Byla 2-1052-241/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Progresas“ restruktūrizavimo byla (civilinės bylos Nr. B2-299-221/2019)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Progresas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Progresas“ restruktūrizavimo byla (civilinės bylos Nr. B2-299-221/2019).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi iškėlė akcinės bendrovės (toliau – ir RAB) „Progresas“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) „Restrus“; 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą; 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi patvirtino restruktūrizavimo planą ketverių metų laikotarpiui.

82.

9Teisme gautas kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) prašymas nutraukti AB „Progresas“ restruktūrizavimo bylą, nes restruktūrizavimo planas nėra tinkamai vykdomas, po nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos RAB „Progresas“ į biudžeto surenkamąją sąskaitą nesumokėjo 35 782,25 Eur deklaruotų einamųjų mokesčių. Negeneruojami pakankami finansiniai srautai, kurių užtektų įmonės prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, leidžia teigti, kad restruktūrizuojamos įmonės finansinė padėtis išlieka sudėtinga, restruktūrizavimo procesas vykdomas ydingai, pažeidžiant kreditorių interesus.

103.

11Teisme gauti hipotekos kreditorės UAB „ATC Baltic“ rašytiniai paaiškinimai dėl kreditorės VMI prašymo ir prašymas nutraukti RAB „Progresas“ restruktūrizavimo bylą, nes RAB „Progresas“ nemoka einamųjų mokėjimų ne tik VMI, bet ir UAB „ATC Baltic“, šiuo metu skolinga 2 782,62 Eur einamųjų įmokų. Taip pat iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad RAB „Progresas“ nedengia einamųjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), susidariusi einamoji skola viršija 60 000 Eur sumą. RAB „Progresas“ restruktūrizavimo proceso metu ne gerina, o blogina savo, tuo pačiu ir visų kreditorių padėtį, didindama skolas ir nudėvėdama turtą.

124.

13Atsakovė RAB „Progresas“ su prašymais nesutiko, nurodė, kad nei restruktūrizavimo administratorė, nei kreditorių susirinkimas nesikreipė į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. VMI klaidingai nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo nutraukti restruktūrizavimo bylą, nes įstatymo leidėjo nustatyti restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindai nėra aiškinami plačiai, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) nuostatos neįtvirtina pavienio kreditoriaus teisės inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimo procesą. RAB „Progresas“ yra visiškai sumokėjusi einamuosius mokėjimus už 2018 m., padengusi 868,13 Eur už 2017 m., todėl nėra pagrindo teigti, kad einamieji mokesčiai nemokami. Priešingai kreditorės UAB „ATC Baltic“ nurodomiems argumentams, pati kreditorė yra skolinga įmonei 7 594,02 Eur sumą. 63 165 Eur skola VSDFV yra ne einamoji skola, o restruktūrizavimo plane patvirtintas finansinis reikalavimas, kurio mokėjimo terminas nėra suėjęs. Įmonė nuo 2018 m. sausio 15 d. iki 2019 m. balandžio 15 d. VSDFV sumokėjo 84 557,6 Eur ir šis kreditorius nereiškia reikalavimo nutraukti restruktūrizavimo bylą.

145.

15Teismui pateiktoje VSDFV Kauno skyriaus informacijoje nurodoma, kad RAB „Progresas“ 2019 m. gegužės 2 d. skolinga 52 021,60 Eur valstybinio socialinio draudimo einamųjų įmokų. Restruktūrizavimo byloje patvirtintas VSDFV 65 699,63 Eur finansinis reikalavimas, iš viso skola sudaro 117 621,23 Eur sumą. 2017 m. lapkričio 10 d. pasirašyta valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis nebuvo tinkamai vykdoma, todėl 2018 m. vasario 6 d. VSDFV Kauno skyriaus sprendimu buvo nutraukta. RAB „Progresas“ valstybinio socialinio draudimo einamųjų įmokų skola tendencingai didėja. Darytina prielaida, kad RAB „Progresas“ neturi galimybių sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą, nepajėgi tęsti restruktūrizavimo proceso, vykdyti restruktūrizavimo planą, nes tik valstybinio socialinio draudimo einamųjų mokėjimų skola sudaro 52 021,60 Eur.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

186.

19Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 10 d. nutartimi nutraukė RAB „Progresas“ restruktūrizavimo bylą; priteisė iš RAB „Progresas“ kreditorei UAB „ATC Baltic“ 600 Eur bylinėjimosi išlaidų.

207.

21Teismas, išsamiai aptaręs įstatyminį reglamentavimą bei teismų praktiką įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo aspektu, padarė išvadą, kad pasitvirtinus kreditorių VMI, UAB „ATC Baltic“ ir VSDFV Kauno skyriaus nurodomai aplinkybei apie netinkamai vykdomą RAB „Progresas“ restruktūrizavimo planą, atsižvelgiant į aktyvų teismo vaidmenį restruktūrizavimo procese, būtų pagrindas nutraukti AB „Progresas“ restruktūrizavimo bylą, nepaisant to, kad, kaip nurodo RAB „Progresas“, dėl to nesikreipė nei restruktūrizavimo administratorius, nei kreditorių susirinkimas.

