Byla 2S-1126-577/2019
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų D. S. ir E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės patikslintą ieškinį atsakovams D. S. ir E. S. dėl antstolio Valdo Čegliko 2018 m. birželio 13 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 0116/18/00876 pripažinimo negaliojančiu ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Tekmega“ pareiškus prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Tekmega“ ieškinį atsakovams D. S. ir E. S. dėl antstolio Valdo Čegliko 2018 m. birželio 13 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 0116/18/00876 pripažinimo negaliojančiu. Taikos sutartimi šalys sulygo, kad atsakovai iki 2019 m. kovo 29 d. sumokės ieškovei 15 500 Eur (taikos sutarties 5 punktas). 2019 m. balandžio 8 d. ieškovė pateikė teismui prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal šalių patvirtintą taikos sutartį. Pasak ieškovės, atsakovai neįvykdė taikos sutarties sąlygų.

62.

7Atsakovai prašė atidėti vykdomojo rašto išdavimą iki 2019 m. gegužės 29 d. Nurodė, kad yra sudarę preliminarią paskolos sutartį, kurios terminas atidėtas iki 2019 m. gegužės 27 d., todėl gavę pinigus nurodytu terminu atsiskaitys pagal sudarytą sutartį.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino, išdavė ieškovei BUAB „Tekmega“ vykdomąjį raštą dėl atsakovų D. S. ir E. S. neįvykdytos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties, vykdomajame rašte nurodydamas išieškoti iš atsakovų 15 500 Eur skolą, ieškovei.

114.

12Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi nurodė, jog atsakovai iki prašymo nagrinėjimo dienos turi teisę pateikti įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, tačiau tokių duomenų jie nepateikė. Kadangi atsakovai yra sudarę tik preliminarią paskolos sutartį, teismas minėto dokumento nevertino kaip įrodymo dėl byloje patvirtintos taikos sutarties įvykdymo. Teismas išaiškino, jog teismui tenkintus prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, jie galėtų kreiptis į kreditorių ir sudaryti taikos sutartį vykdymo procese įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai nesilaiko prievolių vykdymo terminų ir byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovai savo įsipareigojimus pagal taikos sutartį ieškovei įvykdė, t. y. sumokėjo taikos sutartyje nurodyto dydžio sumas nustatytais terminais, teismas ieškovės prašymą tenkino ir jai išdavė vykdomąjį raštą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

145.

15Atsakovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartį dėl vykdomojo rašto BUAB „Tekmega“ naudai iš atsakovų D. S. ir E. S. išdavimo, atidedant vykdomojo rašto išdavimą po 2019 m. gegužės 27 d., kai bus gauta paskola taikos sutarčiai įgyvendinti. Nurodė, kad prieš pasirašant taikos sutartį su ieškove atsakovas D. S. susitarė su savo pažįstamu V. R. dėl 15 500 Eur paskolos penkeriems metams. Skolintojas buvo nurodęs, kad paskolą galės suteikti nuo 2019 m. kovo mėn. 29 d., tačiau iki numatyto termino nepavykus atgauti pinigų, jis paskolos terminą atidėjo iki 2019 gegužės 27 d. ir tai įformino paskolos sutartimi. Atsakovas D. S. kaip garantiją taikos sutarties įvykdymui pateikė pasirašytą paskolos sutartį, pagal kurią, skolintojas 15 500 Eur sumokės į BUAB „Tekmega“ sąskaitą, kaip 2019 m. kovo 4 d. taikos sutarties sąlygų įvykdymą. Pažymi, kad atsakovai nevengia sumokėti 15 000 Eur ieškovei; tik dėl paskolos gavimo termino atidėjimo to neatliko iki 2019 m kovo 29 d. Išdavus vykdomąjį raštą ir perdavus jį antstoliams padidės atsakovų skolos dydis, pasunkės ir taip sunki finansinė atsakovų padėtis.

166.

17Ieškovė BUAB „Tekmega“ atsiliepime prašo atmesti atsakovų D. S. ir E. S. atskirąjį skundą; pagal galimybę kuo anksčiau išduoti vykdomąjį raštą. Nurodė, jog atsakovai neginčija BUAB „Tekmega“ teisės gauti vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo, skunde nėra svarių argumentų nutarties apskundimui. Pažymėjo, kad atsakovai neįvykdė savo pažado ir iki 2019 m. gegužės 27 d. nesumokėjo skolos. Pasak ieškovės, akivaizdu, kad skundas pateiktas tik tam, kad dėl procesinių veiksmų vykdomąjį raštą teismas išduotų kuo vėliau.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

197.

20Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Dėl naujų įrodymų priėmimo

218.

22Ieškovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naują įrodymą - 2019 d. gegužės 28 d. išrašą iš bankrutavusios UAB „Tekmega“ sąskaitos banke.

239.

24Pagal CPK 314 straipsnį, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 straipsnis). Taigi, draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas įrodymas (banko sąskaitos išrašas) susijęs su atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytomis aplinkybėmis, jų pateikti pirmosios instancijos teisme nebuvo galimybės, šių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, papildomas dokumentas priimamas ir vertinamas (CPK 314 straipsnis). Dėl atskirojo skundo esmės

2510.

26Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovei išdavė vykdomąjį raštą pagal šalių sudarytos taikos sutarties nuostatas. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybėmis, kurios, apeliantų manymu, sudaro pagrindą tenkinti jų prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo atidėjimo.

2711.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 straipsnis), nurodė, jog taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010, 2008 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2008; kt.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis) ir yra vykdytinas dokumentas (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

2912.

30CPK 646 straipsnio 3 dalis numato, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką, nekeisdamas šalių susitarimo esmės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal teisinį reglamentavimą vykdomojo rašto išdavimo procese teismas neturi teisės keisti teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygų. Teismo gali būti keičiama tik šių sąlygų, nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, vykdymo tvarka (CPK 284 straipsnio 1 dalis, 646 straipsnio 3 dalis). Teismas, vadovaudamasis sprendimo (nutarties) vykdymo tvarkos pakeitimo instituto nuostatomis, gali spręsti tik dėl procesinių tokio sprendimo (nutarties) vykdymo klausimų, pavyzdžiui, skolos, kitų taikos sutartį mokėtinų sumų išdėstymo, mokėjimo atidėjimo, o materialinių teisinių santykių aspektas negalėtų būti liečiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-528-706/2015).

3113.

32CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo vykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant klausimą aktualūs ir CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises. <...> (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016).

3314. Nagrinėjamoje byloje atsakovų pareikštą prašymą atidėti vykdomojo rašto išdavimą taip pat galima laikyti prašymu dėl mokėjimo atidėjimo. Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas tenkinti tokį atsakovų prašymą, visų pirma, reikšminga tai, kad pasirašydami taikos sutartį, atsakovai patys įsipareigojo atsiskaityti su ieškove iki taikos sutartyje nustatyto termino. Be to, atsakovai faktiniais duomenimis nepagrindė, kad negali atsiskaityti su ieškove dėl išskirtinių, objektyvių ir nuo jų pačių nepriklausančių priežasčių. Prašyme ir atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės apie ankstesnį susitarimą dėl paskolos, jos suteikimo terminų, skolintojui iškilusius trukdžius gauti pinigines lėšas, ne tik kad neįrodytos, tačiau ir negarantuoja, kad atsakovų įsipareigojimai iki prašyme nurodyto termino bus įvykdyti. Ieškovė su atsiliepimu pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad 2019 m. gegužės 28 d., t. y. kai paskola atsakovams pagal jų nurodomą paskolos sutartį jau turėjo būti pervesta, taikos sutarties sąlygų atsakovai neįvykdė. Terminas, iki kada atsakovai prašė atidėti vykdomojo rašto išdavimą jau yra suėjęs, tačiau duomenų apie taikos sutarties įvykdymą nepateikta ir iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme.

3415.

35Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino reikšmingas prašymo nagrinėjimui aplinkybes, t. y. tai, kad atsakovai savo įsipareigojimų pagal taikos sutarties sąlygas ieškovei neįvykdė, ir pagrįstai tenkino ieškovės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

3616.

37Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantai nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

39Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtino... 6. 2.... 7. Atsakovai prašė atidėti vykdomojo rašto išdavimą iki 2019 m. gegužės 29... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi ieškovės... 11. 4.... 12. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. 5.... 15. Atsakovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 16. 6.... 17. Ieškovė BUAB „Tekmega“ atsiliepime prašo atmesti atsakovų D. S. ir E.... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 7.... 20. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 21. 8.... 22. Ieškovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naują įrodymą... 23. 9.... 24. Pagal CPK 314 straipsnį, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 25. 10.... 26. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 27. 11.... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK... 29. 12.... 30. CPK 646 straipsnio 3 dalis numato, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos... 31. 13.... 32. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 33. 14. Nagrinėjamoje byloje atsakovų pareikštą prašymą atidėti vykdomojo... 34. 15.... 35. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 36. 16.... 37. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 39. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartį palikti...