Byla e2-3565-769/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Laukinėlis“ atstovams Donatui Lotužiui, advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, atsakovės UAB „V. Paulius & associates“ atstovui advokatui Mantui Liugui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Laukinėlis“ ieškinį atsakovei UAB „V. Paulius & associates” dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 17919,72 Eur skolos, 15400,89 Eur delspinigių, 8,3 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-05-18 Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra ir DNSB „Laukinėlis“ sudarė Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutartį Nr. VP109-155 dėl namo ( - ), renovavimo, paramos projektas turėjo būti įgyvendintas per 2 metus nuo paramos sutarties įsigaliojimo dienos; atsakovė buvo pripažinta viešųjų pirkimų konkurso dėl namo modernizavimo darbų laimėtoja; 2010-07-20 šalys sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti darbų už 364942,83 Eur (1260074,62 Lt) sumą. Atlikti statybos rangos darbai buvo priimami etapais, pasirašant tarpinius darbų perdavimo – priėmimo aktus; pagal šešis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus (2010-09-20 aktą Nr. 1, 2010-10-20 aktą Nr. 2, 2010-12-2 aktą Nr. 3, 2011-06-20 aktą Nr. 4, 2011-07-20 aktą Nr. 5 ir 2011-10-28 aktą Nr. 6) buvo priimta darbų už 57068,27 Eur (19745,33 Lt su PVM); atsakovė pagal darbų perdavimo aktus pateikė apmokėti sąskaitų faktūrų 28534,15 Eur (98522,70 Lt) sumai, ieškovė į atsakovės sąskaitą laikotarpiu nuo 2010-09-20 iki 2012-01-25 pervedė 46453,87 Eur (160395,91 Lt), todėl atsakovės įsiskolinimas sudaro 17919,72 Eur (61873,21 Lt). Pažymėjo, kad 2015-06-22 atsakovei buvo siųsta pretenzija dėl sumokėto avanso grąžinimo, tačiau atsakovė reikalavimo nevykdė. Taip pat nurodė, kad 2012-03-26 pasitarimo metu atsakovė įpareigota pašalinti defektus iki 2012-04-07, tačiau šių įsipareigojimų nevykdė, dėl ko atsakovei nevykdant įsipareigojimų pagal 2010-07-20 rangos darbų sutartį, ieškovė 2012-08-13 vienašališkai nutraukė sutartį; atsakovė sutarties nutraukimą ginčijo teisme, tačiau 2014-01-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu ieškinys buvo atmestas, 2014-12-04 Klaipėdos apygardos teismas apeliacinį skundą atmetė ir apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovė neatliko sutartų darbų, todėl iš atsakovės priteistina 17919,7 Eur avansu sumokėta suma. Ieškovė, vadovaudamasi rangos sutarties bendrųjų sąlygų 16 punktu, taip pat tuo, jog darbai turėjo būti atlikti per keturis mėnesius, atsakovė užduotį įvykdė tik 17,97 proc., mano, kad atsakovė pažeidė savo prievolę ir privalo sumokėti 13211,19 Eur delspinigių (364942,83x0,02 proc.x181d.) dėl vėlavimo užbaigti darbus, taip pat 2189,70 Eur (364942,83x0,02proc.x30d.) delspinigių už pavėluotą defektų ištaisymą (t.1, b.l. 1-7).

3Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti reikalavimą dėl skolos, palūkanų priteisimo, taikyti ieškinio senatį netesyboms ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad net ir prasidėjus šalių nesutarimams statybos darbai buvo vykdomi toliau, tačiau ieškovė vengė bendradarbiauti ir priimti faktiškai atliktus darbus, 2012-01-27 ieškovė buvo informuota apie 546 m2 sienų apšiltinimo darbų atlikimą, tačiau iki 2012-03-07 ieškovė neturėjo veikiančio valdybos pirmininko, 2012-03-19 vyko susirinkimas, kurio metu ieškovė įsipareigojo užtikrinti darbų priėmimą; 2012-03-26 susirinkimo metu ieškovė darbų nepriėmė, konkrečių defektų nenurodė, 2012-05-22 atsakovė pakartotinai informavo apie organizuojamą darbų priėmimą ir nusiuntė ieškovei darbų priėmimo aktą, 2012-06-06 pakartotinai organizuotas darbų perdavimas, tačiau ieškovė atsisakė priimti darbus, tai užfiksuota antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Nurodė, kad ieškovei nevykdant pareigos priimti darbus, atsakovė vienašališkai pasirašė darbų perdavimo – priėmimo aktą ir 2012-06-15 apie tai informavo ieškovę, pateikė jai dvi sąskaitas faktūras po 17475,87 Eur (60340,69 Lt), vieną iš jų ieškovė turėjo pateikti VšĮ Būsto ir urbanistikos agentūrai; teigė, kad ieškovė yra skolinga atsakovei už faktiškai atliktus darbus 17032,03 Eur (58808,18 Lt). Teismo pripažinimas vienašališką sutarties nutraukimą teisėtu, savaime neatleidžia ieškovės nuo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus. Pažymėjo, kad reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikytinas ieškinio senaties terminas, kuris suėjo 2013-02-16 (t. 1, b.l. 122-126).

4Teismo posėdyje ieškovės atstovas D. Lotužis paaiškino, jog pirmininku buvo išrinktas 2013 m. 02 mėn., gyvena renovuotame tame, todėl jam yra žinoma, jog 2012 m. 03 mėn. namo administratoriumi buvo A. L., iki tol darbus priimdavo valdyba ir valdybos pirmininkas. Paaiškino, kad 2012-06-30 tarpusavio skolų užskaitymo aktą A. L. pasirašė pagal tuometinės buhalterės parengtus duomenis, tačiau vėliau naujai priimta buhalterė remdamasi buhalteriniais duomenimis rado klaidą, todėl ištaisant klaidą pasikeitė skolos dydis. Patikrinus buhalterinius dokumentus paaiškėjo, kad ir ankstesni pirmininkai darė avansinius mokėjimus atsakovei. Atsakovė nustatytų darbų defektų neištaisė, todėl turi grąžinti avansu sumokėtas sumas.

5Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokato padėjėja S. Balskuvienė prašė tenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad prašo priteisti skolą, kuri susidarė dėl avanso negrąžinimo, vykdant darbus buvo pakeisti techniniai sprendiniai, nustatyti defektai neištaisyti. Papildomai paaiškino, kad delspinigiai skaičiuoti pagal rangos sutarties bendrųjų sąlygų 16 punktą, kur numatyti 0,02 proc. delspinigiai nuo bendros visų darbų kainos; teismų sprendimai įrodo, kad darbai nebuvo atlikti laiku, delspinigių suma paskaičiuota 6 mėn. laikotarpiui, delspinigiai skaičiuojami nuo sutarties nutraukimo 2012-08-13, t.y. kada realiai atsirado atsakovės pareiga sumokėti delspinigius už ne laiku atliktus darbus; be to 2013-03-26 vyko pasitarimas, kurio metu atsakovė įpareigota pašalinti defektus, tačiau tų įpareigojimų nevykdė, todėl nuo defekto akto ieškovė skaičiuoja delspinigius už vėlavimą šalinti defektus, defektai nebuvo ištaisyti; pažymėjo, kad senaties terminas delspinigiams priteisti nėra praleistas, nes yra tęstinio pobūdžio nesumokėjimas.

6Atsakovės atstovas advokatas M. Liugas prašė atmesti ieškinį ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad ieškinys nepagrįstas, tą pagrindžia byloje esantys rašytiniai įrodymai, įskaitytini buhalteriniais duomenimis pragrįsti vienarūšiai šalių reikalavimai. Buvo atlikta daugiau nei 17 proc. darbų, tačiau nebuvo kas juos priimtų, vyko nesutarimai, prasidėjo ginčai ir darbai nebuvo priimti ieškovės; nepaisant to, darbai nebuvo sustabdyti, pakartotinai kvietė priimti darbus 2012-06-06, tačiau darbus atsisakyta priimti, ką patvirtina 2012-06-08 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Delspinigiai nepriteistini, nes nutraukus sutartį pasibaigė prievolė vykdyti sutartinius reikalavimus, suėjo senatis, todėl prašo ją taikyti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

9Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-05-18 Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra su DNSB „Laukinėlis“ sudarė Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutartį Nr. VP109-155 dėl namo ( - ), renovavimo, paramos projektas turėjo būti įgyvendintas per 2 metus nuo paramos sutarties įsigaliojimo dienos (t.1, b.l. 19-25); atsakovė buvo pripažinta viešųjų pirkimų konkurso dėl namo modernizavimo darbų laimėtoja (t.1, b.l. 26, 27-30); 2010-07-20 šalys sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti darbų už 1260074,62 Lt sumą, t.y. lauko sienų šiltinimą, langų ir balkonų durų keitimą butuose, balkonų stiklinimą, langų keitimą laiptinėse, rūsyje, rūsio tambūrų, šiukšlių išvežimo šil. punktų, el. skydinės ir įėjimo durų keitimą; stogo g/b plokščių hidroizoliavimą – palėpės (techninio aukšto) apšiltinimą; dangtelių ant lietaus vandens surinkimo įlajų ant stogo įrengimą, stogo parapetų ir nekeičiamų langų palangių skardinimą; rūsio perdangos šiltinimą; balkonų aptvarų, pamatų apdailą; nuogrindos įrengimą, elektros instaliacijos remontą (sutarties 1 p.) (t.1, b.l. 43, 44-45). Pagal įkainotą veiklos grafiką nustatyta, kad atsakovė rekonstrukcijos darbus privalėjo atlikti per keturis mėnesius (t.1, b.l. 46, 47). Pagal 2010-09-20 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė 180 m2 išorės sienų atliktų šiltinimo darbų už 3378,81 Eur (11666,34 Lt) (t.1., b.l.48); 2010-10-20 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 2 atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė 18,8 m2 išorės sienų atliktų šiltinimo darbų už 11115,85 Lt bei stogo remonto-palėpės apšiltinimo darbų 250 m2 už 20612,14 Lt – viso su PVM už 11118,76 Eur (38390,87 Lt) (t.1, b.l. 51); 2010-12-20 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 3 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė stogo remonto-palėpės apšiltinimo darbų 718,9 m2 už 11748,91 Eur (40566,64 Lt) (t. 1, b.l. 55); 2011-06-20 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 4 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė langų keitimo laiptinėse ir rūsyje 42,32 m2 darbus už 12297,52 Lt, išorės sienų šiltinimo 180 m2 darbus už 16711,75 Lt, stogo remonto-palėpės apšiltinimo 175,1 m2 už 9973,83 Lt. – iš viso už 13661,25 Eur (47169,55 Lt) (t.1, b.l. 61); 2011-07-20 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 5 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė langų ir balkonų keitimo butuose 25,26 m2 darbus už 6607,25 Lt bei išorės sienų šiltinimo 68,3 m2 darbus už 20246,84 Lt, iš viso už 9410,75 Eur (32493,45 Lt) (t.1, b.l. 64); 2011-10-28 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 6 nustatyta, kad atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė išorės sienų šiltinimo 302 m2 darbus už 7749,79 Eur (26758,49 Lt) (t.1, b.l. 67).

10Ieškovei už faktiškai atliktus darbus buvo pateiktos apmokėti šios sąskaitos faktūros: 2010-09-20 PVM sąskaita faktūra Nr. VPA9268 – 1689,40 Eur (5833,17Lt) sumai; 2010-10-20 PVM sąskaita faktūra Nr. VPA9282 – 5559,38 Eur (19195,44 Lt) sumai; 2010-12-21 PVM sąskaita faktūra Nr. VPA9315 – 5874,46 Eur (20283,33Lt) sumai; 2011-06-30 PVM sąskaita faktūra Nr. VPA9412 – 6830,63 Eur (23584,79Lt) sumai; 2011-07-29 PVM sąskaita faktūra Nr. VPA9431 – 4705,38 Eur (16246,73Lt) sumai; 2011-10-28 PVM sąskaita faktūra Nr. VPA9474 – 3874,90 Eur (13379,24Lt) sumai (t.1., b.l. 49, 52, 56, 62, 65, 68) – iš viso 28534,15 Eur sumai.

11Ieškovė pateikė duomenis, jog sumokėjo: 2010-10-04 – 1689,40 Eur (5833,17 Lt); 2010-10-14 – 1594,66 Eur (5505 Lt); 2010-11-12 – 3965,02 Eur (13690,44 Lt); 2011-01-24 – 5567,99 Eur (19570,42 Lt); 2011-04-13 – 579,24 Eur (2000 Lt); 2011-05-06 – 1448,10 Eur (5000 Lt); 2011-05-30 – 1328,23 Eur (4586,11 Lt); 2011-07-26 – 4803,29 Eur (16584,79 Lt); 2011-08-24 – 4705,38 Eur (16246,73 Lt); 2011-11-04 – 4344,30 Eur (15000Lt); 2011-11-11 – 5213,16 Eur (18000Lt); 2011-12-22 – 2896,20 Eur (10000 Lt); 2012-01-18 – 4344,30 Eur (15000Lt) (t. 1, b.l. 50, 53, 54, 57-60, 62, 63, 66, 69-73).

12Iš 2012-03-26 pasitarimo protokolo matyti, kad rangovui (atsakovei) iki 2012-04-07 nustatytas terminas defektams šalinti (t.1, b.l. 74-75). Atsakovei nepašalinus darbų trūkumų, ieškovė pranešė atsakovei apie rangos sutarties nutraukimą (t.1, b.l. 145). UAB „V. Paulius & associates“ kreipėsi į teismą dėl neteisėto sutarties nutraukimo, 2014-01-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu c.b. Nr. 2-390-563/2014 atmestas UAB „V. Paulius & associates“ ieškinys dėl įpareigojimo tinkamai įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus (t.1, b.l. 79-87), peržiūrėjus teismo sprendimą apeliacine tvarka 2014-12-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi sprendimas paliktas nepakeistas (t.1, b.l. 88-94). Atsakovė nesutiko su 2012-06-30 tarpusavio užskaitymo akte (b.l. 144), taip pat tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte Nr. 2013-06-08_T0001 (t.1., b.l. 76) nurodyta 14044,82 Eur (48493,96 Lt) skolos suma. 2013-08-07 pranešime dėl skolų suderinimo ieškovė nurodė, kad iki 2013-08-12 negavus atsakovės tarpusavio skolų suderinimo akto vienašališkai laikys, kad UAB „V. Paulius & associates“ skola ieškovei yra 14044,82 Eur (48493,96 Lt) (t.1., b.l. 141). 2016-05-26 tarpusavio skolų suderinimo akte UAB „V. Paulius & associates“ nurodė, kad ieškovė skolinga atsakovei 17032,02 Eur, ieškovė DNSB „Laukinėlis“ pažymėjo, kad atsakovė yra skolinga ieškovei 17919,72 Eur (t1, b.l. 172).

13Nustatyta, kad atsakovė 2012-05-11 kreipėsi į ieškovę, nurodydama, kad ši vilkina darbų priėmimą (t.1, b.l. 128), taip pat 2012-05-18 ir 2012-06-15 kreipėsi į ieškovę dėl atliktų darbų priėmimo (t.1., b.l. 130, 132), atsakovė vienašališkai pasirašė atliktų darbų aktus (t.1, b.l. 127, 129, 138, 139, 140). Iš 2012-06-08 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad DNSB „Laukinėlis“ atstovas A. L. atsisakė dalyvauti atliktų darbų perdavime, UAB „V. Paulius & associates“ atstovas nurodė, kad neatvyko UAB „Dividio“, vykdančios techninę priežiūrą atstovas D. R. (t.1., b.l. 179-181). 2015-06-22 ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl 17919,72 Eur (61873,21 Lt) sumos, sumokėtos avansu, grąžinimo (t.1, b.l. 95, 96). Liudytoja O. S. paaiškino, kad ginčo laikotarpiu dirbo įmonėje, kuri teikė atsakovei buhalterinės apskaitos paslaugas, 2010 07 mėn. atsakovė su ieškove sudarė rangos sutartį dėl namo modernizavimo, iki 2012 m. viskas vyko sklandžiai, o vėliau prasidėjo nesutarimai. 2012 06 mėn. buvo išrašytos dvi sąskaitos, ieškovei buvo siunčiami priminimai registruotu laišku, kad priimtų atliktus darbus, bet atsakymo atsakovė negaudavo, vadovybė nusprendė perduoti darbus vienašališkai dalyvaujant antstoliui; taip perduotų darbų pagrindu išrašytos sąskaitos. Tos sąskaitos įtrauktos į įmonės buhalteriją, nuo jų sumokėti visi mokesčiai. Paaiškino, kad šiai dienai ieškovė skolinga atsakovei 17032,02 Eur (58808,16 Lt). 2013 m. audito metu 58808,12 Lt skola nurašyta į abejotinas skolas, nes praėjo daugiau nei metai, įmonė nebuvo atsiskaičiusi, vyko teisminis ginčas. Po teismo sprendimo jokios sąskaitos nebuvo išrašomos. 2016 m. ieškovė skolų suderinimo akte ieškovės buhalterė R. R. nurodė 17919,72 Eur atsakovės skolą, o atsakovę iš savo pusės nurodė ieškovės skolą. Liudytojas A. L. paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2012-03-08 iki 2012 11 mėn. buvo namo administratoriumi, prižiūrėjo projekto vykdymą, seką, vertino galimas rizikas; nurodė, kad problemos su atsakove atsirado žymiai anksčiau; atėjus dirbti nustatė, kad rangovas neturėjo draudimo poliso, buvo nesutariama su techninės priežiūros inspektoriumi, nevykdomi jo reikalavimai dėl kokybės; rangovui buvo nurodyta ištaisyti nustatytus trūkumus, tačiau rangovas jų neištaisė; rangovas faktiškai negalėjo vykdyti jokių darbų, darbai vykdyti ne pagal techninius reikalavimus, kokybės inspektorius davė suprasti, kad negalės priimti šių darbų, nes rangovas nebuvo susitvarkęs dokumentų; apie tai rangovui inspektorius nurodė ne kartą, tačiau darbai buvo vykdomi savavališkai: atsakovė samdė subrangovus ir ta firma darė kažkokius darbus, kurių pagal techninės priežiūros inspektoriaus nurodymus negalėjo daryti; buvo slepiami statybos priežiūros žurnalai, jie nebuvo pateikti net inspektoriui. Paaiškino, kad jokių darbų priėmimo aktų liudytojas nepasirašė, vėliau paaiškėjo, kad rangovui sumokėta per daug apie 60000 Lt; rangovui piktybiškai nesprendžiant nustatytų pažeidimų, buvo imtasi priemonių dėl sutarties nutraukimo; inspektorius surašė pastabas ir pasakė, kad negalima vykdyti darbų neįvykdžius nurodymų; paaiškino, kad namo sienų apšildymo sistema neatitiko techninio projekto reikalavimų, numatyta sistema buvo pakeista, daryta kaip rangovui patogiau. Liudytoja J. N. paaiškino, kad dirbo buhaltere DNSB „Laukinėlis“ nuo 2012 m. kovo iki spalio mėn.; bendrijoje buvo vykdoma renovacija; paaiškino, kad 2012 m. 06 mėn. ruošė skolų užskaitymo aktą pagal prieš tai dirbusios buhalterės perduotus duomenis ir aktą išsiuntė atsakovei, UAB „V. Paulius & associates“ buvo skoloje bendrijai, ar aktas buvo grąžintas nepamena, patvirtino, kad bendravo su UAB „V. Paulius & associates“ finansininke telefonu dėl suderinimo akto.

14Dėl prašomos priteisti 17919,72 Eur skolos. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal užsakovo užduotį atlikti statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad tokia nuostata pagrindžiama tuo, jog rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus sutartinių įsipareigojimų tinkamam įvykdymui reikšmingus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyviąją statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007; kt.). Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.691 straipsnio 1 dalis). Rangovas, kuris neįvykdo laiku gautų užsakovo nurodymų, neturi teisės remtis CK 6.659 straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis ir atsako už daikto trūkumus. Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (CK 6.694 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės išimtys yra atvejai, nurodyti CK 6.694 straipsnio 6 dalyje, kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatoma trūkumų, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti; taip pat vienašalis darbų perdavimo aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu užsakovas įrodytų, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę arba nustačius darbų rezultato trūkumus, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, jei šių trūkumų rangovas ir užsakovas negali pašalinti; taip pat kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.652 straipsnio 4 dalis, 6.694 straipsnio 5, 6 dalys).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškininio reikalavimo pagrindas,- avansu atsakovei sumokėti pinigai. Atsakovė neneigia nurodytą sumą gavusi, teigia, jog pinigai buvo užskaityti už atliktus, bet ieškovės nepriimtus darbus. Atsakovės teigimu, darbai buvo priimti vienašališkai pagal antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Bylos duomenimis nustatyta, jog statybos darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Dividio“, tačiau bendrovė nedalyvavo atsakovei vienašališkai priimant savo galimai atliktus darbus, nes nebuvo vykdomi techninės priežiūros inspektoriaus reikalavimai, atsakovė neturėjo draudimo poliso, netaisė nustatytų statybos darbų trūkumų, darbus vykdė ne pagal techninius reikalavimus, -darbus vykdė savavališkai ir t.t. Tai, kad vienašališkai priimant darbus dalyvavo antstolis, nesudaro teisinio pagrindo darbų priėmimo aktą laikyti teisėtu. Lietuvos kasacinio teismo yra išaiškinta, jog atliekant statybos darbus (statant, remontuojant, restauruojant, rekonstruojant, renovuojant) yra naudojamos statybinės medžiagos, turi būti laikomasi statybinių, konstrukcinių ir technologinių reikalavimų. Jų nesilaikymas gali būti defektų priežastis. Dėl statyboje naudojamų medžiagų, darbų atlikimo specifikos (specialių reikalavimų statybinėms medžiagoms ir darbams, projektavimui, konstravimui, technologijai surenkant, montuojant ir pan.) teismo antstolis gali neturėti reikalingų žinių, todėl statyboje ar statiniuose fiksuotų defektų ar kitokios faktinės padėties susidarymo priežasčių nustatymas gali būti už jo kompetencijos ribų. Antstolis turi teisę fiksuoti faktinius duomenis, tam jis gali naudoti tam tikras priemones ar prietaisus. Pažymėtina, kad jeigu aplinkybei ištirti ir išvadoms daryti, nors jos ir faktinio pobūdžio, reikia specialių žinių, turi būti skiriama ekspertizė. Šioje byloje ekspertizė nebuvo atlikta. Vienašališkai perdavusi- priėmusi atliktus darbus, atsakovė vienašališkai įskaitė ieškovės avansu sumokėtas sumas. Lietuvos kasacinio teismo yra išaiškinta, jog atsakovui pareiškus, kad prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas patikrina tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis yra teisėtas, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos (CK 6.130 str. 1 d.) ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 str.). Kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymą; tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė. Bylos duomenimis nustačius, jog dėl rangovo darbo trūkumų, nevykdomų techninės priežiūros inspektoriaus reikalavimų, techninių reikalavimų nesilaikymo, nesutvarkytų dokumentų, nesuderintos šiltinimo sistemos naudojimo ir kt. buvo atsisakyta priimti atliktus darbus, laikytina, jog savavališkai rangovo atliktų darbų nepriėmimui užsakovas turėjo pagrindą, nurodytą CK 6.694 straipsnio 6 dalyje, todėl vienašališkas iš ieškovės gautų avansu 17919,72 Eur užskaitymas pagal atsakovės vienašališkai priimtų darbų aktą yra neteisėtas. Pažymėtina, kad dėl DNSB „Laukinėlis“ atsisakymo priimti nekokybiškai atliktus darbus teisėtumo yra pasisakęs ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-01-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-390-563/2014, ir 2014-12-04 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-857-538/2014), kur nurodė, jog vadovaujantis LR CK 6.217 str., 6.218 str. sutartis tarp šalių 2012-08-13 nutraukta pagrįstai dėl UAB „V. Paulius & associates“ nekokybiškai atliktų darbų ir dėl ženkliai praleistų terminų ( nuo sutartų 6 mėn. iki daugiau kaip 2 metų). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ieškinys dalyje dėl 17919,72 Eur skolos priteisimo iš atsakovės tenkintinas visiškai.

16Dėl 15400,89 Eur delspinigių. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 15400,89 Eur delspinigių, nurodydama, jog pagal rangos sutarties bendrųjų sąlygų 16 punktą, atsakovei darbų neatlikus per keturis mėnesius, užduotį įvykdžius tik 17,97 proc., atsakovė privalo sumokėti 13211,19 Eur delspinigių (364942,83x0,02 proc.x181d.) dėl vėlavimo užbaigti darbus, taip pat 2189,70 Eur (364942,83x0,02proc.x30d.) delspinigių už pavėluotą defektų ištaisymą. Atsakovė prašo taikyti senatį delspinigiams, nurodydama, jog sutartis yra nutraukta, sutartiniai įsipareigojimai nebevykdomi, todėl delspinigiai negali būti skaičiuojami.

17Vadovaujantis CK 6.652 straipsnio 2 dalimi, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų praleidimą, t. y. turi pareigą atlikti darbus per rangos sutartyje nustatytą terminą. Terminų pažeidimo teisinių pasekmių taikymas skiriasi priklausomai nuo to, ar rangovas pažeidžia visų darbų atlikimo galutinį terminą, ar tarpinius terminus. Pirmuoju atveju taikytina CK 6.652 straipsnio 4 dalis. Antruoju atveju užsakovas gali, jei mano, kad toks pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas, atitinkantis CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose įtvirtintas sąlygas, vienašališkai nutraukti sutartį. CK 6.667 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Delspinigiams nustatytas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str.5 d.1p.).

18CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šio instituto tikslas yra sudaryti realią galimybę asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę. Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyvusis momentas), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Iš bylos duomenų bei ankščiau cituotų sprendimų civilinėje byloje Nr.2-390-563/2014 matyti, kad sutartis tarp šalių buvo nutraukta vienašališkai užsakovo 2012-08-13. Sutarties nutraukimo pagrindas buvo ir ženkliai praleisti darbų atlikimo terminai. Ieškinys dėl delspinigių priteisimo už nesavalaikiai atliktus darbus ( darbai nebuvo atlikti per 4 mėnesius, neištaisyti laiku trūkumai) teismui buvo pateiktas 2016-02-09, t.y., po pusketvirtų metų nuo pačios sutarties nutraukimo, todėl teismas sutinka su atsakovės nuomone dėl senaties termino praleidimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asmuo turi veikti protingai ir sąžiningai, aktyviais teisėtais veiksmais per visą laikotarpį iki bylos iškėlimo siekti ginti savo pažeistas teises, kad nesuteiktų atsakovui teisėtų lūkesčių tikėtis, jog toks asmuo apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista (2013 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-633/2013). Bylos duomenimis nustačius, kad ieškovė atsakovei dėl darbų atlikimo terminų praleidimo taikė griežčiausią sankciją,- vienašališkai nutraukė sutartį, laikytina, jog beveik po keturių metų nuo vienašališko sutarties nutraukimo ieškovės teismui pateiktas reikalavimas priteisti iš atsakovės už praleistus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus dar ir delspinigius, yra nepagrįstas. Teismui tenkinus atsakovės prašymą dėl senaties termino taikymo prašomiems priteisti delspinigiams ieškinys šioje dalyje atmestinas.

19Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 8,3 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y., prašo taikyti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Šioje dalyje reikalavimas negali būti tenkinamas, nes aukščiau minėto įstatymo tikslas yra nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo tvarką ir kreditoriaus teises, kai sumokama pavėluotai. Šis įstatymas netaikomas sandoriams su vartotojais, perkančiais prekes, paslaugas ar darbus nesusijusiems su verslu ar profesija savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Iš bylos duomenų matyti, kad bendrija „Laukinėlis“ nėra verslo įmonė, sutartis tarp šalių sudaryta siekiant patenkinti namo gyventojų asmeninius poreikius, todėl Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas šioje byloje netaikytinas, iš atsakovės ieškovei priteistini 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė prašė atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas: 2016-01-26 už ieškinį sumokėtą 716,00 Eur žyminį mokestį (t.1, b.l. 98) ir 700 Eur teisinės pagalbos išlaidų (t.1, b.l. 186-187). Atsakovė nurodė, kad patyrė 850 Eur teisinės pagalbos išlaidų (t. 2, b.l. 4-6). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šių išlaidų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Įvertinus šalių patirtas teisinės pagalbos išlaidas, nėra pagrindo pripažinti, kad jos nerealios ir nepagrįstos. Laikant, jog patenkinta pusė ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 358 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 350 Eur teisinės pagalbos išlaidų, iš ieškovės atsakovei priteistina 425 Eur patirtų teisinės pagalbos išlaidų. Įskaičius vienarūšius mokėjimus, iš atsakovės ieškovei priteistina 283 Eur.

21Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovei DNSB „Laukinėlis“. Į.k.301168573, iš atsakovės UAB „V. Paulius & associates“, į.k.110185819, 17919,72 Eur ( septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniolika eurų ir 72 ct) skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2016-02-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 283 Eur ( du šimtai aštuoniasdešimt trys eurai) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti... 4. Teismo posėdyje ieškovės atstovas D. Lotužis paaiškino, jog pirmininku... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokato padėjėja S. Balskuvienė... 6. Atsakovės atstovas advokatas M. Liugas prašė atmesti ieškinį ir priteisti... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 9. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-05-18 Būsto ir... 10. Ieškovei už faktiškai atliktus darbus buvo pateiktos apmokėti šios... 11. Ieškovė pateikė duomenis, jog sumokėjo: 2010-10-04 – 1689,40 Eur (5833,17... 12. Iš 2012-03-26 pasitarimo protokolo matyti, kad rangovui (atsakovei) iki... 13. Nustatyta, kad atsakovė 2012-05-11 kreipėsi į ieškovę, nurodydama, kad ši... 14. Dėl prašomos priteisti 17919,72 Eur skolos. Statybos rangos sutartimi... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškininio reikalavimo pagrindas,- avansu... 16. Dėl 15400,89 Eur delspinigių. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir... 17. Vadovaujantis CK 6.652 straipsnio 2 dalimi, rangovas atsako ir už darbų... 18. CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko... 19. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 8,3 proc. dydžio metines... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovei DNSB „Laukinėlis“. Į.k.301168573, iš atsakovės UAB... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...