Byla 2YT-11660-800/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Sonata Vaicekauskienė, AB „Swedbank“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Beta Medical“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Sonata Vaicekauskienė, AB „Swedbank“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja skundu prašo panaikinti antstolės S. Vaicekauskienės patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos areštuoto turto varžytinės Nr. 134957 bei įpareigoti antstolę S. Vaicekauskienę patekinti 2017-03-02 skolininkės UAB „Beta Medical“ prašymą suteikti terminą areštuoto turto vertinimui atlikti. Skunde nurodoma, kad šiai dienai areštuotas turtas vykdomojoje byloje yra įkainotas 710 000,00 Eur suma, pagal 2015 m. gegužės mėnesį pateiktą ekspertizės aktą, parengtą vadovaujantis 2013-2014 m. nekilnojamojo turto rinkos duomenimis. Pareiškėjos teigimu, nekilnojamojo turto rinka per pastaruosius metus yra ženkliai išaaugusi, nekilnojamojo turto objektų vertės yra gerokai padidėjusios, taigi ir skolininkei priklausančio areštuoto turto rinkos vertė yra žymiai didesnė nei nustatyta vykdomojoje byloje. Nurodoma, jog antstolė, vykdomojoje byloje atliko eilę neteisėtų veiksmų: neišnagrinėjo skolininkės pateikto prašymo dėl termino suteikimo turto vertinimui atlikti; turėdama duomenų apie netinkamą areštuoto turto vertę, antstolė nepaisė jai tenkančios pareigos užtikrinti tinkamą turto vertinimą ir tuo pačiu skolininkės iniciatyvos, kad turtas būtų tinkamai įvertintas; neišnagrinėjusi skolininkės prašymo ir neužtikrinusi tinkamo turto įvertinimo, antstolė paskelbė pirmąsias turto pardavimo varžytines, nustatydama nepagrįstai mažą pradinę turto pardavimo kainą ir apie paskelbtas varžytines net neinformavo skolininkės. Taigi, skolininkė negalėjo iki varžytinių pasiūlyti areštuoto turto pirkėjo, kuris būtų sutikęs už areštuotą turtą sumokėti realią šio turto rinkos kainą.

5Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2017-03-16 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir persiuntė jį nagrinėti Kauno apylinkės teismui, prašydama skundą dėl antstolės veiksmų atmesti kaip nepagrįstą bei skirti UAB „Beta Medical“ direktoriui S. S. 5000,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjos skundo netenkinti bei UAB „Beta Medical“ paskirti 5792,00 Eur baudą. Atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodo, jog visi pareiškėjos teikiami prašymai ir skundai yra ne kas kita, kaip siekis vilkinti vykdymo procesą bei nepateisinamas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išsprendimą. Pareiškėja sistemingai vilkina skolos išieškojimo procesą, o ne siekia išsiaiškinti tikrąją ginčo turto vertę.

7Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis).

8Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis).

9Skundas atmestinas.

10Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

11Pažymėtina, kad vykdymo procese antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 d., Antstolių įstatymo 3 str.).

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0114/15/00555 duomenų matyti, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoroje 2015-04-14 priimtas vykdyti Kauno apylinkės teismo 2015-03-19 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-627-285/2014 dėl 909 833,78 Eur skolos, 139,00 Lt žyminio mokesčio, 6 mėnesių EURIBOR ir pridedant 3,5 procentų maržą sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą 289 620,00 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014-06-17 iki visos skolos grąžinimo dienos, 6 mėnesių EURIBOR ir pridedant 2,5 procentų maržą sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą 420 127,37 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014-06-17 iki visos skolos grąžinimo dienos, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo visos išieškomos (909 833,78 Eur) sumos, skaičiuojant nuo 2012-06-13 iki visos skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Beta Medical“ išieškotojos AB „Swedbank“ naudai (v. b. l. 21, 24). Antstolė 2015-04-10 areštavo UAB „Beta Medical“ įkeistą nekilnojamąjį turtą ( - ), nurodant turto rinkos vertę pagal atliktą turto vertinimo ataskaitą – 655 410,00 Eur (v. b. l. 27-28, 29-112). 2015-04-14 raginimas įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas bei turto arešto aktas UAB „Beta Medical“ buvo įteiktas 2015-04-22 (v. b. l. 117). UAB „Beta Medical“ pateikus antstolei prieštaravimus dėl antstolės atlikto areštuoto turto įkainojimo (v. b. l. 121-122), antstolės 2015-05-13 patvarkymu buvo paskirta minėto nekilnojamojo turto ekspertizė (v. b .l. 128). UAB „Ober-haus“ 2015-05-19 ekspertizės akte Nr. 1493 EKZ_2015 AGA KAUN pateikė išvadą, jog gimdymo klinikų, kiemo statinių su žemės sklypu, esančių ( - ), rinkos vertė 2015-05-19 yra 710 000,00 Eur (v. b. l. 133, 134). 2015-06-03 UAB „Beta Medical“ buvo įteiktas 2015-05-29 antstolės patvarkymas, kuriuo nustatyta, jog areštuoto turto vertė 710 000,00 Eur, varžytynių pradinė kaina 568 000,00 Eur, varžytynes numatoma skelbti 2015-06-25, bei nurodė skolininkui, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame puslapyje jis gali pats ar pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turo pirkėją (v. b. l. 138 140). 2015-06-10 UAB „Beta Medical“ pateikė antstolei prieštaravimus dėl UAB „Ober-haus“ ekspertizės akto ir prašė skirti pakartotinę ekspertizę (v. b. l. 142-146), tačiau antstolė 2015-06-16 patvarkymu prašymo netenkino (v. b. l. 167-168), o UAB „Beta Medical“ šį antstolės patvarkymą apskundus (v. b. l. 172-175), patvarkymą panaikino ir paskyrė papildomą ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti (v. b. l. 183-184). Gavus UAB „Beta Medical“ pareiškimą dėl paskirto turto vertintojo UAB „Resolution valuations“ nušalinimo (v. b. l. 186), antstolė papildomą ekspertizę pavedė atlikti UAB „Turto vertė“ ekspertui G. J. B. (v. b. l. 188-189). UAB „Turto vertė“ nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. 1508-0017 pateikė išvadą, jog nekilnojamojo turto ( - ), rinkos vertė 2015-08-13 690 000,00 Eur (v. b. l. 191), pagal kurį ir antstolė nustatė areštuoto turto vertę bei varžytynių pradinę kainą (v. b. l. 193-194). 2015-09-04 UAB „Beta Medical“ pateikė prieštaravimus ir dėl šio UAB „Turto vertė“ ekspertizės akto, prašydama skirti pakartotinę ekspertizę skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti (v. b. l. 200-202), tačiau antstolė prašymo netenkino (v. b. l. 203). Pareiškėjos skundą dėl pastarojo antstolės patvarkymo Kauno apylinkės teismas atmetė 2015-11-11 nutartimi (v. b. l. 219-223), kurią 2016-01-20 nepakeistą paliko ir Kauno apygardos teismas (v. b. l. 213-218).

132016-01-28 antstolė paskelbė pirmąsias UAB „Beta Medical“ turto ( - ), varžytynes, o UAB „Beta Medical“ 2016-02-03 pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė varžytynes Nr. 109110 pripažinti neteisėtomis (v. b. l. 229-230, 257-260, 261-263, 268-269); 2016-02-09 patvarkymu Nr. S-11112970 antstolė atšaukė areštuoto įkeisto turto varžytynes Nr. 109110, nustatė, kad įkeisto UAB „Beta Medical“ turto vertė yra 710 000,00 Eur, t. y. UAB „Ober-haus“ nustatyta vertė (v. b. l. 264-266). 2016-02-15 UAB „Beta Medical“ pateikė antstolei prašymą dėl UAB „Beta Medical“ 2016-02-03 skundo perdavimo nagrinėti teismui, tačiau 2016-03-02 antstolė nurodė, jog neperduos skundo teismui, nes skolininkės skundas pilna apimtimi patenkintas (v. b. l. 277-278, 280). 2016-03-07 antstolė paskelbė UAB „Beta Medical“ turto pirmąsias varžytynes Nr. 118267, kurias atšaukė 2016-03-25 patvarkymu Nr. S-11115872, 2016-03-17 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-9204-955/2016 taikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius tas varžytynes iki bus išnagrinėtas 2016-03-15 skundas dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0114/15/00555 ir paskelbtų varžytynių Nr. 109110 teisėtumo (v. b. l. 270, 282-284, 291-292, 295, 298-301). 2016-04-01 patvarkymu Nr. S-1116263 antstolė netenkino 2016-03-15 UAB „Beta Medical“ skundo dėl antstolės veiksmų ir persiuntė jį teismui, o Kauno apylinkės teismas 2016-06-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-11260-151/2016 UAB „Beta Medical“ skundą dėl varžytynių Nr. 109110 pripažinimo neteisėtomis atmetė, ir ši nutartis 2016-09-27 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1905-390/2016 palikta nepakeista (v. b. l. 298-318, 361-363). 2016-09-28 UAB „Beta Medical“ pateikė prašymą antstolei dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ir turto perkainojimo vykdomojoje byloje Nr. 0114/15/00555, kuris antstolės S. Vaicekauskienės patvarkymu Nr. S-11122254 buvo atmestas (v. b. l. 319-355, 393-396). 2016-09-29 antstolė paskelbė ginčo turto pirmąsias varžytynes Nr. 127852 (v. b. l. 358-359), kurias UAB „Beta Medical“ prašė sustabdyti iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų ir įpareigoti antstolę paskiri pakartotinę ekspertizę realiai turto rinkos vertei nustatyti (v. b. l. 390-392). Kauno apylinkės teismo 2016-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-26435-191/2016 buvo sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0114/15/00555 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų ir priimtas galutinis sprendimas (v. b. l. 366), tačiau nutartį Kauno apygardos teismas 2017-01-04 panaikino ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė (v. b. l. 458-462). Antstolės patvarkymais Nr. S-16-114-5607 ir Nr. S-11122735 buvo atšauktos turto ( - ), pirmosios varžytynės Nr. 127852 ir netenkintas UAB „Beta Medical“ skundas dėl antstolės veiksmų (v. b. l. 368, 383-385). Kauno apylinkės teismas 2016-11-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-26988-528/2016 pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų atmetė (v. b. l. 409-411), Kauno apygardos teismas nutartį paliko nepakeistą (v. b. l. 463-467).

14Pareiškėja 2017-03-02 pateikė antstolei prašymą, jog jai būtų suteiktas terminas per kurį galėtų rasti kompetentingą turto vertintoją, galintį nustatyti realią areštuoto turto rinkos vertę pagal esamus rinkos sąlygas (v. b. l. 469, 470). Antstolė 2017-03-08 patvarkymu Nr. S-11127153 UAB „Beta Medical“ prašymo netenkino ir paskelbė įkeisto turto ( - ), pirmąsias varžytines Nr. 134957 (v. b. l. 479-480). Pranešimą dėl varžytynėse parduodamo turto antstolė išsiuntė skolininkei ir išieškotojai 2017-03-09 (v. b. l. 481).

15Teismui pateiktas pareiškėjos skundas iš esmės yra grindžiamas tuo, kad jos nuomone, nustatyta turto pardavimo iš varžytinių kaina yra aiškiai per maža ir todėl jai turėtų būti suteikta galimybė atlikti naują areštuoto turto vertinimą.

16Viena iš būtinųjų vykdymo proceso stadijų – tai turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas (CPK 681 straipsnis). Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai) apsauga. CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar kreditorius, nesutinkantys su eksperto pateiktu įvertinimu, gali reikšti motyvuotus prieštaravimus ir prašyti antstolį skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę CPK 682 straipsnio nustatyta tvarka. Jeigu areštuoto turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis).

17Kaip nustatyta iš teismui pateiktų duomenų, vykdomojoje byloje Nr. 0114/15/00555 nekilnojamojo turto, esančio ( - ), vertė buvo nustatinėjama tris kartus, o pareiškėja, prašydama suteikti galimybę iš naujo įvertinti areštuotą nekilnojamąjį turtą, nenurodo jokių naujų pagrįstų (objektyvių) argumentų bei aplinkybių, susijusių su turto vertės nustatymu. Pareiškėja jau eilę kartų ginčijo areštuoto jos nekilnojamojo turto nustatytą įkainojimą. Kauno apygardos teismas 2017-01-04 civilinėje byloje Nr. 2S-298-230/2017 jau yra pasisakęs, jog tokie pakartotiniai UAB „Beta Medical“ prašymai įvertinti nekilnojamąjį turtą, rodo skolininkės siekį vilkinti skolos išieškojimą vykdymo procese, o ne norą nustatyti tikrąją ginčo turto rinkos vertę.

18Pareiškėja skundžia visus antstolės veiksmus, susijusius su varžytynėmis, net ir tuos kurie yra praradę aktualumą, o po to vėl reiškia reikalavimą dėl naujo turto vertinimo. Pažymėtina, kad pareiškėja nėra mokėjusi už ginčo turto rinkos vertės nustatymą, prašydama antstolės įmokų už turto vertinimą mokėjimą atidėti iki turto realizavimo pabaigos (v. b. l. 127, 182). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad antstolė pareiškėjos prašymu yra panaikinusi 2015-08-31 patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo ir nustačiusi pareiškėjos pageidavimu ankstesniu ekspertizės aktu nustatytą didesnę - 710 000,00 Eur ginčo turto rinkos vertę. Nagrinėjamu atveju, skųsdama antstolės veiksmus ir prašydama suteikti terminą areštuoto turto vertinimui atlikti, pareiškėja nepateikė įrodymų, kad ekspertize nustatyta turto rinkos vertė pasikeitė ir yra neteisinga, prieštarauja konkretiems teisės aktų reikalavimams ar kita, nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą ginčo turto rinkos vertės nustatymą ar šio konkretaus turto vertės pokytį (pagerinimą ar pan.). Pareiškėja ginčija turto vertę remdamasi vien bendro pobūdžio deklaratyviais teiginiais apie bendrą nekilnojamojo turto rinkos aktyvumo didėjimą, kurie negali būti laikomi motyvuotu prieštaravimu dėl nustatytos turto vertės, sudarančiu pagrindą pakartotinai vertinti turtą.

19Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog priverstinio turto realizavimo proceso metu ne tik skolininkas, bet ir išieškotojas yra suinteresuotas turtą realizuoti už kuo didesnę kainą, kad būtų padengta didesnė skolos dalis. Išieškotojo interesas taip pat turi būti operatyvesnis sprendimo įvykdymas, kad būtų galima naudotis atgautomis lėšomis. Minėti interesai gali būti užtikrinti tik tokiu atveju, jei bus nustatyta reali ginčo turto pardavimo kaina, patraukli galimiems pirkėjams (Kauno apygardos teismo 2014-02-25 nutartis Nr. 2S-503-259/2014). Be to, skolininkas iki varžytynių paskelbimo turi teisę siūlyti pats ar per kitus asmenis areštuoto turto pirkėją, kuris sutiktų sumokėti pareiškėjos (skolininkės) pageidaujamą kainą, todėl pareiškėja galėjo aktyviai naudotis tokia teise ir surasti tokį pirkėją, bet to nepadarė, nors priverstinio išieškojimo procesas tęsiasi nuo 2015-04-09 ir per tą laiką pirmosios varžytynės buvo skelbiamos ne kartą (CPK 704 straipsnio 1 dalis). Be to, pareiškėja per visą tą laikotarpį taip pat turėjo visas galimybes kreiptis į jai priimtinus turto vertintojus, tačiau to taip pat nepadarė.

20Pareiškėja skunde visiškai nepagrįstai nurodo, jog antstolė neišnagrinėjo skolininkės pateikto prašymo dėl termino suteikimo turto vertinimui atlikti ir paskelbė pirmąsias turto pardavimo varžytines. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių duomenų, antstolė, gavusi Kauno apygardos teismo 2017-03-01 nutartį, kuria palikta nepakeista Kauno apylinkės teismo 2016-11-24 nutartis atmesti pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų, išnagrinėjo pareiškėjos prašymą dėl termino suteikimo turto vertinimui atlikti 2017-03-08 patvarkymu Nr. S-11127153 (v. b. l. 479-480), ir tik tuomet buvo paskelbtos pirmosios turto pardavimo varžytynės. Pareiškėja taip pat visiškai neargumentuotai tvirtina, jog antstolė, turėdama duomenų apie netinkamą areštuoto turto vertę, nepaisė jai tenkančios pareigos užtikrinti tinkamą turto vertinimą. Tokie pareiškėjos teiginiai yra visiškai deklaratyvaus pobūdžio, kadangi įkeistas areštuotas turtas ne kartą buvo vertintas, o antstolė nustatydama turto vertę rėmėsi būtent eksperto pateikta išvada. Pažymėtina, jog vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė, taigi antstolė, nagrinėjamu atveju nustatydama turto pardavimo iš varžytynių kainą, nepažeidė įstatymo nustatytų reikalavimų. Pareiškėja teismui pateiktame skunde taip pat tvirtina, jog antstolė jos apie paskelbtas varžytines net neinformavo, tačiau kaip matyti iš vykdomojoje byloje esačių duomenų, pranešimas dėl varžytynėse parduodamo turto buvo išsiųstas UAB „Beta Medical“ 2017-03-09 (v. b. l. 481).

21Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų vykdomoje byloje Nr. 0114/15/00555 yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

22Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

23Antstolė, netenkinusi pareiškėjos skundo, perdavė jį nagrinėti Kauno apylinkės teismui, prašydama UAB „Beta Medical“ direktoriui S. S. skirti 5000,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjai savo atsiliepime į skundą išsakė ir suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“. Tiek antstolė, tiek suinteresuotas asmuo tokius savo prašymus motyvavo tuo, kad UAB „Beta Medical“, teikdamas įvairius skundus ir ginčydamas visus antstolės atliekamus veiksmus, siekia vilkinti vykdymo procesą, apsunkinti skolos išieškojimą bei antstolio veiksmų vykdymą, veikia prieš teisingą ir greitą įsiteisėjusio vykdomojo dokumento įvykdymą, prieš vykdymo proceso koncentruotumą ir ekonomiškumą.

24Teismas pažymi, kad procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Konstitucijos 28 straipsnis, CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.137 straipsnio 3 dalis, CPK 7 straipsnio 2 dalis). Tais atvejais, kai šalis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis (įskaitant nesąžiningą nepagrįsto ieškinio, apeliacinio skundo pareiškimą, kito procesinio dokumento pateikimą), jai gali būti taikomos sankcijos, nustatytos CPK 95 straipsnyje. Kadangi pareiškėja jau ne pirmą kartą skundžia antstolės veiksmus, skundus grįsdama panašiais argumentais, nepaisant to, kad įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais dėl šių argumentų nepagrįstumo jau yra pasisakyta, teismas tokiame pareiškėjos elgesyje įžvelgia akivaizdžius piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymius (Kauno apygardos teismo 2017-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-592-221/2017).

25Teismas sprendžia, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – akivaizdžiai nepagrįsto skundo dėl tų pačių ar panašių argumentų eilinio pateiktimo teismui, pareiškėjos direktoriui S. S. skirti 500,00 Eur dydžio baudą.

26Baudą sumokėti į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 6800).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

28atmesti pareiškėjos UAB „Beta Medical“, juridinio asmens kodas 301558573, skundą dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0114/15/00555.

29Skirti pareiškėjos UAB „Beta Medical“, juridinio asmens kodas 301558573, direktoriui S. S., 500,00 Eur (penkis šimtus eurų) dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

30Nutartis dalyje dėl baudos skyrimo neskundžiama, tačiau asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

31Likusioje dalyje nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja skundu prašo panaikinti antstolės S. Vaicekauskienės... 5. Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2017-03-16 patvarkymu pareiškėjos skundo... 6. Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo... 7. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos civilinio... 8. Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 9. Skundas atmestinas.... 10. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 11. Pažymėtina, kad vykdymo procese antstolis privalo laikytis antstolių veiklos... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 0114/15/00555 duomenų matyti, kad antstolės Sonatos... 13. 2016-01-28 antstolė paskelbė pirmąsias UAB „Beta Medical“ turto ( - ),... 14. Pareiškėja 2017-03-02 pateikė antstolei prašymą, jog jai būtų suteiktas... 15. Teismui pateiktas pareiškėjos skundas iš esmės yra grindžiamas tuo, kad... 16. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso stadijų – tai turto, į kurį... 17. Kaip nustatyta iš teismui pateiktų duomenų, vykdomojoje byloje Nr.... 18. Pareiškėja skundžia visus antstolės veiksmus, susijusius su varžytynėmis,... 19. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog priverstinio turto realizavimo proceso... 20. Pareiškėja skunde visiškai nepagrįstai nurodo, jog antstolė... 21. Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu, darytina išvada, kad... 22. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.... 23. Antstolė, netenkinusi pareiškėjos skundo, perdavė jį nagrinėti Kauno... 24. Teismas pažymi, kad procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi... 25. Teismas sprendžia, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis –... 26. Baudą sumokėti į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (Valstybinė... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 28. atmesti pareiškėjos UAB „Beta Medical“, juridinio asmens kodas 301558573,... 29. Skirti pareiškėjos UAB „Beta Medical“, juridinio asmens kodas 301558573,... 30. Nutartis dalyje dėl baudos skyrimo neskundžiama, tačiau asmuo, kuriam... 31. Likusioje dalyje nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos...