Byla 2S-503-259/2014
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui V. K., AB SEB bankui, V. G

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-21852-748/2013 pagal pareiškėjo S. G. skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui V. K., AB SEB bankui, V. G. ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas S. G. pateikė skundą (b. l. 3-4) antstoliui V. K. dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad antstolio V. K. kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0072/13/00088 yra paskelbtos pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausančio įkeisto turto antrosios varžytinės - parduodamas 0,1080 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) ir 162,70 kv. m. bendro ploto gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Pradinė parduodamo turto kaina - 232 200 Lt. Varžytynės dėl namų valdos pardavimo už 232 200 Lt kainą akivaizdžiai pažeidžia skolininko interesus, kadangi antstolio nurodyta pardavimo kaina yra akivaizdžiai per maža už 0,1080 ha ploto žemės sklypą ir 162,70 kv. m. bendro ploto gyvenamąjį namą. Be to, pardavus vienintelį pareiškėjo turimą turtą nebus padengta net pusė sumos, kurios reikalauja kreditorius AB SEB bankas ir kuri sudaro 519 080,31 Lt sumą. Turto vertinimas buvo atliktas daugiau nei prieš 5 mėnesius (vertės nustatymo diena - 2013-04-30), per šį laikotarpį nekilnojamojo turto kainos ženkliai padidėjo - ir ši informacija ne kartą buvo skelbiama viešai per žiniasklaidos priemones. Antstolis turėjo pareigą atsižvelgti į šias pasikeitusias aplinkybes ir pripažinti, jog pasikeitus ekonominei situacijai ir suaktyvėjus nekilnojamojo turto rinkai, tikslinga iš naujo įkainuoti parduodamą turtą ir tokiu būdu tinkamai užtikrinti skolininko teises ir teisėtus interesus, jog turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą ir tokiu būdu būtų padengta didesnė dalis įsiskolinimo. Kartu su sutuoktine V. G. pareiškėjas augina 3 nepilnamečius vaikus. Šis iš varžytinių parduodamas turtas yra vienintelis šeimos turtas, netekus šio turto ir toliau liekant skolingiems tokią didelę sumą kreditoriui, šeimai su trimis vaikais būtų labai sunku išgyventi. Antstolis, neatsižvelgdamas į pasikeitusią situaciją nekilnojamojo turto rinkoje, bei į pareiškėjo prašymą neskelbti varžytynių ir perkainuoti turtą elgėsi neteisingai ir tuo pažeidė ne tik Antstolių įstatymą, Sprendimų vykdymo instrukciją bei CPK nuostatas, bet pažeidė ir teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus, kadangi pareiškėjo kaip skolininko padėtis yra dirbtinai pabloginama. Atsižvelgiant į tai prašė sustabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0072/13/00088 ir atšaukti 2013-10-21, 10:00 numatytas varžytines; paskirti papildomą ekspertizę įvertinti nekilnojamąjį turtą – 0,1080 ha žemės ploto, unikalus Nr. ( - ), ir 162,70 kv. m. bendro ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ). Antstolis V. K. 2013-10-24 patvarkymu (b. l. 11-13) skundą tenkino iš dalies: 1) atsisakė tenkinti 2013-10-17 prašymą paskirti pakartotinę parduodamo turto – 0,1080 ha žemės ploto, unikalus Nr. ( - ), ir 162,70 kv. m. bendro ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) – ekspertizę; 2) vykdymo veiksmus sustabdė iki bus išnagrinėtas S. G. skundas dėl antstolio V. K. veiksmų; 3) S. G. skundą su vykdomąją byla perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi pareiškėjo S. G. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė (b. l. 27-31). Teismas konstatavo, kad pareikštame skunde pateikti argumentai ir išdėstyti motyvai, kuriais pareiškėjas grindžia savo skundą, nesudaro pagrindo abejoti antstolio veiksmų teisėtumu ir nėra įrodyti. Teismo vertinimu, pareiškėjo reikalavimai paskirti papildomą ekspertizę įvertinti parduodamą nekilnojamąjį turtą neturi jokio objektyvaus pagrindo, jų nepagrindžia jokie papildomi įrodymai ar faktinės aplinkybės. Jokių įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų atlikta ydingai ar prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, pareiškėjas nepateikė, todėl pareiškėjo nurodyti motyvai yra nepagrįsti, paremti pareiškėjo subjektyvia nuomone. Varžytynėse parduodamo turto kainą nustato ne antstolis, bet ji imperatyviai apibrėžta įstatymo. Civilinio proceso kodekso 718-719 str., 722 str. 1 d. numato, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto kaina lygi 80 proc. nustatytos turto kainos, o antrosiose - 60 proc. nustatytos turto kainos. Šiuo atveju ginčijama 232 200 Lt kaina lygi 60 proc. nustatytos turto kainos, todėl ji laikytina tinkamai nustatyta kaina. Pareiškėjo argumentą, kad parduodamo iš varžytynių turto vertė yra nepagrįstai maža, paneigia ir faktas, jog paskelbus apie varžytynes, jose neužsiregistravo nė vienas pirkėjas. Šis faktas taip pat patvirtina, jog nustatyta parduodamo turto kaina neatitinka rinkos sąlygų, yra per aukšta, todėl nepatraukli potencialiems pirkėjams. Pareiškėjo argumentai, kad šeimai, auginančiai tris nepilnamečius vaikus, netekus vienintelio šeimos turto, bus sunku išgyventi, neatitinka teisinio reglamentavimo, kuomet ginčas kyla dėl įkeisto buto pardavimo. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika vaiko teisė į gyvenamąjį būstą negali būti suprantama kaip draudimas įstatymų nustatyta tvarka realizuoti skolininkų, turinčių vaikų, gyvenamąsias patalpas teismo sprendimo vykdymo tvarka (LAT, 2012-02-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-58/2012, Vilniaus apygardos teismas, 2013-11-21 nutartis civ.b. Nr. 2SA-231-258/2013).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėjas S. G. atskiruoju skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti antstolio V. K. veiksmus neteisėtais ir įpareigoti antstolį V. K. paskirti papildomą ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0072/13/00088, įvertinti nekilnojamąjį turtą: 1080 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) ir 162, 70 kv. m. bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Kauno apylinkės teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjo reikalavimai dėl naujos ekspertizės atlikimo neturi objektyvaus pagrindo, o antstoliui abejonių dėl eksperto nustatytos nekilnojamojo turto rinkos vertės nekyla. Pagal LR CPK nuostatas nereikia įrodinėti tų aplinkybių, kurios ir taip visiems yra žinomos. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas neprivalėjo pateikti teismui jokių papildomų įrodymų ar faktinių aplinkybių, pripažinimui, jog šiuo metu iš varžytynių parduodamo turto rinkos kaina yra aukštesnė nei ją nustatant 2013-04-30. Atitinkamai Antstolis V. K. turėjo pareiga atsižvelgti į pasikeitusias aplinkybes ir pripažinti, jog pasikeitus ekonominei situacijai ir suaktyvėjus nekilnojamojo turto rinkai (padaugėjus pardavimams), tikslinga iš naujo įkainuoti parduodamą turtą ir tokiu būdu tinkamai užtikrinti skolininko teises ir teisėtus interesus, jog turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą ir tokiu būdu būtų padengta didesnė dalis įsiskolinimo;
  2. Kreditorius AB SEB bankas siekia perimti nekilnojamąjį turtą už mažą kainą, tuomet skolininkas ne tik netenka turto ir gyvenamosios vietos, bet ir toliau lieka skolingas labai didelę dalį paskolos, kuri ir toliau yra iš skolininko išieškoma. Kreipusis į nekilnojamojo turto specialistus gauta informacija, kad šiuo metu gyvenamųjų namų su tokiu pakankamai dideliu sklypu kainos kyla, o bankai iš tiesų vykdo tokią nesąžiningą „politiką“ dėl turto perėmimo natūra. Kreipusis dėl pakartotinės ekspertizės atlikimo į ekspertus pastarieji atsisakė suteikti tokias paslaugas, nurodydami nenorintys gadintis savo santykių su AB SEB banku, be to, klausimas sprendžiamas teisminiuose procesuose, jie nenori įsivelti į bylinėjimusis ir būti liudytojais ir pan. Būtent dėl šios priežasties neįmanoma pateikti rašytinių įrodymų apie didesnę turto vertę;
  3. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad turto nerealizavimo varžytynėse faktas tik patvirtina, kad jose buvo nustatyta per aukšta turto kaina, tokia išvada neatitinka šiandieninės situacijos, kuri akivaizdžiai ir iš esmės pasikeitė per pastaruosius dešimt metų, t.y. iš pirmųjų varžytinių niekas neperka ir laukia, kol bus nukainuota ir iš 2- ųjų varžytynių bus galima nusipirkti daug pigiau. Lygiai taip pat elgiasi ir išieškotojas bankas AB SEB bankas;
  4. Turto pardavimo pradinę kainą nurodžius tik 232 000 Lt skolininko teisės ir teisėti interesais nėra apginami: net ir pardavus turtą bei pervedus gautą sumą kreditoriui skolininkas liks ir toliau skolingas kreditoriui AB SEB bankui daugiau nei puse gautos paskolos sumos, o varžytinės paskelbus neįvykusiomis, bankas, kaip kreditorius, eilinį kartą už paskelbtą mažą 232 000 Lt sumą perims nekilnojamąjį turtą natūra;
  5. Teismas neanalizavo visuotinai žinomų faktų dėl nekilnojamojo turto vertės padidėjimo ir į tai antstolis V. K. turėjo pareigą atsižvelgti. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą pripažinti, jog antstolio V. K. neteisėti veiksmai, pasireiškę pakartotino turto vertinimo neatlikimu ir naujų varžytynių paskelbimu, laikytini esminiu pažeidimu. Be to, antstolis pažeidė ne tik Antstolių įstatymą, Sprendimų vykdymo instrukciją bei LR CPK nuostatas, bet ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, kadangi skolininko padėtis yra dirbtinai pabloginama;
  6. Pareiškėjo interesas, jog turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą ir būtų padengta kuo didesnė dalis įsiskolinimo. Pareiškėjui su sutuoktine netekus iš varžytinių parduodamo turto ir toliau liekant skolingiems didelę sumą kreditoriui bankui (o dar ir antstoliui už vykdymo išlaidas) su trimis nepilnamečiais vaikais būtų labai sunku išgyventi.

8Suinteresuotas asmuo antstolis V. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, nes pareiškėjas S. G. atskirajame skunde iš esmės nurodo tas pačias aplinkybes, kuriomis grindė savo 2013-10-17 skundą dėl antstolio veiksmų ir kurias teismas išnagrinėjęs ir dėl jų pasisakęs (b. l. 45). Atskirajame skunde pareiškėjas nenurodo jokio teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis teismo priimta nutartis turėtų būti pripažinta neteisėta ir naikintina.

9Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apylinkės teismo 2013-11-29 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad AB SEB bankas, kaip kreditorius, yra suinteresuotas, kad bankui įkeistas turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą. Tuo būtų užtikrinta, kad kreditorius iš įkeisto turto vertės gautų visišką reikalavimo patenkinimą ar didesnę reikalavimo patenkinimo dalį. Tačiau bankas negali vadovautis subjektyvaus pobūdžio lūkesčiais, nes turto kaina priklauso nuo objektyvių rinkoje susiformavusių sąlygų, - kainas apsprendžia didelė nekilnojamojo turto pasiūla ir sumažėjusi paklausa. Apeliantas nepateikia konkrečių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima manyti, jog varžytynėse pardavinėjamo įkeisto turto kaina neatitinka dabartinės rinkos kainos. Apeliantas remiasi tik bendro pobūdžio samprotavimais. Turto vertė buvo nustatyta 2013 m. balandžio 30 d. Naujos ekspertizės organizavimas pareikalautų papildomų kaštų ir laiko sąnaudų. Kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka (2011 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Apeliantas remiasi spėlionėmis, gandais ir prielaidomis, jog bankas siekia perimti apelianto nekilnojamąjį turtą ir tuo tikslu yra suinteresuotas, kad įkeisto turto kaina būtų sumažinta. Pats apeliantas turi teisę ieškoti pirkėjo ir siekti, kad jo pasirinktam pirkėjui turtas būtų parduotas už didesnę kainą (Civilinio proceso kodekso 704 straipsnis). Tačiau pirkėjų neatsiranda.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl papildomos ekspertizės skyrimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007, 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007, 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0072/13/00088 vykdo 2012 m. lapkričio 13 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-19377-285/2012 dėl 148706,01 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 148706,01 EUR sumos, skaičiuojant nuo 2012-11-12 iki teismo nutarties visiško įvykdymo, ir 142 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininkų S. G., a.k. ( - ) ir V. G., a.k. ( - ) išieškotojo AB SEB banko naudai, priverstinai parduodant iš varžytynių įkeistą S. G. priklausantį 0,1080 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), bei įkeistą S. G. ir V. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį 162,70 kv. m. bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (vykd. b. l. 1-3). Antstolis 2013-04-11 patvarkymu Nr. S-4098 skyrė skolininko turto - 0,1080 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir 162,70 kv. m bendro ploto nebaigto statyti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) ekspertizę rinkos vertei nustatyti (vykd. b. l. 12). Registruotąja pašto siunta 2013-04-11 patvarkymas Nr. S-4098 dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0072/13/00088 bei turto arešto aktas Nr. S-3856 išsiųsti skolininkams S. ir V. G., adresu ( - ). 2013-06-11 V. G. asmeniškai registruotąja pašto siunta buvo įteikta ekspertizės akto Nr. KA0-30449 dėl turto rinkos vertės nustatymo kopija (vykd. b. l. 13-15). Duomenų, patvirtinančių, kad skolininkai per tris darbo dienas nuo ekspertizės išvados dėl turto rinkos vertės nustatymo kopijos gavimo dienos pareiškė motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados ir prašė skirti papildomą ekspertizę, nėra. Antstolis patvarkymu Nr. S-8052 dėl areštuoto turto įkainojimo vykdomojoje byloje Nr. 0072/13/00088 rinkos kainą nustatė 387 000 Lt, t.y. lygią ekspertizės akte nustatytai kainai ir paskelbė pirmąsias įkeisto turto varžytynes (vykd. b. l. 16-18). 2013-07-10 antstolio priimtas patvarkymas Nr. S-8052 dėl areštuoto turto įkainojimo vykdomojoje byloje 0072/13/00088 ir pranešimas dėl varžytynių paskelbimo 2013-07-13 pasirašytinai įteikti skolininkui S. G. (vykd. b. l. 19-20). 2013-08-20 patvarkymu Nr. S-9321 antstolis pirmąsias varžytynes Nr. 16170 paskelbė neįvykusiomis, kadangi nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis (vykd. b. l. 20-21). 2013-08-21 antstolis pateikė išieškotojui AB SEB bankui pasiūlymą Nr. S-9403 varžytynėse neparduotą turtą perimti natūra. Iki antstolio nurodyto termino, t.y. iki 2013-09-10, išieškotojas AB SEB bankas nepareiškė sutikimo perimti siūlomą turtą (vykd. b. l. 23). A. V. K. 2013-09-18 paskelbė S. G. ir V. G. priklausančio turto antrąsias varžytynes (vykd. b. l. 26), kuriose nustatyta parduodamo turto kaina 232 200 Lt, t.y. kaina lygi 60 proc. nustatytos turto kainos.

15Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai išnagrinėjo bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai pritaikė procesinės teisės normas, tinkamai aiškino ir taikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teises normas, todėl naikinti skundžiamos nutarties nėra pagrindo. Sutiktina su suinteresuoto asmens antstolio V. K. atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyta pozicija, kad pareiškėjas S. G. atskirajame skunde iš esmės nurodo tas pačias aplinkybes, kuriomis grindė savo 2013-10-17 skundą dėl antstolio veiksmų. Ginčydamas turto įkainojimą vykdymo procese apeliantas savo teiginius grindžia bendro pobūdžio deklaratyviais samprotavimais apie nesąžiningą kreditoriaus „politiką“ dėl turto perėmimo natūra, turto vertintojų žodine informacija apie tokio pobūdžio nekilnojamojo turto su žeme pardavimo kainos augimą. Visi šie pamąstymai nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį ir skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę. Pažymėtina, jog CPK 681 straipsnis reglamentuoja areštuoto turto įkainojimą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Taigi įstatymas antstoliui suteikia realias galimybes nustatyti tokį areštuoto turto įkainojimą, kuris atitiktų galimas realias rinkos kainas ir kartu apsaugotų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, jog priverstinio turto realizavimo proceso metu ne tik skolininkas, bet ir išieškotojas suinteresuotas, kad turtas būtų realizuotas už kuo didesnę kainą, nes taip būtų padengta didesnė skolos dalis. Tačiau išieškotojas turi ir kitą interesą – galimą operatyvesnį sprendimo įvykdymą, kad galėtų naudotis atgautomis lėšomis. Šis interesas gali būti užtikrintas, be kita ko, tik tokiu atveju, jei bus nustatyta reali ginčo turto pardavimo kaina, patraukli galimiems pirkėjams. Vertinant antstolio veiksmus šiuo aspektu, taip pat nėra pagrindo pripažinti, kad antstolio veiksmai, atsisakius skirti pakartotinę ekspertizę, buvo neteisėti, nes antstolis siekė teisingo turto įvertinimo: norėdamas pašalinti kilusias abejones, skyrė pirminę ekspertizę, o pareiškėjams nepateikus motyvuotų prieštaravimų, jokių naujų įrodymų dėl turto rinkos vertės, atsisakė paskirti pakartotinę ekspertizę. Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų neteisinga, ar prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, kad nustatytas netinkamais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą. Apeliantas savo nesutikimą su nustatyta kaina iš esmės grindžia jo paties nuomone, gandais, bet ne konkrečiais rinkos tyrimais ar nauja turto vertintojų išvada dėl didesnės turto vertės pagrindimo. Nagrinėjamu atveju pirmose varžytynėse nepavyko realizuoti ginčo turto didesne kaina, juo niekas nesidomėjo, todėl nebuvo pagrindo kilti antstolio abejonėms dėl turto vertės, nustatytos ekspertizės aktu, todėl jis pagrįstai paskelbė antrąsias turto varžytynes.

16Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo bei teisėtumo, iš esmės sutinka su teismo motyvais, kad antstolio veiksmai buvo teisėti, visiškai atitiko CPK 681 str. nustatytus reikalavimus.

17Pažymėtina, kad CPK 704 straipsnio 1 dalis iki varžytynių pradžios suteikia skolininkui teisę surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkams buvo išaiškinta CPK 704 straipsnyje nustatyta tvarka pasiūlyti išvaržomo turto pirkėją, tačiau pareiškėjai šia teise nepasinaudojo.

18Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto argumentų, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamoje byloje, be to atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties motyvams. Tokia teismo nutarties motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

19Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią apelianto atskirojo skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas S. G. pateikė skundą (b. l. 3-4) antstoliui V. K. dėl... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi pareiškėjo S. G.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Pareiškėjas S. G. atskiruoju skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis V. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 9. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0072/13/00088... 15. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 16. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl skundžiamos pirmosios... 17. Pažymėtina, kad CPK 704 straipsnio 1 dalis iki varžytynių pradžios... 18. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto argumentų,... 19. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 21. Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....