228.

23Teismas nustatė, kad nors kreditorė UAB „ATC Baltic“ pripažino, jog atlikus vienašalį įskaitymą, RAB „Progresas“ nebėra skolinga UAB „ATC Baltic“ einamųjų įmokų, tačiau VMI ir VSDFV pateikti duomenys sudaro pagrindą spręsti, jog RAB „Progresas“ restruktūrizavimo planas vykdomas netinkamai. Teismas nustatė, kad RAB „Progresas“ po restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagal pateiktas deklaracijas 2019 m. gegužės 6 d. turi 19 619,86 Eur mokestinę nepriemoką VMI; nors einamųjų mokesčių skola yra sumažėjusi, tačiau šis faktas nepaneigia kreditorės VMI nurodytos aplinkybės, kad RAB „Progresas“ einamuosius mokesčius moka netinkamai. Teismas sprendė nesant pagrindo pripažinti, kad RAB „Progresas“ stabilizavo mokėjimus, nes RAB „Progresas“ 2019 m. gegužės 2 d. skolinga ir 52 021,60 Eur valstybinio socialinio draudimo einamųjų įmokų; skola nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo beveik padvigubėjo (Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi patvirtintas VSDFV Kauno skyriaus 65 599,63 Eur finansinis reikalavimas, šiuo metu bendras įsiskolinimas VSDFV Kauno skyriui yra padidėjęs iki 117 621,23 Eur sumos). Kreditorės VMI nurodytą aplinkybę, kad RAB „Progresas“ negeneruoja pakankamų finansinių srautų, kurių užtektų įmonės prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti, patvirtina ketinimas skolintis (ketinimas skolintis 100 000 Eur sumą pradelstoms einamosioms skoloms VMI, VSDFV Kauno skyriui apmokėti, veiklos vystymui ir plėtojimui, buvo numatytas RAB „Progresas“ restruktūrizavimo plano pakeitimuose, kurių nepatvirtino Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 18 d. ir 2018 m. spalio 25 d. nutartimis).

249.

25Teismas padarė išvadą, kad RAB „Progresas“ nepaneigė kreditorių nurodytų aplinkybių, jog restruktūrizavimo plane numatyti įsipareigojimai yra vykdomi netinkamai.

2610.

27Teismas nurodė, kad byloje esant duomenims, jog netinkamai mokamos einamosios įmokos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, einamieji mokesčiai į biudžeto surenkamąją sąskaitą, aplinkybė, kad yra nustatytas ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpis, nereiškia, jog restruktūrizavimo procesas negali būti nutrauktas anksčiau nustatyto termino. Nesant galimybės bendrovei vykdyti restruktūrizavimo planą, yra racionalu nutraukti restruktūrizavimo procesą, kad nedidėtų įsiskolinimai kreditoriams (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

2811.

29Teismas iš dalies tenkino kreditorės UAB „ATC Baltic“ prašymą priteisti 1 194,27 Eur bylinėjimosi išlaidas (770,77 Eur už rašytinių paaiškinimų ir prašymo nutraukti restruktūrizavimo bylą parengimą bei 423,5 Eur už rašytinių paaiškinimų parengimą), įvertinęs, kad prašoma suma viršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.16 punkte nustatytą koeficientą bei, kad kreditorės prašymas buvo pagrįstas tik iš dalies (nes kreditorė pripažino, jog RAB „Progresas“ nėra skolinga einamųjų mokėjimų UAB „ATC Baltic“); priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą sumažindamas iki 600 Eur.

30III.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3212.

33Atsakovė RAB „Progresas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – VMI bei UAB „ATC Baltic“ prašymus nuraukti AB „Progresas“ restruktūrizavimo bylą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3412.1.

35Įstatyme einamųjų įmokų nemokėjimas nėra numatytas kaip savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas. Į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nei restruktūrizavimo administratorė, nei kreditorių susirinkimas nesikreipė. Išvada apie netinkamą restruktūrizavimo plano vykdymą padaryta iš dviejų pavienių kreditorių pateiktų duomenų, kitų įrodymų, patvirtinančių netinkamą restruktūrizavimo plano vykdymą, byloje nėra.

3612.2.

37Teismas nenagrinėjo teismų praktikoje nurodytų restruktūrizavimo bylos nutraukimui būtinų sąlygų – konkrečių duomenų, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės ne tik neįgyvendinamos, bet dėl objektyvių ar subjektyvių aplinkybių ir nebus įgyvendintos ir įmonė negali įrodyti, jog planas bus įvykdytas. Nesant kreditorių susirinkimo ar administratorės prašymo, nepakako duomenų spręsti dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Teismas neatsižvelgė į ĮRĮ keliamus tikslus, kitas svarbias bylos aplinkybes, nesiekė teisingo, protingo ir sąžiningo rezultato, visų kreditorių teisių ir interesų apsaugos, o taip pat darbuotojų ar pačios restruktūrizuojamos įmonės apsaugos.

