Byla eB2-497-658/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gelventa“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gelventa“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi UAB „Gelventa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Elmeda“. 2018 m. kovo 15 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas. 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2018 m. gegužės 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Gelventa“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atlikti privalomieji bankroto proceso veiksmai.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Taip pat kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (2019 m. sausio 3 d. pranešimas ir el. laiškas).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų, bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovas perdavė administratorei įmonės dokumentus. Kadangi įmonė jokio turto neturėjo, todėl jis administratorei perduotas nebuvo. Administratorė patikrinusi UAB „Gelventa“ dokumentus nenustatė sandorių, dėl kurių reikėtų pareikšti ieškinius teisme. Taip pat nenustatyta tyčinio bankroto požymių.

9Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2018 m. liepos 9 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-19995-587/2018 nutarė išieškoti kreditorei BUAB „Gelventa“ bankroto administratorei UAB „Elmeda“ iš skolininko E. Ž. 5 200 Eur administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5 200 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. liepos 9 d.) iki visiško teismo įsakymo įvykdymo. Pagal šį teismo įsakymą E. Ž. bankroto administratorei sumokėjo 2 000 Eur.

10Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė. Registrų duomenimis įmonė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo. Bankroto procedūros metu įmonė gavo 2 000 Eur, iš kurių buvo tik iš dalies padengtos administravimo išlaidos. Byloje liko nepatenkinti 4 378,87 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

11Bankroto administratoriaus pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2018 m. spalio 23 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-7316 patvirtina, kad bankrutavusi BUAB „Gelventa“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

12Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Gelventa“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

14Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

15Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

16Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

18pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gelventa“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

19Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

20Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi UAB „Gelventa“... 3. BUAB „Gelventa“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 8. Iš bylos duomenų, bankroto administratorės ataskaitos nustatyta, kad... 9. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2018 m. liepos 9 d.... 10. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos... 11. Bankroto administratoriaus pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie... 12. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 13. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 14. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 15. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 16. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 18. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gelventa“... 19. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 20. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...