Byla 2A-846-112/2011
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo bei atsakovo apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-01-07 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rimvidos Zubernienės, kolegijos teisėjų Audriaus Saulėno, Aušros Maškevičienės, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant atsakovui D. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovui D. K. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo bei atsakovo apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-01-07 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė ieškiniu teismo prašė padidinti išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams ( - ), kiekvienam iš atsakovo priteisiant po 300 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki vaikų pilnametystės, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant ieškovę. Nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teismo 2003-05-07 sprendimu iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas vaikams ( - ), kiekvienam po 125 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Tauragės rajono apylinkės teismo 2004-03-01 įsakymu iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas sūnui ( - ) po 120 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Tauragės rajono apylinkės teismo 2005-01-19 įsakymu iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas sūnui ( - ) po 125 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Per laikotarpį nuo išlaikymo priteisimo praėjo daug laiko, žymiai išaugo pragyvenimo lygis, paaugo vaikai ir padidėjo jų poreikiai, kurių viena ieškovė patenkinti neišgali.

4Tauragės rajono apylinkės teismas 2011-01-07 sprendimu atsižvelgdamas į atsakovo nelengvą turtinę padėtį ieškinį tenkino iš dalies: padidino išlaikymą kiekvienam vaikui iki 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, lėšas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskyrė ieškovę. Kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas pažymėjo, kad ieškovė gyvena ūkiškai, turi karvę, augina kiaules, kitus gyvulius, be to, šešių vaikų priežiūra reikalauja tam tikro užimtumo, darbo sąnaudų.

5Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-09-20 sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo priteista išlaikymo bendra suma trimis šimtais litų viršija jo gaunamą 900 Lt darbo užmokestį. Teismas neteisingai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Šis kriterijus yra tik orientacinis, o konkretus išlaikymo dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Įstatymas įtvirtina proporcingumo principą tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties, teismas negali priteisti išlaikymo daugiau, nei objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis. Teismas neatsižvelgė į atsakovo pastabas, kad ieškovė pati išlaikymui visiškai neskiria jokių piniginių lėšų ir vaikams suteikia tik maistą, kurį išaugina savo ūkyje. Tai reiškia, kad ji pati nori pragyventi iš atsakovo vaikų išlaikymui skiriamų pinigų. Pati ieškovė pripažino, kad ji su šeima išgyvena tik iš vaikų išlaikymui skiriamų lėšų. Ieškovė elgiasi nesąžiningai ir negarbingai pati visiškai neskirdama piniginių lėšų vaikų išlaikymui. Ieškovė atsakovui kerštauja, neleidžia matytis su vaikais, atsakovas buvo priverstas palikti šeimą dėl ieškovės kaltės. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad vienas sūnus gyvena kartu su juo. Iš jo 900 Lt darbo užmokesčio kas mėnesį 50 proc. atskaičiuojama vaikų išlaikymui.

6Ieškovė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad šalių santuoka buvo nutraukta Tauragės rajono apylinkės teismo 2003-05-07 sprendimu (b. l. 11, 12). Ieškovas ir atsakovas yra nepilnamečių vaikų ( - ) tėvai (b. l. 5–10). Tauragės rajono apylinkės teismo 2003-05-07 sprendimu iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas vaikams ( - ), kiekvienam po 125 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės (b. l. 11, 12). Tauragės rajono apylinkės teismo 2004-03-01 įsakymu iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas sūnui ( - ) po 120 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės (b. l. 14). Tauragės rajono apylinkės teismo 2005-01-19 įsakymu iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas sūnui ( - ) po 125 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės (b. l. 13). Ieškovė iš darbo teisinių santykių pajamų negauna (b. l. 38), jos šeimos pinigines pajamas sudaro socialinė pašalpa, išmokos vaikams, parama mokinio reikmėms įsigyti (b. l. 23). Atsakovas dirba UAB „SANKCIJA“ (b. l. 29, 39), jo gaunamas darbo užmokestis sudaro virš 900 Lt (b. l. 41, 43), nuosavybės teise atsakovas turi automobilį (b. l. 45), nekilnojamojo turto neturi (b. l. 44).

9Apeliantas teisingai pažymi, kad minimali mėnesio alga yra tik orientacinis kriterijus išlaikymo dydžiui nustatyti ir sprendžiant klausimą dėl konkretaus išlaikymo dydžio kiekvienu atveju turi būti įvertintos visos šiam klausimui reikšmingos konkrečios bylos aplinkybės. Pagrindiniai priteistino vaiko išlaikymo dydį lemiantys kriterijai, įtvirtinti CK, yra vaiko poreikiai ir tėvų turtinė padėtis (CK 3.192 str. 1, 2 d.). Šių kriterijų pusiausvyrą padeda išlaikyti CK 3.3 str. 1 dalyje įtvirtintas prioritetinis vaiko teisių ir interesų apsaugos principas, kuriuo visais atvejais privalo vadovautis teismas, spręsdamas ne tik vaikų išlaikymo, bet ir kitus su vaiku susijusius klausimus. Kiekvienam vaikui būdingi individualūs dvasiniai, psichologiniai, kultūriniai, moraliniai, turtiniai ir kitokie poreikiai, kuriuos patenkinti yra ne tik moralinė, bet ir teisinė abiejų vaiko tėvų pareiga. Bendrieji vaiko poreikiai – tai vaiko maitinimosi, apsirengimo, sveikatos priežiūros, mokymo, auklėjimo, laisvalaikio poreikiai. Vaiko teisių konvencijoje akcentuojama būtinybė sudaryti galimybę nepilnamečiam vaikui gauti išsilavinimą, profesinį pasirengimą, būti medicinos darbuotojų aptarnaujamam, stiprinti sveikatą, sudaryti sąlygas ugdyti asmenybei ir bręsti kultūriniu bei dvasiniu požiūriu (Konvencijos 23 str. 3 d.). Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes, pripažįstant juos pagrįstais, būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas – tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006-09-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-469/2006).

10Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo kiekvienam vaikui priteisdamas du kartus mažesnį išlaikymą nei teismų praktikoje numatytas orientacinis kriterijus, atsižvelgė į vaikų poreikius, šalių turtinę padėtį, išlaikytinių skaičių. Atsakovo gaunamos pajamos negali būti pagrindu vaikams priteisti išlaikymo mažiau nei būtina jų minimaliems poreikiams patenkinti (CK 3.198 str. 1 d.). Apeliantas nepagrįstai teigia, kad dėl priteisto išlaikymo jam neliks lėšų savo reikmėms, nes išskaitų iš darbo užmokesčio dydis yra ribojamas įstatymo (CPK 733 str.). Tačiau atsakovas, privalėdamas išlaikyti šešis vaikus, būdamas sveikas, darbingo amžiaus, turi imtis priemonių tam, kad gautų atitinkančias savo amžių, išsilavinimą bei profesinį pasirengimą pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams ne tik jų minimaliems poreikiams užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose: 2008-05-26 Nr. 3K-3-303/2008, 2009-04-27 Nr. 3K-3-189/2009; 2009-12-22 Nr. 3K-3-596/2009, 2010-02-09 Nr. 3K-3-71/2010). Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad, atsižvelgiant į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principą, visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose: 2004-03-29 Nr. 3K-3-231/2004, 2004-04-19 Nr. 3K-3-286/2004, 2008-10-22 Nr. 3K-3-506/2008, 2008-12-09 Nr. 3K-3-569/2008, 2010-01-18 Nr. 3K-3-49/2010 ir kt.).

11Apelianto argumentai, kad ieškovė išlaikymui skirtus pinigus naudoja savo reikmėms, yra grįsti vien spėjimu. Be to, tėvo (motinos), uzufrukto teise tvarkančio vaiko (vaikų) turtą (išlaikymo lėšas), įstatymo nuostatų, jog išlaikymą privalu naudoti išimtinai vaikų interesais, pažeidimas nesudaro įstatyme nustatyto pagrindo mažinti nustatytą išlaikymo dydį, o vaiko turtinės teisės tokiu atveju gali būti ginamos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atlyginant padarytus nuostolius (CK 3.203 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2008).

12Atmestinas ir apelianto argumentas, jog ieškovė vaikų išlaikymui neskiria piniginių lėšų. Tėvų valdžios lygybės principas nereiškia, kad tėvas ir motina turi visiškai vienodas konkrečias teises ir pareigas savo vaikams, nes konkrečios tėvų teisės ir pareigos vaikams priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, pavyzdžiui, nuo to, su kuriuo iš tėvų nustatyta nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, kokia yra kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis ir pan. Atsakovė augina ir rūpinasi šešiais nepilnamečiais vaikais, todėl visiškai suprantama, kad jai dėl nuolatinės vaikų priežiūros sudėtinga gauti nuolatinių darbinių pajamų, juo labiau, kad ji dar išlaiko daug darbo reikalaujantį ūkį. Vaiko poreikiai gali būti patenkinami ne vien pinigais (CK 3.196 str. 1 d.). Kadangi nepilnamečiai vaikai gyvena su ieškove, į jos išlaikymo dalį įskaitytinas tinkamo būsto vaikams suteikimas. Išlaidas, susijusias su vaiko teisės į gyvenamąjį būstą tenkinimu, sudaro: tinkamo būsto nuomos išlaidos, išlaidos būsto priežiūrai, remontui, šildymui, komunalinių patarnavimų išlaidos ir kitos, tenkančios vaiko daliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 13 straipsnis nustato vaiko teisę į gyvenamąjį būstą, kurios įgyvendinimą privalo užtikrinti abu vaiko tėvai (Įstatymo 4 str. 7 p., CK 3.156 str. 2 d.), todėl tuo atveju, kai vaikui gyvenamąjį būstą užtikrina vienas iš skyrium gyvenančių tėvų, į šią aplinkybę atsižvelgiama priteisiant išlaikymą vaikams iš kito tėvo ir nustatant jo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004). Taip pat byloje nėra ginčo, kad ieškovė teikia vaikams išlaikymą patenkindama jų poreikius maistui.

13Apelianto argumentai, kad šalių santuoka iširo dėl ieškovės kaltės, kad ieškovė jam neleidžia matytis su vaikais, neturi įtakos vaikų išlaikymo pareigai bei išlaikymo dydžiui, todėl nenagrinėtini. Be to, Tauragės rajono apylinkės teismo 2003-05-07 sprendime nurodyta, kad santuoka nutraukta dėl atsakovo kaltės (b. l. 11, 12), t. y. šis klausimas yra galutinai išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir negali būti šalių kvestionuojamas (CPK 182 str. 2 d.). Savo teisę bendrauti su vaikais ir dalyvauti juos auklėjant atsakovas gali ginti įstatymo nustatyta tvarka pareikšdamas ieškinį (CK 3.174 str. 1 d., 3.175 str. 1 d.). Minėti klausimai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis civilinė byla pagal atsakovo ieškinį ieškovei dėl sūnaus ( - ) gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo nėra užbaigta, todėl išlaikymas pagrįstai priteistas visiems vaikams. Pasikeitus aplinkybėms, išlaikymo klausimas gali būti sprendžiamas iš naujo.

14Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

15Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,

Nutarė

16Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai