Byla 2-686/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų M. L., S. L. ir J. B. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-8255-104/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Skala“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovams J. B., M. L. ir S. L. dėl neteisėtai išmokėtų lėšų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovo BUAB „Skala“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo S. L. 641 176 Lt neteisėtai išmokėtų dividendų, iš atsakovės M. L. – 235 294 Lt neteisėtai išmokėtų dividendų, iš atsakovo J. B. – 588 235 Lt neteisėtai išmokėtų dividendų, priteisti iš visų atsakovų 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams - turto areštą reikalavimų sumai. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 3 d. nutartimi ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštavo atsakovų S. L. 641 176 Lt sumai, M. L. 235 294 Lt sumai, J. B. 588 235 Lt sumai nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, uždrausdamas jį perleisti, įkeisti kitiems asmenims ar apsunkinti kitomis daiktinėmis teisėmis. Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovų nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštavo atsakovų lėšas, esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis ir/ar atsakovų banko ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos: S. L. – 641 176 Lt, M. L. – 235 294 Lt, J. B. – 588 235 Lt. Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas yra pagrįstas, atitinka įstatymo reikalavimus, todėl yra tenkintinas. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešus atsakovams, nes yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys jų taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Atsižvelgiant į ieškinyje suformuluotus reikalavimus, darytina išvada, jog jų suma yra didelė, todėl siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9III.

10Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atsakovas J. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas, nors jis ir turėjo pagrįsti, kodėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas tik nurodė didelę sumą, dėl kurios būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nutartyje nenurodyta, kokiais prašymo motyvais ir įrodymais vadovaujantis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui.

132. Ieškovas nenurodė faktų, aplinkybių ir įrodymų, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Iš ieškovo pateiktos medžiagos nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovas slepia turtą ir lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitais veiksmais siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą sprendimo įvykdymą.

143. Prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Didelė ieškinio suma pati savaime nėra laikoma realia ir pakankama grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas ruošiasi perleisti savo turtą ar lėšas, ruošiasi atlikti veiksmus, kurie mažintų jo mokumą, o taip pat keltų grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nutartis pažeidžia atsakovo teises ir sudaro ieškovui visas sąlygas toliau elgtis nesąžiningai ir savo elgesiu sukurti pasekmes, kurių vėliau ištaisyti nebus galima.

15Atsakovai M. L. ir S. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir atsakovo J. B. atskirasis skundas.

16Ieškovo BUAB „Skala“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens atstovas atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus prašo atsakovų skundų netenkinti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad atsakovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų gerą finansinę padėtį. Atsakovams pareikštų reikalavimų mastas sudaro pakankamą pagrindą manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nutartis atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepranešus atsakovams buvo būtinas. Atsakovai nepaneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimo.

17Atsakovai M. L. ir S. L. atsiliepime į atsakovo J. B. atskirąjį skundą prašo atsakovo skundą tenkinti, o skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Atsiliepime pažymima, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas J. B. ruošiasi perleisti savo turtą ar lėšas, mažinti savo mokumą, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18Atsakovas J. B. atsiliepime į atsakovų M. L. ir S. L. atskirąjį skundą prašo atsakovų skundą tenkinti ir panaikinti teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartį. Atsiliepime pažymima, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas. Ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, kad atsakovai M. L. ir S. L. ruošiasi perleisti savo turtą ar lėšas, mažinti mokumą, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovams S. L., M. L., J. B. pritaikytos atitinkamo dydžio laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apeliantų (atsakovų) atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Kadangi atskirieji skundai iš esmės yra grindžiami tais pačiais argumentais, teisėjų kolegija dėl jų pasisako bendrai, neišskirdama kiekvieno jų atskirai.

21Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį byloje Nr. 2-428/2008; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį byloje Nr. 2-1539/2010; ir kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t.y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S. L. 641 176 Lt neteisėtai išmokėtų dividendų, iš atsakovės M. L. – 235 294 Lt neteisėtai išmokėtų dividendų, iš atsakovo J. B. – 588 235 Lt neteisėtai išmokėtų dividendų. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvavo didele reikalavimų suma (b. l. 4-8). Nurodyto dydžio reikalavimai pareikšti fiziniams asmenims. Reikalavimų sumos yra pakankamai didelės. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą atsakovams taip pat siejo su didele pareikštų reikalavimų suma (b. l. 27). Prie atskirųjų skundų nepateikta įrodymų, kurie sudarytų pakankamą pagrindą manyti, jog atsakovai paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo procesiniam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelių reikalavimo sumų, todėl esą nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju galima teigti, jog atsakovai skundų motyvais nepaneigė teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtinumo ir tikslingumo. Atsakovams pareikštų reikalavimų mastas, neturint jokių duomenų apie jų turtą bei finansines galimybes, sudarė pakankamą pagrindą manyti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba iš viso bus neįmanoma jį įvykdyti. Taigi pagal šios bylos duomenis pirmosios instancijos teismas turėjo pagrįstą pagrindą teigti, kad ieškinio patenkinimo atveju galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams.

23Teisėjų kolegija, įvertindama tiek ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties turinį, nesutinka su skundo motyvais, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas, o nutartyje nenurodyta, kokiais prašymo motyvais ir įrodymais vadovaujantis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovams. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad joje yra išdėstyti argumentai, kurių pagrindu nuspręsta pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams.

24Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Teismas, siekdamas, kad pritaikyti ribojimai atsakovams sukeltų kuo mažesnius suvaržymus, laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia pritaikė atsakovų nekilnojamajam ir/ar kilnojamajam turtui, o tik jo nesant ar nepakankant, - lėšoms, neareštavo atsakovų darbo užmokesčio lėšų. Skundų argumentai, kad skundžiama nutartis pažeidžia atsakovų teises, sudaro ieškovui sąlygas elgtis nesąžiningai ir savo elgesiu sukurti pasekmes, kurių vėliau ištaisyti nebus galima, grindžiami deklaratyviais teiginiais, todėl nesudaro pagrindo naikinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

25Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešus atsakovams, nes yra reali galimybė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba jį padarys nebeįmanomu. Šiuo atveju teismas tik formaliai taikė CPK 148 straipsnio 1 dalies nuostatą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Tokia nuostata yra teisės būti išklausytam principo tam tikra išimtis. Kartais būtent dėl pranešimo apie ketinimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymui gali iškilti grėsmė. Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos operatyviai, netikėtai, pirmenybė teikiama ieškovo interesams, siekiant apsisaugoti nuo galimų nesąžiningų atsakovo veiksmų. Tokiu atveju atsakovui (-ams) suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, t. y. kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, kad apskritai buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams, vien tik nepranešimas jiems apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šiuo atveju neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 148 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

26Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovams, yra nepagrįsta ir/ar neteisėta. Apeliantų atskirųjų skundų motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

27Teisėjų kolegija atkreipia atsakovų dėmesį į tai, kad įstatyme yra numatytos tam tikros teisinės priemonės, kurių pagalba galima sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymu sukeliamas pasekmes (žr. CPK 146 straipsnio nuostatas).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovo BUAB „Skala“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo ieškiniu... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 3 d. nutartimi ieškovo... 9. III.... 10. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atsakovas J. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. lapkričio 3... 12. 1. Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas,... 13. 2. Ieškovas nenurodė faktų, aplinkybių ir įrodymų, patvirtinančių, kad... 14. 3. Prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo... 15. Atsakovai M. L. ir S. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m.... 16. Ieškovo BUAB „Skala“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens atstovas... 17. Atsakovai M. L. ir S. L. atsiliepime į atsakovo J. B. atskirąjį skundą... 18. Atsakovas J. B. atsiliepime į atsakovų M. L. ir S. L. atskirąjį skundą... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 21. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš... 23. Teisėjų kolegija, įvertindama tiek ieškovo prašymą taikyti laikinąsias... 24. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus... 25. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės... 26. Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos... 27. Teisėjų kolegija atkreipia atsakovų dėmesį į tai, kad įstatyme yra... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....