Byla 2-311-183/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Audronės Jarackaitės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. P. ir uždarosios akcinės bendrovės “GYVENAMIEJI NAMAI” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria atmestas nurodyto pareiškėjo skundas dėl atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Upės centras“ kreditorių 2014 m. gegužės 28 d. susirinkimo nutarimų panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4925-553/2014 (suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, valstybės įmonė Turto bankas, bankrutavusi akcinė bendrovė bankas SNORAS, uždaroji akcinė bendrovė „Gabijos investicijos“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 27 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB „Upės centras“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o to paties teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi patvirtinti UAB „Upės centras“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie buvo patikslinti 2012 m. spalio 8 d., 2012 m. spalio 29 d., 2013 m. sausio 2 d., 2013 m. liepos 17 d., 2013 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. balandžio 16 d. nutartimis (iš viso 35 870 313,05 Lt), tarp jų kreditorių L. P. (pirmos eilės) 2,86 Lt, UAB „GYVENAMIEJI NAMAI“ (trečios eilės) 175 767,36 Lt, BAB banko SNORAS (įkeitimu užtikrinto) 32 975 487,38 Lt, VSDFV Vilniaus skyriaus (antros eilės) 90,18 Lt, VĮ Turto banko (antros eilės) 487 648,25 Lt, UAB „Gabijos investicijos“ (trečios eilės) 2 229 082,86 Lt finansiniai reikalavimai.

42014 m. gegužės 28 d. BUAB „Upės centras“ pakartotiniame kreditorių susirinkime (5–19 b. l.) trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl neparduoto nekilnojamojo turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ priimtas nutarimas „Patvirtinti BUAB „Upės centras“ priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) (toliau tekste – turto), įkeisto AB bankui SNORAS, sumažintą bendrą 32 975 487,38 Lt pardavimo kainą I varžytynėms, bendrą 29 677 938,64 Lt kainą II varžytynėms ir bendrą 26 710 144,78 Lt kainą III varžytynėms. Visas varžytynes skelbti atskirais skelbimais. Nekilnojamąjį turtą parduoti kartu iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau tekste – Vyriausybė) 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka. Nustatyti varžytynėse 3% turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti 1 000 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui“ (toliau tekste – ginčo nutarimas Nr. 3); penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl siūlymo teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“ priimtas nutarimas „Siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“ (toliau tekste - ginčo nutarimas Nr. 5).

5Pareiškėjai L. P. ir BUAB „Gyvenamieji namai“ (atsakovo kreditoriai) skunde prašė panaikinti ginčo nutarimus (1–4 b. l.). Nurodė, kad 2014 m. gegužės 28 d. įvykusiame BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkime ginčo nutarimu Nr. 3 negalėjo būti sprendžiamas klausimas dėl sumažintų nekilnojamojo turto pardavimų kainų, kol nėra išspręsti klausimai dėl šio turto vertės padidinimo, o tokia galimybė būtų įgyvendinus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. 1-1204, kuriuo buvo patvirtintas teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir numatomo Mečetės gatvės tęsinio, Šnipiškių seniūnijoje, detalusis planas ir jo sprendiniai. Pasak pareiškėjų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 1-1430 yra siekiama UAB „Upės centras“ priklausančius sklypus/jų dalis paimti visuomenės poreikiams, už tai UAB „Upės centras“ gaunant kaip kompensaciją laisvoje valstybinėje žemėje naujai formuojamą apie 2 707 kv. m. ploto žemės sklypą, kuris yra žymiai vertingesnis. Pareiškėjai teigė, kad BUAB „Upės centras“ ginčo nutarimu Nr. 3 nustatyta nekilnojamojo turto pardavimo kaina ir tvarka, neišnaudojus visų įmanomų galimybių pagerinti atsakovo turimo turto sudėtį, pažeidžia visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus, nes ginčo nutarimu Nr. 3 sudaromos kliūtys patenkinti kreditorių reikalavimus kuo didesne apimtimi. Pareiškėjų teigimu, 2013-04-29 BUAB „Upės centras“ sudarė atlygintinų paslaugų sutartį su UAB „archiDELTA“, pagal kurią nurodyta įmonė įsipareigojo organizuoti ir koordinuoti detaliojo plano projektuotojų, planavime dalyvaujančių institucijų, įmonių, bet kurių fizinių ir juridinių asmenų veiksmus tokiu būdu, kad teritorijų planavimo dokumentu formuojamas naujai Upės g. esantis sklypas būtų numatytas kaip kompensacija už visuomenės poreikiams paimamas BUAB „Upės centras“ žemės sklypų dalis; UAB „archiDELTA“ įvykdžius šią sutartį, BUAB „Upės centras“ nekilnojamojo turto, esančio Upės g., vertė žymiai padidėtų; be to, BUAB „Upės centras“ bankroto administratorius 2014 m. gegužės 28 d. BUAB „Upės centras“ pakartotinio kreditorių susirinkimo metu nurodė, kad UAB „archiDELTA“ jokių paslaugų nesuteikė, 2014 m. sausio 9 d. raštu nutraukė nurodytą sutartį, tačiau turi būti aptarta šios sutarties pratęsimo galimybė, kadangi ši įmonė nespėjo atlikti visų numatytų darbų sutartu terminu dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojų kaltės, kurie iki šio skundo pateikimo dienos nepateikė Nacionalinei žemės tarnybai prašymo paimti visuomenės poreikiams BUAB „Upės centras“ priklausančius žemės sklypus, už kuriuos būtų suteikiamas kitas sklypas.

6Pareiškėjai nurodė, kad turi būti panaikintas ginčo nutarimas Nr. 5 „siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“ nes, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, bankroto administratorius praras teisinę galimybę sudaryti ir vykdyti sandorius, nesusijusius su bankrutavusios bendrovės likvidavimu, todėl BUAB „Upės centras“ netektų galimybės sudaryti ir vykdyti sandorių, būtinų turimų sklypų/jų dalių perdavimo visuomenės poreikiams procedūroms, kaip kompensaciją gaunant vertingesnį valstybinėje žemėje naujai suformuotą 2 707 kv. m ploto žemės sklypą.

7Suinteresuotas asmuo BUAB „Upės centras“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti (30–37 b. l.). Atsiliepime nurodė, kad nėra pagrindo panaikinti ginčo nutarimų, nes nebuvo padaryta jokių esminių procedūrinių pažeidimų, o kreditorių susirinkimo nutarimai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, ginčo nutarimai buvo priimti balsų dauguma; kiti BUAB “Upės centras” kreditoriai ginčo nutarimų neskundė, pareiškėjų teiginiai, kad tuo atveju, jeigu UAB „archiDELTA“ pavyktų įvykdyti sutartį, BUAB „Upės centras“ nekilnojamojo turto vertė žymiai padidėtų, nepagrįsti, nes, svarstant trečiąjį darbotvarkės klausimą, nutarimo projektą pasiūlė tik bankroto administratorius, jokių kitų pasiūlymų nebuvo; be to, dar 2013 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtintos to paties nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse kainos, tačiau 2013 m. vasario 28 d. ir 2013 m. kovo 19 d. varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas pirkėjas, šio turto įkaito turėtojas BAB bankas SNORAS už 2013 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkime nustatytą kainą nesutiko jo perimti. Suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjo teiginiai apie galimą turto vertės padidėjimą yra tik prielaidos, pareiškėjai nepateikė konkrečių argumentų ir nepateikė įrodymų, kad nustatyta turto pardavimo kaina ir tvarka yra neekonomiška, jie neginčija turto kainos ir pardavimo tvarkos, o pareiškėjų argumentas, kad sprendimas yra skubotas, nepagrįstas, nes nuo bankroto bylos iškėlimo praėjo daugiau nei metai, įmonės atsiskaitymas su kreditoriais yra sustabdytas, todėl priimtas sprendimas yra racionalus ir atitinkantis daugumos kreditorių valią; nesutinka su pareiškėjais, kad skundžiamu nutarimu Nr. 3 sudaromos kliūtys patenkinti kreditorių reikalavimus didesne apimtimi, nes pareiškėjai neįrodė, kad yra objektyvios galimybės turto vertei padidėti. Pareiškėjai taip pat nepagrindė ir antrojo reikalavimo, nes vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, pareiškėjai nepateikė jokių garantijų, kad UAB „archiDELTA“ įgyvendintų atlygintinų paslaugų sutartį net jei ji ir būtų pratęsta, nėra aišku, kiek ir ar iš viso padidėtų turto vertė, toks neapibrėžtumas yra nepateisinamas, prieštaraujantis bankroto proceso tikslams ir negali būti pagrindu naikinti skundžiamą nutarimą, o pareiškėjų argumentas, kad skundžiamas nutarimas prieštarauja visų kreditorių interesams, atmestinas, nes už jį balsavo 93,30% visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų sumos.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime nesutiko su pareikštu skundu (54–56 b. l.). Nurodė, kad ginčijami nutarimai buvo priimti nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų, balsų dauguma, kreditoriai, įvertinę administratoriaus pateiktoje ataskaitoje visas aplinkybes, priėmė tinkamą sprendimą, ginčijamas nutarimas dėl turto pardavimo nepažeidžia materialinės teisės normų. Taip pat nurodė, kad bankroto administratorius ataskaitoje informavo, jog BUAB „Upės centras“ bankroto metu taikos sutartis nebuvo pasirašyta, ataskaitiniu laikotarpiu administratorius negavo jokių naujų pasiūlymų iš įmonės savininkų sudaryti taikos sutartį su įmonės kreditoriais, todėl administratoriaus siūlymas taikyti likvidavimo procedūrą nepažeidžia bankroto procedūros; šis nutarimas taip pat buvo priimtas balsų dauguma ir kreditoriai yra suinteresuoti savo priimto nutarimo tenkinimu.

9Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas nesutiko su pareikštu skundu (57–58 b. l.). Nurodė, kad pareiškėjai skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų nesieja su konkrečiais Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) pažeidimais, tik nurodo kitą turto realizavimo būdą, kuris, jų nuomone, kreditoriams būtų naudingas; tokie pareiškėjų teiginiai yra tik prielaidos, jų siūlomas turto realizavimo būdas tik užtęstų bankroto bylą ir pabrangintų bankroto procedūras. Be to, UAB „archiDELTA“ nevykdo 2013 m. balandžio 26 d. su BUAB „Upės centras“ pasirašytos sutarties, o 2014 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkime patvirtintas turto realizavimo būdas atitinka teisės aktų reikalavimus, siekiant realizuoti įmonės turtą bei vykdyti atsiskaitymus su kreditoriais, būtina skelbti įmonės likvidavimo procedūrą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi netenkino skundo. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo panaikinti ginčo nutarimų, kad jie atspindi didžiosios daugumos kreditorių valią ir yra būtini, siekiant įgyvendinti pagrindinius bankroto proceso tikslus. Teismas nurodė, kad BUAB „Upės centras“ ginčo nutarimai trečiuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais buvo priimti balsų dauguma, nepažeidžiant imperatyvių teisės normų ar viešo intereso, ĮBĮ nuostatų, kadangi ĮBĮ 23 straipsnis suteikia kreditorių susirinkimui teisę spręsti klausimus dėl turto pardavimo bei jo kainos ir visi atitinkamo turinio klausimai privalo būti sprendžiami šio įstatymo 24 straipsnio nustatyta tvarka, be to, pareiškėjai nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, sudarančių pagrindą suabejoti, kad, priimant skundžiamus nutarimus, buvo padaryti procedūriniai pažeidimai.

12Teismo vertinimu, pareiškėjai neįrodė procedūrų, susijusių su BUAB „Upės centras“ turimo turto paėmimo visuomenės poreikiams ir jo kompensavimu kitu valstybinėje žemėje suformuotu (vertingesniu) 2 707 kv. m ploto žemės sklypu, realumo, galimybės įgyvendinti jas per protingą terminą ir realios ekonominės naudos, o apsiribojo tik bendro pobūdžio prielaidomis apie galimą BUAB „Upės centras“ turto vertės padidėjimą tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės turimas turtas būtų paimtas visuomenės poreikiams, vietoj jo būtų suteiktas kitas žemės sklypas, kurio vertė, įgyvendinus jo prijungimo prie kitų sklypų procedūrą ir gavus statybos leidimus, žymiai padidėtų, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ginčo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu prieštarauja bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ar pažeidžia kreditorių interesus. Teismas nurodė, jog, atsižvelgus į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 1-1430 nusprendė prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau tekste – NŽT) paimti visuomenės poreikiams BUAB „Upės centras“ priklausantį turtą, esantį ( - ) tačiau nėra duomenų, kad Vilniaus miesto savivaldybė būtų pateikusi tokį prašymą NŽT, kad vykdomos kokios nors procedūros, taip pat, kad per papildomą 6 mėnesių terminą (kurį nurodė UAB „archiDELTA“ 2014 m. gegužės 14 d. rašte; 21 b. l.) galėtų būti įvykdyta BUAB „Upės centras“ turto paėmimo ir kompensavimo procedūra, pareiškėjai neturi įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti jų teiginius apie galimą turto vertės padidėjimą, ir negali nurodyti realaus termino bei jį pagrįsti įrodymais, kada galėtų įvykti BUAB „Upės centras“ turto paėmimas visuomenės poreikiams, naujo sklypo suteikimas ir šio nekilnojamojo turto išvystymo procedūros.

13Teismo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad ginčo nutarimas Nr. 5 yra neteisėtas, kadangi pareiškėjų deklaratyvūs teiginiai neįrodo, kad egzistuoja objektyvus poreikis sudaryti ir vykdyti sandorius, nesusijusius su bankrutavusios bendrovės likvidavimu, ir kad yra pagrindas nevykdyti ĮBĮ 30 straipsnio reikalavimų, numatančių teismo pareigą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atskirajame skunde pareiškėjai L. P. ir UAB „GYVENAMIEJI NAMAI“, atstovaujami jų atstovo advokato, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti ginčo nutarimus. Apeliantai nurodo, kad teismas nepagrįstai nepanaikino ginčo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu, nes klausimai dėl nekilnojamojo turto sumažintų kainų ir šio turto pardavimo tvarkos nustatymo gali būti sprendžiami tik tuomet, kai iki galo bus aiški BUAB „Upės centras“ nekilnojamojo turto sudėtis (atsižvelgiant į tai, kad už visuomenės poreikiams paimamą BUAB „Upės centras“ turtą bus suteiktas kitas žemės sklypas) ir nustatyta galutinė turto pardavimo kaina.

16Pasak apeliantų, šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės administracija inicijuoja dalies BUAB „Upės centras“ priklausančios žemės ir pastato, esančių Upės gatvėje, paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, todėl pareiškėjai tikisi, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas paimti visuomenės poreikiams BUAB „Upės centras“ žemės sklypus pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimą bus apsvarstytas artimiausiu metu, nepaisant to, kad NŽT nesilaiko Žemės įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje numatyto 30 dienų termino tokiam prašymui apsvarstyti. Jie nurodo, jog, nepaisant to, kad BUAB „Upės centras“ sutartis su UAB „archiDELTA“ yra nutraukta, žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra įvyks, kadangi UAB „archiDELTA“ nėra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. 1-1430 vykdytojas ir negali šio sprendimo atšaukti, neužbaigus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų, atsakovo turimi sklypai nėra komerciškai patrauklūs būsimiems pirkėjams, kadangi šiuo laikotarpiu įsigijus tokius sklypus, juose nebus galima iš karto pradėti statybų, nes dėl taikomų apribojimų jiems nebus išduodami statybos leidimai, be to, teismas nepagrįstai reikalauja, kad pareiškėjai pagrįstų žemės sklypo kainos padidėjimą, kai bus užbaigta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra ir atsakovui bus suteiktas kitas žemės sklypas, nes tokia aplinkybė yra visiems žinoma ir jos nereikia įrodinėti (CPK 182 str.).

17Nurodo, kad BUAB „Upės centras“ bankroto administratorius neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama surinkti kuo išsamesnę informaciją apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eigą ir terminus, tokia informacija nebuvo pateikta kreditoriams, balsuojantiems už nekilnojamojo turto pardavimą, todėl šiuo klausimu priimtas sprendimas negalėjo būti objektyvus, teismas perkėlė įrodinėjimo naštą dėl aplinkybių, susijusių su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų terminais, pareiškėjams, nors pastarieji, skirtingai nei bankroto administratorius, neturi galimybių gauti informaciją apie jiems nepriklausantį turtą iš valstybės ir savivaldybės institucijų.

18Apeliantai pažymi, kad BAB banko SNORAS atstovas teismo posėdžio metu informavo teismą apie tai, kad ginčo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu jau yra atliktos nekilnojamojo turto varžytynių procedūros ir jų metu turtas nebuvo parduotas, nepaisant to, procesas turi būti tęsiamas, nes teismo išaiškinimai turės įtakos būsimiems atsakovo kreditorių sprendimams dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos.

19Pareiškėjų teigimu, ginčo nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu „siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“ pažeistų visų BUAB „Upės centras“ kreditorių interesus, kadangi būtų užkirstas kelias sudaryti ir vykdyti sandorius, kuriais būtų siekiama padidinti BUAB „Upės centras“ turto vertę, t. y. susijusius su sklypų / jų dalių perdavimu visuomenės poreikiams ir už tai, kaip kompensaciją, gaunant laisvoje valstybinėje žemėje suformuotą apie 2 707 kv. m ploto žemės sklypą, ir sudaryti sąlygas kreditoriams maksimaliai patenkinti jų reikalavimus; be to, teismo pozicija, kad bankroto procedūros operatyvumo principas yra prioritetinis, lyginant su ekonomiškumo principu, yra neprotinga, nesąžininga ir neteisinga.

20Atsakovas BUAB „Upės centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (110–115 b. l.). Nurodo, kad atskirajame skunde dėstomi argumentai nepagrįsti, kad ginčo nutarimai yra teisėti, priimti nepadarius esminių procedūrinių pažeidimų, neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, priešingai, įgyvendina bankroto proceso operatyvumo principą; pareiškėjai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų dėl skundžiamų nutarimų neteisėtumo, nenurodė teisės normų, kurios galbūt buvo pažeistos ginčo nutarimais, be to, jie neginčija fakto, kad ginčo nutarimai buvo priimti nepažeidžiant esminių kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūrų. Atsakovas nesutinka su apeliantais, kad ginčo nutarimai priimti skubotai, kadangi nuo atsakovo UAB „Upės centras“ bankroto bylos iškėlimo praėjo daugiau kaip dveji metai, po pirmųjų varžytynių – daugiau nei vieneri metai, dėl šios priežasties buvo sustabdyti įmonės atsiskaitymai su kreditoriais.

21Suinteresuotas asmuo BAB bankas SNORAS atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (118–122 b. l.). Nurodo, kad nėra pagrindo sutikti su apeliantais dėl žymaus BUAB „Upės centras“ turto vertės padidėjimo, kuris siejamas su naujai suformuoto 2 707 kv. m ploto žemės sklypo perdavimu BUAB „Upės centras“ tuo atveju, jeigu Vilniaus miesto savivaldybė planuotų suformuoti žemės sklypą Vilniuje, Upės g., skirtą Modernaus meno muziejui statyti, nes 2013 m. lapkričio 22 d. buvo viešai paskelbta, kad Modernaus meno muziejus nebus statomas, taigi artimiausiu metu BUAB „Upės centras“ nebus perduotas ir 2 707 kv. m ploto žemės sklypas, kaip kompensacija už žemės sklypus, paimamus visuomenės poreikiams. Teigia, kad ginčo nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu negali būti laikomas prieštaraujančiu BUAB „Upės centras“ kreditorių interesams, atsižvelgiant į bankroto proceso tikslą patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto; priėmus sprendimą dėl bankrutuojančios įmonės likvidavimo, galimas operatyvesnis jos turto pardavimas; apeliantams nepateikus patikimų įrodymų, kiek laiko galėtų užtrukti BUAB „Upės centras“ turto vertės padidinimo procedūra, kokiu dydžiu galėtų padidėti įmonės turto vertė, teismas pagrįstai sprendė, jog nėra pagrindo nepripažinti BUAB „Upės centras“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Nutrauktinas apeliacinis procesas dėl teismo nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl ginčo nutarimo Nr. 3.

24CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

25CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).

26Bylos duomenimis, 2014 m. gegužės 28 d. įvykusiame BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti BUAB „Upės centras“ priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ) (toliau – Turtas), įkeisto AB bankui SNORAS, sumažintą 32 975 487,38 Lt bendrą pardavimo kainą I varžytynėms, II varžytynėms - 29 677 938,64 Lt kainą ir III varžytynėms - 26 710 144,78 Lt kainą; visas varžytynes skelbti atskirais skelbimais; nekilnojamąjį turtą parduoti kartu iš varžytynių 2013 m. balandžio 17 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka; nustatyti varžytynėse 3 proc. turto kainos didinimo intervalą ir nustatyti 1 000 Lt dydžio mokestį varžytynių žiūrovui (5-19 b. l.).

27Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2015 m. vasario 12 d. įvyko BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkimas, kuriame pirmu darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas dėl atsakovo neparduoto nekilnojamojo turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo; atsakovo kreditoriai balsų dauguma („už“ – 93,29 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos) nutarė patvirtinti BUAB „Upės centras“ priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ), įkeisto AB bankui SNORAS, sumažintą 6 950 880,44 Eur (24 000 000 Lt) pardavimo kainą I varžytynėms, 6 371 640,41 Eur (22 000 000 Lt) pardavimo kainą II varžytynėms; Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-4112-553/2015 dėl 2015 m. vasario 12 d. BUAB „Upės centras“ kreditorių nutarimo panaikinimo pagal 2015 m. kovo 2 d. teisme gautą atsakovo kreditoriaus L. P. skundą. Be to, pagal administratoriaus kreditoriams pateiktą informaciją, vykdant BUAB „Upės centras“ 2014 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3, kuriuo buvo patvirtinta BUAB „Upės centras“ priklausančio Turto sumažintą pardavimo kaina I, II, III varžytynėms, šį Turtą parduodant kartu iš varžytynių Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka, apie parduodamo nekilnojamojo turto varžytynes buvo paskelbta Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje 2014 m. liepos 8 d., 2014 m. rugsėjo 17 d., 2014 m. rugsėjo 30 d. 2014 m. rugpjūčio 12 d., 2014 m. rugsėjo 2 d., 2014 m. spalio 20 d., 2014 m. lapkričio 4 d., tačiau nurodyto turto varžytynės neįvyko, jose nedalyvavus nė vienam pirkėjui, o įkaito turėtojas BAB bankas SNORAS nepageidavo perimti šio Turto, tačiau paprašė bankroto administratoriaus sušaukti kreditorių susirinkimą dėl Turto pardavimo iš varžytynių kainos sumažinimo.

28Taigi BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkimas 2015 m. vasario 12 d. priimtu nutarimu dėl BUAB „Upės centras“ Turto pardavimo kainos iš varžytynių nustatymo, pakeitė ankstesnį kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 dėl BUAB „Upės centras“ Turto pardavimo kainos iš varžytynių nustatymo, ginčijamą šioje byloje, be to, neįvyko pagal ginčo nutarimą paskelbtos Turto varžytynės.

29Todėl neliko pagrindo nagrinėti atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjų skundo reikalavimas dėl ginčo nutarimo Nr. 3 panaikinimo, kadangi tokios teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas nesukels procesinių pasekmių, neturės įtakos tolimesnei proceso eigai - kreditorių valia nurodytu klausimu yra pakeista, ankstesnis nutarimas neteko galios, pakeitus jį vėlesniu nutarimu, priimtu tuo pačiu klausimu ir dėl to paties objekto, dėl kurio teisėtumo patikrinimo šiuo metu yra iškelta kita civilinė byla Vilniaus apygardos teisme, t. y. nebeliko apeliacijos objekto (CPK 315 str. 3 d., 338 str.).

30Nurodyta aplinkybė paaiškėjo, pradėjus apeliacinį procesą, todėl nutrauktinas apeliacinis procesas pagal apeliantų atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl ginčo nutarimo Nr. 3 panaikinimo (CPK 3 str. 6 d., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

31Dėl atskirojo skundo dėl teismo nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl ginčo nutarimo Nr. 5 panaikinimo.

32Nagrinėjamu atveju bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo dėl teismo nutarties dalies, kuria atmestas skundo reikalavimas dėl ginčo nutarimo Nr. 5 „Siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“ panaikinimo, faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Nustatyta, kad nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties dalies negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

33CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, o ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis numato, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, be to, kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

34ĮBĮ 3 straipsnio nuostatomis bankrutuojančios įmonės kreditoriai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus šiems asmenims; kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Kreditorių susirinkimas, įgyvendindamas ĮBĮ 23 straipsnyje numatytas funkcijas, sprendžia esminius klausimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės veikla. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių visuma sprendžia tokius esminius klausimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės veikla, tarp jų, ar įmonė nutrauks (ar tęs) savo ūkinę komercinę veiklą, ar įmonė bus likviduojama, ar bus sudaryta taikos sutartis; kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška, o ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime; vienas iš kreditorių autonomijos principo išraiškos būdų yra kreditorių teisė paprasta kreditorių balsų dauguma priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo, vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytomis taisyklėmis (ĮBĮ 23 str. 12 p., 24 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

35Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo.

36ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalį teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę nurodytus sandorius.

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš Juridinių asmenų registro (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

38Pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs bei įvertinęs bylos įrodymus, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes ir padarė pagrįstas išvadas, jog nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų skundo dalies dėl ginčo nutarimo Nr. 5, susijusio su siūlymu taikyti BUAB „Upės centras“ likvidavimo procedūras, panaikinimo.

39Apeliantai nesutikimą su teismo išvada dėl BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkimo ginčo nutarimo Nr. 5, kuriuo jame dalyvavusių kreditorių balsų dauguma nutarta siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą, iš esmės motyvuoja tuo, kad, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, bankroto administratorius praras teisinę galimybę sudaryti ir vykdyti sandorius, nesusijusius su bankrutavusios bendrovės likvidavimu, o susijusius su atsakovo vykdoma komercine veikla - nekilnojamojo turto vystymu, būtent, sklypų / jų dalių perdavimu visuomenės poreikiams ir už tai, kaip kompensaciją, gaunant laisvoje valstybinėje žemėje suformuotą apie 2 707 kv. m ploto žemės sklypą.

40Teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, kad ginčo nutarimas Nr. 5 negalėjo būti priimtas ar yra neteisėtas. Nagrinėjamu atveju buvo visos sąlygos, kurioms esant, galėjo būti sprendžiamas klausimas dėl siūlymo likviduoti bankrutuojančią įmonę, kadangi per 3 mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, nebuvo priimta nutartis sudaryti taikos sutartį ir nėra duomenų, kad būtų kreiptasi į teismą dėl šio termino pratęsimo. Kaip matyti iš bylos bei LITEKO duomenų, atsakovo kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi, o 2012 m. spalio 8 d., 2012 m. spalio 29 d., 2013 m. sausio 2 d., 2013 m. kovo 15 d., 2013 m. liepos 17 d., 2013 m. rugpjūčio 26 d. ir 2014 m. balandžio 16 d., 2015 m. vasario 12 d. nutartimis patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. BUAB „Upės centras“ 2014 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkime, svarstant klausimą siūlyti teismui taikyti įmonės likvidavimo procedūrą, bankroto administratorius pateikė informaciją kreditoriams, kad 2013 m. gruodžio 4 d. gautas kreditoriaus L. P. pasiūlymas taikiai užbaigti bankroto bylą, t. y. pasirašyti su BAB banku SNORAS taikos sutartį ir / ar kitus reikalingus dokumentus, kuriais L. P. įsipareigotų finansuoti žemės sklypų detaliojo plano sprendinių pakeitimo (parengimo) darbus, kuriais, šio kreditoriaus teigimu, būtų padidintas žemės sklypų intensyvumas ir išaugtų žemės sklypų vertė, tačiau taikos sutartis nebuvo sudaryta, kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą Nr. 5 „Siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“.

41Pažymėtina, kad įstatyme nėra draudimo kreditoriams siūlyti bankroto administratoriui kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tai yra viena iš kreditorių susirinkimo teisių (ĮBĮ 23 str. 15 p.), tačiau nuspręsti, ar taikyti likvidavimo procedūrą, priklauso teismo diskrecijai (ĮBĮ 30 str.). Nagrinėjamu atveju klausimas dėl BUAB „Upės centras“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto teisme nėra išspręstas, Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2747-553/2015 bankrutuojančios UAB „Upės centras“ bankroto administratoriaus 2014 m. birželio 3 d. prašymą dėl likvidavimo procedūros taikymo bankrutuojančiai UAB „Upės centras“ paliko nenagrinėtą, motyvuodamas tuo, kad ginčo nutarimas Nr. 5 nėra galiojantis, nes dėl jo paduotas skundas, dėl kurio pagrįstumo ir sprendžiama nagrinėjamoje byloje. Todėl atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, susiję su teismo išvada dėl ginčo nutarimo Nr. 5. Juolab kad, teismui priėmus nutartį pripažinti BUAB „Upės centras“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, atsakovo kreditoriai turės teisę apskųsti ją įstatymo nustatyta tvarka ir išdėstyti nesutikimo su ja argumentus (CPK 334 str.; ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 30 str.).

42Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti iš esmės teisėtos ir pagrįstos skundžiamos teismo nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl ginčo nutarimo Nr. 5 panaikinimo (ĮBĮ 30 str., CPK 330 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

44Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantų L. P. ir UAB „GYVENAMIEJI NAMAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjų skundo reikalavimas dėl 2014 m. gegužės 28 d. BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl neparduoto nekilnojamojo turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ panaikinimo.

45Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjų skundo reikalavimas dėl 2014 m. gegužės 28 d. BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl siūlymo teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“ panaikinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 27 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB... 4. 2014 m. gegužės 28 d. BUAB „Upės centras“ pakartotiniame kreditorių... 5. Pareiškėjai L. P. ir BUAB „Gyvenamieji namai“ (atsakovo kreditoriai)... 6. Pareiškėjai nurodė, kad turi būti panaikintas ginčo nutarimas Nr. 5... 7. Suinteresuotas asmuo BUAB „Upės centras“ atsiliepime į skundą prašė... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 9. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas nesutiko su pareikštu skundu (57–58 b.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi netenkino skundo.... 12. Teismo vertinimu, pareiškėjai neįrodė procedūrų, susijusių su BUAB... 13. Teismo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad ginčo nutarimas Nr. 5 yra... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atskirajame skunde pareiškėjai L. P. ir UAB „GYVENAMIEJI NAMAI“,... 16. Pasak apeliantų, šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 17. Nurodo, kad BUAB „Upės centras“ bankroto administratorius neatliko jokių... 18. Apeliantai pažymi, kad BAB banko SNORAS atstovas teismo posėdžio metu... 19. Pareiškėjų teigimu, ginčo nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu... 20. Atsakovas BUAB „Upės centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 21. Suinteresuotas asmuo BAB bankas SNORAS atsiliepime į atskirąjį skundą... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Nutrauktinas apeliacinis procesas dėl teismo nutarties dalies, kuria atmestas... 24. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 25. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 26. Bylos duomenimis, 2014 m. gegužės 28 d. įvykusiame BUAB „Upės centras“... 27. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2015 m. vasario 12... 28. Taigi BUAB „Upės centras“ kreditorių susirinkimas 2015 m. vasario 12 d.... 29. Todėl neliko pagrindo nagrinėti atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos... 30. Nurodyta aplinkybė paaiškėjo, pradėjus apeliacinį procesą, todėl... 31. Dėl atskirojo skundo dėl teismo nutarties dalies, kuria atmestas... 32. Nagrinėjamu atveju bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo... 33. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 34. ĮBĮ 3 straipsnio nuostatomis bankrutuojančios įmonės kreditoriai – tai... 35. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 36. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas pripažįsta įmonę... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad bankroto proceso tikslas... 38. Pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs bei įvertinęs bylos... 39. Apeliantai nesutikimą su teismo išvada dėl BUAB „Upės centras“... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai nesudaro pagrindo pripažinti,... 41. Pažymėtina, kad įstatyme nėra draudimo kreditoriams siūlyti bankroto... 42. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantų L. P. ir UAB... 45. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d....