3812.3.

39Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad įmonė turi einamųjų mokėjimų įsiskolinimą, tačiau nuo 2018 m. liepos pabaigos einamieji mokėjimai mokami ir susidaręs įsiskolinimas mažėja. Teismas nepagrįstai nevertino, kad įmonė stabilizavo mokėjimus. VSDFV pateikti duomenys patvirtina, mokėjimų stabilizavimą ir įsiskolinimo dengimą (nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2019 m. balandžio 15 d. buvo priskaityta 50 581,88 Eur einamųjų mokėjimų, sumokėta 64 084,07 Eur). VMI nepateikė analogiškos informacijos, kaip vykdomi mokėjimai, tačiau mokėjimus patvirtina pateikti mokėjimo pavedimai, o įsiskolinimo sumažėjimas konstatuotas ir skundžiamoje nutartyje.

4012.4.

41Pasikeitus įmonės vadovui atkuriamas įmonės mokumas, mažinami pradelsti įsipareigojimai, įmonė mato perspektyvas bei turi galimybę tęsti veiklą ir visiškai atsiskaityti su kreditoriais. Teismas neįvertino pateiktų finansinių rodiklių.

4212.5.

43Įmonė ir jos kreditoriai matė galimybes greičiau plėtoti veiklą, tačiau VMI ir VSDFV prieštaravo tam reikalingų lėšų pasiskolinimui, VMI siekia, kad jos, kaip pavienio kreditoriaus, apsaugai būtų suteiktas prioritetas prieš restruktūrizavimo procesą.

4412.6.

45UAB „ATC Baltic“ nepagrįstas prašymas vertintinas kaip piktnaudžiavimas, nes ji pati buvo skolinga restruktūrizuojamai įmonei, pažeisdama kitų kreditorių interesus atliko neteisėtą įskaitymą. Nurodyti klaidingi duomenys nesudarė pagrindo bylinėjimosi išlaidų priteisimui.

4613.

47Kreditorė VMI atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartį nepakeistą, o RAB „Progresas“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

4813.1.

49Teismas teisingai išanalizavo bylos aplinkybes, visapusiškai įvertino RAB „Progresas“ finansinę situaciją, bendrovės bei kreditorių pateiktus rašytinius įrodymus ir priėmė motyvuotą nutartį dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais pagrindais.

5013.2.

51Teismas teisingai išanalizavo tiek bendrovės teiktus rašytinius įrodymus apie tęsiamą ūkinę veiklą, argumentus apie nors ir pavėluotai, tačiau mokamus einamuosius mokėjimus, tiek VSDFV Kauno skyriaus informaciją apie laiku nesumokėtą 52 021,60 Eur einamųjų mokėjimų įsiskolinimą, mažėjantį, tačiau vis tiek laiku nesumokėtą 19 619,86 Eur einamųjų mokėjimų įsiskolinimą į valstybės biudžetą bei konstatavo, jog RAB „Progresas“ nemokėdama einamųjų įmokų į VSDFV ir valstybės biudžetą, netinkamai vykdo restruktūrizavimo planą bei tokiu būdu didina įsipareigojimus.

5213.3.

53Jei restruktūrizuojama įmonė nėra pajėgi laiku sumokėti į valstybės biudžetą einamuosius mokesčius, darytina prielaida, jog įmonė yra susidūrusi su ilgalaikiais finansiniais sunkumais ir yra nemoki. Be to, RAB „Progresas“ yra konkuruojantis komercinės veiklos subjektas, todėl nemokėdamas su veikla susijusių mokesčių, iškraipo sąžiningos konkurencijos principus. Nepaisant atliktų mokėjimų, 2019 m. gegužės 31 d. duomenimis įsiskolinimas į valstybės biudžetą vis dar sudaro 8 529,30 Eur, o atlikti mokėjimai nepatvirtina bendrovės gebėjimo tinkamai įgyvendinti restruktūrizavimo procesą.

5414.

55Restruktūrizavimo administratorė UAB „Restrus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

5614.1.

57Į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad 2018 m. liepos mėn. apeliantės skola VSDFV Kauno skyriui buvo 70 896,55 Eur, o 2019 m. balandžio mėn. 52 021,60 Eur suma, taigi ženkliai sumažėjo, todėl nėra pagrindo teigti, kad apeliantė nemoka einamųjų mokėjimų.

5814.2.

