Byla e2-495-676/2019
Dėl nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovei V. B. ir jos atstovei advokatei V. G., atsakovo Sodininkų bendrijos "Gulbė" atstovui advokatui Raimondui Simonavičiui, S. M., tretiesiems asmenims E. D., F. M., I. J., I. S., I. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovui Sodininkų bendrija „Gulbė“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, R. G., E. M., A. M., A. O. P., A. J., I. J., E. J., A. Č., D. Ž., A. M., S. M., D. V., I. P., P. P., K. B., A. G., J. B., V. V., V. S., I. N., A. N., S. K., J. S., E. B., L. G., B. D. G., S. G., J. M., S. S., E. S., A. T., R. T., I. M., L. I., A. Š., M. P., A. M. A., A. R., E. Š., R. R., K. F. Š., A. P., A. Š., D. A., D. A., M. M., G. P., Janina A. U., A. J., L. B., S. B., F. M., J. Z., D. K., R. Ž., L. P., G. P., O. K., G. K., V. A., G. M., J. Ž., D. Ž., R. M., L. M., V. R., A. R., S. V., P. U., A. B., G. K., E. G., A. S., S. D., A. D., P. P., R. O., G. M., K. R., G. J., D. M., R. Š., A. L., R. C., D. C., M. B., I. R., A. J., V. K., M. U., K. U., G. O., V. B., V. B., S. R., G. R., V. D., S. J., A. G., D. M., J. L. M., L. M., I. O. O., V. O., V. O., A. B., I. L., A. Š., J. M., V. J., R. J., V. B., A. Ž., N. L., P. B., I. S., E. D., A. D., R. K., A. K., G. M., G. D., J. L., J. S., D. B., T. K., Z. B., K. G., R. G., O. T., A. P., N. G., R. P., R. O.-U., S. U., E. O., A. M. O., G. K., V. V., V. V., J. V., S. T., R. P., Ž. G., E. E. K., A. G., S. B., D. B., E. P., A. P., N. L., Z. V., K. Š., J. B., G. B., R. J., L. S., A. Č., I. Č., O. K., I. I., V. I., R. V., N. D., G. K., R. D., A. Š., M. Š., R. P., L. D., N. D., I. G., E. L., V. K., D. B., V. M., V. M., D. G., J. G., J. B., J. B., L. D., S. D., V. K., V. F., B. S., N. U., D. U., R. L., M. E. S., S. V., D. S., S. S., B. E., S. N., L. B., Ž. G., D. P., N. A., A. S., T. R., V. R., D. B., R. U., R. P. G., V. D., R. M., I. J., V. K., I. M., E. J., R. B., E. I. S., D. M., A. B., L. J., J. M., I. V., A. G., J. Ž., B. Š., E. K., Ž. K., A. K., E. D., S. G., R. K., A. N., A. P., J. M., R. S., S. M., A. Š., J. Š., M. S., Ž. D., A. V., A. Z., I. S., R. S., I. S., R. S., V. D. M., Ž. R., G. R., R. A., G. E. I., J. V., J. B., J. Ž., O. K., E. G., I. S., D. Č., A. B., A. D., M. Ž., G. M., P. B., P. V., L. B., A. B., R. V., S. V., A. V., J. G., P. K., V. B., R. V., V. S., A. V., T. K., E. S., S. V., A. K., N. B., K. B., I. D., A. M., G. J. A., V. R., E. P., A. S., D. Ž., M. L., R. L., Z. D., D. L., L. N., R. E. D., R. M., R. P., R. P., E. O., A. M. O., D. G.,L. B., E. M., J. T.-V., R. G., A. D., J. A. U., Ž. G., J. K., L. V., S. J., D. Ž., R. V., dėl nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais Sodininkų bendrijos „Gulbė“ (toliau – Bendrija) narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. birželio 16 d., priimtus nutarimus: Nr. 14 - dėl žemės sklypų paskyrimo visuomeniniams poreikiams, Nr. 16 - dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemės; taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018 m. gegužės 26 d. buvo šaukiamas eilinis Bendrijos narių susirinkimas, tačiau jis pripažintas neįvykusiu, kadangi dalyvavo 62 Bendrijos nariai iš 200 narių, t.y. nesusidarė kvorumas. 2018 m. birželio 16 d. 10.00 val. buvo šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 77 Bendrijos nariai iš 200 narių; susirinkime buvo svarstomi klausimai : 1.) Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas. 2.) Darbotvarkės tvirtinimas. 3.) Revizijos komisijos ataskaita už 2017 m.. 4.) Mokesčiai už Alyvų g. asfaltavimą. 5.) Dėl pageidaujamų Alyvų g. kalnelių. 6.) Pasidalinimas informacija apie laimėtą paramos projektą. Tikslas - vidinių kelių gerinimas. 7.) Vidinių kelių remontavimas. Reikalavimai gyventojams, vykdant kasimo darbus. 8.) Informacija apie išsiųstus pranešimus dėl vidinių kelių apauginimo gyvatvorėmis, nelegalių įvažiavimų į sklypus ir pan. 9.) Alyvų gatvės krūmų kirtimas, apsodinimas pušimis. 10.) Naujas narystės mokestis, susijęs su talkų naikinimu. 11.) Įstojimo į bendriją mokesčio mažinimas. 12.) Bendrijos įstatų keitimas - registracijos adresas ir kt. 13.) Infrastruktūros priežiūros mokesčio įvedimas ne nariams. 14.) Žemės sklypų paskyrimas visuomeniniams poreikiams. 15.) Buitinių atliekų bendrasis konteineris, pastatymo vieta. 16.) Dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemes. 17.) Pirmininko atlyginimo dydžio nustatymas. 18.) Naujų narių priėmimas. 19.) Kiti klausimai. Vykdant 2018 m. birželio 16 d. pakartotinį susirinkimą buvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios sodininkų bendrijos susirinkimų organizavimo ir nutarimų priėmimo ir protokolo pildymo tvarką, pažeisti ieškovės teisės ir interesai. Į susirinkimą Bendrijos nariai turėjo būti kviečiami raštu, nes darbotvarkėje numatomas įstatų keitimo klausimas; skelbimuose turėjo būti nurodyta tiksli susirinkimo organizavimo vieta, data ir pateikta darbotvarkė. Šie pažeidimai sudarė sąlygas susirinkimą organizavusiam susirinkimo pirmininkui S. M. pravesti susirinkimą, susirinkus mažesniam skaičiui narių, nei galėjo susirinkti, jei būtų kviečiami, informuojant raštu. Be to, Bendrijos nariai į susirinkimą buvo kviečiami skelbimų lentoje Bendrijoje, tinklalapyje www.sbgulbe.lt facebook paskyroje „SB Gulbė“, tačiau visuose šiuose skelbimuose buvo nurodyta susirinkimo vieta - Lėlių k., Klaipėdos r. Bendrijos nariams nebuvo sudaryta galimybė balsuoti iš anksto raštu, todėl susirinkimo dalyvių sąraše nėra įvardijama, kas iš narių balsavo raštu - šis pažeidimas sudarė galimybę pravesti susirinkimą balsuojant mažesniam skaičiui narių, nes nariai, kurie susirinkimo dieną 2018-06-16 buvo užsiėmę ir negalėjo dalyvauti susirinkime, neteko galimybės savo nuomonę pareikšti iš anksto raštu. Surašant protokolą buvo padaryti pažeidimai : neteisingai nurodyta protokolo data, t.y. protokole nurodyta data - 2018 m. birželio 22 d., tačiau susirinkimas vyko 2018 m. birželio 16 d.; nenurodyta tiksli susirinkimo vieta, t.y. protokole nurodyta susirinkimo vieta: Lėlių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., tačiau tai abstrakti vieta; nenurodytas susirinkimo laikas, t.y. protokole nurodyta susirinkimo pradžia - 10.00 val., tačiau nenurodyta susirinkimo pabaiga. Susirinkimas vyko keturias valandas, todėl protokole turėjo būti nurodyta susirinkimo pabaiga - 14.00 val.; nėra protokolo priedų - susirinkime dalyvavusių bendrijos narių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą; dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu. Susirinkimo protokolas buvo parengtas per 5 dienas ir su užrašu „projektas“ ir paviešintas tinklalapyje http://www.sbgulbe.lt, paviešinant protokolo projektą, priedas - susirinkime dalyvavusių narių sąrašas nebuvo pateiktas. Su šiuo projektu susipažinti galėjo visi nariai ir buvo suteikta galimybė pareikšti pastaboms. Ieškovė pastabas dėl protokolo reiškė, tačiau į jas nebuvo atsižvelgta. Protokolo projekte nurodytas protokolo priedas Nr. 1 - susirinkime dalyvavusių bendrijos narių sąrašas, tačiau kitų priedų - įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą; dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu, nėra; nenurodytas protokolo numeris; svarstant 16 klausimą, neteisingai įrašyta informacija dėl A. Ž. protesto, nes susirinkimo metu, svarstant minėtą klausimą, A. Ž. siūlė nutraukti susirinkimą ir nebesvarstyti tolimesnių klausimų, kadangi iš susirinkimo buvo pasitraukę daug narių, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta, tik į protokolą įrašyta „A. Ž. paprašė į protokolą įrašyti jo protestą dėl šio klausimo“. Teisingas susirinkimo pravedimas būtų buvęs tuomet, jei svarstant kiekvieną klausimą būtų skaičiuojami ir „už“, ir „prieš“ narių balsai. Ieškovė nuo 2015-05-20 yra 108 sklypo savininkė; perkant sklypą, savininkai jai perdavė naudotis šalia sklypo esančiu 3 arų dydžio valstybiniu žemės sklypu, kurį ji iki šiol prižiūri - pjauna žolę, prižiūri jame esančius augalus, medžius ir krūmus. Šių metų pradžioje ieškovė NŽT Klaipėdos rajono skyriui pateikė prašymą išsipirkti šį 3 arų valstybinį žemės sklypą, tačiau neleido, nes šį sklypą įsigyti pageidauja Bendrija. Susirinkime buvo iškreipti svarstomo 14 klausimo rezultatai, nes ieškovė matė, jog balsuojant klausimą „Ar 3-4 arų teritoriją prie 108 sklypo šalia Alyvų gatvės paskirti stambiagabaričio konteinerio stovėjimui“, visi susirinkime dalyvavę nariai nepritarė, išskyrus jog 5 nariai susilaikė, tačiau susirinkimo protokole užfiksuota taip, kad didžioji dauguma pritarė šiam klausimui - sklypą paskirti stambiagabaričio konteinerio stovėjimui; neteisėtai nusprendus dėl 14 klausimo jo balsavimo rezultatai buvo iškreipti priešingai, nei daugumos Bendrijos narių tikroji valia. Taip įvyko matomai todėl, kad pirmininkas S. M. turi asmeninių tikslų - Bendrijai įsigyti valstybinės žemės sklypą šalia ieškovės sklypo ir ten pastatyti šiukšlių stambiagabaritinį konteinerį. Darbotvarkėje buvo numatytas klausimas „Dėl prašymų išsipirkti sodų bendrijos žemės“, tačiau dėl šis klausimas nebuvo nes jau sklypo klausimas išspręstas 14 klausimu.

5Teismo posėdžio metu ieškovė V. B. ir jos atstovė advokatė V. G. papildomai paaiškino, kad ieškovė nuo 2015 metų yra Bendrijos narė. Įsigijus žemės sklypą prižiūrėjo žemės plotą; 2018 m. balandžio mėnesį pateikė prašymą NŽT Klaipėdos rajono skyriui dėl valstybinės žemės sklypo išsipirkimo ir prisijungimo, informavo bendrijos pirmininką, kuris nurodė, jog šita dalis priklauso Bendrijai; tada ieškovė teikė prašymą Bendrijai dėl 3 arų sklypo išsipirkimo. Vyko Bendrijos susirinkimas, į kurio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl šio žemės sklypo išsipirkimo, šis klausimas buvo nukeltas į susirinkimo pabaigą, bet nebuvo sprendžiamas. Susirinkimo sprendimai neteisėti, nes nebuvo pateikta sąmata kiek kainuos stambiagabaričių konteinerių stovėjimų aikštelių įrengimai; 14 klausimu buvo neteisingai suskaičiuoti balsai, žmonės išsiskirstė ir susirinkimo nariai prašė nutraukti susirinkimą ir į tai nebuvo atsižvelgta; vizualiai nebebuvo apie pusės narių, tačiau tiksliai pasakyti kiek tuo metu dalyvavo negali, taip pat negali įvardinti ko konkrečiai iš susirinkimo narių tuo metu nebebuvo. Susirinkimas nusprendė šį žemės sklypą paskirti visuomeniniams poreikiams. Pažeista susirinkimo sušaukimo tvarka - į susirinkimą Bendrijos nariai turėjo būti kviečiami raštu, nes darbotvarkėje numatomas įstatų keitimo klausimas bei skelbimuose turėjo būti nurodyta tiksli susirinkimo organizavimo vieta, data ir pateikta darbotvarkė, nebuvo organizuojamas balsavimas raštu. 2018-05-26 susirinkimas pasibaigė tuo, kad pranešė, kad po mėnesio bus kitas susirinkimas, darbotvarkė liko ta pati. Iš darbotvarkės 14 ir 16 punktų suprato, apie kokius žemės sklypus bus sprendžiama, t.y. sklypo dalį prie ieškovės sklypo Nr. 108 ir dėl kito sklypo skyrimo vaikų žaidimo aikštelei. Protokole nenurodytas susirinkimo pabaiga, susirinkimas vyko keturias valandas, todėl protokole turėjo būti nurodyta susirinkimo pabaiga - 14.00 val., nenurodytas protokolo numeris, svarstant 16 klausimą, neteisingai įrašyta informacija dėl sodininkų bendrijos nario A. Ž. protesto, svarstant minėtą klausimą – A. Ž. siūlė nutraukti susirinkimą ir nebesvarstyti tolimesnių klausimų, kadangi iš susirinkimo buvo pasitraukę daug narių, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta, tik į protokolą įrašyta „A. Ž. paprašė į protokolą įrašyti jo protestą dėl šio klausimo“. Bendrija pagal seną generalinį planą turi kelis laisvus sklypus šiukšlių surinkimo vietoms – apie tai informacija susirinkimo metu buvo pateikta, tačiau buvo sprendžiama tik dėl žemės sklypo prie sklypo Nr. 108 paskyrimo. Klausimai buvo sprendžiami klausiant pirma „prieš“ – tokia balsavimo tvarka buvo nustatyta susirinkimo pradžioje, ar dėl tokios balsavimo tvarkos buvo balsuojama, ieškovė nepamena; taip pat tiksliai balsai skaičiuojami nebuvo. Ieškovė apie pirmą susirinkimą skelbimų lentoje perskaitė skelbimą, o apie antrą susirinkimą informacijos nematė. Visų juridinių asmenų dokumentai turi būti registruojami ir tai yra numatyta Vyriausiojo archyvaro 2011-12-10 įsakyme V-152 dėl „Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 6 dalyje. Bylos nagrinėjimo metu pateikti 39 Bendrijos narių paaiškinimai apie vykusį susirinkimą, tačiau ieškovė negali pasakyti ar jie dalyvavo iki susirinkimo pabaigos ir kaip šie asmenys balsavo.

6Atsakovas Sodininkų bendrija "Gulbė" atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka bei prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad apie šaukiamą Bendrijos narių susirinkimą privalu informuoti Bendrijos narius ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbiant skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, jei yra galimybių, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir Bendrijos narius informuojant elektroninių ryšių priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti ir bendrijos įstatų pakeitimas, apie tokį šaukiamą susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba viename iš pagrindinių LR dienraščių, arba savivaldybės interneto svetainėje ar viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas, todėl skelbimas skelbimų lentoje buvo patalpintas 2018-05-12d., o kadangi susirinkimo darbotvarkėje buvo numatytas bendrijos įstatų pakeitimas, tai informacija apie tai 2018-05-12d. buvo paskelbta ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje, o kai kurie Bendrijos nariai papildomai buvo kviečiami ir SMS žinutėmis ar el. paštu., kurie yra davę sutikimą, naudoti jų asmens duomenis. Skelbimuose buvo nurodyta tiksli susirinkimo vieta. Dėl išankstinio balsavimo niekas nesikreipė, todėl nebalsavo. Kadangi susirinkimas vyko 2018-06-16, susirinkimo protokolas buvo surašytas 2018-06-29 nepažeidžiant įstatyme nustatytų terminų. Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkime dalyvavusių bendrijos narių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu. Susirinkimo protokolo privalomus rekvizitus nustato CK 2.90 straipsnio 2 dalis, kurioje privalo būti šie rekvizitai: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Reikalavimų apie susirinkimo pabaigą, protokolo numerį ir kitus rekvizitus surašant protokolą, įstatymas nenurodo. A. Ž. protestas protokole yra užfiksuotas, o prie protokolo yra pažymėti ir pridėti visi reikalingi priedai kaip ir numatyta. Ieškovė nurodo, kad 2018 m. birželio 16 d. vykusio susirinkimo pradžioje, pirmininkas S. M. nariams pasiūlė pirmiausia balsuoti „prieš“, ieškovė mano, kad svarstant kiekvieną klausimą turėjo būti skaičiuojami „už“, ir „prieš“ narių balsai. LR sodininkų bendrijų įstatymo 16 str., 13 str. nurodyta, kad balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras; CK 2.93 straipsnyje yra nurodyta, kad juridinių asmenų kolegialių organų sprendimai priimami balsuojant; įstatymai nekonkretizuoja balsavimo procedūros atlikimo, todėl bet koks pasirinktas balsavimo būdas yra tinkamas sprendimo priėmimui. Jeigu ir būtų pripažinta, kad Bendrijos visuotinio susirinkimo protokolas galimai ir turi formalių procedūrinių pažeidimų, tačiau tai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamus nutarimus. Susirinkime 14 klausimu Bendrijos nariai sprendė klausimą „Žemės sklypų paskyrimas visuomeniniams poreikiams“ ko pasėkoje buvo priimti sprendimai: „Teritoriją apie 5arus prie 64 sklypo paskirti žaliajai erdvei ir vaikų žaidimų aikštelei“, o „Teritoriją 3-4 arus prie 108 sklypo šalia Alyvų gatvės paskirti stambiagabaričio konteinerio stovėjimui“. Mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų tinkamas valdymas, priežiūra ir naudojimas yra ne tik privatus sodo sklypų savininkų, bet ir viešasis interesas, todėl tokie santykiai turi būti reguliuojami efektyviais būdais, užtikrinančiais maksimalų įmanomą visų teisėtų interesų (tiek skirtingų privačių, tiek privataus ir viešojo interesų) suderinimą. Sodininkas, tapdamas bendrijos nariu, sutinka paklusti teisėtiems daugumos sprendimams. Bendrijos narių susirinkimas turėjo teisę spręsti klausimą dėl valstybinės žemės sklypų įsigijimo ar nuomos bendrijos nuosavybei, skiriant ją visuomenės (sodininkų) poreikių tenkinimui. Mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų tinkamas valdymas, priežiūra ir naudojimas yra ne tik privatus sodo sklypų savininkų, bet ir viešasis interesas, todėl tokie santykiai turi būti reguliuojami efektyviais būdais, užtikrinančiais maksimalų įmanomą visų teisėtų interesų (tiek skirtingų privačių, tiek privataus ir viešojo interesų) suderinimą.

7Atsakovo atstovai S. M. ir advokatas Raimondas Simonavičius papildomai paaiškino, kad susirinkimo darbotvarkė buvo paskelbta 2018-05-12 skelbimų lentoje bei Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje; protokolo data yra jo surašymo data; susirinkime dalyvavo 77 nariai. Pirma susirinkime buvo balsuojam „prieš“, po to susilaikė, o likusieji pritarė, taip buvo pasiūlyta balsuoti susirinkimo pradžioje, niekas tam neprieštaravo, dalyvavę susirinkime taip nusprendė ir taip buvo skaičiuojami balsai; susirinkimo metu dėl tokios balsavimo tvarkos niekas neprieštaravo. Niekas nesekė, ar kas išėjo iš susirinkimo į tualetą ar kitur, tačiau susirinkime dalyvavo ir balsavo visi užsiregistravę Bendrijos nariai. Prieš susirinkimą valdyba sužinojusi, kad ieškovė nori įsigyti sklypą prie 108 sklypo, lankėsi ieškovės sklype ir todėl buvo teikiamas klausimas Bendrijos susirinkimui spręsti; valdybai formuojant klausimus susirinkimui, buvo išeinama iš to, kad stambiagabaričio konteinerio statymo vietos suradimas Bendrijos teritorijoje yra viešasis bendrijos narių interesas, todėl šis klausimas susirinkimo darbotvarkėje buvo įrašytas 14 punktu, o tik išsprendus nurodytą klausimą turėjo būti sprendžiamas klausimas 16 punktu. Iki šiol stambiagabaritinis konteineris buvo laikomas prie pagrindinio seniūnijos kelio šalia Bendrijos teritorijos, kėlė pavojų neapšviestu metu eismui eismo dalyviams, taip pat kelias išasfaltuotas ir šio stambiagabaričio konteinerio statymas gadina dangą, be to šis žemės plotas Bendrijai nepriklauso, reikėjo surasti vietą Bendrijos teritorijoje, to prašė ir Bendrijos nariai. Siūlymą nurodytoje vietoje prie sklypo Nr. 108 statyti konteinerį lėmė ir tai, kad pagal Bendrijos teritorijos generalinį planą šis 3-4 arų sklypas prie sklypo Nr. 108 jau seniai generaliniu sodo planu buvo suplanuotas ir priskirtas šiai paskirčiai, tačiau iki šiol vis dar nebuvo naudojamas šiam tikslui; šis vietos parinkimas taip pat lėmė ir tai, kad ši vieta būtų prie pagrindinio Bendrijos kelio, nebūtų šalia elektros laidų, komunikacijų, kad būtų saugu. Už 16 punktą nebuvo balsuojama, nes klausimas jau buvo išspręstas 14 punkto svarstymu. Dėl 14 klausimo iki susirinkimų pradžios niekas informacijos neprašė papildomos pateikti, niekas nesiekė susipažinti papildomai su paruošta susirinkimui medžiaga dėl šio sklypo, niekas neprašė keisti ar koreguoti darbotvarkės 14 ar kitų klausimų, susirinkimo metu taip pat niekas iš dalyvavusių susirinkime nereiškė jokių papildomų klausimų ar prašymų, duomenys bei informacija buvo pateikti. A. Ž. dėl 16 klausimo susirinkimo metu teikė protestą, tačiau neaišku dėl ko tas protestas, tačiau į protokolą jo reikalavimu įrašė. Šie žemės sklypai buvo paskirti visuomeniniams poreikiams, taip nutarė susirinkimo metu. Dėl balsavimo tvarkos prieštaravimų nebuvo. Bendrija gina visuomeninius interesus. Šiame susirinkime buvo svarstomi tik žemės sklypų visuomeniniams poreikiams paskyrimo būtinumas – reikalinga, būtina Bendrijai vieta Bendrijos teritorijoje nurodytiems tikslams ar ne, o nusprendus teigiamai bus jau kito susirinkimo klausimai dėl įrengimo, sutvarkymo ir kitų klausimų sprendimas jeigu tai bus reikalinga.

8Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsiliepimo į ieškinį bei į patikslintą ieškinį byloje neteikė, teismo procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai.

9Tretysis asmuo A. Ž. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad nuo 1999 metų yra Bendrijos narys. Nepalaiko nei vienos iš šalių, tik nori, kad būtų teisingumas. Daug metų buvo valdybos narys, teko eiti pirmininko pareigas. Susirinkimo organizavimo tvarka nebuvo pažeista, viskas buvo aišku ir suprantama, buvo žinoma susirinkimo laikas, vieta. Susirinkimo dienotvarkė buvo ypatingai ilga, švietė saulė, todėl dauguma žmonių išvargino, todėl ne visi sulaukė susirinkimo pabaigos. Susirinkimo pradžioje buvo pasiūlyta balsavimo tvarka priimant sprendimus iš pradžių balsuoti „prieš“, „susilaikė“ ir taip nustatyti matematiniu būdu balsavusių „už“ skaičių, dalyvavusieji Bendrijos nariai tam pritarė, tam prieštaraujančių nebuvo. Kai kurie dienotvarkės klausimai buvo balsuojami po kelis kartus, nes buvo neteisingai suformuluojami balsavimo klausimai; po balsavimo buvo garsiai paskelbiami balsavimo rezultatai. Dėl savo protesto – jis turėjo atsirasti ties 14 klausimu bei tas įrašas neatspindi jokios esmės, išsprendus 14 klausimą pakėlė ranką ir paprašė, kad būtų perskaičiuojami balsai, nes jo pastebėjimu pusės dalyvių jau nebebuvo, tačiau kiek tuo metu buvo likę susirinkime narių negali pasakyti; jis priėjo prie sekretorės ir paprašė jo protestą įrašyti. Dėl tokio protokolo turinio šioje dalyje jis vėliau niekur nesikreipė, prieštaravimų neteikė, tai jis padarys sekantį kartą, kai matys, jog ginčas gali atsirasti teisme. Susirinkimai vykdavo įvairiose vietose. Balsų skaičiavimo komisija nebuvo išrinkta. Pasibaigus susirinkimui išėjo iš jo vietos. Balsavo „prieš“ 14 klausimu. Dėl vaikų žaidimų aikštelės iš esmės ginčo nebuvo.

10Tretysis asmuo R. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad susirinkime balsavo jo sutuoktinė, kuri yra Bendrijos narė. Apie 14 klausimą nebuvo paaiškinta, kokiame sklype norima statyti konteinerį. Žmonės iškėlė klausimą kodėl negali pastatyti konteinerio senojoje vietoje, kurioje jis ir stovėjo visą gyvenimą, niekam ten netrukdė. Skelbimų lentoje matė skelbimą apie susirinkimą. Nieko apie susirinkimą nežinojo, sužinojo tik iš pokalbio Bendrijoje, kur vyks susirinkimas. Susirinkimo metu balsavimas vyko objektyviai. Pradžioje susirinkimo buvo sprendžiami paprasti klausimai. Nuo 8 klausimo prasidėjo sąmyšis, iš karto atsirado interesų konfliktas. Dauguma buvo prieš, kad 108 sklype būtų pastatytas konteineris. Tuo pačiu klausimu buvo balsuojama ne vieną kartą. A. Ž. protestą pareiškė po 14 klausimo, kad nebėra daug žmonių. 16 punktas buvo nenagrinėtas, nes jau klausimas buvo išspręstas. Jis išėjo nepasibaigus susirinkimui. Susirinkime buvo žmonių daugiau nei 77, nes nemažai buvo ir stebėtojų, tačiau balsuojančių buvo apie 30-40 žmonių. Nei vieno asmens nebuvo, kuris sutiktų, kad konteineris būtų prie 108 sklypo. Dėl vaikų žaidimų aikštelės iš esmės ginčo nebuvo.

11Tretysis asmuo K. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad ji yra Bendrijos narė nuo 2016 metų, jos sklypas Nr. 123. Susirinkimas vyko ilgai, apie susirinkimą sužinojo iš bendrijos tinklapio, taip pat buvo skelbimas Bendrijos skelbimų lentoje. Dėl susirinkimo organizavimo pretenzijų neturi. Susirinkime buvo beprotiškai daug žmonių, nes praktiškai visi nariai atėjo su antrosiomis pusėmis, nesimatė kuris narys ir kuris ne. Balsavimas yra neteisingas, nes visų žmonių gale susirinkimo nebuvo. Prieš susirinkimą buvo pasiūlyta balsavimo tvarka nustatyti pirma balsuoti „prieš“, susirinkusieji Bendrijos nariai tam neprieštaravo. Visa informacija nebuvo suteikta apie 14 klausimą, tačiau prieš susirinkimą papildomai dėl informacijos nesikreipė, nebuvo poreikio susipažinti papildomai su darbotvarke. Protestas išreikštas po 14 klausimo, 16 klausimo nesprendė. Valdybos nariai skaičiavo balsus, balsų skaičiavimo komisija nebuvo išrinkta, balsavimo rezultatai garsiai nebuvo skelbiami. Čia ne vienintelė vieta, kur vykdavo susirinkimai. Ji balsavo „prieš“ ir dėl žaidimo aikštelės įrengimo ir dėl konteinerio pastatymo, nes ji yra suinteresuota, kad konteineris nebūtų statomas šioje vietoje, nes jos sklypas yra šalia ieškovės sklypo. Konteineris būdavo statomas neutralioje teritorijoje, ties Upelio gatve, netrukdydavo eismui ir būdavo toliau nuo gyvenamųjų namų.

12Tretysis asmuo A. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad susirinkime vienas iš klausimų buvo dėl įstatų keitimo, tai turėjo būti informacija paskelbta „Lietuvos rytas“ dienraštyje. Nariai tik žinojo apie trumpas santraukas kas išdėstyta darbotvarkėje. Buvo priimami vienašališki sprendimai. Stambiagabaritinis konteineris nemokamai buvo gaunamas per metus du kartus. Nežino, kodėl atsirado poreikis dėl vietos pakeitimo. A. Ž. esant mažesniam narių skaičiui pareiškė protestą, tačiau jo neišgirdo, tada jis nuėjo prie staliuko ir išreiškė pakartotinai, kad įrašytų jo protestą. 16 klausimo svarstymo nebuvo, 14 klausimo nagrinėjimo metu buvo daug emocijų.

13Tretysis asmuo E. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad ji yra bendrijos narė nuo 2017 metų pabaigos. SMS žinute gavo informaciją apie susirinkimą. Nebuvo aiški dienotvarkės informacija, laukė susirinkimo, kad išsiaiškinti situaciją. Pirmininkas susirinkimo pradžioje pasiūlė balsuoti „prieš“, prieštaravimų nebuvo ir įrašė į protokolą ir taip skaičiavo. Ji išbuvo iki susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu išaiškėjo, kurie sklypai turėtų būti paskirti visuomeniniams poreikiams. Vienas dėl žaidimo aikštelės, o kitas dėl stambiagabaričio konteinerio įrengimo. Buvo pateiktas planas, tačiau nepateiktos sąmatos; dėl 16 klausimo sprendimo balsavimo nebuvo. A. Ž. ties 14 klausimu pareiškė protestą dėl narių susirinkimo metu sumažėjimo, kiek buvo Bendrijos narių iš dalyvaujančių tuo metu ji negali pasakyti, neskaičiavo. Ji balsavo „prieš“ 14 punktą.

14Tretysis asmuo E. D. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Jis yra valdybos narys nuo 2018-02-01. Laikinai eina pirmininko pareigas. Nedalyvavo susirinkime, kai vyko balsavimas. Dėl teismo procesinių dokumentų įteikimo bendrijos nariams, viskas buvo pakabinta skelbimų lentoje. Ruošiant valdyboje klausimą susirinkimui dėl 14 punkto, buvo įvertinta, kad tam tikslui galima buvo pagal planą svarstyti dėl 3 sklypų, stambiagabaričio konteinerio statymui buvo pasirinktas sklypas prie sklypo Nr. 108, o kiti netiko, nes vienas yra prie upelio, o kitas prie transformatorinės ir laidų.

15Tretysis asmuo F. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad susirinkimas buvo organizuotas tinkamai, buvo numatyta vieta, buvo numatyta svarstyti 19 klausimų, apie tai jis žinojo iš skelbimo ir papildomai gavo žinutę į telefoną, žinojo pilnai apie susirinkimo vietą ir laiką; susirinkime dalyvavo iki susirinkimo pabaigos. Taip pat gaudavo žinutes į telefonus, kokiu laikotarpiu stovės konteineris. Nežino, kurioje vietoje yra 108 sklypas. Visi dalyvavę Bendrijos nariai susirinkimo metu buvo iki susirinkimo pabaigos. Ginčų nevyko sprendžiant 14 klausimą, nes visiems buvo aišku, kad stambiagabaritinis konteineris Bendrijai reikalingas, todėl buvo svarstoma tik klausimas dėl siūlomos vietos prie sklypo Nr. 108. Susirinkimo metu tarp dalyvavusių buvo visokių paniurnėjimų, tačiau A. Ž. nereiškė garsiai protesto dėl įrašymo į protokolą. Nepamena dėl balsavimo komisijos, tačiau pamena, jog balsai buvo skaičiuojami. Apie aikštelės įrengimo kainą niekas neinformavo. Pateiktu 14 klausimu balsavo „už“.

16Tretysis asmuo I. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad stambiagabaritinis konteineris negali stovėti ant pagrindinio kelio prie Bendrijos ne jos teritorijoje, nors prieš tai Bendrijos narių susirinkimo sprendimu ir buvo nuspręsta taip daryti ir konteineris buvo statomas per Bendrijos teritorijos vidurį. Kadangi 2018 m. buvo išasfaltuotas pagrindinis kelias prie Bendrijos teritorijos ir ten nebebuvo galima statyti šio konteinerio, įvertinus planą bei galimybes skirti numatytus kitus plotus šio konteinerio statymui Valdybos buvo pasiūlyta susirinkimui spręsti dėl sklypo prie Nr. 108 skyrimo visuomeniniams poreikiams, o susirinkime visų Bendrijos narių nutarimu pasirinkta ši vieta. Susirinkime buvo iki galo. Visi susirinkime dalyvavę Bendrijos nariai išbuvo susirinkime iki galo. Komisija balsų skaičiavimo nebuvo renkama. Susirinkime dalyvavę Bendrijos nariai buvo registruojami. Pasibaigus susirinkimui buvę Bendrijos nariai nebuvo skaičiuojami. Susirinkimo metu buvo skaičiuojami balsai. Susirinkime buvo sprendžiamas klausimas ar iš vis reikalingas konteineris, o tada ar reikia tos vietos. Protestuojama nebuvo susirinkime. Susirinkime 14 klausimu balsavo „už“.

17Tretysis asmuo I. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad stambiagabaritinis konteineris visą laiką buvo statomas ant pagrindinio kelio šalia Bendrijos teritorijos, tačiau prieš kelis metus, prieš pradedant spręsti klausimą dėl pagrindinio kelio asfaltavimo, Bendrijos nariams Susirinkimų metu buvo pasakyta ir jie žinojo, kad išasfaltavus kelią to konteinerio nebegalės Bendrija ten statyti, reikės spręsti dėl kitos statymo vietos, apie kitas galimas konteinerio statymo vietas Bendrijos teritorijoje Bendrijos nariai žinojo jau seniai. Apie susirinkimą buvo skelbta tinkamai, informacijos jai pakako. Ji dalyvavo susirinkime, susirinkimo dalyvavusių Bendrijos narių skaičius nesikeitė. Balsavo 14 klausimu už konteinerio pastatymą, šio klausimo sprendimui informacijos pakako, buvo sprendžiama ar Bendrijai to konteinerio reikia ir kur jį statyti. Konteinerio statymui vieta prie 108 sklypo yra patogiausia vieta, ten nėra upelio, elektros laidų, privažiavimas iš dviejų pusių. Iš A. Ž. buvo daug neigiamos informacijos, jo protesto negirdėjo ir jo nepažįsta.

18Tretysis asmuo I. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad konteinerio vieta būdavo ant pagrindinio kelio šalia Bendrijos teritorijoje, ten išasfaltavo kelią, tai Bendrijos nariams kainavo nepigiai, daug laiko laukė, kol kelią padarys, todėl reikėjo spręsti dėl naujos konteinerio statymo vietos, apie tai visi Bendrijos nariai žinojo labai seniai. Susirinkime ji dalyvavo nuo pradžios iki galo. Susirinkimo metu Valdybos nariai skaičiavo balsus. Elektroniniu paštu, žinutėmis Bendrijos nariai buvo informuoti apie susirinkimą. Pirmiausia turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl stambiagabaričio konteinerio statymo vietos, apie galimas kitas konteinerio statymo vietas susirinkimo metu buvo informuota. Protestas dėl balsavimo tvarkos ir jų skaičiavimo nebuvo pareikštas. Ji rašė protokolą.

19Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus atstovas atsiliepimo neteikė, prašė bylą jos atstovei nedalyvaujant.

20Kiti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, jiems apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikta. Byla nagrinėjama kitiems tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

21Teismas

konstatuoja:

22Teismas civilinę bylą privalo nagrinėti neperžengdamas joje pareikštų reikalavimų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 265 straipsnio 2 dalis). Suformuluoti bylos nagrinėjimo dalyką ir pagrindą yra išimtinė ieškovo ir (arba) atsakovo teisė (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 punktas, 143 straipsnis, 265 straipsnio 2 dalis).

23Įrodinėjimo dalyką, taigi byloje nustatytinus faktus, lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2011)

24Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje, 3 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

25Bylos duomenimis sodininkų bendrija „Gulbė“ (toliau – Bendrija) įsteigta 1997 m. balandžio 14 d., jos vieta yra Lelių kaimas, Klaipėdos rajono savivaldybė.

26Byloje pateikti Bendrijos įstatai (toliau – Įstatai). Vienas iš Bendrijos veiklos tikslų yra įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, naudojimu (Įstatų 10.1 punktas). Bendrijos narys taip pat turi teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime (Įstatų 20.1. punktas), reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus (Įstatų 20.2. punktas). Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais (Įstatų 33. punktas). Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų (Įstatų 34. punktas). Bendrijos valdyba ar nariai, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą, turi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentoje pranešimą apie šaukiamą narių susirinkimą ir nurodyti susirinkimo datą, vietą bei pateikti susirinkimo darbotvarkę (Įstatų 35.7. punktas). Bendrijos narių susirinkime teisėtai dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. ... Narių registravimo sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai , jau balsavę raštu (Įstatų 35.9. punktas). Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar Įstatų nustatytais atvejais – kvalifikuota pakartotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime (Įstatų 36. punktas).

27Nustatyta, jog ieškovė 2018 m. balandžio 26 d. Prašymu organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių prašydama leisti organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą Klaipėdos r. sav. Seniūnijos Lelių k. Gulbės g. 2 0,06 ha suformuojant įsiterpusį žemės sklypą ir jį sujungti su sklypu Nr. 108.

28Bendrija 2018 m. gegužės 31 d. raštu kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių prašydamas leisti suformuoti žemės sklypus atlikti kadastrinius matavimus bei įteisinti sklypus, nurodydamas, jog 1993 m. birželio 23 d. Bendrijos generaliniu planu yra atlikti bendrojo naudojimo erdvių nužymėjimai valstybinėje žemėje Bendrijos teritorijoje, kuriame yra numatytos vietos mašinų stovėjimui, šiukšlių surinkimui; kad Bendrija pageidauja turėti vietas taip pat ir vaikų žaidimui, stambiagabaritinėms atliekoms. Taip pat Bendrija 2018 m. birželio 11 d. raštu nurodė jog nesutinka, kad žemės sklypo dalis, besiribojanti su V. B. sklypu, būtų sujungtas su nurodytu sklypu, nes Bendrija pageidauja turėti aikštele vaikų žaidimui, stambiagabaritiniam konteineriui. Taip pat Bendrija 2018 m. liepos 11 d. raštu informavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių apie 2018 m. birželio 16 d. Bendrijos narių susirinkimo sprendimus nurodytais klausimais.

29Byloje pateiktas eilinio Bendrijos narių susirinkimo 2018 m. birželio 29 d. protokolas (toliau – Protokolas), kuriame nurodyta, jog 2018 m. gegužės 26 d. eilinis Bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu, kadangi dalyvavo 62 nariai, todėl laikoma, kad nesusidarė kvorumas; pakartotinis susirinkimas vyko 2018 m. birželio 16 d. 10.00 val. Bendrijos įprastoje susirinkimų vietoje Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę (19 klausimų); dalyvavo 77 Bendrijos nariai arba jų įgalioti asmenys (sąrašas pridedamas) iš 200 narių. Darbotvarkės 14 punktas – Žemės sklypų paskyrimas visuomeniniams poreikiams; 16 punktas – Dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemės. Protokole nurodyta, jog „užsiregistravusiems susirinkimo nariams buvo išdalinti biuleteniai, pirmininkas išaiškino balsavimo tvarką“. Susirinkimo 14 punktu Žemės sklypų paskyrimas visuomeniniams poreikiams pasiūlyta : „Teritoriją apie 3-4 arus prie 108 sklypo šalia Alyvų gatvės paskirti stambiagabaričio konteinerio stovėjimui. Prieš – 22., Susilaikė – 5., Patvirtinta.“. Susirinkimo 16 punktu Dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemės įrašyta : „Nebalsuojama“, kadangi 14 klausimu išspręsta, kad sklypą paskirti viešajam sektoriui; taip pat įrašyta : „Susirinkimo narys A. Ž. paprašė į protokolą įrašyti jo protestą dėl šio klausimo“. Nurodyta, taip pat jog prie Protokolo pridedama ir 1.) Susirinkimo dalyvių sąrašas, priedas Nr. 1, 12 lapų – tačiau šis Protokolo 12 lapų priedas (Nr. 1) byloje atsakovo nepateiktas.

30Iš pateikto Bendrijos 2018 m. birželio 16 d. Bendrijos narių, susirinkimo dalyvių sąrašo prie Protokolo Nr. 18-2 matosi, kad Bendrijos narių susirinkime dalyvauti užsiregistravo 77 dalyviai.; priedas pasirašytas pirmininko ir sekretorės.

31Ieškovė 2018 m. birželio 29 d. pateikė Bendrijai Pastabas dėl Protokolo, kuriame nurodo, jog nebuvo pateikta pilna informacija susirinkimo 14 ir 16 klausimais, 16 klausimas iš viso nebuvo nagrinėtas, klausimai sprendimams susirinkimui buvo pateikti skubotai, neinformatyvūs, už akių, nėra pateikta minimų prašymų, nebuvo pateikta informacija apie visus laisvus žemės sklypus Bendrijoje ir nesvarstyta kitų sklypų skyrimo galimybės konteinerio statymui, nespręstas išlaidų kausimas, todėl siūlo šiuos klausimus dar kartą teikti spręsti Bendrijos narių susirinkimui.

32Bendrijos 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu ieškovei į jos 2018 m. rugpjūčio 29 d., 2018 m. rugsėjo 11 d. prašymus pateiktas Bendrijos Valdybos 2018 m. rugsėjo 17 d. posėdžio protokolo dalies išrašas, iš kurio matosi, jog Valdybos posėdyje buvo svarstytas ginčas su ieškove siekiant jai įsigyti valstybinės žemės, ir, vadovaujantis Bendrijos Įstatų 73. Punktu, Valdybai nagrinėjant šį ginčą nuspręsta šį ginčą perduoti spręsti neeiliniame Bendrijos narių susirinkime 2018 m. spalio – lapkričio mėnesiais, kadangi Bendrijos poreikiams šiukšlių surinkimo vieta (stambiagabaričiam konteineriui) yra reikalinga, taip pat nurodant, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos suteikė sąlygas žemę nuomoti arba išsipirkti.

33Byloje pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus Bendrijos 1993 m. birželio 23 d. patvirtintas Generalinis Planas, iš kurio matosi, jog prie sklypų Nr. 51, 64, 108 numatyta ir suplanuota bendrojo naudojimo erdvė valstybinėje žemėje - šiukšlių surinkimo aikštelė (Nr. 3), taip pat prie sklypo Nr. 51 suplanuota erdvė valstybinėje žemėje – ir aikštelė transformatorinei bei priešgaisrinio inventoriaus aikštelė.

34Bylos nagrinėjimo metu atsakovo iniciatyva pateikti 39 Bendrijos narių – A. Š., A. J., L. B., S. S., M. P., V. M., D. Ž., V. K., A. R., A.O. P., R. G., A. G., I. R., A. M., A. Č., J. S., V. V., B.D. G., F. M., J.L. M., S. S., A. B., V. K., R. A., V. R., A. P., A. S., I. S., A. N., I. J., A. D., R. J., R. B., N. D., J. K., I. Č., P. V., D. M., V. D., M. S., R. S. - rašytiniai paaiškinimai teismui, kuriuose jie nurodo, jog dalyvavo 2018 m. birželio 16 d. vykusiame Bendrijos narių susirinkime iki jo pabaigos, kad dalyvavo susirinkimo 14 klausimo svarstyme ir klausimu dėl teritorijos apie 5 arus prie 64 sklypo paskyrimo žaliajai erdvei ir vaikų žaidimo aikštelei bei klausimu teritoriją apie 3-4 arus prie 108 sklypo šalia Alyvų gatvės paskyrimo stambiagabaričio konteinerio stovėjimui pritaria/pritarė.

35Byloje kilo ginčas dėl Bendrijos pakartotinio susirinkimo, įvykusio 2018 m. birželio 16 d. priimtų nutarimų : Nr. 14 - dėl žemės sklypų paskyrimo visuomeniniams poreikiams, Nr. 16 - dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemės teisėtumo.

36Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, jog juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimas pats savaime nėra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti negaliojančiais susirinkimo priimtus nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2000; 2002 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2002). Pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį, juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Tai reiškia, kad juridinių asmenų organų sprendimai nebūtinai turi būti pripažįstami negaliojančiais, nors ir prieštarauja tam tikroms įstatymų normoms. Pripažinti juos negaliojančiais ar ne, diskrecijos teisė palikta spręsti teismui, remiantis protingumo ar sąžiningumo principais.

37Byloje nustatyta, jog 2018 m. gegužės 26 d. įvyko Bendrijos susirinkimas, kurio į darbotvarkę buvo įrašyti klausimai : 1.) Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas. 2.) Darbotvarkės tvirtinimas. 3.) Revizijos komisijos ataskaita už 2017 m.. 4.) Mokesčiai už Alyvų g. asfaltavimą. 5.) Dėl pageidaujamų Alyvų g. kalnelių. 6.) Pasidalinimas informacija apie laimėtą paramos projektą. Tikslas - vidinių kelių gerinimas. 7.) Vidinių kelių remontavimas. Reikalavimai gyventojams, vykdant kasimo darbus. 8.) Informacija apie išsiųstus pranešimus dėl vidinių kelių apauginimo gyvatvorėmis, nelegalių įvažiavimų į sklypus ir pan. 9.) Alyvų gatvės krūmų kirtimas, apsodinimas pušimis. 10.) Naujas narystės mokestis, susijęs su talkų naikinimu. 11.) Įstojimo į bendriją mokesčio mažinimas. 12.) Bendrijos įstatų keitimas - registracijos adresas ir kt. 13.) Infrastruktūros priežiūros mokesčio įvedimas ne nariams. 14.) Žemės sklypų paskyrimas visuomeniniams poreikiams. 15.) Buitinių atliekų bendrasis konteineris, pastatymo vieta. 16.) Dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemes. 17.) Pirmininko atlyginimo dydžio nustatymas. 18.) Naujų narių priėmimas. 19.) Kiti klausimai. 2018 m. gegužės 26 d. vykęs Bendrijos susirinkimas buvo laikomas neįvykusiu, nes susirinkime dalyvavo 62 Bendrijos nariai iš 200 narių.

38Byloje taip pat nustatyta, kad apie vyksianti 2018 m. gegužės 26 d. Bendrijos susirinkimą Bendrijos nariai buvo informuoti 2018 m. gegužės 12 d. skelbimu, kuris buvo pakabintas Bendrijos skelbimų lentoje. Tuo pačiu skelbimu Bendrijos nariai buvo informuoti, kad jei kvorumo 2018 m. gegužės 26 d. Bendrijos susirinkime nebus ir susirinkimas bus laikomas neįvykusiu – bus šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas 2018 m. birželio 16 d. 10.00 val., kuris vyks SB „Gulbė“ pradžioje, susirinkimų vietoje.

39Bylos nagrinėjimo metu pateiktais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų bei jų atstovų paaiškinimais nustatyta, jog Bendrijos nariai su šiuo pranešimu skelbimų lentoje susipažino, galėjo susipažinti, apie vyksiantį 2018 m. birželio 16 d. susirinkimą bei jo laiką ir vietą, o taip pat ir susirinkimo darbotvarkę žinojo; taip pat Bendrijos nariai apie tai buvo papildomai informuojami SMS žinutėmis, pateikta informacija Bendrijos tinklapyje, taip pat ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje, todėl teismas daro išvadą, jog Bendrijos nariai apie 2018 m. birželio 16 d. įvyksiantį Bendrijos narių pakartotinį susirinkimą buvo informuoti tinkamai (Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (toliau – SBĮ) 1 straipsnis, 3 straipsnio 3 dalis, 16 straipsnio 3 dalis; Įstatų 35.7. punktas)(CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Ieškovės nurodomos aplinkybės, jog pranešimuose apie įvyksiantį pakartotinį susirinkimą nekonkrečiai nurodyta susirinkimo vieta – Lelių kaimas, Klaipėdos r., kas sudarė sąlygas Bendrijos pirmininkui sukviesti mažesnį skaičių Bendrijos narių, vertinamos kaip nepagrįstos, kadangi, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, Bendrijos teritorija yra Lelių kaimas Klaipėdos rajone, pagal Bendrijoje susiklosčiusią praktiką Bendrijos narių susirinkimai vykdavo būtent Lelių kaime ir įprastoje susirinkimų vietoje – Bendrijos teritorijoje prie skelbimų lentos, kad tais keliais išimtinais atvejais kai susirinkimas vyko ne Bendrijos teritorijoje Bendrijos nariai buvo informuojami apie konkrečias kitas susirinkimo vietas, o be to tai buvo pakartotinis susirinkimas ir niekas iš Bendrijos narių bylos nagrinėjimo metu nenurodė, kad jiems būtų nežinoma 2018 m. birželio 16 d. įvyksiančio susirinkimo vieta ir laikas, darbotvarkė. Analogiškai teismas vertina ir ieškovės nurodomą pakartotinio susirinkimo organizavimo pažeidimą – išankstinio balsavimo neorganizavimą, kadangi tokio ir nebuvo, nes, kaip įstatymas ir numato Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka (SBĮ 15 straipsnio 5 dalis); Bendrija Įstatuose yra numačiusi išankstinio balsavimo tvarką (Įstatų 41 punktas), tačiau apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti Bendrijos Valdybą ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (Įstatų 41.1. punktas); bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad nors vienas Bendrijos narys iki susirinkimų pradžios buvo nustatyta tvarka informavęs Bendrijos Valdybą apie pageidavimą balsuoti iš anksto, taip pat ir bylos nagrinėjimo metu nei vienas iš dalyvaujančių byloje asmenų nenurodė tokių aplinkybių, jog pageidavo balsuoti iš anksto iki susirinkimų pradžios, tai paneigiančių duomenų bei įrodymų byloje nepateikta, todėl teismas šiuos ieškovės nurodomas argumentus teismas vertina kaip nepagrįstus (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

40Byloje nustatyta, jog pakartotinio 2018 m. birželio 16 d. susirinkimo darbotvarkė Bendrijos nariams buvo žinoma jau nuo 2018 m. gegužės 26 d. susirinkimo paskelbimo bei jo organizavimo; nutarus 2018 m. gegužės 26 d. susirinkimą laikyti neįvykusiu ir šaukti pakartotinį susirinkimą 2018 m. birželio 16 d., susirinkimo darbotvarkė liko nepakeista, apie tai – kaip jau konstatuota, nustatyta tvarka buvo informuoti Bendrijos nariai. Ieškovė kaip pažeidimus nurodo, jog nebuvo informacijos apie susirinkime svarstomus 14 ir 16 klausimus, kad šių klausimų sprendimui pagal eiliškumą jie Valdybos buvo taip surašyti į darbotvarkę, kad sudaryti sąlygas ieškovei neleisti išsipirkti norimo žemės sklypo, tačiau bylos nagrinėjimo metu ieškovė nepateikė jokių duomenų bei įrodymų, jog dėl jai trūkstamos informacijos iki susirinkimų pradžių ji nustatyta tvarka kreipėsi į Valdybą, ar/ir pirmininką, kad norimos gauti informacijos ji negavo ar buvo atsisakoma, trukdoma pateikti/gauti, kad prašė keisti darbotvarkę įtraukiant papildomus klausimus ir koreguojant jau sudarytą darbotvarkę, kad ieškovei buvo atsisakoma keisti ar koreguoti darbotvarkę; tokių duomenų bei įrodymų nepateikė bylos nagrinėjimo metu ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys, jog kas nors iš Bendrijos narių tai darė/bandė daryti ir jiems buvo trukdoma, atsisakoma tai daryti. Taip pat nenustatyta, jog kas nors iš Bendrijos narių būtų pareiškęs savo nuomonę raštu dėl susirinkimuose svarstomų klausimų (SBĮ 16 straipsnio 9 punktas). Taigi teismas tirtų įrodymų pagrindu daro išvadą, jog visi Bendrijos nariai pilnai žinojo apie Valdybos paruoštų susirinkimų darbotvarkę bei juose nurodytus svarstytinus klausimus, niekam iš Bendrijos narių iki susirinkimų pradžių nebuvo reikalinga nors bet kokia papildoma informacija apie svarstomus klausimus, niekas nereiškė jokių prašymų, pretenzijų, savo nuomonių dėl klausimų įrašymo fakto, jų eiliškumo, apimties, turinio.

41Byloje taip pat nustatyta, jog 2018 m. birželio 16 d. pakartotiniame susirinkime dalyvavo užsiregistravę 77 Bendrijos nariai, dėl to ginčo tarp šalių nėra (Įstatų 35.9. punktas). Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami nustatyta balsų dauguma (SBĮ 16 straipsnio 10 punktas; Įstatų 37 punktas). Ieškovė susirinkimo balsavimo tvarkos pažeidimu nurodo tai, kad pakartotinio susirinkimo pradžioje dalyvaujančių susirinkime Bendrijos narių buvo nuspręsta nustatyti tokią balsavimo tvarką, kad balsuojant pirma balsuoti „prieš“. Kaip matosi iš pateikto byloje 2018 m. birželio 16 d. vykusio pakartotinio susirinkimo Protokolo, išdalinus balsavimo biuletenius užsiregistravusiems susirinkimo nariams, pirmininkas pasiūlė pirmiausiai balsuoti „prieš“, kadangi susirinko daug narių ir vyresnio amžiaus žmonės norėjo stovėti pavėsyje, tokiu būdu tikintis lengviau suskaičiuoti balsus ir paskelbti galutinį sprendimą. Nurodytų pirmininkaujančio siūlytos balsavimo tvarkos priežasčių, aplinkybių dalyvaujantys byloje asmenys neginčijo, juos paneigiančių duomenų bei įrodymų neteikė, naujų aplinkybių nenurodė, teismo posėdžio metu taip pat dalis jų paaiškino, jog pakartotinis susirinkimas vyko lauke ir tą dieną buvo labai karšta, todėl tikėtina, kad nurodytos priežastis buvo pagrindu susirinkimo pirmininkaujančiam pasiūlyti nurodytą balsavimo tvarką. Kaip matosi iš pateikto Protokolo susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai tokiai pasiūlytai balsavimo tvarkai neprieštaravo, kitų pasiūlymų, prašymų neteikė, su tuo sutiko ir šią balsavimo tvarką taikė sprendžiant klausimus. Analogiškas aplinkybes iš esmės nurodė ir dalyvaujantys byloje asmenys teikdami paaiškinimus byloje. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas daro išvadą, jog nurodytos balsavimo tvarkos nustatymas šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju kaip faktas pats savaime nesudaro pagrindo išvadai, jog ginčo susirinkimo metu Bendrijos narių nustatyta ir naudota balsavimo tvarka yra neteisėta ar/ir nepagrįsta (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

42Ieškovė susirinkimo balsavimo tvarkos pažeidimu nurodo ir tai, kad balsuojant darbotvarkės 14 klausimu neteisingai buvo skaičiuojami/suskaičiuoti dalyvavusių susirinkime narių balsai, kadangi balsuojant šiuo klausimu susirinkime nebebuvo daugiau kaip pusės narių. Šias aplinkybes ji įrodinėja A. Ž. įrašytu protestu susirinkimo protokole, kurį susirinkimo metu klaidingai įrašė prie nagrinėjamo 16 klausimo, trečiųjų asmenų A. Ž., R. G., K. G., A. P., E. P. paaiškinimais teismo posėdžio metu. Kaip matosi iš pateikto byloje 2018 m. birželio 16 d. vykusio pakartotinio susirinkimo Protokolo, prie 16 klausimo įrašyta : „Susirinkimo narys A. Ž. paprašė į protokolą įrašyti jo protestą dėl šio klausimo“; prie 14 klausimo protesto nėra įrašyta. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo A. Ž. paaiškino, kad šį protestą jis prašė įrašyti kai susirinkime buvo nubalsuota dėl darbotvarkės 14 klausimo, kadangi jo supratimu susirinkime buvo likę tuo metu pusę dalyvavusių žmonių, tačiau negali pasakyti kiek konkrečiai užsiregistravusių Bendrijos narių buvo likę po šio balsavimo; panašiai aplinkybes nurodė teismo posėdžio metu teikdami paaiškinimus ir tretieji asmenys R. G., K. G., A. P., E. P.. Tačiau ieškovė bei nurodyti tretieji asmenys teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kodėl po Bendrijos pakartotinio susirinkimo paskelbus viešai susirinkimo protokolo projektą iki jo pasirašymo, nei vienas iš nurodytų asmenų neteikė pastabų, prieštaravimų, prašymų ar kitaip nereagavo dėl A. Ž. protesto įrašymo bei priimto susirinkimo nutarimo 14 klausimu, jei šis nutarimas jų vertinimu buvo priimtas neteisėtai, nepagrįstai. Atsakovo atstovas S. M., pirmininkavęs susirinkime ir pasirašęs nurodytą Protokolą, tai kategoriškai neigia ir nurodo, jog A. Ž. protestą pareiškė sprendžiant darbotvarkės 16 klausimą, o ne 14, ir tas protestas buvo toks, kad jis nesuprato dėl ko jis, tačiau jo protestą įrašė, o balsuojant 14 klausimu buvo visi užsiregistravę Bendrijos nariai, niekas nebuvo iš susirinkimo išėjęs; analogiškai aplinkybes nurodo ir protokolą pasirašiusi susirinkimo metu sekretoriavusi tretysis asmuo I. S.. Ieškovės bei trečiųjų asmenų A. Ž., R. G., K. G., A. P., E. P. nurodytas aplinkybes dėl protesto įrašymo prie 16 klausimo bei dėl dalyvavusių susirinkime narių ženklaus sumažėjimo balsuojant 14 klausimu teismo posėdžio metu neigė atsakovas bei tretieji asmenys F. M., I. J., I. R., I. S., nurodydami, jog A. Ž. protestą pareiškė nagrinėjant 16 klausimą o ne 14, taip pat kad balsuojant 14 klausimu balsavo visi susirinkime užsiregistravę Bendrijos nariai ir niekas tuo metu iš susirinkimo nebuvo išėjęs. Atsakovas, įrodinėdamas jo nurodytas šias ginčo aplinkybes bei neigdamas ieškovės nurodytas aplinkybes pateikė byloje 39 Bendrijos narių – A. Š., A. J., L. B., S. S., M. P., V. M., D. Ž., V. K., A. R., A.O. P., R. G., A. G., I. R., A. M., A. Č., J. S., V. V., B.D. G., F. M., J.L. M., S. S., A. B., V. K., R. A., V. R., A. P., A. S., I. S., A. N., I. J., A. D., R. J., R. B., N. D., J. K., I. Č., P. V., D. M., V. D., M. S., R. S. rašytinius paaiškinimus teismui, kuriuose šie 39 Bendrijos nariai nurodo, jog dalyvavo 2018 m. birželio 16 d. vykusiame Bendrijos narių susirinkime iki jo pabaigos, kad dalyvavo susirinkimo 14 klausimo svarstyme ir klausimu dėl teritorijos apie 5 arus prie 64 sklypo paskyrimo žaliajai erdvei ir vaikų žaidimo aikštelei bei klausimu teritoriją apie 3-4 arus prie 108 sklypo šalia Alyvų gatvės paskyrimo stambiagabaričio konteinerio stovėjimui pritaria/pritarė. Ieškovė nesutinka su atsakovo pateiktais įrodymais ir prašo jais nesivadovauti kaip įrodymais, kadangi neaišku kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis šie paaiškinimai buvo surašyti, kad jie yra tipiški pagal dalį spausdinto teksto, todėl neobjektyvūs. Teismas, įvertinęs pateiktus byloje įrodymus, dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, nustatytas faktines aplinkybes, atsakovo pateiktus 39 Bendrijos narių A. Š., A. J., L. B., S. S., M. P., V. M., D. Ž., V. K., A. R., A.O. P., R. G., A. G., I. R., A. M., A. Č., J. S., V. V., B.D. G., F. M., J.L. M., S. S., A. B., V. K., R. A., V. R., A. P., A. S., I. S., A. N., I. J., A. D., R. J., R. B., N. D., J. K., I. Č., P. V., D. M., V. D., M. S., R. S. rašytinius paaiškinimus vertina kaip rašytinius įrodymus ir, nesant byloje šiuos rašytinius įrodymus kitų paneigiančių duomenų bei įrodymų, sprendžia, jog labiau tikėtina, kad balsuojant darbotvarkės 14 klausimu dalyvavo susirinkime užsiregistravę nurodyti 39 Bendrijos nariai bei A. Ž. protestas buvo pareikštas nagrinėjant 16 klausimą (CPK 178 straipsnis, 180 straipsnis, 197 straipsnio 1 dalis, 198 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina ir tai, jog ieškovei reiškiant abejones dėl nurodytų rašytinių įrodymų, juos paneigiančių duomenų bei įrodymų neteikė, teismo posėdžio metu apklausti nurodytus 39 Bendrijos narius neprašė, tiriant šiuos įrodymus jokių pastabų, pareiškimų, prašymų nereiškė. Teismas įvertina ir tai, jog tretieji asmenys R. G., K. G., A. P., E. P. 14 klausimu balsavo „prieš“, nes, kaip paaiškino K. G., ji yra suinteresuota, jog nurodytas stambiagabaritinis konteineris nebūtų statomas prie 108 sklypo, nes šalia yra jos sklypas ir ji nenori, kad konteineris būtų statomas prie jos sklypo. Šios teismo išvados nepaneigia teismo išvadų dėl balsavimo tvarkos nustatymo.

43Ieškovė taip pat įrodinėja, jog buvo pažeistos jos teisės bei interesai nagrinėjant darbotvarkės 14 klausimą bei nenagrinėjant 16 klausimo. Kaip matosi iš pateikto byloje 2018 m. birželio 16 d. vykusio pakartotinio susirinkimo Protokolo, 14 klausimu buvo nagrinėjama dėl žemės sklypų paskyrimo visuomeniniams poreikiams, t.y. dėl teritorijos apie 5 arus prie 64 sklypo paskyrimo žaliajai erdvei ir vaikų žaidimų aikštelei bei dėl teritorijos apie 3-4 arų prie 108 sklypo šalia Alyvų gatvės paskyrimo stambiagabaričio konteinerio stovėjimui, nes šie klausimai buvo pateikti svarstyti susirinkimui ir buvo balsuojama bei nutarta tuo metu, kai ji pateikė NŽT Klaipėdos rajono skyriui prašymą dėl leidimo įsigyti valstybinės žemės sklypo dalį, kurį susirinkimo nutarimu skyrė stambiagabaričio konteinerio stovėjimui. Atsakovas įrodinėja, jog ieškovės interesai bei teisės nebuvo pažeistos, kadangi ieškovės pageidaujamas įsigyti žemės sklypas šalia jos sklypo Nr. 108 pagal Klaipėdos rajono savivaldybės žemėtvarkos skyriaus patvirtintą 1993 m. birželio 23 d. Bendrijos Generalinį planą yra suplanuotas ir paskirtas šiukšlių surinkimo aikštelei, todėl iš pradžių turėjo būti sprendžiama ir buvo sprendžiama, ar šią sklypo dalį naudoti pagal paskirtį, kuri patvirtinta Bendrijos Generaliniu planu, o tuo pačiu esant ir Bendrijos poreikiui stambiagabaritinį konteinerį perkelti iš jo ankstesnės stovėjimo vietos ne Bendrijos teritorijoje į Bendrijos teritoriją, šios klausimo sprendimui Valdybą įrašė klausimą į susirinkimo darbotvarkę ir šis klausimas buvo sprendžiamas bei išspręstas pakartotiniame susirinkime. Iš byloje pateikto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus Bendrijos 1993 m. birželio 23 d. patvirtinto Generalinio Plano matosi, jog prie sklypų Nr. 51, 64, 108 numatyta ir suplanuota bendrojo naudojimo erdvė valstybinėje žemėje - šiukšlių surinkimo aikštelė (Nr. 3), taip pat prie sklypo Nr. 51 suplanuota erdvė valstybinėje žemėje – ir aikštelė transformatorinei bei priešgaisrinio inventoriaus aikštelė. Atsakovas paaiškino, jog Valdybai nusprendžiant kurią ir nurodytų aikštelių įrašyti į susirinkimo darbotvarkę buvo įvertintos Generalinio plano nuostatos ir įrašyta dėl žemės sklypo prie sklypo Nr. 108, nes tai labiausiai atitiko esamą situaciją bei Bendrijos interesus bei poreikį nustatyti Bendrijos teritorijoje vietą šio konteinerio laikymui, nes kitose aikštelėse nebuvo galima spręsti dėl stambiagabaritinio konteinerio statymo, nes jose buvo elektros laidai ir pavojinga, be to buvo priešgaisrinio inventoriaus aikštelė; analogiškai buvo sprendžiama ir dėl aikštelės vaikų žaidimui rengti. Nesutikdama dėl žemės sklypo skyrimo vaikų žaidimo aikštelei ieškovė iš esmės jokių nesutikimo motyvų, argumentų nenurodė, tai pagrindžiančių įrodymų neteikė. Ištyrus byloje įrodymus, įvertinus dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, teismas sprendžia, jog ieškovė neįrodė, kad 14 klausimo suformulavimas taip kaip jis Valdybos suformuluotas ir jo įrašymas į susirinkimo darbotvarkę bei šio klausimo sprendimas pakartotiniame ginčo susirinkime bei nutarimo šiuo klausimu priėmimas pažeidė ieškovės teises ir interesus, kadangi šio klausimo sprendimas buvo Bendrijos viešasis interesas, Valdyba dėl žemės sklypo prie sklypo Nr. 108 kitaip pasielgti negalėjo, nes šios sklypo dalies paskirtis numatyta Bendrijos 1993 m. birželio 23 d. patvirtinto Generalinio Plano ir neturėtų būti naudojama ieškovės asmeniniais tikslais, nurodytas Planas nėra keistas, koreguotas, Bendrijos susirinkimas savo valią šiuo klausimu išreiškė ir ji turėtų būti vykdoma. Ieškovės nurodomos aplinkybės dėl to, kad nebuvo pateiktos schemos, sąmatos ar kita su tuo susijusi informacija, neprieštarauja teismo išvadoms, kadangi nurodyti klausimai nebuvo ginčo susirinkimo sprendimo dalykas, bylos duomenimis susirinkime buvo sprendžiama tik dėl nurodytų žemės sklypų skyrimo Bendrijos interesams. Todėl, teismo vertinimu, logiška susirinkimo eiga priėmus nutarimą 14 klausimu dėl Bendrijos žemės sklypų paskyrimo visuomeniniams interesams nebespręsti 16 klausimo dėl ieškovės prašymo išsipirkti Bendrijos žemės ir tai nepažeidžia ieškovės teisių ir interesų (CPK 185 straipsnis). Taip pat bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, jog stambiagabaritinio konteinerio laikymas/buvimas 1-2 kartus per metus po kelias dienas šalia ieškovės sklypo Nr. 108 pažeistų/galėtų pažeisti ieškoves teises bei interesus

44Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, teismas daro išvadą, jog byloje nenustatyta, kad yra pagrindas pripažinti negaliojančiais Sodininkų bendrijos „Gulbė“ narių pakartotinio susirinkimo, įvykusio 2018 m. birželio 16 d., priimtus nutarimus Nr. 14 - dėl žemės sklypų paskyrimo visuomeniniams poreikiams ir Nr. 16 - dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemės, nes jie neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams bei protingumo ar sąžiningumo principams, ieškovė neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, todėl ieškinio reikalavimai atmestini (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų.

46Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pateikė įrodymus apie jo turėtas 1 387,50 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį atmetus, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės.

47Kadangi dalyvaujančių byloje asmenų yra labai daug, vadovaujantis proceso ekonomiškumo principu, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, teismo sprendimas įteiktinas ir viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

49ieškinį atmesti.

50Priteisti atsakovui Sodininkų bendrijai „Gulbė“ iš ieškovės V. B. 1 387,50 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 50 centų) bylinėjimosi išlaidas.

51Grąžinti ieškovei V. B. jos sumokėtą 120 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų) užstatą iš Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų depozitinės sąskaitos.

52Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

53Įteikti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, viešo paskelbimo būdu, t.y. specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, skiltyje ,,Teismų pranešimai“ paskelbiant tokio turinio pranešimą :

54„Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-495-676/2019 pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovui Sodininkų bendrija „Gulbė“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, R. G., E. M., A. M., A. O. P., A. J., I. J., E. J., A. Č., D. Ž., A. M., S. M., D. V., I. P., P. P., K. B., A. G., J. B., V. V., V. S., I. N., A. N., S. K., J. S., E. B., L. G., B. D. G., S. G., J. M., S. S., E. S., A. T., R. T., I. M., L. I., A. Š., M. P., A. M. A., A. R., E. Š., R. R., K. F. Š., A. P., A. Š., D. A., D. A., M. M., G. P., J. A. U., A. J., L. B., S. B., F. M., J. Z., D. K., R. Ž., L. P., G. P., O. K., G. K., V. A., G. M., J. Ž., D. Ž., R. M., L. M., V. R., A. R., S. V., P. U., A. B., G. K., E. G., A. S., S. D., A. D., P. P., R. O., G. M., K. R., G. J., D. M., R. Š., A. L., R. C., D. C., M. B., I. R., A. J., V. K., M. U., K. U., G. O., V. B., V. B., S. R., G. R., V. D., S. J., A. G., D. M., J. L. M., L. M., I. O. O., V. O., V. O., A. B., I. L., A. Š., J. M., V. J., R. J., V. B., A. Ž., N. L., P. B., I. S., E. D., A. D., R. K., A. K., G. M., G. D., J. L., J. S., D. B., T. K., Z. B., K. G., R. G., O. T., A. P., N. G., R. P., R. O.-U., S. U., E. O., A. M. O., G. K., V. V., V. V., J. V., S. T., R. P., Ž. G., E. E. K., A. G., S. B., D. B., E. P., A. P., N. L., Z. V., K. Š., J. B., G. B., R. J., L. S., A. Č., I. Č., O. K., I. I., V. I., R. V., N. D., G. K., R. D., A. Š., M. Š., R. P., L. D., N. D., I. G., E. L., V. K., D. B., V. M., V. M., D. G., J. G., J. B., J. B., L. D., S. D., V. K., V. F., B. S., N. U., D. U., R. L., M. E. S., S. V., D. S., S. S., B. E., S. N., L. B., Ž. G., D. P., N. A., A. S., T. R., V. R., D. B., R. U., R. P. G., V. D., R. M., I. J., V. K., I. M., E. J., R. B., E. I. S., D. M., A. B., L. J., J. M., I. V., A. G., J. Ž., B. Š., E. K., Ž. K., A. K., E. D., S. G., R. K., A. N., A. P., J. M., R. S., S. M., A. Š., J. Š., M. S., Ž. D., A. V., A. Z., I. S., R. S., I. S., R. S., V. D. M., Ž. R., G. R., R. A., G. E. I., J. V., J. B., J. Ž., O. K., E. G., I. S., D. Č., A. B., A. D., M. Ž., G. M., P. B., P. V., L. B., A. B., R. V., S. V., A. V., J. G., P. K., V. B., R. V., V. S., A. V., T. K., E. S., S. V., A. K., N. B., K. B., I. D., A. M., G. J. A., V. R., E. P., A. S., D. Ž., M. L., R. L., Z. D., D. L., L. N., R. E. D., R. M., R. P., R. P., E. O., A. M. O., D. G.,L. B., E. M., J. T.-V., R. G., A. D., J. A. U., Ž. G., J. K., L. V., S. J., D. Ž., R. V., dėl nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

55Tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, viešo paskelbimo būdu įteikiamas Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimas, dėl kurio tretieji asmenys R. G., E. M., A. M., A. O. P., A. J., I. J., E. J., A. Č., D. Ž., A. M., S. M., D. V., I. P., P. P., K. B., A. G., J. B., V. V., V. S., I. N., A. N., S. K., J. S., E. B., L. G., B. D. G., S. G., J. M., S. S., E. S., A. T., R. T., I. M., L. I., A. Š., M. P., A. M. A., A. R., E. Š., R. R., K. F. Š., A. P., A. Š., D. A., D. A., M. M., G. P., J. A. U., A. J., L. B., S. B., F. M., J. Z., D. K., R. Ž., L. P., G. P., O. K., G. K., V. A., G. M., J. Ž., D. Ž., R. M., L. M., V. R., A. R., S. V., P. U., A. B., G. K., E. G., A. S., S. D., A. D., P. P., R. O., G. M., K. R., G. J., D. M., R. Š., A. L., R. C., D. C., M. B., I. R., A. J., V. K., M. U., K. U., G. O., V. B., V. B., S. R., G. R., V. D., S. J., A. G., D. M., J. L. M., L. M., I. O. O., V. O., V. O., A. B., I. L., A. Š., J. M., V. J., R. J., V. B., A. Ž., N. L., P. B., I. S., E. D., A. D., R. K., A. K., G. M., G. D., J. L., J. S., D. B., T. K., Z. B., K. G., R. G., O. T., A. P., N. G., R. P., R. O.-U., S. U., E. O., A. M. O., G. K., V. V., V. V., J. V., S. T., R. P., Ž. G., E. E. K., A. G., S. B., D. B., E. P., A. P., N. L., Z. V., K. Š., J. B., G. B., R. J., L. S., A. Č., I. Č., O. K., I. I., V. I., R. V., N. D., G. K., R. D., A. Š., M. Š., R. P., L. D., N. D., I. G., E. L., V. K., D. B., V. M., V. M., D. G., J. G., J. B., J. B., L. D., S. D., V. K., V. F., B. S., N. U., D. U., R. L., M. E. S., S. V., D. S., S. S., B. E., S. N., L. B., Ž. G., D. P., N. A., A. S., T. R., V. R., D. B., R. U., R. P. G., V. D., R. M., I. J., V. K., I. M., E. J., R. B., E. I. S., D. M., A. B., L. J., J. M., I. V., A. G., J. Ž., B. Š., E. K., Ž. K., A. K., E. D., S. G., R. K., A. N., A. P., J. M., R. S., S. M., A. Š., J. Š., M. S., Ž. D., A. V., A. Z., I. S., R. S., I. S., R. S., V. D. M., Ž. R., G. R., R. A., G. E. I., J. V., J. B., J. Ž., O. K., E. G., I. S., D. Č., A. B., A. D., M. Ž., G. M., P. B., P. V., L. B., A. B., R. V., S. V., A. V., J. G., P. K., V. B., R. V., V. S., A. V., T. K., E. S., S. V., A. K., N. B., K. B., I. D., A. M., G. J. A., V. R., E. P., A. S., D. Ž., M. L., R. L., Z. D., D. L., L. N., R. E. D., R. M., R. P., R. P., E. O., A. M. O., D. G.,L. B., E. M., J. T.-V., R. G., A. D., J. A. U., Ž. G., J. K., L. V., S. J., D. Ž., R. V. turi teisę teikti apeliacinį skundą per 30 dienų nuo jo paskelbimo teisme dienos.

56Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais tretiesiems asmenims pranešimo paskelbimo dieną. Proceso dalyviai su byla gali susipažinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose, adresu S.Daukanto g. 8, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui 8 46 397131.

57Nurodyti tretieji asmenys taip pat informuojami, jog bylos proceso pagreitinimo ir supaprastinimo tikslu Sodininkų bendrijos „Gulbė“ (L.e. pirmininko pareigas E. D.) teismo skirtas įgaliotu asmeniu trečiųjų asmenų teismo procesinių dokumentų gavimui bei trečiųjų asmenų informavimui (CPK 120 straipsnio 1 dalis).

58Sodininkų bendrijos „Gulbė“ (L.e. pirmininko pareigas E. D.) privalo nedelsdamas pranešti nurodytiems tretiesiems asmenims apie gautus procesinius dokumentus ir sudaryti jiems galimybę susipažinti su gautais procesiniais dokumentais; procesinių dokumentų įteikimas įgaliotam asmeniui Sodininkų bendrijai „Gulbė“ prilyginamas jų įteikimui visiems tretiesiems asmenims nagrinėjamoje byloje (CPK 120 straipsnio 3 dalis).”

59Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais Sodininkų... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė V. B. ir jos atstovė advokatė V. G.... 6. Atsakovas Sodininkų bendrija "Gulbė" atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu... 7. Atsakovo atstovai S. M. ir advokatas Raimondas Simonavičius papildomai... 8. Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsiliepimo į... 9. Tretysis asmuo A. Ž. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka.... 10. Tretysis asmuo R. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka.... 11. Tretysis asmuo K. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 12. Tretysis asmuo A. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 13. Tretysis asmuo E. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 14. Tretysis asmuo E. D. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 15. Tretysis asmuo F. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 16. Tretysis asmuo I. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 17. Tretysis asmuo I. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 18. Tretysis asmuo I. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 19. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 20. Kiti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, jiems apie posėdžio vietą... 21. Teismas... 22. Teismas civilinę bylą privalo nagrinėti neperžengdamas joje pareikštų... 23. Įrodinėjimo dalyką, taigi byloje nustatytinus faktus, lemia ginčo šalių... 24. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 25. Bylos duomenimis sodininkų bendrija „Gulbė“ (toliau – Bendrija)... 26. Byloje pateikti Bendrijos įstatai (toliau – Įstatai). Vienas iš Bendrijos... 27. Nustatyta, jog ieškovė 2018 m. balandžio 26 d. Prašymu organizuoti žemės... 28. Bendrija 2018 m. gegužės 31 d. raštu kreipėsi į Klaipėdos rajono... 29. Byloje pateiktas eilinio Bendrijos narių susirinkimo 2018 m. birželio 29 d.... 30. Iš pateikto Bendrijos 2018 m. birželio 16 d. Bendrijos narių, susirinkimo... 31. Ieškovė 2018 m. birželio 29 d. pateikė Bendrijai Pastabas dėl Protokolo,... 32. Bendrijos 2018 m. rugsėjo 19 d. raštu ieškovei į jos 2018 m. rugpjūčio 29... 33. Byloje pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 34. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo iniciatyva pateikti 39 Bendrijos narių – A.... 35. Byloje kilo ginčas dėl Bendrijos pakartotinio susirinkimo, įvykusio 2018 m.... 36. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, jog juridinio asmens... 37. Byloje nustatyta, jog 2018 m. gegužės 26 d. įvyko Bendrijos susirinkimas,... 38. Byloje taip pat nustatyta, kad apie vyksianti 2018 m. gegužės 26 d. Bendrijos... 39. Bylos nagrinėjimo metu pateiktais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų... 40. Byloje nustatyta, jog pakartotinio 2018 m. birželio 16 d. susirinkimo... 41. Byloje taip pat nustatyta, jog 2018 m. birželio 16 d. pakartotiniame... 42. Ieškovė susirinkimo balsavimo tvarkos pažeidimu nurodo ir tai, kad... 43. Ieškovė taip pat įrodinėja, jog buvo pažeistos jos teisės bei interesai... 44. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, dalyvaujančių asmenų paaiškinimus,... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 46. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 47. Kadangi dalyvaujančių byloje asmenų yra labai daug, vadovaujantis proceso... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260... 49. ieškinį atmesti.... 50. Priteisti atsakovui Sodininkų bendrijai „Gulbė“ iš ieškovės V. B. 1... 51. Grąžinti ieškovei V. B. jos sumokėtą 120 Eur (vieną šimtą dvidešimt... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas... 53. Įteikti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą... 54. „Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėta... 55. Tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, viešo... 56. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais tretiesiems asmenims pranešimo... 57. Nurodyti tretieji asmenys taip pat informuojami, jog bylos proceso pagreitinimo... 58. Sodininkų bendrijos „Gulbė“ (L.e. pirmininko pareigas E. D.) privalo... 59. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...