Byla 2A-119-773/2018
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bartninko, Dalės Burdulienės, Mindaugo Šimonio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas),

2sekretoriaujant M. C.,

3vertėjai V. J.,

4dalyvaujant ieškovui J. M. (J. M.),

5ieškovo atstovams advokatams A. S. ir A. T.,

6atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ atstovei advokatei J. J.,

7žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jurby Water tech“, atstovaujamos advokatės E. K., apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. M. (J. M.) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jurby Water Tech“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

9I.

10Ginčo esmė

111.

12Ieškovas J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, patikslintu ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo pagal atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymą, panaikinti drausminę nuobaudą ir laikyti, kad darbo sutartis baigėsi 2015 m. spalio 9 d. ieškovo prašymu; 2) priteisti iš atsakovės 6 374,54 Eur išeitinę išmoką, 3 187,27 Eur vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 3) priteisti ieškovui iš atsakovės 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 19 d. pagal terminuotą darbo sutartį buvo priimtas dirbti iki 2016 m. rugsėjo 14 d. atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ technikos direktoriumi. Pažymėjo, kad atsakovė nuolat vėluodavo išmokėti ieškovui darbo užmokestį, todėl jis 2015 m. spalio 9 d. išsiuntė atsakovei pareiškimą atleisti jį iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK, redakcija iki 2017 m. liepos 1 d.) 127 straipsnio 2 dalį. Pažymėjo, kad atsakovė 2015 m. spalio 9 d. įsakymu paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą – atleidimą iš darbo, už tai, kad jis neva atskleidė komercinę paslaptį (cheminių reagentų pavadinimus ir membranų poreikį) savo sutuoktinei ir OOO „Ekotech Inžiniring“. Ieškovo įsitikinimu, atsakovė drausminę nuobaudą jam paskyrė nepagrįstai, nesant ieškovo kaltės, neteisėtų veiksmų ir žalos, remiantis vien darbdavės prielaidomis ir nuomone. Pažymėjo, kad 2015 m. spalio 9 d. įsakyme nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Ieškovo J. M. teigimu, bendrovei RAB „Ekotek Inžiniring“ ieškovas neperdavė jokios atsakovės komercinę paslaptį sudarančios informacijos, ši įmonė, ieškovo žiniomis, nėra perdavusi atsakovės reagentų ar reagentų su atsakovės asortimento pavadinimu, ji prekiauja kitų gamintojų cheminiais reagentais.

132.

14Atsakovė UAB „Jurby Water Tech“ atsiliepimu į ieškinį prašė teismo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas pagal savo pareigas žinojo cheminių reagentų sudėtis ir kiekius, naudojamus įmonės produktuose, ir turėjo šias komercines paslaptis saugoti, buvo tai pasižadėjęs. Ieškovas sudarė „Almatinskaja TEC-2“ reikalingų cheminių reagentų bei kitų eksploatacinių medžiagų sąrašą vieneriems metams ir persiuntė šį sąrašą OOO „Jurby Water Tech“ cheminio vandens apdirbimo departamento vadovui Romanui J. P.. Pažymėjo, kad ieškovas galėjo perduoti komercinę paslaptį sudarančią informaciją įmonei OOO „Ekotech Inžiniring“, kuri priklauso ieškovo žmonai O. A. M.. Atsakovo teigimu, OOO „Ekotech Inžiniring“ pardavė „Almatinskaja TEC-2“ cheminius reagentus su atsakovės sugalvotais cheminių reagentų pavadinimais. Nurodė, kad 2015 m. spalio 8 d. iš ieškovo buvo pareikalauta pateikti pasiaiškinimą, tačiau ieškovas pasiaiškinimo nepateikė, todėl jam buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Su ieškovu buvo visiškai atsiskaityta atleidimo iš darbo dieną.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

173.

18Kauno apylinkės teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu patenkino dalį ieškovo J. M. ieškinio reikalavimų. Teismas pripažino neteisėtu ieškovo J. M. atleidimą iš darbo UAB „Jurby Water Tech“ direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymu; negrąžino ieškovo į ankstesnį darbą; laikė, kad ieškovo ir atsakovės darbo sutartis nutraukta šiuo teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos; priteisė ieškovui iš atsakovės 16 144,16 Eur darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 10 d. iki teismo sprendimo paskelbimo dienos ir po 150,88 Eur už kiekvieną darbo dieną iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; priteisė 6 336,96 Eur išeitinę išmoką, 600 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

194.

20Teismas nustatė, kad pagal atsakovės darbo tvarkos taisykles, su kuriomis ieškovas buvo susipažinęs, darbuotojai turi pareigą saugoti įmonės ūkines komercines paslaptis, turtą (taisyklių 3.12 punktas). Atsakovės direktoriaus 2011 m. vasario 2 d. įsakymu nustatytas informacijos, kuri laikytina komercine paslaptimi, sąrašas, su juo ieškovas taip pat buvo supažindintas. Teismas konstatavo, kad komercinę paslaptį sudarė atsakovės gaminamų produktų (reagentų) techninė informacija, produktų cheminė sudėtis, formulės, produktų gamybos technologija. Atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovės darbuotojo M. I. Š. (M. I. Š.) 2015 m. spalio 5 d. tarnybiniame pranešime nurodyta tik tai, jog įmonėje „Almatinskaja TEC-2“ yra gauta tam tikrų reagentų ir membranų, tačiau informacijos apie tų reagentų ir membranų kiekį, nomenklatūrą ir kitos lydinčios informacijos negauta, teismas sprendė, kad neaišku, kokiu būdu atsakovė nustatė, kad įmonėje „Almatinskaja TEC-2“ gautos prekės pagal savo cheminę sudėtį, formules ir gamybos technologiją atitinka atsakovės gaminamų reagentų ir membranų sudėtį, formules ir gamybos technologiją, t. y. kad atsakovės komercinė paslaptis buvo atskleista ir pagal šią informaciją yra pagamintos ir į įmonę „Almatinskaja TEC-2“ pristatytos analogiškos prekės. Reagentų pavadinimai, teismo vertinimu, nelaikytini komercine paslaptimi, nes komercinių paslapčių sąraše neįvardyti. Teismas sprendė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad buvo išsamiai ištirtos aplinkybės apie įmonei „Almatinskaja TEC-2“ pateiktų reagentų cheminę sudėtį, kuriomis remdamasi atsakovė nustatė, jog ta sudėtis atitinka jos gaminių sudėtį, ir leistų daryti išvadą apie komercinės paslapties atskleidimą.

215.

22Teismas konstatavo, kad atsakovės reikalavimas ieškovui paaiškinti, kodėl bendrovė RAB „Ekotek Inžiniring“ pristatė reagentus įmonei „Almatinskaja TEC-2“, yra nesuprantamas ir neturintis ryšio su darbo drausmės pažeidimu, kuriuo ieškovas buvo kaltinamas. Darbdavys, pareikalaudamas pasiaiškinimo, turi aiškiai suformuluoti, kokiu konkrečiu darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas darbuotojas, nurodyti pažeidimo padarymo laiką, vietą, darbuotojo kaltės įrodymus, kitas reikšmingas aplinkybes bei nustatyti protingą terminą pasiaiškinimui pateikti. Teismas sprendė, kad atsakovė netinkamai įgyvendino reikalavimą pasiaiškinti (DK 240 straipsnio 1 dalis) ir konstatavo, jog tai yra papildomas pagrindas pripažinti drausminės nuobaudos skyrimą neteisėtu. Pripažinęs, kad nuobauda ieškovui paskirta neteisėtai, teismas konstatavo, jog ieškovas buvo atleistas iš darbo nepagrįstai ir neteisėtai, sprendė, kad grąžinti į darbą ieškovą yra netikslinga ir neracionalu.

236.

24Teismas pažymėjo, kad tenkinti darbuotojo prašymą ir atleisti jį iš darbo pagal DK 127 straipsnio 2 dalį yra darbdavio teisė ir diskrecija, teismas negali patenkinti tokio prašymo. Teismas priteisė ieškovui iš atsakovės dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015 m. spalio 10 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

257.

26Teismo vertinimu, bylos duomenys nepatvirtina, kad atsakovės veiksmais buvo pakenkta ieškovo reputacijai. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovas atsakovės įmonėje dirbo vienerius metus, iki atleidimo iš darbo jau buvo apsisprendęs nutraukti darbo sutartį, sprendė, jog ieškovui priteista išeitinė išmoka ir darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laikotarpį laikytina pakankama satisfakcija už neteisėtu atleidimu sukeltus pergyvenimus ir nepatogumus.

27III.

28Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

298.

30Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Jurby Water Tech“, atstovaujama advokatės E. K., prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priimti naujus įrodymus, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

311.1.

32Teismas išvadą dėl įrodymų nepateikimo padarė neįsigilinęs į visus byloje esančius įrodymus ir duomenis, situacijos specifiką, todėl su tokia teismo išvada atsakovė nesutinka. Teismas nepagrįstai didelę įrodinėjimo naštą uždėjo atsakovei, teigdamas, jog atsakovė, taikydama drausminę nuobaudą ieškovui, turėjo neabejotinai nustatyti ir įsitikinti, kad kompanijai „Almatinskaja TEC-2“ pristatytų reagentų cheminė sudėtis visiškai sutampa su atsakovės gaminama produkcija.

331.2.

34Teismas neįvertino, kad atsakovė neturi ir negali turėti jokių objektyvių galimybių ištirti ir įsitikinti, ar reagentų, kurie buvo pristatyti kompanijai „Almatinskaja TEC-2“, ir tų, kuriuos sukūrė ir gamina atsakovė, cheminė sudėtis yra vienoda (visiškai sutampa). Kompanija „Almatinskaja TEC-2“ nėra niekaip susijusi su atsakovės bendrove, kurios reagentus ar jų pavyzdžius galėtų gauti ir ištirti atsakovė. Atsakovė susirašinėjo su „Almatinskaja TEC-2“, AB „Saruk-Energo“, RAB „Karaganda BI Energy Plus“, tačiau negavo jokio atsakymo. Šios bendrovės nėra niekaip susijusios su atsakove, be to, jos yra kitoje jurisdikcijoje, todėl atsakovė neturi jokių teisinių priemonių gauti iš šių bendrovių paaiškinimą, reagentų mėginius ar pan.

351.3.

36Teismas visiškai nesigilino į atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes dėl cheminių reagentų pavadinimų sudarymo specifikos. Pavyzdžiui, reagentas skendinčiųjų dalelių aglomeratorius, kuris buvo pristatytas į „Almatinskaja TEC-2“, yra sugalvotas būtent atsakovės, niekur kitur nenaudojamas, neturintis jokios aiškios reikšmės ir prasmės. Nepaisant to, teismui akivaizdžiai liko neaiškumų, kaip ir kodėl yra sudaromi cheminių reagentų pavadinimai. Teismas išnagrinėjo bylą ir priėmė skundžiamą sprendimą nedalyvaujant atsakovės atstovams, neapklausęs tiesiogiai ir paties ieškovo. Teismas net nesigilino, kokia yra cheminių reagentų pavadinimų reikšmė ir ką galima spręsti jau vien iš tokių pavadinimų nukopijavimo.

371.4.

38Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodė atsakovę privalėjus neabejotinai įsitikinti, kad „Ekotek Inžiniring“ pristatytų cheminių reagentų sudėtis visiškai sutampa su atsakovės gaminama produkcija, netinkamai taikė įrodinėjimo taisykles, neatsižvelgė į bylos specifiką.

391.5.

40Teismas netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus, neatsižvelgė į konkrečios bylos faktines aplinkybes. Teismas neatsižvelgė, kokias pareigas pas atsakovę ėjo ieškovas, reikalaudamas, kad, prieš nutraukdama darbo sutartį su ieškovu, atsakovė neabejotinai įsitikintų, jog ieškovas atskleidė atsakovės komercinį paslaptį, negavęs pasiaiškinimo iš darbuotojo, neskirtų jam griežčiausios drausminės nuobaudos. Ieškovas nėra nekvalifikuotas darbuotojas, galėjęs nesuprasti reikalavimo pasiaiškinti teksto ar nežinoti, kaip tiksliai elgtis tokioje situacijoje, ir būti laikomas silpnesne šalimi, kurią teismas turi ginti ir saugoti.

411.6.

42Teismas neatsižvelgė nei į reikalavimo pasiaiškinti įteikimo aplinkybes, nei į tai, kad ieškovas tuo metu jau buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko, neprašė darbdavio patikslinti reikalavimo pasiaiškinti, piktybiškai vengė pateikti bet kokią informaciją, susijusią su neteisėtu komercinės paslapties atskleidimu, nebendradarbiavo su darbdaviu, siekiant nustatyti aplinkybes, dėl ko buvo prarastas didelis atsakovės klientas. Atsakovė perdavė advokato padėjėjui K. A. ieškovo santuokos liudijimą bei ieškovo dukros gimimo liudijimą, iš kurių matyti, jog ieškovo sutuoktinė ir vaiko motina yra O. A. M., kuri valdo pusę „Ekotek Inžiniring“ akcijų. Dėl atsakovei nežinomų priežasčių atsakovės interesams šioje byloje atstovavęs advokato padėjėjas nėra į bylą pateikęs šių reikšmingų įrodymų. Todėl atsakovė juos teikia kartu su apeliaciniu skundu, prašo juos prijungti prie bylos ir vadovautis jais nagrinėjant apeliacinį skundą.

431.7.

44Teismui išnagrinėjus bylą nedalyvaujant atsakovės atstovui, kai buvo nurodyta, jog byla bus vedama per advokato padėjėją, buvo apribotos atsakovės teisės į teisminę gynybą, pažeistos procesinės teisės normos. Skundžiamo sprendimo rezoliucinė dalis yra netinkamai suformuluota, sąlygoja neaiškią situaciją, kai faktiškai jau seniai atsakovei nedirbantis darbuotojas turi galiojančią darbo sutartį, ji nėra nutraukta, kol neįsiteisės skundžiamas teismo sprendimas.

451.8.

46Skundžiamu sprendimu ieškovui priteista kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką yra pernelyg didelė, neatitinka protingumo kriterijų. Todėl, jei apeliacinės instancijos teismas nuspręstų, jog vis tik egzistuoja pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus ir priteisti jam kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką, ji turėtų būti mažinama. Ieškovui priteista kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką yra mažintina ne mažiau kaip per pusę.

471.9.

48Dalis šiai bylai teisingai išnagrinėti reikšmingų aplinkybių buvo neištirtos arba netinkamai ištirtos, dėl jų nepasisakyta skundžiamame teismo sprendime. Byla yra sudėtinga, susijusi su komercinės paslapties atskleidimu, netiesioginių įrodymų tinkamu įvertinimu, teismas neatskleidė šios bylos esmės, todėl yra būtina tinkamai ištirti byloje esančius įrodymus, išklausyti šalių paaiškinimus, susijusius su faktinių bylos aplinkybių vertinimu. Bylą išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme žodiniame teismo posėdyje ir pridėti prie bylos apeliantės pateiktus rašytinius įrodymus.

499.

50Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. M., atstovaujamas advokato A. T., prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

512.1.

52Atsakovės teiginys, kad ieškovo žmona atstovauja „Ekotek Inžiniring“ neatitinka tikrovės. Ieškovo žmona O. M. niekada šiai įmonei neatstovavo, ji yra įmonės akcininkė, tačiau niekaip nedalyvauja komercinėje įmonės veikloje. Pažymėjo, kad ieškovo darbas nebuvo susijęs su naujų klientų suradimu ir pasiūlymų jiems teikimu. Ieškovo pareigybės aprašymo 3 dalyje nurodyta, kad jis yra atsakingas už statybos ir montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, jų projektinę dalį ir realizavimą.

532.2.

54Nurodė, kad tai, jog „Ekotek Inžiniring“ yra nurodytas ant etikečių, nesudaro pagrindo teigti, kad būtent jis pardavė reagentus, nors tokią aplinkybę atsakovė aiškiai įvardina įsakyme. Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, kad negali gauti informacijos ir patvirtinti šių aplinkybių, tačiau 2015 m. spalio 9 d. priimtame įsakyme jas aiškiai tvirtina ir nurodo. Ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovė savo įsakymą grindžia nepagrįstomis prielaidomis ir samprotavimais, kurių negali patvirtinti ir pagrįsti.

552.3.

56Atsakovė nepateikė ir byloje nėra nustatyta komercinės paslapties atskleidimo ir informacijos patekimo trečiajam asmeniui fakto. Atsakovės teismui pateikta sutartis su „Karaganda BI Energy Plus“ su pakeitimais nebuvo tinkamai vykdoma, todėl buvo nutraukta užsakovo iniciatyva. Sutartis pasirašyta dėl montavimo, paleidimo ir derinimo darbų, o ne dėl byloje minimų reagentų tiekimo.

572.4.

58Teismas tinkamai parinko, individualizavo ir nustatė kompensacijos dydį už neteisėtai paskirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Teismas teisingai pažymėjo, jog reikalavimas pasiaiškinti ir kodėl „Ekotek Inžiniring“ pardavė reagentus įmonei „Almantinskaja TEC-2“ yra nesuprantamas ir neturi jokio ryšio su drausminiu pažeidimu, kuriuo buvo kaltinimas ieškovas, net jeigu ieškovas ir būtų atskleidęs komercinę paslaptį, jis turėtų būti prašomas paaiškinti, kodėl ir kam atskleidė, o ne apie Rusijos Federacijos įmonės „Ekotek Inžinering“ pristatytus reagentus Kazachstano įmonei „Almatinskaja TEC-2“.

592.5.

60Atsakovė nenurodė, kokiu konkrečiu darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas ieškovas, nenurodė pažeidimo padarymo laiko, vietos, kaltės įrodymų ir jokių kitų reikšmingų aplinkybių. Atsakovė pareikalavo paaiškinti dviejų trečiųjų įmonių tarpusavio ryšius ir ieškovo sutuoktinės ryšius su šiomis įmonėmis, tačiau nepateikė jokios informacijos, kuo kaltina ieškovą ir kodėl jis turi teikti tokį paaiškinimą apie trečiąsias įmones. Toks atsakovės reikalavimas vertintinas kaip provokavimas, siekis atsikratyti nepageidaujamo darbuotojo, todėl teismo sprendime pateiktas situacijos vertinimas yra visiškai pagrįstas ir paliktinas nepakeistas.

612.6.

62Atsakovės atstovės pateikti kartu su apeliaciniu skundu rašytiniai įrodymai neturi būti priimti į bylą, kadangi galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė šioje byloje ieškovui palankų sprendimą, nelemia atsakovės teisės į papildomą įrodinėjimo procesą, t. y. teisės teikti papildomus įrodymus tam, kad pagrįstų savo atsikirtimus. Priešingu atveju būtų pažeisti šalių lygiateisiškumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei rungimosi principai (CPK 7, 12 straipsniai).

632.7.

64Netenkintinas atsakovės prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo. Apeliantė nėra pateikusi ir nurodęs jokių aplinkybių, kurios suponuotų žodinio proceso būtinumą nagrinėjant bylą apeliacine tvarka. Atsakovė turėjo galimybę teikti žodinius paaiškinimus, dalyvaudama pirmosios instancijos teisme tiek pati, tiek jos atstovas, tačiau ja nepasinaudojo. Vien ši faktinė aplinkybė nesudaro pagrindo ir būtinumo skirti žodinį bylos nagrinėjimą.

6510.

66Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ apeliacinį skundą, 2017 m. sausio 27 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą paliko nepakeistą. Teismas nustatė, kad pagal pareigybės aprašymą ieškovas buvo atsakingas už statybos ir montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, jų projektinę dalį ir realizavimą. Teismo vertinimu, mažai tikėtina, kad ieškovas galėjo disponuoti cheminiais reagentais, kuriuos tariamai perdavė sutuoktinei. Teismas sprendė, kad ant reagentų etiketės nurodyti duomenys („pagaminta RF pagal RAB „Ekotek Inžiniring“ užsakymą“) savaime nepatvirtina, kas ir kam pardavė reagentus, kokia jų sudėtis ir turinys. Taigi, tai negali būti pagrindas skirti ieškovui drausminę nuobaudą ir konstatuoti, kad jo veiksmais buvo padaryta didelė žala atsakovei, atskleista komercinė informacija kitai įmonei. Teismas laikė, kad atsakovės cheminių reagentų pavadinimai nėra atsakovės komercinė paslaptis, neatitinka jos požymių (CK 1.116 straipsnis). Įvertinusi duomenis ant reagentų etikečių ir tarnybiniame pranešime pateiktą informaciją, teisėjų kolegija sprendė, kad, nesant duomenų apie cheminę reagentų sudėtį, negalima pripažinti, jog ieškovas atskleidė komercinę informaciją ir taip padarė žalos atsakovei. Teismo vertinimu, atsakovė neįrodė komercinės paslapties perdavimo fakto, paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą dėl komercinę paslaptį nesudarančios ir komercinės vertės neturinčios informacijos.

6711.

68Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 27 d. nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Kauno apygardos teismui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad teismai, spręsdami, jog atsakovė neįrodė ieškovo padaryto šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo – komercinės paslapties atskleidimo, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Šiuo aspektu nurodė, kad teismai netyrė ir nevertino atsakovės pateiktų įrodymų ir argumentų, jog RAB „Ekotek Inžiniring“ akcininkė yra ieškovo sutuoktinė, kad pastaroji įmonė buvo įsteigta tik 2015 metais, atsakovei vykdant projektą „Almatinskaja TEC-2“, RAB „Ekotek Inžiniring“ neturi jokios gamybinės patirties vandens paruošimo srityje, ieškovui buvo žinoma informacija apie potencialų klientą RAB „Karaganda BI Energy Plus“, jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui reikalingų reagentų sąrašą, jų sudėtį, kad jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui reikalingus reagentus patiekė RAB „Ekotek Inžiniring“, šios įmonės pristatytų kai kurių reagentų pavadinimai sutampa su atsakovės darbuotojų sukurtais unikaliais reagentų pavadinimais ir kt. Nors reagentų pavadinimai nesudaro atsakovės komercinės paslapties, atsakovės sugalvotų unikalių reagentų pavadinimų panaudojimas gali netiesiogiai rodyti komercinės paslapties atskleidimo faktą, tačiau bylą nagrinėję teismai šios aplinkybės netyrė.

6912.

70Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad teismai, pripažinę ieškovo atleidimą neteisėtu, be teisėto pagrindo priteisė ieškovui iš atsakovės dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą už laikotarpį nuo darbo sutarties pasibaigimo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos (2017 m. sausio 27 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nagrinėdamas iš naujo bylą, priklausomai nuo jos baigties, teismas, spręsdamas dėl ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, turėtų atsižvelgti į kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl teismo teisės mažinti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

71Teismas

konstatuoja:

72IV.

73Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7413.

75CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

76Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

7714.

78Teismas nustatė, kad 2014 m. rugsėjo 19 d. ieškovas pagal su atsakove UAB „Jurby Water Tech“ sudarytą terminuotą darbo sutartį buvo iki 2016 m. rugsėjo 14 d. priimtas dirbti atsakovės technikos direktoriumi (1 t., b. l. 17). Pagal UAB „Jurby Water Tech“ technikos direktoriaus pareigybinės instrukcijos 3.32 punktą ieškovas įsipareigojo saugoti bendrovės komercines ir technologines paslaptis (1 t., b. l. 121). Atsakovė direktoriaus 2011 m. vasario 2 d. įsakymu patvirtino komercinių paslapčių sąrašą. Sąrašo i) papunktyje komercine paslaptimi laikoma „bendrovės gaminamų produktų (reagentų) techninė informacija: reagentų cheminė sudėtis, formulės, produktų gamybos technologija“ (1 t., b. l. 122). Su šiuo sąrašu ieškovas buvo supažindintas pasirašytinai 2014 m. spalio 30 d. (1 t., b. l. 124).

7915.

80Atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ direktorius J. V. 2015 m. spalio 8 d. pareikalavo ieškovo pasiaiškinti, kodėl kompanija „Ekotek Inžiniring“ (Maskva, Rusijos Federacija) pristatė reagentus (išvardinti reagentų pavadinimai ir paskirtis) į įmonę „Almatinskaja TEC-2“ (Kazachstanas) ir kaip ieškovo žmona M. O. A. susijusi su šia kompanija, tačiau ieškovas pasiaiškinimo nepateikė (1 t., b. l. 144). Atsakovo komisija 2015 m. spalio 9 d. aktu konstatavo, kad ieškovui buvo pateiktas direktoriaus reikalavimas pateikti raštišką pasiaiškinimą dėl aplinkybių, susijusių su jo žmonos O. M. kompanijos RAB „Ekotek Inžiniring“ veiksmais, perduodant kompanijos Jurby Water Tech International klientui „Almatinskaja TEC-2“ (Kazachstanas), cheminius produktus, kuriuos pagal kontraktą su šiuo klientu turėjo tiekti Jurby Water Tech International, tačiau I. M. atsisakė pasirašyti ant reikalavimo, ir buvo įspėtas, kad atsisakymas pateikti pasiaiškinimą dėl veiklų, turinčių komercinio šnipinėjimo ir komercinės paslapties atskleidimo požymių, yra grubus darbo pareigų ir darbo sutarties pažeidimas, už kurį gali būti skiriama drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą (1 t., b. l. 145).

8116.

82Ieškovas I. M. 2015 m. spalio 9 d. išsiuntė atsakovei pareiškimą „Dėl darbo sutarties nutraukimo vadovaujantis DK 127 straipsnio 2 dalimi dėl neatsiskaitymo su darbuotoju“. Pareiškime nurodė, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. laiku neišmokamas atlyginimas, todėl atsižvelgdamas į DK 127 straipsnio 2 dalį, kad darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus, ieškovas nutraukia darbo sutartį pagal DK 127 straipsnio 2 dalį darbuotojo pareiškimu, darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų, ir laiko, kad paskutinė darbo diena yra 2015 m. spalio 9 d. (1 t., b. l. 12).

8317.

84Atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ direktorius 2015 m. spalio 9 d. įsakymu „Dėl darbuotojo, šiurkščiai pažeidusio darbo pareigas, atleidimo iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto (DK 235 straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 7 punktų pagrindu)“ paskyrė technikos direktoriui ieškovui I. M. drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo nuo 2015 m. spalio 9 d. DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu neišmokant išeitinių kompensacijų.

8518.

86Minėtame įsakyme nurodyta, kad ieškovui drausminė nuobauda paskirta atsižvelgiant į 2015 m. spalio 5 d. gautą informaciją apie tai, kad atsakovės klientui „Almatinskaja TEC-2“ (Kazachstanas), Rusijos kompanija RAB „Ekotek Inžiniring“, Maskva, Rusijos Federacija, atstovaujama ieškovo I. M. žmonos O. M., pardavė cheminius reagentus su atsakovės asortimentiniu pavadinimu, tuo padarant darbdaviui didelę turtinę žalą. Įsakyme taip pat pažymima, kad ši darbuotojo I. M. neteisėta veikla galimai perduodant komercinę informaciją žmonos įmonei, turi nusikaltimo požymių pagal BK 210 ir 211 straipsnius (komercinis šnipinėjimas, komercinės paslapties atskleidimas) (1 t., b. l. 13).

8719.

88Atsakovė 17–18 pastraipose išanalizuotą direktoriaus įsakymą priėmė remdamasi savo darbuotojo projekto realizavimo vadybininko M. I. Š. 2015 m. spalio 5 d. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad spalio 4 d. į objektą A. A. ŠEC-2, 2014 m. kovo 19 d. sutartis Nr. 2014-BV-01EN „AB „A1ES“ A. A. ŠEC-2 rekonstrukcija ir plėtra“, į cheminio vandens apdirbimo cechą vandens paruošimo įrangos paleidimo ir derinimo darbams ir pradiniam jos eksploatavimo laikotarpiui buvo pristatytos pagalbinės medžiagos ir produktai (membranos ir reagentai). Ant visų pristatytų reagentų etikečių nurodyta: „Pagaminta RF pagal RAB „Ekotek Inžiniring“ užsakymą“ (1 t., b. l. 137).

8920.

90Ieškovas I. M. kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo pagal atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymą; laikyti, kad darbo sutartis baigėsi 2015 m. spalio 9 d. ieškovo prašymu; priteisti iš atsakovės 6374,54 Eur išeitinę išmoką, 3187,27 Eur vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteisti ieškovui iš atsakovės 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

91Dėl kasacinio teismo išaiškinimų privalomumo

9221.

93Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 362 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausios bendrosios kompetencijos teismų sistemos grandies teismas, todėl, bylą grąžinus nagrinėti pakartotinai, privalu tiek laikytis jo išaiškinimų konkrečioje byloje, tiek atsižvelgti į pagrindus ir argumentus, kuriais remiantis buvo panaikinti žemesnės instancijos teismų sprendimai ar nutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2011; 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373-687/2015; kt.).

9422.

95Pirmą kartą nagrinėjant civilinę bylą Kauno apylinkės teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: pripažino neteisėtu ieškovo atleidimą iš darbo UAB „Jurby Water Tech“ direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymu; negrąžino ieškovo į ankstesnį darbą; laikė, kad ieškovo ir atsakovės darbo sutartis nutraukta šiuo teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos; priteisė ieškovui iš atsakovės 16 144,16 Eur darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 10 d. iki teismo sprendimo paskelbimo dienos ir po 150,88 Eur už kiekvieną darbo dieną iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; priteisė 6336,96 Eur išeitinę išmoką, 600 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą; kitą ieškinio dalį atmetė; nurodė sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 3168,48 Eur – priteisimo ieškovui iš atsakovės vykdyti skubiai. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės apeliacinį skundą, 2017 m. sausio 27 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9623.

97Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ kasacinį skundą, 2017 m. spalio 26 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-611/2017, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 27 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Kauno apygardos teismui. Kasacinis teismas pažymėjo, kad su komercinės paslapties atskleidimu susijusioje byloje ypač didelę reikšmę įgyja netiesioginiai įrodymai ir jų visapusiškas bei objektyvus vertinimas, tinkamas tikėtinumo taisyklės taikymas; netiesioginių įrodymų reikšmė ir būtinumas juos vertinti kompleksiškai su visomis bylos aplinkybėmis grindžiamas tuo, kad gauti tiesioginių įrodymų, pagrindžiančių paslapties atskleidimą patvirtinančius veiksmus ar neveikimą, yra ypač sunku ar apskritai neįmanoma, atsižvelgiant taip pat į tai, kad pažeidimas gali būti padaromas ne tik tyčia, bet ir dėl neatsargumo. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad netiesioginiai įrodymai yra tinkami fakto egzistavimui ar neegzistavimui nustatyti; minėta, svarbus yra bylos aplinkybių kompleksinis vertinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-303/2011).

9824.

99Kasacinis teismas pažymėjo, kad civilinėse bylose šiurkštus darbo pareigų pažeidimas gali būti įrodinėjamas ir (vien tik) netiesioginiais įrodymais, tačiau netiesioginių įrodymų jų pakankamumo prasme turi būti pateikta tiek, kad neliktų jokių pagrįstų abejonių darbo drausmės pažeidimo fakto buvimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2011).

10025.

101Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad nagrinėjamoje byloje ieškovo galimai padarytas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas taip pat gali būti įrodinėjamas ir (vien tik) netiesioginiais įrodymais, tačiau netiesioginių įrodymų visuma turi nepalikti pagrįstų abejonių darbo drausmės pažeidimo fakto buvimu. Kasacinis teismas nustatė, kad šią bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, konstatavę, jog atsakovė nepateikė tiesioginių įrodymų, pagrindžiančių ieškovo padarytą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą dėl komercinės paslapties atskleidimo, nevertino atsakovės pateiktų netiesioginių įrodymų ir nepasisakė dėl jų, nevertino ir neanalizavo jų visumos.

10226.

103Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį, kad teismai netyrė ir nevertino atsakovės pateiktų įrodymų ir argumentų, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ akcininkė yra ieškovo sutuoktinė, kad pastaroji įmonė buvo įsteigta tik 2015 metais, atsakovei vykdant projektą „Almatinskaja TEC-2“, RAB „Ekotek Inžiniring“ neturi jokios gamybinės patirties vandens paruošimo srityje, ieškovui buvo žinoma informacija apie potencialų klientą RAB „Karaganda BI Energy Plus“, jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui reikalingų reagentų sąrašą, jų sudėtį, kad jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui reikalingus reagentus patiekė RAB „Ekotek Inžiniring“, šios įmonės pristatytų kai kurių reagentų pavadinimai sutampa su atsakovės darbuotojų sukurtais unikaliais reagentų pavadinimais ir kt. Nors reagentų pavadinimai nesudaro atsakovės komercinės paslapties, atsakovės sugalvotų unikalių reagentų pavadinimų panaudojimas gali netiesiogiai rodyti komercinės paslapties atskleidimo faktą, tačiau bylą nagrinėję teismai šios aplinkybės netyrė. Dėl atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ įrodymų ir argumentų, kad ieškovas atskleidė komercinę paslaptį

10427.

105Apeliacinės instancijos teismas ištyrė atsakovės pateiktus įrodymus ir argumentus, kad ieškovas I. M. perdavė komercinę paslaptį sudarančią informaciją savo sutuoktinės O. A. M. įmonei RAB „Ekotek Inžiniring“.

10628.

107Byloje nustatyta, kad ieškovo sutuoktinei O. A. M. priklauso 50 proc. įmonės RAB „Ekotek Inžiniring“ akcijų, kitos 50 proc. akcijų priklauso O. V. R.. Įmonė įsteigta adresu ( - ), veikia nuo 2015 m. balandžio 2 d. (1 t., b. l. 186).

10829.

109Ieškovas I. M. bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka teismo posėdžio metu pripažino, kad jo sutuoktinė yra RAB „Ekotek Inžiniring“ akcininkė, tačiau dirba kitoje įmonėje, šiuo metu yra dekretinėse atostogose. Ieškovas nurodė, kad sutuoktinė pažįsta kitą akcininkę O. V. R., kurios vyras D. A. R. buvo įmonės direktorius, kuris buvo ieškovo vadovas ir atleistas metai iki ieškovo atleidimo. Ieškovas nurodė, kad sutuoktinė akcijas įsigijo draugiškumo pagrindais, įmonė planavo užsiimti buitinio vandens tiekimu, sutuoktinė buvo įmonės steigėja, tačiau apie reagentus nieko nesupranta. Ieškovas teigė, kad nežino, ar gaminamas reagentas tokiu pačiu pavadinimu – skendenčių dalelių agumuliatorius (kaguliantas) – bet analogiški reagentai gaminami. Ieškovas nurodė, kad su sutuoktine dėl reagento gamybos ir pardavimo RAB „Karaganda BI Energy Plus“ bendravo, sutuoktinė teigė, kad RAB „Karaganda BI Energy Plus“ kreipėsi į Rusiją su reagentų sąrašu su prašymu, kad reikia tiekti, todėl patiekti reagentai buvo įsigyti iš Rusijos gamintojo ir perduoti kitai Rusijos kompanijai, tuo tarpu RAB „Karaganda BI Energy Plus“ neturi jokių santykių su RAB „Ekotek Inžiniring“, reagentą pirko kažkur Rusijoje, reagento pavadinimas iš projekto, be jokių cheminių formulių, apie kurį žinojo pusė įmonės darbuotojų, reagento pavadinimas nėra komercinė paslaptis, o sudėties jis nežino, pareigą neatskleisti komercinę paslaptį supranta, patiekto reagento pavadinimą užrašė gamintojas, tuo tarpu chemines sudėtis žinojo cheminio padalinio vadovas ir laboratorija. Ieškovas nurodė, kad kaltinimai paslapties atskleidimu buvo pretekstas atleisti jį iš darbo, įmonės finansinė padėtis nebuvo bloga, atsiskaitymus užlaikydavo, bet ne esminiai. Ieškovas nurodė, kad sutuoktinė yra sakiusi, kad kiek jai yra žinoma, RAB „Ekotek Inžiniring“ netiekė reagentų Kazachstano įmonei RAB „Karaganda BI Energy Plus“, o nuotraukas galima padaryti įvairiose įmonėse. Nurodė, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ pats reagentų negamina, jie perka ir perparduoda, kiek jam žinoma, RAB „Ekotek Inžiniring“ su RAB „Karaganda BI Energy Plus“ santykių jokių neturi. Ieškovas nurodė, kad įrodymų, jog RAB „Ekotek Inžiniring“ neteikė reagentų RAB „Karaganda BI Energy Plus“ neteikia ir pateiktų reagentų nuotraukų su RAB „Ekotek Inžiniring“ užrašu neneigia, tačiau tik mano, jog RAB „Ekotek Inžiniring“ tokių reagentų Kazachstano įmonei RAB „Karaganda BI Energy Plus“ nepateikė. Apie sutuoktinės įsteigtą įmonę RAB „Ekotek Inžiniring“ ieškovas atsakovės neinformavo, nes nežinojo, kad įmonės bus konkurentės, nes iš pradžių tai nebuvo numatoma. Ieškovo teigimu, reagentus galėjo kažkas nupirkti ir perparduoti RAB „Karaganda BI Energy Plus“ (2018 m. balandžio 18 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 2 val. 01 min.)

11030.

111Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo I. M. paaiškinimus, sprendžia, kad ieškovas žinojo apie Rusijos RAB „Ekotek Inžiniring“ įsteigimą, nes steigiant šią įmonę dalyvavo jo sutuoktinė, kuri nedirbo reagentų pardavime ir gamyboje, be to, šios įmonės direktorius buvo D. A. R., buvęs ieškovo I. M. vadovas, atleistas iš atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ anksčiau už ieškovą. Tai, kad steigiant šią bendrovę apie tai ieškovas ne tik žinojo, bet ir buvo vienas iš jos steigimo iniciatorių, leidžia pagrįstai manyti, kad ši bendrovė įsteigta ieškovo sutuoktinės iniciatyva, kuri tapo bendrovės akcininkė, nors apie šią veiklą nieko neišmanė. Ieškovo I. M. paaiškinimai, faktinė RAB „Ekotek Inžiniring“ vykdyta veikla, ieškovo sutuoktinės ir buvusio ieškovo vadovo vadovavimas naujai įsteigtai bendrovei teismui leidžia pagrįstai laikyti, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ Maskvoje 2015 m. buvo įsteigta tam, jog, be kitų veiklų, vykdytų reagentų prekybą (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 186 straipsnis).

11231.

113Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas I. M. vadovavo 2014 m. kovo 19 d. sutarties tarp atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ ir RAB „Karaganda BI Energy Plus“ vykdymui, pagal kurią buvo numatytas ir reagentų tiekimas (1 t., b. l. 165–184). Tai 2018 m. balandžio 18 d. teismo posėdžio metu pripažino ieškovas, nurodęs, kad sutarties tarp UAB „Jurby Water Tech“ ir RAB „Karaganda BI Energy Plus“ vykdymo problemos buvo dėl finansinių klausimų, už kuriuos jis nebuvo atsakingas, tačiau jis buvo pagrindinis asmuo, dirbantis su šiuo projektu (2018 m. balandžio 18 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 2 val. 39 min.).

11432.

115Apeliacinės instancijos teismas ištyrė atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ darbuotojo projekto realizavimo vadybininko M. I. Š. 2015 m. spalio 5 d. tarnybinį pranešimą ir prie jo pridėtas fotonuotraukas (1 t., b. l. 125–143). Tarnybiniame pranešime konstatuota, kad 2015 m. spalio 4 d. į objektą A. A. ŠEC-2, 2014 m. kovo 19 d. sutartis Nr. 2014-BV-01EN „AB „A1ES“ A. A. ŠEC-2 rekonstrukcija ir plėtra“, į cheminio vandens apdirbimo cechą vandens paruošimo įrangos paleidimo ir derinimo darbams ir pradiniam jos eksploatavimo laikotarpiui buvo pristatytos pagalbinės medžiagos ir produktai (membranos ir reagentai). Ant visų pristatytų reagentų etikečių nurodyta: „Pagaminta RF pagal RAB „Ekotek inžiniring“ užsakymą“. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad tarnybiniame pranešime vadybininkas M. I. Š. konstatavo, jog į siųstą vyriausiajam projekto inžinieriui prašymą pateikti pristatytus reagentus lydinčią dokumentaciją atsakymas negautas; dokumentai, pagal kuriuos galima nustatyti prekių gamintoją, dokumentai, patvirtinantys jų kokybę ir atitiktį norminiams dokumentams, nepateikti (1 t., b. l. 137).

11633.

117Teisėjų kolegija įvertina fotonuotraukose esančius duomenis, iš kurių matyti, kad reagentai, kurie pristatyti atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ klientui Kazachstane RAB „Karaganda BI Energy Plus“, pagaminti Rusijos Federacijoje pagal RAB „Ekotek Inžiniring“ užsakymą (1 t., b. l. 126–132).

11834.

119Ieškovas I. M. Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti duomenis apie RAB „Ekotek Inžiniring“ veiklos specifiką ir duomenis apie tai, ar ši įmonė pateikė RAB „Karaganda BI Energy Plus“ jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui reikalingų reagentų sąrašą, jų sudėtį (4 t., b. l. 131–133). Ieškovas I. M. pateikė RAB „Ekotek Inžiniring“ jam adresuotą 2018 m. balandžio 4 d. atsakymą, kuriame nurodyta, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ viena iš veikos krypčių yra reagentų, katilinių vandens apdorojimui, aušinimo ciklams ir atbulinio osmoso įrenginiams pristatymas. Šiame atsakyme taip pat nurodyta, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ neteikė reagentų, būtinų projektui „Almatinskaja TEC-2“, sąrašo ir jų sudėties bendrovei RAB „Karaganda BI Energy Plus“ (4 t., b. l. 161–162).

12035.

121Teisėjų kolegijos vertinimu, nutarties 34 pastraipoje nurodytas ieškovo gautas atsakymas nepaneigia aplinkybės, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ RAB „Karaganda BI Energy Plus“ jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui pateikė pačius reagentus. Tai patvirtina ne tik nutarties 19 pastraipoje ištirtas atsakovės vadybininko M. I. Š. 2015 m. spalio 5 d. tarnybinis pranešimas, tačiau ir atsakovės atstovės pateikta informacija iš RAB „Ekotek Inžiniring“ internetinės svetainės http://ecotek.su/realized-objects/ (5 t., b. l. 44–46). Teisėjų kolegija iš šios informacijos nustatė, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ RAB „Karaganda BI Energy Plus“ būtent jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui 2015 m. patiekė pačius reagentus su ESOFT ir „A1ES“ prekės ženklu. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šios aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad Rusijoje naujai įsteigta bendrovė RAB „Ekotek Inžiniring“ dar tais pačiais 2015 metais pradėjo tiekti reagentus Kazachstano bendrovei RAB „Karaganda BI Energy Plus“ jėgainės „Almatinskaja TEC-2“ projektui vykdyti.

12236.

123Kaip nurodyta ir šios nutarties 23 pastraipoje, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. spalio 26 d. nutartyje, priimtoje byloje Nr. 3K-3-368-611/2017, pažymėjo, kad su komercinės paslapties atskleidimu susijusioje byloje ypač didelę reikšmę įgyja netiesioginiai įrodymai ir jų visapusiškas bei objektyvus vertinimas, tinkamas tikėtinumo taisyklės taikymas, svarbus yra bylos aplinkybių kompleksinis vertinimas. Teisėjų kolegijai kompleksiškai vertinant visumą ištirtų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių, vadovaujantis įrodymų tikėtinumo taisykle, sprendžiama, kad RAB „Ekotek Inžiniring“ perdavė Kazachstano bendrovei RAB „Karaganda BI Energy Plus“ tuos pačius reagentus, kuriuos turėjo pristatyti atsakovė UAB „Jurby Water Tech“, pagal 2014 m. kovo 19 d. sutartį, kurios vykdymui vadovavo ieškovas I. M., tačiau sutarties vykdymas nutrūko.

12437.

125Teisėjų kolegija, įvertindama byloje pateiktus įrodymus ir spręsdama, ar jie pakankami nustatyti teisiškai reikšmingą faktą, jog ieškovas I. M. atskleidė atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ komercinę paslaptį, šiuos įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasi įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija pažymi, kad reikšmingos yra faktinės aplinkybės, jog būtent ieškovas I. M. vadovavo 2014 m. kovo 19 d. sutarties tarp atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ ir RAB „Karaganda BI Energy Plus“ vykdymui, pagal kurią buvo numatytas ir atitinkamų reagentų tiekimas. Tuo tarpu nutraukus šios sutarties vykdymą tokie reagentai buvo patiekti tais pačiais 2015 metais Rusijoje įsteigtos įmonės RAB „Ekotek Inžiniring“, kurios akcininkė buvo ieškovo sutuoktinė O. M., o vadovas buvęs ieškovo vadovas D. A. R.. Teisėjų kolegija atsižvelgia, kad būtent ieškovas I. M. žinojo apie tokių reagentų poreikį konkrečiam RAB „Karaganda BI Energy Plus“ objektui, ir tuo pačiu būtent ieškovas buvo glaudžiausiai asmeniškai susijęs su Rusijoje įsteigta RAB „Ekotek Inžiniring“. Ieškovo paaiškinimai apeliacinės instancijos teisme, kad galėjo būti ir kitų asmenų, kuriems buvo žinoma bendrovės gaminamų produktų (reagentų) techninė informacija, nagrinėjamo ginčo galutiniam rezultatui reikšmės neturi.

12638.

127Apeliacinės instancijos teismo šioje byloje įvertinti įrodymai pagal vidinį teisėjų kolegijos narių įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, sudaro pagrindą laikyti, kad jų yra pakankamai, kad neliktų pagrįstų abejonių dėl ieškovo darbo drausmės pažeidimo fakto buvimo, t. y. kad ieškovas I. M. atskleidė atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ komercinę paslaptį – bendrovės gaminamų produktų (reagentų) techninę informaciją, reikalingą RAB „Karaganda BI Energy Plus“ objektui (CPK 185 straipsnis).

12839.

129Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ieškovas I. M. atskleidė atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ komercinę paslaptį ir pagrįstai buvo atleistas iš darbo dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu (DK 235 straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 7 punktų pagrindu). Ieškovo I. M. atleidimo iš darbo pagrįstumą netiesiogiai patvirtina ir paties ieškovo veiksmai, kaip nurodyta šios nutarties 15 pastraipoje, neteikiant atsakovei paaiškinimų dėl aplinkybių, susijusių su šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu – kodėl kompanija „Ekotek Inžiniring“ (Maskva, Rusijos Federacija) pristatė reagentus (išvardinti reagentų pavadinimai ir paskirtis) į įmonę „Almatinskaja TEC-2“ (Kazachstanas) ir kaip ieškovo žmona M. O. A. susijusi su šia kompanija.

13040.

131Teisėjų kolegija įvertina, kad ieškovas I. M. buvo įspėtas, kad atsisakymas pateikti pasiaiškinimą dėl veiklų, turinčių komercinio šnipinėjimo ir komercinės paslapties atskleidimo požymių, yra grubus darbo pareigų ir darbo sutarties pažeidimas, už kurį gali būti skiriama drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, tačiau vietoje to ieškovas I. M. 2015 m. spalio 9 d. išsiuntė atsakovei pareiškimą „Dėl darbo sutarties nutraukimo vadovaujantis DK 127 straipsnio 2 dalimi dėl neatsiskaitymo su darbuotoju“, nors byloje nepateikti įrodymai, kad tokiam darbo sutarties nutraukimui buvo teisinis pagrindas, priešingai, ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad darbo sąlygos pas atsakovę jį tenkino.

13241.

133Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, sprendžia, kad ieškovo I. M. ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo pagal atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymą ir laikyti, kad darbo sutartis baigėsi 2015 m. spalio 9 d. ieškovo prašymu, yra atmestini kaip nepagrįsti. Atmetus ieškovo reikalavimus dėl atleidimo iš darbo nepagrįstumo, atmestini ir išvestiniai reikalavimai priteisti iš atsakovės 6374,54 Eur išeitinę išmoką, 3187,27 Eur vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir priteisti 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą, priima naują sprendimą – ieškinį atmesti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

134Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

13542.

136CPK 93 straipsnio 1, 5 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jei apeliacinės instancijos teismas neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima nauja sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

13743.

138Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o spręsdamas dėl išlaidų dydžio turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcijos aktualios atitinkamo procesinio dokumento parengimo arba atstovavimo teismo posėdyje momentu) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Maksimalūs dydžiai už teisines paslaugas skaičiuojami pagal atitinkamos teisinės paslaugos pobūdį, taikant Rekomendacijose nustatyta koeficientą; valandomis yra skaičiuojamos tik Rekomendacijų 8.19 ir 8.20 punktuose nurodytos paslaugos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-201-516/2018).

13944.

140Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo I. M. ieškinys atmestinas visiškai, atsakovei UAB „Jurby Water Tech“ priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau teisėjų kolegija, nustačiusi, kad dalis jų viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius arba yra nepagrįstos mokėjimo nurodymais, vertina jų pagrįstumą.

14145.

142Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovė UAB „Jurby Water Tech“ patyrė: 1) 1500 Eur už advokato padėjėjo K. A. paslaugas atstovaujant atsakovei civilinėje byloje Nr. 2-27963-638/2015 pagal 2015 m. gruodžio 4 d. sąskaitą Nr. 15/12/04 (3 t., b. l. 79); 2) 400 Eur už advokato padėjėjo K. A. paslaugas, surašant atsiliepimą į ieškinį pagal 2015 m. lapkričio 18 d. sąskaitą Nr. 15/11/18 (3 t., b. l. 85); 3) 300 Eur už advokato padėjėjo K. A. paslaugas, surašant atsiliepimą į patikslintą ieškinį, bei 100 Eur už konsultacijas darbo teisės klausimais (3 t., b. l. 80), iš viso 400 Eur pagal 2016 m. sausio 15 d. sąskaitą Nr. 16/02/15 (3 t., b. l. 81); 4) 700 Eur už advokato padėjėjo K. A. teisines konsultacijas raštu bei žodžiu dėl J. M. atleidimo ir konsultacinės išvados dėl gamybos padalinio nuostolių atlyginimo galimybės patraukiant atsakomybėn atsakingus darbuotojus pagal 2015 m. spalio 9 d. sąskaitą Nr. 15/10/09 (3 t., b. l. 83). Teisėjų kolegija, įvertinusi šias bylinėjimosi išlaidas, sprendžia, kad jos yra nepagrįstos, nes byloje nėra jokių duomenų, jog šios sąskaitos būtų apmokėtos (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje taip pat nėra duomenų, jog advokato padėjėjas būtų parengęs ir pateikęs atsiliepimą į patikslintą ieškinį, už kurį prašoma priteisti 300 Eur. Teisėjų kolegija taip pat kritiškai vertina 1500 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas už atstovavimą teismo posėdžiuose, nes į 2016 m. vasario 22 d. paskirtą teismo posėdį advokato padėjėjas K. A. neatvyko, nors apie posėdį jam buvo pranešta laiku ir tinkamai (3 t., b. l. 27). Teismas taip pat nelaiko 700 Eur bylinėjimosi išlaidų už teisines konsultacijas dėl galimybės patraukti atsakomybėn atsakingus darbuotojus ir 100 Eur už teisines konsultacijas darbo klausimais būtinomis, nes šios išlaidos yra susijusios su advokato padėjėjo konsultacijomis iki atleidžiant ieškovą iš darbo, o ne su nagrinėjama civiline byla, todėl yra neatlygintinos.

14346.

144Teisėjų kolegija iš teisinių paslaugų suvestinės nuo 2016 m. kovo 24 d. iki 2016 m. rugsėjo 15 d. nustatė, kad atsakovė už advokatės E. K. paslaugas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1) 130,89 Eur už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagal sąskaitą Nr. APB5414; 2) 416,35 Eur už atskirąjį skundą pagal sąskaitą Nr. APB5001 (75,70 Eur + 228,67 Eur + 75,70 Eur + 36,28 Eur); 3) 2228,52 Eur už apeliacinį skundą pagal sąskaitas Nr. APB5000 ir Nr. APB5001 (55,20 Eur +165,59 Eur + 193,98 Eur + 200,28 Eur + 59,93 Eur + 157,70 Eur + 578,76 Eur + 53,62 Eur + 63,08 Eur + 197,12 Eur + 162,43 Eur + 340,63 Eur); 4) 879,97 Eur už kitas atlygintinas teisines paslaugas, nurodytas teisinių paslaugų suvestinėje pagal sąskaitas Nr. APB5570, Nr. APB5415, Nr. APB5269, Nr. APB5119 (26,81 Eur + 12,62 Eur +11,04 Eur + 12,62 Eur + 22,08 Eur + 23,66 Eur + 39,42 Eur + 200,28 Eur + 48,88 Eur +18,92 Eur + 44,15 Eur + 78,86 Eur + 78,86 Eur + 86,73 Eur + 29,96 Eur + 34,69 Eur + 20,50 Eur + 17,35 Eur + 33,12 Eur + 39,42 Eur); 5) 18,15 Eur už dokumentų pateikimą elektroniniu būdu (3,63 Eur x 5); 6) 274,41 Eur už rašytinius paaiškinimus pagal sąskaitą Nr. APB5119 (41,01 Eur + 45,74 + 187,66 Eur); 7) 34,69 Eur už pranešimo dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo rengimą pagal sąskaitą Nr. APB5269, 8) 47,19 Eur už paieškas registruose (15,73 Eur x 3) (4 t., b. l. 4–7).

14547.

146Teisėjų kolegija 46 pastraipoje nurodytų išlaidų dydį vertina pagal paskutinio mokėjimo datą – 2016 m. lapkričio 2 d. Atsižvelgiant į tai, kad užpraėjusio ketvirčio (2016 m. II ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 756,9 Eur, taikant Rekomendacijų 8.16 punktą, matyti, kad maksimalus priteistinas užmokesčio dydis už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo bei rašytinius paaiškinimus gali būti 302,76 Eur (756,9 Eur x 0,4), todėl prašomos 130,89 Eur išlaidos už prašymą bei 274,41 Eur už rašytinius paaiškinimus yra priteistinos, nes neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, maksimalus priteistinas užmokestis už atskirojo skundo parengimą yra 302,76 Eur (756,9 Eur x 0,4), todėl 416,35 Eur išlaidos yra mažintinos iki 302,76 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.9 punktą, maksimalus priteistinas užmokestis už apeliacinį skundą yra 1892,25 Eur (756,9 Eur x 2,5), todėl 2 228,52 Eur atsakovės išlaidos mažintinos iki 1892,25 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.20 punktą, už kitas teisines paslaugas maksimalus priteistinas dydis yra skaičiuojamas pagal teikimo valandas. Teisėjų kolegija nustatė, kad advokatė E. K. pagal teisinių paslaugų suvestinę suteikė 7 val. 38 min. teisinių paslaugų (17 min. + 8 min. + 7 min. + 8 min. + 14 min. + 15 min. + 25 min. + 1 val. 27 min. + 31 min. + 12 min. + 28 min. + 50 min. + 50 min. + 55 min. + 19 min. +22 min. + 13 min. + 11 min. + 21 min. + 25 min.), maksimalus užmokestis už šias paslaugas pagal Rekomendacijų 8.20 ir 9 punktus būtų 605,52 Eur (8 val. x 0,1 x 756,9 Eur), todėl 879,97 Eur prašomos priteisti išlaidos yra mažinamos iki 605,52 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.17 punktą maksimalus priteistinas užmokestis už pranešimo parengimą yra 75,69 Eur (756,9 x 0,1), todėl prašomos 34,69 Eur išlaidos yra priteistinos, nes neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių. Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą, maksimalus užmokestis už kiekvieną paklausimą renkant įrodymus yra 7,56 Eur (756,9 x 0,01). Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovė pagal pateiktą suvestinę atliko 3 paieškas registruose, todėl prašoma priteisti 47,19 Eur suma mažintina iki 22,70 Eur (7,56 Eur x 3). Teisėjų kolegija pažymi, kad 18,15 Eur išlaidos, patirtos už dokumentų pateikimą elektroniniu būdu, yra nepripažintinos būtinomis ir nepriteistinos, nes civilinė byla Nr. 2A-119-773/2018 nėra elektroninė, todėl atsakovė neturi pareigos dokumentus teikti elektroniniu būdu, be to, šių paslaugų elektroninių paslaugų portalas neapmokestina.

14748.

148Teisėjų kolegija iš 2017 m. birželio 8 d. teisinių paslaugų suvestinės nustatė, kad atsakovė už advokatės L. S. paslaugas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1) 4 983,30 Eur už kasacinį skundą pagal sąskaitą Nr. APB6164 (268,09 Eur + 577,18 Eur + 1203,25 Eur + 269,66 Eur + 257,05 Eur + 487,29 Eur + 630,80 Eur + 1289,98 Eur); 2) 654,45 Eur už teisines konsultacijas, atstovavimą derybose, kitas teisines paslaugas pagal sąskaitas Nr. APB6042, Nr. APB5941 (52,04 Eur, 22,08 Eur + 42,58 Eur + 111,96 Eur + 298,05 Eur + 127,74 Eur); 3) 3,63 Eur už dokumentų pateikimą el. būdu (4 t., b. l. 98).

14949.

150Teisėjų kolegija šių išlaidų dydį vertina pagal paskutinio mokėjimo datą – 2017 m. balandžio 6 d. Atsižvelgiant į tai, kad užpraėjusio ketvirčio (2016 m. IV ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 771,9 Eur, taikant Rekomendacijų 8.12 punktą, maksimalus priteistinas užmokestis už kasacinio skundo parengimą būtų 2315,7 Eur (771,9 Eur x 3), todėl prašoma priteisti 4 983,30 Eur suma mažintina iki 2 315,7 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.19 ir 8.20 punktus, maksimalus užmokestis už teisines konsultacijas, atstovavimą derybose, kitas paslaugas yra 77,19 Eur už vieną valandą (771,9 x 0,1), o nustačius, kad pagal atliktų paslaugų suvestinę advokatė šias paslaugas teikė 6 val. 15 min. (33 min. + 14 min. + 27 min. + 71 min. + 1 val. 89 min. + 81 min.), maksimalus priteistinas užmokestis už jas yra 463,14 Eur (0,1 x 6 x 771,9 Eur), todėl prašoma priteisti 654,45 Eur suma mažintina iki 463,14 Eur. Teisėjų kolegija pažymi, kad 3,63 Eur išlaidos už dokumento teikimą el. būdu pagal 44.3 pastraipoje padarytas išvadas nepriteistinos.

15150.

152Teisėjų kolegija iš teisinių paslaugų suvestinės nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d. nustatė, kad atsakovė už advokatės J. J. paslaugas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1) 72,90 Eur ir 17,85 Eur už vertimo paslaugas bei 6,05 Eur už dokumentų išsiuntimą, iš viso 96,80 Eur pagal sąskaitą Nr. APB7818; 2) 96,20 Eur už pranešimo teismui dėl papildomų įrodymų pateikimą pagal sąskaitą Nr. APB7818; 3) 124,58 Eur už prašymo dėl termino pratęsimo rengimą pagal sąskaitą Nr. APB7817; 4) 290,17 Eur už pasirengimą atstovauti teisme, teisines konsultacijas pagal sąskaitas Nr. APB7817 ir Nr. APB7818 (74,12 Eur + 107,23 Eur + 108,82 Eur); 5) 10,89 Eur už dokumentų pateikimą el. būdu (5 t., b. l. 4).

15351.

154Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės išlaidos už vertimo paslaugas ir dokumentų išsiuntimą į teismą yra pagrįstos ir būtinos bylinėjimosi išlaidos, jų maksimalaus priteistino dydžio Rekomendacijos nenustato, todėl 96,80 Eur išlaidos yra priteistinos. Teisėjų kolegija pažymi, kad 10,89 Eur išlaidos už dokumentų teikimą el. būdu pagal 44.3 pastraipoje padarytas išvadas nėra priteistinos. Teisėjų kolegija kitų bylinėjimosi išlaidų dydžius vertina pagal paskutinio mokėjimo datą – 2018 m. balandžio 16 d. Atsižvelgiant į tai, kad užpraėjusio ketvirčio (2017 m. IV ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 838,7 Eur, pagal Rekomendacijų 8.16 punktą, už prašymą dėl termino pratęsimo parengimą maksimalus priteistinas užmokestis yra 335,48 Eur (838,7 Eur x 0,4). Teisėjų kolegija nustatė, kad prašoma 124,58 Eur suma neviršija Rekomendacijos nurodytų dydžių, todėl yra priteistina. Pagal Rekomendacijų 8.17 punktą, už pranešimą dėl papildomų įrodymų pateikimo maksimalus priteistinas užmokestis yra 83,78 Eur (838,7 Eur x 0,1), todėl prašoma priteisti 124,58 Eur suma mažintina iki 83,78 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.19 ir 8.20 punktus, už pasirengimo atstovauti teisme, teisinių konsultacijų valandą maksimalus priteistinas užmokestis yra 83,87 Eur (838,7 Eur x 0,1), o nustačius, kad advokatė šias paslaugas teikė 3 val. 4 min. (47 min. + 68 min. + 69 min.), maksimalus priteistinas užmokestis būtų 251,34 Eur (83,78 Eur x 3 val.), todėl prašomos priteisti 290,17 Eur išlaidos mažintinos iki 251,34 Eur.

15552.

156Teisėjų kolegija taip pat nustatė, kad atsakovė valstybei sumokėjo 500 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą (3 t., b. l. 88) bei 1058 Eur žyminį mokestį už kasacinį skundą (4 t., b. l. 73), todėl remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šios išlaidos taip pat priteistinos iš ieškovo atsakovės naudai.

15753.

158Iš viso iš ieškovo atsakovės naudai priteistinos 8 128,67 Eur bylinėjimosi išlaidos (130 Eur + 274,41 Eur + 302,76 Eur + 1892,25 Eur + 605,52 Eur + 34,69 Eur + 22,70 Eur + 2315,7 Eur + 436,14 Eur + 96,80 Eur + 124,58 Eur + 83,78 Eur + 251,34 Eur + 500 Eur + 1058 Eur).

15954.

160Nagrinėjant bylą pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose, valstybė patyrė 25,59 Eur (4,59 Eur + 1,80 Eur + 8,50 Eur + 3,22 Eur + 3,46 Eur+ 4,02 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. CPK 96 straipsnio 2 dalis nustato, jog jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl 21,57 Eur iš ieškovo valstybės naudai nepriteisiami.

161Dėl sprendimo vykdymo atgręžimo

16255.

163CPK 760 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo įvykdymo atgręžimas). Pagal CPK 762 straipsnio 1 dalį, jeigu teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine ar kasacine tvarka, savo nutartimi galutinai išsprendžia ginčą dėl teisės arba nutraukia bylą, arba palieka ieškinį nenagrinėtą, jis privalo išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą, išskyrus atvejus, kai pagal byloje esančią medžiagą išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą nagrinėjant bylą apeliacine ar kasacine tvarka nėra galimybės. Tokiu atveju šis klausimas perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui.

16456.

165Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo I. M. ieškinys yra atmestinas visiškai, o pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies, buvo vykdomas, yra pagrindas spręsti dėl sprendimo vykdymo atgręžimo (CPK 760 straipsnio 1 dalis).

16657.

167Teisėjų kolegija nustatė, kad priėmus Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą, ieškovo naudai buvo išduotas 2016 m. kovo 15 d. vykdomasis raštas dėl 3168,48 Eur vidutinio darbo užmokesčio priteisimo iš atsakovės, šią sprendimo dalį vykdant skubiai. Teisėjų kolegija taip pat nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą palikus nepakeistą, ieškovo naudai buvo išduotas 2017 m. vasario 2 d. vykdomasis raštas dėl 16 144,16 Eur darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, 600 Eur advokato išlaidų, 1 030 Eur teisinių paslaugų išlaidų bei darbo užmokesčio po 150,88 Eur už kiekvieną darbo dieną iki teismo sprendimo įsiteisėjimo išieškojimo iš atsakovės. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje nėra pakankamai duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kokią pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį atsakovė yra įvykdžiusi, todėl šioje stadijoje teismas neturi pagrindo spręsti dėl sprendimų vykdymo atgręžimo. Atsakovės atstovės teismo posėdžio metu pateikti mokėjimo duomenys dėl atliktų mokėjimų (5 t., b. l. 40–43) nėra pakankami, kad būtų galima nustatyti, kiek teismo sprendimo yra įvykdyta. Remdamasi padarytomis išvadomis teisėjų kolegija klausimą dėl sprendimo vykdymo atgręžimo perduoda spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 762 straipsnio 1 dalis).

168Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 straipsnio 1 ir 5 dalimi, 96 straipsnio 2 dalimi, 98 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 760 straipsnio 1 dalimi ir 762 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

169Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo J. M., a. k. ( - ) ieškinį atmesti.

170Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jurby Water Tech“, j. a. k. ( - ), 8 128,67 Eur (aštuonis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt aštuonis eurus 67 ct) bylinėjimosi išlaidų.

171Klausimą dėl sprendimo vykdymo atgręžimo perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui.

172Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant M. C.,... 3. vertėjai V. J.,... 4. dalyvaujant ieškovui J. M. (J. M.),... 5. ieškovo atstovams advokatams A. S. ir A. T.,... 6. atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ atstovei advokatei J. J.,... 7. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės... 8. Teisėjų kolegija... 9. I.... 10. Ginčo esmė... 11. 1.... 12. Ieškovas J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, patikslintu ieškiniu... 13. 2.... 14. Atsakovė UAB „Jurby Water Tech“ atsiliepimu į ieškinį prašė teismo... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 3.... 18. Kauno apylinkės teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu patenkino dalį ieškovo... 19. 4.... 20. Teismas nustatė, kad pagal atsakovės darbo tvarkos taisykles, su kuriomis... 21. 5.... 22. Teismas konstatavo, kad atsakovės reikalavimas ieškovui paaiškinti, kodėl... 23. 6.... 24. Teismas pažymėjo, kad tenkinti darbuotojo prašymą ir atleisti jį iš darbo... 25. 7.... 26. Teismo vertinimu, bylos duomenys nepatvirtina, kad atsakovės veiksmais buvo... 27. III.... 28. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 29. 8.... 30. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Jurby Water Tech“, atstovaujama... 31. 1.1.... 32. Teismas išvadą dėl įrodymų nepateikimo padarė neįsigilinęs į visus... 33. 1.2.... 34. Teismas neįvertino, kad atsakovė neturi ir negali turėti jokių objektyvių... 35. 1.3.... 36. Teismas visiškai nesigilino į atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes... 37. 1.4.... 38. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodė atsakovę privalėjus... 39. 1.5.... 40. Teismas netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus, neatsižvelgė į... 41. 1.6.... 42. Teismas neatsižvelgė nei į reikalavimo pasiaiškinti įteikimo aplinkybes,... 43. 1.7.... 44. Teismui išnagrinėjus bylą nedalyvaujant atsakovės atstovui, kai buvo... 45. 1.8.... 46. Skundžiamu sprendimu ieškovui priteista kompensacija už priverstinės... 47. 1.9.... 48. Dalis šiai bylai teisingai išnagrinėti reikšmingų aplinkybių buvo... 49. 9.... 50. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. M., atstovaujamas advokato A.... 51. 2.1.... 52. Atsakovės teiginys, kad ieškovo žmona atstovauja „Ekotek Inžiniring“... 53. 2.2.... 54. Nurodė, kad tai, jog „Ekotek Inžiniring“ yra nurodytas ant etikečių,... 55. 2.3.... 56. Atsakovė nepateikė ir byloje nėra nustatyta komercinės paslapties... 57. 2.4.... 58. Teismas tinkamai parinko, individualizavo ir nustatė kompensacijos dydį už... 59. 2.5.... 60. Atsakovė nenurodė, kokiu konkrečiu darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas... 61. 2.6.... 62. Atsakovės atstovės pateikti kartu su apeliaciniu skundu rašytiniai įrodymai... 63. 2.7.... 64. Netenkintinas atsakovės prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo. Apeliantė... 65. 10.... 66. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 67. 11.... 68. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi panaikino... 69. 12.... 70. Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad teismai, pripažinę ieškovo... 71. Teismas... 72. IV.... 73. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 74. 13.... 75. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 76. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 77. 14.... 78. Teismas nustatė, kad 2014 m. rugsėjo 19 d. ieškovas pagal su atsakove UAB... 79. 15.... 80. Atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ direktorius J. V. 2015 m. spalio 8 d.... 81. 16.... 82. Ieškovas I. M. 2015 m. spalio 9 d. išsiuntė atsakovei pareiškimą „Dėl... 83. 17.... 84. Atsakovės UAB „Jurby Water Tech“ direktorius 2015 m. spalio 9 d. įsakymu... 85. 18.... 86. Minėtame įsakyme nurodyta, kad ieškovui drausminė nuobauda paskirta... 87. 19.... 88. Atsakovė 17–18 pastraipose išanalizuotą direktoriaus įsakymą priėmė... 89. 20.... 90. Ieškovas I. M. kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti neteisėtu jo... 91. Dėl kasacinio teismo išaiškinimų privalomumo... 92. 21.... 93. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 362 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog... 94. 22.... 95. Pirmą kartą nagrinėjant civilinę bylą Kauno apylinkės teismas 2016 m.... 96. 23.... 97. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 98. 24.... 99. Kasacinis teismas pažymėjo, kad civilinėse bylose šiurkštus darbo pareigų... 100. 25.... 101. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad nagrinėjamoje byloje... 102. 26.... 103. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį, kad teismai netyrė ir... 104. 27.... 105. Apeliacinės instancijos teismas ištyrė atsakovės pateiktus įrodymus ir... 106. 28.... 107. Byloje nustatyta, kad ieškovo sutuoktinei O. A. M. priklauso 50 proc. įmonės... 108. 29.... 109. Ieškovas I. M. bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme žodinio... 110. 30.... 111. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo I. M. paaiškinimus,... 112. 31.... 113. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas I. M. vadovavo 2014 m.... 114. 32.... 115. Apeliacinės instancijos teismas ištyrė atsakovės UAB „Jurby Water Tech“... 116. 33.... 117. Teisėjų kolegija įvertina fotonuotraukose esančius duomenis, iš kurių... 118. 34.... 119. Ieškovas I. M. Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi buvo... 120. 35.... 121. Teisėjų kolegijos vertinimu, nutarties 34 pastraipoje nurodytas ieškovo... 122. 36.... 123. Kaip nurodyta ir šios nutarties 23 pastraipoje, Lietuvos Aukščiausiojo... 124. 37.... 125. Teisėjų kolegija, įvertindama byloje pateiktus įrodymus ir spręsdama, ar... 126. 38.... 127. Apeliacinės instancijos teismo šioje byloje įvertinti įrodymai pagal... 128. 39.... 129. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ieškovas I. M. atskleidė atsakovės UAB... 130. 40.... 131. Teisėjų kolegija įvertina, kad ieškovas I. M. buvo įspėtas, kad... 132. 41.... 133. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas... 134. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 135. 42.... 136. CPK 93 straipsnio 1, 5 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 137. 43.... 138. Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos... 139. 44.... 140. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo I. M. ieškinys atmestinas visiškai,... 141. 45.... 142. Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovė UAB „Jurby Water Tech“ patyrė:... 143. 46.... 144. Teisėjų kolegija iš teisinių paslaugų suvestinės nuo 2016 m. kovo 24 d.... 145. 47.... 146. Teisėjų kolegija 46 pastraipoje nurodytų išlaidų dydį vertina pagal... 147. 48.... 148. Teisėjų kolegija iš 2017 m. birželio 8 d. teisinių paslaugų suvestinės... 149. 49.... 150. Teisėjų kolegija šių išlaidų dydį vertina pagal paskutinio mokėjimo... 151. 50.... 152. Teisėjų kolegija iš teisinių paslaugų suvestinės nuo 2018 m. sausio 1 d.... 153. 51.... 154. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės išlaidos už vertimo paslaugas... 155. 52.... 156. Teisėjų kolegija taip pat nustatė, kad atsakovė valstybei sumokėjo 500 Eur... 157. 53.... 158. Iš viso iš ieškovo atsakovės naudai priteistinos 8 128,67 Eur bylinėjimosi... 159. 54.... 160. Nagrinėjant bylą pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose,... 161. Dėl sprendimo vykdymo atgręžimo... 162. 55.... 163. CPK 760 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu panaikinamas jau įvykdytas... 164. 56.... 165. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo I. M. ieškinys yra atmestinas visiškai, o... 166. 57.... 167. Teisėjų kolegija nustatė, kad priėmus Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo... 168. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 169. Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 170. Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei... 171. Klausimą dėl sprendimo vykdymo atgręžimo perduoti spręsti pirmosios... 172. Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....