Byla 2YT-26988-528/2016
Dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) suinteresuotiems asmenims antstolei Sonatai Vaicekauskienei, „Swedbank“, akcinei bendrovei

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Beta Medical“ skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) suinteresuotiems asmenims antstolei Sonatai Vaicekauskienei, „Swedbank“, akcinei bendrovei.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja 2016-10-06 skundu, teisme gautu 2016-10-17, prašo panaikinti 2015-09-29 antstolės patvarkymą Nr. ( - ) ir įpareigoti antstolę paskirti pakartotinę ekspertizę realiai UAB „Beta Medical“ priklausančio turto, esančio ( - ), rinkos vertei nustatyti (b. l. 3-5).

4Pareiškėjos skundas grindžiamas tuo, kad: priimant patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo netenkintas pareiškėjos prašymas paskirti pakartotinę ekspertizę, antstolė savo atsisakymą motyvavo tuo, jog varžytynės nustatys pareiškėjai priklausančio turto kainą, ir nepasisakė dėl pareiškėjos išdėstytų motyvų bei pateiktų įrodymų dėl pareiškėjai priklausančio turto vykdomoje byloje netinkamo įvertinimo pernelyg maža, rinkos sąlygų neatitinkančia verte; skundžiamu patvarkymu antstolė paneigė pareiškėjos teisę į tinkamą turto įvertinimą vykdomojoje byloje ir neteisėtai paskyrė nekilnojamojo turto varžytynes; antstolės pozicija prieštarauja Europos žmogaus teisių teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai, Lietuvos Respublikoje galiojančiam teisiniam reglamentavimui.

5Antstolė S. Vaicekauskienė 2016-10-17 patvarkyme dėl UAB „Beta Medical“ skundo dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nurodo, kad: prašo netenkinti pareiškėjos skundo ir skirti pareiškėjos direktoriui S. S. 5 000,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis; vykdant 2015-04-09 Kauno apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 909 874,04 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš UAB „Beta Medical“ išieškotojo „Swedbank“, AB naudai, buvo areštuotas UAB „Beta Medical“ įkeistas nekilnojamasis turtas ( - ), ir nustatyta 655 410,00 Eur turto vertė; nesutikdama su antstolės atliktu areštuoto turto įkainojimu, pareiškėja pateikė prieštaravimus, prašė skirti ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti ir šis prašymas buvo tenkintas – turto vertei nustatyti buvo skirta ekspertizė, kurią atliko 2015-05-19 UAB „Ober-haus“, o turtas buvo įvertintas 710 000,00 Eur; 2015-07-13 pareiškėja pateikė skundą dėl turto vertinimo, prašė skirti papildomą ekspertizę ir 2015-07-28 antstolės patvarkymu Nr. ( - ) paskirta papildoma ekspertizė, kurią atlikti pavesta UAB „Resolution Valuations“; gavus UAB „Beta Medical“ 2015-07-30 pareiškimą dėl eksperto nušalinimo, 2015-07-30 patvarkymu Nr. ( - ) ekspertizę pavestas atlikti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą įrašytam UAB „Turto vertė“ ekspertui G. J. B., kurio 2015-08-31 ekspertizės akte nustatyta nekilnojamojo turto ( - ), rinkos vertė 690 000,00 Eur; nesutikdama su ekspertizės išvada, pareiškėja 2015-09-21 pateikė dar vieną skundą dėl turto vertinimo, prašė skirti dar vieną papildomą ekspertizę, o pareiškėjos skundas 2015-11-11 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) pripažintas nepagrįstu ir atmestas; 2016-01-28 antstolė paskelbė įkeistam pareiškėjos turtui ( - ), viešąsias varžytynes, nustatydama 552 000,00 Eur pradinę pardavimo kainą; 2016-02-03 skundu dėl antstolės veiksmų UAB „Beta Medical“ prašė nustatyti įkeisto nekilnojamojo turto vertę pagal pirminį 2015-05-19 vertinimą – ne 690 000,00 Eur, bet 710 000,00 Eur; atsižvelgiant į UAB „Beta Medical“ prašymą, išieškotojui neprieštaraujant, pareiškėjos įkeisto turto ( - ), varžytynės buvo atšauktos ir nustatyta 710 000,00 Eur turto vertė, o pareiškėjai nurodyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto puslapyje gali pati arba pavesti kitiems asmenims susirasti areštuoto turto pirkėją, o varžytynes numatoma skelbti 2016-03-01; nors varžytynės buvo atšauktos, tačiau 2016-03-15 UAB „Beta Medical“ pateikė skundą, prašydama atšauktas varžytynes Nr. ( - ) pripažinti neteisėtomis, o šis skundas atmestas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismų; visi UAB „Beta Medical“ teikiami prašymai bei skundai vykdomojoje byloje Nr. ( - ) yra siekis vilkinti vykdymo procesą, išieškant skolą iš įkeisto UAB „Beta Medical“ turto išieškotojo „Swedbank“, AB naudai, be to, skolininkė UAB „Beta Medical“ turėjo pakankamai laiko surasti bei pasiūlyti areštuoto turto pirkėją, kuris sutiktų sumokėti tą kainą, kokios pageidauja gauti skolininkė (b. l. 6-11).

6Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir vykdomosios bylos vilkinimą paskirti pareiškėjai 5 792,00 Eur baudą. Atsiliepime į skundą nurodo, kad; prašydama skirti jau trečią pakartotinę ekspertizę, UAB „Beta Medical“ nepateikė įrodymų dėl kainos nekilnojamojo turto rinkoje pasikeitimo ir skundas grindžiamas nepanašaus ploto, dislokacijos turto pardavėjų skelbimais, bet ne konkretaus turto vertinimu; pareiškėja piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, teikdama įvairius skundus, kuriais siekia vilkinti vykdymo procesą, apsunkinti skolos išieškojimą bei antstolio veiksmų vykdymą (b. l. 21-23).

7Pareiškėja bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2016-10-21 paskelbiant pranešimą (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis, b. l. 14).

8Skundas atmestinas.

9Iš bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagų nustatyta, kad: antstolė S.Vaicekauskienė nuo 2015-04-14 vykdo 2015-03-19 Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 909 833,78 Eur skolos, 139,00 Lt žyminio mokesčio, 6 mėnesių EURIBOR ir pridedant 3,5 procentų maržą sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą 289 620,00 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014-06-17 iki visos skolos grąžinimo dienos, 6 mėnesių EURIBOR ir pridedant 2,5 procentų maržą sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą 420 127,37 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014-06-17 iki visos skolos grąžinimo dienos, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo visos išieškomos (909 833,78 Eur) sumos, skaičiuojant nuo 2012-06-13 iki visos skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Beta Medical“ išieškotojo „Swedbank“, AB naudai (vykd. b. l. 21, 24); 2015-04-10 antstolė S. Vaicekauskienė areštavo UAB „Beta Medical“ nekilnojamąjį turtą ( - ), kurio vertę nurodė 65 541,00 Eur, o 2015-04-14 surašė Raginimą įvykdyti sprendimą, kuris buvo įteiktas 2015-04-22 (vykd. b. l. 26-28, 31-42,114-115, 117); pagal AB „Swedbank“ užsakymu 2014-11-05 UAB „Resolution valuations“ atliktą Turto vertinimo ataskaitą Nr. ( - ) nekilnojamojo turto ( - ), rinkos vertė 2014-10-31 dienai buvo 2 263 000,00 Lt (vykd. b. l. 43-112); 2015-04-30 UAB „Beta Medical“ pateikė antstolei prieštaravimus dėl antstolės atlikto areštuoto turto įkainojimo, prašydama skirti ekspertizę UAB „Beta Medical“ priklausančio nekilnojamojo turto ( - ), rinkos vertei nustatyti (vykd. b. l. 121-122); 2015-05-13 antstolė S. Vaicekauskienė paskyrė nekilnojamojo turto ( - ), ekspertizę, kurią pavedė atlikti UAB „Ober-haus“ (vykd. b. l. 128); 2015-05-19 UAB „Ober-haus“ surašė Ekspertizės aktą Nr. ( - ), kuriuo nustatyta nekilnojamojo turto ( - ), rinkos vertė 2015-05-19 dienai buvo 710 000,00 Eur (vykd. b. l. 133-134); 2015-05-29 patvarkymu antstolė S. Vaicekauskienė nustatė, kad areštuoto turto vertė 710 000,00 Eur, o varžytynių pradinė kaina 568 000,00 Eur bei nurodė skolininkui, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame puslapyje jis gali pats ar pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turo pirkėją, o varžytynės areštuotam turtui numatoma skelbti 2015-06-25 (vykd. b. l. 138); 2015-06-08 UAB „Beta Medical“ pateikė prieštaravimus dėl UAB „Ober-haus“ ekspertizės akto, nesutiko su nustatyta turto rinkos verte ir prašė skirti pakartotinę ekspertizę skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti (vykd. b. l. 164-166); 2015-07-28 patvarkymu Nr. ( - ) antstolė paskyrė papildomą ekspertizę ir pavedė ją atlikti UAB „Resolution valuations“, o gavusi UAB „Beta Medical“ pareiškimą dėl paskirto turto vertintojo nušalinimo, 2015-07-30 patvarkymu Nr. ( - ) papildomą ekspertizę pavedė atlikti UAB „Turto vertė“ ekspertui G. J. B. (vykd. b. l. 183-184, 186, 188-189); 2015-08-13/2015-08-31 UAB „Turto vertė“ surašytame Nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. ( - ) nekilnojamojo turto ( - ), rinkos vertė 2015-08-13 dienai nustatyta 690 000,00 Eur (vykd. b. l. 192); 2015-08-31 patvarkymu antstolė S. Vaicekauskienė nustatė, kad areštuoto turto vertė 690 000,00 Eur, o varžytynių pradinė kaina 552 000,00 Eur bei nurodė skolininkui, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame puslapyje jis gali pats ar pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turo pirkėją, o varžytynės areštuotam turtui numatoma skelbti 2015-09-22 (vykd. b. l. 193-194); 2015-09-04 UAB „Beta Medical“ pateikė prieštaravimus dėl UAB „Turto vertė“ ekspertizės akto, prašydama skirti pakartotinę ekspertizę skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti (vykd. b. l. 200-202); antstolei S. Vaicekauskienei netenkinus prieštaravimų ir nepaskyrus pakartotinės ekspertizės, UAB „Beta Medical“ skundė šį antstolės sprendimą teisme, tačiau Kauno apylinkės teismas 2015-11-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) UAB „Beta Medical“ skundas atmestas, o 2016-01-20 Kauno apygardos teismo nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (vykd. b. l. 203, 205-223, 225-227, 235-238, 240-244); 2016-01-28 antstolė S. Vaicekauskienė paskelbė UAB „Beta Medical“ turto ( - ), pirmąsias varžytynes, o UAB „Beta Medical“ 2016-02-03 pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė varžytynes Nr. ( - ) pripažinti neteisėtomis (vykd. b. l. 229-230, 257-260, 261-263, 268-269); 2016-02-09 patvarkymu Nr. ( - ) antstolė S. Vaicekauskienė atšaukė turto ( - ), viešąsias varžytynes Nr. ( - ), nustatė, kad įkeisto UAB „Beta Medical“ turto vertė yra 710 000,00 Eur, t.y. UAB „Ober-haus“ nustatyta vertė (vykd. b. l. 264-266); 2016-02-15 UAB „Beta Medical“ pateikė antstolei prašymą dėl UAB „Beta Medical“ 2016-02-03 skundo perdavimo nagrinėti teismui, tačiau 2016-03-02 antstolė nurodė, jog neperduos skundo teismui, nes skolininkės skundas pilna apimtimi patenkintas (vykd. b. l. 277-278, 280); 2016-03-07 antstolė S. Vaicekauskienė paskelbė UAB „Beta Medical“ turto ( - ), pirmąsias varžytynes Nr. ( - ), kurias atšaukė 2016-03-25 patvarkymu Nr. ( - ), 2016-03-17 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) taikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius tas varžytynes iki bus išnagrinėtas 2016-03-15 skundas dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir paskelbtų varžytynių Nr. ( - ) teisėtumo (vykd. b. l. 270, 282-284, 291-292, 295, 298-301); 2016-04-01 patvarkymu Nr. ( - ) antstolė S. Vaicekauskienė netenkino 2016-03-15 UAB „Beta Medical“ skundo dėl antstolės veiksmų, persiuntė jį teismui, o 2016-06-09 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) UAB „Beta Medical“ skundas dėl varžytynių Nr. ( - ) pripažinimo neteisėtomis atmestas, o ši nutartis 2016-09-27 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) palikta nepakeista (vykd. b. l. 298-318, 361-363); 2016-09-28 UAB „Beta Medical“ pateikė prašymą antstolei dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ir turto perkainojimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuris 2015-09-29 (turi būti 2016-09-29) antstolės S. Vaicekauskienės patvarkymu Nr. ( - ) buvo atmestas (vykd. b. l. 319-355, 393-396); antstolė S. Vaicekauskienė paskelbė ginčo turto pirmąsias varžytynes Nr. ( - ) (vykd. b. l. 358-359, 370-382); 2016-10-10 UAB „Beta Medical“ pateikė skundą, kuriuo prašė sustabdyti varžytynes Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų ir įpareigoti antstolę paskiri pakartotinę ekspertizę realiai UAB „Beta Medical“ priklausančio turto rinkos vertei nustatyti (vykd. b. l. 390-392); 2016-10-12 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų ir priimtas galutinis sprendimas (vykd. b. l. 366); 2016-10-17 antstolės S. Vaicekauskienės patvarkymais Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) buvo atšauktos turto ( - ), pirmosios varžytynės Nr. ( - ) ir netenkintas UAB „Beta Medical“ skundas dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuriuo prašoma paskirti pakartotinę ekspertizę UAB „Beta Medical“ priklausančio turto rinkos vertei nustatyti (vykd. b. l. 368, 383-385; b. l. 6-11).

10Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam suteikta vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcija (Antstolių įstatymo 2 straipsnis). Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymo nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnis). Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių kuo greičiau ir realiai įvykdyti sprendimą, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, CPK 634 straipsnio 2 dalis).

11Iš nagrinėjamo skundo matyti, kad pareiškėja jau eilę kartų ginčijo areštuoto jos nekilnojamojo turto nustatytą įkainojimą, o vykdomojoje byloje nekilnojamojo turto ( - ), rinkos vertė buvo nustatinėjama tris kartus – 2014-11-05 išieškotojo „Swedbank“, AB užsakymu atliktas ginčo turto vertinimas (655 410,00 Eur), vėliau atliktos 2 antstolės paskirtos ginčo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės 2015-05-19 (710 000,00 Eur) ir 2015-08-13 (690 000,00 Eur). Tačiau pareiškėja (skolininkė) skundžia visus antstolės veiksmus, susijusius su varžytynėmis, net ir tuos kurie yra praradę aktualumą, o po to vėl reiškia reikalavimą dėl naujo turto vertinimo. Pažymėtina, kad pareiškėja nėra mokėjusi už ginčo turto rinkos vertės nustatymą, prašydama antstolės įmokų už turto vertinimą mokėjimą atidėti iki turto realizavimo pabaigos (vykd. b. l. 127, 182). Taip pat pastebėtina, kad antstolė pareiškėjos (skolininkės) prašymu yra panaikinusi 2015-08-31 patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo ir nustatė pareiškėjos pageidavimu ankstesniu ekspertizės aktu (UAB „Ober-Haus“) nustatytą 710 000,00 Eur ginčo turto rinkos vertę. Šiuo atveju, skųsdama antstolės veiksmus ir prašydama pakartotinės ekspertizės skyrimo bei turto perkainojimo vykdomoje byloje Nr. ( - ), pareiškėja antstolei nepateikė įrodymų, kad 2015-05-19 ekspertize nustatyta turto rinkos vertė pasikeitė ir yra neteisinga, prieštarauja konkretiems teisės aktų reikalavimams ar kita, nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą ginčo turto rinkos vertės nustatymą ar šio konkretaus turto vertės pokytį (pagerinimą ar pan.). Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčo turto įkainojimą vykdymo procese pareiškėja ginčija, remdamasi savo pačios nuomone, internetinių portalų skelbimais, bendro pobūdžio deklaratyviais teiginiais apie bendrą nekilnojamojo turto rinkos aktyvumo didėjimą, bet ne nauja turto vertintojų išvada dėl didesnės turto vertės ar duomenimis apie veiksmus, kurie padidino ginčo nekilnojamojo turto vertę. Pareiškėjos pateikta „2016 I pusmečio ekonomikos ir NT rinkos apžvalga“ niekaip neįrodo, jog ginčo turto įkainojimas neatitinka realijų ir yra neteisingas, nes pateikti skelbimai apie nekilnojamo turto objektus visiškai nesutampa su ginčo nekilnojamuoju turtu plotu, lokacijos vieta, galimai ir turto būkle ir žemės sklypai be statinių negali būti lyginami su žemės sklypu, kuriame yra statiniai. Be to, nekilnojamojo turto skelbimuose yra nurodyta pageidaujama, bet ne realiai gauta kaina. Taigi, pareiškėjos teiginiai ir pateikti įrodymai nesudaro teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo ir įpareigoti antstolę paskirti pakartotinę ekspertizę. Kaip matyti, šiuo atveju antstolė laikėsi CPK reglamentuotos areštuoto turto įkainojimo tvarkos, turtas vien vykdymo procese vertintas 2 kartus, o paaiškėjus, jog vėlesniu turto vertinimu nustatyta rinkos vertė mažesnė, pareiškėjos prašymu buvo nustatyta didesnė realizuojamo turto kaina pagal pirmesnę ekspertizę (CPK 681, 682 straipsniai). Priverstinio turto realizavimo proceso metu ne tik skolininkas, bet ir išieškotojas yra suinteresuotas turtą realizuoti už kuo didesnę kainą, kad būtų padengta didesnė skolos dalis. Išieškotojo interesas taip pat turi būti operatyvesnis sprendimo įvykdymas, kad būtų galima naudotis atgautomis lėšomis. Minėti interesai gali būti užtikrinti tik tokiu atveju, jei bus nustatyta reali ginčo turto pardavimo kaina, patraukli galimiems pirkėjams (Kauno apygardos teismo 2014-02-25 nutartis Nr. 2S-503-259/2014). Be to, skolininkas iki varžytynių paskelbimo turi teisę siūlyti pats ar per kitus asmenis areštuoto turto pirkėją, kuris sutiktų sumokėti pareiškėjos (skolininkės) pageidaujamą kainą, todėl pareiškėja gali aktyviai naudotis tokia teise ir surasti tokį pirkėją, bet to nepadarė, nors priverstinio išieškojimo procesas tęsiasi nuo 2015-04-09 (CPK 704 straipsnio 1 dalis).

12Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, vertinant antstolės veiksmus dėl pakartotinės ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti neskyrimo, konstatuotina, jog pareiškėja neįrodė, o teismas iš bylos medžiagos nenustatė teisinio pagrindo pripažinti antstolės veiksmus, atsisakius skirti pakartotinę ekspertizę, todėl pareiškėjos 2016-10-10 skundas dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), teisme gautas 2016-10-17, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 177, 178, 185 straipsniai.

13Suinteresuotų asmenų antstolės ir „Swedbank“, AB prašymai dėl baudos skyrimo pareiškėjos direktoriui S. S. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis šiuo atveju netenkintini, nes pareiškėja dėl pakartotinės ekspertizės ginčo turto rinkos vertei nustatyti kreipėsi į teismą antrą kartą, tačiau pripažintina, jog piktnaudžiavimo savo teisėmis požymiai pastebėtini (CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 95, 185 straipsniai).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95, 290-292, straipsniais, 442 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 443, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

15Atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Beta Medical“ 2016-10-06 skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), teisme gautu 2016-10-17.

16Netenkinti suinteresuotų asmenų antstolės Sonatos Vaicekauskienės ir „Swedbank“, AB prašymo dėl baudos skyrimo pareiškėjos direktoriui.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai