariai priteistinos 15 procentų dydžio metinės... 14. Ieškinį tenkinus iš dalies (tenkinus 88 procentus ieškovės ieškinio... 15. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str., 286 str., 287 str. 1 d.,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti solidariai iš atsakovų M. S. (M. S.), gim. ( - ), ir I. M. (I. M.),... 19. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilterra“, į. k.... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...