Byla e2A-133-370/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Dalios Kačinskienės ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Laukinėlis“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-434-524/2019 pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Laukinėlis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „V. PAULIUS & ASSOCIATES“, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Dividio“, viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“, AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau – DNSB) „Laukinėlis“ teismo prašė iš atsakovės UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ priteisti 165 966,13 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, jog 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra buvo sudaryta valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutartis Nr. VP109-155 dėl namo Laukininkų g. 44, Klaipėdoje (toliau – daugiabutis namas), renovavimo. Atsakovė buvo pripažinta viešojo pirkimo konkurso dėl namo modernizavimo darbų atlikimo laimėtoja. 2010 m. liepos 20 d. ieškovė su atsakove sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti darbų už 364 942,83 Eur. 2010 m. liepos 28 d. atsakovė su UAB „RA2 Grupė“ sudarė rangos darbų sutartį Nr. 001-2010-1 dėl daugiabučio namo visų modernizavimo darbų.

103.

11Ieškovė ir UAB „Kelmeda ir Ko“ 2011 m. rugsėjo 29 d. sudarė sutartį dėl dalies rangos darbų atlikimo dėl daugiabučio namo 300 kv. m lauko sienų apšiltinimo. Atsakovė 2011 m. spalio 3 d. sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2011/10/03 su UAB „Kelmeda ir Ko“ dėl daugiabučio namo, sienų apšiltinimo. 2012 m. kovo 26 d. pasitarimo protokole buvo nurodyti trūkumai dėl daugiabučio namo rekonstrukcijos, kuriuos atsakovė įpareigota pašalinti.

124.

13Ieškovė trečiojo asmens UAB „Dividio“ buvo informuota, jog atsakovė netinkamai vykdo arba nevykdo statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų, todėl ieškovė 2012 m. liepos 13 d. pranešimu pranešė atsakovei, kad rangos sutartis nutraukiama nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdos apylinkės teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu civilinėje byloje

14Nr. 2-390-563/2014 nustatė, kad atsakovė netinkamai atliko renovacijos darbus ir nepašalino atsiradusių trūkumų dėl netinkamai atliktų darbų.

155.

162017 m. vasario 22 d. statinio ekspertizės akto Nr. 1/1 išvadose buvo nurodyta, jog atsakovės atlikti darbai netenkina statybos techniniuose reglamentuose keliamų reikalavimų. Ieškovės skaičiavimais ištaisyti daugiabučio namo renovacijos trūkumus reikalinga 165 966,13 Eur su PVM (21 proc.) suma.

176.

18Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.698 straipsnio 2 dalį, atliktų darbų 5 metų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų darbų perdavimo užsakovui dienos. Paskutiniai atsakovės atlikti darbai buvo priimti 2011 m. spalio 28 d., pasirašant darbų priėmimo–perdavimo aktą Nr. 6, todėl ieškinio senaties terminas suėjo 2016 m. spalio 28 d., tačiau ieškovė į atsakovę kreipėsi tik 2017 m. balandžio 14 d., o ieškinį pareiškė 2018 m. vasario 19 d. Taip pat nurodė, jog ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovės žalą už darbus, kurie nebuvo ieškovės priimti ir apmokėti.

197.

20Trečiasis asmuo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ji nedalyvavo atliekant daugiabučio namo rekonstrukcijos darbus. Ieškovė nebuvo gavusi kredito daugiabučio namo renovacijos projektui įgyvendinti, todėl valstybės neremiama projekto įgyvendinimo išlaidų dalis buvo finansuojama asmeninėmis daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis. Nutraukus rangos sutartį namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai nebuvo pabaigti, o vykstant teisminiam procesui dėl rangos sutarties nutraukimo pagrįstumo, nebuvo vykdomi jokie rangos darbai. Nurodytos aplinkybės galbūt turėjo įtakos atliktų darbų kokybei, nes, sustabdžius daugiabučio namo atnaujinimo darbus, pradėti darbai nebuvo užkonservuoti, todėl dėl aplinkos poveikio galėjo suprastėti pastato būklė.

218.

22Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamas filialo Lietuvoje, atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad trečiasis asmuo nėra gavęs jokių pretenzijų dėl netinkamo darbų atlikimo ar darbų kokybės. Jeigu būtų įrodytos aplinkybės dėl nekokybiškai atliktų darbų, trečiasis asmuo negalėtų išmokėti draudimo išmokos, nes draudimo apsauga galiojo iki 2011 m. balandžio 1 d.

23II.

24Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

259.

26Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu ieškovės DNSB „Laukinėlis“ ieškinį atsakovei UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATE“ dėl žalos atlyginimo tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės ieškovės naudai 3 852,36 Eur žalos atlyginimą ir 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, paskirstė bylinėjimosi išlaidas, kitą ieškovės ieškinio dalį atmetė.

2710.

28Teismas nurodė, kad, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 36 straipsnio 1 dalį (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2014 m. sausio 1 d.) statinio garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudotis dienos, tačiau daugiabučio namo deklaracija apie statybos užbaigimą nebuvo surašyta ir garantinio termino eiga neprasidėjo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.698 straipsnis).

2911.

30Teismas vertino, jog ieškovė nepraleido ieškinio senaties termino, nes CK 6.667 straipsnio

313 dalies nuostata, kuria remiasi atsakovė, taikytina nuo pareikšto pareiškimo apie trūkumus dienos, prieš tai pripažįstant statinį tinkamu naudoti (CK 1.5 straipsnio 4 dalis).

3212.

33Teismas nustatė, jog ieškovė už atliktus darbus iki 2011 m. spalio 28 d. priėmimo–perdavimo aktais priėmė darbų už 57 068,27 Eur, tačiau atsakovei sumokėjo 28 534,15 Eur, o likusi 17 919,72 Eur suma ieškovei kaip avansu permokėta suma buvo priteista Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3565-769/2016.

3413.

35Teismas pažymėjo, jog pagal CK 6.672 straipsnio 1 dalį, aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti, todėl sprendė, jog ieškovei nesumokėjus atsakovei už visus atliktus darbus, kurie buvo nurodyti lokalinėje sąmatoje, ji negali reikalauti iš atsakovės žalos atlyginimo.

3614.

37Teismas nustatė, jog atsakovė atliko fasado šiltinimo darbus, tačiau ieškovė priėmė ir sumokėjo tik už dalį atliktų darbų, t. y. sumokėjo už 749,10 kv. m atliktų darbų iš 2 284 kv. m. Teismas vertino, jog ieškovė neįrodė, kuri fasado šiltinimo darbų dalis atlikta nekokybiškai, taip pat nurodė, kad nors atsakovė fasadui šiltinti panaudojo 70 mm storio vatą vietoj 100 mm storio vatos, nurodytos techniniame projekte, tačiau ieškovei nesumokėjus už šiuos darbus, ji nepatirs žalos taisydama šį trūkumą.

3815.

39Teismas, įvertinęs 2018 m. rugpjūčio 1 d. teismo ekspertizės išvadas, nustatė, jog atlikti daugiabučio namo stogo apskardinimo darbai neatitiko statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 30.3 papunkčio reikalavimų. Teismas nustatęs, kad atsakovė daugiabučio namo stogo remonto darbų trūkumų neištaisė, priteisė ieškovei iš atsakovės 3 852,36 Eur žalos atlyginimo už nekokybiškai atliktus stogo remonto darbus, kuriuos ieškovė priėmė ir atsakovei sumokėjo.

40III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

4116.

42Ieškovė DNSB „Laukinėlis“ apeliaciniame skunde teismo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą iš dalies ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti iš atsakovės UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ 151 593,19 Eur žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4316.1.

44Nesutiktina su teismo pozicija, kad byloje nėra duomenų, kuri daugiabučio namo fasado darbų dalis atlikta nekokybiškai. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovė priėmė ir sumokėjo atsakovei už dalį (749,10 kv. m) nekokybiškai atliktų fasado šiltinimo darbų. Byloje apklausta teismo ekspertė R. U. patvirtino, jog daugiabučio namo apšiltinimui buvo panaudota 70 mm storio vata, o ne 100 mm, nors darbų priėmimo perdavimo aktais atsakovė nurodė, jog naudojo 100 mm storio vatą, už kurią ieškovė sumokėjo.

4516.2.

46Teismas nesirėmė byloje prejudiciniais faktais, kurie buvo nustatyti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-857-538/2014, kurioje teismas konstatavo, jog atsakovė nepateikė įrodymų, jog visus darbus atliko kokybiškai.

4716.3.

48Teismas nevertino 2017 m. vasario 22 d. statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 1/1 nustatytų netinkamai atliktų darbų ir rėmėsi 2018 m. rugpjūčio 1 d. ekspertizės aktu, nors teismo ekspertė, atlikdama ekspertizę, vadovavosi ne ginčo laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija.

4916.4.

50Teismas, įvertinęs tai, jog ieškovė sumokėjo atsakovei už 749,10 kv. m daugiabučio namo fasado šiltinimo atliktų darbų, priteistinos žalos dydį ieškovei turėjo sumažinti iki 151 593,19 Eur, nes pagal CK 6.697 straipsnio 1 ir 3 dalį rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai.

5117.

52Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ atsiliepime prašo netenkinti ieškovės apeliacinio skundo. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

5317.1.

54Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog ieškovė iš atsakovės priėmė tik 749,10 kv. m fasado šiltinimo darbų ir už juos sumokėjo, o kiti darbai nebuvo priimti ir už juos ieškovė neatsiskaitė, todėl atsakovei negali būti reiškiamas reikalavimas dėl garantijos už darbus, kurie nebuvo perduoti ieškovei.

5517.2.

56Teismas pagrįstai nesirėmė statinio ekspertizės aktu Nr. 1/1, nes jis neatitinka teisės aktų reikalavimų, yra neišsamus ir iš jo turinio nėra galimybės nustatyti darbų trūkumų ir jų lokalizuoti. Nagrinėjamu atveju nustatinėjant statybos darbų defektus, turėjo būti atliekamas statinio tyrimas, kurio tvarką bei turinį reglamentuoja statybos reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybos tyrimai. Avarija“, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d. arba statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“.

5717.3.

58Pareikštu ieškiniu ieškovė siekia ne faktinės žalos atlyginimo, bet nepagrįstai praturtėti. Teismas pagrįstai vertino, jog byloje neįrodyta, kuri fasado darbų dalis atlikta nekokybiškai. Ieškovė neįrodė, jog jai žala yra padaryta, t. y. kad ji turėjo išlaidų.

5917.4.

60Ieškovė nepagrįstai pareiškė reikalavimą atsakovei, nes paskutinis atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas buvo pasirašytas 2011 m. spalio 28 d., o garantinis terminas (5 metai) pasibaigė 2016 m. spalio 28 d. Atsižvelgiant į tai, jog byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, lemiančios garantinio termino pratęsimą, teismas turėjo spręsti, kad garantinis terminas baigėsi 2016 m. spalio 28 d. ir ieškovė yra praleidusi sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą (CK 6.667 straipsnio 1 dalis).

6118.

62Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ apeliaciniame skunde teismo prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą ir ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6318.1.

64Teismas pagrįstai vertino, jog garantinis atliktų darbų terminas yra 5 metai, tačiau ieškovė rašytinę pretenziją pateikė 2017 m. balandžio 14 d., t. y. suėjus garantiniam terminui. Teismas turėjo konstatuoti, jog ieškovė, praleidusi terminą pareikšti pretenziją atsakovei, neturi reikalavimo teisės.

6518.2.

66Teismas nustatęs, jog per garantinį terminą ieškovei ir atsakovei 2012 m. kovo 26 d. pasirašius pasitarimo protokolą dėl daugiabučio namo rekonstrukcijos trūkumų šalinimo, tačiau atsakovei jų nepašalinus ir ieškovei vienašališkai nuo 2012 m. liepos 13 d. nutraukus sutartį, teismas turėjo taikyti sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris tokiu atveju suėjo 2013 m. liepos 13 d. (CK 6.667 straipsnio 1, 3 dalys).

6718.3.

68Teismas nepagrįstai vertino, jog ieškinio senaties terminas prasidėjo iš naujo Klaipėdos apygardos teismui priėmus 2014 m. gruodžio 4 d. nutartį ir konstatavus šalių sutarties nutraukimą. Aplinkybė, kad atsakovė ginčijo vienašalį sutarties nutraukimą kaip nepagrįstą, nenutraukė ieškinio senaties termino eigos, nes ginčo objektas byloje nebuvo defektų, kilusių garantijos laikotarpiu, pašalinimas.

69Teisėjų kolegija

konstatuoja:

70IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7119.

72Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

7320.

74Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl žalos atlyginimo ieškovei (užsakovei) iš atsakovės (rangovės) už nekokybiškai atliktus statybos rangos darbus, taip pat dėl ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo, reiškiant reikalavimą dėl darbų rezultato kokybės trūkumo, atsiradusio per garantinį terminą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 straipsnis). Skundžiamu sprendimu teismas nusprendė, jog ieškovė nepraleido ieškinio senaties termino (CPK 667 straipsnio 3 dalis), taip pat ieškovė tik iš dalies įrodė atsiradusią žalą dėl atsakovės (rangovės) tinkamai neatliktų statybos rangos darbų. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7521.

76Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra sudarė valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutartį Nr. VP109-155 dėl namo daugiabučio namo, renovavimo. Atsakovei laimėjus viešojo pirkimo konkursą, 2010 m. liepos 20 d. buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti darbų už 364 942,83 Eur (1 260 074,62 Lt) sumą, o ieškovė tinkamai ir laiku sumokėti už atliktus darbus.

7722.

782012 m. kovo 26 d. pasitarimo protokole užfiksuoti trūkumai dėl daugiabučio namo, rekonstrukcijos, kuriuos atsakovė įpareigota pašalinti, tačiau trečiasis asmuo UAB „Dividio“ 2012 m. gegužės 14 d., 2012 m. birželio 5 d., 2012 m. birželio 15 d. informavo ieškovę, kad atsakovė netinkamai vykdo arba nevykdo statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų. Ieškovė 2012 m. liepos 13 d. pranešimu atsakovei, informavo, jog rangos sutartis nutraukiama nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d.

7923.

80Pagal byloje esančius darbų priėmimo perdavimo aktus ieškovė priėmė darbų už 57 068,27 Eur (2010 m. rugsėjo 20 d. aktą Nr. 1, 2010 m. spalio 20 d. aktą Nr. 2, 2010 m. gruodžio 2 d. aktą Nr. 3, 2011 m. birželio 20 d. aktą Nr. 4, 2011 m. liepos 20 d. aktą Nr. 5 ir 2011 m. spalio 28 d. aktą Nr. 6), tačiau atsakovė pateikė ieškovei apmokėti sąskaitas faktūras 28 534,15 Eur sumai. Ieškovė laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. sausio 25 d. atsakovei sumokėjo 46 453,87 Eur, iš kurių 17 919,72 Eur suma buvo sumokėta kaip avansas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3565-769/2016, ieškovei iš atsakovės buvo priteista 17 919,72 Eur skola, kaip permokėta avansu sumokėta suma. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje

81Nr. e2A-1192-479/2017 sprendimą paliko nepakeistą. Dėl ieškinio senaties termino (ne)taikymo, reiškiant reikalavimą dėl darbų rezultato kokybės trūkumo

8224.

83Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“, atsižvelgusi į ieškovės reikalavimą dėl žalos atlyginimo dėl atsakovės nekokybiškai atliktų daugiabučio namo renovacijos darbų, prašė taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą (CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalys). Atsakovė įrodinėjo, jog paskutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas šalių buvo pasirašytas 2011 m. spalio 28 d., garantinis terminas atliktiems darbams yra 5 metai, todėl terminas ieškovei pareikšti pretenziją atsakovei suėjo 2016 m. spalio 28 d., tačiau ieškovė pretenziją atsakovei pareiškė tik 2017 m. balandžio 14 d.

8425.

85Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalį (aktuali redakcija, galiojusi iki 2014 m. sausio 1 d.), statinio garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudotis dienos, tačiau byloje nesant duomenų jog buvo surašyta daugiabučio namo statybos užbaigimo deklaracija, padarė išvadą, jog ieškovė nepraleido sutrumpinto vienerių metų ieškinio senaties taikymo termino, nes statybos įstatyme numatytų garantinių terminų eiga neprasidėjo.

8626.

87Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju taikytina CK 6.667 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kuria remiantis ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos per rangos sutartyje nustatytą garantinį terminą. Šalys rangos sutartimi nesusitarė dėl garantinio termino trukmės, todėl šioje ginčo situacijoje, laikytina, jog atsakovės atliktiems darbams yra taikomas penkerių metų garantinis terminas (CK 6.698 straipsnio 3 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė 2012 m. birželio 6 d. vienašališkai pasirašė atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Ieškovė nesutiko su atsakovės atliktais darbais, todėl 2012 m. liepos 13 d. informavo atsakovę, jog rangos sutartis yra nutraukiama nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, penkerių metų garantinio termino eiga prasidėjo nuo 2012 m. liepos 13 d., tai yra nuo momento, kada ieškovė informavo atsakovę, jog statybos rangos darbai buvo atlikti su trūkumais. Ieškovė pretenziją atsakovei pareiškė 2017 m. balandžio 14 d., o ieškinį teisme pareiškė 2018 m. vasario 19 d., t. y. nesuėjus sutrumpintam vienerių metų ieškinio senaties terminui (CK 6.686 straipsnio 1 dalis). Dėl žalos už nekokybiškai atliktus darbus priteisimo

8827.

89Pagal byloje esančius atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus nustatyta, jog atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė šiuos darbus už 57 068,27 Eur:

9027.1.

91Pagal 2010 m. rugsėjo 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 1, atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė 180 kv. m išorės sienų šiltinimo darbų už 3 378,81 Eur (11 666,34 Lt);

9227.2.

93Pagal 2010 m. spalio 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 2 atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė 18,8 kv. m išorės sienų šiltinimo ir 250 kv. m stogo remonto ir palėpės apšiltinimo darbų už 11 118,76 Eur (38 390,87 Lt);

9427.3.

95Pagal 2010 m. gruodžio 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 3 atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė stogo remonto ir palėpės apšiltinimo darbų (718,9 kv. m) už 11 748,91 Eur (40 566,64 Lt);

9627.4.

97Pagal 2011 m. birželio 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 4 atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė langų keitimo laiptinėse ir rūsyje (42,32 kv. m) darbus už 3 561, 61 Eur (12 297,52 Lt), išorės sienų šiltinimo (180 kv. m) darbus už 4 840,06 Eur (16 711,75 Lt), stogo remonto ir palėpės apšiltinimo (175,1 kv. m) darbus už 2 888,62 Eur (9 973,83 Lt), bendra atliktų darbų suma – 13 661,25 Eur (47 169,55 Lt);

9827.5.

99Pagal 2011 m. liepos 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto Nr. 5 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė langų ir balkonų keitimo butuose (25,26 kv. m) darbus už 6 607,25 Lt ir išorės sienų šiltinimo (68,3 kv. m) darbus už 20 246,84 Lt, bendra suma 9 410,75 Eur (32 493,45 Lt);

10027.6.

101Pagal 2011 m. spalio 28 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 6 atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė išorės sienų šiltinimo (302 kv. m) darbus už 7 749,79 Eur (26 758,49 Lt).

10228.

103Ieškovė apmokėjo atsakovės pateiktas sąskaitas faktūras už 28 534,15 Eur, taip pat ieškovė buvo sumokėjusi 17 919,72 Eur sumą, kaip avansą, iš viso ieškovė atsakovei laikotarpyje nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. sausio 25 d. sumokėjo 46 453,87 Eur. Įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu, ieškovei buvo priteista iš atsakovės 17 919,72 Eur skolos (sumokėto avanso), nes teismas nustatė, jog atsakovė nekokybiškai atliko darbus, taip pat praleido terminus juos atlikti. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovė atsakovei sumokėjo tik už dalį atliktų darbų, todėl negali reikalauti 165 966,13 Eur žalos atlyginimo už darbus, kurių ji neapmokėjo. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovė neįrodė, jog atsakovė nekokybiškai atliko 2 284 kv. m fasado šiltinimo darbus, nes ieškovė priėmė ir sumokėjo atsakovei tik už 749,10 kv. m fasado šiltinimo darbus, tačiau byloje nesant duomenų, kuri fasado darbų dalis buvo atlikta nekokybiškai, padarė išvadą, jog ieškovė neįrodė, jog jai žala buvo padaryta ir kad ji turėjo išlaidų atliekant papildomus sienų apšiltinimo defektų šalinimo darbus. Taip pat teismas nustatęs, jog atsakovė atsakyme į pretenziją, atsiliepime į ieškinį pripažino, jog daugiabučio namo stogo remonto darbai, pagal atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus Nr. 2 ir 3, už kuriuos jai ieškovė sumokėjo, buvo atlikti nekokybiškai, bei įvertinęs tai, jog 2018 m. rugpjūčio 1 d. teismo ekspertizės akte nurodyti atlikti nekokybiški stogo remonto darbai sutapo su ieškovės pateikta lokalinės sąmatos dalimi dėl stogo remonto, padarė išvadą, jog ieškovė pagrįstai reikalavo priteisti iš atsakovės 3 852,36 Eur už stogo remontą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokiu pirmosios instancijos teismo aplinkybių vertinimu.

10429.

105Pagal rangos sutartį, viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui visų pirma lemia užsakovo poreikis tam tikram darbui ar to darbo rezultatui, be to, darbo ar jo rezultato specifika. Statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką – tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 straipsnis). Iš statybos rangos kylantiems santykiams visų pirma kaip specialiosios taikomos CK 6.681–6.699 straipsnių normos, o bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jomis nesureguliuotiems klausimams.

10630.

107Nagrinėjamoje byloje ieškovė įgyvendino savo teisę pareikšti reikalavimą vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 3 dalyje numatytu teisių gynimo būdu – teise reikalauti atlyginti žalą už nekokybiškai atliktus statybos rangos darbus. Pagal CK 6.665 straipsnį užsakovas, įgyvendinęs teisę į nuostolių atlyginimą, negali kartu pasinaudoti kitu savo teisių gynimo būdu ir atsisakyti apmokėti už atliktus darbus. Šie teisių gynimo būdai vertintini kaip alternatyvūs ir negali būti naudojami kartu dėl to paties teisių pažeidimo. Analizuojant CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 6.665 straipsnio 3 dalies normas darytina išvada, kad užsakovas turi teisę pasirinkti vieną iš jose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Tokį aiškinimą patvirtina CK 6.658 straipsnio 5 dalies norma, kurioje nustatyta, kad jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2011).

10831.

109Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog ieškovė priėmė ir apmokėjo atsakovei už 749,10 kv. m išorės sienų šiltinimo darbus, nors atsakovė faktiškai atliko 1 952 kv. m sienų šiltinimo darbų, atsižvelgiant į tai, teismas turėjo žalos sumą sumažinti.

11032.

111Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, nustatydamas darbų trūkumų šalinimo išlaidų dydį (3 852,36 Eur už stogo remontą), rėmėsi teismo eksperto išvada. Pagal CK 6.658 straipsnio 5 dalį, jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Taigi aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti, nes užsakovas savo teises gali ginti reikalaudamas arba atitinkamai sumažinti atliktų darbų kainą, arba atlyginti nuostolius.

11233.

113Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12, 178 straipsniai). Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės.

11434.

115Remiantis kasacinio teismo nuosekliai formuojama praktika, CPK 178 straipsnyje nustatyta bendroji įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia, t. y. ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškinį, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2011, 2017 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-686/2017).

11635.

117Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl nekokybiško daugiabučio namo renovacijos darbų atlikimo, priteisimo, kuriame nurodė, jog statybos rangos darbai atlikti nekokybiškai. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė turėjo pareigą įrodyti žalą, jos dydį bei tai, kad daugiabučio namo remontas atliktas nekokybiškai.

11836.

119CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.245 straipsnio 3 dalį, sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.246 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.248 straipsnio 1 dalimi, civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Taigi, siekiant taikyti sutartinę civilinę atsakomybę privalu nustatyti visas jos taikymo sąlygas (neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo, taip pat kaltę, kuri, nustačius asmens veiksmų neteisėtumo faktą, yra preziumuojama).

12037.

121Esminis ieškovės apeliacinio skundo argumentas yra tas, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas iš esmės jai nepalankų teismo sprendimą, netinkamai tyrė ir vertino byloje esančius įrodymus, pažeidė įrodymų vertinimą ir įrodinėjimą civiliniame procese galiojančias taisykles, dėl to skundžiamas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Teisėjų kolegija tokius ieškovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

12238.

123Šiuo atveju ieškovė neįrodė, kad būtent ji būtų netekusi turto ar turėjusi kokių nors išlaidų, susijusių su atsakovės atliktų darbų ištaisymu. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog ieškovei neįrodžius, jog už visus atsakovės atliktus darbus sumokėjo, ji neįrodė, jog jai buvo padaryta žala. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškovės prašoma priteisti žalos suma viršija atsakovei sumokėtą sumą už atliktus darbus.

12439.

125Pagal CPK 177 straipsnį ekspertų išvados yra viena iš įrodinėjimo priemonių (įrodymų), kuri, kaip iš esmės teisingai nurodo apeliantas, gali būti skiriama išaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių žinių, tačiau ji nėra būtina, jeigu šalys pasirinko savo reikalavimų ir atsikirtimų įrodinėjimui kitas civiliniame procese leistinas įrodinėjimo priemones (įrodymus). Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė teismui 2017 m. vasario 22 d. statinio dalinės ekspertizės aktą Nr. 1/1, kuriame nurodyta, jog atlikti daugiabučio namo šiltinimo darbai netenkina statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimų, darbai atlikti su defektais, kuriems ištaisyti sudaryta sąmata sumoje 165 966,13 Eur su PVM. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pagal ieškovės pateiktą ekspertizės aktą ieškovės reikalaujama suma daugiau nei tris kartus viršija ieškovės faktiškai patirtas išlaidas sumokant atsakovei už atliktus darbus. Taip pat pažymėtina, jog ieškovė iš atsakovės priėmė atliktų darbų už 57 068,27 Eur, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad iš žalos padariusio asmens negalima išieškoti daugiau, nei nukentėjusysis patyrė žalos, nes tai reikštų nepagrįstą nukentėjusiojo praturtėjimą, yra pagrįsta ir teisinga.

12640.

127Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės reikalavimo dalis dėl 3 852,36 Eur darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo priteisimo, su kuria atsakovė sutiko, yra pagrįsta ir tenkintina. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ieškovės pateiktas statinio dalinės ekspertizės aktas, teismo ekspertizės aktas, atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktai Nr. 2 ir 3 ir tai jog atsakovei už šiuos darbus buvo sumokėta. Ieškovės pateiktame 2017 m. vasario 22 d. ekspertizės nurodyta, kad daugiabučio namo stogo remonto trūkumų pašalinimo kaina yra 3 852,36 Eur. Šių įrodymų pagrįstumo atsakovė nepaneigė, savo apeliacinį skundą iš esmės grįsdama tik savo samprotavimais ir byloje esančių įrodymų tendencingu subjektyviu vertinimu.

12841.

129Taip pat pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, jog daugiabutis namas po statybų rangos sutarties nutraukimo (2012 m. rugpjūčio 13 d.), buvo užkonservuotas ir nebuvo eksploatuojamas iki ieškovės ekspertizės atlikimo (2017 m. vasario 22 d.). Nesant tokių duomenų, teisėjų kolegija vertina, jog po sutarties nutraukimo tinkamai neužkonservavus daugiabučio namo, ieškovės nuostoliai nurodyti ekspertizės akte galėjo atsirasti ir dėl oro sąlygų.

13042.

131Teisėjų kolegija, išanalizavusi apeliacinio skundo argumentus bei byloje surinktų duomenų visumą, taip pat atkreipia dėmesį, jog ieškovės apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, susijusiais su netinkamu įrodymų vertinimu, tačiau kaip matyti iš pateikto apeliacinio skundo, apeliantė visiškai nepagrindžia pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o tiesiog pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų turinio. Taigi ieškovė iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Tačiau įrodymų vertinimas iš esmės yra teismo (teisėjo) nepriklausomumo išraiška. Nesant duomenų, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reguliuojančias nuostatas (to neįrodžius), kitokia ieškovės nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio neduoda pagrindo abejoti teismo išvadomis, pagrįstomis ne tik ieškovės nurodytais įrodymais, bet ir visa bylos medžiaga. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas įvertino šalių pateiktus įrodymus, pasisakė dėl visų esminių šalių argumentų. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, jog pirmiau aptarti tiek ieškovės, tiek atsakovės apeliacinių skundo argumentai nesudaro pagrindo abejoti įrodymų vertinimo proceso išsamumu ir objektyvumu.

132Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

13343.

134Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas, nepažeidė proceso teisės normų dėl įrodymų vertinimo, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, kurį panaikinti remiantis apeliaciniuose skunduose nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

13544.

136CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Atmetus ieškovės ir atsakovės apeliacinius skundus, apeliacinės instancijos teisme šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos ir pirmosios instancijos teisme patirtos išlaidos neperskirstomos.

137Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

138Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau – DNSB)... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, jog 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir urbanistinės... 10. 3.... 11. Ieškovė ir UAB „Kelmeda ir Ko“ 2011 m. rugsėjo 29 d. sudarė sutartį... 12. 4.... 13. Ieškovė trečiojo asmens UAB „Dividio“ buvo informuota, jog atsakovė... 14. Nr. 2-390-563/2014 nustatė, kad atsakovė netinkamai atliko renovacijos darbus... 15. 5.... 16. 2017 m. vasario 22 d. statinio ekspertizės akto Nr. 1/1 išvadose buvo... 17. 6.... 18. Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ su ieškiniu nesutiko, prašė... 19. 7.... 20. Trečiasis asmuo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ atsiliepime į... 21. 8.... 22. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamas filialo... 23. II.... 24. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 25. 9.... 26. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu ieškovės DNSB... 27. 10.... 28. Teismas nurodė, kad, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau –... 29. 11.... 30. Teismas vertino, jog ieškovė nepraleido ieškinio senaties termino, nes CK... 31. 3 dalies nuostata, kuria remiasi atsakovė, taikytina nuo pareikšto... 32. 12.... 33. Teismas nustatė, jog ieškovė už atliktus darbus iki 2011 m. spalio 28 d.... 34. 13.... 35. Teismas pažymėjo, jog pagal CK 6.672 straipsnio 1 dalį, aplinkybė, jog... 36. 14.... 37. Teismas nustatė, jog atsakovė atliko fasado šiltinimo darbus, tačiau... 38. 15.... 39. Teismas, įvertinęs 2018 m. rugpjūčio 1 d. teismo ekspertizės išvadas,... 40. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 41. 16.... 42. Ieškovė DNSB „Laukinėlis“ apeliaciniame skunde teismo prašo panaikinti... 43. 16.1.... 44. Nesutiktina su teismo pozicija, kad byloje nėra duomenų, kuri daugiabučio... 45. 16.2.... 46. Teismas nesirėmė byloje prejudiciniais faktais, kurie buvo nustatyti... 47. 16.3.... 48. Teismas nevertino 2017 m. vasario 22 d. statinio dalinės ekspertizės akte Nr.... 49. 16.4.... 50. Teismas, įvertinęs tai, jog ieškovė sumokėjo atsakovei už 749,10 kv. m... 51. 17.... 52. Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ atsiliepime prašo netenkinti... 53. 17.1.... 54. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog ieškovė iš atsakovės... 55. 17.2.... 56. Teismas pagrįstai nesirėmė statinio ekspertizės aktu Nr. 1/1, nes jis... 57. 17.3.... 58. Pareikštu ieškiniu ieškovė siekia ne faktinės žalos atlyginimo, bet... 59. 17.4.... 60. Ieškovė nepagrįstai pareiškė reikalavimą atsakovei, nes paskutinis... 61. 18.... 62. Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“ apeliaciniame skunde teismo... 63. 18.1.... 64. Teismas pagrįstai vertino, jog garantinis atliktų darbų terminas yra 5... 65. 18.2.... 66. Teismas nustatęs, jog per garantinį terminą ieškovei ir atsakovei 2012 m.... 67. 18.3.... 68. Teismas nepagrįstai vertino, jog ieškinio senaties terminas prasidėjo iš... 69. Teisėjų kolegija... 70. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 71. 19.... 72. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 73. 20.... 74. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 75. 21.... 76. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė 2009 m. gegužės 18 d. su Būsto ir... 77. 22.... 78. 2012 m. kovo 26 d. pasitarimo protokole užfiksuoti trūkumai dėl daugiabučio... 79. 23.... 80. Pagal byloje esančius darbų priėmimo perdavimo aktus ieškovė priėmė... 81. Nr. e2A-1192-479/2017 sprendimą paliko nepakeistą. Dėl ieškinio senaties... 82. 24.... 83. Atsakovė UAB „V. PAULIUS & ASSOCIATES“, atsižvelgusi į ieškovės... 84. 25.... 85. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog pagal Lietuvos Respublikos... 86. 26.... 87. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju taikytina CK 6.667 straipsnio 3... 88. 27.... 89. Pagal byloje esančius atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus nustatyta,... 90. 27.1.... 91. Pagal 2010 m. rugsėjo 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 1,... 92. 27.2.... 93. Pagal 2010 m. spalio 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 2... 94. 27.3.... 95. Pagal 2010 m. gruodžio 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 3... 96. 27.4.... 97. Pagal 2011 m. birželio 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 4... 98. 27.5.... 99. Pagal 2011 m. liepos 20 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto Nr. 5... 100. 27.6.... 101. Pagal 2011 m. spalio 28 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 6... 102. 28.... 103. Ieškovė apmokėjo atsakovės pateiktas sąskaitas faktūras už 28 534,15... 104. 29.... 105. Pagal rangos sutartį, viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 106. 30.... 107. Nagrinėjamoje byloje ieškovė įgyvendino savo teisę pareikšti reikalavimą... 108. 31.... 109. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog ieškovė... 110. 32.... 111. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, nustatydamas darbų... 112. 33.... 113. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad... 114. 34.... 115. Remiantis kasacinio teismo nuosekliai formuojama praktika, CPK 178 straipsnyje... 116. 35.... 117. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju ieškovė... 118. 36.... 119. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 120. 37.... 121. Esminis ieškovės apeliacinio skundo argumentas yra tas, jog pirmosios... 122. 38.... 123. Šiuo atveju ieškovė neįrodė, kad būtent ji būtų netekusi turto ar... 124. 39.... 125. Pagal CPK 177 straipsnį ekspertų išvados yra viena iš įrodinėjimo... 126. 40.... 127. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 128. 41.... 129. Taip pat pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, jog daugiabutis namas po... 130. 42.... 131. Teisėjų kolegija, išanalizavusi apeliacinio skundo argumentus bei byloje... 132. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų... 133. 43.... 134. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 135. 44.... 136. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 137. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 138. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą palikti...