59Iškėlus restruktūrizavimo bylą, nuo 2018 m. kovo mėn. pasikeitė apeliantės vadovas, įmonės veikla stabilizuota, pradėti laiku mokėti einamieji mokėjimai bei pradėta mažinti sena skola, susidariusi dar iki 2018 m. kovo mėn. Apeliantė ne tik iš veiklos mažina senas einamąsias skolas, bet ir bandė šį klausimą išspręsti operatyviai, pasiskolinant pinigines lėšas, tačiau to padaryti nepavyko dėl nepatvirtintų restruktūrizavimo plano pakeitimų.

6014.3.

61Klausimas dėl apeliantės restruktūrizavimo bylos (ne)nutraukimo buvo numatytas nagrinėti apeliantės akcininkų susirinkime, tačiau VMI prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pateikė teismui anksčiau. Apeliantės akcininkai pirmiausiai turėjo pasisakyti dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos ir tik paskui būtų šaukiamas kreditorių susirinkimas, kuriame būtų svarstomas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos (ne)nutraukimo. Apeliantės restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimas buvo inicijuotas VMI, kreditorės, turinčios tik 5,1275 proc. visų balsų, kai tuo tarpu didžioji dalis kreditorių šiuo klausimu nepasisakė.

6214.4.

63Įmonė vykdo veiklą, moka esamus einamuosius mokėjimus, mažina seną einamųjų mokėjimų (nuo 2018 m. kovo mėn.) skolą, laiku moka darbo užmokestį darbuotojams, todėl nėra pagrindo teigti, kad restruktūrizavimo procesas yra neperspektyvus ir įmonė nepasieks restruktūrizavimo proceso tikslų.

6415.

65Kreditorius R. R. atsiliepime į atskirąjį skundą (pavadintas rašytiniais paaiškinimais) prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad skundžiama nutartimi nenustatytos restruktūrizavimo bylos nutraukimui būtinosios sąlygos, pažeistas restruktūrizuojamos bendrovės teisėtas interesas pašalinti laikinus finansinius sunkumus ir tęsti ūkinę veiklą bei teismui tokiu būdu nutarus ginti pavienių kreditorių interesus, pažeisti kitų kreditorių, sutikusių su restruktūrizavimo proceso eiga, interesai.

66Teismas

konstatuoja:

67IV.

68Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6916.

70Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta RAB „Progresas“ restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 , 329, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Dėl naujų įrodymų priėmimo ir jų turinio

7117.

72Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. rugsėjo 30 d. gauti atsakovės RAB „Progresas“ ir restruktūrizavimo administratorės UAB „Restrus“ rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodoma, kad VSDFV sprendimu RAB „Progresas“ įsiskolinimas yra atidėtas, atsakovė šiuo metu neturi galiojančių įsiskolinimų valstybinio socialinio draudimo fondui.

7318.

742019 m. spalio 3 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti hipotekos kreditorės UAB „ATC Baltic“ rašytiniai paaiškinimai. Kreditorė teigia, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. atsakovės ir restruktūrizavimo administratorės paaiškinimuose nurodytos aplinkybės neatitinka aktualių viešai skelbiamų duomenų, be to nėra jokių duomenų, kad po restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidarę įsipareigojimai VMI būtų sumokėti; pažymi, kad atsakovė RAB „Progresas“ vengia pateikti teismui aktualius einamųjų įsipareigojimų vykdymo suvestinius duomenis, kt.

7519.

76Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 3 d. nutartimi nustatė terminą byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus duomenis – atsakovei RAB „Progresas“ ir restruktūrizavimo administratorei UAB „Restrus“ duomenis apie restruktūrizavimo plano vykdymo eigą, įsipareigojimų kreditoriams ir einamųjų mokėjimų dengimą; kreditorėms VMI ir VSDFV – duomenis apie atsakovės RAB „Progresas“ susidariusią skolą valstybės ir socialinio draudimo fondo biudžetams, vykdomus einamuosius mokėjimus (jų atidėjimą); kreditorei UAB „ATC Baltic“ – nuomonę dėl restruktūrizavimo administratorės UAB „Restrus“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų aplinkybių, susijusių su atsakovės RAB „Progresas“ kreditorių susirinkimų nutarimais ir akcininkų susirinkimo sušaukimu, vertinimo. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 8 d. nutartimi atsakovei RAB „Progresas“ ir restruktūrizavimo administratorei UAB „Restrus“ pratęstas terminas duomenų pateikimui.

7720.

78Vykdydamas Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 3 d. nutartį kreditorius VSDFV Kauno skyrius pateikė duomenis, kad 2019 m. birželio 17 d. duomenimis RAB „Progresas“ einamųjų įmokų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 47 501,40 Eur įmokų už darbuotojus. VSDFV direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu šio įsiskolinimo mokėjimą nuspręsta atidėti ir 2019 m. rugpjūčio 16 d. sudaryta įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis, pagal kurią įsiskolinimas mokamas dalimis pagal grafiką iki 2020 m. birželio 25 d. RAB „Progresas“ laikosi sutarties sąlygų ir laiku moka įmokas. Taip pat mokamos ir nuo 2019 m. birželio 17 d. priskaičiuotos einamosios įmokos.

7921.

80Vykdydama Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 3 d. nutartį kreditorė VMI nurodė, kad 2019 m. spalio 10 d. duomenimis RAB „Progresas“ po nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams skolinga 36 693,30 Eur einamųjų mokesčių. Po 2019 m. birželio 1 d. įmonė pavedimais į valstybės biudžetą įmokų nemokėjo, deklaruota 4 442 Eur PVM permoka buvo įskaityta einamųjų mokesčių nepriemokai padengti. RAB „Progresas“ prašymas išdėstyti 17 333,68 Eur mokestinės nepriemokos mokėjimą, paliktas nenagrinėtas, taigi einamųjų mokesčių nepriemokos mokėjimas nėra atidėtas. VMI palaiko atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartį palikti nepakeistą, o RAB „Progresas“ atskirąjį skundą atmesti.

8122.

82Hipotekos kreditorė UAB „ATC Baltic“ 2019 m. spalio 18 d. pateikė prašymą (2019 m. spalio 21 d. patikslintą prašymą) išreikalauti iš AB SEB banko ir iš AS „Citadele banka“ duomenis, apie RAB „Progresas“ įsiskolinimo sumą, kuri jos dalis pradelsta ir kuri įtraukta į restruktūrizavimo planą, atsižvelgiant į tai, kad RAB „Progresas“ selektyviai teikia informaciją.

8323.

84Apeliantė RAB „Progresas“ ir restruktūrizavimo administratorė UAB „Restrus“ 2019 m. spalio 21 d. pateikė papildomus įrodymus ir paaiškinimus. Nurodė, kad nors ir susiduria su sunkumais, tačiau įmonė tęsia veiklą, be įsiskolinimų atsiskaito su visais 29 darbuotojais; 128 984 Eur yra investavusi į įrengimus ir pastatus; pagal EBITDA veiklos apskaitos duomenis, įmonė jau gerina savo veiklos rezultatus. Pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą yra atsiskaityta su darbuotojais bei VMI. Susidariusi einamoji skola VSDFV atidėta ir išdėstyta, įmonė laikosi mokėjimų grafiko, einamųjų skolų neturi. Dėl sunkios padėties įmonė neturi galimybės padengti visos susidariusios skolos VMI, tačiau pagal finansines galimybes įsiskolinimas mažinamas, pati kreditorė pakankamai nebendradarbiauja siekiant rasti šalis tenkinančius sprendimus (pvz., įkeisti turtą VMI naudai).

8524.

86Hipotekos kreditorė UAB „ATC Baltik“ 2019 m. spalio 24 d. pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašo RAB „Progresas“ atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovė nepateikė suvestinių duomenų apie įsipareigojimų masę ir būklę, pateikti fragmentiniai duomenys neatspindi tikrosios padėties, kiek iš viso atsakovė turi skolų, kiek iš jų einamosios, kiek iš einamųjų yra pradelsta. VMI pateiktais duomenimis atsakovė skolinga 36 693,30 Eur einamųjų mokesčių, kurių VMI nesugebėjo išieškoti net naudodamasi lėšų inkasavimo įrankiais, nes atsakovė visiškai neturi savo banko sąskaitose apyvartinių lėšų ir galimai bei tikėtinai taip daro sąmoningai – t. y. vilkindama restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Skola VSDFV nesumokėta, o tik pažadėta sumokėti ateityje. Atsakovė nepateikė duomenų apie galimai vykdomą nesąžiningą veiką savinantis atsakovės lėšas bei pelną per jos vadovo valdomą UAB Guso Baltic. Atsakovė dirba nuostolingai (pagal pateiktą EBITDA rodiklį ignoruojama turto bei įrangos amortizacija), baigia nudėvėti turtą, vengia laiku mokėti einamuosius mokėjimus, nukreipia piniginius srautus į vadovo asmenines sąskaitas, taigi atsakovės ir jos kreditorių padėtis ne gerinama, o sistemingai bloginama.

8725.

88Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje dalyvaujančių asmenų pateikti dokumentai ir paaiškinimai gali būti reikšmingi sprendžiant klausimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų egzistavimo, jų prijungimas prie bylos neužvilkins bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo, bylos šalys su jais susipažinusios, todėl šie įrodymai priimami ir vertinami.

8926.

90Apeliacinės instancijos teismas netenkina hipotekos kreditorės prašymo dėl duomenų apie įsiskolinimą AB SEB bankui ir AS „Citadele banka“ išreikalavimo, nes pirmosios instancijos teisme restruktūrizavimo plano vykdymo klausimas ir atsiskaitymo su šiomis kreditorėmis aplinkybės nebuvo nagrinėjamos (CPK 312 straipsnis, 323 straipsnis, 338 straipsnis). Dėl ginčo esmės (restruktūrizavimo bylos nutraukimo)

9127.

92Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi AB „Progresas“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Restrus“. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui.

9328.

94Kreditorės VMI bei UAB „ATC Baltic“ kreipėsi į teismą prašydamos nutraukti restruktūrizavimo bylą, nes AB „Progresas“ nemoka einamųjų įmokų, todėl netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutraukė RAB „Progresas“ restruktūrizavimo bylą iš pateiktų duomenų ir įrodymų nustatęs, kad netinkamai mokant einamąsias įmokas, netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Apeliantė (atsakovė) atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada teigdama, kad einamųjų įmokų nemokėjimas nėra numatytas kaip savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas, įrodymų, patvirtinančių netinkamą restruktūrizavimo planą, byloje nėra; į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nei restruktūrizavimo administratorė, nei kreditorių susirinkimas nesikreipė; įmonė turi einamųjų mokėjimų įsiskolinimą, tačiau jis mažinamas; įmonė turi galimybes tęsti veiklą ir visiškai atsiskaityti su kreditoriais.

9529.

96Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartyje pateiktais išaiškinimais, jog jeigu administratorius ar kreditorių susirinkimas nevykdo pareigos informuoti teismą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nesikreipia į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tai nereiškia, jog, nurodytiems subjektams nevykdant savo pareigų, teismas ex officio (pagal pareigas) negali spręsti dėl restruktūrizavimo plano tinkamo vykdymo bei dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nustačius tam pagrindą. Atsižvelgiant į teismo aktyvų vaidmenį restruktūrizavimo procese, pripažintina, kad informaciją apie netinkamą restruktūrizavimo plano vykdymą teismas taip pat gali gauti ir iš kitų šaltinių – valdymo organų, bendrovės dalyvių ar kreditorių. (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-174/2014; 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1446/2016). Šiuo atveju, kreditorių VMI bei UAB „ATC Baltic“ prašymai nutraukti restruktūrizavimo bylą bei pateikti duomenys, vertintini kaip teismo gauta informacija, sudariusi pagrindą pirmosios instancijos teismui svarstyti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų egzistavimo, todėl šiuo aspektu atskirojo skundo argumentai nepripažintini pagrįstais.

9730.

98ĮRĮ 28 straipsnis reglamentuoja įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Šioje imperatyvioje teisės normoje nustatytas baigtinis savarankiškų pagrindų nutraukti restruktūrizavimo bylą sąrašas, t. y. teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; 3) restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus; 4) restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 5) pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas.

9931.

100Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovės RAB „Progresas“ restruktūrizavimo bylą nutraukė ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu – nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, nes iš byloje esančių įrodymų nustatė, kad netinkamai mokami einamieji mokėjimai.

10132.

102ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 9 punktą restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos yra visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie (kurios) mokami (mokamos) įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teismų praktikoje pažymėta, jog naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110-421/2018), tačiau einamųjų įmokų netinkamas mokėjimas nėra numatytas kaip savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas ir savaime nelemia restruktūrizavimo plano netinkamo vykdymo.

10333.

104Pažymėtina, kad restruktūrizavimo bylos nutraukimui turi būti nustatytos šios sąlygos: iš konkrečių duomenų paaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės ne tik neįgyvendinamos, bet dėl objektyvių ar subjektyvių aplinkybių ir nebus įgyvendintos, ir įmonė negali įrodyti, jog planas bus įvykdytas. Įstatymas nenumato, kad bet kokie (net ir pavieniai) restruktūrizavimo plane nustatytų įsipareigojimų pažeidimai jau yra pakankamas pagrindas restruktūrizavimo bylos nutraukimui. Tokiam sprendimui pagrindas gali būti tada, kai iš faktinių aplinkybių galima spręsti, kad restruktūrizavimo proceso eigoje be protingai pateisinamų priežasčių nėra įgyvendinamos restruktūrizavimo plane numatytos esminės priemonės ir jos įgyvendintos nebus, o priešingai įrodyti įmonė yra nepajėgi (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1749/2012; 2018 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-627-381/2018).

10534.

106Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo restruktūrizavimo plano vykdymo aplinkybių: nei restruktūrizavimo plane numatytų priemonių, nei jų įgyvendinimo ar neįgyvendinimo aplinkybių, apsiribodamas, kaip minėta, einamųjų įmokų netinkamo mokėjimo aplinkybių nustatymu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nes Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi patvirtintas VSDFV Kauno skyriaus 65 599,63 Eur finansinis reikalavimas, o skundžiamos nutarties priėmimo metu bendras įsiskolinimas VSDFV Kauno skyriui yra padidėjęs iki 117 621,23 Eur sumos – RAB „Progresas“ 2019 m. gegužės 2 d. skolinga 52 021,6 Eur valstybinio socialinio draudimo einamųjų įmokų, taip pat netinkamai mokami einamieji mokėjimai VMI – 2019 m. gegužės 8 d. duomenimis, RAB „Progresas“ 2019 m. gegužės 6 d. turi 19 619,86 Eur mokestinę nepriemoką.

10735.

108Apeliacinės instancijos teismui pateiktais, naujesniais VSDFV duomenimis, 2019 m. birželio 17 d. datai buvęs RAB „Progresas“ einamųjų įmokų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (47 501,40 Eur) VSDFV direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu atidėtas ir 2019 m. rugpjūčio 16 d. sudaryta įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis, pagal kurią įsiskolinimas mokamas dalimis pagal grafiką iki 2020 m. birželio 25 d. RAB „Progresas“ laikosi sutarties sąlygų ir laiku moka įmokas. Taip pat mokamos ir nuo 2019 m. birželio 17 d. priskaičiuotos einamosios įmokos.

10936.

110VMI pateiktais 2019 m. spalio 10 d. duomenimis, RAB „Progresas“ po nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams skolinga 36 693,30 Eur einamųjų mokesčių. Po 2019 m. birželio 1 d. įmonė pavedimais į valstybės biudžetą įmokų nemokėjo, deklaruota 4 442 Eur PVM permoka buvo įskaityta einamųjų mokesčių nepriemokai padengti. RAB „Progresas“ prašymas išdėstyti 17 333,68 Eur mokestinės nepriemokos mokėjimą, paliktas nenagrinėtas. Viešai prieinamais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), VMI paieškos sistemoje RAB „Progresas“ nurodomas prie asmenų, laiku vykdančių mokestinius įsipareigojimus. Atsakovė sutinka, kad nevisiškai tinkamai moka einamuosius mokėjimus VMI, atsakovė nepateikė duomenų, kad VMI naudai būtų mokėti einamieji mokėjimai laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 30 d. iki 2019 m. spalio 3 d. (2019 m. spalio 4 d. atliktas 1 616 Eur mokėjimas), tačiau kaip jau minėta, vien tik nevisiškai tinkamas einamųjų mokėjimų mokėjimas savaime nelemia netinkamo restruktūrizavimo plano vykdymo, kuomet pagal pateiktus duomenis matyti, kad įmonė vykdo veiklą, turi darbuotojų, t. y. siekia užtikrinti veiklos tęstinumą.

11137.

112Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Restruktūrizavimas suteikia įmonėms galimybę finansinius sunkumus spręsti ankstyvajame laikotarpyje, kai dar galima išvengti bankroto ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą.

11338.

114Ūkinės veiklos plėtra ir stabilumas – viena iš sėkmingo valstybės ekonomikos funkcionavimo ir visuomenės materialinės gerovės prielaidų. Restruktūrizuojamoms įmonėms tęsiant ūkinę komercinę veiklą, užtikrinamas mokesčių, kurie sudaro pagrindinę valstybės biudžeto pajamų dalį, surinkimas, sudaromos sąlygos išsaugoti darbo vietas, apsaugoti įmonių ir jų kreditorių interesus. Todėl finansinius sunkumus patiriančių ir ūkinės komercinės veiklos nenutraukusių įmonių veiklos išsaugojimas, pasitelkiant įvairias ekonomines ir organizacines priemones bei pasinaudojant kreditorių pagalba, laikytinas viešąjį interesą atitinkančiu ir dėl to prioritetiniu restruktūrizavimo proceso tikslu.

11539.

116Kadangi įmonės restruktūrizavimo procese, siekiant išsaugoti įmonės veiklą, ribojami tam tikri įmonės kreditorių interesai, tai suponuoja reikalavimą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui aiškinant ir taikant įstatymo nuostatas nepažeisti proporcingumo principo, rasti teisingą restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyrą. Kita vertus, tiek įmonės savininkai ir jos kreditoriai, siekdami apsaugoti savo interesus, tiek įmonės valdymo organai, siekdami apsaugoti įmonės interesus, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, spręsdami su įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimu ir restruktūrizavimo įgyvendinimu susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2010; 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015; 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-916/2015; kt.). Dėl bylos procesinės baigties

11740.

118Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad skundžiama nutartis priimta netinkamai nustačius faktines bylos aplinkybes ir įvertinus pateiktus įrodymus (CPK 185 straipsnis), taip pat netinkamai pritaikius materialinės teisės normas (ĮRĮ 28 straipsnis, 330 straipsnis, 338 straipsnis), todėl RAB „Progresas“ restruktūrizavimo byla nutraukta nesant teisėto pagrindo, nes restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų – netinkamo restruktūrizavimo plano vykdymo – buvimas neįrodinėtas ir netirtas. Minėtos aplinkybės lemia skundžiamos nutarties panaikinimą ir atsisakymą nutraukti restruktūrizavimo bylą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

119Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

120Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti nutraukti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Progresas“ restruktūrizavimo bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi iškėlė akcinės... 8. 2.... 9. Teisme gautas kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 10. 3.... 11. Teisme gauti hipotekos kreditorės UAB „ATC Baltic“ rašytiniai... 12. 4.... 13. Atsakovė RAB „Progresas“ su prašymais nesutiko, nurodė, kad nei... 14. 5.... 15. Teismui pateiktoje VSDFV Kauno skyriaus informacijoje nurodoma, kad RAB... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 6.... 19. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 10 d. nutartimi nutraukė RAB... 20. 7.... 21. Teismas, išsamiai aptaręs įstatyminį reglamentavimą bei teismų praktiką... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad nors kreditorė UAB „ATC Baltic“ pripažino, jog... 24. 9.... 25. Teismas padarė išvadą, kad RAB „Progresas“ nepaneigė kreditorių... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad byloje esant duomenims, jog netinkamai mokamos einamosios... 28. 11.... 29. Teismas iš dalies tenkino kreditorės UAB „ATC Baltic“ prašymą priteisti... 30. III.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 32. 12.... 33. Atsakovė RAB „Progresas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 34. 12.1.... 35. Įstatyme einamųjų įmokų nemokėjimas nėra numatytas kaip savarankiškas... 36. 12.2.... 37. Teismas nenagrinėjo teismų praktikoje nurodytų restruktūrizavimo bylos... 38. 12.3.... 39. Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad įmonė turi einamųjų mokėjimų... 40. 12.4.... 41. Pasikeitus įmonės vadovui atkuriamas įmonės mokumas, mažinami pradelsti... 42. 12.5.... 43. Įmonė ir jos kreditoriai matė galimybes greičiau plėtoti veiklą, tačiau... 44. 12.6.... 45. UAB „ATC Baltic“ nepagrįstas prašymas vertintinas kaip piktnaudžiavimas,... 46. 13.... 47. Kreditorė VMI atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti Kauno... 48. 13.1.... 49. Teismas teisingai išanalizavo bylos aplinkybes, visapusiškai įvertino RAB... 50. 13.2.... 51. Teismas teisingai išanalizavo tiek bendrovės teiktus rašytinius įrodymus... 52. 13.3.... 53. Jei restruktūrizuojama įmonė nėra pajėgi laiku sumokėti į valstybės... 54. 14.... 55. Restruktūrizavimo administratorė UAB „Restrus“ atsiliepime į atskirąjį... 56. 14.1.... 57. Į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad 2018 m. liepos mėn. apeliantės... 58. 14.2.... 59. Iškėlus restruktūrizavimo bylą, nuo 2018 m. kovo mėn. pasikeitė... 60. 14.3.... 61. Klausimas dėl apeliantės restruktūrizavimo bylos (ne)nutraukimo buvo... 62. 14.4.... 63. Įmonė vykdo veiklą, moka esamus einamuosius mokėjimus, mažina seną... 64. 15.... 65. Kreditorius R. R. atsiliepime į atskirąjį skundą (pavadintas rašytiniais... 66. Teismas... 67. IV.... 68. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 69. 16.... 70. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta RAB... 71. 17.... 72. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. rugsėjo 30 d. gauti atsakovės RAB... 73. 18.... 74. 2019 m. spalio 3 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti hipotekos kreditorės... 75. 19.... 76. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 3 d. nutartimi nustatė terminą... 77. 20.... 78. Vykdydamas Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 3 d. nutartį kreditorius... 79. 21.... 80. Vykdydama Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 3 d. nutartį kreditorė... 81. 22.... 82. Hipotekos kreditorė UAB „ATC Baltic“ 2019 m. spalio 18 d. pateikė... 83. 23.... 84. Apeliantė RAB „Progresas“ ir restruktūrizavimo administratorė UAB... 85. 24.... 86. Hipotekos kreditorė UAB „ATC Baltik“ 2019 m. spalio 24 d. pateikė... 87. 25.... 88. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 89. 26.... 90. Apeliacinės instancijos teismas netenkina hipotekos kreditorės prašymo dėl... 91. 27.... 92. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 20 d.... 93. 28.... 94. Kreditorės VMI bei UAB „ATC Baltic“ kreipėsi į teismą prašydamos... 95. 29.... 96. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas... 97. 30.... 98. ĮRĮ 28 straipsnis reglamentuoja įmonės restruktūrizavimo bylos... 99. 31.... 100. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovės RAB... 101. 32.... 102. ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad nuo nutarties iškelti įmonės... 103. 33.... 104. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo bylos nutraukimui turi būti nustatytos... 105. 34.... 106. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas... 107. 35.... 108. Apeliacinės instancijos teismui pateiktais, naujesniais VSDFV duomenimis, 2019... 109. 36.... 110. VMI pateiktais 2019 m. spalio 10 d. duomenimis, RAB „Progresas“ po... 111. 37.... 112. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje... 113. 38.... 114. Ūkinės veiklos plėtra ir stabilumas – viena iš sėkmingo valstybės... 115. 39.... 116. Kadangi įmonės restruktūrizavimo procese, siekiant išsaugoti įmonės... 117. 40.... 118. Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad skundžiama nutartis... 119. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 120. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą...