Byla B2-1604-259/2013
Dėl AS REVERTA kreditorinio reikalavimo UAB „Verantas“ bankroto byloje dydžio bei pagrįstumo, pasinaikino Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas AS REVERTA 2 805 951,97 Lt kreditorinis reikalavimas (CPK 334 str. 2 d. 1 p.) ir jo tvirtinimo klausimą nagrinėjo 2013 04 05 teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (ĮBĮ 26 str. 5 d.)

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Serneta“ atstovui V. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ginčijamą kreditoriaus AS REVERTA kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 01 31 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Verantas“ (b.l.2-5). Kauno apygardos teismas 2012-09-17 nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Verantas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tame tarpe ir kreditoriaus AS REVERTA 2 805 951,97 Lt kreditorinį reikalavimą (b.l. 58,58).

3Kreditorius UAB „Serneta“ 2013 03 07 (b.l. 60-65) pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutartį toje dalyje, kurioje buvo patvirtintas AS REVERTA kreditorinis reikalavimas. Kauno apygardos teismas 2013 03 08 nutartimi, įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei siekdamas visapusiškai įvertinti kreditoriaus UAB „Serneta“ argumentus dėl AS REVERTA kreditorinio reikalavimo UAB „Verantas“ bankroto byloje dydžio bei pagrįstumo, pasinaikino Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas AS REVERTA 2 805 951,97 Lt kreditorinis reikalavimas (CPK 334 str. 2 d. 1 p.) ir jo tvirtinimo klausimą nagrinėjo 2013 04 05 teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (ĮBĮ 26 str. 5 d.)

4Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Serneta“ ginčijamą kreditoriaus AS REVERTA 2 805 951, 97 lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje, nustatė, jog atskirajame skunde pareiškėjas teigia, kad kaip kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintos nepagrįstai didelės palūkanos bei delspinigiai, todėl teismas turėjo jas sumažinti, atsižvelgdamas į tas aplinkybes, jog 2007 10 11 paskolos sutartis, iš kurios kildinamas kreditorinis reikalavimas, turėjo būti įvykdyta iki 2009 06 30. Pareiškėjas nurodo, jog AS REVERTA į teismą dėl kredito ir palūkanų išieškojimo kreipėsi tik 2011 11 25, t.y praėjus dviems su puse metų nuo sutarties įvykdymo termino pratęsimo. Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas 2011 12 16 nutartį dėl priverstinio skolos ir netesybų išieškojimo, vykdė tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra ir nevertino AS REVERTA elgesio, todėl netinkamai buvo išspręstas klausimas dėl delspinigių ir palūkanų dydžio. Pareiškėjas mano, kad Kauno apygardos teismas, tvirtindamas kreditorinį reikalavimą, neturėjo vadovautis Kauno miesto apylinkės teismo 2011 12 16 nutartimi nustatytu įsiskolinimu, o patvirtinti 2 255 943, 75 lt kreditorinį reikalavimą, t. y. netvirtinti kaip kreditorinio reikalavimo delspinigių ir palūkanų sumos.

5Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Kauno apygardos teismas nepagrįstai netaikė netesybų ir palūkanų mažinimo instituto, kai jos yra neprotingai didelės, siūlė vadovautis suformuota teismų praktika tokio pobūdžio bylose.

6Pareiškėjas taip pat teigė, kad kreditorius AS REVERTA siekia savo skolą nesąžiningai išsiieškoti dviejuose procesuose, tai patvirtina ta aplinkybė, kad bendrovė 2011 25 kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise įkeisto turto, o taip pat BUAB „Verantas“ bankroto byloje kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir jo išsiieškojimo bankroto byloje. Mano, kad reikalaujamas patvirtinti 2 805 951, 97 lt kreditorinis reikalavimas negali būti patvirtintas, kol nebus baigta išieškojimo iš hipoteka įkeisto UAB „Nekilnojamojo turto valdymas„ turto, kurio vertė 9 620 000 lt. Todėl civilinė byla dėl reikalaujamo patvirtinti 2 805 951, 97 lt kreditorinio reikalavimo turi būti sustabdyta CPK 163 str. 3 p. pagrindu.

7Nagrinėjant bylą 2013 04 05 teismo posėdžio metu pareiškėjo UAB „Serneta“ atstovas papildomai paaiškino, jog AS REVERTA savo kreditorinį reikalavimą grindžia 2011-12-16 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-21848-285/2011 (dabar civilinės bylos Nr. 2-7839-285/2012), kuria hipotekos teisėja AS REVERTA naudai iš skolininko Verantas leido priverstinai išieškoti 798 802,64 EUR sumą. Kreditorius AS REVERTA nepateikė teismui daugiau jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad BUAB .Verantas" tikrai neatsiskaitė su juo, nors neatmetama galimybė, jog BUAB .Verantas" galėjo atsiskaityti su kreditoriumi AS REVERTA jau po minėtos 2011-12-16 hipotekos nutarties priėmimo. Todėl būtina išreikalauti papildomus įrodymus iš kreditoriaus AS REVERTA, kurie patvirtintų kreditoriaus reikalavimo teisę Į BUAB „Verantas": pagrindžiančius, kad BUAB .Verantas" iki 2011-12-16 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties neatsiskaitė su AS REVERTA; pagrindžiančius, kad BUAB .Verantas" po 2011-12-16 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties neatsiskaitė su AS REVERTA;

8jei BAUB „Verantas" tikrai neatsiskaitė su AS REVERTA, įrodymus, kokios buvo neatsiskaitymo priežastys (ar Verantas reiškė kokias pretenzijas dėl paskolos sutarties galiojimo, ar prašė atidėti paskolos sutarties terminą ir pan.).

9Atstovas teigė, jog atsižvelgiant į tai, jog AS REVERTA kreditorinis reikalavimas yra ginčijamas tuo pagrindu, kad AS REVERTA piktnaudžiavo savo kaip hipotekos kreditoriaus padėtimi ir nepagrįstai ilgai delsė pradėti išieškojimą, tam, kad būtų patvirtintas AS REVERTA nesąžiningas neveikimas, iš AS REVERTA reikėtų išreikalauti dokumentus ar kitus įrodymus, iš kurių matytųsi: ar AS REVERTA laikotarpiu nuo 2009-06-30 (paskolos sutarties įvykdymo terminas) iki 2011-11-25 (kada kreiptasi dėl priverstinio skolos išieškojimo) ėmėsi kokių nors veiksmų, kad būtų išieškota skola iš BUAB .Verantas"; ar buvo kokių objektyvių priežasčių, kurios trukdė AS REVERTA 2,5 metų kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo į hipotekos teisėją; kokio dydžio buvo BUAB .Verantas" įsiskolinimas 2009-06-30, kai baigėsi paskolos sutarties terminas. Būtina Išreikalauti papildomus įrodymus iš kreditoriaus AS REVERTA, susijusius su paskolos sutarties su BUAB „Verantas" sudarymu.

10CK 6.259 str. 1 d. numato, jog jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Atsižvelgiant į nesąžiningą kreditoriaus AS REVERTA elgesį sąmoningai didinant palūkanas ir delspinigius, abejonių kelia paskolos suteikimo BUAB .Verantas" pagrįstumas, t.y. ar paskola buvo suteikta tinkamai įvertinus BUAB .Verantas" finansinę padėtį ir jos galimybes paskolą atiduoti. Aiškinant banko prievoles, susijusias su finansinių paslaugų teikimu, įskaitant ir paskolų išdavimą, turi būti vadovaujamasi nuostata, jog bankas veikia su itin aukštu atidumo ir rūpestingumo laipsniu, todėl būtent šiame kontekste turėtų būti įvertinami AS REVERTA veiksmai suteikiant paskolą BUAB .Verantas". O tam, kad tinkamai tai padaryti, būtina iŠ kreditoriaus AS REVERTA išreikalauti visus dokumentus, susijusius su paskolos suteikimu BUAB „Verantas". ši medžiaga būtų naudinga vertinant, ar pats kreditorius AS REVERTA neprisidėjo prie prievolės neįvykdymo ir ar, remiantis CK 6.529 str., neturėtų būti sumažinama BUAB „Verantas" atsakomybė.

11Dėl priverstinio skolos išieškojimo Iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" įkeisto turto bylos. UAB „Serneta", be kita ko, AS REVERTA kreditorinį reikalavimą grindžia tuo, jog kreditorius savo skolą nepagrįstai bando išsiieškoti dviejuose procesuose - BUAB .Verantas" bankroto byloje ir iš įkeisto UAB .Nekilnojamojo turto valdymas" turto. Visų pirma, UAB .Serneta" nuomone, Kauno apygardos teismas negali priimti nutarties dėl REVERTA kreditorinio reikalavimo tol, kol nebus baigtos priverstinio išieškojimo iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" procedūros, t.y. civilinė byla dėl AS REVERTA kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB .Verantas' bankroto byloje privalo būti sustabdyta esant CPK 163 str. 3 p. numatytam privalomam bylos sustabdymo pagrindui (Teismas privalo sustabdyti bylą kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka). Tik tiksliai nustačius, kokia dalis AS REVERTA kreditorinio reikalavimo buvo išieškota iš UAB .Nekilnojamojo turto valdymas" įkeisto turto, galima tvirtinti konkretaus dydžio AS REVERTA kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas" bankroto byloje.

12Antra, jei teismas nesutiktų tenkinti ankstesnio prašymo dėl bylos sustabdymo, tikslinga prijungti priverstinio skolos išieškojimo iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" įkeisto turto bylą kadangi joje esanti informacija gali padėti teįingai išspręsti šią civilinę bylą ir patvirtinti UAB .Serneta“ atskirajame skunde išdėstytus argumentus, kad AS REVERTA yra pasirinkusi savo teises ginti iš UAB .Nekilnojamojo turto valdymas" įkeisto turto, kas reiškia, jog jos reikalavimas BUAB .Verantas" bankroto byloje neturėtų būti tenkinamas.

13„Serneta“ atstovas“ nurodė, kad šią civilinę bylą reikėtų stabdyti iki kol Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus išspręstas klausimas dėl UAB „Medicinos bankas" kreditorinio reikalavimo (bylos Nr. CIK - 470/2013). CPK 163 str. 3 p. numato, kad privaloma stabdyti civilinę bylą kai jos negalima nagrinėti tol, ko! nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. UAB .Serneta" žiniomis, kitas BUAB .Verantas" kreditorius - UAB „Bordolina", Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė kasacinį skundą dėl 2013-02-21 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas UAB .Medicinos bankas" kreditorinis reikalavimas BUAB .Verantas" bankroto byloje (tiksliau, palikta galioti 2012-11-14 Kauno apygardos teismo nutartis). UAB „Medicinos bankas" kreditorinio reikalavimo dydis, kaip ir AS REVERTA, yra grindžiamas hipotekos nutartimi, o UAB .Bordolina" jį ginčija praktiškai tokiais pat argumentais kaip yra ginčijamas AS REVERTA kreditorinis reikalavimas - hipotekos teismo nutartimi patvirtintas skolos dydis yra neteisingas, kadangi hipotekos teisėjas nevertino nesąžiningo UAB .Medicinos bankas“ elgesio, kai jis sąmoningai delsė pradėti išieškojimą ir taip didino netesybas ir palūkanas.

14Kasaciniu skundu UAB .Bordolina" kelia teisės taikymo ir aiškinimo klausimus, kurie yra aktualūs ir šiai bylai - ar hipotekos teismo nutartis gali turėti prejudicinę galią skolininko bankroto byloje, jei hipotekos procedūros metu nebuvo atsižvelgta į nesąžiningą kreditoriaus elgesį, kokios yra hipotekos teisėjo pareigos hipotekos procese ir pan. Taigi, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui išsprendus UAB .Bordolina" kasacinį skundą bus pateiktas vienareikšmiškas atsakymas, kaip turėtų būti sprendžiamas klausimas ne tik dėl UAB .Medicinos bankas", bet ir dėl AS REVERTA kreditorinio reikalavimo, t.y. ar Kauno apygardos teismas, nagrinėjantis Verantas bankroto bylą turi teisę nesivadovauti hipotekos procedūroje priimta nutartimi ir joje nustatytu skolininko įsiskolinimo kreditoriui dydžiu.

15UAB „Serneta" nuomone, šios aplinkybės sudaro pagrįstą pagrindą teigti, kad egzistuoja privalomas pagrindas sustabdyti civilinę bylą kol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priims Nutartį ir atsakys į šiai bylai aktualius klausimus. Nesustabdžius šios civilinės bylos galima situacija, kai joje bus priimta nutartis, prieštaraujanti Lietuvos kasacinio teismo praktikai, kas sąlygotų papildomų teisminių procedūrų inicijavimą, nebūtų suderinama su operatyviu ir ekonomišku bylų nagrinėjimu.

16Kreditorius AS REVERTA atstovas Kauno apygardos teismui 2013 04 05 pateikė rašytinus paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2013 03 08 nutartis, kuria teismas pasinaikino Kauno apygardos teismo 2012-09-17 nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas AS REVERTA 2 805 951,97 Lt kreditorinis reikalavimas, yra nepagrįsta, pažeidžia kreditoriaus AS REVERTA interesus, kadangi šiuo metu bendrovė prarado visas dalyvaujančio asmens bankroto byloje teises, o iš UAB „Serneta" atskirojo skundo motyvų akivaizdu, jog nebuvo jokio pagrindo naikinti skundžiamą nutarties dalį. Taip pat AS REVERTA mano, kad šalys sutarė dėl protingų ir ne per didelių netesybų, šiuo metu galiojantis delspinigių dydis ir palūkanų marža atitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, atsižvelgiant į tai, kad sutarties šalys yra verslo subjektai.

17Prašymas tvirtinti AS REVERTA 2 805 951,97 Lt (arba 812659, 86 eurų) kreditorinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje tenkintinas.

18Teismas, išnagrinėjęs UAB „Serneta“ atskirojo skundo motyvus, išklausęs atstovo paaiškinimus teismo posėdžio metu, ištyręs bylos medžiagą, sprendžia, kad AS REVERTA pareiškė pagrįstą ir įrodytą kreditorinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje, o įmonės bankroto administratorius pagrįstai kreipėsi dėl nurodomo AS REVERTA kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bendrovės bankroto byloje.

19Teismas, išnagrinėjęs bylą nustatė, kad AS REVERTA kreditorinis reikalavimas kildinamas iš 2007 10 11 paskolos sutarties (b.l.14-24), sudarytos kreditorės ir UAB „Verantas“, pagal kurią bendrovei UAB „Verantas“ buvo suteikta 661 781 Eur paskola. Teismas nustatė, jog įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu-Kauno miesto apylinkės teismo 2011 12 16 nutartimi (Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr.2-21848-285/2011) konstatuota, jog 2011 11 25 dienai negrąžintas kreditas sudarė 653 366, 47 Eur sumą, delspinigiai sudarė 106 746, 07 Eur sumą, palūkanos 38 690, 10 Eur sumą. Iš byloje esančio BUAB „Verantas“ bankroto administratoriaus prašymo patvirtinti AS REVERTA kreditorinį reikalavimą ir prie jo esančių dokumentų (b.l.9-10, 13, 43) matyti, kad 2012 04 30 dienai negrąžintas kreditas sudarė tą pačią 653 366, 47 Eur sumą, arba 2 255 943, 75 lt sumą, delspinigiai sudarė tą pačią 106 746, 07 Eur sumą, arba 368 572, 83 lt sumą, palūkanos nuo 38 690, 10 Eur sumos padidėjo iki 52 547, 32 Eur sumos ir sudarė 181 435, 39 litų sumą.

20Iš byloje esančios kredito sutarties (b.l.14-24) nuostatų matyti, kad šalys buvo numatę sutartines palūkanas (6M LIBOR+2,1 proc. ir sutartinius delspinigius 0, 09 proc.,sutarties 2.15.1. p. ir 3.1 p. b.l.15, 16). Iš kreditoriaus pateiktos skaičiuoklės (b.l.43) matyti, kad jis palūkanas ir delspinigius skaičiavo nepažeisdamas sutartinių įsipareigojimų. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms matyti, kad bankroto administratorius pagrįstai pateikė tvirtinti kreditorės AS REVERTA kreditorinio reikalavimo sumą palūkanų ir delspinigių dalyje.

21Įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba neprotingai didelės (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje tokio pobūdžio bylose netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Valstybinė gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų įmonė Westintork Corp., bylos Nr. 3K-3-562/2008; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ ( - ), bylos Nr. 3K-3-409).

22Nagrinėjamos bylos atveju sutartinių netesybų dydis skaičiuojant delspinigius po 0,09 proc. už kiekvieną praleistą dieną ir palūkanas 6 proc. metinių, bei šių netesybų ir palūkanų galutinis vertės dydis (368 572, 83 lt delspinigių ir 181 435, 39 lt palūkanų ), palyginus su negrąžinto kredito suma (2 255 943, 75 Lt), bei negrąžinto kredito dalimi ir kredito grąžinimo termino praleidimu, teismo vertinimu, negali būti pripažintos neprotingai didelės ir lupikiškos. Teismas atkreipia dėmesį į tą įstatymo leidėjo nustatytą teisinį reglamentavimą, kad šalių sulygtos ir kreditoriaus reikalaujamos 6 procentų palūkanos yra įtvirtintos įstatyme (LR CK 6.210 str. 2 d.). Teismas todėl mano, kad tenkinti pareiškėjo prašymą ir taikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas nėra faktinio pagrindo.

23Teismas, priimdamas tokį sprendimą, įvertina ir tas faktines aplinkybes, jog kredito sutartį sudarė verslo subjektai, siekiantys sau pelno, suteikto kredito paskirtis - žemės sklypui ir pastatui pirkti, jog nuo kredito suteikimo nuo 2007 10 11 iki 2011, kai Kauno miesto apylinkės teismo 2011 12 16 nutartimi (Kauno miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr.2-21848-285/2011) buvo nutarta išieškoti visą negrąžintą kreditą ir netesybas, nebuvo grąžinta AS REVERTA jokia kredito dalis, nebuvo kreditoriui mokamos jokios palūkanos ir delspinigiai. Nors bendrovei Kauno apygardos teismas tik 2012 01 31 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Verantas“, tačiau ir iki bankroto bylos iškėlimo bendrovė t. y. per 5 metus negrąžino nei kiek gauto kredito dalies, nesumokėjo AS REVERTA nei kiek netesybų ir palūkanų.

24Teismas todėl sprendžia, kad AS REVERTA prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas netesybų ir palūkanų dalyje pagrįstas ir tenkintinas, tai laikytina minimaliais kreditoriaus nuostoliais, jai laiku negrąžinus viso kredito ir nesumokėjus sutartinių netesybų ir palūkanų.

25Teismas nesutinka su pareiškėjos pozicija, kad siekiant tinkamai ginti kitų bendrovės „Verantas“ kreditorių interesus, būtina patvirtinti AS REVERTA kreditorinį reikalavimą tik negrąžinto kredito dalyje - 2 255 943, 75 Lt sumai. Teismas mano, kad patenkinus tokį pareiškėjos prašymą, būtų iš esmės pažeisti AS REVERTA turtiniai interesai. Teismas nagrinėjamu atveju įvertina ir tą aplinkybę, kad UAB „Serneta“ BUAB „Verantas“ bankroto byloje reiškė 2 550 000 lt kreditorinį reikalavimą, kurio didžiąją dalį 1 050 000 lt sudarė palūkanos ir delspinigiai nuo suteikto 1 500 000 lt kredito (b.l.7). Kauno apygardos teismas 2012 11 14 nutartimi (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2491-259/2012) patvirtino 2 550 000 lt UAB „Serneta“ kreditorinį reikalavimą, kurio didesniąją dalį-1 500 000 lt sudarė delspinigiai ir palūkanos. Minėta Kauno apygardos teismo nutartis yra įsiteisėjusi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 02 21 nutartis c.b. Nr.2-755/2013). Teismas mano, kad UAB „Serneta“ šioje nagrinėjamoje byloje pozicija nepakankamai motyvuota ir galimai nesąžininga, pažeidžianti įstatymo leidėjo įtvirtintą prievolę šalims priklausančiomis procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiauti, įpareigojančią šalis bendradarbiauti ir kooperuotis su kitomis proceso šalimis.

26Teismas nesutinka su pareiškėjos atskirojo skundo motyvais, kuriuose nurodoma, kad AS REVERTA nesąžiningai skolą siekia išieškoti dviejuose procesuose, t. y. iš hipoteka įkeisto UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto, kuris buvo įkeistas, suteikiant minėtą 2007 metų paskolą (b.l. 16) ir šioje nagrinėjamoje byloje. Teismas pažymi, kad pagal galiojančias teisės normas kreditorius turi teisę pareikšti reikalavimus tiek skolininkui, tiek įkaito davėju arba abiems asmenims kartu (LR CK 6.6 str. 4 d.). Tik išieškotų sumų įskaitymas vykdomas vykdomojo proceso metu.

27Teismas 2013 04 05 teismo posėdžio metu atmetė pareiškėjos prašymus išreikalauti papildomus įrodymus apie byloje minimo kredito suteikimo aplinkybes, atmetė prašymus sujungti ir išreikalauti kitas nagrinėjamas bylas, pareiškėjos vertinimu susijusias su nagrinėjama byla, prašymus sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos, kadangi įsitikino, jog tokiais nepagrįstais prašymais pareiškėja siekia vilkinti procesą nagrinėjamoje byloje, taip pažeidžiant įstatymo leidėjo įtvirtintą principą kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. Teismas todėl plačiau nepasisako dėl pareiškėjos atskirojo skundo motyvų, kuriuose nurodomas AS REVERTA nesąžiningumas.

28Kadangi teismas nustatė tą faktą, jog bendrovės AS REVERTA kreditorinis reikalavimas yra užtikrintas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ hipoteka įkeistu turtu (b.l.16), šis kreditorinis reikalavimas tvirtintinas įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimų dalyje.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 20 str., 26 str. 1 d., 5 d.,

Nutarė

30įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:

31patvirtinti AS REVERTA 2 805 951,97 Lt (arba 812659, 86 eurų) kreditorinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą pateikiant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Editai... 2. Kauno apygardos teismas 2012 01 31 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 3. Kreditorius UAB „Serneta“ 2013 03 07 (b.l. 60-65) pateikė teismui... 4. Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Serneta“ ginčijamą... 5. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Kauno apygardos teismas nepagrįstai... 6. Pareiškėjas taip pat teigė, kad kreditorius AS REVERTA siekia savo skolą... 7. Nagrinėjant bylą 2013 04 05 teismo posėdžio metu pareiškėjo UAB... 8. jei BAUB „Verantas" tikrai neatsiskaitė su AS REVERTA, įrodymus, kokios... 9. Atstovas teigė, jog atsižvelgiant į tai, jog AS REVERTA kreditorinis... 10. CK 6.259 str. 1 d. numato, jog jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai... 11. Dėl priverstinio skolos išieškojimo Iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas"... 12. Antra, jei teismas nesutiktų tenkinti ankstesnio prašymo dėl bylos... 13. „Serneta“ atstovas“ nurodė, kad šią civilinę bylą reikėtų stabdyti... 14. Kasaciniu skundu UAB .Bordolina" kelia teisės taikymo ir aiškinimo klausimus,... 15. UAB „Serneta" nuomone, šios aplinkybės sudaro pagrįstą pagrindą teigti,... 16. Kreditorius AS REVERTA atstovas Kauno apygardos teismui 2013 04 05 pateikė... 17. Prašymas tvirtinti AS REVERTA 2 805 951,97 Lt (arba 812659, 86 eurų)... 18. Teismas, išnagrinėjęs UAB „Serneta“ atskirojo skundo motyvus,... 19. Teismas, išnagrinėjęs bylą nustatė, kad AS REVERTA kreditorinis... 20. Iš byloje esančios kredito sutarties (b.l.14-24) nuostatų matyti, kad šalys... 21. Įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73... 22. Nagrinėjamos bylos atveju sutartinių netesybų dydis skaičiuojant... 23. Teismas, priimdamas tokį sprendimą, įvertina ir tas faktines aplinkybes, jog... 24. Teismas todėl sprendžia, kad AS REVERTA prašomas patvirtinti kreditorinis... 25. Teismas nesutinka su pareiškėjos pozicija, kad siekiant tinkamai ginti kitų... 26. Teismas nesutinka su pareiškėjos atskirojo skundo motyvais, kuriuose... 27. Teismas 2013 04 05 teismo posėdžio metu atmetė pareiškėjos prašymus... 28. Kadangi teismas nustatė tą faktą, jog bendrovės AS REVERTA kreditorinis... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 20 str., 26... 30. įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:... 31. patvirtinti AS REVERTA 2 805 951,97 Lt (arba 812659, 86 eurų) kreditorinį... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...