Byla eB2-1579-221/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo A. Č. įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo A. Č. įmonei,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovas nurodo, jog 2016 m. sausio 1 d. atsakovės skola sudarė 6 980,67 Eur. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Antstolė R. S. 2016 m. vasario 12 d. grąžino neįvykdytus ieškovo sprendimus su išieškojimo negalimumo aktais, kuriuose nurodė, kad atsakovės įmonė ir jos savininkė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių, piniginių lėšų bankų sąskaitose, veiklos faktas nenustatytas, įmonės savininkė nerasta. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės įmonė ir jos savininkė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovės įmonė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovo pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas įpareigotai valstybės institucijai, atsakovės įmonė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 str. 1 p.), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

8Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

9Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Nuo atsakovės įmonės įregistravimo 1997 m. balandžio 3 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos, todėl manytina, kad atsakovės įmonė finansinių ataskaitų nesudaro. Iš Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad atsakovės įmonė ir jos savininkė A. Č. neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenys įrodo, kad atsakovės įmonės ir jos savininkės A. Č. vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Antstolė R. S. 2016 m. vasario 12 d. išieškojimo negalimumo aktuose nurodė, kad atsakovės įmonė ir jos savininkė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių, piniginių lėšų banko sąskaitose. Ieškovo duomenimis, atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 6 980,67 Eur. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo teismą, kad atsakovės įmonė neteikė metinių pelno mokesčio deklaracijų už 2011–2014 metus ir iki 2016 m. kovo 14 d. nemokėjo mokesčių.

10Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas A. Č. įmonės skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti A. Č. įmonei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 3 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Iškėlus bankroto bylą A. Č. įmonei, jos savininkė A. Č. bankroto byloje įtrauktina bendraatsakove.

12Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė Sandra Gedminienė, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2, 4 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

14iškelti bankroto bylą A. Č. įmonei, įmonės kodas 134923771, esančiai Kauno m., Jotvingių g. 11-5.

15Įmonės bankroto administratore paskirti Sandrą Gedminienę (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA061).

16Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakove A. Č. (asmens kodas ( - )).

17Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovams ir bankroto administratorei.

20Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

21Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

22Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

23Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 7. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių... 10. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 11. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas... 12. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 14. iškelti bankroto bylą A. Č. įmonei, įmonės kodas 134923771, esančiai... 15. Įmonės bankroto administratore paskirti Sandrą Gedminienę (įmonių... 16. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakove A. Č. (asmens kodas ( - )).... 17. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 18. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 21. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 22. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 23. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi... 24. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...