Byla e2-100-323/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei,

3dalyvaujant ieškovei G. M., jos atstovui advokato padėjėjui Robertui Banevičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. M. ieškinį atsakovui V. J. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, ir prašo teismo priteisti iš atsakovo 5184,20 Eur negrąžintos paskolos, 2687,31 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais už laikotarpį nuo 2011-07-07 iki 2016-04-18, 6,47 procentų metines palūkanas už naudojimąsi pinigais nuo 8688,60 Eur paskolos sumos nuo 2016-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-07-07 paskolino atsakovui 30.000,00 Lt, o atsakovas gautus pinigus įsipareigojo grąžinti iki 2012-01-07. Pirmąją įmoką (3400,00 Lt (981,71 Eur)) atsakovas atliko tik 2012-07-27, po to 2012-12-22 – 492,35 Eur, 2013-09-13 – 1737,72 Eur, 2014-12-19 – 289,62 Eur. Taigi, iki 2014-12-19 atsakovas iš pasiskolintų 8688,60 Eur grąžino tik 3504,40 Eur, o likusi negrąžinta suma sudaro 5184,20 Eur. Pažymėjo, kad už naudojimąsi pinigais atsakovas turi mokėti palūkanas, paskaičiuotas pagal komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo metu.

7Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Nurodė, kad 2011-07-07 surašė paprastąjį vekselį, pati ieškovė pripažįsta, kad šis dokumentas neturi visų įstatyme nustatytų rekvizitų, todėl neturi paprastojo vekselio galios. Tai reiškia, kad toks dokumentas nepripažįstamas kaip vekselis, nėra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas. Be to, pateiktas dokumentas negali būti prilyginamas paskolos sutarčiai, kadangi jame nėra užfiksuotas pinigų perdavimo atsakovui faktas, o ieškovės reikalavimas priteisti 5184,20 Eur negrąžintos paskolos yra nepagrįstas. Kadangi ieškovė neperdavė 30.000,00 Lt sumos, ji neturi teisės skaičiuoti palūkanų nuo šios sumos. Maža to, ieškovė iki kreipimosi į teismą dienos neprašė grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas, o ieškovės elgesys, skaičiuojant palūkanas už beveik penkerius metus, turi būti vertinamas kaip nesąžiningas.

8Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Paaiškino, kad su atsakovu buvo bendradarbiai, kolegos, draugai, santykiai buvo grįsti pasitikėjimu, todėl paskolino 30.000,00 Lt. Ir be ginčo paskolos sutarties sudarymo atsakovui ne kartą buvo skolinti pinigai (apie penkis kartus), tačiau pagal kitas sutartis atsakovas pinigus yra grąžinęs.

9Atsakovas į paskirtą teismo posėdį neatvyko dėl priežasčių (nurodoma komandiruotė), kurios nėra pripažįstamomis svarbiomis, todėl byla nagrinėtina iš esmės atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2011-07-07 atsakovas surašė paprastąjį vekselį, kuriame nurodė, jog besąlygiškai įsipareigoja iki 2012-01-07 grąžinti ieškovei 30.000,00 Lt (8688,60 Eur). Ieškovė nurodo, jog atsakovas grąžino dalį, sudarančią 3504,40 Eur skolos, 2012-07-27 sumokėdamas 984,71 Eur, 2012-12-22 – 492,35 Eur, 2013-09-13 – 1737,72 Eur, 2014-12-19 – 289,62 Eur, ir liko skolingas 5184,20 Eur.

12Dėl skolos priteisimo

13Nagrinėjamu atveju atsakovas išdavė ieškovei paprastąjį vekselį, tačiau vekselis nustatytu terminu apmokėjimui pateiktas nebuvo, vykdomojo įrašo vekselyje nėra, todėl vekselis, anot atsakovo, nebeturi vekselio teisinės galios. Pažymėtina, kad tokiais atvejais vekselio turėtojas praranda teisę reikalavimui, atsiradusiam pagal vekselį, patenkinti kreiptis ne ginčo tvarka į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, bet jam išlieka teisė kreiptis dėl skolos priteisimo teismine tvarka: vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, o jo turėtojas turi teisę ginčo teisenos tvarka kreiptis į teismą. Neapmokėtas vekselis patvirtina mokėjimo prievolę, kol ji nepasibaigia arba kol vekselis nepripažįstamas negaliojančiu įstatymų nustatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013; 2016-01-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-706/2016). Vadinasi, nagrinėjamu atveju, ieškovei (vekselio turėtojai) turint neapmokėtą vekselį išliko reikalavimo teisė vekselio davėjui (atsakovui).

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma, kad nors vekselyje įtvirtina prievolė yra abstraktaus pobūdžio, tačiau suprantama, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2011-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2011; 2012-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-605/2012). Taigi vekselio davėjas turi teisę ginčyti pagrindą, iš kurio atsirado prievolė mokėti pagal vekselį, t. y. vekselio davėjui (atsakovui) tenka pareiga įrodyti, kad vekselio išdavimo pagrindas – paskolos teisiniai santykiai – iš esmės neegzistuoja.

15Teismas, įvertinęs paminėtą teismų praktiką, žemiau išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu vertina, kad tarp šalių 2011-07-07 paprastojo vekselio pagrindu susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Šio teismo vertinimo nepaneigia ir atsakovo, nesutinkančio su ieškiniu, procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį - tvirtinimas, kad ieškovės pateiktame skolos dokumente nėra užfiksuotas paskolos dalyko – 30.000,00 Lt – perdavimo atsakovui faktas ir kad ieškovė jam neperdavė 30.000,00 Lt.

16Pažymėtina, kad tuo atveju, kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui, pripažįstama, kad paskolos sutartis yra sudaryta, ir tokiu atveju pareiga įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą tenka paskolos gavėjui (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2010; 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011). Tuo atveju, kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui (t. y. paskolos raštelis atitinka CK 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus), preziumuojama, kad paskolos sutartis yra sudaryta ir tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą pareiga tenka paskolos gavėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2010).

17CK 6.871 straipsnyje (ginčui aktuali akto redakcija, galiojusi nuo 2001-07-01 iki 2014-12-31) nustatyta, kad fizinių asmenų sudaryta paskolos sutartis, jeigu paskolos suma viršija 2 000 Lt, turi būti rašytinė (1 dalis). Nagrinėjamo ginčo atveju paskolos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, tačiau atsakovo prievolė sumokėti ieškovei 30.000,00 Lt įforminta vekseliu. CK 6.871 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Šiuo atveju 2011-07-07 vekselyje yra atsakovo įsipareigojimas sumokėti ieškovei 30.000,00 Lt. Šiuo dokumentu patvirtinta abstrakti atsakovo prievolė ieškovei ir ji nėra nuginčyta, todėl darytina vienareikšmiška išvada apie tokios prievolės egzistavimą. Aplinkybė, kad vekselyje nenurodytas pinigų perdavimo - priėmimo faktas, nepaneigia tarp šalių egzistuojančių prievolinių santykių ir nepanaikina atsakovo pagal vekselį prisiimtų įsipareigojimų. Taigi, atsižvelgiant į 2011-07-07 vekselio turinį, iš kurio seka, kad atsakovas kaip pinigų gavėjas įsipareigojo grąžinti ieškovei 30.000,00 Lt, į atsakovo keturis dalinius mokėjimus, kurių paskirtyje nurodyta „skolos dengimui“ ir kurių pagrindu atsakovas grąžino dalį, sudarančią 12.100,00 Lt (3504,40 Eur), skolos, į tai, kad atsakovas, teigdamas, jog pinigų negavo, kaip sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo šio vekselio neginčijo, pripažįstama, kad ieškovė įrodė pinigų perdavimo atsakovui faktą ir paskolos teisinių santykių tarp šalių buvimą. Pažymėtina, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas sutartį, su ieškove nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškove pilnai atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 dalimi, ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 5184,20 Eur negrąžintos paskolos.

18Dėl palūkanų priteisimo

19Ieškovė taip pat prašo priteisti 2687,31 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais, paskaičiuotų už laikotarpį nuo paskolos suteikimo (2011-07-07) iki ieškinio surašymo dienos (2016-04-18), taikant 6,47 proc. metinę palūkanų normą, ir 6,47 proc. metines palūkanas už naudojimąsi paskolos (8688,60 Eur) suma nuo 2016-04-18 iki visiško prievolės įvykdymo.

20CK 6.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad palūkanos pagal prievoles gali būti nustatytos įstatymuose arba šalių susitarimuose. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja paskolos sutarties palūkanų nustatymą ir skaičiavimą, nustatyta, kad palūkanų (pelno palūkanų) už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas kompensuojamojo pobūdžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip. Tai reiškia, kad atlygintinės paskolos sutarties atveju, kai paskolos gavėjas pažeidžia sutartinę prievolę grąžinti skolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui sutartas arba įstatyme pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį nustatytas pelno palūkanas ir kompensuojamojo pobūdžio palūkanas, nustatytas CK 6.210 straipsnyje (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-06 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-639/2013).

21CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje nustatyta pagrindinė paskolos gavėjo pareiga – grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Taigi mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją atliekančias palūkanas paskolos gavėjas privalo mokėti tik tuo atveju, jei paskolos sutartis yra atlygintinė. CK 6.872 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, jog paskolos sutartis yra atlygintinė. Paskolos sutarties atlygintinumo prezumpcija gali būti paneigta byloje nustačius, kad paskolos sutarties šalys susitarė, jog paskola suteikiama neatlygintinai. Nagrinėjamu atveju 2011-07-07 paprastajame vekselyje palūkanų mokėjimo klausimas nebuvo aptartas. Ieškovė, prašydama priteisti palūkanas nuo pinigų perdavimo momento (2011-07-07), laiko, kad sutartis buvo atlygintinė, atsakovas tvirtina, kad neatlygintinė. Esant ginčui dėl sutarties turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje ieškovės paaiškinimais matyti, kad, skolinat pinigus, šalys buvo bendradarbiai, draugai, jų asmeniniai santykiai buvo geri, grįsti pasitikėjimu, ieškovė ne kartą skolino atsakovui pinigus, kuriuos atsakovas visuomet grąžindavo, nemokėdamas palūkanų; atsakovui vėluojant grąžinti ginčo paskolą, ieškovė nereiškė jam pretenzijų, ilgai laukė atsakovo finansinės padėties pagerėjimo, reikalavimą dėl (pelno) palūkanų pagal 2011-07-07 paprastąjį vekselį ieškovė pateikė teismui praėjus bemaž penkeriems metams po paskolos suteikimo. Be to, ieškovė nurodo, kad atsakovui paskolino 30.000,00 Lt sumą, lygiai tiek pat (30.000,00 Lt) atsakovas ir įsipareigojo grąžinti iki 2012-01-07. Šios byloje nustatytos faktinės aplinkybės, apibūdinančios šalių tarpusavio santykius sutarties sudarymo metu ir jų elgesį po sutarties sudarymo, vertinant kartu su paskolos sutarties (paskolos raštelio) tekstu, kuriame atsakovas nurodo, kad pasiskolino iš ieškovės 30.000,00 Lt šešių mėnesių laikotarpiui ir įsipareigoja pinigus grąžinti iki 2012-01-07, yra pagrindas konstatuoti, jog šalys susitarė, kad paskola nebus atlygintinė. Dėl šios priežasties atmestinas ieškinio reikalavimas priteisti mokėjimo (pelno) funkciją atliekančias (6,47 proc.) palūkanas.

22CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 straipsnio 2 dalis), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2005-08-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

23Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido nustatytą terminą skolai grąžinti (iki 2012-01-07), šalys nebuvo sutarusios šį terminą pratęsti. Atsižvelgdamas į nurodytas teisės normas ir kasacinio teismo išaiškinimus, teismas konstatuoja, kad paskolos gavėjas (atsakovas) negali būti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino grąžinti paskolą praleidimo mokėjimo, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 1351,17 Eur kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų už naudojimąsi pinigais už laikotarpį nuo 2012-01-08 iki 2016-04-18: 1) nuo 2012-01-08 iki 2012-07-27 – 8688,60 Eur x 5 proc. / 365 dienos = 1,19 Eur; 1,19 Eur x 202 dienos = 240,38 Eur; 2) nuo 2012-07-28 iki 2012-12-22 – 7703,89 Eur (8688,60 Eur – 984,71 Eur) x 5 proc. / 365 dienos = 1,06 Eur; 1,06 Eur x 148 dienos = 156,88 Eur; 3) nuo 2012-12-23 iki 2013-09-13 – 7211,54 Eur (7703,89 Eur – 492,35 Eur) x 5 proc. / 365 dienos = 0,99 Eur; 0,99 Eur x 265 dienos = 262,35 Eur; 4) nuo 2013-09-14 iki 2014-12-19 – 5473,82 Eur (7211,54 Eur – 1737,72 Eur) x 5 proc. / 365 dienos = 0,75 Eur; 0,75 Eur x 462 dienos = 346,50 Eur; 5) nuo 2014-12-20 iki 2016-04-18 – 5184,20 Eur (5473,82 Eur – 289,62 Eur) x 5 proc. / 365 dienos = 0,71 Eur; 0,71 Eur x 486 dienos = 345,06 Eur (CK 6.210, 6.261 straipsniai, 6.874 straipsnio 1 dalis).

24Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

25Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

26Ieškovė pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 177,00 Eur žyminis mokestis, 330,00 Eur advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti, 92,78 Eur už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkinta 83 proc. reikalavimų), ieškovei iš atsakovo priteistina 497,82 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

27Byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 177,00 Eur, tuo tarpu ieškovė sumokėjo 184,00 Eur žyminio mokesčio. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovei grąžintina 7,00 Eur permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

28Sumažintinas laikinųjų apsaugos priemonių mastas patenkintų materialinių ir procesinių reikalavimų ribose (CPK 145 str. 2 d., 150 str. 3 d.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovo V. J. 5184,20 Eur negrąžintos paskolos, 1351,17 Eur kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 6535,37 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 497,82 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės G. M. naudai.

32Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

33Grąžinti ieškovei G. M., a. k. ( - ), 7,00 Eur (septynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio.

34Sprendimui įsiteisėjus, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-04-21 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą sumažinti iki 7033,19 Eur.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovei G. M., jos atstovui advokato padėjėjui Robertui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, ir prašo teismo priteisti iš... 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka,... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti... 9. Atsakovas į paskirtą teismo posėdį neatvyko dėl priežasčių (nurodoma... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2011-07-07 atsakovas surašė... 12. Dėl skolos priteisimo... 13. Nagrinėjamu atveju atsakovas išdavė ieškovei paprastąjį vekselį, tačiau... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma, kad nors... 15. Teismas, įvertinęs paminėtą teismų praktiką, žemiau išdėstytų motyvų... 16. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko... 17. CK 6.871 straipsnyje (ginčui aktuali akto redakcija, galiojusi nuo 2001-07-01... 18. Dėl palūkanų priteisimo... 19. Ieškovė taip pat prašo priteisti 2687,31 Eur palūkanų už naudojimąsi... 20. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad palūkanos pagal prievoles gali... 21. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje... 22. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos... 23. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido nustatytą terminą... 24. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 25. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 26. Ieškovė pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias... 27. Byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 177,00 Eur, tuo tarpu ieškovė... 28. Sumažintinas laikinųjų apsaugos priemonių mastas patenkintų materialinių... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 30. ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovo V. J. 5184,20 Eur negrąžintos paskolos, 1351,17 Eur... 32. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Grąžinti ieškovei G. M., a. k. ( - ), 7,00 Eur (septynis eurus 00 ct)... 34. Sprendimui įsiteisėjus, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-04-21... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...