Byla e2-3871-853/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Andželika Butkuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Orfalis“ ieškinį solidariems atsakovams – E. B. ir G. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Orfalis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš solidarių atsakovų – E. B. ir G. B. priteisti 7479,11 Eur turtinės žalos ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – procesiniai dokumentai įteikiami deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, tačiau atsiliepimo į ieškinį per nustatytą 14 dienų terminą atsakovai nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2007 m. spalio 15 d. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akto Nr. PA5.5-28-07-42, 2017 m. sausio 19 d. „Telia“ prašymo atlyginti nuostolius, 2017 m. sausio 17 d. Sergel pažymos apie įsiskolinimą, 2017 m. sausio 19 d. Sergel pranešimo dėl įtraukimo į kreditorių sąrašus ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, 2017 m. balandžio 7 d. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ kreditorinis reikalavimas dėl 1175,10 Eur, 2016 m. balandžio 29 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Nr. (23.1-08)RNA-12813 pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, duomenų apie valdymo organus, nustatyta, kad ieškovės BUAB „Orfalis“ savininkė buvo atsakovė E. B.. Vienintelė įmonės akcininkė – E. B.. 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo nutartimi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą ieškovei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. S.. Atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įmonės vadovė ir vienintelė akcininkė nuo 2004 m. spalio 29 d. iki 2016 m. gruodžio 23 d. buvo E. B., į tai kad ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, kad atsakovas G. B. buvo įmonės vadovu ir turėtų atsakyti solidariai su atsakove E. B., sprendžia, kad turtinė žala turėtų būti priteista iš įmonės vadovės E. B.. Atsakovė, būdama įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. nevykdė pareigos laiku kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, jai esant nemokumo būsenoje, taip pat perduoti įmonės turtą bei pinigines lėšas. Atsakovės kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 7479,11 Eur žala (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – ieškinį patenkinti ir priteisti 7479,11 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. birželio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 straipsnis, 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.38 straipsnis, CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 2 dalis).

13Iš atsakovės valstybei priteistina 168,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259–270, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės E. B., gim. ( - ), gyv. ( - ), ieškovės BUAB „Orfalis“, j. a. k. 300064194, naudai:

  • 7479,11 Eur (septynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 11centų) skolos;
  • 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, tai yra 7479,11 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2018 m. birželio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovės E. B., gim. ( - ), gyv. ( - ), 168,00 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, kurį atsakovė turi sumokėti į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Mokėjimo nurodyme reikia nurodyti įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai