Byla e2-33210-566/2017
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo E. P. Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Artelita“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Posterus“, ieškinį atsakovui D. P. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo E. P. Teismas

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 10142,49 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad po to, kai jam Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą, atsakovas būdamas ieškovo vadovu, neįvykdė savo pareigos perduoti paskirtam bankroto administratoriui (ieškovo įstatyminiam atstovui) kilnojamojo turto, o konkrečiai įrenginius. Šie įrenginiai buvo įkeisti užtikrinant tinkamą ir savalaikį 2014 m. sausio 21 d. paskolos sutarties tarp ieškovo ir kooperatinės bendrovės Vilniaus regiono kredito unija. Ieškovui nevykdant finansinių įsipareigojimų pagal minėtą sutartį susidarė 23174,56 eurų neįvykdytos prievolės suma. Šio dydžio kooperatinės bendrovės Vilniaus regiono kredito unija kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi. Ieškovas nurodo, kad būtent atsakovo dispozicijoje buvo įrenginiai, įkeisti sutartiniu įkeitimu, ir būtent atsakovas šiuos įrengimus neperduoda paskirtam bankroto administratoriui tam, kad būtų galima pradėti šio turto realizavimo procedūrą. Dėl tokių atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė žalą ir remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalimi atsakovas privalo atlyginti žalą ieškovui visiškai.

3Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteikti tinkamai – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)

4123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (e. b. priedo 5 lapas), atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas prašė priimti sprendimą už akių. Todėl atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos teisinės pasekmės – priimamas spendimas už akių.

5Trečiajam asmeniui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteikti tinkamai – CPK 130 straipsnio 1 dalyje (el. b. l. 47), trečiasis asmuo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir kooperatinė bendrovė Vilniaus regiono kredito unija 2014 m. lapkričio 12 d. sudarė maksimalaus įkeitimo sutartį, pagal kurią 2014 m. sausio 21 d. paskolos sutarties Nr. 14-00020 tinkamam vykdymui buvo įkeisti ieškovui priklausantis 35020,00 litų (10142,49 eurų) turtas – įrenginiai (e. b. l. 12-17). Ieškovui tinkamai nevykdant savo prievolių, Vilniaus miesto 2-asis notarų 2015-09-07 išdavė vykdomąjį įrašą dėl 22928,02 eurų skolos, 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo, skolininkas – ieškovas, išieškotojas - kooperatinė bendrovė Vilniaus regiono kredito unija (e. b. l. 10-11).

9Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi (civ. byloje Nr. eB2-4617-866/2016) ieškovui buvo iškelta bankroto byla (el. b. l. 7-8). Minėtame teisme atsiųstoje vykdomojoje byloje, antstolis Saulius Virbickas 2012-12-12 patvarkyme Nr. 0127/16/01571 nurodė, kad jo administruojamoje antstolių kontoroje vykdomas vykdomasis dokumentas Nr. eB2-4617-866/2016, kurį 2016-10-06 išdavė Vilniaus apygardos teismas, skolininkas – UAB „Artelita“, išieškotojas – Vilniaus regiono kredito unija bei įpareigojo skolininką per nustatytą terminą paskirtam bankroto administratoriui perduoti ieškovui priklausantį turtą pagal balansą, sudarytą iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (e. b. l. 20). Antstolio Sauliaus Virbicko 2017-04-11 pažymoje apie vykdymo eigą Nr. 0127/16/01571 nurodyta, kad vykdant vykdomąjį dokumentą Nr. eB2-4617-866/2016 įmonės vadovas buvo įpareigotas pateikti duomenis apie pirmiau nurodyto turto ir dokumentų buvimo vietą, tačiau šių duomenų atsakovas nepateikė (e. b. l. 28). Alytaus rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2VP-5575-179/2016 už antstolio nurodymų nevykdymą įmonės vadovui (atsakovui) 2016-11-18 paskyrė 30,00 eurų baudą (e. b. l. 28). Alytaus rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2VP-688-292/2017 už antstolio nurodymų nevykdymą atsakovui 2017-03-06 paskyrė 30 eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (e. b. l. 28). Tačiau, duomenys ir turtas pateikti nebuvo (e. b. l. 28).

10Teisinius santykius, atsirandančius iškėlus privačiam juridiniam asmeniui bankroto bylą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. kovo 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216 (toliau – ĮBĮ). Šis įstatymas be kitų dalykų reglamentuoja asmenų (bankrutuojančios įmonės valdymo organų, akcininkų, paskirtų bankroto administratorių) teises ir pareigas. Svarbi nemokios įmonės vadovo pareiga, įtvirtinta ĮBĮ – įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Jei įmonės vadovas neperduoda dokumentų ir turto, jis atlieka neteisėtus veiksmus , už kuriuos jam gali būti taikoma dvejopo pobūdžio teisminė sankcija – civilinė atsakomybė (jei dėl šio veiksmo kilo žala) ir (arba) gali būti skiriama bauda iki 2896 eurų.

11Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti žalos atlyginimą, o tai reiškia prašo taikyti atsakovo atžvilgiu civilinę atsakomybę (CK 6.245 str.). Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011). Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009. Teismų praktika, 2009, Nr. 32; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011. Teismų praktika. 2011, Nr. 35).

12Juridinių asmenų registrų duomenimis bankroto bylos iškėlimo dieną, t. y. 2016 m. gegužės 23 d., atsakovas buvo ieškovo vadovu (e. b. l. 54-56).

13Nagrinėjamoje situacijoje atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė kaip įstatymo imperatyvių pareigų nevykdymas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Nustatyta, kad po to, kai Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą, atsakovas paskirtam bankroto administratoriui (ieškovo įstatyminiam atstovui) turto ir dokumentų neperdavė, tuo pažeidė imperatyviąsias teisės normas. Iš ieškovo ir kooperatinės bendrovės Vilniaus regiono kredito unija 2014 m. lapkričio 12 d. sudarytos maksimalaus įkeitimo sutarties matyti, kad ieškovui priklauso kilnojamasis turtas – įrenginiai, kurie įvertinti 35020,00 litų (10142,49 eurų) sumai.

14CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, yra konstatavęs, jog žala yra nukentėjusiojo turtiniai ir kitokie praradimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2008; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008). Nagrinėjamoje situacijoje nustatyta, kad ieškovui padaryta žala pasireiškė turtiniais praradimais – ieškovas neteko kilnojamojo turto (įrenginių), kurių vertė yra 35020,00 litų (10142,49 eurų).

15CK 6.247 straipsnis įtvirtina, kad priežastinis ryšys yra būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga, nes atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Nagrinėjamoje situacijoje nustatyta, kad ieškovo turtiniai praradimai yra atsakovui priskirtų imperatyvių pareigų (atsakovas neperduoda paskirtam bankroto administratoriui (ieškovo įstatyminiam atstovui) ieškovui priklausančio turto) nevykdymo rezultatas.

16Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 10142,49 eurų žalos atlyginimo ir 5 procentų procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. liepos 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnis).

17Ieškovas yra bankrutavusi įmonė, ji yra atleista nuo žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Už ieškovo ieškinio reikalavimą turėjo būti sumokėta 228,00 Eur žyminio mokesčio (10142,49 Eur * 3 proc. * 75 proc.). Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 228,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

18Ieškinį tenkinus visiškai, iš ieškovo taip pat priteistinos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 92 straipsnis), kurios sudaro 5,80 eurų (e. b. priedo 1 lapas).

19Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių trečiasis asmuo papildomai informuotinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

20Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

21tenkinti ieškinį.

22Priteisti iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) 10 142,49 Eur (dešimt tūkstančių septynis vieną šimtą keturiasdešimt du eurus 49 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (10 142,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2017 m. liepos 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BUAB „Artelita“, į. k. 303164278, naudai.

23Valstybės naudai iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) priteisti 233,8 Eur (du šimtus trisdešimt tris eurus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

24Apie priimtą sprendimą už akių trečiąjį asmenį E. P. papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

25Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

26Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 (trisdešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 10142,49 Eur žalos... 3. Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 4. 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (e. b. priedo 5 lapas), atsakovas... 5. Trečiajam asmeniui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir... 9. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi (civ. byloje Nr.... 10. Teisinius santykius, atsirandančius iškėlus privačiam juridiniam asmeniui... 11. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti žalos atlyginimą,... 12. Juridinių asmenų registrų duomenimis bankroto bylos iškėlimo dieną, t. y.... 13. Nagrinėjamoje situacijoje atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė kaip... 14. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 15. CK 6.247 straipsnis įtvirtina, kad priežastinis ryšys yra būtinoji... 16. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo ieškinys tenkintinas, ieškovui iš... 17. Ieškovas yra bankrutavusi įmonė, ji yra atleista nuo žyminio mokesčio (CPK... 18. Ieškinį tenkinus visiškai, iš ieškovo taip pat priteistinos ir procesinių... 19. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai trečiajam suinteresuotam... 20. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis... 21. tenkinti ieškinį.... 22. Priteisti iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) 10 142,49 Eur (dešimt tūkstančių... 23. Valstybės naudai iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) priteisti 233,8 Eur (du... 24. Apie priimtą sprendimą už akių trečiąjį asmenį E. P. papildomai... 25. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 26. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 (trisdešimt) dienų nuo teismo...