Byla e2-1794-790/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Naujoji Gotika“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės Skuodo rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Revestus“ ieškinį atsakovei Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Naujoji Gotika“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Revestus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2019 m. spalio 23 d. rašte Nr. (4.1.14)-R2-2188 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo UAB „Naujoji Gotika“ nustatymo bei sprendimo sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Naujoji Gotika“.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti Skuodo rajono savivaldybės administraciją sustabdyti viešojo pirkimo „Objekto „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B“ (pirkimo Nr. 448469) (toliau – pirkimas) procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Ieškovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju yra vienintelė efektyvi priemonė, galinti užtikrinti galimai tiekėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, kadangi, jeigu teismas priimtų tiekėjui palankų teismo sprendimą, šalys būtų gražintos į iki pažeidimo buvusią padėtį. Tuo tarpu sudarius pirkimo sutartį, šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį taptų neįmanomas, kadangi tiekėjas visiškai ir galutinai prarastų teisę sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovė pažymėjo, kad pirkimo objektas yra bibliotekos naujo pastato statybos darbai. Ieškovės vertinimu, pirkimo objektas nėra šiuo metu gyvybiškai bei neatidėliotinai būtinas perkančiajai organizacijai ar gyventojams. Tuo atveju, jeigu bibliotekos naujas pastatas būtų pastatytas ne dabar, bet šiek tiek vėliau, viešasis interesas iš esmės nenukentėtų, kadangi gyventojai galėtų naudotis esama Skuodo biblioteka senajame pastate.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi ieškovės UAB „Revestus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigojo atsakovę Skuodo rajono savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo procedūras, uždraudė sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

114.

12Teismas nurodė, kad ieškovė suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), taip pat įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, išdėstė savo poziciją bei prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes, jos manymu, pagrindžiančius dokumentus, taigi sprendė, jog ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

135.

14Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų susilpnėtų ieškovės galbūt pažeistų teisių gynybos mechanizmas. Pirkimo objektas – Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B darbų pirkimas, teismo vertinimu, nereikalauja ypatingos skubos, pateisinančios pirkimo poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, be to, sustabdžius pirkimą visuomenei nekils akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su konstitucinių gėrių apsauga. Priešingai, pirkimo procedūrų sustabdymas šioje proceso stadijoje, teismo vertinimu, užtikrins viešųjų lėšų racionalų panaudojimą.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

166.

17Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl viešojo pirkimo stabdymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

186.1.

19Perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatos. Pirmosios instancijos teismas preliminariai neįvertino ir nenustatė nei vieno esminio pažeidimo, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos, todėl nepagrįstai sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

206.2.

21Objektas, dėl kurio statybos vyko viešasis pirkimas, yra specifinio pobūdžio. Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos yra vykdomos etapais, priklausomai nuo suplanuoto ir gauto Kultūros ministerijos skiriamo finansavimo. Objekto statyba pradėta dar 2008 m., o nuo 2016 m. gruodžio 1 d. statybos darbai nebevyko. Kadangi objekto statyba užsitęsė labai ilgą laiką ir iki šiol pastatas negali būti eksploatuojamas, būtina kuo skubiau baigti statybą. Jei pirkimo objekto sutartis nebus pasirašyta šiais metais, Kultūros ministerija gali perskirstyti einamaisiais metais skirtas lėšas kitų savivaldybių projektų finansavimui, o tai gali lemti projekto neįgyvendinimą ar esminį jo įgyvendinimo uždelsimą.

226.3.

23Pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad procedūrų sustabdymas šioje proceso stadijoje užtikrins viešųjų lėšų racionalų panaudojimą, niekaip savo pozicijos plačiau nemotyvavo. Atsakovės nuomone, procedūrų sustabdymas šioje proceso stadijoje niekaip neužtikrins viešųjų lėšų racionalaus panaudojimo, bet gali sukelti žalą dėl ankščiau nurodytų priežasčių ir dėl to, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra 111 353,77 Eur mažesnė nei ieškovės.

246.4.

25Akcentavo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1793/2014 pasisakė dėl viešojo pirkimo „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B / Turgaus g. 3, statyba“ sustabdymo ir nurodė, kad „viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode statyba – neabejotinai yra susijusi su viešuoju interesu. Dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių užsitęstų viešojo pirkimo sutarties vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui paskirtą finansavimą, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo ir trečiojo asmens interesai, tačiau ir visuomenės teisėti lūkesčiai“.

266.5.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015, išnagrinėjęs aukščiau minėtą bylą iš esmės, taip pat pasisakė dėl šio projekto įgyvendinimo svarbos ir dėl to nepripažino pirkimo sutarties negaliojančia, o taikė alternatyviąją sankciją – piniginę baudą. Kasacinis teismas, įvertinęs, kad ginčo sutartis sudaryta dėl Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato statybos, nurodė, kad šio projekto įgyvendinimas svarbus tenkinant vietos gyventojų socialinius kultūrinius poreikius.

287.

29Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Revestus“ prašo skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

307.1.

31Ieškovės teigimu, atsakovės teiginiai dėl ieškinio prima facie (tikėtino) pagrįstumo yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra jokių galimybių galutinai nustatyti, ar teisės pažeidimas buvo atliktas, ar ne. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismai, spręsdami dėl laikinųjų apsaugos priemonių, turi tik preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus.

327.2.

33Atskirojo skundo argumentai tik patvirtina, kad statybos darbai neturi neatidėliotino poreikio. Objekto statyba vyksta jau vienuolika metų, ir jis vis dar nėra pastatytas, o nuo 2016 m. gruodžio 1 d. statybos darbai visai nevyko. Jeigu iš tiesų egzistuotų neatidėliotina būtinybė kuo skubiau užbaigti statybos darbus, perkančioji organizacija nebūtų trejus metus uždelsusi ir nesiėmusi priemonių užbaigti statybos darbus. Be to, pagal pirkimo sąlygų 5 priedo „Statybos darbų rangos sutartis“ 6 punktą, sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai perkančioji organizacija raštu informuoja rangovą apie gautą finansavimą. Taigi net ir sudarius sutartį, tačiau negavus finansavimo, sutartis neįsigalios ir statybos darbai negalės būti pradėti.

347.3.

35Pažymėjo, kad pagal pirkimo sutarties 48.2 papunktį numatoma darbų pabaiga – 2021 m. birželio 30 d. Jeigu būtų skirta nepakankamai Valstybės investicijų programos biudžeto lėšų, sutartis gali būti pratęsiama 18 mėnesių arba neskyrus finansavimo visiškai nutraukta. Įvertinus galimą pratęsimo laiką matyti, kad pirkimo sutartis vėliausiai galėtų būti įvykdyta iki 2022 m. gruodžio 30 d. Akivaizdu, kad laikinosios apsaugos priemonės neužvilkintų pirkimo sutarties vykdymo ir nesutrukdytų pabaigti vykdyti pirkimo sutarties numatytu laiku.

367.4.

37Vien tai, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra mažesnė, nereiškia, jog perkančioji organizacija turi teisę sudaryti pirkimo sutartį su galimai pirkimo sąlygų neatitinkančiu tiekėju. Jeigu bus pripažinta, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, tačiau pirkimo sutartis su tiekėju jau bus sudaryta, tiek perkančiajai organizacijai, tiek viešajam interesui bus padaryta dar didesnė žala – turės būti sprendžiamas klausimas dėl alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo. Be to, pirkimo objekto statybos darbus finansuojant ne tik savivaldybės lėšomis, kyla rizika, kad, nustačius pažeidimus, perkančioji organizacija privalės grąžinti netinkamai (neteisėtai) panaudotas lėšas.

387.5.

39Atskirajame skunde yra remiamasi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1793/2014, kuria buvo pripažinta, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos. Tačiau nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo byloje buvo iš esmės kitokios faktinės aplinkybės: 1) buvo išnykęs ieškinio prima facie pagrįstumas, kadangi pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė (pagal teismų praktiką tai sudaro pagrindą naikinti laikinąsias apsaugos priemones); 2) projektui buvo faktiškai paskirtas 1 mln. Lt dydžio finansavimas, o gautos lėšos turėjo būti grąžintos, jeigu būtų neįsisavintos iki 2014 m. gruodžio 20 d.

40Teismas

konstatuoja:

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

428.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

449.

45Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdytos viešojo pirkimo procedūros, uždraudžiant perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta – sustabdant jos vykdymą, pagrįstumo ir teisėtumo.

4610.

47CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

4811.

49Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovė su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, teigdama, kad pirmosios instancijos teismas preliminariai neįvertino ieškinio ir nenustatė nei vieno esminio pažeidimo, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos.

5012.

51Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.).

5213.

53Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo įvertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, o sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pirmosios instancijos teismas turi pareigą tik patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, o būtent, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą ir ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

5414.

55Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo bei sprendimo sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu. Ieškinį grindė tuo, kad trečiasis asmuo UAB „Naujoji Gotika“ neatitinka pirkimo sąlygų, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Ieškinyje analizavo pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei trečiojo asmens pateiktus dokumentus. Taigi, ieškovė pasirinko aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ir, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas.

5615.

57Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

5816.

59Nagrinėjamoje civilinėje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas sprendimas dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo netektų teisinės galios ir pirkimo procedūros būtų tęsiamos, ieškovė turėtų galimybę pretenduoti į pirkimo sutarties sudarymą. Tačiau tuo atveju, jei būtų pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmai, tačiau laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, pirkimo sutartis su kitu tiekėju jau būtų sudaryta ir vykdoma, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, nes kiltų poreikis spręsti dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, spręsti alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo klausimą, ieškovė net ir ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

6017.

61Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

6218.

63Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (liet. iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Kasacinis teismas pastarojoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia (be kita ko), atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt.

6419.

65Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos priemonių taikymo reikšmės yra išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Dėl tokios situacijos viešosios lėšos gali būti išleidžiamos neracionaliai (perkančiosios organizacijos gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį situacijomis). Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą. Dėl to pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (jau minėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

6620.

67Nagrinėjamu atveju ginčas vyksta dėl pirkimo objekto – Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos. Nors toks objektas yra neabejotinai svarbus visuomenei, tačiau nenustatytas būtinumas perkamus statybos darbus atlikti neatidėliotinai – nėra matyti, kad nedelsiant nepastačius bibliotekos naujo pastato, kils akivaizdi ir neištaisoma žala svarbiausiems konstituciniams gėriams. Pati atsakovė nurodo, kad objekto statyba pradėta dar 2008 m., o nuo 2016 m. gruodžio 1 d. statybos darbai nebevyko. Taigi, visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką ir tokia situacija per se (savaime) nėra ir anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad ypatingą skubą vykdyti projektą paneigia ir ta aplinkybė, kad nėra gautas finansavimas projekto įgyvendinimui. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors pirkimo objektas visuomenei yra svarbus ir reikalingas, tačiau šiuo atveju yra svarbiau užtikrinti visuomenės poreikį racionaliai ir skaidriai vykdyti viešuosius pirkimus bei panaudoti biudžeto lėšas.

6821.

69Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra jau konstatavęs viešojo pirkimo „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B / Turgaus g. 3, statyba“ svarbą, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos nepagrįstai. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (liet. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-186/2009; 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2014).

7022.

71Atsakovės minimoje Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1793/2014 nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu buvo palikta nepakeista pirmosios instancijos teismo nutartis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos civilinės bylos. Kaip teisingai pažymi ieškovė, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 16 d. nutartyje nurodė, kad civilinė byla yra išnagrinėta ir ieškinys atmestas, o tai iš esmės sudarė savarankišką pagrindą atmesti atskirąjį skundą ir laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti. Be to, minėtoje civilinėje byloje teismas įvertino ir tai, kad ieškovė neginčijo aplinkybių, jog lėšos projektui turi būti įsisavintos iki 2014 m. gruodžio 20 d. o priešingu atveju – grąžinamos, kas galėtų lemti grėsmę prarasti finansavimą neapibrėžtam laikui, todėl sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų racionalumo ekonomiškumo principus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015 projekto svarbą vertino ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste, o pasisakė dėl jo spręsdamas ginčą iš esmės ir taikydamas perkančiajai organizacijai alternatyvias teisines sankcijas.

7223.

73Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Revestus“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi ieškovės UAB... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad ieškovė suformulavo ieškinio dalyką (savo... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 6.... 17. Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019... 18. 6.1.... 19. Perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas... 20. 6.2.... 21. Objektas, dėl kurio statybos vyko viešasis pirkimas, yra specifinio... 22. 6.3.... 23. Pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad procedūrų sustabdymas šioje... 24. 6.4.... 25. Akcentavo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 16 d. nutartimi... 26. 6.5.... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi civilinėje... 28. 7.... 29. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Revestus“ prašo skundą... 30. 7.1.... 31. Ieškovės teigimu, atsakovės teiginiai dėl ieškinio prima facie (tikėtino)... 32. 7.2.... 33. Atskirojo skundo argumentai tik patvirtina, kad statybos darbai neturi... 34. 7.3.... 35. Pažymėjo, kad pagal pirkimo sutarties 48.2 papunktį numatoma darbų pabaiga... 36. 7.4.... 37. Vien tai, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra mažesnė, nereiškia, jog... 38. 7.5.... 39. Atskirajame skunde yra remiamasi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16... 40. Teismas... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. 8.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. 9.... 45. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas... 46. 10.... 47. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 48. 11.... 49. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 50. 12.... 51. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 52. 13.... 53. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą... 54. 14.... 55. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčijo perkančiosios... 56. 15.... 57. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog... 58. 16.... 59. Nagrinėjamoje civilinėje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas sprendimas... 60. 17.... 61. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 62. 18.... 63. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 64. 19.... 65. Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų teisių... 66. 20.... 67. Nagrinėjamu atveju ginčas vyksta dėl pirkimo objekto – Skuodo rajono... 68. 21.... 69. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad Lietuvos apeliacinis teismas ir... 70. 22.... 71. Atsakovės minimoje Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartyje... 72. 23.... 73. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 75. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti...