Byla eA2-11490-965/2016

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų J. B. ir G. L. patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų J. B. ir G. L. patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Mano šeimos gydytojas“, VĮ „Registrų centras“, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Klaipėdos miesto savivaldybei ir VĮ Turto bankui dėl administracinių aktų pripažinimo iš dalies negaliojančiais, nuosavybės teisės pripažinimo į buto priklausinį, rūsio patalpų pripažinimo bendrąja daline nuosavybe, pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia ir ginčo turto išreikalavimo, tretieji asmenys R. U., J. B., Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Plc Lietuvos skyrių, D. R., Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notaras D. B., AB SEB bankas, Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaras E. S., Klaipėdos 2-ojo notaro biuro notaras G. B., pagal atsakovo UAB „Mano šeimos gydytojas“ priešieškinį ieškovams J. B., G. L., tretiesiems asmenims R. U., J. B., D. R., Klaipėdos miesto savivaldybei ir Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Plc Lietuvos skyrių, dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia, tretieji asmenys VĮ Turto bankas, VĮ „Registrų centras“, Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notaras D. B., AB SEB bankas, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaras E. S., Klaipėdos 2-ojo notaro biuro notaras G. B.,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-08-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1361-991/2015 patikslintą ieškovų J. B. ir G. L. ieškinį atmetė, atsakovės UAB „Mano šeimos gydytojas“ priešieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino iš dalies negaliojančia 1992-12-15 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp Klaipėdos miesto valdybos ir J. B., dalyje, pagal kurią ieškovei J. B. kartu su butu, esančiu adresu ( - ), buvo parduotas rūsys; pripažino iš dalies negaliojančia 1993-03-31 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp Klaipėdos miesto valdybos ir R. U., dalyje, pagal kurią R. U. kartu su butu, esančiu adresu ( - ), buvo parduotas rūsys; pripažino iš dalies negaliojančia 2003-05-21 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp R. U. ir D. R., dalyje, pagal kurią D. R. kartu su butu, esančiu adresu ( - ), buvo parduotas rūsys; pripažino iš dalies negaliojančia 2007-03-21 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp D. R. ir J. B., dalyje, pagal kurią J. B. kartu su butu, esančiu adresu ( - ), buvo parduotas rūsys; pripažino iš dalies negaliojančia 2008-09-19 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp J. B. ir G. L., dalyje, pagal kurią G. L. kartu su butu, esančiu adresu ( - ), buvo parduotas rūsys; pripažino iš dalies negaliojančia 2008-09-30 įkeitimo sutartį, sudarytą tarp G. L. ir Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Plc Lietuvos skyrių, dalyje, pagal kurią kartu su butu, esančiu adresu Naujoji Uosto g. 20-2, Klaipėdoje, buvo įkeistas rūsys; priteisė atsakovei UAB „Mano šeimos gydytojas“ iš J. B., G. L., R. U., J. B., D. R., Klaipėdos miesto savivaldybės ir Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Plc Lietuvos skyrių, po 6 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Klaipėdos apygardos teismas 2015-12-14 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-17 sprendimą paliko nepakeistą.

3Teisme priimtas pareiškėjų J. B. ir G. L. patikslintas prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1361-991/2015. Pareiškėjai nurodo, kad teikia prašymą atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, t. y. paaiškėjus esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjams bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjai savo prašymą grindžia administratoriaus UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 raštu Nr. V-32. Nurodo, kad po civilinės bylos Nr. 2-1361-991/2015 išnagrinėjimo ir teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, pareiškėjai pakartotinai kreipėsi į ginčo namo turto administratorių UAB „Vitės valdos“ dėl informacijos pateikimo. 2016- 01-13 raštu Nr. V-32 turto administratorius informavo, kad pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą Nr. 1394 1965-01-13 rūsio patalpomis naudojosi visi butai, dėl name buvusios įstaigos iki ir po privatizacijos turto naudojimosi būdo ir naudojimosi rūsiu būdo duomenų neturi. Iš 1965-01-13 Namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. 1394 matyti, kad 1965-01-18 inventorizacijos duomenimis pirmame namo aukšte buvo įstaiga (butas Nr. 1), antrame aukšte - 2 gyvenamosios paskirties butai (butai Nr. 2 ir Nr. 3), mansardoje - vienas gyvenamosios paskirties butas (Nr. 4). Aštuoniems gyvenamosios paskirties kambariams priskirtos rūsio patalpos, viso 73,81 kv. m. Pareiškėjai pažymi, kad tokiu būdu ginčo namo administratorius pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad tarp pareiškėjų ir R. U. privatizuotų butų ir ginčo rūsio patalpų buvo funkcinis, techninis ryšys iki privatizuojant butą, pagrindžiančius, kad pareiškėjams ir R. U. buvo suteikta teisė naudotis ginčo rūsio patalpomis iki privatizuojant butus. Pareiškėjų teigimu, minėti duomenys patvirtina faktą, kad konkrečios rūsio patalpos inventorizuojant ginčo namą buvo įtrauktos kaip butų Nr. 2 ir Nr. 4 priklausiniai. Pareiškėjai mano, kad ši naujai paaiškėjusi aplinkybė yra pagrindas atnaujinti procesą ir priimti kitokį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1361-991/2015.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Mano šeimos gydytojas“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjų prašymą, kuriame nurodė, kad su prašymu nesutinka. Pažymėjo, jog pareiškėjai praleido įstatyme nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, nes nuo 2016-01-13 UAB „Vitės valdos“ pažymos gavimo dienos turėjo kreiptis į teismą su prašymu per 3 mėnesius, tačiau tą padarė tik 2016-07-12. Taip pat suinteresuotas asmuo pažymi, kad pareiškėjai klaidina teismą, kad jų pateikta UAB „Vitės valdos“ pažyma pareiškėjams nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma. Byloje trečiuoju asmeniu buvo įtraukta VĮ Registrų centras, kuri į teismo posėdį buvo pristačiusi pastato, Naujoji uosto 20, Klaipėdoje inventorinės bylos originalą. Su šiuo dokumentu galėjo susipažinti visi proceso dalyviai, tame tarpe pareiškėjai ir jų atstovai. Jokios naujos informacijos, kuri nebuvo žinoma bylos nagrinėjimo metu, pareiškėjai, prašydami atnaujinti procesą byloje, nepateikė. UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 pažymoje Nr. V-32 aiškiai nurodo, kad duomenų dėl name buvusios įstaigos iki ir po privatizacijos turto naudojimo būdo ir naudojimosi rūsiu duomenų neturi. Ši pažyma nepaneigia Klaipėdos miesto valdybos 1995-12-21 sprendimo Nr.667 3.1 ;3.2 ir 3.3 p., kuriuo šios patalpos buvo perduotos į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Klaipėdos miesto vyriausiojo komisariato-techninės-ekspedicinės tarnybos balansą, kuri šias patalpas 2009-11-03 priėmimo-perdavimo aktu perdavė VĮ Turto bankas, o pastaroji 2011-05-11 viešo aukciono būdu pardavė suinteresuotam asmeniui. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjai visada turėjo advokatus, todėl turėjo galimybę rinkti visus įrodymus bylos nagrinėjimo metu, kad jie būtų įvertinti, o ne pasibaigus bylai.

5Klaipėdos miesto savivaldybė, atstovaujama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus, atsiliepimu taip pat nesutinka su pareiškėjų prašymu atnaujinti procesą. Pažymi, kad pareiškėjai praleido terminą pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Dėl pareiškėjų prašymo esmės pasisakė, kad pareiškėjai nenurodė jokių naujų ir reikšmingų aplinkybių, o iš naujo vertina VĮ „Registrų centras“ bylos nagrinėjimo metu pateiktą archyvinę kadastro bylos medžiagą, kurioje buvo ir inventorinė ginčo patalpų byla. Pažymėjo, kad 2016-01-13 UAB „Vitės valdos“ pažyma yra ne naujas įrodymas, o tik nuomonė dėl rūsio patalpų priklausymo butams.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjų patikslintą prašymą nurodė, kad nėra jokio teisinio pagrindo atnaujinti pareiškėjams terminą paduoti prašymui dėl proceso atnaujinimo. Pažymėjo, kad pareiškėjai 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos bylos Nr. 1394 nelaikė nauju įrodymu, kurio pagrindu būtų galima atnaujinti procesą, nes pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą, t. y. kasacine tvarka skundė apeliacijos sprendimą. Dėl ginčo esmės VĮ Turto bankas pasisakė, kad apeliacinės instancijos teismas 2015-12-14 nutartyje konstatavo, kad nėra byloje pateiktą duomenų patvirtinančių, kad tarp J. B. ir R. U. privatizuotų butų ir ginčo rūsio patalpų būtų funkcinis, techninis ryšys. Taip pat pažymėjo, kad nebuvo pateikta rašytinių įrodymų, pagrindžiančių teisės naudotis ginčo rūsio patalpomis ieškovams suteikimo iki privatizuojant butą. Suinteresuotas asmuo atsiliepime taip pat pažymi, kad VĮ Registrų centras buvo pateikęs bylos nagrinėjimo metu pastato, Naujoji uosto 20, Klaipėdoje inventorinės bylos originalą, su kuriuo turėjo galimybę susipažinti visi proceso dalyviai, todėl UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 raštu Nr. V-32 pateiktą 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos bylą Nr. 1394 laikyti nauju įrodymu, kuris turėtų esminės reikšmės išspręsti bylą kitaip, nėra jokio pagrįsto pagrindo. Akcentavo, kad UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 rašte Nr. V-32 aiškiai nurodė, kad duomenų dėl name buvusios įstaigos iki ir po privatizacijos turto naudojimo būdo ir naudojimosi rūsiu duomenų neturi, o teiginys, kad pagal 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos bylą Nr. 1394 rūsio patalpomis naudojosi visi butai, negali būti laikomas įrodymu, turinčiu esminės reikšmės ir galinčiu daryti įtaką priimti kitokį sprendimą šioje byloje, nes naudojimosi negyvenamąją patalpa faktas gali būti tik vienas iš kriterijų sprendžiant, ar negyvenamoji patalpa yra buto ar butų priklausinys. Įrodymų, kad ginčo rūsys yra privatizuotų butų priklausinys byloje nebuvo nustatyta. VĮ Turto bankas prašo pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

7Prašymas netenkintinas.

8Dėl termino pateikti prašymą atnaujinti procesą praleidimo

9Pareiškėjai kartu su prašymu atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1361-991/2015 prašo atnaujinti CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti. Nurodo, kad terminą pateikti prašymą praleido nežymiai dėl ruoštų kasacinių skundų, kurie nebuvo priimti. Pažymėjo, kad žyminis mokestis už kasacinius skundus pareiškėjams buvo grąžintas tik liepos mėn., o dėl sunkios turtinės padėties pareiškėjai negalėjo sumokėti žyminio mokesčio už prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimą, todėl mano, kad yra pagrindas termino atnaujinimui.

10Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 1 d.). Išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto šio CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra šioje dalyje nurodyti trūkumai (CPK 370 str. 3 d.).

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjai praleido trijų mėnesių terminą prašymui paduoti. Pareiškėjai savo prašymą atnaujinti procesą grindžia 2016-01-13 UAB „Vitės valdos“ rašte Nr. V-32 išdėstytomis aplinkybėmis bei su šiuo raštu kartu pateikta 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos byla Nr. 1394. Pareiškėjai, kaip ir patys nurodo, su raštu susipažino 2016-01-13, o prašymą atnaujinti procesą pateikė tik 2016-07-12, t. y. praėjus 6 mėnesiams nuo tos dienos, kurią pareiškėjai sužinojo rašte išdėstytas aplinkybes. Pareiškėjų nurodomos termino praleidimo priežastys, t. y. kasacinių skundų teikimas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, negalėjimas sumokėti žyminio mokesčio už prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimą teismui, nelaikytinomis svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą.

12Nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pareiškėjų kasacinius skundus 2016-02-25 ir 2016-03-17 nutartimis atsisakė priimti. 2016-03-17 dar nebuvo praleistas trijų mėnesių terminas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, todėl pareiškėjai galėjo kreiptis į teismą nepraleisdami nustatyto termino, tačiau tą padarė tik 2016-07-12. Teismas taip pat pažymi, kad buvus sunkiai pareiškėjų turtinei padėčiai, pareiškėjai galėjo teikti teismui prašymą iš dalies atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 3 d. nustatyta tvarka, tačiau šia teise nepasinaudojo. Be kita ko, pareiškėjai viso bylos nagrinėjimo metu naudojosi profesionalia teisine pagalba, todėl šios aplinkybės jiems turėjo būti žinomos. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų prašymas dėl termino atnaujinimo netenkintinas.

13Dėl proceso atnaujinimo pagrindų

14CPK III dalies XVIII skyriuje įtvirtintas proceso atnaujinimo institutas, kurio tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai (nutartys) nepažeidžia įstatymais saugomų asmens teisių ir teisėtų interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „ Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.). CPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma proceso atnaujinimo pagrindas. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M.; bylos Nr. 3K-3-303/2007).

15Pareiškėjai savo prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 str. 1 d. 2 p. įtvirtintu pagrindu – naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis. Pažymėtina, kad esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

16CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Tai reiškia, kad proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2012; 2014 m. vasario 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Vilpra“ prašymą atnaujinti procesą, bylos Nr. 3K-3-31/2014).

17Pareiškėjai nurodo, kad iš UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 rašto Nr. V-32 bei prie jo pridedamos 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos bylos Nr. 1394 matyti, jog aštuoniems gyvenamosios paskirties kambariams, esantiems ( - ), buvo priskirtos rūsio patalpos. Teismas vertina, kad pareiškėjų nurodomos aplinkybės nėra reikšmingos ir sudarančios pagrindą atnaujinti procesą byloje, ar darančios įtaką 2015-08-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.

18Nors iš UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 rašto Nr. V-32 ir kartu su juo pateiktos 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos bylos Nr. 1394 pareiškėjai daro išvadą, kad aštuoniems gyvenamosios paskirties kambariams, esantiems ( - ), buvo priskirtos rūsio patalpos, tačiau nepateikė rašytinių įrodymų, kad šios konkrečios rūsio patalpos būtų name esančių butų priklausiniu. Bylą nagrinėję teismai pažymėjo, kad naudojimosi negyvenamąja patalpa faktas gali būti tik vienas iš kriterijų sprendžiant, ar negyvenamoji patalpa yra buto ar butų priklausinys. Patalpai pripažinti buto priklausiniu būtina nustatyti juridiškai reikšmingų faktų sudėtį. Šioje byloje teismai konstatavo, kad nėra duomenų, jog tarp J. B. ir G. L. privatizuotų butų ir ginčo rūsio patalpų būtų funkcinis, techninis ryšys. Taigi teismai nepripažino fakto, kad ginčo rūsio patalpos yra J. B. ir R. U. privatizuotų butų priklausinys. Aplinkybė, kad rūsio patalpomis buvo naudojamasi iki privatizavimo, buvo vertinama priimant teismo sprendimą, tačiau ji nesudarė pagrindo išvadai, kad rūsio patalpos buvo privatizuotų butų priklausinys ir buvo kartu privatizuotos. Teismai nenustatė, kad J. B. ir G. L. kartu su butais, esančiais ( - ), būtų įsigiję ir rūsius, nes jie nebuvo laikomi priklausiniais.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjų teikiami įrodymai apie naudojimąsi rūsio patalpomis, neturi reikšmės 2015-08-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes, vertinant teismų išvadas, vien naudojimosi fakto nepakanka rūsio patalpoms suteikti privatizuotų butų priklausinio statuso.

20Teismas taip pat sutinka su suinteresuotų asmenų atsiliepimuose išdėstytu argumentu, kad pareiškėjai siekia iš naujo vertinti kaip įrodymą 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos bylą Nr. 1394 2016-01-13 UAB „Vitės valdos“ rašto Nr. V-32 pagrindu. Teismo vertinimu, 2016-01-13 rašte pateikta informacija nelaikytina naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis. Iš rašto turinio matyti, kad UAB „Vitės valdos“ rašte tik nurodo, kad pagal 1965-01-13 Namų valdos technikinės apskaitos bylą rūsio patalpomis naudojosi visi butai. Ši informacija jau buvo žinoma bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjai nepateikė ir nenurodė esminių naujų aplinkybių, kurios pagal savo pobūdį lemtų žymų konkrečių faktinių duomenų skirtumą nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Todėl nagrinėjamu atveju pagrindų atnaujinti procesą nenustatyta.

21Įvertinus teisinį reguliavimą bei pareiškėjų prašyme išdėstytas aplinkybes, taip pat nustačius, kad pareiškėjai praleido įstatyme įtvirtintą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, darytina išvada, kad nėra jokio teisinio pagrindo atnaujinti bylos procesą, todėl pareiškėjų prašymas atmestinas.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370-371 straipsniais, 290 - 291 straipsniais teismas,

Nutarė

23prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

24Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, rašytinio... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-08-17 sprendimu civilinėje byloje... 3. Teisme priimtas pareiškėjų J. B. ir G. L. patikslintas prašymas dėl... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Mano šeimos gydytojas“ pateikė atsiliepimą į... 5. Klaipėdos miesto savivaldybė, atstovaujama Klaipėdos miesto savivaldybės... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjų patikslintą... 7. Prašymas netenkintinas.... 8. Dėl termino pateikti prašymą atnaujinti procesą praleidimo... 9. Pareiškėjai kartu su prašymu atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje... 10. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjai praleido trijų mėnesių... 12. Nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pareiškėjų kasacinius... 13. Dėl proceso atnaujinimo pagrindų... 14. CPK III dalies XVIII skyriuje įtvirtintas proceso atnaujinimo institutas,... 15. Pareiškėjai savo prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 str. 1 d. 2... 16. CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda... 17. Pareiškėjai nurodo, kad iš UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 rašto Nr.... 18. Nors iš UAB „Vitės valdos“ 2016-01-13 rašto Nr. V-32 ir kartu su juo... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjų teikiami įrodymai... 20. Teismas taip pat sutinka su suinteresuotų asmenų atsiliepimuose išdėstytu... 21. Įvertinus teisinį reguliavimą bei pareiškėjų prašyme išdėstytas... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370-371... 23. prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...