Byla 2-88-589/2013
Dėl santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes, santuokos metu igyto turto padalinimo pagal ieškovo R. J. ieškini atsakovei L. J. ir atsakoves L. J. priešieškini ieškovui R. J. del santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes bei santuokos metu igyto turto padalinimo, ir n u s t a t e:

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Rita Dambrauskaite, sekretoriaujant Vilmai Bucaitei, dalyvaujant ieškovui R. J., jo atstovei advokatei G. G., atsakovei L. J., jos atstovams advokatui Žygimantui Rutkauskui advokato padejejai Kristinai Rutkauskienei, dalyvaujant treciajam asmeniui – M. M., nedalyvaujant tretiesiems asmenims - AB „Panevežio butu ukis“ ir AB „Swedbank“, Teismo posedyje išnagrinejo civiline byla del santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes, santuokos metu igyto turto padalinimo pagal ieškovo R. J. ieškini atsakovei L. J. ir atsakoves L. J. priešieškini ieškovui R. J. del santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes bei santuokos metu igyto turto padalinimo, ir n u s t a t e:

2Ieškovas ir jo atstove prašo nutraukti šaliu santuoka, sudaryta ( - ) Panevežio miesto civilines metrikacijos skyriuje, del atsakoves L. J. kaltes, padalinti L. J. ir R. J. bendraja jungtine nuosavybe priklausanti turta, t.y. buta, esanti ( - ), unikalus numeris ( - ), 112000 Lt vertes, priteisti L. J., taip pat L. J. priteisti kilnojamaji turta esanti šeimos bute, adresu ( - ) ( 20600 Lt vertes), lengvaji automobili VOLVO S60, valstybinis numeris ( - ) ( 12000 Lt vertes). Priteisti iš L. J. už jai natura atitekusi turta, R. J. kompensacija pinigais 72 300 Lt. Ieškovas taip pat prašo nustatyti priverstine hipoteka butui, esanciam ( - ), unikalus numeris ( - ) iki bus ivykdytas Panevežio miesto apylinkes teismo sprendimas, t.y. iki L. J. išmokes priteista pinigine kompensacija R. J.. Pripažinti, kad žemes sklypai, esantys ( - ), unikalus numeris ( - ) ir ( - ), unikalus numeris ( - ) yra asmenine R. J. nuosavybe bei priteisti bylinejimosi išlaidas iš atsakoves. Ieškovas prašo nutraukti santuoka del atsakoves L. J. kaltes. Pagal CK 3.60 str. 2 d. sutuoktinis pripažistamas kaltu del santuokos iširimo, jeigu jis iš esmes pažeide savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK trecioje knygoje, ir del to bendras gyvenimas tapo negalimas. Turi buti nustatyti šie faktai ir aplinkybes: 1) sutuoktinio pareigu pažeidimo faktas; 2) negalimas bendras gyvenimas del pareigu pažeidimo. Sutuoktinio kalte laikytinas jo nepriimtinas elgesys, atsižvelgiant i šeimos tikslus ir paskirti visuomeneje, taip pat i sutuoktiniu asmeniniu santykiu pobudi. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo teises aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymeta, kad, teismui nustatant, kokios priežastys leme santuokos iširima, taip pat turi buti atsižvelgta i sutuoktiniu tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktiniu elgesi santuokai išsaugoti tarpusavio santykiu pablogejimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias ir subjektyvias aplinkybes. Atsakove bendravimui su kitais asmenimis skyre didesni demesi nei sutuoktiniui, taip supriešindama asmeninius ir šeimos interesus. Ieškovo nuomone, atsakove pažeide ir lojalumo pareiga, kadangi ji kele sutuoktiniui tik reikalavimus, atsakove gyvendama santuokoje sutuoktini menkino, nes atsakove nurode, jog ji visko uždirbo. Be to, atsakove santuokoje didesni demesi rode bendravimui su tevais, o ne sutuoktiniui. Pacios atsakoves požiuris pasakojant apie šeimynini gyvenima patvirtina jos egocentrizma ir ieškovo išsakytas santuokos iširimo priežastis. Lojalumas kartu reiškia protinga tolerancija ir pakantuma, be kurio neimanomas darnus šeimos gyvenimas. Pareiga gerbti vienas kita reiškia, kad sutuoktiniai privalo paisyti vienas kito nuomones, spresti gyvenimo klausimus bendru sutarimu. Atsakoves elgesys jai visa ko centru laikant tik save, šeimynini gyvenima grindžiant išimtinai savo asmeniniais interesais, vertintini kaip nesuderinamas su tinkamu išvardytu sutuoktinio pareigu vykdymu. Atsakoves veiksmai rodantys nepagarba, nelojaluma sutuoktiniui, taip pat vengima remti moraliai ir materialiai pasireiške vengimu bendrauti su ieškovu ir jo tevais švenciu metu ir bet kuriomis kitomis dienomis, vengimu atsižvelgti i ieškovo norus ir pageidavimus tik savo asmeniniu interesu tenkinimu, ieškovo asmeninio gyvenimo ribojimu, ieškovo niekinimu, tyciojimusi. Atsakoves nurodyta santuokos iširimo priežastis - ieškovo neištikimybe, yra niekuo neparemta ir išgalvota. Visuma byloje esanciu irodymu tvirtina, kad ieškovas tinkamai vykde savo kaip sutuoktinio pareigas, t.y. dirbo, stengesi išlaikyti šeima, gauta uždarbi inešdavo i atsakoves banko saskaita , tai patvirtina byloje esancios atsakoves banko saskaitos išrašai, tai patvirtina santuokoje igytas turtas (butas ir kilnojamieji daiktai), tai patvirtina atsakoves nesantuokines dukros išlaikymas ir užauginimas. Atsakoves nurodyti ieškovo veiksmai negali buti pripažistami veiksmais, nulemusiais santuokos iširima, vien del to, kad ieškovas neapsikentes atsakoves egocentrizmo nusprende nutraukti santuoka ir išejes iš namu kreipesi i teisma del santuokos nutraukimo. Pagal bendraja taisykle teismas dalina turta, kuri kaip bendraja jungtine nuosavybe sutuoktiniai igijo iki bylos iškelimo dienos. CK 3.67 str. 1 d. nustato, kad santuokos nutraukimas sutuoktiniu turtinems teisems teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškelimo. Šiuo atveju santuokos nutraukimo byla yra iškelta 2012-06-11, todel prašysime teismo vadovaujantis minetu straipsniu ir sutuoktiniu Linos ir R. J. atžvilgiu taikyti CK 3.67 str. l p. numatytas teisines pasekmes ir nustatyti, jog santuokos nutraukimas ju turtinems teisems teisines pasekmes sukele nuo 2012-06-11. Del reikalavimo padalintini L. J. ir R. J. bendraja jungtine nuosavybe priklausanti turta. R. J. prašo, kad butu priteistas L. J. butas esanti ( - ), kurio verte sutuoktiniu sutarimu yra 102 000 Lt, santuokoje igyta ir šeimos bute ( - ), esanti kilnojamaji turta (verte – 20 600 Lt), lengvaji automobili VOLVO S60 (vertes-12000 Lt). Priteisti iš L. J., už jai natura atitenkancia didesne turto dali, R. J. kompensacija pinigais 67 300 Lt. Byloje nera ginco, kad atsakove valdo visa santuokoje igyta turta. Atsakove turta pradejo valdyti ir juo naudotis nuo bylos iškelimo teisme dienos. Turto vertei apskaiciuoti turetu buti taikoma ta diena, kai buvo teisme iškelta santuokos nutraukimo byla. Atsakove priešieškiniu prašo, kad butu mažinama ieškovui priklausanti turto dalies verte. Ji mažinima grindžia nurodydama, kad buta priteisiant jai, jo, kaip bendro turto verte, mažintina jai priklausancia kompensacija, kurios dydis turetu buti 40 693 Lt. Ieškovas nesutinka su atsakoves pozicija ir sako, kad jos teiginiai yra melagingi, o skaiciavimai prieštarauja logikai. Pirma, butas buvo nupirktas už 44000 Lt, iš banko paskolinta 39 000 Lt, tuo tarpu atsakove tariama savo inaša i buta ivertina visa pirmine buto vertes apimtimi. Pradini inaša sutuoktiniai turejo, todel iš banko skolino tik 39 000 Lt, o ne visa suma, jokiu rašytiniu irodymu patvirtinanciu, kad 6000 Lt ( 5000 Lt inašui ir 1000 Lt dokumentu iforminimui) butu dave kiti asmenys nera, ieškovas apie tai neinformuotas. CK 6.469 straipsnyje nustatyta, kad dovanojimo sutartis, kai dovanojama didesne kaip penkiu tukstanciu litu suma, turi buti rašytines formos. Ieškovas nurode, kad jam apie neva pinigu davimus nebuvo žinoma, pinigu skolintis ar gauti iš kur nors nereikejo, nes sutuoktiniai turejo savu pajamu ir pinigu. Ieškovas visa santuokoje gyventa laika dirbo. Atsakoves teiginys, kad ieškovas nedirbo nuo 2000 iki 2002 metu yra melagingas. Tai irodo socialinio draudimo pažymejime padaryti irašai bei ieškovo banko saskaitu išrašai apie gauta darbo užmokesti. Nuo 1997-03-19 iki 2001-06-27 ieškovas dirbo ( - ), nuo 2001-07-04 iki 2001-09-12 dirbo R. K. firmoje ( - ), nuo 2001-09-18 iki 2002-01-17 dirbo ( - ), o nuo 2002-04-02 iki 2012-06-27 (10 metu] dirbo ( - ). Sutuoktiniai savo šeimos poreikiams tenkinti pinigu patys turejo, kiek truko skolino iš banku. Per bendro gyvenimo metus iš banko buvo paeme 4 paskolas (buto isigijimui, buto remontui ir automobiliu pirkimui), irodymu, apart suinteresuotu asmenu, t.y. atsakoves tevu liudijimu, apie tai, kad dave pinigu, neaišku kiek konkreciai ir kada ir kam, nera, be to tokios aplinkybes privalu irodineti rašytiniais irodymais. Atsakove neirode, kad jai buvo dovanoti 32 900 Lt. Ieškovas nebuvo žinoma apie joki dovanojimo akta. Atsakove pinigus laike saskaitoje. Pinigai buvo laikomi saskaitoje pagal terminuota indelio sutarti 2008 -2009 metais, todel nei buto remontui (2005 m) ar gerinimui, nei dantu remontui (2010-2011 m.) negalejo buti naudojami. Pagal CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punkta asmenine sutuoktinio nuosavybe yra turtas, igytas už asmenines lešas, taciau isigyjant turta turi buti aiškiai išreikšta valia igyti ji kaip asmenine nuosavybe, šiuo atveju atsakove valios turto dali ar turta laikyti savo asmenine nuosavybe nera išreiškusi, todel turtas yra dalintinas lygiom dalim. Paskola busto isigijimui buvo moketa iš bendru lešu. Ginco buto remontas buvo daroma 2009 metais, todel buto remontui skirtas medžiagas pirkti prieš kelis metus nebuvo jokio reikalo. Byloje yra irodymai, kad E. J., kuri veike ieškovo mamos J. vardu yra pervedusi i L. J. saskaita 9450 Lt, ieškovo mamos pinigus skirtus buto remontui, todel taikant atsakoves reikalaujama modeli, ieškovui taip pat turi buti kompensuojami jo motinos, bendro buto remontui, skirti pinigai. 2009 m. E. J. pervede 64501t (per visus metus), veliau 2010m pervede 1900Lt, o 2011 m. -1100Lt. Viso ieškovo mama skyre 9450 Lt. Visas santuokoje igytas turtas yra bendroji jungtine nuosavybe ir vadovaujantis istatymu turi buti padalintas sutuoktiniams lygiomis dalimis, šiuo atveju ieškovo indelis i bendra jungtine nuosavybe, kaip matyti iš banko saskaitu išrašu yra didesnis, nei, kad atsakoves, tuo tarpu atsakoves išlaidos jos asmeniniams daiktams dešimt kartu viršija ieškovo išlaidas su jo asmeniu susijusiems pirkiniams. Žvejybos iranga yra asmenine ieškovo nuosavybe. Prieštaringi yra atsakoves teiginiai kuriuose viena vertus yra reikalaujama mažinti ieškovui priklausancio turto verte turima žvejybos iranga, kita vertus pati atsakove irodineja, kad iranga yra asmenine ieškovo nuosavybe, nes didžioji jos dalis yra gauta dovanu. Mano, kad visa turima žvejybos iranga yra asmenine ieškovo nuosavybe ir nera trauktina i bendro turto balansa. Pripažinti, kad žemes sklypai esantys ( - ), yra asmenine R. J. nuosavybe. Atsakove neneigia, kad nekilnojamas turtas - žemes sklypas, esantis ( - ), 5 600 Lt vertes ir žemes sklypas, esantis ( - ), 4 800 Lt vertes yra asmenine ieškovo nuosavybe, nes yra igytas iki santuokos, 1994-06-02 susitarimo su ieškovo tevu J. D. J. pagrindu, peremus iš tevo teise i išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybes teises atstatyma . Šiuo atveju turto prigimtis ir pobudis patys savaime irodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio, t.y. ieškovo asmenine nuosavybe. Atsakove motyvuodama tuo, kad sklypas VI Registru centre ieškovo vardu buvo užregistruotas gyvenant santuokoje ir jo registracijai buvo naudojamos bendros lešos laiko, todel sklypas turi buti laikomas bendraja jungtine nuosavybe. Ieškovas su tokia atsakoves pozicija nesutinka, nes ji yra nepagrista teisiškai, be to turtas buvo perduotas neatlygintinai. Pažymetina, kad kuro išlaidas vykstant tvarkyti žemes iforminimo dokumentus ir kitas su tuo susijusias smulkias išlaidas, pagal atsakoves nustatytas taisykles, padenge ieškovo tevai. Jokiu žemes dokumentu atsakove netvarke. Per visus santuokos metus, žemes mokescio sumoketa - 258 litai ( pažyma iš VM1). 2012 metais ieškovas su atsakove bendro ukio nevede, tai išeina, kad gyvendamas su atsakove ieškovas, iš savo tevu pinigu sumokejo 215 litu žemes mokescio. Tenkinant reikalavima ir priteisiant nekilnojamaji turta atsakovei, ieškovas prašo nustatyti priverstine hipoteka butui ,esanciam ( - ), iki bus ivykdytas Panevežio miesto apylinkes teismo sprendimas, kuriuo nutraukta L. J. ir R. J. santuoka, t.y. iki L. J. išmokes priteista pinigine kompensacija R. J.. Teisinis priverstines hipotekos nustatymo pagrindas. CK 4.170 straipsnyje nustatyta, kad hipoteka - daiktine teise i svetima nekilnojamaji daikta, kuria užtikrinamas esamos ar busimos turtines prievoles ivykdymas, kai ikeistas turtas neperduodamas kreditoriui. Pagal CK 4.175 straipsnio nuostatas, hipoteka gali buti priverstine ir sutartine, taip pat priverstine hipoteka atsiranda istatymu, teismo sprendimu ar igaliotos institucijos (pareiguno) sprendimu pagrindais, ir pateiktas nebaigtinis hipotekos atsiradimo atveju sarašas. CK 4.175 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatomis, priverstine hipoteka atsiranda pagal teismo sprendima patenkintiems turtiniams reikalavimams užtikrinti. CPK 551 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išskyrus istatyme numatytus atvejus, prašymas nustatyti priverstine hipoteka pateikiamas teismui. Nagrinejant prašyma nustatyti priverstine hipoteka ar priverstini ikeitima, patikrinama, ar yra pagrindas nustatyti priverstine hipoteka ar priverstini ikeitima, taip pat ar turtas, kuriam prašoma nustatyti priverstine hipoteka ar priverstini ikeitima, gali buti priverstines hipotekos ar priverstinio ikeitimo objektas pagal Civilini kodeksa. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje yra pažymeta, kad priverstinei hipotekai pagal teismo sprendima patenkintiems turtiniams reikalavimams užtikrinti (CK 4.175 straipsnio 2 dalies 3 punktas) atsirasti reikalingos šios salygos: 1) priverstine hipoteka užtikrinamas reikalavimas turi buti priteistas teismo sprendimu; 2) priverstines hipotekos nustatymo turi reikalauti kreditorius, kurio naudai patenkinamas turtinis reikalavimas (Lietuvos Aukšciausiojo teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. lapkricio 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-456/2009). Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas prašo priteisti jam iš atsakoves 67 300 Lt, atsakove visomis išgalemis neigia santuokoje igyto turto verte, klaidina teisma pateikdama tikroves neatitinkancius duomenis apie santuokoje igyto turto verte, santuokoje patirtas išlaidas, bei gautas pajamas, todel sprendžiant iš atsakoves elgesio tiketina, kad ir po teismo sprendimo atsakove visomis išgalemis vengs atsiskaitymo su buvusiu sutuoktiniu, sleps savo pajamas, sieks perleisti santuokoje igyta ir jai atitekusi turta tretiesiems asmenims. Hipotekos reikalinguma, jos butinuma irodo ne tik akivaizdus atsakoves vengimas elgtis teisingai ir sažiningai bet ir didele priteistino isiskolinimo suma, nes visa santuokoje igyta turta natura yra užvaldžiusi atsakove. Akivaizdu, kad egzistuoja salygos nustatyti priverstine hipoteka tiek materialiosios, tiek procesines teises normu pagrindu (CK 4.170 str., 4.175 str., 4.178 str.). Be to atkreipiame demesi, kad atsakove samoningai siekia, kad kuo ilgiau užtruktu bylinejimasis ir ilgiau užsitestu neatsiskaitymas su ieškovu, tai patvirtina absoliutus nejimas i kompromisa, norint byla užbaigti pasirašius susitarima santuoka nutraukti šaliu sutarimu, taip pat 2012-09-24 paskirto teismo posedžio atidejimas nurodant, kad byloje negali dalyvauti jos atstovas, o susipažinus su byla paaiškejo, kad iš viso sutartis su advokatu buvo pasirašyta tik 2012-12-11. Už teisine pagalba advokatui ieškovas sumokejo 4050 Lt, i kuriuos yra iskaiciuota, procesiniu dokumentu, t.y. dokumentu analize, ieškinio parengimas, atsiliepimo i priešieškini parengimas, prašymas del ieškinio dalyko patikslinimo, kreipimais i VI „Regitra" del informacijos apie registruotina kilnojamaji turta gavimo, kreipimasis i banka su tikslu gauti informacija del iregistruoto isiskolinimo už sutuoktiniu buta, prašymas teismui del papildomu irodymu prijungimo šalinant ieškinio trukumus, kreipimosi i odontologines paslaugas sutuoktiniams teikusia imone, taip pat pridedamu priedu kopiju patvirtinimas, tai pat dalyvavimas keturiuose teismo posedžiuose, t.y. 2012-12-11, 2013-02-01, 2013-03-18 ir 2013-04-18, i atstovavimo išlaidas taip pat yra iskaiciuoti vykimai iš Vilniaus i Paneveži ir atgal. Ieškovas taip pat sumokejo už turto vertinimo atlikima 250 Lt ir žymini mokesti ( 500 Lt) bei patyre išlaidas gaudama informacija iš VI Registru centro, VI „Regitra“.

3Atsakove ir jos atstovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsakoves nuomone, ju santuoka iširo ne del atsakoves kaltes, o del ieškovo netinkamo elgesio sutuoktines ir šeimos atžvilgiu. Atsakoves atstovo nuomone yra CK 3.60 str. 3 d. numatytoji prezumpcija, kad santuoka iširo del kito sutuoktinio kaltes, jeigu jis yra neištikimas arba žiauriai elgesi su kitu sutuoktiniu. Liudytoju parodymai bei byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, jog ieškovas buvo neištikimas. Atsakove su ieškovu gyveno 17 metu, iš ju 14 metu santuokoje. Tai yra pakankamai ilgas laikotarpis, kad atsakove galetu pažinti ieškova ir suprastu jo elgesi bei tuos pasikeitimus, kai jis susiranda kita drauge. Atsakove, 2011 m. balandžio men. gavusi iš „Omnitel“ saskaitas už telefoninius pokalbius pastebejo, kad ieškovo saskaitos ataskaitoje yra išsiustos 19 SMS žinutes. Atsakove rado žinutes susijusias su siuntimu i KTV televizija, kad aukštas, vedes vyras 47 m. ieško drauges. Šitos aplinkybes duoda pakankama pagrinda vertinti R. J., kaip asmeni, kuris domisi kitomis moterimis, viešai skelbdamas poreiki bendrauti su kitomis moterimis. Ieškovas bendraudamas su atsakove niekada neneige, kad turi drauge A. T. su kuria susirašineja, susiskambina, bet neige kažkokius tai artimesnius santykius. Atsakove skambino toms moterims. Po šiu skambuciu, ieškovas elgesi su atsakove agresyviai, vartojo smurta bei necenzurinius žodžius. Tai patvirtino byloje apklausta M. M.. Ieškovas pats elgesi neatsakingai, žiauriai. Toks elgesys yra visiškai nepriimtinas ir rodantis absoliucia nepagarba sutuoktiniai ir jos dukrai. Procesiniuose dokumentuose yra aiškiai nurodytos aplinkybes apie tai, kokiomis dienos ieškovas vykdavo žvejoti, taciau iš tikruju ieškovas išvykdavo pas kitas moteris. Ieškovas artimai bendravo su J. G. bei rašydavo intymaus turinio SMS žinutes ženkliai vyresnems moterims. Specialisto išvada patvirtina, kad L. J. buvo sumušta, t.y. R. J. i ja trenke durimis. Atsakovei buvo sužalotos rankos ir kojos. Ieškovas bando paneigti aplinkybes, kad jis pats išejo iš namu ir nepasieme dokumentu, yra paneigiami objektyviais duomenimis, nes jo pakviestas ekspertas nekilnojamojo turto vertintojas naudojosi namu knyga, inventorine bylute. Butent šios bylutes yra pasigedusi atsakove. Tai patvirtina, kad R. J. išsineše iš namu šiuos dokumentus, rengdamasis išsinešti didesne dali turto. Inventorine bylute buvo jau pasenusi, nebeatitiko išplanavimo. L. J. buvo priversta išsiimti kita inventorine bylute, atlikti matavimus ir tik tada teikti savo turto vertintojams, kad objektyviai butu ivertintas nekilnojamasis turtas. Visuma atsakoves paaiškinimu, specialisto išvada, liudytoju parodymai, telefoniniu pokalbiu suvestines, ju analize duoda pakankama pagrinda vertinti, kad ieškovas pažeide Civiliniame kodekse nustatytus santuokos principus ir del to jis yra kaltas. Nesutinka su ieškovo pozicija apie atsakoves egocentriškuma. Mano, kad byloje nera patvirtinta jokiais irodymais. Pirkiniu kiekis ar kitos aplinkybes neirodo, kad yra pagrindas nutraukti santuoka. Ieškovas neneigia, kad L. J. yra daug dirbantis žmogus, daugiau už ji uždirbanti. Ieškovas pats neigiamai charakterizuoja atsakove, taciau bylos nagrinejimo metu nebuvo pateikti jokie irodymai, kurie patvirtintu šias aplinkybes. Ieškovas teigia, jog atsakove šlykštejosi jo liga, todel ji pažeide savo kaip sutuoktinio pareigas. Tai paneigiama irodymais, duomenimis iš stomatologijos istaigu, kad tiek ieškovui, tiek atsakovei buvo skirta beveik tokia pati suma iš šeimos biudžeto dantu gydymui. L. J. irode netinkama ieškovo elgesi, jo neištikimybe ir nuolatini žeminima, smurtavima jos atžvilgiu. Atsakove yra patyrusi ir dvasinius išgyvenimus, emocine depresija, geda prieš artimuosius, draugus, kolegas. Jauna moteris puoselejo iliuzijas bendro ilgo gyvenimo ir tik del netinkamo ieškovo elgesio viskas pažuvo. Pagal CK 6.250 str. L. J. igyja teise i neturtine žala. Atsižvelgiant i ieškovo turtine padeti, i tai, kad jis pretenduoja i didele dali santuokoje igyto turto, atsakovo nuomone, L. J. reikalavimas priteisti 10 000 Lt neturtines žalos atlyginimo yra protingas, neužaukštintas reikalavimas ir teismas turetu toki reikalavima tenkinti. Po santuokos nutraukimo atsakove sutinka, kad jai butu palikta pavarde „( - )“. Del santuokoje igyto turto. Santuokoje šalys igijo triju kambariu buta, esanti ( - ). Jis buvo isigytas už 44 000 Lt. Ieškovas nurodo, kad viskas buvo igyta iš ju asmeniniu lešu, bet akivaizdu, kad 1999 m. birželio men. negalejo tokio dalyko buti. Apklausti atsakoves tevai patvirtino apie tas pacias aplinkybes, kurias nurode ir L. J.. Jos tevai dovanojo 5000 Lt pradiniam inašui, t.y. virš 11 proc. šio buto vertes ir dar tevai dave 1000 Lt formalumams sutvarkyti. L. J. tevai 6000 Lt dave jai, kad butu investuoti isigyjant ši buta. Atsakoves mama išsimoketinai igijo tris šio buto langus, kurie buvo sudeti, prideta saskaita- faktura. 2004 m. M. paeme iš banko AB „Snoras“ vartojimo kredita. Už tuos pinigus buvo daromas vonios kambario remontas. 2006 m. M. dovanojo uosio parketa 60 kv. m ir ji sudejo už 2400 Lt . S. C. pervede atsakovei pinigus pagal L. J. motinos valia. 2008-2010 m. buvo sumažejusios pajamos, nes L. J. kažkuri laika nedirbo, ieškovas atskira laikotarpi gavo minimalu darbo užmokesti. Buvo paimta paskola automobiliui isigyti ir po 715 Lt kas menesi reikejo moketi už ta automobili. L. J. skaiciavimu,iš S. C. gautu pinigu, 18 000 Lt buvo skirta busto aptarnavimui 27 menesius. L. J. suskaiciavo, kad iš viso 40 693 Lt suma pagerino buta, esanti ( - ). Del 2003-12-31 Apskrities viršininko isakymu skirto, isigyto ir Nekilnojamojo turto registre užregistruoto žemes sklypo ( - ). Yra nurodoma, kad R. J. atkure nuosavybes teise i ši žemes sklypa. Atkuriant šia nuosavybe, reikia atkreipti teismo demesi, kada šitas turtas yra iregistruotas viešajame registre, i tai, kad ne viena karta turejo vykti ieškovas tvarkytis dokumentu. Akivaizdu, kad buvo mokami mokesciai santuokos metu. L. J. pretenzijos i ši turta laikytinos pagristos. Manome, kad šis turtas turetu buti priskiriamas sutuoktiniu bendra jungtine nuosavybe ir itrauktinas i dalytina turta. Del kilnojamuju daiktu. L. J. prašo atsižvelgti i protingumo, teisingumo ir sažiningumo kriterijus. Kai atsakoves dukra M. M. buvo nepilnamete , jai buvo nupirkti daiktai, kurie neturetu buti traukiami i dalintino turto saraša. Neturetu buti dalinama: sofa lova, kompiuterio stalas, nešiojamas kompiuteris, toršeras, tris roletai ir dvirati. Dviratis yra igytas už seneliu pinigus, kiti daiktai igyti dar esant M. M. nepilnametei, kad vaikas galetu mokytis. Manome, kad šitas turtas turetu buti jos asmeninis turtas ir neitrauktas i dalytina turta. Mikrobangu krosnele galima vertinti kaip menkaverte, bet ji itraukta i dalytina turta. Tai irodo ieškovo moralinius kriterijus. Mikrobangu krosnele iš viso nepriklauso sutuoktiniams, o atsakoves tevai paskolino M. M. prieš 14 metu ir neatsieme. Musu nuomone šis turtas neturetu buti itrauktas i dalytina turta. L. J. pakankamai išsamiai yra išvardijusi visus daiktus, kuriuos jos manymu igijo asmeniškai gaudama dovanu iš darbdavio, iš giminiu, todel, jos manymu, yra laikytini jos asmenine nuosavybe ir neitrauktini i dalytino turto saraša. Taip pat ir gyvatvores žirkles „Boch“, kurias Lina ir R. J. dovanojo M.. Žirkles gyvatvorei karpyti nei ieškovui, nei atsakovei nera reikalingos, nes jie negyvena sode ir neturi gyvatvores. Tai patvirtino liudytojas M.. Del turto padalijimo budo. Pagal CK 3.127 str. 3 d. turtas padalijamas natura, atsižvelgiant i jo verte ir abieju sutuoktiniu bendro turto dalis, jeigu galima taip padaryti. Jeigu natura turto abiems sutuoktiniams padalinti negalima, turtas natura priteisiamas vienam sutuoktiniui. Ieškovas pageidauja, kad visas turtas natura butu priteistas atsakovei. Tokiu budu butu pažeista mineta teises norma ir pažeisti atsakoves teiseti teisiniai interesai. Ji neturi galimybes sumoketi tokios kompensacijos. Jeigu santuokoje igijo toki turta, tai tegul natura ir išsidalina. Atsakoves siulomas turto natura dalijimo variantas yra teisingas ir protingas. Ieškovas nepageidauja dalies to turto, kuri sugyveno su L. J.. Manau, kad teismas teisingai taikys CK 3.127 str. 3 d. L. J. priešieškinyje nurodo budus ir variantus kaip kilnojamaji turta padalinti. Manau, kad nenukentes ieškovo interesai. Atsakove teike pagal savo galimybes i byla rašytinius irodymus, skaiciavimus apie ieškovo disponuota žvejybos iranga ir jos vertes. Žmogus turi pakankamai brangu hobi. L. J. suskaiciavo žvejybos reikmenis bendrai 11 225 Lt sumai. Musu nuomone šitas turtas ieškovo nepagristai nebuvo itrauktas i dalintina turta ir jis ji paslapcia yra išsigabenes, kad sumažintu dalintino turto verte. Šita suma turetu buti priteista. Atsakove sutinka, jog automobilis VOLVO S60, butu priteistas natura ieškovui. Atsakove prašo, kad jai butu priteista kompensacija už ieškovui atitenkanti automobili. Atsakoves nuomone, automobilio verte yra 8500 Lt. Prašo santuoka nutraukti del R. J. kaltes bei priteisti iš ieškovo R. J. atsakoves L. J. naudai 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Po santuokos nutraukimo prašome palikti pavarde „J.“. Ieškovui priteisti santuokoje igyta nekilnojamaji turta 10 400 Lt vertes, žemes sklypa esanti ( - ), o L. J. priteisti nekilnojamaji turta buta, esanti ( - ), 102 000 Lt vertes ir priteisti atitinkama kilnojamaji turta priešieškinyje nurodytais pagrindais, dalimis ir vertemis. Atsakove sutinka, kad automobilis VOLVO S60 butu priteistas ieškovui mažinant pinigine kompensacija.

4Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies. Del santuokos nutraukimo

5Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad šalys susituoke 1998 m. gegužes 16 d. Panevežio miesto civilines metrikacijos skyriuje ( 1 tomas, b.l. 17). Nepilnameciu vaiku šalys neturi.

6Santuokos tikslas – šeimos santykiu, pagristu meile, pagarba, lojalumu, pasitikejimu sukurimas. Civilinio kodekso 3.60 str. 1 d. itvirtinta sutuoktinio teise reikalauti nutraukti santuoka, kai ji iširo del kito sutuoktinio kaltes. Toki reikalavima teismas gali patenkinti, kai nustato, kad sutuoktinis pažeide savo pareigas, taip, kad bendras sutuoktiniu gyvenimas tapo neimanomas. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažistamas kaltu del santuokos iširimo, jeigu jis iš esmes pažeide savo kaip sutuoktinio pareigas ir del to bendras gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos – tai lojalumo, savitarpio pagarbos ir moralines bei materialines paramos, visapusiško rupinimosi vaikais ir šeima, kitos pareigos. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalies normos prasme esminiu santuokiniu pareigu pažeidimu laikytinas elgesys, nepriimtinas ne tik teises, bet ir morales požiuriu. CK 3.27 str. numato, kad sutuoktiniai privalo buti vienas kitam lojalus ir vienas kita gerbti, vienas kita remti moraliai, atsižvelgiant i kiekvieno iš ju galimybes prisideti prie bendru šeimos ar kito sutuoktinio poreikiu tenkinimo. Lojalumo pareiga reiškia, kad sutuoktinis tiek šeimoje, tiek už jos ribu turi veikti tik kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali priešintis savo asmeniniu interesu kito sutuoktinio interesams. Abipuses pagarbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai privalo paisyti vienas kito nuomones, buti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spresti abipusiu susitarimu. Sutuoktinis turi toleruoti kito sutuoktinio pasirinkta profesija, užsiemima, pomegius, kiek tai nepažeidžia kito sutuoktinio ir visos šeimos teisiu ir interesu. Sutuoktiniu lojalumo pareiga yra nustatyta CK treciojoje knygoje, todel, pripažinus, kad šia pareiga abu sutuoktiniai pažeide, gali buti taikomas CK 3.61 str. del abieju sutuoktiniu kaltes del santuokos iširimo. Lojalumo pareigos, nustatytos CK 3.27 str. pažeidimas sudaro pagrinda išvadai apie abieju sutuoktiniu kalte del santuokos nutraukimo, jeigu abu sutuoktiniai nebuvo lojalus, jeigu ta pareiga pažeide iš esmes – kad del to sutriko tarpusavio nuolatinis bendravimas, nebuvo išsiaiškintos nepasitikejimo vienu iš sutuoktiniu aplinkybes ir priežastys ir nebuvo ieškoma bendro sutarimo, kuris ateityje padetu atkurti darnius santuokinius ryšius ( Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-14/2008). Moraline ir materialine parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rupintis vienas kitu, tiek materialiaja, tiek fizine ir psichologine prasmemis.

7Ieškovas, pareiškes ieškini pagal CK 3.60 straipsni privalo irodyti kito sutuoktinio kalte del santuokos iširimo, t.y. privalo irodyti, kad kitas sutuoktinis del subjektyviu priežasciu iš esmes pažeide savo pareigas ir kad del tokio elgesio bendras gyvenimas tapo negalimas. CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nurodyti atvejai, kai sutuoktinio kalte yra preziumuojama, tai reiškia, kad irodžius viena ar kelis istatymo normoje paminetus faktus, pripažistama, kad sutuoktinis yra kaltas del santuokos iširimo.

8Ieškovas, R. J. prašo nutraukti santuoka del atsakoves L. J. kaltes. Ieškovas nurodo, kad atsakove pažeide sutuoktiniu lojalumo, abipuses pagarbos ir paramos kitam sutuoktiniui pareiga. Atsakove bendravimui su kitais asmenimis skyre didesni demesi nei sutuoktiniui, žemino sutuoktini, buvo nesugyvenamo charakterio. Atsakove, L. J. santuoka prašo nutraukti del ieškovo R. J. kaltes, kadangi ieškovas buvo neištikimas, vartojo atsakoves atžvilgiu fizini smurta bei necenzurinius žodžius, nerode jai jokios pagarbos.

9Bylos nagrinejimo metu buvo apklausti liudytojai, t.y. atsakoves pakviesti liudytojai – Leonas B. M., R. P., S. P., N. B., Vida O. M., treciasis asmuo – M. M.. M. M. nurode, kad ieškovas vartojo L. J. atžvilgiu fizini smurta. Liudytoja N. B. nurode, jog ieškovas mylejo žvejyba ir moteris. Ivertinus byloje apklaustu liudytoju parodymus, darytina išvada, jog liudytojai vertino R. J. ir L. J. gyvenima kartu, ju paskirstyma darbais bei šaliu nesutarimus del bendro ukio vedimo, ju pasiskirstymo pareigomis ir pan. Ivertinus šaliu paaiškinimus bylos nagrinejimo metu, liudytoju parodymus konstatuotina, kad abi šalys nebuvo tolerantiškos viena kitai, abiem truko savitarpio supratimo ir moralines pagarbos vienas kitam. Kaip nustatyta bylos nagrinejimo metu, abi šalys emocingai aiškinosi tarpusavio santykius, tiek viena, tiek kita puse kreipesi i policija del smurto vartojimo, reiške nepasitikejima vienas kitu. Emociju išreiškimas del kito sutuoktinio šeimyniniu pareigu nevykdymo negali buti laikomas lojalumo stoka kitam sutuoktiniui. Šaliu santuokos iširimo priežastimi teismas laiko skirtingus šaliu požiurius i atskiru problemu sprendima, skirtingus charakterius ir nebegalejima ir nebenorejima šiu požiuriu suderinti tarpusavyje. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant i šaliu paaiškinimus. Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad daugelio atveju nesutapo ieškovo ir atsakoves požiuris i bendro ukio vedima, šeimos biudžeto panaudojima, ju tarpusavio santykius, lieciancius ju kaip sutuoktiniu pareiga gerbti bei buti lojaliam kito sutuoktinio atžvilgiu. Pagrindine santuokos iširimo priežastimi teismas laiko abieju sutuoktiniu skirtinga požiuri i šeimos gyvenima ir charakteriu skirtinguma. Šis charakteriu nesutapimas bei skirtingas požiuris i gyvenima ir nenoras suderinti šiu požiuriu tarpusavyje, padare sutuoktiniu gyvenima negalimu. Abi šalys pažeide abipuses sutuoktinio pareigas gerbti ir myleti bei remti vienas kita, buti lojaliam ir pasitiketi vienas kitu, todel santuoka iširo del abieju kaltes ( CK 3.61 straipsnis). Po santuokos nutraukimo L. J. paliekama santuokine pavarde „J.“. Byloje nera duomenu, kad kuriam nors iš sutuoktiniu butu reikalingas išlaikymas, todel išlaikymas nepriteisiamas.

10Atsakove praše taip pat priteisti neturtine žala iš ieškovo už jos patirtus išgyvenimus ir pan. Taciau, atsižvelgiant i tai, kad šaliu santuoka iširo del abieju sutuoktiniu kaltes, neturtine žala nepriteisiama.

11Del turto pripažinimo asmenine nuosavybe

12Ieškovas prašo pripažinti, kad žemes sklypai, esantys ( - ), unikalus numeris ( - ) ir ( - ), unikalus numeris ( - ) yra jo asmenine nuosavybe. Atsakove šiuos žemes sklypus prašo pripažinti bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe, kadangi santuokos metu buvo mokami mokesciai už žeme iš bendro šeimos biudžeto ir t.t. Kaip nustatyta bylos nagrinejimo metu, 1994 m. birželio 2 d., J. D. J. perleido savo sunui R. J. teise i išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybes teises atstatyma ( tomas 2, b.l. 27). Kauno apskrities viršininko 2003 m. gruodžio 31 d. isakymu „Del nuosavybes teisiu i išlikusi nekilojamaji turta atkurimo), R. J. buvo atkurta nuosavybes teises i žeme, t.y. 1,25 ha ploto žemes sklypa, esanti ( - ) ir 1,75 ha žemes sklypa, esanti ( - ) ( tomas 2, b.l. 28,29 ).

13Pagal bendraja taisykle šaliu iki santuokos igytas turtas yra ju asmenine nuosavybe (CK 3.89 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad, nutraukiant santuoka ir dalijant sutuoktiniu turta, sutuoktiniui, kuris turi irodymu (pvz., pirkimo–pardavimo sutarti), patvirtinanciu, jog tam tikras turtas jo igytas iki santuokos, nereikia atlikti jokiu papildomu irodinejimo veiksmu, kad turtas jam priklauso asmenines nuosavybes teise ir sutuoktiniams nedalijamas. Kita vertus, aptariama nuostata neapriboja kito sutuoktinio teises irodineti, kad ginco turtas priklauso abiem sutuoktiniams, remiantis tiek daiktines teises normomis, reglamentuojanciomis bendraja daline nuosavybe ir jos igijima (CK 4.47, CK 6.969, kt. straipsniai), tiek šeimos teises normomis, pagal kurias vienam sutuoktiniui asmenines nuosavybes teise priklausantis turtas, esant istatyme nustatytoms salygoms, gali buti pripažintas bendraja jungtine nuosavybe (CK 3.89 straipsnis). Pažymetina, kad igyto turto registracija vieno sutuoktiniu vardu atlieka tik teisiu išviešinimo, bet ne jas nustatancia funkcija, todel teismas, sudarydamas sutuoktiniu turto balansa ir nustatydamas bendra sutuoktiniu turta bei kilus gincui tarp sutuoktiniu, turi vadovautis ne tik viešo registro duomenimis, bet ir patikrinti šiu duomenu tikruma (patikimuma) remdamasis kitais šaliu byloje pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais irodymais.

14Kaip matyti iš byloje esanciu rašytiniu irodymu, R. J. buvo perleistos teises i nuosavybes teisiu atstatyma. Šios teises ieškovui perleistos iki santuokos sudarymo. Vien mokesciu mokejimas, nesudaro pagrindo žemes sklypus pripažinti bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe.

15Del santuokos metu igyto turto padalinimo

16Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad R. J. ir L. J. santuokos metu igijo ši turta:

 • Triju kambariu buta, unikalus numeris ( - ), esanti ( - ), šaliu susitarimu vertinama 102 000 Lt.
 • Automobili VOLVO,S60, valstybinis numeris ( - )
 • Minkšta kampa su ištraukiama miegama dalimi,
 • Du pufus,
 • Gryno medžio pietu stalas,
 • 4 vienetus mediniu kedžiu,
 • Sienine spintele – indauja,
 • Televizoriu „Goldstar LG“
 • Šaldytuva „Gorenje“
 • Integruojama dujine virykle „Baumatic“
 • Integruojama elektrine orkaite „Baumatic“
 • Elektrini garu surinkeja „Gorenje“
 • Virtuves baldu komplekta ( spec.užsakymas)
 • Integruota spinta su antresolemis ir slankiojancia duru sistema ( durys su veidrodžiu)
 • Komoda su stalciais ir stiklo durelemis
 • Komoda su stalciais
 • 2 vienetus knygu lentynu
 • Stacionaru kompiuteri
 • Avalynes deže
 • Vardini T. D. paveiksla „Lotosai“ 2001m.
 • Dulkiu siurbli
 • Vaisiu džiovykle Bomann
 • Tupperware indai ir irankiai
 • Liaudies menininko medines statulele „Angelai“ 1 vienetas
 • Puodu rinkini,
 • Kaledinius papuošimus, aksesuarus ( egles, papuošimai ir t.t.)
 • Geles, vazonus
 • Pakabinamus šviestuvus
 • Virtuves šviestuvus, 4 vienetai
 • Bra šviestuvus 2 vienetai,
 • Roletus, 5 vienetai
 • Užuolaidas
 • 4 vnt. spiningu,
 • 5 vnt. meškeriu,
 • 6 vnt. valu,
 • 5 vnt.riciu,
 • Žiemines meškeres 5 vnt.
 • 2 vnt. žvejybos akiniu,
 • Apatinius žvejybinius rubus,
 • Botus,
 • Žieminius batus,
 • Bridkelnes Salmo,
 • Bridkelnes rusiškos,
 • Žiemine apranga,
 • Žiemine apranga,
 • 2 vmt. Prožektoriu,
 • Led švieseles tvirtinamas ant kepures,
 • Pastatoma prožektorine lempa,
 • Rusiška gražta,
 • Voblerius,
 • Guminukus,
 • Horizontalios blizges 3 vnt.,
 • Sietas žuviai,
 • Pirštines,
 • Pludes ir kabliukai,

17Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas teismu praktika del CPK normu, reglamentuojanciu irodinejima ir irodymu vertinima, aiškinimo ir taikymo ne karta yra pažymejes, kad irodymu vertinimas pagal CPK 185 straipsni reiškia, jog bet kokios gincui spresti reikšmingos informacijos irodomaja verte nustato teismas pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos procese metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais. Irodymu vertinimas civilineje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikru faktiniu aplinkybiu buvima teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla abejoniu del tu aplinkybiu egzistavimo. Teismas gali daryti išvada apie tam tikru aplinkybiu buvima tada, kai byloje esanciu rodymu visuma leidžia manyti, jog labiau tiketina atitinkama fakta buvus, nei jo nebuvus ( Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-156/20209 ir kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvima padaryti irodymu pakanka, jeigu byloje esantys irodymai leidžia labiau tiketi , kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukšciausiasis teismas yra pažymejes, kad irodymu pakankamumo klausimas turi buti sprendžiamas atsižvelgiant i ginco pobudi ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Ivertindamas irodymus teismas vadovaudamasis istatymo reikalavimais turi spresti apie visu byloje surinktu faktiniu duomenu ( irodymu) tikruma, sasajuma, leistinuma, tarpusavio ryši, pakankamuma irodinejimo dalyko faktams konstatuoti ( Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-171/2008). Tokiomis irodymu vertinimo ir irodinejimo taisykliu taikymo nuostatomis remiamasi šioje byloje, darant išvadas apie šaliu santuokos metu igyta kilnojamaji turta.

18I dalinamo turto saraša šalys buvo itraukusios elektrines gyvatvores žirkles Boch, taciau kaip nustatyta bylos nagrinejimo metu, šios žirkles buvo dovanotos atsakoves L. J. tevui, todel i dalintino turto saraša, netrauktinos.

19Atsakove taip pat praše itraukti i dalinamo turto saraša – 7 vnt. nauju trikotažiniu marškineliu, bendros 200 Lt vertes, auksini žieda su platina 400 Lt vertes, fotoaparata 100 Lt vertes, gerimus 60 Lt vertes bei akiniu remus 300 Lt vertes. Atsakove nurode, jog šiuos daiktus ieškovas pasieme be jos žinios. Taciau byloje nera pateikta jokiu irodymu ( isigijimo dokumentu), jog tokie daiktai egzistavo, todel jie i dalintino santuokos metu igyto turto balansa netraukiami.

20Atsakove taip pat praše priteisti iš ieškovo kompensacija už dantu gydyma ir protezavima L. V. klinikoje, kadangi už gydyma buvo apmoketa iš atsakoves asmeniniu lešu. Atsakove prašo priteisti ne tik kompensacija už dantu gydyma ir protezavima, bet ir už automobilio remonta bei komunalinius patarnavimus. Šis atsakoves reikalavimas atmestinas, nes kaip nustatyta bylos nagrinejimo metu šalys kartu negyvena nuo 2012 metu birželio menesio. Duomenu apie tai, kad šalys iki to laiko butu atskirai tvarkiusios šeimos biudžeta nera.

21I dalintino turto saraša taip pat netrauktina pastatoma prožektorine lempa, nes kaip nurode ieškovas, ši lempa priklauso jo sunui K. J.. Taip pat i dalintino turto saraša netrauktini akiniai nuo saules, kurie yra ieškovo laimeti loterijoje, blizges, kurios, kaip nurodo ieškovas, yra jo tevo arba pirktos iki santuokos, žiemine deže, kuri buvo ieškovo gauta dovanu. Šie daiktai laikytini ieškovo asmenine nuosavybe ir i dalintino turto saraša netrauktini.

22I dalintino turto saraša netrauktina viena medine skulpturele „Angelas“, kuri kaip nurode atsakove, yra jai dovanota. Atsižvelgiant i tai, kad tai yra dovana atsakovei, medine skulpturele „Angelas“ pripažintina asmenine atsakoves nuosavybe.

23I dalintino turto saraša neitrauktini ir M. M. priklausantys daiktai: sofa –lova, kompiuterio stalas, nešiojamas kompiuteris, toršeras, dviratis ir mikrobangu krosnele. Kaip nurode bylos nagrinejimo metu, M. M. dviratis ir mikrobangu krosnele jai buvo dovanoti seneliu. Nešiojama kompiuteri nupirko jai mama asmeniškai. Kadangi šie daiktai buvo pirkti M. M. asmeniniams poreikiams tenkinti, šie daiktai i dalintino turto saraša netrauktini. M. M. asmenine nuosavybe praše pripažinti ir du vienetus roletu, taciau šie daiktai nepripažintini asmenine M. M. nuosavybe. Kaip matyti iš civilineje byloje esancios PVM saskaitos – fakturos, roletai buvo perkami visiems buto, esancio ( - ), langams.

24Atsakove praše pripažinti asmenine jos nuosavybe šiuos daiktus: stiklo medžio staleli, televizoriu „Sony“, skalbimo mašina „Candy“, dvigule lova su ciužiniu ir dviem spintelemis. T. D. tris darbus, 2 komplektus tauriu bei kitus indus ( išskyrus puodus ir „Tuperware“ indus), patalyne ir rankšluoscius. Atsakove nurode, kad stiklo medžio stalelis yra dovanotas atsakovei jos bendradarbiu, televizorius „Sony“ taip pat yra dovanotas, skalbimo mašina „Candy“ pirkta už jos asmenines lešas, T. D. trys darbai yra dovanoti asmeniškai atsakovei, tauriu du komplektai yra dovanoti ieškovo, o kitos taures dovanotos tevu iki santuokos sudarymo, patalyne ir rankšluosciai yra dovanoti atsakoves tevu iki santuokos sudarymo. Ivertinus byloje esancius rašytinius irodymus, šaliu paaiškinimus bylos nagrinejimo metu, teismas neturi pagrindo netiketi, jog šie daiktai buvo dovanoti atsakovei ir jos asmenine nuosavybe. Ieškovas šios aplinkybes nepaneige ir nepateike jokiu irodymu, jog šie daiktai yra pirkti santuokos metu ( isigijimo dokumentu ir pan.). Todel šie aukšciau mineti daiktai i dalintino turto saraša, netrauktini ir laikytini L. J. asmenine nuosavybe.

25Kai kuriuos daiktus, kurie buvo igyti šalims gyvenant santuokoje, tiek ieškovas, tiek atsakove vertina vienodai, todel šiu daiktu verte skaiciuojama, atsižvelgiant i tai, kad nera ginco tarp šaliu del ju vertes. Buto, esancio ( - ), verte šaliu susitarimu yra 102 000 Lt. Šalys pripažista, jog minkštas kampas su ištraukiama miegamaja dalimi yra 750 Lt vertes, 2 vienetai pufu yra 120 Lt vertes, televizorius „Goldstar LG „ – 150 Lt vertes, komoda su stalciais ir stiklo durelemis – 665 Lt vertes, komoda su stalciais - 300 Lt vertes, 2 vienetai knygu lentynu – 100 Lt vertes, stacionarus kompiuteris - 2000 Lt vertes, avalynes deže – 220Lt vertes, dulkiu siurblys -113 Lt vertes, vaisiu džiovykle Bomann – 99 Lt vertes, „Tuperware“ indai ir irankiai - 400 Lt vertes, viena medine skulpturele „Angelas“- 100 Lt vertes, kalediniai papuošimai – 400 Lt vertes, geles, vazonai - 300 Lt vertes, pakabinami šviestuvai - 100 Lt vertes, 2 vienetai Bra šviestuvu – 100 Lt vertes, užuolaidos – 200 Lt vertes, šaldytuvas „Gorenje“ 490 Lt vertes.

26Keturiu mediniu kedžiu verte yra nustatoma 400 Lt, nes byloje yra pateikta PVM saskaita – faktura, iš kurios matyti, jog kedes buvo pirktos 2005 metais. Elektrinis garu surinkejas yra pirktas 2005 metais ir jo verte yra 150 Lt. Kompiuterinis stalas pirktas 2004 metais ir jo verte yra 210 Lt. 5 vienetai roletu yra isigyti 2005 metais ir ju verte yra 258 Lt.

27Du vienetai sieniniu spinteliu-indauju verte nustatoma 120 Lt, atsižvelgiant i tai, kad šios sienines spinteles indaujos yra pirktos 2004 metais. Atsižvelgiant i tai, kad integruojama virykle „Baumatic“ , integruojama orkaite „Baumatic“ yra pirkti 2005 metais ir ju verte nuo ju isigijimo momento pasikeite, nustatoma imant vidurki tarp ieškovo ir atsakoves nurodytos vertes. Integruojamos virykles „Baumatic“ verte yra 736 Lt, integruojamos orkaites „Baumatic“ - 874 Lt. Virtuves baldu komplekto, integruojamos spintos su antresolemis, T. D. paveikslas „Lotosai“, keturiu vienetu virtuves šviestuvu verte taip pat nustatoma imant vidurki tarp ieškovo ir atsakoves nurodytos vertes. Virtuves baldu komplekto verte yra 1150 Lt, integruojamos spintos su antresolemis – 1250 Lt, T. D. paveikslo „Lotosai“ - 426 Lt, keturiu vienetu virtuves šviestuvu – 300 Lt. Automobilio VOLVO, S60, valstybinis numeris ( - ) verte yra 10 500 Lt.

28Ivertinant tai, kad žvejyba yra ieškovo pomegis ir ieškovas turi daugiau patirties vertinant žvejybos irankius, žvejybos irankiai, pagal pateikta ieškovo saraša, vertintini pagal ieškovo nurodytas vertes. Žvejybos irankiai vertinami pagal ieškovo nurodytas kainas, atsižvelgiant i tai, kad ieškovas nurode irankiu isigijimo laika, ju eksploatacijos laika. Atsakove, vertindama žvejybos irankius, tokiu duomenu, nepateike.

29Teismu praktikoje pažymeta, kad istatymu leidejas net ir tuo atveju, kai turtas santuokoje igytas už vieno sutuoktinio asmenines lešas, nepanaikina bendrosios jungtines nuosavybes prezumpcijos. Tokiu atveju lemiama reikšme turi sutuoktinio, naudojancio savo asmenines lešas turtui igyti, valia isigyti ši turta asmeninen nuosavyben, ji turi buti išreikšta aiškiai. Jeigu tokia valia neišreiškiama aiškiai ir suvokiamai kitam sutuoktiniui, o kilus gincui ir dalijant turta, sutuoktiniai nesutaria del nuosavybes teisiu i turta, yra taikoma bendrosios jungtines sutuoktiniu nuosavybes prezumpcija, kol neirodoma priešingai, istatyme leistinomis irodinejimo priemonemis – rašytiniais irodymais.

30Atsakove, L. J. praše pripažinti, jog buto, esancio ( - ), dalis yra pirkta už jos asmenines lešas, t.y. už jos tevu dovanotas lešas. Todel atitinkamai, turetu buti mažinama bendro turto verte. Iš byloj esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad butas, esantis ( - ), igytas šalims esant santuokoje. Duomenu apie tai, kad atsakovei buvo dovanoti pinigai buto isigijimui ir isigyjant buta buvo aiškiai išreikšta abieju sutuoktiniu valia, kad dalis buto yra asmenine atsakoves nuosavybe, byloje nera. Atsakoves tevai, apklausti liudytojais, nurode, jog savo dukrai L. J. yra dave pinigu isigyti butui. Taciau, atsižvelgiant i tai, kad atsakoves tevai yra jai artimi ir byloje kitu rašytiniu irodymu apie pinigu dovanojima nera, šiuos liudytoju parodymus teismas vertina kritiškai. Ivertinant tai, kad šalys buta pirko šeimos poreikiu tenkinimui, sieke bendro ukio kurimo, vertintina, kad sutarties sudarymo metu, tarp sutuoktiniu nebuvo aiškiai išreikštos valios, kad dalis buto yra asmenine atsakoves nuosavybe. Todel butas pripažistamas bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe.

31Teismu praktikoje pažymeta, kad istatymu leidejas net ir tuo atveju, kai turtas santuokoje isigytas už vieno iš sutuoktiniu asmenines lešas, nepanaikina bendrosios jungtines nuosavybes prezumpcijos. Tokiu atveju lemiama reikšme turi sutuoktinio, naudojancio savo asmenines lešas turtui igyti, valia isigyti ši turta asmeninen nuosavyben, ir ji turi buti išreikšta aiškiai. Jeigu tokia valia neišreiškiama aiškiai ir suvokiamai kitam sutuoktiniui, o kilus gincui ir dalijant turta sutuoktiniai nesusitaria del nuosavybes teisiu i turta, yra taikoma bendrosios jungtines sutuoktiniu nuosavybes prezumpcija, kol neirodoma priešingai, istatyme leistinomis irodinejimo priemonemis - rašytiniais irodymais. Teismo nuomone, byloje pateikti rašytiniai irodymai, šaliu paaiškinimai bei liudytoju parodymai patvirtina, jog ginco buto igijimo metu, aiškiai ir suvokiamai kitam sutuoktiniui buvo išreikšta ieškovo valia igyti buta kaip bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe, o jokiu duomenu apie tai, kad buvo priešingai (t.y., kad aiškiai ir suvokiamai kitam sutuoktiniui buvo išreikšta ieškovo valia igyti buta kaip asmenine nuosavybe) byloje nera.

32Pagal Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkta bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe pripažistamas turtas, igytas po santuokos sudarymo abieju sutuoktiniu ar vieno ju vardu. Ivertinus šaliu paaiškinimus bylos nagrinejimo metu, byloje esancius rašytinius irodymus, ivertinus aukšciau irodymus del šaliu santuokos metu igyto turto statuso, laikytina, kad bendrosios jungtines sutuoktiniu nuosavybes teisemis šalys igijo ši turta:

 • Triju kambariu buta, unikalus numeris ( - ), esanti ( - ), šaliu susitarimu vertinama 102 000 Lt.
 • Automobili VOLVO,S60, valstybinis numeris ( - ) 10 500 Lt vertes,
 • Minkšta kampa su ištraukiama miegama dalimi, 750 Lt vertes,
 • Du pufus, 120 Lt vertes,
 • Gryno medžio pietu stalas, 600 Lt vertes,
 • 4 vienetus mediniu kedžiu, 400 Lt vertes
 • Sienine spintele – indauja, 120 Lt vertes,
 • Televizoriu „Goldstar LG“ 150 Lt vertes,
 • Šaldytuva „Gorenje“ 490 Lt vertes,
 • Integruojama dujine virykle „Baumatic“ 736 Lt vertes,
 • Integruojama elektrine orkaite „Baumatic“ 874 Lt vertes.
 • Elektrini garu surinkeja „Gorenje“ 150 Lt vertes,
 • Virtuves baldu komplekta ( spec.užsakymas) 1150 Lt vertes,
 • Integruota spinta su antresolemis ir slankiojancia duru sistema ( durys su veidrodžiu) 1250 Lt vertes,
 • Komoda su stalciais ir stiklo durelemis 665 Lt vertes,
 • Komoda su stalciais 300 Lt vertes,
 • 2 vienetus knygu lentynu 100 Lt vertes,
 • Stacionaru kompiuteri 2000 Lt vertes,
 • Avalynes deže 220 Lt vertes,
 • Vardini T. D. paveikslas „Lotosai“ 2001m. 426 Lt vertes,
 • Dulkiu siurbli 113 Lt vertes,
 • Vaisiu džiovykle Bomann 99 Lt vertes,
 • Tupperware indai ir irankiai 400 Lt vertes,
 • Liaudies menininko medines statuleles „Angelai“ 1 vienetas, 100 Lt vertes,
 • Puodu rinkini, 100 Lt vertes,
 • Kaledinius papuošimus, aksesuarus ( egles, papuošimai ir t.t.) 400 Lt vertes,
 • Geles, vazonus 300 Lt vertes,
 • Pakabinamus šviestuvus 100 Lt vertes,
 • Virtuves šviestuvus, 4 vienetai , 300 Lt vertes,
 • Bra šviestuvus 2 vienetai, 100 Lt vertes,
 • Roletus, 5 vienetus, 258 Lt vertes,
 • Užuolaidas 200 Lt vertes,
 • Spininga Robinson Diplomat, pirkta 1999 metais, 30 Lt vertes,
 • Spininga S. U., pirkta 2008 m., 50 Lt vertes,
 • Spininga Zebco Ultra, pirkta 2007 m., 30 Lt vertes,
 • Spininga Salmo, pirkta 2007 m., 30 Lt vertes,
 • Meškere, pirkta 1998 m., 1 Lt vertes,
 • Meškere, pirkta 1998 m., 5 Lt vertes,
 • Meškere DAM Fider, pirkta 2008 m., 50 Lt vertes,
 • Meškere SHIMANO BOLOGNEZE, pirkta 2006 m., 50 Lt vertes,
 • Meškere TRABUCO, 1 Lt vertes,
 • Valai, 6 vnt. – 50 Lt vertes,
 • Rite SHIMANO SIENNA, pirkta 1998 m., 30 Lt vertes,
 • Rite DAM, pirkta 2000 m., 50 Lt vertes,
 • Rite SHAKESPERE, pirkta 2008 m., 20 Lt vertes,
 • Žiemines meškeres, 5 vnt., 20 Lt vertes,
 • Akinius Jackson, pirktus 2010 m., 15 Lt vertes,
 • Akinius RAPALA, pirktus 2010 m., 30 Lt vertes,
 • Apatinius žvejybinius rubus pirktus 2011 m., 50 Lt vertes,
 • Botus, pirktus 2000 m., 1 Lt vertes,
 • Žieminius batus, pirktus 2010 m., 30 Lt vertes,
 • Bridkelnes Salmo, pirktas 2008 m., bevertes,
 • Bridkelnes rusiškas, pirktos 2009 m., bevertes,
 • Žiemine apranga, pirkta 2004 m., beverte,
 • Žiemine apranga SHIMANO , pirkta 2009 m., 100 Lt vertes,
 • Prožektoriu, pirkta 2008 m., 15 Lt vertes,
 • Prožektoriu halogenini, pirkta 2007 m., 10 Lt vertes,
 • Led šviesele tvirtinama ant kepures, pirkta 2011 m., 10 Lt vertes,
 • Gražta rusiška, beverti,
 • Voblerius, 100 Lt vertes,
 • Guminukus, bevercius
 • Horizontalios blizges 3 vnt., 10 Lt vertes,
 • Pašarus 6 Lt vertes,
 • Kukuruzus ir žirnius, 7,5 Lt vertes,
 • Sietas žuviai, bevertis,
 • Pirštines 10 Lt vertes,
 • Pludes, kabliukai 50 Lt vertes,
 • Žvejybos žurnalus, knygeles, bevertes

33Sutuoktiniu bendrosios jungtines nuosavybes teises klausimus reglamentuoja CK treciosios knygos VIII skyriaus normos. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje itvirtinta prezumpcija, kad sutuoktiniu bendro turto dalys yra lygios. Šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad nuo sutuoktiniu bendro turto lygiu principo galima nukrypti tik CK numatytais atvejais. CK 3.123 straipsnyje nustatyta, kad teismas nukrypti nuo lygiu daliu principo gali inter alia tada, kai egzistuoja svarbios aplinkybes. Kasacinio teismo praktikoje svarbia aplinkybe, sudarancia pagrinda nukrypti nuo sutuoktiniu lygiu daliu principo laikomas nevienodas asmenu indelis i bendrosios jungtines nuosavybes igijima ar kurima. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje ne karta išaiškinta, kad, ivertinus vienos iš šaliu didesne dali prisidedant prie bendrosios jungtines nuosavybes igijimo, teismams atsiranda pagrindas nukrypti nuo sutuoktiniu bendro turto lygiu daliu principo ( CK 3.123 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2003 m. kovo 24 d. nutartis civilineje byloje V.B.v.R.B., bylos Nr. 3K-3-245/2003, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. birželio 20 d. nutartis civilineje byloje Ž.V.v.J.V., bylos Nr. 3K-3-220/2007). Pasisakydamas del kompensavimo sutuoktiniui už panaudotas asmenines lešas turtui igyti bendrosios jungtines nuosavybes teise, kasacinis teismas vadovaujasi nuostata, kad tokiais atvejais taikomas ne kompensavimo sutuoktiniui, panaudojusiam asmenines lešas turtui igyti mechanizmas, bet CK 3.123 straipsnio nuostatos – pirmiau nurodyta aplinkybe vertinant kaip pagrinda nukrypti nuo sutuoktiniu lygiu daliu principo ( Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu teiseju kolegijos 2007 m. spalio 23 d. nutartis civilineje byloje V.Z.v. D.Z., bylos Nr. 3K-3-463/2007). Lešu kompensavimo principas reikalautu, kad butu kompensuojama tiek lešu, kiek ju panaudota kuriant bendraja jungtine nuosavybe. Tuo tarpu sprendžiant del panaudotu sutuoktiniu asmeniniu lešu kompensavimo padalijant turta atsižvelgtina i tai, kad gyvenimo santuokoje metu turto verte didejo atsižvelgiant i bendra šaliu indeli, o kito tiek bendro turto tiek ir sutuoktinio investuoto asmeninio turto vertes. Nagrinejamu atveju konstatuotina, kad turto verte labiausiai kito del šaliu bendro darbo rezultatu trunkamo laikotarpio metu (iki pat gyvenimo skyrium pradžios), todel pagrindo nukrypti nuo lygiu daliu principo nera.

34Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad galimybe konkretu turta tarp buvusiu sutuoktiniu padalyti natura gali eliminuoti ne tik objektyvios priežastys (pvz., turto nedalumas), bet ir subjektyvios (pvz., itin sudetingi buvusiu sutuoktiniu tarpusavio santykiai, pašalinantys galimybe derinant interesus naudotis padalytu turtu) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilineje byloje D. V. v. A. V., bylos Nr. 3K-3-26/2006). Byloje nustatyta, kad šaliu santykiai yra ypac blogi ir del to jiems butu labai sudetinga gyventi bendroje gyvenamojoje aplinkoje ir derinti interesus, susijusius su bendro turto naudojimu. Tai reiškia, kad byloje nustatyta svarbi aplinkybe – itin blogi buvusiu sutuoktiniu tarpusavio santykiai –, del kurios šalims priklausancio buto padalijimas natura negalimas, nes tai neatitiktu ju interesu bei teisingumo, protingumo ir sažiningumo principu. Esant šioms aplinkybems atsakovei L. J. priteistinas butas, esantis ( - ), o ieškovui R. J. pinigine kompensacija. Iš esmes ginco tarp šaliu del tokio buto padalinimo nera, šalys neprieštaravo, jog butas butu priteistas atsakovei, o pinigine kompensacija – ieškovui. Del kito santuokos metu igyto turto pasidalijimo budo šalys nesusitare, taciau bylos nagrinejimo teisme metu kiekvienas išreiške pozicija del turto padalijimo. Todel, atsižvelgiant i šaliu išreikšta pozicija, galejima naudoti daiktus pagal ju tiksline paskirti, amžiu, daiktu buvimo vieta, igijimo pagrindus, ir kitas svarbias aplinkybes, teismas daro išvada, kad šaliu interesu pusiausvyra bei teisingumo ir protingumo principus labiausiai atitinka toks turto padalijimo budas, pagal kuri lengvasis automobilis VOLVO, S60 valstybinis numeris ( - ) priteistinas ieškovui R. J., atsižvelgiant i tai, kad šiuo metu ieškovas neturi automobilio. Atsakovei, L. J. priteistinas šis kilnojamasis turtas: kedes 4 vnt., sienines spinteles indaujos 2 vnt., integruojama virykle „Baumatic“, integruojama orkaite „Baumatic“, garu surinkejas „Gorenje“, šaldytuvas „Gorenje“, virtuves baldu komplektas, integruojama spinta su antresolemis, gryno medžio pietu stalas, T. D. paveikslas „Lotosai“, 4 vienetai virtuves šviestuvu, 2 bra šviestuvus, integruojama spinta su antresolemis, užuolaidos, puodu rinkinis, geles, vazonai, 5 vienetai roletu, užuolaidos. Iš viso atsakovei priteistina turto 109 454 Lt vertes.

35Ieškovui , R. J. priteistinas šis kilnojamasis turtas: medine skulpturele „Angelas“, minkštas kampas su ištraukiama miegama dalimi, televizorius „Goldstar“, pufai 2 vienetai, komoda su stalciais ir stiklo durelemis, komoda su stalciais, 2 vienetai knygu lentynu, stacionarus kompiuteris, avalynes deže, dulkiu siurblys, vaisiu džiovykle, „Tuperware“ indai ir irankiai, kalediniai papuošimai, pakabinamas šviestuvas bei žvejybos irankiai. Iš viso ieškovui priteistina turto 16 878,50 Lt vertes.

36Kadangi atsakovei L. J. tenka didesne santuokos metu igyto turto dalis, iš atsakoves priteistina 46 288 Lt dydžio pinigine kompensacija ieškovui R. J.( 109454 – 16878= 92576:2= 46 288 Lt.).

37Ieškovas taip pat prašo nustatyti priverstine hipoteka butui, esanciam ( - ), unikalus numeris ( - ) iki bus ivykdytas Panevežio miesto apylinkes teismo sprendimas, t.y. iki L. J. išmokes priteista pinigine kompensacija R. J.. Priverstine hipoteka atsiranda istatymu, teismo sprendimu ar igaliotos institucijos ( pareiguno) sprendimu pagrindais, kai butina užtikrinti pagal teismo sprendima patenkinus turtinius reikalavimus ( CK 4.175 str. 3 d. 2 p.). Ivertinus byloje esancius duomenis, atsakoves L. J. turtine padeti, teismas konstatuoja, kad nagrinejamu atveju nera butinybes taikyti priverstine hipoteka. Atkreiptinas demesys, jog bylos nagrinejimo metu nustatyta, jog atsakove L. J. yra gavusi daugiau nei 38 000 Lt iš savo krikšto mamos, be to, ivertinant atsakoves gaunamas pajamas, darytina išvada, jog atsakove tures galimybe išmoketi tokio dydžio kompensacija.

38Bylinejimosi išlaidos, t.y. šaliu sumoketi žyminiai mokesciai, advokato atstovavimo išlaidos, atsižvelgiant i tai, kad ieškinys ir priešieškinis yra patenkinti iš dalies, paliekamos šalims. Kadangi šalys yra sumokejusios panašaus dydžio žyminius mokescius, ju reikalavimai yra patenkinti iš dalies, todel bylinejimosi išlaidu palikimas šalims, atitinka teisingumo principa. Iš ieškovo R. J. ir L. J. priteistina po penkiasdešimt procentu išlaidu valstybei ( CPK 88,92 straipsniai). Vadovaudamasis CPK 270, 385 straipsniais, teismas

Nutarė

39Ieškini ir priešieškini patenkinti iš dalies.

40Santuoka, sudaryta ( - ) Panevežio miesto civilines metrikacijos skyriuje, irašo Nr. ( - ), tarp R. J., asmens kodas ( - ), gim. ( - ) ir L. J., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), nutraukti del abieju sutuoktiniu kaltes ( CK 3.61 straipsnis).

41Po santuokos nutraukimo L. J. palikti santuokine pavarde – „J.“.

42Padalinti santuokos metu igyta nekilnojamaji ir kilnojamaji turta tokiu budu:

43L. J. priteisti asmeninen nuosavyben ši nekilnojamaji turta:

 • Triju kambariu buta, unikalus numeris ( - ), esanti ( - ), 102 000 Lt vertes,

44L. J. priteisti ši kilnojamaji turta:

 • Gryno medžio pietu stala, 600 Lt vertes,
 • 4 vienetus mediniu kedžiu, 400 Lt vertes
 • Sienine spintele – indauja, 2 vienetus, 120 Lt vertes,
 • Šaldytuva „Gorenje“ 490 Lt vertes,
 • Integruojama dujine virykle „Baumatic“ 736 Lt vertes,
 • Integruojama elektrine orkaite „Baumatic“ 874 Lt vertes.
 • Elektrini garu surinkeja „Gorenje“ 150 Lt vertes,
 • Virtuves baldu komplekta ( spec.užsakymas) 1150 Lt vertes,
 • Integruota spinta su antresolemis ir slankiojancia duru sistema ( durys su veidrodžiu) 1250 Lt vertes,
 • Vardini T. D. paveikslas „Lotosai“ 2001m. 426 Lt vertes,
 • Puodu rinkini, 100 Lt vertes,
 • Geles, vazonus 300 Lt vertes,
 • Virtuves šviestuvus, 4 vienetai , 300 Lt vertes,
 • Bra šviestuvus 2 vienetai, 100 Lt vertes,
 • Roletus, 5 vienetus, 258 Lt vertes,
 • Užuolaidas 200 Lt vertes,
Atsakovui R. J. asmeninen nuosavyben priteisti ši kilnojamaji turta:
 • Automobili VOLVO,S60, valstybinis numeris ( - ) 10 500 Lt vertes,
 • Minkšta kampa su ištraukiama miegama dalimi, 750 Lt vertes,
 • Du pufus, 120 Lt vertes,
 • Televizoriu „Goldstar LG“ 150 Lt vertes,
 • Komoda su stalciais ir stiklo durelemis 665 Lt vertes,
 • Komoda su stalciais 300 Lt vertes,
 • 2 vienetus knygu lentynu 100 Lt vertes,
 • Stacionaru kompiuteri 2000 Lt vertes,
 • Avalynes deže 220 Lt vertes,
 • Dulkiu siurbli 113 Lt vertes,
 • Vaisiu džiovykle Bomann 99 Lt vertes,
 • Tupperware indai ir irankiai 400 Lt vertes,
 • Liaudies menininko medines statuleles „Angelai“ 1 vieneta, 100 Lt vertes,
 • Kaledinius papuošimus, aksesuarus ( egles, papuošimai ir t.t.) 400 Lt vertes,
 • Pakabinama šviestuva 100 Lt vertes,
 • Spininga Robinson Diplomat, pirkta 1999 metais, 30 Lt vertes,
 • Spininga S. U., pirkta 2008 m., 50 Lt vertes,
 • Spininga Zebco Ultra, pirkta 2007 m., 30 Lt vertes,
 • Spininga Salmo, pirkta 2007 m., 30 Lt vertes,
 • Meškere, pirkta 1998 m., 1 Lt vertes,
 • Meškere, pirkta 1998 m., 5 Lt vertes,
 • Meškere DAM Fider, pirkta 2008 m., 50 Lt vertes,
 • Meškere SHIMANO BOLOGNEZE, pirkta 2006 m., 50 Lt vertes,
 • Meškere TRABUCO, 1 Lt vertes,
 • Valai, 6 vnt. – 50 Lt vertes,
 • Rite SHIMANO SIENNA, pirkta 1998 m., 30 Lt vertes,
 • Rite DAM, pirkta 2000 m., 50 Lt vertes,
 • Rite SHAKESPERE, pirkta 2008 m., 20 Lt vertes,
 • Žiemines meškeres, 5 vnt., 20 Lt vertes,
 • Akinius Jackson, pirktus 2010 m., 15 Lt vertes,
 • Akinius RAPALA, pirktus 2010 m., 30 Lt vertes,
 • Apatinius žvejybinius rubus pirktus 2011 m., 50 Lt vertes,
 • Botus, pirktus 2000 m., 1 Lt vertes,
 • Žieminius batus, pirktus 2010 m., 30 Lt vertes,
 • Bridkelnes Salmo, pirktas 2008 m., bevertes,
 • Bridkelnes rusiškas, pirktos 2009 m., bevertes,
 • Žiemine apranga, pirkta 2004 m., beverte,
 • Žiemine apranga SHIMANO , pirkta 2009 m., 100 Lt vertes,
 • Prožektoriu, pirkta 2008 m., 15 Lt vertes,
 • Prožektoriu halogenini, pirkta 2007 m., 10 Lt vertes,
 • Led šviesele tvirtinama ant kepures, pirkta 2011 m., 10 Lt vertes,
 • Gražta rusiška, beverti,
 • Voblerius, 100 Lt vertes,
 • Guminukus, bevercius
 • Horizontalios blizges 3 vnt., 10 Lt vertes,
 • Pašarus 6 Lt vertes,
 • Kukuruzus ir žirnius, 7,5 Lt vertes,
 • Sietas žuviai, bevertis,
 • Pirštines 10 Lt vertes,
 • Pludes, kabliukai 50 Lt vertes,
 • Žvejybos žurnalus, knygeles, bevertes

45Priteisti iš L. J., asmens kodas ( - ) ieškovui R. J., asmens kodas ( - ), pinigine kompensacija už jai tenkancia didesne turto dali, t.y. 46 288 ( keturiasdešimt šešis tukstancius du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis ) litus.

46Pripažinti R. J.,asmens kodas ( - ), asmenine nuosavybe žemes sklypa, esanti ( - ), taip pat žemes sklypa, esanti ( - ).

47Pripažinti L. J., asmens kodas ( - ) asmenine nuosavybe šiuos daiktus - stiklo medžio staleli, televizoriu „Sony“, skalbimo mašina „Candy“, dvigule lova su ciužiniu ir dviem spintelemis, T. D. tris darbus, 2 komplektus tauriu bei kitus indus, patalyne ir rankšluoscius.

48Pripažinti M. M., asmens kodas ( - ) asmenine nuosavybe šiuos daiktus- sofa – lova, kompiuterio stala, nešiojama kompiuteri „Samsung“, toršera, du vienetus roletu, dvirati ir mikrobangu krosnele.

49Kitoje dalyje ieškini ir priešieškini atmesti.

50Priteisti iš R. J., asmens kodas ( - ) ir L. J., asmens kodas ( - ) po 22 ( dvidešimt du ) litus išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

51Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevežio apygardos teismui, paduodant skunda Panevežio miesto apylinkes teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Rita Dambrauskaite, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ir jo atstove prašo nutraukti šaliu santuoka, sudaryta ( - )... 3. Atsakove ir jos atstovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsakoves nuomone,... 4. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies. Del santuokos nutraukimo ... 5. Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad šalys susituoke 1998 m. gegužes 16 d.... 6. Santuokos tikslas – šeimos santykiu, pagristu meile, pagarba, lojalumu,... 7. Ieškovas, pareiškes ieškini pagal CK 3.60 straipsni privalo irodyti kito... 8. Ieškovas, R. J. prašo nutraukti santuoka del atsakoves... 9. Bylos nagrinejimo metu buvo apklausti liudytojai, t.y. atsakoves pakviesti... 10. Atsakove praše taip pat priteisti neturtine žala iš ieškovo už jos... 11. Del turto pripažinimo asmenine nuosavybe... 12. Ieškovas prašo pripažinti, kad žemes sklypai, esantys ( - ), unikalus... 13. Pagal bendraja taisykle šaliu iki santuokos igytas turtas yra ju asmenine... 14. Kaip matyti iš byloje esanciu rašytiniu irodymu, R. J.... 15. Del santuokos metu igyto turto padalinimo ... 16. Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad R. J. ir 17. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas teismu praktika del CPK normu,... 18. I dalinamo turto saraša šalys buvo itraukusios elektrines gyvatvores žirkles... 19. Atsakove taip pat praše itraukti i dalinamo turto saraša – 7 vnt. nauju... 20. Atsakove taip pat praše priteisti iš ieškovo kompensacija už dantu gydyma... 21. I dalintino turto saraša taip pat netrauktina pastatoma prožektorine lempa,... 22. I dalintino turto saraša netrauktina viena medine skulpturele „Angelas“,... 23. I dalintino turto saraša neitrauktini ir M. M.... 24. Atsakove praše pripažinti asmenine jos nuosavybe šiuos daiktus: stiklo... 25. Kai kuriuos daiktus, kurie buvo igyti šalims gyvenant santuokoje, tiek... 26. Keturiu mediniu kedžiu verte yra nustatoma 400 Lt, nes byloje yra pateikta PVM... 27. Du vienetai sieniniu spinteliu-indauju verte nustatoma 120 Lt, atsižvelgiant i... 28. Ivertinant tai, kad žvejyba yra ieškovo pomegis ir ieškovas turi daugiau... 29. Teismu praktikoje pažymeta, kad istatymu leidejas net ir tuo atveju, kai... 30. Atsakove, L. J. praše pripažinti, jog buto, esancio ( -... 31. Teismu praktikoje pažymeta, kad istatymu leidejas net ir tuo atveju, kai... 32. Pagal Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkta bendraja jungtine... 33. Sutuoktiniu bendrosios jungtines nuosavybes teises klausimus reglamentuoja CK... 34. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad galimybe konkretu turta tarp... 35. Ieškovui , R. J. priteistinas šis kilnojamasis turtas:... 36. Kadangi atsakovei L. J. tenka didesne santuokos metu igyto... 37. Ieškovas taip pat prašo nustatyti priverstine hipoteka butui, esanciam ( - ),... 38. Bylinejimosi išlaidos, t.y. šaliu sumoketi žyminiai mokesciai, advokato... 39. Ieškini ir priešieškini patenkinti iš dalies.... 40. Santuoka, sudaryta ( - ) Panevežio miesto civilines metrikacijos skyriuje,... 41. Po santuokos nutraukimo L. J. palikti santuokine pavarde... 42. Padalinti santuokos metu igyta nekilnojamaji ir kilnojamaji turta tokiu budu:... 43. L. J. priteisti asmeninen nuosavyben ši nekilnojamaji... 44. L. J. priteisti ši kilnojamaji turta: