Byla 2-24846-854/2015
Dėl sutarties nutraukimo, baudos bei žalos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant ieškovei V. J. ir jos atstovui advokatui Giedriui Bučinskui, atsakovo UAB „Statybos titanai“ atstovams vadovui E. G., advokatui Mariui Tamošiūnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. J. ieškinį atsakovui UAB „Statybos titanai“ dėl sutarties nutraukimo, baudos bei žalos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė V. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį galutinai patikslinusi (b.l. 123-126), prašė nutraukti tarp ieškovės ir UAB „Statybų titanai“ 2014-12-15 sudarytą sutartį Nr. 14-12-15, priteisti iš atsakovo UAB „Statybų titanai“ 1 176,45 Eur netesybas, t.y. 20 proc. baudą nuo neatliktų darbų vertės, bei priteisti 89,00 Eur žalos. Nurodė, kad tarp šalių 2014-12-15 sudaryta sutartis, pagal kurią rangovas UAB „Statybos titanai“ pagal užsakovės V. J. užduotį įsipareigojo atlikti statybos darbus bute, esančiame ( - ), o užsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti bei už juos sumokėti. Rangos darbai vyko sklandžiai iki tol, kol ieškovė 2015-01-26 pamatė bute prapjautą kambario sienoje buvusį seifą. Vieta sienoje, iš kurios buvo išimtas seifas, buvo užmūryta. Išilgai per vieną seifo pusę buvo išpjauta ertmė, ertmė seife galėjo būti išpjauta tik išėmus jį iš sienos. Apie būtinumą seifą iškelti ieškovė su darbuotojais kalbėjo 2015-01-13, tačiau galutinai tas klausimas nebuvo aptartas. Apie sugadintą seifą ieškovė 2015-01-30 elektroniniu pranešimu informavo policiją. Nurodė, kad jokių kitų pretenzijų dėl atsakovo atliekamų darbų kokybės, sutarties vykdymo ieškovė atsakovui neturėjo. 2015-01-28 ieškovė elektroniniu paštu gavo pranešimą dėl darbų sustabdymo, 2015-01-29 atsakovas pateikė namų turto ir buto raktų priėmimo-perdavimo aktą ir perdavė ieškovei raktus. 2015-02-09 ieškovė atsakovui išsiuntė paklausimą, kokiu pagrindu yra sustabdytas sutarties vykdymas. Nuo 2015-01-28 iki 2015-02-23 įmonė nebevykdė jokių darbų. Atsakovas pateikę atliktų darbų aktus ir sąskaitas. Kadangi sąmatose buvo nurodyta ne iki gali atliktų darbų, ieškovės prašymu atsakovas darbus atliko, ieškovė už darbus sumokėjo. Tolimesnius darbus pagal sutartį atsakovas atsisakė vykdyti, siūlydavo sutartį nutraukti bendru sutarimu. Vienašališkai atsakovas sutarties nenutraukė, tačiau jos ir nevykdo. Pagal CK 6.217 str. 2 d. atsakovo nepagrįstas sutarties vykdymo neterminuotas sustabdymas yra esminis sutarties pažeidimas. Sutarties 9.5 p. nustatyta, kad nenustačius sutarties pažeidimų nei viena šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties. Atsisakymo toliau vykdyti sutartį atsakovas nepagrindė, nenurodė pateisinančių aplinkybių, taip pat nenurodė aplinkybių, pagrindžiančių, kad sutartį pažeidė ieškovė. Todėl sutartis nutrauktina pagal CK 6.228 str.1, 6.217 str. 4 d., sutarties 9.5 p. Taip pat ieškovė pagal sutartį prašo priteisti iš atsakovo 20 proc. netesybų nuo neatliktų darbų - 1 176,45 Eur. Ieškiniu taip pat prašoma priteisti iš atsakovo 89 Eur žalos už seifo sugadinimą, kadangi atsakovo darbuotojai jį sugadino.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-01-27 atsakovas gavo darbuotojų prašymus dėl perkėlimo dirbti į kitą objektą, kadangi jie iš ieškovės gavo nepagrįstus kaltinimus dėl išmontuotos metalinės dėžės. Atsakovas, sužinojęs, kad dėl incidento ieškovė kreipėsi į policiją, siekdamas negilinti konflikto, nusprendė laikinai sustabdyti darbus ir pradėti tyrimą įmonėje. Apie tai ieškovė buvo informuota žodžiu bei 2015-1-28 pranešimu. Tokiam sprendimui ieškovė neprieštaravo, paprašė grąžinti raktus. 2015-01-29 ieškovei grąžinti raktai ir pasirašytas objekto priėmimo-perdavimo aktas. Gavus 2015-02-09 paklausimą iš ieškovės, šalys susitarė, kad atsakovas užbaigs tuos darbus, kuriuos pradėjo, o nepradėtiems darbų etapams ieškovė samdys kitus rangovus, t.y. užbaigus sutartus darbus sutartis bus laikoma nutraukta abiejų šalių valia. Pateiktas į bylą tarp šalių susirašinėjimas ir šalių veiksmai - atsakovas iki galo įvykdė pradėtus darbus, o ieškovė už juos atsiskaitė, parodo tikrąją šalių valią, t.y. susitarimą nutraukti sutartį abipusiu sutarimu. Taigi, sutartis nutraukta sutapus šalių valiai dėl sutarties nutraukimo bendru sutarimu. Nesant atsakovo kaltės dėl sutarties vienašalio nutraukimo ir sutapus abiejų šalių valiai dėl sutarties nutraukimo abipusiu sutarimu, nėra pagrindo reikalauti iš atsakovo baudos. Taip pat nurodė, kad reikalavimas priteisti iš atsakovo 89,00 Eur žalos yra nepagrįstas, kadangi pati ieškovė prašė metalinę dėžę demontuoti, jos išsaugoti neprašė.

4Teismo posėdžio metu ieškovė bei jos atstovas palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais, prašė ieškinį tenkinti. Ieškovė papildomai nurodė, kad po to, kai atsakovo darbuotojai supjaustė seifą, ji kalbėjosi su atsakovo vadovu, patvirtino, kad nurodė pageidaujanti, kad tolimesnius darbus vykdytų kiti žmonės. Paaiškino, kad atsakovo vadovas, atsisakydamas tęsti darbus, jai pasakė, jog jos objektas yra labai mažas ir jam dirbti neapsimoka. Nurodė, kad visi buto įrengimo darbai jau yra pabaigti, likusius darbus atliko ne atsakovas.

5Atsakovo atstovai teismo posėdžių metu palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus motyvus. Atsakovo vadovas paaiškino, kad ginčas tarp ieškovės ir atsakovo kilo dėl senos metalinės dėžės, kurią ieškovė vadina seifu, sugadinimo, po ko ji pareikalavo, kad atsakovas iš esmės sumažintų darbų kainą, atsakovas to padaryti nesutiko. Ieškovei pareikalavus pakeisti jos bute dirbančius žmones, atsakovas to padaryti greitai neturėjo galimybės. Paaiškino, kad net ir mažas objektas buvo svarbus, nes žiemą darbų nėra, o žmones įmonei reikia išlaikyti iki vasaros. Po įvykio dėl prapjauto seifo sustojus darbams ieškovės bute, jame dirbę atsakovo darbuotojai turėjo išeiti nemokamų atostogų. Atkreipė dėmesį, kad pretenzijas dėl sugadinto seifo ieškovė atsakovui pareiškė ne iš karto, tačiau praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai dėžė buvo išimta iš sienos ir numesta šiukšlių krūvoje.

6Liudytojas UAB „Statybos titanai“ darbuotojas E. L. teismo posėdžiu metu nurodė, kad girdėjo, kaip ieškovė pasakė darbų vadovui demontuoti dėžę. Ieškovė buvo perspėta, kad dėžės gražiai išmontuoti nepavyks, ji dėl to neprieštaravo, išsaugoti dėžės neprašė. Dėžė buvo išmontuota, tai darant jį buvo apgadinta. Vėliau dėžę liudytojas su kitais darbuotojais išpjovė iš smalsumo. Viduje nieko nerado. Po savaitės pamačiusi tarp šiukšlių dėžę, ieškovė pareiškė pretenzijas, pasakė, kad už sugadintą dėžę reikės atsilyginti. Visas pretenzijas liudytojas girdėjo, paprašė perkelti jį į kitą objektą.

7Teismo posėdžio metu liudytojas UAB „Statybos titanai“ darbuotojas R. K. paaiškino, kad darbų vadovas pasakė darbuotojams išmontuoti dėžę, nes ji trukdė, bei ją išmesti, išsaugoti jos neprašė. Kai ieškovė prašė darbų vadovo išmontuoti dėžę, liudininkas negirdėjo. Nurodė, kad dėžės negalima buvo išimti nesugadinus, nes ji buvo įmūryta į sieną. Dėžę išmontavus, ji buvo išpjauta dėl smalsumo. Ieškovė pamačiusi išmontuotą dėžę, pasakė, kad kreipsis į įmonės vadovą bei į policiją, kad riekės už ją dėžę atlyginti. Gavęs pretenzijas, liudininkas parašė perkelti jį kitą objektą.

8Ieškinys atmestinas

9Byloje nustatyta, kad 2014-12-15 tarp ieškovės V. J. ir atsakovo UAB „Statybos titanai“ sudaryta sutartis Nr. 14-12-15, pagal kurią rangovas UAB „Statybos titanai“ įsipareigojo atlikti statybos darbus bute, esančiame ( - ), o užsakovė V. J. įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti (b.l. 4-5). Sudarytos lokalinės sąmatos (b.l. 7-8, 8). Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad dalis darbų pagal sutartį yra atlikti, dėl jų kokybės pretenzijų ieškovė atsakovui neturi, už juos yra atsiskaityta (b.l. 10-14, 15-18).

102015-02-09 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK nutarimu, dėl kurio pateiktą skundą 2015-03-17 nutarimu Vilniaus apylinkės prokuroras atmetė, atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal V. J. pareiškimą dėl svetimo daikto sugadinimo (b.l. 27-28).

11Dėl reikalavimo nutraukti tarp šalių sudarytą 2014-12-15 sutartį

12Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl sutartinių santykių egzistavimo. Ieškovė teigia, kad šalių sutartiniai santykiai nėra pasibaigę, nes nė viena iš šalių jų nenutraukė, ir prašo sutartį nutraukti teismo sprendimu. Atsakovo teigimu šalys sutartį nutraukė abipusius susitarimu po to, kai dalis sutarties buvo įvykdyta ir už šią dalį atsiskaityta.

13Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

142015-01-28 raštu (b.l. 20) atsakovas ieškovei pranešė sustabdantis statybos darbus dėl darbuotojų prašymo. Nurodė, kad darbuotojai atsisako dirbti šiame objekte dėl ieškovės galimai nepagrįstų kaltinimų. Prie rašto pridėtas pranešimo dainą atliktų darbų aktas, kurį prašoma patikrinti. 2015-01-29 atsakovas ieškovei grąžino buto raktus (b.l. 21). Tą pačią dieną parengtas objekto priėmimo-perdavimo aktas, kurį abi šalys pasirašė (b.l. 54)

152015-02-09 raštu dėl vienašališko sutarties sustabdymo ir pateikto darbų akto už nepabaigtus atlikti konkrečius darbus (b.l. 22), ieškovė nurodė, kad atsakovas darbų, kuriuos nurodė atliktų darbų akte, iki galo nepadarė, taip pažeisdamas šalių sudarytos sutarties 7.1, 7.2, 7.3 punktus. Paklausime ieškovė nurodė norinti sužinoti, ar dviejų šalių susitarimu galima pasiekti, kad jūsų įmonės pradėti ir nebaigti konkretūs darbai kuo greičiau būtų įvykdyti, už juos būtų suteikta sutartyje numatyta garantija ir pagal juos būtų pateiktas atliktų darbų aktas apmokėjimui (b.l. 22). 2015-02-09 ieškovės raštą atsakovui (b.l. 22) teismas vertina kaip siūlymą šalių susitarimu nutraukti sutartinius santykius po to, kai bus pabaigti konkretūs pradėti darbai. Vertindamas atsakovo veiksmus po šio rašto, teismas konstatuoja, kad atsakovas tokį siūlymą priėmė. Šalys patvirtino, kad po šio rašto atsakovas pabaigė pradėtus darbus, juos atliko tinkamai, ieškovė atsakovui už juos atsiskaitė. Iš šalių elektroninio susirašinėjimo (b.l. 64-69, 79-81, 82-83, 87-93, 96-97, 99-105) matyti, kad šalys kalbėjosi apie sutarties nutraukimą įvykdžius ją būtent tokia apimtimi.

16Atsakovo atstovas paaiškino, kad jau po to, kai tarp šalių kilo konfliktas dėl sugadinto seifo, ieškovė prašė atlikti kai kuriuos darbus, motyvuodama tuo, kad jeigu juos darys kitas rangovas, ženkliai išaugs darbų atlikimo kaina. Tai, kad ieškovė siekė, jog atsakovas iki galo užbaigtų tam tikrus iš sutartų darbų, patvirtina ir jos pačios elektroninis laiškas (b.l. 82). Tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad šie darbai buvo atlikti. Nurodytos aplinkybės leidžia sutikti su atsakovo advokato argumentais, kad šalių sutartiniai santykiai nutrūko jų susitarimu 2015 metų vasario mėnesį atsakovui atlikus ieškovės prašomus atlikti darbus, jai šį rezultatą priėmus ir už jį atsiskaičius (CK 6.223 str. 1 d., 6.221. str. 1 d., 6.671 str.).

17Vertindamas, kaip ir kada nutrūko šalių sutartiniai santykiai, teismas atkreipia dėmesį ir į aplinkybę, kad ieškovė pati patvirtino, jog buto remonto darbai yra baigti, juos baigė kiti asmenys, ne atsakovas. Ši aplinkybė paneigia ieškovės atstovo argumentus, kad šalių sutartis nėra pasibaigusi, kadangi ieškovė ir pati tęsti sutartinių santykių neketino, tolesnis sutarties vykdymas objektyviai nebeįmanomas ir pačiai ieškovei nereikalingas.

18Dėl reikalavimo priteisti baudą

19Sudarytos sutarties 9.5 p. šalys susitarė, kad nenustačius sutarties pažeidimų nei viena šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties. Vienašališko sutarties nutraukimo atveju kaltoji šalis nukentėjusiajai sumoka 20 proc. baudą nuo faktiškai neatliktų darbų vertės.

20Tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad 20 proc. nuo neatliktų darbų vertės sudaro būtent ieškovės prašomą priteisti 1 176,45 Eur sumą.

21Pažymėtina, kad po to, kai teismas įpareigojo patikslinti reiškiamo ieškinio pagrindą, ieškovė galutinai suformuluotu ieškiniu nurodė prašanti nutraukti šalių sudarytą sutartį teismo sprendimu dėl esminio atsakovo padaryto sutarties pažeidimo, tuo pagrindu priteisti prašomas netesybas.

22Atsakovo atstovas pažymėjo, kad manydama, jog atsakovas pažeidė sutartį, ieškovė galėjo pati ją vienašališkai nutraukti ir tuomet reikalauti priteisti netesybas baudos pavidalu, tačiau ieškovė šia savo teise nepasinaudojo, vedė su atsakovu derybas dėl atliktų darbų ištaisymo, tuo pačiu nereikalaudama toliau vykdyti sutartį, dėl ko sutartiniai santykiai pasibaigė iš esmės esant abiejų šalių valiai. Vertindamas byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visumą, teismas neturi pagrindo su tokiais atsakovo atstovo teiginiais nesutikti.

23Teismui konstatavus, kad šalių sudaryta sutartis pasibaigė šalių susitarimu, nėra pagrindo priteisti ieškovei iš atsakovo prašomas netesybas (CK 6.223 str. 1 d., 6.71 str., 6.75 str.).

24Dėl žalos atlyginimo

25Nagrinėjamoje byloje šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad atsakovui atliekant darbus ieškovės bute, atsakovo darbuotojai perpjovė iš sienos iškeltą seifą, kas laikytina neteisėtais veiksmais.

26Nors darbdaviui CK 6.264 str. pagrindu atsakomybė kyla be kaltės (CK 6.263 str. 3 d.), ieškovas privalo įrodyti visas civilinei atsakomybei kilti būtinas sąlygas: žalos atsiradimo faktą, žalą tiesiogiai padariusio asmens neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.149 str., CPK 178 str.).

27Nagrinėjamu atveju atsakovas kvestionuoja aplinkybę, kad ieškovei apskritai buvo padaryta kokia nors žala.

28Byloje nustatyta, kad ieškovės bute buvo daromas kapitalinis remontas. Atsakovas ir jo kviesti liudytojai paaiškino, kad ieškovės nurodymu buvo išmontuojami ir išmetami visi seni bute buvę daiktai, santechninė įranga, kurios būklė buvo geresnė nei sugadinto seifo. Taip pat paaiškino, kad seifas buvo įmontuotas į sieną, buvo matyti, kad tai padaryta seniai, realiai jo net nebuvo galima atidaryti, nes siena buvo tvarkyta senųjų šeimininkų jau po seifo įmontavimo. Siena, kurioje buvo įmontuotas seifas, drėko ir pelijo, todėl seifą reikėjo iškelti, sutvarkyti sieną. Ieškovė nurodė, kad toje vietoje seifo nebus, atsakovo darbuotojai įspėjo ieškovę, kad tvarkingai seifo iškelti nepavyks, reikės daužyti.

29Ieškovė teisme patvirtino, kad seifu ji niekada nesinaudojo, jame nieko nebuvo pasidėjusi, neturėjo net raktų nuo jo, kadangi ankstesni šeimininkai seifo raktų jai nebuvo perdavę.

30Atsakovas ir liudytojai teigė, kad, nelogiška, jog ieškovė ketino pasilikti seną, surūdijusį seifą, nuo kurio net neturėjo raktų, kai tuo tarpu bute viskas buvo naujai keičiama. Įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, su tokiais argumentais teismas neturi pagrindo nesutikti. Iš pačios ieškovės pateiktų sugadinto seifo nuotraukų matyti, kad seifas buvo senas ir prastos būklės (b.l. 127-131). Ieškovės pateiktas įmonės, prekiaujančios metaliniais seifais, internetinio puslapio išrašas (b.l. 132) nelaikytinas tinkamu ir pakankamu įrodymu apie ieškovei atsakovo darbuotojo veiksmais padarytos žalos dydį, tuo tarpu jokių kitų objektyvių įrodymų apie ieškovei padarytą žalą byloje nėra (CPK 178, 180 str.).

31Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju, byloje surinkti įrodymai nesudaro pakankamo pagrindo teismui konstatuoti, kad atsakovo darbuotojų veiksmais ieškovei buvo padaryta reali 87 Eur ar kitokio dydžio turtinė žala, todėl reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmetamas (CPK 185 str.).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovui priteistina 956,08 Eur patirtų išlaidų už advokato teisinę pagalbą (93 str. 1 d., 98 str., 88 str. 1 d. 6 p.) (b.l. 113, 143-147).

34Vadovaujantis CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290), iš ieškovės valstybės naudai priteistinos 3,60 Eur teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

35Ieškovė už byloje pareikštus reikalavimus sumokėjo 80 Eur žyminį mokestį (b.l. 26, 39), prašo teismo jį grąžinti ieškovei, kadangi nuo žyminio mokesčio ji atleista pagal CPK 83 str. 1 d. 1 p. Vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 1 p., 87 str. 1 d. 1 p., ieškovei grąžintina 80 Eur žyminis mokestis. Siekiant ekonomiškumo principo įgyvendinimo išvengiant dvigubų mokėjimų nurodymų, ieškovei grąžintina žyminio mokesčio suma mažintina priteistinų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma – 3,60 Eur, todėl ieškovei grąžintina 76,40 Eur žyminio mokesčio. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

37ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovės V. J., asmens kodas ( - ) atsakovui UAB „Statybos titanai“, juridinio asmens kodas 301526892, 956,08 Eur bylinėjimosi išlaidų.

39Grąžinti ieškovei V. J., asmens kodas ( - ) dalį, t.y. 76,40 Eur, žyminio mokesčio, sumokėto 2015-05-15, „Swedbank“, AB, ir 2015-07-01, „Swedbank“, AB. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

40Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. ieškovė V. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį galutinai patikslinusi... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė bei jos atstovas palaikė ieškinį jame... 5. Atsakovo atstovai teismo posėdžių metu palaikė atsiliepime į ieškinį... 6. Liudytojas UAB „Statybos titanai“ darbuotojas E. L. teismo posėdžiu metu... 7. Teismo posėdžio metu liudytojas UAB „Statybos titanai“ darbuotojas R. K.... 8. Ieškinys atmestinas... 9. Byloje nustatyta, kad 2014-12-15 tarp ieškovės V. J. ir atsakovo UAB... 10. 2015-02-09 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK nutarimu, dėl kurio... 11. Dėl reikalavimo nutraukti tarp šalių sudarytą 2014-12-15 sutartį... 12. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl sutartinių santykių... 13. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių... 14. 2015-01-28 raštu (b.l. 20) atsakovas ieškovei pranešė sustabdantis statybos... 15. 2015-02-09 raštu dėl vienašališko sutarties sustabdymo ir pateikto darbų... 16. Atsakovo atstovas paaiškino, kad jau po to, kai tarp šalių kilo konfliktas... 17. Vertindamas, kaip ir kada nutrūko šalių sutartiniai santykiai, teismas... 18. Dėl reikalavimo priteisti baudą... 19. Sudarytos sutarties 9.5 p. šalys susitarė, kad nenustačius sutarties... 20. Tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad 20 proc. nuo neatliktų darbų vertės... 21. Pažymėtina, kad po to, kai teismas įpareigojo patikslinti reiškiamo... 22. Atsakovo atstovas pažymėjo, kad manydama, jog atsakovas pažeidė sutartį,... 23. Teismui konstatavus, kad šalių sudaryta sutartis pasibaigė šalių... 24. Dėl žalos atlyginimo... 25. Nagrinėjamoje byloje šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta,... 26. Nors darbdaviui CK 6.264 str. pagrindu atsakomybė kyla be... 27. Nagrinėjamu atveju atsakovas kvestionuoja aplinkybę, kad ieškovei apskritai... 28. Byloje nustatyta, kad ieškovės bute buvo daromas kapitalinis remontas.... 29. Ieškovė teisme patvirtino, kad seifu ji niekada nesinaudojo, jame nieko... 30. Atsakovas ir liudytojai teigė, kad, nelogiška, jog ieškovė ketino pasilikti... 31. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovui priteistina 956,08 Eur patirtų... 34. Vadovaujantis CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.,... 35. Ieškovė už byloje pareikštus reikalavimus sumokėjo 80 Eur žyminį... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 37. ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovės V. J., asmens kodas ( - ) atsakovui UAB „Statybos... 39. Grąžinti ieškovei V. J., asmens kodas ( - ) dalį, t.y. 76,40 Eur, žyminio... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...